Ухвала
від 25.02.2020 по справі 908/3239/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 5/201/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про закриття провадження у справі

26.02.2020 Справа № 908/3239/19

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі: судді Проскурякова Кирила Валеріановича, при секретарі судового засідання Шельбуховій В.О., розглянувши матеріали справи

За позовом: Державної установи «Оріхівська виправна колонія (№88)» (70550, Запорізька область, Оріхівський район, с. Мала Токмака, вул. Привокзальна, буд. 7, код ЄДРПОУ 08563524)

До відповідача: Публічного акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго» (69035, м.Запоріжжя, вул. Сталеварів, буд. 14, код ЄДРПОУ 00130926)

про стягнення 286 276,95 грн.,

За участю представників сторін

Від позивача: Сова С.С., довіреність №182 від 25.02.2020 р.

Від відповідача: Чалаплюк В.В., довіреність №23 від 01.01.2020 р.

СУТНІСТЬ СПОРУ:

21.11.2019 р. до Господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява Державної установи «Оріхівська виправна колонія (№88)» від 19.11.2019 р. за вих. №10-6715 (вх. №3481/08-07/19 від 21.11.2019 р.) до Публічного акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго» про стягнення 286 276,95 грн.

Відповідно до Витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 21.11.2019 р. справу №908/3239/19 розподілено судді Проскурякову К.В.

Ухвалою від 26.11.2019 р. вказану позовну заяву на підставі п. 1 ч. 1 ст. 164 ГПК України залишено без руху та надано позивачу строк для усунення недоліків терміном 10 днів з дня отримання вказаної ухвали шляхом направлення на юридичну адресу відповідача копії позовної заяви від 19.11.2019 р. за вих. №10-6715 з доданими до неї документами, оригінали доказів направлення (фіскальний чек, поштову накладну та опис вкладення у цінний лист) надати суду у вказаний вище строк.

Ухвалою суду від 09.12.2019 р. прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі № 908/3239/19 в порядку загального позовного провадження, присвоєно справі номер провадження - 5/201/19, підготовче засідання призначено на 27.12.2019 р. об 12 год. 30 хв. з повідомленням (викликом) сторін. Явку учасників справи визнати обов`язковою. Судом неодноразово оголошувались перерву в судових засіданнях.

Ухвалою суду від 05.02.2020 р. продовжено строк підготовчого провадження на тридцять днів до 08.03.2020 р., закрито підготовче провадження, призначити справу до судового розгляду по суті, перше судове засідання з розгляду справи по суті призначено на 26.02.2020 р. о 15 год. 00 хв. з повідомленням (викликом) сторін.

Відповідно до ч. 1 ст. 222 Господарського процесуального кодексу України, судові засідання здійснювались із застосуванням технічних засобів фіксації судового процесу на комплексі «Акорд» .

Представники позивача та відповідача надали суду спільну заяву про затвердження мирової угоди наступного змісту:

МИРОВА УГОДА

м. Запоріжжя


2020 року

Державна установа Оріхівська виправна колонія № 88 (код ЄДРПОУ: 08563524) в особі начальника Чорного В.І., що діє на підставі Положення, далі за текстом - позивач, та Публічне акціонерне товариство Запоріжжяобленерго , (код ЄДРПОУ: 00130926) в особі заступника Генерального директора з правових,економічних та загальних питань Воронка Ю.С., що діє на підставі довіреності №192 від 01.01.2020 р., далі за текстом - відповідач (або ПАТ ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО ), керуючись ст. ст. 46, 192, 193 ГПК України, домовились про укладення цієї мирової угоди на таких умовах:

1. Розглядається позовна вимога про стягнення з ПАТ Запоріжжяобленерго на користь Державної установи Оріхівська виправна колонія № 88 грошових коштів, надміру сплачених за договорами про постачання електричної енергії № 68а/г-174(з) та № 68а/г-175(з) від 22.12.2018 р., в сумі 286276,95 грн. Крім цього, стоїть питання про розподіл судових витрат.

2. Сторони дійшли згоди стосовно розподілу судових витрат і погодились, що відповідач сплатить на користь позивача суму судового збору в розмірі 2147,08 грн. Решта суми судового збору повертається позивачу з державного бюджету України відповідно до ч. 1 ст. 130 ГПК України.

3. Відповідач зобов`язується сплатити на користь позивача загальну суму боргу в розмірі 288 424,03 грн. (двісті вісімдесят вісім тисяч чотириста двадцять чотири гривні 03 копійки.), що складається з надміру сплаченої за договорами № 68а/г-174(з) та № 68а/г-175(з) від 22.12.2018 р. суми 286 276,95 грн. та судового збору, який відповідач зобов`язався сплатити відповідно до п. 2 цієї мирової угоди в сумі 2147,08 грн., грошовими коштами згідно з таким графіком упродовж 10 місяців:

- не пізніше 01.04.2020 р. - 28 842,40 грн. (двадцять вісім тисяч вісімсот сорок дві гривні 40 коп.),

- не пізніше 01.05.2020 р. - 28 842,40 грн. (двадцять вісім тисяч вісімсот сорок дві гривні 40 коп.),

- не пізніше 01.06.2020 р. - 28 842,40 грн. (двадцять вісім тисяч вісімсот сорок дві гривні 40 коп.),

- не пізніше 01.07.2020 р. - 28 842,40 грн. (двадцять вісім тисяч вісімсот сорок дві гривні 40 коп.),

- не пізніше 01.08.2020 р. - 28 842,40 грн. (двадцять вісім тисяч вісімсот сорок дві гривні 40 коп.),

- не пізніше 01.09.2020 р. - 28 842,40 грн. (двадцять вісім тисяч вісімсот сорок дві гривні 40 коп.),

- не пізніше 01.10.2020 р. - 28 842,40 грн. (двадцять вісім тисяч вісімсот сорок дві гривні 40 коп.),

- не пізніше 01.11.2020 р. - 28 842,40 грн. (двадцять вісім тисяч вісімсот сорок дві гривні 40 коп.),

- не пізніше 01.12.2020 р. - 28 842,40 грн. (двадцять вісім тисяч вісімсот сорок дві гривні 40 коп.),

- не пізніше 01.01.2021 р. - 28 842,43 грн. (двадцять вісім тисяч вісімсот сорок дві гривні 43 коп.), у т.ч. судовий збір в сумі 2147,08 грн.

4. Сторони однаково розуміють значення і умови цієї мирової угоди та її правові наслідки, волевиявлення сторін є вільним і відповідає їх внутрішній волі.

5. Сторони підтверджують, що особи, які підписали від імені сторін цю мирову угоду, мають всі необхідні повноваження на її підписання та не мають будь-яких застережень та/або обмежень таких повноважень та/або своєї правоздатності, та/або дієздатності стосовно укладення цієї мирової угоди.

6. Позивач і відповідач заявляють, що ні в процесі укладення цієї мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі держави.

7. Цю мирову угоду укладено в 3-х примірниках: по одному для кожної зі сторін та один примірник для господарського суду.

8. Мирова угода набирає чинності з моменту її затвердження господарським судом і діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за цією мировою угодою. Одностороння відмова від мирової угоди не допускається.

9. Сторони заявляють, що правові наслідки укладення мирової угоди, передбачені ст. 192, 193 ГПК України, їм відомі.

10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Позивач Відповідач

ДУ Оріхівська виправна колонія №88 ПАТ Запоріжжяобленерго

70500, Запорізька область, Оріхівський район, 69035, м. Запоріжжя,

с. Мала Токмачка, вул. Привокзальна, 7 вул. Сталеварів, 14

код ЄДРПОУ 08563524 код ЄДРПОУ 00130926


Чорний В.І.
Воронко Ю.С.

(підпис, печатка) (підпис, печатка)

Згідно з ч. 7 ст. 46 Господарського процесуального кодексу України сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Із змісту ст. 192 ГПК України вбачається, що мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу. До ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії. Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Згідно ст. 193 Господарського процесуального кодексу України виконання мирової угоди здійснюється особами, які її уклали, в порядку і строки, передбачені цією угодою. Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України "Про виконавче провадження". У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що, господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Відповідно до ч. 3 ст. 231 ГПК України разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду із спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Суд зазначає, що у пункті 4 мирової угоди сторони вказали, що однаково розуміють значення і умови цієї мирової угоди та її правові наслідки, волевиявлення сторін є вільним і відповідає їх внутрішній волі.

Дослідивши зміст поданої суду мирової угоди, судом встановлено, що її умови стосуються прав та обов`язків сторін щодо предмету позову. Мирова угода укладена в інтересах сторін, не зачіпає інтересів третіх осіб і не суперечить вимогам чинного законодавства та підписана уповноваженими особами сторін, тому підлягає затвердженню судом, отже провадження у справі № 908/3239/19 підлягає закриттю на підставі п. 7 ч. 1 ст. 231 ГПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 231 ГПК України про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

Клопотання позивача про повернення з державного бюджету 50% судового збору буде вирішено судом у відповідній ухвалі.

Керуючись ст. 192, п. 7 ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 231, ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1.Затвердити мирову угоду укладену між Державною установою «Оріхівська виправна колонія (№88)» (70550, Запорізька область, Оріхівський район, с. Мала Токмака, вул. Привокзальна, буд. 7, код ЄДРПОУ 08563524) та Публічним акціонерним товариством «Запоріжжяобленерго» (69035, м.Запоріжжя, вул. Сталеварів, буд. 14, код ЄДРПОУ 00130926) наступного змісту:

МИРОВА УГОДА

м. Запоріжжя


2020 року

Державна установа Оріхівська виправна колонія № 88 (код ЄДРПОУ: 08563524) в особі начальника Чорного В.І., що діє на підставі Положення, далі за текстом - позивач, та Публічне акціонерне товариство Запоріжжяобленерго , (код ЄДРПОУ: 00130926) в особі заступника Генерального директора з правових,економічних та загальних питань Воронка Ю.С., що діє на підставі довіреності №192 від 01.01.2020 р., далі за текстом - відповідач (або ПАТ ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО ), керуючись ст. ст. 46, 192, 193 ГПК України, домовились про укладення цієї мирової угоди на таких умовах:

1. Розглядається позовна вимога про стягнення з ПАТ Запоріжжяобленерго на користь Державної установи Оріхівська виправна колонія № 88 грошових коштів, надміру сплачених за договорами про постачання електричної енергії № 68а/г-174(з) та № 68а/г-175(з) від 22.12.2018 р., в сумі 286276,95 грн. Крім цього, стоїть питання про розподіл судових витрат.

2. Сторони дійшли згоди стосовно розподілу судових витрат і погодились, що відповідач сплатить на користь позивача суму судового збору в розмірі 2147,08 грн. Решта суми судового збору повертається позивачу з державного бюджету України відповідно до ч. 1 ст. 130 ГПК України.

3. Відповідач зобов`язується сплатити на користь позивача загальну суму боргу в розмірі 288 424,03 грн. (двісті вісімдесят вісім тисяч чотириста двадцять чотири гривні 03 копійки.), що складається з надміру сплаченої за договорами № 68а/г-174(з) та № 68а/г-175(з) від 22.12.2018 р. суми 286 276,95 грн. та судового збору, який відповідач зобов`язався сплатити відповідно до п. 2 цієї мирової угоди в сумі 2147,08 грн., грошовими коштами згідно з таким графіком упродовж 10 місяців:

- не пізніше 01.04.2020 р. - 28 842,40 грн. (двадцять вісім тисяч вісімсот сорок дві гривні 40 коп.),

- не пізніше 01.05.2020 р. - 28 842,40 грн. (двадцять вісім тисяч вісімсот сорок дві гривні 40 коп.),

- не пізніше 01.06.2020 р. - 28 842,40 грн. (двадцять вісім тисяч вісімсот сорок дві гривні 40 коп.),

- не пізніше 01.07.2020 р. - 28 842,40 грн. (двадцять вісім тисяч вісімсот сорок дві гривні 40 коп.),

- не пізніше 01.08.2020 р. - 28 842,40 грн. (двадцять вісім тисяч вісімсот сорок дві гривні 40 коп.),

- не пізніше 01.09.2020 р. - 28 842,40 грн. (двадцять вісім тисяч вісімсот сорок дві гривні 40 коп.),

- не пізніше 01.10.2020 р. - 28 842,40 грн. (двадцять вісім тисяч вісімсот сорок дві гривні 40 коп.),

- не пізніше 01.11.2020 р. - 28 842,40 грн. (двадцять вісім тисяч вісімсот сорок дві гривні 40 коп.),

- не пізніше 01.12.2020 р. - 28 842,40 грн. (двадцять вісім тисяч вісімсот сорок дві гривні 40 коп.),

- не пізніше 01.01.2021 р. - 28 842,43 грн. (двадцять вісім тисяч вісімсот сорок дві гривні 43 коп.), у т.ч. судовий збір в сумі 2147,08 грн.

4. Сторони однаково розуміють значення і умови цієї мирової угоди та її правові наслідки, волевиявлення сторін є вільним і відповідає їх внутрішній волі.

5. Сторони підтверджують, що особи, які підписали від імені сторін цю мирову угоду, мають всі необхідні повноваження на її підписання та не мають будь-яких застережень та/або обмежень таких повноважень та/або своєї правоздатності, та/або дієздатності стосовно укладення цієї мирової угоди.

6. Позивач і відповідач заявляють, що ні в процесі укладення цієї мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі держави.

7. Цю мирову угоду укладено в 3-х примірниках: по одному для кожної зі сторін та один примірник для господарського суду.

8. Мирова угода набирає чинності з моменту її затвердження господарським судом і діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за цією мировою угодою. Одностороння відмова від мирової угоди не допускається.

9. Сторони заявляють, що правові наслідки укладення мирової угоди, передбачені ст. 192, 193 ГПК України, їм відомі.

10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Позивач Відповідач

ДУ Оріхівська виправна колонія №88 ПАТ Запоріжжяобленерго

70500, Запорізька область, Оріхівський район, 69035, м. Запоріжжя,

с. Мала Токмачка, вул. Привокзальна, 7 вул. Сталеварів, 14

код ЄДРПОУ 08563524 код ЄДРПОУ 00130926


Чорний В.І.
Воронко Ю.С.

(підпис, печатка) (підпис, печатка)

2. Провадження у справі № 908/3239/19 закрити.

3. Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та у випадку невиконання боржником - Публічним акціонерним товариством «Запоріжжяобленерго» (69035, м.Запоріжжя, вул. Сталеварів, буд. 14, код ЄДРПОУ 00130926) умов цієї мирової угоди дана ухвала суду може бути пред`явлена стягувачем - Державною установою «Оріхівська виправна колонія (№88)» (70550, Запорізька область, Оріхівський район, с. Мала Токмака, вул. Привокзальна, буд. 7, код ЄДРПОУ 08563524) для її примусового виконання в порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження» .

4. Оригінал ухвали направити позивачу (стягувачу) та копію цієї ухвали направити відповідачу (боржнику).

5. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та відповідно до ст. 255 Господарського процесуального кодексу України може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду першої інстанції.

Ухвала є виконавчим документом та може бути пред`явлена до примусового виконання протягом 3 років з дня її винесення, а саме до 26.02.2023.

Суддя К.В. Проскуряков

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено04.03.2020

Судовий реєстр по справі —908/3239/19

Ухвала від 03.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Проскуряков К.В.

Ухвала від 03.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Проскуряков К.В.

Ухвала від 11.02.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Проскуряков К.В.

Ухвала від 08.12.2019

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Проскуряков К.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні