Рішення
від 26.02.2020 по справі 916/3724/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"27" лютого 2020 р.м. Одеса Справа № 916/3724/19

За позовом: Причорноморського державного регіонального геологічного підприємства (вул.Інглезі,1, м.Одеса, 65070; код ЄДРПОУ 01432144)

До відповідача: Приватного акціонерного товариства "Весело-Кутський комбінат хлібопродуктів" (вул.Леніна, 2, с.Новоборисівка, Великомихайлівський район, Одеська область, 67121; код ЄДРПОУ 00955294)

про стягнення

Суддя Рога Н.В.

Секретар с/з Ісак Д.П.

Представники:

Від позивача: Галькевич О.І.- на підставі довіреності № 08/01/20 від 08.01.2020р.

Від відповідача: не з`явився.

СУТЬ СПОРУ : Позивач - Причорноморське державне регіональне геологічне підприємство, звернувся до Господарського суду Одеської області з позовом до Приватного акціонерного товариства (далі-ПрАТ) "Весело-Кутський комбінат хлібопродуктів" про стягнення заборгованості у розмірі 7 030 грн. 19 коп., пені у розмірі 5 741 грн. 46 коп., 3% річних у розмірі 534 грн. 49 коп., інфляційних втрат у розмірі 1 582 грн. 49 коп.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 02.01.2020р. прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі №916/3724/19 та призначено справу до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження. Розгляд справи призначено на 28.01.2020р.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 28.01.2020р. відкладено розгляд справи на 18.02.2020р.

17 лютого 2020р. до суду від позивача надійшла заява, додатком до якої є виписка банка від 11.02.2020р. про сплату відповідачем заборгованості у розмірі 7 030 грн. 19 коп.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 18.02.2020р. відкладено розгляд справи на 27.02.2020р.

Представник позивача позовну заяву підтримує, наполягає на задоволенні позову щодо стягнення з відповідача пені у розмірі 5 741 грн. 46 коп., 3% річних у розмірі 534 грн. 49 коп., інфляційних втрат у розмірі 1 582 грн. 49 коп.

Відповідач про місце, дату та час судових засідань повідомлений належним чином, що підтверджується наявними у справі доказами. Але, представник відповідача в судові засідання не з`являвся, про поважність причин неявки суд не повідомив. Відзив на позовну заяву від відповідача до суду не надходив.

За приписами ч.9 ст. 165 ГПК України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Як зазначив позивач у справі, 02 листопада 2016р. між Причорноморським державним регіональним геологічним підприємством (Виконавець) та ПрАТ "Весело-Кутський комбінат хлібопродуктів" (Замовник) був укладений Договір №446/11/16 на виконання бурових робіт (далі-Договір), відповідно до п.1.1. якого у порядку та на умовах визначених цим Договором Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов`язання з дотриманням законодавства України виконати роботи з буріння та облаштування чотирьох дренажних свердловин на території ПрАТ Весело-Кутський комбінат хлібопродуктів по вул. Леніна, 2, в с.Новоборисівка Великомихайлівського району Одеської області. Обсяг, характер та вартість робіт, передбачених п.1.1 Договору, визначається кошторисом (Додаток №1) (п.1.2. Договору).

Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до моменту його остаточного виконання (п.7.1. Договору).

Позивач зазначив, що згідно з п.3.1. Договору загальна вартість виконання буріння та облаштування розвідувально-експлуатаційної свердловини на території ПрАТ "Весело-Кутський комбінат хлібопродуктів" за погодженням сторін та у відповідності до кошторису становить 118 746 грн 01 коп., у т.ч. ПДВ 19 791 грн. 00 коп. (Додаток №1). Відповідно до п.3.4 Договору остаточний розрахунок проводиться за фактичним актом виконаних робіт .

Відповідно до п.4.2. Договору Замовник в термін не пізніше 5 банківських днів з моменту підписання Договору перераховує Виконавцю аванс у розмірі 60% від вартості договірних робіт, що становить 71 247 грн 61 коп.( у т.ч. ПДВ 11 874 грн 60 коп.) на підставі виставленого рахунку (рахунку-фактури). Зазначену умову Договору відповідачем було виконано та перераховано на рахунок Причорноморського державного регіонального геологічного підприємства 71 247 грн 61 коп.

Позивач вказує, що згідно п.3.4. Договору сторонами складено та підписано акт виконаних робіт на суму 78 277 грн 80 коп.

Пунктами 2.1.5, 4.4. Договору передбачено, що Замовник зобов`язується провести сплату за виконані роботи протягом 5 (п`яти) банківських днів після підписання Замовником акту виконаних робіт на підставі виставленого Замовником рахунку (рахунку-фактури).

Але, як вказує позивач, зобов`язання щодо повної оплати виконаних робіт Замовник не виконав у вказаний строк, внаслідок чого у нього перед Виконавцем виник борг у розмірі 7 030 грн 19 коп., який було сплачено відповідачем лише в ході розгляду даної справи.

Позивач зазначив, що п. 8.2. Договору передбачено, що у випадку порушення сторонами терміну виконання договірних зобов`язань винна сторона сплачує супротивній стороні неустойку в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочування.

За таких обставин, у зв`язку із неналежним виконанням ПрАТ "Весело-Кутський комбінат хлібопродуктів" прийнятих на себе зобов`язань щодо оплати за надані послуги, позивач нарахував відповідачу пеню за період з 01.06.2017р. по 11.12.2019р. у розмірі 5 741 грн. 46 коп.

Крім того, позивач зазначив, що ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

У зв`язку із невиконанням Замовником своїх зобов`язань щодо своєчасної оплати за надані Виконавцем послуги, на підставі зазначеної норми законодавства позивач нарахував відповідачу 3% річних у розмірі 534 грн. 49 коп. та інфляційні втрати у розмірі 1 582 грн. 49 коп.

В обґрунтування позову позивач також зазначає, що за приписами ст.193 Господарського кодексу України та ст.526 Цивільного кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати свої зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору.

Відповідач своїм правом на судовий захист не скористався.

Розглянув матеріали справи, на підставі пояснень представника позивача, судом встановлено, що 02 листопада 2016р. між Причорноморським державним регіональним геологічним підприємством (Виконавець) та ПрАТ "Весело-Кутський комбінат хлібопродуктів" (Замовник) був укладений Договір №446/11/16 на виконання бурових робіт, відповідно до п.1.1. якого у порядку та на умовах визначених цим Договором Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов`язання з дотриманням законодавства України виконати роботи з буріння та облаштування чотирьох дренажних свердловин на території ПрАТ Весело-Кутський комбінат хлібопродуктів по вул. Леніна, 2, в с.Новоборисівка Великомихайлівського району Одеської області. Обсяг, характер та вартість робіт, передбачених п.1.1 Договору визначається кошторисом (Додаток №1) (п.1.2. Договору).

За приписами ст.901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. Положення цієї глави можуть застосовуватися до всіх договорів про надання послуг, якщо це не суперечить суті зобов`язання.

Отже, між сторонами за Договором виникли правовідносини щодо надання послуг.

Відповідно до п.7.1 Договору цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та діє до моменту його остаточного виконання.

Згідно з п.3.1. Договору загальна вартість виконання буріння та облаштування розвідувально-експлуатаційної свердловини на території ПрАТ "Весело-Кутський комбінат хлібопродуктів" за погодженням сторін та у відповідності до кошторису становить 118 746 грн 01 коп., у т.ч. ПДВ 19 791 грн. 00 коп. (Додаток №1).

Відповідно до п.4.2. Договору Замовник в термін не пізніше 5 банківських днів з моменту підписання Договору перераховує Виконавцю аванс у розмірі 60% від вартості договірних робіт, що становить 71 247,61 грн., у т.ч. ПДВ 11 874,60 грн. на підставі виставленого рахунку (рахунку-фактури).

У п.4.4 Договору сторони встановили, що остаточний розрахунок за виконані роботи проводиться протягом 5 банківських днів після підписання Замовником акту виконаних робіт на підставі виставленого Підрядником рахунку (рахунку-фактури) .

За матеріалами справи, акт приймання виконаних будівельних робіт ( форма КБ-2в) за травень 2017р. представниками ПрАТ "Весело-Кутський комбінат хлібопродуктів" та Причорноморського державного регіонального геологічного підприємства було підписано 22.05.2017р. без зауважень . Згідно довідки про вартість виконаних будівельних робіт за травень 2017р. (форма КБ-3) вартість виконаних робіт становить 78 277 грн 61 коп.

24 травня 2017р. позивачем було виставлено для оплати рахунок №90 на суму 7 030 грн 19 коп. (в тому числі ПДВ).

Згідно ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію: передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо, або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Частиною 2 зазначеної статті встановлено, що зобов`язання виникають з підстав, встановлених ст. 11 цього Кодексу.

Відповідно до частини 1, 2 ст. 11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно до ст. 174 Господарського кодексу України однією з підстав виникнення господарського зобов`язання є укладання господарського договору та іншої угоди, що передбачені законом, а також угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Відповідно до ст. 626 Цивільного кодексу України договором є домовленість сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Згідно ст.627 Цивільного кодексу України відповідно до ст.6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Отже, виходячи з умов Договору у ПрАТ "Весело-Кутський комбінат хлібопродуктів" виникло зобов`язання щодо оплати на користь Причорноморського державного регіонального геологічного підприємства за виконані роботи ще 7 030 грн. 19 коп.

За приписами ст.193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Згідно ст. 526 Цивільного кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати свої зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору. Відповідно до ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язання встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст.610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). За приписами ст.612 цього ж Кодексу боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

В ході розгляду справи судом встановлено, що згідно з випискою банку від 11.02.2020р. ПрАТ "Весело-Кутський комбінат хлібопродуктів" сплачено заборгованість у розмірі 7 030 грн. 19 коп., у зв`язку із чим провадження у справі №916/3724/19 у частині стягнення заборгованості у розмірі 7 030 грн. 19 коп. підлягає закриттю на підставі п.2 ч.1 ст.231 ГПК України у зв`язку із відсутністю предмету спору.

Пунктом 8.2. Договору передбачено, що у випадку порушення сторонами терміну виконання договірних зобов`язань винна сторона сплачує супротивній стороні неустойку в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочування.

Відповідно до ст.216 Господарського кодексу України учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання, шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених Господарським кодексом та договором. Згідно із п.6 ст.231 Господарського кодексу України штрафні санкції за порушення грошових зобов`язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою НБУ, за весь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Але, згідно п.6 ст.232 Господарського кодексу України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано. Позивачем при здійсненні розрахунку пені зазначену вимогу законодавства не враховано, що призвело до неправильного визначення суми пені, що підлягає стягненню з відповідача у зв`язку із несвоєчасним виконанням зобов`язання щодо оплати наданих послуг.

Перевіривши наданий позивачем розрахунок пені, суд доходить до висновку про часткове його задоволення, у частині стягнення з ПрАТ "Весело-Кутський комбінат хлібопродуктів" пені на користь Причорноморського державного регіонального геологічного підприємства у розмірі 891 грн. 00 коп.

Відповідно до ст.625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення , а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

У зв`язку із невиконанням Замовником своїх зобов`язань щодо своєчасної оплати за надані Виконавцем послуги, на підставі зазначеної норми законодавства, позивач правомірно нарахував відповідачу 3% річних у розмірі 534 грн. 49 коп. та інфляційні втрати у розмірі 1 582 грн. 49 коп.

З урахуванням зазначеного, на думку суду, позовна заява Причорноморського державного регіонального геологічного підприємства підлягає частковому задоволенню.

Згідно частини третьої статті 13 ГПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

У відповідності до частини першої статті 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідачем доказів належного виконання умов Договору до матеріалів справи не надано.

Згідно зі статтею 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Судові витрати по сплаті судового збору покласти на відповідача згідно ст. 129 ГПК України.

На підставі зазначеного, керуючись ст.129, п.2 ч.1 ст.231, ст.ст. 232, 238, 240, 241 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1. Провадження у справі №916/3724/19 за позовом Причорноморського державного регіонального геологічного підприємства до Приватного акціонерного товариства "Весело-Кутський комбінат хлібопродуктів" про стягнення заборгованості у розмірі 7 030 грн. 19 коп., пені у розмірі 5 741 грн. 46 коп., 3% річних у розмірі 534 грн. 49 коп., інфляційних втрат у розмірі 1 582 грн. 49 коп., у частині стягнення заборгованості у розмірі 7 030 грн. 19 коп. - закрити.

2. Позовну заяву Причорноморського державного регіонального геологічного підприємства до Приватного акціонерного товариства "Весело-Кутський комбінат хлібопродуктів" про стягнення пені у розмірі 5 741 грн. 46 коп., 3% річних у розмірі 534 грн. 49 коп., інфляційних втрат у розмірі 1 582 грн. 49 коп. - задовольнити частково.

3. Стягнути з Приватного акціонерного товариства "Весело-Кутський комбінат хлібопродуктів" (вул.Леніна, 2, с.Новоборисівка, Великомихайлівський район, Одеська область, 67121; код ЄДРПОУ 00955294) на користь Причорноморського державного регіонального геологічного підприємства (вул.Інглезі,1, м.Одеса, 65070; код ЄДРПОУ 01432144) пеню у розмірі 891 грн. 00 коп., 3% річних у розмірі 534 грн. 49 коп., інфляційних втрат у розмірі 1 582 грн. 49 коп. та судові витрати на сплату судового збору у розмірі 1921 грн. 00 коп.

4. В решті позову відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 20 днів з дня його проголошення (підписання).

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Повний текст складено 03 березня 2020 р.

Суддя Н.В. Рога

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено04.03.2020

Судовий реєстр по справі —916/3724/19

Рішення від 03.03.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Рога Н. В.

Ухвала від 18.02.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Рога Н. В.

Ухвала від 27.01.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Рога Н. В.

Ухвала від 01.01.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Рога Н. В.

Ухвала від 18.12.2019

Господарське

Господарський суд Одеської області

Рога Н. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні