Ухвала
від 23.02.2020 по справі 910/17717/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

24.02.2020Справа № 910/17717/19 Господарський суд міста Києва у складі судді Чебикіної С.О., розглянувши справу за позовом CRAENTEX INVESTMENTS LTD до Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк", Міністерства фінансів України, третя особа-1 без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, третя особа-2 без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів Кабінет Міністрів України про визнання договорів недійсними, за участю представників позивача - Чимбара А.Д., довіреність № б/н від 14.11.19, відповідача-1 - Яковенка О.О., довіреність № 48 від 14.03.19, , відповідача-2 - Іщенка Р.А., довіреність №13030-08/7 від 25.02.2019 року, третьої особи-1 - не з`явився, третьої особи-2 - ОСОБА_1 , Положення №3597/к від 06.12.19 року,

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до відповідача про визнання недійсним з моменту укладення договору про придбання акцій №41/2016 від 20.12.2016 року та акту приймання-передавання за договором про придбання акцій №41/2016 від 20.12.2016 року, що укладені між відповідачем-1, від імені якого діяв Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в особі уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію у ПАТ КБ "ПриватБанк" Славкіної марини Анаталіївни та позивача, від імені якого діяла уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ "ПриватБанк" Шевченко Андрій Миколайович та про визнання недійсним з моменту укладення договору купівлі-продажу акцій банку №БВ-744/16/13010-05/131 від 21.12.2016 року та акту виконання зобов`язань до договору купівлі-продажу акцій банку №БВ-744/16/13010-05/131 від 21.12.2016 року, що укладені між Державою Україна в особі Міністерства фінансів України та усіма особами, які станом на 21.12.2016 року були власниками простих іменних акцій ПАТ КБ "ПриватБанк", від імені яких діяла уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ "ПриватБанк" Шевченко Андрій Миколайович в інтересах та за рахунок якої діяло ПАТ АБ "Укргазбанк", в частині, що стосується прав та інтересів позивача на підставі ст.ст. 203, 215, 216 ЦК України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.12.2019 року відкрито провадження та вирішено розглядати справу за правилами загального позовного провадження та підготовче засідання призначено на 20.01.20200 року.

20.01.2020 року позивачем через канцелярію суду надано клопотання про зупинення провадження у справі до розгляду справи № 826/7621/17.

Судом встановлено, що в провадженні Окружного адміністративного суду міста Києва перебуває адміністративна справа № 826/7621/17 за позовом CRAENTEX INVESTMENTS LTD до Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ "Приватбанк" Соловйової Наталії Анатоліївни, треті особи - Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Приватбанк", Міністерство фінансів України:

- про визнання протиправним та скасування рішення Комісії з питань визначення пов`язаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 105 в частині визнання CRAENTEX INVESTMENTS LTD пов`язаною з Публічним акціонерним товариством Комерційний банк Приватбанк особою;

- про визнання протиправним та скасування рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Про погодження умов придбання акцій додаткової емісії неплатоспроможності банку ПАТ КБ Приватбанк від 20 грудня 2016 року № 2887 в частині, що стосується прав та інтересів CRAENTEX INVESTMENTS LTD ;

- визнання протиправним та скасування рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Про погодження умов продажу неплатоспроможного банку ПАТ КБ Приватбанк № 2893 від 20 грудня 2016 року в частині, що стосується прав та інтересів CRAENTEX INVESTMENTS LTD.

Позивач зазначає, що оскаржуваним рішенням Комісії з питань визначення пов`язаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 105 CRAENTEX INVESTMENTS LTD визнано пов`язаною з Публічним акціонерним товариством Комерційний банк Приватбанк особою. Оскарженим рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2887 від 20 грудня 2016 року були погоджені умови договорів про придбання акцій додаткової емісії від імені пов`язаних осіб неплатоспроможного ПАТ КБ Приватбанк , доручено уповноваженій особі Шевченку А.М. укласти договори про придбання акцій додаткової емісії від імені набувачів - пов`язаних осіб неплатоспроможного ПАТ КБ Приватбанк , уповноваженій особі Славкіній М.А. доручено укласти договори про придбання акцій додаткової емісії від емітента - ПАТ КБ Приватбанк , уповноваженій особі Соловйовій Н.А. доручено забезпечити списання з рахунків пов`язаних з банком осіб грошових коштів після виконання зазначених вище договорів, погоджені умови договорів про придбання акцій додаткової емісії від імені пов`язаних осіб неплатоспроможного ПАТ КБ Приватбанк .

Так, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Славкіною М.А. від імені ПАТ КБ Приватбанк та уповноваженою особою Шевченком А.М. від імені CRAENTEX INVESTMENTS LTD, як особи, визнаної рішенням № 105 від 13.12.2016 року пов`язаною з ПАТ КБ Приватбанк , був укладений договір про придбання акцій та акт приймання-передавання до нього від 20.12.2016 року, які оскаржуються в межах даної справи. За вказаним правочином уповноваженою особою ОСОБА_2 здійснено придбання акцій додаткової емісії ПАТ КБ Приватбанк в обмін на грошові вимоги пов`язаної компанії - CRAENTEX INVESTMENTS LTD до ПАТ КБ Приватбанк .

Крім того, рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Про погодження умов продажу неплатоспроможного банку ПАТ КБ Приватбанк № 2893 від 20 грудня 2016 року були погоджені умови договору продажу неплатоспроможного банку ПАТ КБ Приватбанк Міністерству фінансів України та 21.12.2016 року укладено договір № БВ- 744/16/13010-05/131 купівлі-продажу акцій банку, визнання недійсним якого є предметом розгляду у даній справі, за яким 100% акцій ПАТ КБ Приватбанк від пов`язаної особи CRAENTEX INVESTMENTS LTD продано Міністерству фінансів України за ціною продажу в 1 (одну) гривню.

Оскільки, у випадку скасування рішення Комісії з питань визначення пов`язаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами Національного банку України № 105 від 13.12.2016 року та рішень Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2887 та № 2893 від 20 грудня 2016 року буде встановлено та підтверджено відсутність правових підстав для укладення договорів про придбання акцій № №41/2016 від 20.12.2016 року та купівлі-продажу акцій банку №БВ-744/16/13010-05/131 від 21.12.2016 року, визнання недійсними яких є предметом розгляду у даній справі, а тому розгляд даної справи №910/17717/19 є неможливим до набрання рішенням у справі №826/7621/17 законної сили.

Справи №910/17717/19 та №826/7621/17 мають різні предмети розгляду, різні заявлені позовні вимоги та перебувають в провадженні різних судів.

Справа №826/7621/17 є пов`язаною зі справою №910/17717/19. Обставини, що встановлюються у справі №826/7621/17 впливають на оцінку судом доказів у справі №910/17717/19.

Отже, існує об`єктивна неможливість розгляду даної справи до вирішення справи №826/7621/17 про визнання протиправним та скасування рішення Комісії з питань визначення пов`язаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 105 в частині визнання CRAENTEX INVESTMENTS LTD пов`язаною з Публічним акціонерним товариством Комерційний банк Приватбанк особою; про визнання протиправним та скасування рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Про погодження умов придбання акцій додаткової емісії неплатоспроможності банку ПАТ КБ Приватбанк від 20 грудня 2016 року № 2887 в частині, що стосується прав та інтересів CRAENTEX INVESTMENTS LTD; про визнання протиправним та скасування рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Про погодження умов продажу неплатоспроможного банку ПАТ КБ Приватбанк № 2893 від 20 грудня 2016 року в частині, що стосується прав та інтересів CRAENTEX INVESTMENTS LTD..

П. 5 ч. 1 ст. 227 ГПК України суд зобов`язаний зупинити провадження у справі у випадку об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

За таких обставин, Господарський суд міста Києва вважає за необхідне зупинити провадження у даній справі № 910/17717/19 на підставі статті 227 Господарського процесуального кодексу України до вирішення справи №826/7621/17, а саме до набрання законної сили судовим рішенням в зазначеній справі.

Керуючись ст.ст. 227, 229, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Зупинити провадження у справі №910/17717/19 до вирішення справи №826/7621/17, а саме до набрання законної сили судовим рішенням у зазначеній справі.

2. Зобов`язати сторін повідомити суд про усунення обставин, що зумовили зупинення провадження у даній справі.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та підлягає оскарженню в порядку розділу IV ГПК України.

Повний текст ухвали складено 02.03.2020 року.

Суддя С.О. Чебикіна

Дата ухвалення рішення23.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —910/17717/19

Ухвала від 12.10.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Чебикіна С.О.

Ухвала від 03.03.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Чебикіна С.О.

Ухвала від 25.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Чебикіна С.О.

Ухвала від 05.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Чебикіна С.О.

Ухвала від 20.01.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Чебикіна С.О.

Ухвала від 22.12.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Чебикіна С.О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні