Ухвала
від 23.02.2020 по справі 911/554/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"24" лютого 2020 р. м. Київ Справа № 911/554/17

У справі за позовом Frold Projekt Limited

до Приватного акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль»

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: ПрАТ «Росава» , Lavoy Alliance Limited, Dalebrook Consultants Limited, Mulready Ventures Limited, Link Business Solution Ltd, Univita Inc., Національного банку України, Публічного акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль»

про визнання недійсними рішень позачергових загальних зборів акціонерів

Суддя Карпечкін Т.П.

За участю представників:

від позивача: не з`явилися;

від відповідача: не з`явилися;

від третіх осіб 1, 2, 3, 4, 5, 6: не з`явилися;

від третьої особи 7: Перетятько С.М. (дов. № 18-0014/23697 від 03.05.2019);

від третьої особи 8: не з`явилися.

обставини справи:

В провадженні Господарського суду Київської області в порядку нового розгляду перебуває справа за позовом Frold Projekt Limited до Приватного акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: ПрАТ «Росава» , Lavoy Alliance Limited, Dalebrook Consultants Limited, Mulready Ventures Limited, Link Business Solution Ltd, Univita Inc., Національного банку України, Публічного акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» про визнання недійсними рішень позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» , оформлених протоколом від 28.11.2014 року.

Ухвалою суду від 23.09.2019 року провадження у справі № 911/554/17 було поновлено, однак у зв`язку з неявкою в судове засідання 23.09.2019 року представників сторін та відсутністю інформації щодо вручення Центральними Органами Великої Британії та Британських Віргінських островів третім особам вищевказаних документів, підготовче провадження відкладено на 24.02.2020 року. Провадження у справі № 911/554/17 зупинено у зв`язку із зверненням з судовим дорученням про вручення документів до компетентного органу іноземної держави.

Окрім того, 25.09.2019 року Приватним акціонерним товариством «Білоцерківська теплоелектроцентраль» в порядку ст. 81 Господарського процесуального кодексу України подано клопотання про витребування доказів у справі № 911/554/17, у зв`язку з чим, ухвалою суду від 07.10.2019 року поновлено провадження у справі та витребувано у Генеральної прокуратури України докази належного повідомлення відповідачем - Приватним акціонерним товариством «Білоцерківська теплоелектроцентраль» позивача у даній справі - Frold Projekt Limited про час та місце проведення спірних почергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» , оформлених протоколом від 28.11.2014 року.

Оскільки, провадження у справі № 911/554/17 поновлювалось виключно для розгляду клопотання Приватного акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» про витребування доказів, підстави для такого поновлення вичерпані розглядом вищенаведеного клопотання Приватного акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль.

24.09.2019 року представником відповідача подано додаткові документи по справі.

05.11.2019 року від Генеральної прокуратури України надійшов лист № 15/2/3-36571-16 від 01.11.2019 року, яким повідомлено про спрямування ухвали суду від 07.10.2019 року до Державного бюро розслідувань.

В судове засідання 24.02.2020 року представники сторін та третіх осіб 1, 2, 3, 4, 5, 6 та 8 не з`явилисяся, вимог ухвали Господарського суду Київської області від 18.03.2019 року не виконали.

Генеральна прокуратура України витребуваних ухвалою від 07.10.2019 року доказів не надала.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України підготовче засідання проводиться за правилами, передбаченими статтями 196-205 цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених цією главою.

Як передбачено п. 1 ч. 2 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу, зокрема у випадку неявки в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання (ч. 1 п. 2 ст. ст. 202 Господарського процесуального кодексу України).

Окрім того, судом встановлено, що у матеріалах справи відсутні відомості щодо інформації про вручення Центральними Органами Великої Британії та Британських Віргінських островів третім особам вищевказаних документів,у звязку з чим, підготовче провадження підлягає відкладенню.

Як визначено п. 4 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку, зокрема, звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 229 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 4 частини першої статті 228 цього Кодексу - до надходження відповіді від іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави на судове доручення про надання правової допомоги, вручення виклику до суду чи інших документів.

Оскільки, суд повинен належним чином повідомити третіх осіб 1, 2, 3, 4, 5, 6 про дату, час та місце наступного підготовчого засідання враховуючи положення Гаагзької конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року, провадження у справі № 911/554/17 підлягає подальшому зупиненню з підстави, наведеної в ухвалі у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст. ст. 182, 183, 202, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Поновити провадження у справі № 911/554/17.

2. Відкласти підготовче засідання у справі № 911/544/17 на 03.06.2020 о 13:45.

3. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Київської області (м. Київ, вул. С. Петлюри, 16, в залі судових засідань № 5).

4. Зобов`язати позивача в строк до 30.03.2020 року через канцелярію Господарського суду Київської області надати нотаріально посвідчений переклад на англійську мову прохання про вручення судових та позасудових документів, підтвердження про вручення документів, короткий виклад документа та даної ухвали у десяти примірниках.

5. Зобов`язати учасників справи виконати вимоги ухвали Господарського суду Київської області від 18.03.2019 року у справі № 911/544/17.

6. Зобов`язати Генеральну прокуратуру України (вул. Різницька, 13/15, м.Київ, 01011) виконати вимоги ухвали Господарського суду Київської області від 18.03.2019 року у справі № 911/544/17, а саме надати докази належного повідомлення відповідачем - Приватним акціонерним товариством «Білоцерківська теплоелектроцентраль» позивача у даній справі - Frold Projekt Limited про час та місце проведення спірних почергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» , оформлених протоколом від 28.11.2014 року.

7. Витребувати у Державного бюро розслідувань (м. Київ, вул. С. Петлюри, 15) докази належного повідомлення відповідачем - Приватним акціонерним товариством «Білоцерківська теплоелектроцентраль» позивача у даній справі - Frold Projekt Limited про час та місце проведення спірних почергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» , оформлених протоколом від 28.11.2014 року (належним чином засвідчену копію), які були вилучені під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні № 12015100010000279.

8. Встановити строк для подання витребуваних докуменів - до 30.03.2020 року.

9. Попередити Генеральну прокуратуру України та Державне бюро розслідувань про те, що згідно з частинами 7-8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали; у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

10. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду, оформити відповідно до вимог ст. 91 Господарського процесуального кодексу України, а заяви та клопотання - в письмовій формі відповідно до ч. 2 ст. 169 та ст. 170 Господарського процесуального кодексу України.

11. Викликати в судове засідання повноважних представників учасників справи. Повноваження представників мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально або, якщо довіреність видає юридична особа - підписом її керівника з прикладенням печатки цієї організації). У разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівником або засновниками - наказ, рішення, розпорядження, протокол тощо (або засвідчені належним чином витяги з них), які підтверджують їх призначення або обрання.

12. Явка представників учасників справи в судове засідання визнається обов`язковою .

13. Інформацію по учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет (http://court.gov.ua/fair/).

14. Копію ухвали Господарського суду Київської області надіслати учасникам справи Генеральній прокуратурі України та Державному бюро розслідувань.

15. Ухвала набирає законної сили у порядку, встановленому ст. 235 Господарського процесуального кодексу України.

16. Відповідно до приписів ст. 255 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

17. Зупинити провадження у справі до 03.06.2020 року включно.

Суддя Т.П. Карпечкін

Дата ухвалення рішення23.02.2020
Оприлюднено04.03.2020

Судовий реєстр по справі —911/554/17

Ухвала від 15.11.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Корсак В.А.

Ухвала від 20.10.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Корсак В.А.

Ухвала від 29.09.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Корсак В.А.

Ухвала від 13.09.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Корсак В.А.

Ухвала від 27.07.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Корсак В.А.

Ухвала від 25.07.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Корсак В.А.

Ухвала від 25.07.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Корсак В.А.

Ухвала від 21.06.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Корсак В.А.

Ухвала від 21.06.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Корсак В.А.

Ухвала від 12.06.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Корсак В.А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні