Рішення
від 23.02.2020 по справі 916/3782/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"24" лютого 2020 р.м. Одеса Справа № 916/3782/19

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім "УКРЛАДА" (просп. С.Бандери, 28, м.Київ, 04073; код ЄДРПОУ 30979427)

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "АНС ТРЕЙД" (фактична адреса: вул. М. Ломоносова, 73 А, м.Київ. 03189; юридична адреса: пл.10 квітня, буд. 1, м.Одеса, 65058; код ЄДРПОУ 38217522)

про стягнення

Суддя Рога Н.В.

Секретар с/з Ісак Д.П.

Представники:

від позивача: Манжула Ю.А. - на підставі ордеру серія КС №762801 від 10.02.2020р.

від відповідача: не з`явився.

В засіданні брали участь:

від позивача: не з`явився ;

від відповідача: не з`явився.

Суть спору: Позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "УКРЛАДА" (далі - ТОВ ТД УКРЛАДА ) , звернувся до Господарського суду Одеської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю (далі-ТОВ) "АНС ТРЕЙД" про стягнення 23 619 грн. 73 коп. основного боргу, 6 809 грн. 04 коп. пені, 23 619 грн. 73 коп. штрафу та 5 921 грн. 18 коп. 30% річних.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 24 грудня 2019р. прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі №916/3782/19 та призначено справу до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін. Судове засідання призначено на 16 січня 2020 р. об 10:00 год.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 16.01.2020р. у зв`язку із неявкою у судове засідання представників сторін розгляд справи відкладено на 11.02.2020р.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 11.02.2020р. засідання відкладено на 24.02.2020р.

12 лютого 2020р. до суду надійшла заява ТОВ ТД УКРЛАДА про збільшення розміру позовних вимог, згідно якої позивач просить суд стягнути з ТОВ "АНС ТРЕЙД" 23 619 грн. 73 коп. основного боргу, 8 142 грн. 23 коп. пені, 23 619 грн. 73 коп. штрафу та 7 413 грн. 77 коп. 30% річних.

Представник позивача в судовому засіданні по розгляду справи по суті позов підтримує у повному обсязі, просить суд задовольнити позовні вимоги з підстав, викладених у позовній заяві .

Відповідач про місце, дату та час судових засідань повідомлений за юридичною адресою згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Але, судова кореспонденція повернута поштою з позначкою за закінченням строку зберігання .

За приписами п.7 ст.120 ГПК України учасники судового процесу зобов`язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи. У разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв`язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Відзив на позовну заяву від відповідача до суду не находив.

Відповідно до частини дев`ятої статті 165 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Позивач у справі - ТОВ ТД УКРЛАДА , зазначив, що 22.01.2019р. між ТОВ ТД УКРЛАДА (Виконавець) та ТОВ АНС Трейд (Замовник) був укладений Договір №738 про технічне обслуговування та ремонт автомобілів, згідно якого Виконавець зобов`язується виконувати роботи по комерційному ремонту та/або технічному обслуговуванню автомобілів (код відповідно до державного класифікатора продукції та послуг ДК-06:2010:29.20.4) власником яких є Замовник та/або має право володіння і користування автомобілем, а Замовник зобов`язується приймати автомобілі після здійснення Виконавцем ремонту та/або технічного обслуговування та оплачувати надані послуги у строки та на умовах, що вказані у даному Договорі перелік автомобілів Замовника вказується у додатку №1 , що є невід`ємною частиною Договору , проте не є вичерпним.

Види робіт, строки їх виконання погоджуються сторонами та вказуються у конкретних заявках на виконання певного виду робіт. Сторони при досягненні згоди мають право змінювати умови виконання робіт по даному Договору.

Позивач зазначає, що ним свої зобов`язання за Договором було виконано належним чином, а саме: роботи по комерційному ремонту та /або технічному обслуговуванню автомобілів Змовника відповідно до Договору, що підтверджується Нарядом-Замовленням №УКЗ0029239/УКН0022281 від 22.01.2019р. , який підписано сторонами без зауважень. Згідно зазначеного Наряду-Замовлення позивачем виконано роботи на загальну суму 23 619 грн. 73 коп.

Позивач зазначив, що відповідно до п.4.2 Договору оплата за виконані роботи проводиться по факту виконання робіт в строк, не пізніше 3-х робочих днів після дати підписання Наряду-Замовлення . За таких обставин, позивач вважає, що відповідачем оплату мало бути проведено у строк до 25.01.2019р. включно. Але, ТОВ АНС Трейд свого обов`язку щодо оплати виконано не було, у зв`язку з чим за ним рахується заборгованість у сумі 23 619 грн. 73 коп.

Відповідно до п.6.2 Договору за прострочення оплати за цим Договором Замовник сплачує, окрім відшкодування вартості фактично виконаних робіт, пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент порушення Договору, від суми заборгованості за кожен день прострочення.

На підставі зазначеного пункту Договору позивач нарахував відповідачу пеню у розмірі 8 142 грн 23 коп. за період з 25.01.2019р. по 10.02.2020р.

Згідно п.6.3 Договору сторони прийшли згоди щодо зміни розміру процентної ставки, передбаченої ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України , і встановлюють її у розмірі 30%. З дня закінчення строків оплати, передбачених розділом 4 Договору, вважається, що Виконавцем пред`явлена вимога щодо сплати суми боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення (минулий та майбутній) та відсотків річних. При затримці платежу Виконавець має право виставити рахунок по сплаті відсотків за користування чужими грошима та інфляційних нарахувань з моменту прострочення фактичної оплати, а Замовник зобов`язаний оплатити його у строк не більше 3 днів.

З урахуванням зазначеного пункту Договору позивач нарахував відповідачу 30% річних за період з 25.01.2019р. по 10.02.2020р., що становить 7 413 грн. 77 коп.

Крім того, відповідно до п.6.4 Договору у випадку прострочення Замовником оплати відповідного Наряду-Замовлення згідно умов цього Договору більш ніж на 10 календарних днів Замовник зобов`язаний сплатити на користь Виконавця штраф у розмірі суми заборгованості.

На підставі зазначеного пункту Договору позивач нарахував відповідачу штраф у розмірі 23 619 грн. 73 коп.

Позивач зазначає, що з метою досудового врегулювання спору 14.03.2019р. на адресу ТОВ АНС Трейд ним було направлено претензію №118 від 14.03.2019р., яку відповідачем залишено без відповіді та задоволення. 22.10.2019р. повторно на адресу ТОВ АНС Трейд було направлено претензію за №286 від 22.10.2019р., проте відповіді отримано не було, заборгованість не погашено.

За таких обставин, позивач вважає, що має місце порушення його прав та охоронюваних законом інтересів, у звязку з чим звернувся до суду за захистом та просить суд стягнути з ТОВ АНС Трейд 23 619 грн. 73 коп. основного боргу, 8 142 грн. 23 коп. пені, 23 619 грн. 73 коп. штрафу та 7 413 грн. 77 коп. 30% річних.

У якості нормативного обґрунтування позовних вимог позивач посилається на положення ст.ст.525, 526, 530, 625 Цивільного кодексу України та ст.193 Господарського кодексу України.

Відповідач своїм правом на захист у судовому порядку не скористався.

Виходячи з матеріалів справи та пояснень представника позивача, судом встановлено, що 22.01.2019р. між ТОВ ТД УКРЛАДА (Виконавець) та ТОВ АНС Трейд (Замовник) був укладений Договір №738 про технічне обслуговування та ремонт автомобілів, згідно якого Виконавець зобов`язується виконувати роботи по комерційному ремонту та/або технічному обслуговуванню автомобілів (код відповідно до державного класифікатора продукції та послуг ДК-06:2010:29.20.4) власником яких є Замовник та/або має право володіння і користування автомобілем, а Замовник зобов`язується приймати автомобілі після здійснення Виконавцем ремонту та/або технічного обслуговування та оплачувати надані послуги у строки та на умовах, що вказані у даному Договорі . перелік автомобілів Замовника вказується у додатку №1, що є невід`ємною частиною Договору, проте не є вичерпним.

Види робіт, строки їх виконання погоджуються сторонами та вказуються у конкретних заявках на виконання певного виду робіт. Сторони при досягненні згоди мають право змінювати умови виконання робіт по даному Договору ( п.1.2 Договору).

За приписами ст.901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. Положення цієї глави можуть застосовуватися до всіх договорів про надання послуг, якщо це не суперечить суті зобов`язання.

Отже, між сторонами за Договором виникли правовідносини щодо надання послуг.

Згідно п.9.1 договору даний Договір набуває чинності з моменту підписання та діє до 31.12.2019р., а частині розрахунків - до повного їх виконання.

Згідно ч.1 ст.509 Цивільного кодексу України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію: передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо, або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Частиною 2 зазначеної статті встановлено, що зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно до ст. 174 Господарського кодексу України однією з підстав виникнення господарського зобов`язання є укладання господарського договору та іншої угоди, що передбачені законом, а також угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Відповідно до ст. 626 Цивільного кодексу України договором є домовленість сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Згідно ст. 627 Цивільного кодексу України, відповідно до ст.6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Відповідно до п.2.1.1 договору Виконавець зобов`язаний забезпечити своєчасне і якісне виконання робіт з ремонту та сервісного обслуговування автомобілів Замовника у відповідності з технологією встановленою заводом виробником.

Натомість, за умовами п.2.2.1 Договору Замовник зобов`язаний своєчасно та у повному обсязі здійснити розрахунок згідно відповідного Наряду-Замовлення у строки та на умовах, встановлених у розділі 4 цього Договору, та на основі виставленого Виконавцем рахунку-фактури.

За матеріалами справи, 22.01.2019р. представниками сторін було підписано Наряд-Замовлення №УКЗ0029239/УКН0022281, згідно якого позивачем виконано роботи на загальну суму 23 619 грн. 73 коп.

Відповідно до п.4.2 Договору оплата за виконані роботи проводиться по факту виконання робіт в строк не пізніше 3-х робочих днів після дати підписання Наряду-Замовлення. За таких обставин, відповідачем оплату мало бути проведено у строк до 25.01.2019р. включно.

За приписами ст.193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Згідно ст. 526 Цивільного кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати свої зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору. Відповідно до ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язання встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Статтею 610 Цивільного кодексу України передбачено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

За таких обставин, обґрунтованою, підтвердженою матеріалами справи та такою, що підлягає задоволенню є вимога позивача про стягнення з відповідача заборгованості у сумі 23 619 грн 73 коп.

Відповідно до ст.216 Господарського кодексу України учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання, шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених Господарським кодексом та договором.

Відповідно до положень ч.1 ст.230 Господарського кодексу України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

За умовами п.6.2 Договору за прострочення оплати за цим Договором Замовник сплачує, окрім відшкодування вартості фактично виконаних робіт, пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент порушення Договору, від суми заборгованості за кожен день прострочення.

На підставі зазначеного пункту Договору позивач нарахував відповідачу пеню у розмірі 8 142 грн 23 коп. за період з 25.01.2019р. по 10.02.2020р.

Але, згідно з п.6 ст.232 Господарського кодексу України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано. Позивачем при здійсненні розрахунку пені зазначену вимогу законодавства не враховано, що призвело до неправильного визначення суми пені, що підлягає стягненню з відповідача, у зв`язку із несвоєчасним виконанням зобов`язання щодо оплати товару.

Перевіривши наданий позивачем розрахунок пені, суд доходить до висновку про часткове його задоволення, у частині стягнення з ТОВ АНС Трейд пені у розмірі 4 175 грн. 06 коп.

За приписами ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив грошове зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також, 3% річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Згідно п.6.3 Договору сторони прийшли згоди щодо зміни розміру процентної ставки, передбаченої ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України , і встановлюють її у розмірі 30%. З дня закінчення строків оплати, передбачених розділом 4 Договору, вважається, що Виконавцем пред`явлена вимога щодо сплати суми боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення (минулий та майбутній) та відсотків річних. При затримці платежу Виконавець має право виставити рахунок по сплаті відсотків за користування чужими грошима та інфляційних нарахувань з моменту прострочення фактичної оплати , а Замовник зобов`язаний оплатити його у строк не більше 3 днів.

З урахуванням зазначеного пункту Договору позивач правомірно нарахував відповідачу 30% річних за період з 25.01.2019р. по 10.02.2020р., що становить 7 413 грн 77 коп.

Крім того, відповідно до п.6.4 Договору у випадку прострочення Замовником оплати відповідного Наряду-Замовлення згідно умов цього Договору більш ніж на 10 календарних днів Замовник зобов`язаний сплатити на користь Виконавця штраф у розмірі суми заборгованості.

На підставі зазначеного пункту Договору позивач правомірно нарахував відповідачу штраф у розмірі 23 619 грн. 73 коп.

За таких обставин, на думку суду, позовна заява ТОВ ТД УКРЛАДА підлягає частковому задоволенню у частині стягнення заборгованості у розмірі 23 619 грн. 73 коп., пені у розмірі 4 175 грн. 06 коп., 30% річних у розмірі 7 413 грн 77 коп. та штрафу у розмірі 23 619 грн. 73 коп.

Згідно ст.4 ГПК України право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням. Відмова від права на звернення до господарського суду є недійсною. Жодна особа не може бути позбавлена права на участь у розгляді своєї справи у визначеному законом порядку.

Аналіз наведених норм дає змогу дійти висновку, що кожна особа має право на захист свого порушеного, невизнаного або оспорюваного права чи законного інтересу, який не суперечить загальним засадам чинного законодавства. Порушення, невизнання або оспорення суб`єктивного права є підставою для звернення особи за захистом свого права із застосуванням відповідного способу захисту.

Завданням суду при здійсненні правосуддя, в силу ст.2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» є, зокрема, захист гарантованих Конституцією України та законами, прав і законних інтересів юридичних осіб.

Реалізуючи передбачене ст. 64 Конституції України, право на судовий захист, звертаючись до суду, особа вказує в позові власне суб`єктивне уявлення про порушене право чи охоронюваний інтерес та спосіб його захисту.

Вирішуючи спір, суд повинен надати об`єктивну оцінку наявності порушеного права чи інтересу на момент звернення до господарського суду, а також визначити, чи відповідає обраний позивачем спосіб захисту порушеного права тим, що передбачені законодавством, та чи забезпечить такий спосіб захисту відновлення порушеного права позивача.

На думку суду обраний позивачем спосіб захисту порушеного права відповідає способу, передбаченому законодавству, адже, відповідно до ст.16 Цивільного кодексу України способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: 1) визнання права; 2) визнання правочину недійсним; 3) припинення дії, яка порушує право; 4) відновлення становища, яке існувало до порушення; 5) примусове виконання обов`язку в натурі; 6) зміна правовідношення; 7) припинення правовідношення; 8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; 9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди; 10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом чи судом у визначених законом випадках.

Крім того, з матеріалів справи вбачається наявність порушеного права позивача, у зв`язку із неналежним виконанням відповідачем прийнятих на себе за Договором зобов`язань.

Згідно частини третьої статті 13 ГПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

У відповідності до частини першої статті 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідачем у справі доказів належного виконання умов Договору №738 про технічне обслуговування та ремонт автомобілів від 22.01.2019р. не надано.

Згідно зі статтею 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Судові витрати по сплаті судового збору покласти на відповідача згідно ст. 129 ГПК України.

На підставі зазначеного, керуючись ст.ст. 129, 232, 238, 240, 241 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім "УКРЛАДА" до Товариства з обмеженою відповідальністю "АНС ТРЕЙД" про стягнення - задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "АНС ТРЕЙД" (пл.10 квітня, буд. 1, м.Одеса, 65058; код ЄДРПОУ 38217522) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім "УКРЛАДА" (просп. С.Бандери, 28, м.Київ, 04073; код ЄДРПОУ 30979427) заборгованість у розмірі 23 619 грн. 73 коп., пеню у розмірі 4 175 грн. 06 коп., 30% річних у розмірі 7 413 грн 77 коп., штраф у розмірі 23 619 грн. 73 коп. та витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 921 грн.

3. В решті позову відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду через Господарський суд Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 20 днів з дня його проголошення (підписання).

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Повний текст складено 02 березня 2020 р.

Суддя Н.В. Рога

Дата ухвалення рішення23.02.2020
Оприлюднено04.03.2020

Судовий реєстр по справі —916/3782/19

Рішення від 03.03.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Рога Н. В.

Ухвала від 20.02.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Рога Н. В.

Ухвала від 11.02.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Рога Н. В.

Ухвала від 30.01.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Рога Н. В.

Ухвала від 15.01.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Рога Н. В.

Ухвала від 13.01.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Рога Н. В.

Ухвала від 13.01.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Рога Н. В.

Ухвала від 23.12.2019

Господарське

Господарський суд Одеської області

Рога Н. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні