Ухвала
від 24.02.2020 по справі 916/3213/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ


УХВАЛА

попереднього засідання суду

"25" лютого 2020 р.м. Одеса Справа № 916/3213/19

Господарський суд Одеської області у складі судді Найфлейш В.Д.,

при секретарі судового засідання Касьяновій А.В.

Розглядаючи у відкритому судовому засіданні матеріали справи № 916/3213/19

За заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест Гранд Трейд Україна" (79007, Львівська область, м. Львів, вул. Окружна, буд. 57А, оф. 205, код ЄДРПОУ 40296949)

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Триглав Логістікс" (65009, м. Одеса, вул. Армійська, буд. 18А, код ЄДРПОУ 38352464)

про визнання банкрутом

За участю представників сторін:

арбітражний керуючий - Гольчановський Г.С.;

від ТОВ "ВЕСТ ГРАНД ТРЕЙД УКРАЇНА" - Луців О.М., довіреність

від ТОВ "Сатурн-Біоенергія" - Луців О.М., ордер.

ВСТАНОВИВ:

30.10.2019р. Товариство з обмеженою відповідальністю "Вест Гранд Трейд Україна" звернулось до Господарського суду Одеської області із заявою (вх.№3928/19) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Триглав Логістікс".

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 26.11.2019р. відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Триглав Логістікс" (65009, м. Одеса, вул. Армійська, буд. 18А, код ЄДРПОУ 38352464), визнано вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест Гранд Трейд Україна" (79007, Львівська область, м. Львів, вул. Окружна, буд. 57А, оф. 205, код ЄДРПОУ 40296949) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Триглав Логістікс" (65009, м. Одеса, вул. Армійська, буд. 18А, код ЄДРПОУ 38352464) на суму 1412937,14 грн., введено процедуру розпорядження майном боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Триглав Логістікс" (65009, м. Одеса, вул. Армійська, буд. 18А, код ЄДРПОУ 38352464) строком на 170 календарних днів, призначено розпорядником майна боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Триглав Логістікс" (65009, м. Одеса, вул. Армійська, буд. 18А, код ЄДРПОУ 38352464) арбітражного керуючого Гольчановського Григорія Сергійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 290 від 25.02.2013р.), зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Триглав Логістікс" (65009, м. Одеса, вул. Армійська, буд. 18А, код ЄДРПОУ 38352464) провести за власний рахунок аудит фінансової звітності, за результатами якого надати суду аудиторський звіт.

13.01.2020р. за вх. №634/20 надано відзив, відповідно до якого розпорядник майна ТОВ Триглав Логістікс арбітражний керуючий Гольчановський Г.С. визнає вимоги ТОВ Сатурн-Біоенергія частково у сумі 527886,03 грн.

Представники сторін повідомлені про час та дату судового засідання належним чином, що підтверджується наявними в матеріалах справи поштовими повідомленнями, однак боржник відзиву на заяву кредитора не надав.

Відповідно до ч. 9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

За таких обставин, суд вирішує справу за наявними в ній матеріалами відповідно до ч.9 ст.165 ГПК України.

В судовому засіданні 25.02.2020р. було проголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши заяву ТОВ Сатурн-Біоенергія про визнання грошових вимог до боржника, господарський суд зазначає наступне.

Заборгованість виникла внаслідок неналежного виконання ТОВ "Триглав Логістікс" контракту №21/12/2017 від 21.12.2017р., за умовами якого ТОВ "Сатурн-Біоенергія" зобов`язався поставити на адресу ТОВ "Триглав Логістікс", а останній прийняти та оплатити товар - мінеральні добрива згідно специфікацій на кожну окрему поставку.

Специфікацією №1 від 21.12.2017р. сторони узгодили поставку партії Товару - мінеральних добрив в кількості 250 тонн за ціною 866 злотих за тонну (загальна вартість 216 500,00 злотих).

Остаточна кількість поставленого товару відповідно до рахунку-фактури VAT №50/2017 від 22.12.2017р. склала 240 тонн загальною вартістю 207 840,00 злотих.

ТОВ "Триглав Логістікс" оплатив поставлений товар частково на загальну суму 135 000,00 злотих.

Заборгованість за поставлений товар складає, - 72 840, 00 злотих, що еквівалентно в українській гривні - 441 310,02 грн.

Окрім того, відповідно до Акту звіряння взаємних розрахунків за період з 01.12.2017р. по 25.1.2019р. між ТОВ "Триглав Логістікс" та ТОВ Сатурн-Біоенергія за договором Контрактом №21/12/2017р. від 21.12.2017р, сторони договору підписуючи Акт звіряння взаємних розрахунків підтверджують та визнають заборгованість за контрактом у сумі 72 840,00 злотих.

Стосовно заборгованості в частині нарахування пені у сумі 312 968,06 грн, суд зазначає наступне.

Згідно ч. 6 ст. 232 ГК України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Згідно положень ст. 549 Цивільного кодексу України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Згідно зі статтею 256 ЦК України, позовна давність це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки (ст. 257 ЦК України).

Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові (ст. 267 ЦК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 258 ЦК України до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) застосовується позовна давність в один рік.

Таким чином, стягнення неустойки (штрафу, пені) обмежується останніми 12 місяцями перед зверненням кредитора до суду, а починається з дня (місяця), якого вона нараховується, у межах строку позовної давності за основною вимогою.

Враховуючи зазначені норми законодавтсва, сума пені, яка підлягає включенню до реєстру вимог кредиторів становить 86 576,01 грн. за період з 30.12.2017р. по 30.06.2018р.

Згідно ч. 1 ст. 45 Кодексу України з питань банкрутства, конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Враховуючи вищевикладене, заява ТОВ Сатурн-Біоенергія про визнання грошових вимог до боржника неї підлягає задоволенню частково у сумі 527886,03 грн.

Відповідно до ч. 2 ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства, за результатами попереднього засідання господарський суд постановляє ухвалу, в якій, зокрема, зазначається розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів.

Отже, враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне зазначити розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а саме: ТОВ "Вест Гранд Трейд Україна" - 1412937,14 грн., ТОВ Сатурн-Біоенергія - 527886,03 грн.

Крім того, враховуючи необхідність витребування нових доказів, суд відкладає розгляд справи.

Керуючись ст.ст. 45, 47 Кодексу України з питань банкрутства, ст.ст. 202, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Заяву ТОВ Сатурн-Біоенергія (вх.№3-6/20 від 07.01.2020р.) про визнання грошових вимог до боржника на суму 754278,08 грн. - задовольнити частково.

2. Визнати Товариство з обмеженою відповідальністю Сатурн-Біоенергія (43-180, Республіка Польща, м. Ожеше, вул. Пястовська, буд. 29, ІПН 5284661836 ) кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Триглав Логістікс" (65009, м. Одеса, вул. Армійська, буд. 18А, код ЄДРПОУ 38352464) з грошовими вимогами до боржника на суму 527886,03 грн.

3. Зазначити розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а саме: ТОВ "Вест Гранд Трейд Україна" - 1412937,14 грн., ТОВ Сатурн-Біоенергія - 527886,03 грн.

4. Вважати цю ухвалу такою, що є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному конкурсному кредитору під час прийняття рішення на зборах (комітеті) кредиторів, згідно ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства.

5. Зобов`язати розпорядника майном боржника арбітражного керуючого Гольчановського Г.С. організувати проведення зборів кредиторів у відповідності зі ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства, проведення яких призначити на „16" березня 2020 року.

6. Підсумкове засідання суду призначити на "17" березня 2020 р. о 16:30 год., яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Одеської області у залі судового засідання №2, тел. (0482) 307-990.

7. Зобов`язати надати:

Розпорядника майна: звіт про процедуру розпорядження майном боржника з аналізом фінансово-господарської діяльності боржника; пропозиції щодо можливості відновлення платоспроможності боржника; протокол загальних зборів кредиторів.

Комітет кредиторів: надати протокол засідання комітету кредиторів з пропозиціями щодо подальшого розгляду справи (санація, ліквідація).

Копію ухвали надіслати: Товариству з обмеженою відповідальністю "Триглав Логістікс" (65009, м. Одеса, вул. Армійська, буд. 18А), а/к Гольчановському Григорію Сергійовичу (м. Кривий Ріг, проспект Миру, 29-В, прим. 12А), ТОВ "Сатурн-Біонергія" (представник-адвокат Луців О.М.: АДРЕСА_1 ).

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Ухвала набрала законної сили негайно після її проголошення згідно ст. 235 ГПК України та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду через Господарський суд Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів згідно ст. 256 ГПК України.

Повний текст ухвали складено 02 березня 2020 р.

Суддя В.Д. Найфлейш

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —916/3213/19

Ухвала від 23.11.2023

Господарське

Господарський суд Одеської області

Найфлейш В.Д.

Ухвала від 21.09.2023

Господарське

Господарський суд Одеської області

Найфлейш В.Д.

Ухвала від 14.06.2023

Господарське

Господарський суд Одеської області

Найфлейш В.Д.

Ухвала від 18.05.2023

Господарське

Господарський суд Одеської області

Найфлейш В.Д.

Ухвала від 07.04.2023

Господарське

Господарський суд Одеської області

Найфлейш В.Д.

Ухвала від 07.03.2023

Господарське

Господарський суд Одеської області

Найфлейш В.Д.

Ухвала від 24.01.2023

Господарське

Господарський суд Одеської області

Найфлейш В.Д.

Ухвала від 01.12.2022

Господарське

Господарський суд Одеської області

Найфлейш В.Д.

Ухвала від 14.10.2022

Господарське

Господарський суд Одеської області

Найфлейш В.Д.

Ухвала від 05.06.2022

Господарське

Господарський суд Одеської області

Найфлейш В.Д.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні