Рішення
від 26.02.2020 по справі 910/18400/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

27.02.2020справа №910/18400/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В. розглянув в порядку спрощеного позовного провадження

справу №910/18400/19

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю Лемтранс (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 46-46А, ідентифікаційний код 30600592)

до акціонерного товариства Українська залізниця (03680, м. Київ, вул. Тверська, буд. 5, ідентифікаційний код 40075815)

про стягнення 94 081,69 грн. збитків,

без виклику представників сторін.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. Стислий виклад позовних вимог

Товариство з обмеженою відповідальністю Лемтранс (далі - Товариство) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до акціонерного товариства Українська залізниця (далі - Залізниця) про стягнення 94 081,69 грн. збитків.

Позовні вимоги мотивовано тим, що:

- у червні-липні 2019 року Залізницею було здійснено перевезення вантажних вагонів власності (оренди) Товариства;

- на станції Ароматна (код станції 454606), Кривий Ріг-Сортувальний (код станції 467108), Кривий Ріг (код станції 467201)Терни (код станції 457303), Рокувата (код станції 457905) було виявлено пошкодження (розукомплектування) вагонів власності (оренди) Товариства, а саме: №53170080, №62054259, №64053788, №63245245, №62468871, №62521836, №61296356, №61016119, №56743412, №63784185, №53413209, №63244024, №62106109, №62469408, №63162325, №63162754, №61297461, №55616742, №63245559, №53589412;

- вагони власності (оренди) Товариства були направлені на технічне обслуговування внаслідок встановлення відсутності деталей, на підставі чого були оформлені відповідні повідомлення форми ВУ-23М, а саме: від 29.06.2019 №1228 (вагон №53170080), від 12.07.2019 №1738 (вагон №62054259), від 09.07.2019 №1640 (вагон №64053788), від 20.07.2019 №2094 (вагон №63245245), від 23.07.2019 №2198 (вагон №62468871), від 23.07.2019 №2199 (вагон №62521836), від 24.06.2019 №0301 (вагон №61296356), від 28.06.2019 №0316 (вагон №61016119), від 30.06.2019 №9199 (вагон №56743412), від 29.06.2019 №4095 (вагон №63784185), від 01.07.2019 №758 (вагон №53413209), від 01.07.2019 №759 (вагон №63244024), від 10.07.2019 №761 (вагон №62106109), від 01.07.2019 №762 (вагон №62469408), від 01.07.2019 №763 (вагон №63162325), від 01.07.2019 №760 (вагон №63162754), від 01.07.2019 №0327 (вагон №61297461), від 01.07.2019 №0328 (вагон №55616742), від 04.07.2019 №0330 (вагон №63245559), від 15.07.2019 №6563 (вагон №53589412);

- з метою складання відповідних актів, а саме комерційних актів форми ГУ-22 та актів про пошкодження вагонів форми ВУ-25М Товариство неодноразово зверталося до відповідних структурних підрозділів Залізниці, проте у відповідях вказувалося про те, що складання комерційних актів з приводу пошкодження порожніх вагонів (розобладнаних) нормативними документами не передбачено , акти не складено, у зв`язку з чим Товариство зверталося зі скаргами на дії структурних підрозділів Залізниці; відповіді на скарги також не надано;

- позивачем було придбано деталі, які встановлені замість відсутніх деталей на розукомплектованих вагонах на суму 75 151,82 грн.;

- вартість технічного обслуговування зазначених вагонів становить 18 929,87 грн. та підтверджується актами: від 31.07.2019 №435/255, від 31.08.2019 №484/255, від 30.07.2019 №50, від 31.07.2019 №52;

- таким чином, прямі збитки, які виникли у ТОВ Лемтранс у зв`язку з розукомплектуванням вагонів, становлять 75 151,82 грн. (придбані деталі) та 18 929,87грн. (технічне обслуговування), а всього 94 081,69 грн.

2. Процесуальні дії у справі

Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.12.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами; зобов`язано:

- позивача протягом п`яти днів:

• з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі надати суду оригінали всіх документів, доданих до позовної заяви, що стосуються предмету спору (для огляду);

• з дня отримання від відповідача відзиву на позовну заяву подати до суду відповідь на відзив в порядку статті 166 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та докази надіслання вказаних документів відповідачу;

- відповідача протягом:

• п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі надати суду: відзив на позов в порядку статті 165 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та докази надіслання відзиву та доданих до нього документів позивачу; на підтвердження статусу юридичної особи і повного найменування належним чином засвідчені копії (для залучення до матеріалів справи) статуту; документи, що підтверджують повноваження представників (накази, довіреності, тощо), - оригінали для огляду, належним чином засвідчені копії для залучення до матеріалів справи;

• п`яти днів з дня отримання відповіді на відзив подати до суду заперечення на відповідь на відзив в порядку статті 167 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та докази надіслання зазначених документів позивачу.

Вказану ухвалу було надіслано на адресу відповідачу, зазначену у позовній заяві та в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що підтверджується відміткою канцелярії суду на звороті такої ухвали та рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за адресою місцезнаходження відповідача.

Так, відповідно до рекомендованого повідомлення з штрихкодовим ідентифікатором №0103053300239 відповідачем 08.01.2020 отримано ухвалу від 27.12.2019.

Згідно з пунктом 1 частини шостої статті 242 ГПК України днем вручення судового рішення є день вручення судового рішення під розписку.

Частинами восьмою і дев`ятою статті 165 ГПК України передбачено, що відзив подається в строк, встановлений судом, який не може бути меншим п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Суд має встановити такий строк подання відзиву, який дозволить відповідачу підготувати його та відповідні докази, а іншим учасникам справи - отримати відзив не пізніше першого підготовчого засідання у справі.

У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Разом з тим, відповідач у строк, встановлений ГПК України, не подав до суду відзив на позов, а відтак не скористався наданими йому процесуальними правами.

Позивач 10.01.2020 подав суду оригінали документів, копії яких додано до позовної заяви.

Судом оглянуто оригінали документів, встановлено відповідність наявних в матеріалах справи копій поданим оригіналам та листом від 15.01.2020 повернуто такі оригінали позивачу.

ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДОМ

У червні - липні 2019 року Залізницею було здійснено перевезення вантажних вагонів власності (оренди) Товариства.

На станціях Ароматна (код станції 454606), Кривий Ріг - Сортувальний (код станції 467108), Кривий Ріг (код станції 467201), Терни (код станції 457303) та Рокувата (код станції 457905) було виявлено пошкодження (розукомплектування) вагонів власності (оренди) позивача, а саме: №53170080 за залізничною накладною №39576558; №62054259 за залізничною накладною №50543123; №64053788 за залізничною накладною №40387672; №63245245 за залізничною накладною №39774047; №62468871 за залізничною накладною №50738608; №62521836 за залізничною накладною №50738608; №61296356 за залізничною накладною №47482070 (47497607); №61016119 за залізничною накладною №50024; №56743412 за залізничною накладною №47569041; №63784185 за залізничною накладною №47130026; №53413209 за залізничною накладною №50325455; №63244024 за залізничною накладною №50325455; №62106109 за залізничною накладною №50326214; №62469408 за залізничною накладною №50326214; №63162325 за залізничною накладною №50326214; №63162754 за залізничною накладною №50326214; №61297461 за залізничною накладною №40201998; №55616742 за залізничною накладною №40215915; №63245559 за залізничною накладною №40220345; №53589412 за залізничною накладною №40095200.

Вагони власності (оренди) Товариства були направлені на технічне обслуговування внаслідок встановлення відсутності деталей, на підставі чого були оформлені відповідні повідомлення форми ВУ-23М, а саме:

- повідомлення від 29.06.2019 №1218 про ремонт або технічне обслуговування вагона №53170080, найменування несправностей: розукомплектування ручного стояночного тормоза;

- повідомлення від 12.07.2019 №1738 про ремонт або технічне обслуговування вагона №62054259, найменування несправностей: розукомплектування ручного стояночного тормоза;

- повідомлення від 09.07.2019 №1640 про ремонт або технічне обслуговування вагона №64053788, найменування несправностей: розукомплектування ручного стояночного тормоза;

- повідомлення від 20.07.2019 №2094 про ремонт або технічне обслуговування вагона №63245245, найменування несправностей: розукомплектування ручного стояночного тормоза;

- повідомлення від 23.07.2019 №2198 про ремонт або технічне обслуговування вагона №62468871, найменування несправностей: розукомплектування ручного стояночного тормоза;

- повідомлення від 23.07.2019 №2199 про ремонт або технічне обслуговування вагона №62521836, найменування несправностей: розукомплектування ручного стояночного тормоза;

- повідомлення від 24.06.2019 №0301 про ремонт або технічне обслуговування вагона №61296356, найменування несправностей: розукомплектування ручного тормоза;

- повідомлення від 28.06.2019 №0316 про ремонт або технічне обслуговування вагона №61016119, найменування несправностей: розукомплектування ручного тормоза;

- повідомлення від 30.06.2019 №9919 на ремонт або технічне обслуговування вагона №56743412, найменування несправностей: розукомплектування ручного стояночного тормоза;

- повідомлення від 04.07.2019 №4095 на ремонт або технічне обслуговування вагона №63784185, найменування несправностей: розукомплектування ручного;

- повідомлення від 30.06.2019 №758 на ремонт або технічне обслуговування вагона №53413209, найменування несправностей: розукомплектування ручного;

- повідомлення від 30.06.2019 №759 на ремонт або технічне обслуговування вагона №63244024, найменування несправностей: розукомплектування ручного;

- повідомлення від 30.06.2019 №761 на ремонт або технічне обслуговування вагона №62106109, найменування несправностей: розукомплектування ручного;

- повідомлення від 01.07.2019 №762 на ремонт або технічне обслуговування вагона №62469408, найменування несправностей: розукомплектування ручного;

- повідомлення від 30.06.2019 №763 на ремонт або технічне обслуговування вагона №63162325, найменування несправностей: розукомплектування ручного;

- повідомлення від 30.06.2019 №760 на ремонт або технічне обслуговування вагона №63162754, найменування несправностей: розукомплектування ручного;

- повідомлення від 01.07.2019 №0327 про ремонт або технічне обслуговування вагона №61297461, найменування несправностей: розукомплектування ручного тормоза;

- повідомлення від 01.07.2019 №0328 про ремонт або технічне обслуговування вагона №55616742, найменування несправностей: розукомплектування ручного тормоза;

- повідомлення від 04.07.2019 №0330 про ремонт або технічне обслуговування вагона №63245559, найменування несправностей: розукомплектування ручного тормоза;

- повідомлення від 15.07.2019 №6563 про ремонт або технічне обслуговування вагона №53589412, найменування несправностей: розукомплектування ручного тормоза.

З метою складання комерційних актів форми ГУ-22 Товариство письмово звернулося до начальника станції Ароматна структурного підрозділу Дніпровська дирекція залізничних перевезень регіональної філії Придніпровська залізниця з заявами від 01.07.2019 №3375/ДВ і від 29.07.2019 №3824/ДВ, до начальника станції Кривий Ріг - Сортувальний структурного підрозділу Криворізька дирекція залізничних перевезень регіональної філії Придніпровська залізниця з заявами від 01.07.2019 №3386/ДВ, від 15.07.2019 №3581/ДВ і від 29.07.2019 №3837/ДВ, до начальника станції Кривий Ріг структурного підрозділу Криворізька дирекція залізничних перевезень регіональної філії Придніпровська залізниця з заявою від 15.07.2019 №3579/ДВ, до начальника станції Терни структурного підрозділу Криворізька дирекція залізничних перевезень регіональної філії Придніпровська залізниця з заявою від 29.07.2019 №3829/ДВ та до начальника станції Рокувата структурного підрозділу Криворізька дирекція залізничних перевезень регіональної філії Придніпровська залізниця з заявою від 15.07.2019 №3589/ДВ.

На заяву від 29.07.2019 №3824/ДВ позивач отримав відповідь від 06.08.2019 №69, відповідно до якої заява начальнику станції в складанні комерційних актів на відсутність частин вагонів з приводу пошкодження порожніх вагонів (разобладнання ручного стояночного гальма) нормативними документами не передбачено .

На заяву від 01.07.2019 №3386/ДВ Товариство отримало відповідь від 12.07.2019 №882, згідно з якою складання комерційних актів з приводу пошкодження порожніх вагонів (разобладнаних) нормативними документами не передбачено .

На заяву від 15.07.2019 №3581/ДВ позивач отримав відповідь від 23.07.2019 №919, відповідно до якої складання комерційних актів з приводу пошкодження порожніх вагонів (разобладнаних) нормативними документами не передбачено .

На заяву від 29.07.2019 №3837/ДВ Товариство отримало відповідь від 13.08.2019 №1026, згідно з якою складання комерційних актів з приводу пошкодження порожніх вагонів (разобладнаних) нормативними документами не передбачено .

З метою складання актів про пошкодження вагонів форми ВУ-25М позивач письмово звернувся до начальника структурного підрозділу Експлуатаційне вагонне депо Батуринська регіональної філії Придніпровська залізниця з заявами від 01.07.2019 №3387/ДВ, від 15.07.2019 №3580/ДВ, від 29.07.2019 №3830/ДВ, від 15.07.2019 №3590/ДВ, від 15.07.2019 №3582/ДВ, від 29.07.2019 №3838/ДВ, до начальника структурного підрозділу Експлуатаційне вагонне депо Нижньодніпровськ-Вузол регіональної філії Придніпровська залізниця з заявами від 01.07.2019 №3376/ДВ і від 29.07.2019 №3825/ДВ.

Крім того, Товариство звернулося до начальника структурного підрозділу Криворізька дирекція залізничних перевезень регіональної філії Придніпровська залізниця зі скаргами від 22.07.2019 №3698/ДВ на дії начальника станції Кривий Ріг - Сортувальний структурного підрозділу Криворізька дирекція залізничних перевезень регіональної філії Придніпровська залізниця , від 22.08.2019 №4296/ДВ на дії начальника станції Кривий Ріг структурного підрозділу Криворізька дирекція залізничних перевезень регіональної філії Придніпровська залізниця , від 22.08.2019 №4300/ДВ на дії начальника станції Терни структурного підрозділу Криворізька дирекція залізничних перевезень регіональної філії Придніпровська залізниця , від 22.08.2019 №4298/ДВ на дії начальника станції Рокувата структурного підрозділу Криворізька дирекція залізничних перевезень регіональної філії Придніпровська залізниця , від 22.08.2019 №4297/ДВ на дії начальника станції Кривий Ріг - Сортувальний структурного підрозділу Криворізька дирекція залізничних перевезень регіональної філії Придніпровська залізниця , від 22.08.2019 №4302/ДВ на дії начальника станції Кривий Ріг - Сортувальний структурного підрозділу Криворізька дирекція залізничних перевезень регіональної філії Придніпровська залізниця , до начальника структурного підрозділу Дніпровська дирекція залізничних перевезень регіональної філії Придніпровська залізниця зі скаргами від 22.07.2019 №3695/ДВ і від 22.08.2019 №4292/ДВ на дії начальника станції Ароматна структурного підрозділу Дніпровська дирекція залізничних перевезень регіональної філії Придніпровська залізниця .

На скаргу від 22.07.2019 №3698/ДВ позивач отримав відповідь від 26.07.2019 №378, відповідно до якої складання комерційних актів з приводу пошкодження порожніх вагонів (відсутності частин вагонів) нормативними документами не передбачено .

На скаргу від 22.08.2019 №4296/ДВ Товариство отримало відповідь від 30.08.2019 №444/ДН-2, згідно з якою складання комерційних актів з приводу пошкодження порожніх вагонів (відсутності частин вагонів) нормативними документами не передбачено .

На скаргу від 22.08.2019 №4300/ДВ позивач отримав відповідь від 30.08.2019 №448/ДН-2, відповідно до якої складання комерційних актів з приводу пошкодження порожніх вагонів (відсутності частин вагонів) нормативними документами не передбачено .

На скаргу від 22.08.2019 №4298/ДВ Товариство отримало відповідь від 30.08.2019 №446/ДН-2, згідно з якою складання комерційних актів з приводу пошкодження порожніх вагонів (відсутності частин вагонів) нормативними документами не передбачено .

На скаргу від 22.08.2019 №4297/ДВ позивач отримав відповідь від 30.08.2019 №445/ДН-2, відповідно до якої складання комерційних актів з приводу пошкодження порожніх вагонів (відсутності частин вагонів) нормативними документами не передбачено .

На скаргу від 22.08.2019 №4302/ДВ Товариство отримало відповідь від 30.08.2019 №450/ДН-2, згідно з якою складання комерційних актів з приводу пошкодження порожніх вагонів (відсутності частин вагонів) нормативними документами не передбачено .

Структурним підрозділом Експлуатаційне вагонне депо Батуринська регіональної філії Придніпровська залізниця та структурним підрозділом Експлуатаційне вагонне депо Нижньодніпровськ-Вузол регіональної філії Придніпровська залізниця складено акти про пошкодження вагона (форма ВУ-25М), а саме: від 29.06.2019 №б/н (вагон №53170080); від 12.07.2019 №б/н (вагон №62054259); від 09.07.2019 №б/н (вагон №64053788); від 20.07.2019 №б/н (вагон №63245245); від 23.07.2019 №б/н (вагон №62468871); від 23.07.2019 №б/н (вагон №62521836); від 24.06.2019 №б/н (вагон №61296356); від 28.06.2019 №б/н (вагон №61016119); від 30.06.2019 №б/н (вагон №56743412); від 04.07.2019 №б/н (вагон №63784185); від 30.06.2019 №б/н (вагон №53413209); від 30.06.2019 №б/н (вагон №63244024); від 30.06.2019 №б/н (вагон №62106109); від 30.06.2019 №б/н (вагон №62469408); від 30.06.2019 №б/н (вагон №63162325); від 30.06.2019 №б/н (вагон №63162754); від 01.07.2019 №б/н (вагон №61297461); від 01.07.2019 №б/н (вагон №55616742); від 04.07.2019 №б/н (вагон №63245559); від 15.07.2019 №б/н (вагон №53589412).

Внаслідок розукомплектування вагонів позивач був змушений передати структурному підрозділу Експлуатаційне вагонне депо Батуринська регіональної філії Придніпровська залізниця та структурному підрозділу Експлуатаційне вагонне депо Нижньодніпровськ-Вузол регіональної філії Придніпровська залізниця аналогічні деталі, які були відсутні на вагонах, для подальшого їх встановлення на вагони, оскільки вагони використовуються у господарській діяльності Товариства.

Позивачем було придбано деталі, які були встановлені замість відсутніх деталей на розукомплектованих вагонах, а саме:

- на підставі контракту купівлі-продажу від 14.03.2018 №495 та специфікації (додаток від 10.10.2018 №6) у ЗАО ВТФ Трансмашэкспорт (м. Москва, Російська Федерація) було придбано: головна частина 270.023-1 у кількості 8 шт. на загальну суму 32 764,16 грн., що дорівнює 77 400 російських рублів за офіційним курсом гривні до російського рубля станом на дату оплати 21.11.2018; магістральна частина 483А.010-01 у кількості 3 шт. на загальну суму 13 359,66 грн., що дорівнює 31 560 російських рублів за офіційним курсом гривні до російського рубля станом на дату оплати 21.11.2018; зазначена продукція була оплачена відповідно до платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах від 20.11.2018 №93, яке проведено банком 21.11.2018, на підставі отриманого рахунку від 20.11.2018 №5/495;

- на підставі договору поставки від 10.02.2014 №59/14 та специфікації від 04.04.2019 №46 у ТОВ Укртранспневматика було придбано: регулятор гальмівних важільних передач РТРП-675М у кількості 3 шт. на загальну суму 12 218,40 грн.; кошти були сплачені згідно з платіжними дорученнями від 11.04.2019 №2866 і від 21.05.2019 №4031 на підставі виставленого рахунку від 27.03.2019 №ТП000000271;

- на підставі договору поставки від 10.02.2014 №59/14 та специфікації від 10.04.2018 №38 у ТОВ Укртранспневматика було придбано: авторежим 265 А-1 у кількості 4 шт. на загальну суму 14 385,60 грн.; кошти були сплачені відповідно до платіжного доручення від 24.04.2018 №3242 на підставі виставленого рахунку від 20.04.2018 №ТП000000213;

- на підставі договору поставки від 01.11.2016 №710/16 та специфікації від 03.04.2019 №39 у ТДВ Попаснянський ВРЗ було придбано: тяга гальмівна 726.40.071 у кількості 2 шт. на загальну суму 1 488 грн.; вказана продукція була оплачена згідно з платіжним дорученням від 26.04.2019 №3474;

- на підставі договору поставки від 01.11.2016 №710/16 та специфікації від 03.04.2019 №39 у ТДВ Попаснянський ВРЗ було придбано: муфта тяги 532.40.052-0 у кількості 2 шт. на загальну суму 936 грн.; зазначена продукція була оплачена відповідно до платіжного доручення від 26.04.2019 №3474.

Загальна вартість придбаних деталей становить 75 151,82 грн.

Товариством і Залізницею (регіональна філія Придніпровська залізниця ) укладено договір на технічне обслуговування з відчепленням вантажних вагонів від 01.02.2018 №ПР/В-18129/НЮдч, за умовами якого підрядник зобов`язується виконувати технічне обслуговування з відчепленням (далі - ТО з відчепленням) під час експлуатації вагонів власності замовника, орендованих вагонів, або вагонів, що знаходяться в оперативному управлінні, згідно з договорами суборенди та даних довідки 2610 ГЮЦ УЗ, на момент передачі повідомлення 1354 з кодом 4, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити надані послуги в порядку та на умовах, передбачених даним договором, за реквізитами, обумовленими переліком (додаток №2); послуги надаються на території одного із структурних підрозділів виконавця, обумовлених переліком, а саме: структурний підрозділ Експлуатаційне вагонне депо Батуринська регіональної філії Придніпровська залізниця ; структурний підрозділ Експлуатаційне вагонне депо Нижньодніпровськ-Вузол регіональної філії Придніпровська залізниця ; структурний підрозділ Вагонне депо Запоріжжя-Ліве регіональної філії Придніпровська залізниця ; структурний підрозділ Вагонне депо Кам`янське регіональної філії Придніпровська залізниця .

Необхідні деталі для встановлення їх замість відсутніх деталей на розукомплектованих вагонах були передані структурному підрозділу Експлуатаційне вагонне депо Батуринська регіональної філії Придніпровська залізниця і структурному підрозділу Експлуатаційне вагонне депо Нижньодніпровськ-Вузол регіональної філії Придніпровська залізниця та були встановлені на зазначені вагони згідно з актами від 31.07.2019 №б/н, від 31.08.2019 №52, від 31.07.2019 №50, від 30.07.2019 №б/н.

При цьому, для технічного обслуговування вагонів №53413209, №63244024, №62469408, №63162325 і №63162754 використовувалися деталі Залізниці, про що зазначено у відповідних калькуляціях вартості послуг з технічного обслуговування вагону.

У зв`язку з розукомплектуванням вагонів структурним підрозділом Експлуатаційне вагонне депо Батуринська регіональної філії Придніпровська залізниця і структурним підрозділом Експлуатаційне вагонне депо Нижньодніпровськ-Вузол регіональної філії Придніпровська залізниця було виконано ремонтні роботи з встановлення деталей на розукомплектовані вагони , про що складено такі акти:

- від 31.07.2019 №435/255:

Ч найменування робіт - технічне обслуговування вагона №53170080; вартість без ПДВ - 310,38 грн.; вартість з ПДВ - 372,46 грн.; калькуляція від 29.09.2019; підтвердження оплати - платіжне доручення від 15.08.2019 №6673 згідно з рахунком від 31.07.2019 №435/255; повідомлення про прийняття вагонів з ремонту форми ВУ-36М від 22.07.2019 №7163; дефектна відомість форми ВУ-22 від 22.07.2019;

Ч найменування робіт - технічне обслуговування вагона №62054259; вартість без ПДВ - 146,78 грн.; вартість з ПДВ - 176,14 грн.; калькуляція від 29.07.2019; підтвердження оплати - платіжне доручення від 15.08.2019 №6673 відповідно до рахунку від 31.07.2019 №435/255; повідомлення про прийняття вагонів з ремонту форми ВУ-36М від 22.07.2019 №7163; дефектна відомість форми ВУ-22 від 22.07.2019;

Ч найменування робіт - технічне обслуговування вагона №64053788; вартість без ПДВ - 266,08 грн.; вартість з ПДВ - 319,30 грн.; калькуляція від 29.07.2019; підтвердження оплати - платіжне доручення від 15.08.2019 №6673 згідно з рахунком від 31.07.2019 №435/255; повідомлення про прийняття вагонів з ремонту форми ВУ-36М від 19.07.2019 №7142; дефектна відомість форми ВУ-22 від 19.07.2019;

- акт від 31.08.2019 №484/255:

Ч найменування робіт - технічне обслуговування вагона №63245245; вартість без ПДВ - 283,70 грн.; вартість з ПДВ - 340,44 грн.; калькуляція від 20.08.2019; підтвердження оплати - платіжне доручення від 16.09.2019 №7653 відповідно до рахунку від 31.08.2019 №484/255; повідомлення про прийняття вагонів з ремонту форми ВУ-36М від 09.08.2019 №7325; дефектна відомість форми ВУ-22 від 09.08.2019;

Ч найменування робіт - технічне обслуговування вагона №62468871; вартість без ПДВ - 313,24 грн.; вартість з ПДВ - 375,89 грн.; калькуляція від 16.08.2019; підтвердження оплати - платіжне доручення від 16.09.2019 №7653 згідно з рахунком від 31.08.2019 №484/255; повідомлення про прийняття вагонів з ремонту форми ВУ-36М від 09.08.2019 №7325; дефектна відомість форми ВУ-22 від 09.08.2019;

Ч найменування робіт - технічне обслуговування вагона №62521836; вартість без ПДВ - 313,24 грн.; вартість з ПДВ - 375,89 грн.; калькуляція від 16.08.2019; підтвердження оплати - платіжне доручення від 16.09.2019 №7653 відповідно до рахунку від 31.08.2019 №484/255; повідомлення про прийняття вагонів з ремонту форми ВУ-36М від 12.08.2019 №7345; дефектна відомість форми ВУ-22 від 12.08.2019;

- акт від 30.07.2019 №50:

Ч найменування робіт - технічне обслуговування вагона №63244024; вартість без ПДВ - 1 221,14 грн.; вартість з ПДВ - 1 465,37 грн.; калькуляція від 01.07.2019; підтвердження оплати - платіжне доручення від 25.07.2019 №6020 згідно з рахунком від 08.07.2019 №31/253, платіжне доручення від 13.08.2019 №6560 відповідно до рахунку від 30.07.2019 №94/253; повідомлення про прийняття вагонів з ремонту форми ВУ-36М від 01.07.2019 №1245; дефектна відомість форми ВУ-22 від 01.07.2019;

Ч найменування робіт - технічне обслуговування вагона №53413209; вартість без ПДВ - 1 221,14 грн.; вартість з ПДВ - 1 465,37 грн.; калькуляція від 01.07.2019; підтвердження оплати - платіжне доручення від 25.07.2019 №6020 відповідно до рахунку від 08.07.2019 №31/253, платіжне доручення від 13.08.2019 №6560 згідно з рахунком від 30.07.2019 №94/253; повідомлення про прийняття вагонів з ремонту форми ВУ-36М від 01.07.2019 №1245; дефектна відомість форми ВУ-22 від 01.07.2019;

Ч найменування робіт - технічне обслуговування вагона №63162754; вартість без ПДВ - 1 221,14 грн.; вартість з ПДВ - 1 465,37 грн.; калькуляція від 01.07.2019; підтвердження оплати - платіжне доручення від 25.07.2019 №6020 відповідно до рахунку від 08.07.2019 №31/253, платіжне доручення від 13.08.2019 №6560 згідно з рахунком від 30.07.2019 №94/253; повідомлення про прийняття вагонів з ремонту форми ВУ-36М від 01.07.2019 №1245; дефектна відомість форми ВУ-22 від 01.07.2019;

Ч найменування робіт - технічне обслуговування вагона №62469408; вартість без ПДВ - 1 221,14 грн.; вартість з ПДВ - 1 465,37 грн.; калькуляція від 01.07.2019; підтвердження оплати - платіжне доручення від 25.07.2019 №6020 відповідно до рахунку від 08.07.2019 №31/253, платіжне доручення від 13.08.2019 №6560 згідно з рахунком від 30.07.2019 №94/253; повідомлення про прийняття вагонів з ремонту форми ВУ-36М від 01.07.2019 №1245; дефектна відомість форми ВУ-22 від 01.07.2019;

Ч найменування робіт - технічне обслуговування вагона №63162325; вартість без ПДВ - 1 221,14 грн.; вартість з ПДВ - 1 465,37 грн.; калькуляція від 01.07.2019; підтвердження оплати - платіжне доручення від 25.07.2019 №6020 згідно з рахунком від 08.07.2019 №31/253, платіжне доручення від 13.08.2019 №6560 відповідно до рахунку від 30.07.2019 №94/253; повідомлення про прийняття вагонів з ремонту форми ВУ-36М від 01.07.2019 №1245; дефектна відомість форми ВУ-22 від 01.07.2019;

Ч найменування робіт - технічне обслуговування вагона №62106109; вартість без ПДВ - 846,53 грн.; вартість з ПДВ - 1 015,84 грн.; калькуляція від 01.07.2019; підтвердження оплати - платіжне доручення від 25.07.2019 №6020 відповідно до рахунку від 08.07.2019 №31/253, платіжне доручення від 13.08.2019 №6560 згідно з рахунком від 30.07.2019 №94/253; повідомлення про прийняття вагонів з ремонту форми ВУ-36М від 10.07.2019 №1272; дефектна відомість форми ВУ-22 від 10.07.2019;

- акт від 31.07.2019 №52:

Ч найменування робіт - технічне обслуговування вагона №56743412; вартість без ПДВ - 611,52 грн.; вартість з ПДВ - 733,82 грн.; калькуляція від 01.08.2019; підтвердження оплати - платіжне доручення від 13.08.2019 №6568 відповідно до рахунку від 31.07.2019 №107/253; повідомлення про прийняття вагонів з ремонту форми ВУ-36М від 11.07.2019 №317; дефектна відомість форми ВУ-22 від 11.07.2019;

Ч найменування робіт - технічне обслуговування вагона №63784185; вартість без ПДВ - 600,30 грн.; вартість з ПДВ - 720,36 грн.; калькуляція від 01.08.2019; підтвердження оплати - платіжне доручення від 13.08.2019 №6568 згідно з рахунком від 31.07.2019 №107/253; повідомлення про прийняття вагонів з ремонту форми ВУ-36М від 17.07.2019 №7844; дефектна відомість форми ВУ-22 від 17.07.2019;

Ч найменування робіт - технічне обслуговування вагона №61016119; вартість без ПДВ - 1 030,20 грн.; вартість з ПДВ - 1 236,24 грн.; калькуляція від 01.08.2019; підтвердження оплати - платіжне доручення від 13.08.2019 №6568 відповідно до рахунку від 31.07.2019 №107/253; повідомлення про прийняття вагонів з ремонту форми ВУ-36М від 15.07.2019 №6108; дефектна відомість форми ВУ-22 від 15.07.2019;

Ч найменування робіт - технічне обслуговування вагона №61296356; вартість без ПДВ - 1 030,20 грн.; вартість з ПДВ - 1 236,24 грн.; калькуляція від 01.08.2019; підтвердження оплати - платіжне доручення від 13.08.2019 №6568 згідно з рахунком від 31.07.2019 №107/253; повідомлення про прийняття вагонів з ремонту форми ВУ-36М від 15.07.2019 №6108; дефектна відомість форми ВУ-22 від 15.07.2019;

Ч найменування робіт - технічне обслуговування вагона №63245559; вартість без ПДВ - 1 030,20 грн.; вартість з ПДВ - 1 236,24 грн.; калькуляція від 01.08.2019; підтвердження оплати - платіжне доручення від 13.08.2019 №6568 відповідно до рахунку від 31.07.2019 №107/253; повідомлення про прийняття вагонів з ремонту форми ВУ-36М від 15.07.2019 №6108; дефектна відомість форми ВУ-22 від 15.07.2019;

Ч найменування робіт - технічне обслуговування вагона №55616742; вартість без ПДВ - 784,44 грн.; вартість з ПДВ - 941,33 грн.; калькуляція від 01.08.2019; підтвердження оплати - платіжне доручення від 13.08.2019 №6568 згідно з рахунком від 31.07.2019 №107/253; повідомлення про прийняття вагонів з ремонту форми ВУ-36М від 15.07.2019 №6108; дефектна відомість форми ВУ-22 від 15.07.2019;

Ч найменування робіт - технічне обслуговування вагона №61297461; вартість без ПДВ - 1 069,35 грн.; вартість з ПДВ - 1 283,22 грн.; калькуляція від 01.08.2019; підтвердження оплати - платіжне доручення від 13.08.2019 №6568 відповідно до рахунку від 31.07.2019 №107/253; повідомлення про прийняття вагонів з ремонту форми ВУ-36М від 24.07.2019 №6123; дефектна відомість форми ВУ-22 від 15.07.2019;

Ч найменування робіт - технічне обслуговування вагона №53589412; вартість без ПДВ - 1 030,20 грн.; вартість з ПДВ - 1 236,24 грн.; калькуляція від 01.08.2019; підтвердження оплати - платіжне доручення від 13.08.2019 №6568 згідно з рахунком від 31.07.2019 №107/253; повідомлення про прийняття вагонів з ремонту форми ВУ-36М від 24.07.2019 №6123; дефектна відомість форми ВУ-22 від 24.07.2019.

Таким чином, прямі збитки, які виникли у Tовариства у зв`язку з розукомплектуванням вагонів, становлять 75 151,82 грн. (придбані деталі) + 18 929,87 грн. (технічне обслуговування) = 94 081,69 грн.

ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ. ПОЗИЦІЯ СУДУ

Пунктом 20 Правил складання актів (стаття 129 Статуту), затверджених наказом Міністерства транспорту України від 28.05.2002 №334 (далі - Правила №334), передбачено, що акт про пошкодження вагона (контейнера) складається у разі пошкодження вагона (контейнера) під час перевезення, навантаження, вивантаження вантажу, виконання маневрових робіт, а також в інших випадках для засвідчення обставин і розмірів пошкодження і є підставою для матеріальної відповідальності винних у пошкодженні згідно із статтею 124 Статуту залізниць України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1998 №457 (далі - Статут).

Відповідно до абзацу першого пункту 11 Оглядового листа Вищого господарського суду України від 29.11.2007 №01-8/917 Про деякі питання судової практики застосування Статуту залізниць України, інших норм транспортного законодавства приватні (власні) порожні вагони, які перевозяться залізницею за перевізними документами зі сплатою залізничного тарифу, мають правовий статус вантажу (вантаж на колесах).

Згідно з абзацом шостим пункту 11 Оглядового листа Вищого господарського суду України від 29.11.2007 №01-8/917 Про деякі питання судової практики застосування Статуту залізниць України, інших норм транспортного законодавства порожні приватні власні вагони, які перевозяться залізницею за повними перевізними документами зі сплатою провізної плати, мають статус вантажу , і якими залізниця не має права розпоряджатись на свій розсуд, як вона розпоряджається вагонами загального парку залізниць, а зобов`язана доставити ці власні порожні вагони на станцію призначення у цілості та збереженості і видати їх одержувачу, зазначеному в накладній, а одержувач має відносно залізниці права та обов`язки, передбачені Статутом, зокрема, право у разі пошкодження або розукомплектування, або втрати частини вагонів із групи - витребувати у залізниці складання комерційного та інших актів та заявити вимоги про відшкодування збитків у встановлених Статутом залізниць розмірах; право заявити до залізниці вимогу про сплату штрафу за прострочення в доставці вантажу; а також обов`язок отримати їх від залізниці, а у разі несвоєчасного приймання вагонів від залізниці - сплатити плату за користування вагонами, які знаходяться на коліях залізниці, та збір за зберігання у розмірах, встановлених Тарифним керівництвом №1, та інші права та обов`язки, які має одержувач відносно вантажу, що прибув на його адресу.

Абзацом першим статті 110 Статуту передбачено, що Залізниця несе відповідальність за збереження вантажу від часу його прийняття для перевезення і до моменту видачі одержувачу або передачі згідно з Правилами іншому підприємству.

Відповідно до пункту в абзацу першого статті 114 Статуту Залізниця відшкодовує фактичні збитки, що виникли з її вини під час перевезення вантажу, за псування і пошкодження - у розмірах тієї суми, на яку було знижено його вартість.

Згідно з підпунктом 6.2.7 пункту 6.2 Інструкції з експлуатації гальм рухомого складу на залізницях України, затвердженої наказом Укрзалізниці від 28.10.1997 №264-Ц, забороняється ставити в состав поїзда вагони, гальмів не обладнання яких має хоча б одну з таких несправностей, зокрема, несправні повітророзподільники та несправне ручне гальмо.

Підпунктом 6.2.1 пункту 6.2 зазначеної Інструкції передбачено, що при технічному обслуговуванні вагонів слід перевіряти, зокрема, дію автогальм на чутливість до гальмування і відпускання. Повітророзподільники й електроповітророзподільники, що працюють незадовільно, замінити справними.

Таким чином, відсутність головної та/або магістральної частини повітророзподільника є саме пошкодженням вагону, а їх несправність є забороною для постановки такого вагону в состав поїзду.

Відповідно до пункту 21 Правил користування вагонами і контейнерами (ст.119-126 Статуту залізниць України), затверджених наказом Міністерства транспорту України від 25.02.1999 №113 (далі - Правила №113), ремонт пошкодженого вагона здійснюється на підприємстві, що має право на виконання таких робіт, або на найближчому до місця пошкодження вагоноремонтному підприємстві. Перелік таких підприємств оприлюднюється у товарних конторах станцій обслуговування.

Згідно з абзацом другим статті 126 Статуту за пошкодження залізницею вагонів або контейнерів, що належать підприємствам, залізниця несе матеріальну відповідальність у розмірі фактично заподіяної шкоди.

Пунктом 22 Правил №113 передбачено, що сума збитків за пошкодження вагона складається з:

- витрат на транспортування пошкодженого вагона від місця пошкодження до місця його ремонту в розмірі провізної плати, визначеної відповідно до Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом України, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 15.11.1999 №551, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.1999 за №828/4121, з урахуванням коригувальних коефіцієнтів, що діють на момент транспортування;

- вартості ремонту пошкодженого вагона з урахуванням вартості втрачених та (або) пошкоджених частин;

- витрат на перевантаження вантажу з пошкодженого вагона, якщо його неможливо відремонтувати в навантаженому стані, які визначаються за калькуляцією вартості робіт, що надається разом з розрахунком збитків;

- плати за користування вагоном за нормативний час перебування пошкодженого вагона в деповському, капітальному ремонті або технічному обслуговуванні з відчепленням (додаток 9), визначеної за ставками плати за користування вагонами згідно з пунктом 14 цих Правил.

ВИСНОВКИ

Таким чином, оскільки: відповідачем не збережено цілісність майна (вагонів) Товариства під час їх перевезення Залізницею; доказів на підтвердження того, що розукомплектування вагонів сталося не з вини відповідача, Залізницею не подано, - суд вважає позовні вимоги обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

За приписами статті 129 ГПК України судові витрати зі справи слід покласти на відповідача.

Керуючись статтями 13, 73, 74, 76 - 79, 86, 129, 232, 233, 236 - 238, 240, 247-252 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов товариства з обмеженою відповідальністю Лемтранс (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 46-46А, ідентифікаційний код 30600592) до акціонерного товариства Українська залізниця (03680, м. Київ, вул. Тверська, буд. 5, ідентифікаційний код 40075815) про стягнення 94 081,69 грн. збитків задовольнити повністю.

2. Стягнути з акціонерного товариства Українська залізниця (03680, м. Київ, вул. Тверська, буд. 5; ідентифікаційний код 40075815) на користь товариства з обмеженою відповідальністю Лемтранс (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 46-46А; ідентифікаційний код 30600592) 94 081 (дев`яносто чотири тисячі вісімдесят одну) грн. 69 коп. заборгованості та ?1 921 (одну тисячу дев`ятсот двадцять одну) грн. судового збору.

3. Після набрання рішенням законної сили видати відповідний наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного господарського суду через відповідний місцевий господарський суд протягом двадцяти днів з дня його проголошення. У разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 03.03.2020.

Суддя О.В. Марченко

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено04.03.2020

Судовий реєстр по справі —910/18400/19

Рішення від 03.03.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

Ухвала від 27.12.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні