Рішення
від 25.02.2020 по справі 914/2738/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2020 справа № 914/2738/19

Господарський суд Львівської області у складі судді Долінської О.З., за участю секретаря судового засідання Муравець О.М., розглянувши матеріали справи,

за позовом: Приватного акціонерного товариства Львівобленерго , м. Львів

до відповідача: Квартирно-експлуатаційного відділу м. Львова, м. Львів

про: стягнення вартості недоврахованої електричної енергії

За участю представників:

від позивача: Кухар Н.В. - дов. № 119-63 від 03.01.2020 року.

від відповідача: не з`явився.

Обставини справи.

26.12.2019 р. Приватне акціонерне товариство Львівобленерго звернулось до Господарського суду Львівської області з позовом до Квартирно-експлуатаційного відділу м.Львова про стягнення вартості недоврахованої електричної енергії.

Ухвалою господарського суду Львівської області від 02.01.2020 року відкрито провадження по справі №914/2738/19 за правилами спрощеного позовного провадження. Судове засідання призначено на 22.01.2020 р.

В судове засідання 22.01.2020 р. представник позивача з`явився. Позовні вимоги підтримав в повному обсязі та просить їх задоволити.

В судове засідання 22.01.2020 р. відповідач з`явився. Заперечив проти позову, просить суд відмовити в його задоволені.

Протокольною ухвалою господарського суду Львівської області від 22.01.2020 року, в судовому засіданні оголошено перерву до 26.02.2020 року.

28.01.2020 року представник відповідача через канцелярію суду подав клопотання про долучення доказів до матеріалів справи, яке зареєстровано відділом автоматизованого документообігу та обробки інформації за вх. № 4570/20.

28.01.2020 року представник відповідача через канцелярію суду подав клопотання про зменшення розміру виплат на професійну правничу допомогу, яке зареєстровано відділом автоматизованого документообігу та обробки інформації за вх. № 4574/20.

26.02.2020 року представник позивача через канцелярію суду подав клопотання про долучення доказів до матеріалів справи, яке зареєстровано відділом автоматизованого документообігу та обробки інформації за вх. № 9720/20, у підтвердження надання ним правничої допомоги у справі № 914/2738/19.

В судове засідання 26.02.2020 р. представник позивача з`явився. Позовні вимоги підтримує в повному обсязі, із підстав викладених у позовній заяві. Просить позов задоволити повністю, а також стягнути 4000,00 грн витрати на професійну правничу допомогу.

В судове засідання 26.02.2020 р. відповідач не з`явився, причин неявки не повідомив, хоча належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи. (докази містяться в матеріалах справи)

Відповідно до ч.ч.1, 3 ст.13 ГПК України , судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін; кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Стаття 43 ГПК України зобов`язує сторони добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами.

Згідно ч.1 ст.86 ГПК України , суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Враховуючи вищенаведене, судом, згідно вимог ГПК України , надавалась в повному обсязі можливість учасникам справи щодо обґрунтування їх правової позиції по суті справи та подання доказів, чим забезпечено принцип змагальності.

Враховуючи те, що норми ст.81 ГПК України щодо обов`язку господарського суду витребувати у сторін документи і матеріали, необхідні для вирішення спору, кореспондуються з диспозитивним правом учасників справи подавати докази, а п.4 ч.3 ст.129 Конституції України визначає одним з принципів судочинства - свободу в наданні сторонами суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, господарським судом створені належні умови для надання сторонами доказів в обґрунтування своєї правової позиції.

Отже, судом було забезпечено змагальність сторін, рівність сторін, що полягає у наданні їм однакових можливостей для реалізації ними своїх процесуальних прав. З огляду на сплив строків для подання доказів, з метою дотримання прав позивача на своєчасне вирішення спору, суд вважає за можливе ухвалити рішення у даній справі за відсутності представника відповідача.

Враховуючи, що зібраних в матеріалах справи доказів достатньо для з`ясування обставин справи і прийняття судового рішення, в судовому засіданні 26.02.2020 р. ухвалено вступну та резолютивну частину судового рішення у справі.

Позиція позивача.

Позивач обґрунтовує позовні вимоги тим, що 24.05.2012р. між ПАТ «Львівобленерго» (перейменоване у ПрАТ «Львівобленерго» згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 13.04.2017р. та відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» ) та Квартирно-експлуатацйним відділом м.Львова укладено договір про постачання електричної енергії №67075, відповідно до п. 2.1 якого, під час виконання умов цього договору, а також вирішення всіх питань, що не обумовлені цим договором, сторони зобов`язуються керуватися чинним законодавством України та Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №312 від 14.03.2018р., (в подальшому - ПРРЕЕ). Позивач покликається на п. 8.2.4.ПРРЕЕ, яким встановлено, що у разі виявлення представниками оператора системи пошкоджень чи зриву пломб та/або індикаторів, установлених у місцях, указаних в акті про пломбування, або пошкоджень відбитків тавр на цих пломбах, пошкодження розрахункових засобів вимірювальної техніки, явних ознак втручання в параметри розрахункових засобів вимірювальної техніки з метою зміни їх показів, самовільних підключень до електричних мереж розрахунок обсягу електричної енергії, який підлягає оплаті, здійснюється відповідно до методики визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, затвердженої Регулятором; та на п. 8.2.5.ПРРЕЕ, в якому вказано, що у разі виявлення під час контрольного огляду або технічної перевірки уповноваженим представником оператора системи, від якого споживач одержує електричну енергію, порушень цих Правил, у тому числі фактів розкрадання електричної енергії, на місці виявлення порушення у присутності споживача або представника споживача оформлюється акт про порушення.

Він зазначає, що 10.06.2019р. представниками ПрАТ Львівобленерго , на підставі ПРРЕЕ, складено акт про порушення № 033803 щодо КЕВ м. Львова, яким зафіксовано дії споживача, які призвели до зміни показів приладу обліку, відключення (пониження) напруги у вимірювальнх колах приладу обліку нижче рівня, передбаченого нормативно-технічною документацією, перегорання запобіжника зі сторони 6 кВ трансформатора напруги ф. С , н об`єкті, що розташований за адресою: м. Львів., вул. Стрийська, 88. Акт складений за участю представника споживача -майстра Борисова 1.1., який підписав його, надавши свої зауваження.

Позивачем вказано, що 14 червня 2019 р. відбулося засідання комісії з розгляду актів про порушення ПРРЕЕ.

За результатами розгляду акту про порушення № 033803, комісією прийнято протокольне рішення № 033803-а, відповідно до якого відповідачу проведено нарахування обсягу та вартості недоврахованої електроенергії: за період з дати перегорання запобіжника зі сторони 6 кВ трансформатора напруги фази С (23.05.2019р.) по дату відновлення обліку (10.06.2019р.) по показах АСКОЕ з врахуванням похибки комплексу при згореному запобіжнику -50%, за згодою сторін на суму - 14 673, 20 грн.

Листом № 30-01900 від 14.06.2019р. споживачу надіслано копію протоколу, розрахунок та рахунок для оплати.

Відповідно до пункту 8.2.7. ПРРЕЕ, споживач має оплатити розрахункові документи за необліковану електричну енергію протягом ЗО календарних днів від дня отримання рахунка.

Станом на день подання позовної заяви, як зазначає позивач, вищезазначений рахунок відповідачем не оплачений, з огляду на що, просить стягнути з останнього 14 673,20 грн. вартості недоврахованої електричної енергії.

Позиція відповідача.

Відповідач в судове засідання 22.01.2020 року з`явився позовні вимоги заперечив повністю, просить відмовити в позові. У клопотанні вх. № 4574/20 від 28.01.2020 року просить зменшити розмір виплат на професійну правничу допомогу із підстав викладених у даному клопотанні. Жодних письмових доказів не долучив.

Відповідач в судове засідання 26.02.2020 року не забезпечив явки свого представника, відзиву на позов не подав, , доказів сплати заборгованості не подав, не скористався своїм процесуальним правом, як відповідач у даній справі, будучи належним чином повідомленим про день, час і розгляд даної справи судом (докази містяться в матеріалах справи). Протилежного суду не довів.

Обставини, встановлені судом.

Згідно із статутом Приватного акціонерного товариства «Львівобленерго» затвердженим загальними зборами акціонерів ПрАТ«Львівобленерго» протоколом №15 від 19.04.2018р., Приватне акціонерне товариство «Львівобленерго» (далі - товариство), перейменоване з Публічного акціонерного товариства «Львівобленерго» , яке було перейменоване з Відкритого акціонерного товариства «Львівобленерго» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»» , є правонаступником Державної акціонерної енергопостачальної компанії «Львівобленерго» , заснованої відповідно до наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 17 серпня 1995 року № 156 шляхом перетворення Виробничого енергетичного об`єднання «Львівенерго» у Державну акціонерну енергопостачальну компанію ''Львівобленерго» , згідно з Указом Президента України від 4 квітня 1995 року № 282/95 «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України» .

24.05.2012р. між Публічним акціонерним товариством «Львівобленерго» (постачальник) та Квартирно-експлуатаційним відділом м. Львова (споживач) укладено договір №67075 про постачання електричної енергії, згідно до умов (п.1 даного договору) якого постачальник продає електричну енергію споживачу для забезпечення потреб електроустановок споживача з приєднаною потужністю зазначеною в додатку №9 «Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії» , а споживач оплачує постачальнику вартість використаної (купленої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього договору та додатками до Договору, що є його невід`ємними частинами. Точка продажу електричної енергії: зазначена в додатку №6 «Однолінійна схема» .

Згідно пункту 7.1. договору №67075 від 24.05.2012р. облік електроенергії, спожитої споживачем та (або) субспоживачами, приєднаними до електричних мереж споживача, здійснюється згідно з вимогами ПУЕ та ПКЕЕ. У разі порушення споживачем вимог нормативно-правових документів щодо встановлення та експлуатації приладів обліку, їх покази не використовуються при розрахунках за спожиту електричну енергію, а обсяги спожитої електричної енергії визначаються постачальником шляхом розрахунку згідно з вимогами додатка «Порядок розрахунків» .

Відповідно до п.1 та п.2 додатку №2 до договору №67075 від 24.05.2012р. «Порядок розрахунків» розрахунок споживача з постачальником електричної енергії за регульованим тарифом здійснюється за чинними тарифами, які встановлюються відповідно до положень нормативно-правових документів НКРЕ, згідно з договором про постачання електричної енергії. Розрахунковим періодом вважається період з 15 числа попереднього місяця до 14 числа поточного місяця (включно) та прирівнюється до календарного. Розрахунки за електричну енергію проводяться споживачем виключно грошовими коштами на зазначений у договорі поточний рахунок із спеціальним режимом використання постачальника електричної енергії.

За умовами п. п. 4-6 додатку №2 до договору №67075 від 24.05.2012р. остаточний розрахунок споживача за електричну енергію спожиту протягом розрахункового періоду здійснюється на підставі виставленого постачальником електричної енергії рахунка відповідно до даних про фактичне споживання електричної енергії визначеного за показами розрахункових засобів обліку, які фіксуються у терміни, передбачені договором, та/або розрахунковим шляхом у випадках, передбачених ПКЕЕ. Під час визначення суми платежу остаточного розрахунку за поточний розрахунковий період враховуються суми проведеної в попередніх та поточному розрахункових періодах оплати споживання електричної енергії за поточний розрахунковий період. Плата за перевищення договірних величин споживання електричної енергії та потужності проводяться споживачем на зазначений у договорі поточний рахунок із спеціальним режимом використання постачальника електричної енергії. Плата за перетікання реактивної електричної енергії, за передачу (транспортування) електричної енергії, яка постачається постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом, плата за надання споживачу додаткових послуг, плата у рахунок відшкодування завданих збитків, сума пені, сума боргу з врахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення та 3% річних сплачуються на поточний рахунок постачальника електричної енергії, який зазначається у договорі. Рахунки на оплату платежів, передбачених даним договором, виписуються постачальником електричної енергії та надаються споживачу. Тривалість періоду для оплати отриманих рахунків має не перевищувати 10 операційних днів з дня отримання рахунку. Дата оплати рахунка (здійснення розрахунку) визначається датою, на яку були зараховані кошти на поточний рахунок із спеціальним режимом використання постачальника електричної енергії за регульованим тарифом.

Згідно із п.п. 2.3.3. та 2.3.4. договору №67075 від 24.05.2012р. споживач зобов`язується оплачувати постачальнику вартість електричної енергії згідно з умовами додатків №2 «Порядок розрахунків» та №9 «Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії» , а також здійснювати оплату за перетікання реактивної електричної енергії між електромережею постачальника та електроустановками споживача згідно з додатком №7а (7б) «Порядок розрахунків за перетікання реактивної енергії» .

Відповідно до п. 4.2.2 договору №67075 від 24.05.2012р. за перевищення договірних величин споживання електричної енергії та потужності, визначених згідно із вимогами розділу 5 договору, споживач сплачує постачальнику двократну вартість різниці фактично спожитої та договірної величин. При цьому плата за перевищення договірної величини потужності стягується із споживачів з приєднаною потужністю 150 кВт і більше та середньомісячним споживанням 50 000кВт-год і більше.

Пунктом 4.2.3 договору №67075 від 24.05.2012р. сторони дійшли згоди, що споживач сплачує постачальнику вартість недорахованої електроенергії, розраховану виходячи із приєднаної потужності струмоприймачів та кількості годин їх використання відповідно до Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 4 травня 2006р. №562, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 4 липня 2006 року за №782/12656, за тарифами, що діяли протягом споживання електричної енергії з порушенням, у разі таких дій споживача: самовільного внесення змін у схеми обліку електроенергії; пошкодження засобів обліку електроенергії, втручання в їх роботу, зняття пломб з засобів обліку; споживання електроенергії поза засобами обліку; інших умов, визначених Методикою.

10.06.2019 р. представниками позивача, зокрема Тимків Віталій Миколайович інженер СОЕ (посв. №00868), Максимів Андрій Васильович інженер СОЕ (посв. №01856), Деда Андрій Іванович інженер СОЕ (посв. №000867), Андрієнко Тарас Григорович начальник сектору (посв. №01253), Лучишин Василь Васильович (посв. №01207), за участю споживача майстер РЕМ КЕВ Борисов Ігор Іванович, проведено перевірку, якою встановлено, що споживач КЕВ м.Львова при користуванні електричною енергією за адресою: м.Львів, вул.Стрийська, 88 вчинив дії, які призвели до зміни показів приладу обліку: відключення (пониження) напруги у вимірювальних колах приладу обліку; пониження напруги в колах обліку нижче рівня, передбаченого нормативно-технічною документацією, перегорання запобіжника зі сторони 6 кВ трансформатора напруги ф. С , п.2.1. Методики, п.2.3.3.4, п.8.2.4, п.8.2.5, п.5.5.5 ПРРЕЕ, на об`єкті, що розташований за адресою: м. Львів., вул. Стрийська, 88, назва об`єкта ТП-259, РУ-6 кВ, Т2 ком. 10 ВЧ.

В акті №0033803 від 10.06.2019р. також зазначено, що пломби не пошкоджені. Як вбачається із акта №0033803 від 10.06.2019р., даний акт підписаний представником КЕВ м.Львова майстром РЕМ КЕВ Борисовим Ігорем Івановичем, яким у зауваженнях до акту зазначено, що пломби не пошкоджені, причина перегорання запобіжника невідома.

В даному акті №0033803 від 10.06.2019р. зазначено, що комісія ПрАТ «Львівобленерго» з розгляду складеного акта про порушення буде проводити засідання 14.06.2019р. за адресою: м.Львів, вул.Шевченка, 1, каб.№1 та на засідання комісії запрошується споживач або уповноважена ним особа, а у разі неявки його на засідання комісії цей акт розглядається без участі споживача або уповноваженої особи. Представником споживача КЕВ м.Львова майстер РЕМ КЕВ Борисов Ігор Іванович з актом про порушення ознайомлений, що підтверджується підписом на вказаному акті.

За результатами розгляду даного акту №0033803 від 10.06.2019р., комісією Львівських МЕМ ПрАТ «Львівобленерго» з розгляду актів про порушення, у відсутності представника споживача, складено протокол №033803-а від 14.06.2019р внаслідок порушення споживачем «Правил роздрібного ринку електричної енергії» , на підставі (ПРРЕЕ) та «Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією» (Методика) проведено нарахування за період з дати перегорання запобіжника зі сторони 6 кВ трансформатора напруги фази «С» (23.05.2019р.) по дату відновлення обліку (10.06.2019 р.), виходячи із показів АСКОЕ з врахуванням похибки комплексу при згореному запобіжнику - 50%, за згодою сторін. Сума до сплати, не зменшується на величину вартості електричної енергії, відповідно до виставлених споживачу рахунків за електричну енергію за період порушення. В протоколі №033803-а від 14.06.2019р. проведено розрахунок обсягу та вартості неврахованої електроенергії, яким споживачу нараховано до оплати 14673,20грн. Протокол засідання комісії №033803-а від 14.06.2019р. та рахунок до сплати №32-033803-а від 14.06.2019р. на суму 14673,20грн, а також розрахунок обсягу та вартості неврахованої електроенергії супровідним листом №30-01900 від 14.06.2019р. направлено відповідачу, на підтвердження надіслання долучено позивачем фіксальний чек ПН №215600426655 від 14.06.2019р.

Нарахована сума повинна бути сплачена протягом 30 календарних днів від дня отримання рахунку (п. 3 протоколу).

Правовідносини, що виникли між сторонами, регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про електроенергетику", Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №312 від 14.03.2018р. (надалі - ПРРЕЕ), Методикою визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 04.05.2006 р. №562, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.2006 р. №782/12656.

Відповідно до ч.ч. 1, 2, 4 ст. 26 Закону України «Про електроенергетику» споживання енергії можливе лише на підставі договору з енергопостачальником. Споживач енергії зобов`язаний додержуватись вимог нормативно-технічних документів та договору про постачання енергії. Споживач енергії несе відповідальність за порушення умов договору з енергопостачальником та правил користування електричною і тепловою енергією та виконання приписів державних інспекцій з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії згідно із законодавством України.

Згідно із п.2.1 та п.2.1.2. договору №67075 від 24.05.2012р. під час виконання умов цього договору, а також вирішення всіх питань, що не обумовлені цим договором, сторони зобов`язуються керуватися чинним законодавством України та Правилами користування електричною енергією (далі - ПКЕЕ). У випадку зміни чинного законодавства України, зокрема нормативно-правових актів, які регулюють правовідносини, що виникають з приводу постачання електричної енергії та стосуються предмету цього Договору; зобов`язань, прав, обов`язків та відповідальності сторін; порядку визначення та узгодження договірних величин споживання електричної енергії та потужності; порядку обмеження та припинення електропостачання; обліку електричної енергії та порядку розрахунків; відносин із третьою стороною та інших правовідносин, які випливають з приводу постачання електричної енергії, застосовуються положення цих нормативно-правових актів, які мають перевагу перед положеннями цього договору. Сторони зобов`язуються керуватися вимогами цих нормативно-правових актів з дня набрання ними чинності незалежно від внесення змін до цього договору.

Відповідно до вимог ст.27 Закону України «Про електроенергетику» , правопорушення в електроенергетиці тягне за собою встановлену законодавством України цивільну, адміністративну і кримінальну відповідальність. Правопорушенням в електроенергетиці є самовільне підключення до об`єктів електроенергетики і споживання енергії без приладів обліку.

Підпунктами 2-4 п. 5.1.1 ПРРЕЕ визначено, що оператор системи має право на безперешкодний доступ до розрахункових засобів вимірювання електроенергії, що встановлені на об`єктах споживачів та інших учасників роздрібного ринку; проводити обстеження електроустановок споживачів щодо виявлення споживання електричної енергії поза засобами вимірювання та інших порушень, що викликають неправильне вимірювання обсягів споживання електричної енергії; на безперешкодний доступ до електричних установок споживача для проведення технічної перевірки засобів вимірювання, контролю за рівнем споживання електричної енергії та потужності, контрольного огляду електричних мереж тощо.

Згідно із пп. 8, 9 п. 5.5.1 ПРРЕЕ, споживач зобов`язаний: забезпечувати збереження і цілісність установлених на його території та/або об`єкті (у його приміщенні) розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії та пломб (відбитків їх тавр) відповідно до акта про пломбування; невідкладно повідомляти оператора системи та постачальника послуг комерційного обліку про недоліки в роботі засобу вимірювання.

Відповідно до п.п. 8.2.4., 8.2.5. ПРРЕЕ, у разі виявлення представниками оператора системи пошкоджень чи зриву пломб та/або індикаторів, установлених у місцях, указаних в акті про пломбування, або пошкоджень відбитків тавр на цих пломбах, пошкодження розрахункових засобів вимірювальної техніки, явних ознак втручання в параметри розрахункових засобів вимірювальної техніки з метою зміни їх показів, самовільних підключень до електричних мереж розрахунок обсягу електричної енергії, який підлягає оплаті, здійснюється відповідно до методики визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, затвердженої Регулятором. У разі виявлення під час контрольного огляду або технічної перевірки уповноваженим представником оператора системи, від якого споживач одержує електричну енергію, порушень цих Правил, у тому числі фактів розкрадання електричної енергії, на місці виявлення порушення у присутності споживача або представника споживача оформлюється акт про порушення. В акті про порушення мають бути зазначені зміст виявленого порушення з посиланням на відповідні пункти цих Правил або методики визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, затвердженої Регулятором, та вихідні дані, необхідні для визначення обсягу необлікованої електричної енергії та/або суми завданих споживачем збитків. За необхідності в акті зазначаються заходи, яких необхідно вжити для усунення допущених порушень. Акт про порушення складається у двох примірниках, один з яких передається або надсилається споживачеві. Акт про порушення підписується представником оператора системи та споживачем або представником споживача. У разі відмови споживача або представника споживача підписати акт про порушення в ньому робиться запис про відмову. У цьому разі акт про порушення вважається дійсним, якщо він підписаний уповноваженим представником оператора системи та двома незаінтересованими особами (представник житлово-експлуатаційної організації, балансоутримувача або управителя будинку, виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення або представник органу місцевого самоврядування, інший споживач тощо) за умови посвідчення їх осіб.

Пунктом 8.2.6. ПРРЕЕ встановлено, що на підставі акта про порушення уповноваженими представниками оператора системи під час засідань комісії з розгляду актів про порушення визначаються обсяг необлікованої електричної енергії та сума завданих споживачем збитків. Комісія з розгляду актів про порушення створюється оператором системи і має складатися не менше ніж з 3 уповноважених представників оператора системи. Споживач має право бути присутнім на засіданні комісії з розгляду актів про порушення. Рішення комісії оформлюється протоколом, копія якого видається споживачу. У разі причетності споживача до порушення цих Правил у протоколі зазначаються відомості щодо обсягу та вартості необлікованої електричної енергії. В такому разі разом з протоколом споживачу надаються розрахунок обсягу та вартості необлікованої електричної енергії з посиланням на відповідні пункти методики визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, затвердженої Регулятором, та розрахункові документи для оплати необлікованої електричної енергії та/або збитків.

Станом на день прийняття рішення суду, доказів в спростування вищенаведених обставин не поступало, доказів щодо оплати заявленої до стягнення суми суду не представлено.

Відповідно до вимог ст. 235 ГК України, за порушення господарських зобов`язань до суб`єктів господарювання та інших учасників господарських відносин можуть застосовуватись оперативно-господарські санкції - заходи оперативного впливу на правопорушника з метою припинення або попередження повторення порушень зобов`язання, що використовуються самими сторонами зобов`язання в односторонньому порядку.

Згідно із ч.1 ст.74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Відповідно до ч.1 ст.76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Статтею 77 ГПК України встановлено, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів (ч.1 ст.86 ГПК України).

З огляду на вищевикладене, подані докази в їх сукупності, суд дійшов висновку, що позовні вимоги до відповідача є обґрунтованими, не спростовані відповідачем, підтвердженими належними і допустимими доказами із сторони позивача та підлягають задоволенню повністю.

Судові витрати.

Відповідно до ст. 123 ГПК України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати:

1) на професійну правничу допомогу;

2) пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи;

3) пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів;

4) пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 124 ГПК України, разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи.

У позовній заяві позивачем зазначено попередній розрахунок судових витрат, який складається із суми сплаченого за подання позову судового збору в розмірі 1921,00 грн та витрат позивача на професійну правничу допомогу в розмірі 4800,00 грн.

У заяві, яка надійшла до суду 26.02.2020 року за вх. № 9720/20, представник позивача просить компенсувати за рахунок відповідача витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 4000,00 грн, що вказані у звіті від 26.02.2020 року до договору № 19/9-4 від 26.09.2019 року про надання правничої допомоги у справі № 914/2738/19.

Згідно з ч. 3 ст. 2 ГПК України, однією із основних засад (принципів) господарського судочинства є відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення.

Стаття 123 ГПК України встановлює, що до витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема, витрати на професійну правничу допомогу.

Витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

Відповідно до ст. 126 ГПК України, за результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із:

1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);

2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг);

3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт;

4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» договір про надання правової допомоги - домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об`єднання) зобов`язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов`язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору. Згідно ч. 3 ст. 30 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» , при встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Відповідно до ч. 8 ст. 129 ГПК України розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Суд зазначає, що відшкодування судових витрат здійснюється господарським судом шляхом зазначення про це у рішенні, ухвалі, постанові за наявності документального підтвердження витрат, як-от угоди про надання послуг щодо ведення справи у суді та/або належно оформленої довіреності, виданої стороною представникові її інтересів у суді, платіжного доручення або іншого документа, який підтверджує сплату відповідних послуг, а також копії свідоцтва адвоката, який представляв інтереси відповідної сторони, або оригіналу ордеру адвоката, виданого відповідним адвокатським об`єднанням, з доданням до нього витягу з договору, в якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих процесуальних дій. У разі неподання відповідних документів у господарського суду відсутні підстави для покладення на іншу сторону зазначених сум.

Позивачем на підтвердження його витрат на професійну правничу допомогу адвоката у розмірі 4000,00 грн, надано копії таких документів: свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 58, виданого 29.09.2016 р.; договору про надання професійної правничої допомоги № 19/9-4 від 26.09.2019 року; оригінал ордеру на надання правничої допомоги № 1007554 від 26.12.2019 року; оригінал звіту від 26.02.2020 року до договору № 19/9-4 від 26.09.2019 року про надання правничої допомоги у справі № 914/2738/19 за позовом Приватне акціонерне товариство Львівобленерго звернулось до Господарського суду Львівської області з позовом до Квартирно-експлуатаційного відділу м.Львова; та платіжне доручення № 25851 від 15.11.2019 року про сплату позивачем 4800,00 грн, згідно рахунку №19/060 від 11.11.2019 року Адвокатське об`єднання Юріс консультус за правничу допомогу, тобто яким видано ордер адвокату Кухар Н.В. на представництво інтересів ПАТ Львівобленерго у справі № 914/2738/19 у Господарському суді Львівської області.

Згідно ч. 5 ст. 126 ГПК України, у разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Лавентс проти Латвії» зазначено, що відшкодовуються лише витрати, які мають розумний розмір.

Ознайомившись із поданими представником позивача документами на підтвердження понесених витрат на професійну правничу допомогу в розмірі 4000,00 грн, такі підтверджені матеріалами справи, а відтак оцінивши наявні матеріали справи, суд дійшов висновку, що заявлені позивачем до стягнення витрати на професійну правничу допомогу, підлягають до задоволення.

Позивачем при поданні позову до суду сплачено судовий збір в сумі 1921,00 грн.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 129 ГПК України, у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Таким чином, судовий збір в сумі 1921,00 грн. підлягає стягненню з відповідача на користь позивача, враховуючи те, що спір у даній справі виник з вини відповідача.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 73, 74, 76, 77, 86, 123, 126, 129, 232, 233, 236-241, 247, 248, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Позов задоволити.

2. Стягнути з Квартирно-експлуатаційного відділу м. Львова (79007, м. Львів, вул. Батуринська, 2, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 07638027) на користь Приватного акціонерного товариства «Львівобленерго» (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 3, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00131587) 14673,20 грн - вартості недоврахованої електричної енергії, 1921,00 грн судового збору та 4000,00 грн витрат на професійну правничу допомогу.

3. Наказ видати після набрання рішенням законної сили відповідно до ст. 327 ГПК України.

4. Рішення набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 241 ГПК України.

5. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Західного апеляційного господарського суду в порядку, встановленому розділом IV ГПК України.

Веб-адреса Єдиного державного реєстру судових рішень, розміщена на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет: http://reyestr.court.gov.ua/.

Повний текст рішення складено 02.03.2020р.

Суддя Долінська О.З.

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено04.03.2020

Судовий реєстр по справі —914/2738/19

Рішення від 03.03.2020

Господарське

Господарський суд Львівської області

Долінська О.З.

Ухвала від 01.01.2020

Господарське

Господарський суд Львівської області

Долінська О.З.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні