Рішення
від 23.02.2020 по справі 922/3946/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41


РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" лютого 2020 р.м. ХарківСправа № 922/3946/19

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Добрелі Н.С.

при секретарі судового засідання Івахненко І.Г.

розглянувши матеріали справи в порядку загального позовного провадження

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Аграрана компанія "Юкрейнхарвест", м. Глобине до Фермерського господарства "Ваткін", с. Черкаські Тишки про стягнення 10564859,85 грн. за участю :

представника позивача - Клешня О.В., на підставі ордеру від 15.01.2020 року, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю від 08.07.1999 року та договору про надання професійної правничої допомоги № 10/27.11.2019 від 27.11.2019 року;

представника відповідача не з`явився;

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аграрна компанія "Юкрейнхарвест" звернулось до господарського суду Харківської області з позовною заявою до Фермерського господарства "Ваткін" про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу № 3 17-03/27 від 03.03.2017 року та договором купівлі-продажу № Д 17-03/08 від 06.03.2017 року в загальному розмірі 10564859,85 грн., за якими було відступлено право вимоги за договором відступлення права вимоги від 12.06.2017 року.

Хід розгляду справи викладений в попередніх ухвалах суду.

Через канцелярію господарського суду Харківської області 24.02.2020 року представник позивача надав заяву про долучення до матеріалів справи акту про надання правової допомоги (вх. № 4757).

Представник позивача в судовому засіданні 24.02.2020 року підтримав позовні вимоги, просив суд задовольнити позов в повному обсязі ,посилаючись на неналежне виконання відповідачем умов договорів купівлі-продажу від 03.03.2017 року та від 06.03.2017 року, за якими позивач є кредитором на підставі укладених договорів про відступлення права вимоги від 12.06.2017 року.

Представник відповідача в судове засідання 24.02.2020 року не з`явився, на адресу суду повернулась ухвала про повідомлення від 10.02.2020 року з відміткою пошти "за закінченням терміну зберігання", яка була направлена на адресу відповідача, вказану у Витягу з ЄДРПОУ.

Частиною 4 ст.89 Цивільного кодексу України визначено, що відомості про місцезнаходження юридичної особи вносяться до Єдиного державного реєстру.

За приписами ч.1 ст.7 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб, громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру.

Так, на виконання приписів Господарського процесуального кодексу України, зокрема, ухвала-повідомлення від 10.02.2020р. була направлена судом рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу місцезнаходження відповідача, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У даному випаду судом також враховано, що за приписами ч.1 ст.9 Господарського процесуального кодексу України ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про дату, час і місце розгляду своєї справи або обмежений у праві отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду його судової справи. Будь-яка особа, яка не є учасником справи, має право на доступ до судових рішень у порядку, встановленому законом.

До того ж, відповідно до ч.2 ст.2 Закону України Про доступ до судових рішень усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання.

Частинами 1, 2 ст.3 Закону України Про доступ до судових рішень визначено, що для доступу до судових рішень судів загальної юрисдикції Державна судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень. Єдиний державний реєстр судових рішень - автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень.

Судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України (ч.1 ст.4 Закону України Про доступ до судових рішень ).

Враховуючи наведене, господарський суд зазначає, що відповідач мав право та дійсну можливість ознайомитись, з ухвалою суду від 10.02.2020р. та з попередніми ухвалами по справі в Єдиному державному реєстрі судових рішень (www.reyestr.court.gov.ua).

Відповідно до п. 5 ч. 6 ст. 242 ГПК України, днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Отже повернення до суду копії ухвали, направленої на юридичну адресу відповідача, з відміткою пошти "за закінченням терміну зберігання" вважається належним повідомленням відповідача про дату, час та місце розгляду справи в розумінні ст. 242 ГПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 202 ГПК України, неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Враховуючи те, що судом було здійснено всі заходи, щодо належного повідомлення відповідача про дату, час та місце розгляду справи, та приймаючи до уваги те, що судом не було визнано явку відповідача в судове засідання обов`язковою, суд дійшов висновку про те, що його неявка в судове засідання не перешкоджає розгляду справи по суті.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши вступне слово представника позивача, з`ясувавши обставини справи та дослідивши подані суду докази, перевіривши відповідність доводів позивача фактичним обставинам справи, судом встановлено наступне.

03.03.2017 року між Фермерським господарством "Ваткін" (відповідач, покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Агропартнер" (продавець, первісний кредитор) було укладено договір купівлі-продажу № З 17-03/27 та договір купівлі-продажу 06.03.2017 року № Д-17-03/08, які є аналогічними за своїм змістом.

У відповідності до умов вищезазначених договорів продавець зобов`язався передати у власність відповідача належні продавцю засоби захисту рослин, мікродобрива та інокулянти (товар), згідно специфікацій, визначених у додатках до договору та/або видаткових накладних, які є невід`ємною частиною цього договору, а відповідач зобов`язується прийняти товар та оплатити його згідно умов договору.

Найменування Товару, його кількість, ціна за одиницю виміру, вартість Товару та термін його оплати, а також інші умови, визначені в Додатках (та/ або видаткових накладних) (п.1.2 Договорів).

У відповідності до п.2.1 Договорів ціни, загальна вартість, строки розрахунків, найменування, конкретний асортимент Товару визначаються в гривнях та зазначаються у Додатку (ах) та/або видаткових накладних на дату їх складання. Сторони встановлюють, що вказують ціну Товару (та/або кожної партії І Товару) у національній валюті України - гривні, а також визначають її грошовий еквівалент в іноземній валюті, доларах США, про що зазначають в Додатках. В ціну Товару входять вартість тари, упаковки, маркування та доставка Товару згідно умов поставки, вказаних в Договорі. Остаточна ціна Товару визначається виходячи із загальної вартості замовленого і поставленого Товару Покупцю, що визначається шляхом складення вартості окремих партій товару, згідно додатків до цього договору, видаткових накладних на Товар в період дії цього Договору.

Загальна сума договору складається з суми вартості Товару за всіма Додатками та /або видатковими накладними, підписаними в рамках цього Договору, та скоригована в порядку визначеному пунктом 2.3 нього Договору та є грошовим зобов`язанням Покупця перед Продавцем з оплати Товару, (п. 2.4 Договорів).

У відповідності до п. 2.9 Договорів всі рахунки та/або видаткові накладні, та Додатки до даних Договорів, що виписані в період дії даних Договорів, є його невід`ємною частиною.

Датою поставки Товару або його партії, вважається дата, вказана у видаткових накладних на відпуск Товару (п.3.2 Договорів). Товар вважається прийнятим за кількістю і якістю в момент отримання його представником Покупця від представника Продавця у відповідності до видаткової накладної. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту прийняття Товару Покупцем (п.3.5., 3.6. Договорів).

За умовами п. 2.2 Договорів Покупець зобов`язаний здійснити оплату Товару (або його партії) за ціною та у строки, вказані в Додатках до даних договорів, та/або рахунках-фактури, та/або видаткових накладних, які є невід`ємною частиною цього Договору.

Термін дії договорів сторони узгодили у п.8.1. і передбачили, що вони вважається укладеним з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє протягом одного року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором.

Як свідчать матеріали справи, сторонами буди підписані додатки до договору купівлі-продажу № З 17-03/27 від 03.03.2017 року із зазначенням найменування товару, що поставляється та ціною:

Додаток №1 від 03 березня 2017 року - Пончо,5л, кількістю 20л за ціною 7085,34,00 грн без ПДВ в одиницю, а всього на суму 170 048,16 грн з ПДВ.

Додаток №2 від 05 квітня 2017 року - Піонер, кількістю 520л за ціною 302,00 грн без ПДВ за одиницю, а всього на суму 188 448,00 грн з ПДВ.

Додаток №3 від 07 квітня 2017 року- Євро-лайтнінг, кількістю 720 л за ціною 1137,60 грн без ПДВ в одиницю, Пендіган кількістю 1800 л за ціною 273,00 грн без ПДВ за одиницю, Фалькон, 46% к.е, кількістю 50 л за ціною 789,30 грн без ПДВ за одиницю, ПАР-Тренд 90 %в.р. кількістю 20 л за ціною 219,80 грн без ПДВ за одиницю, а всього на суму 1 625 199,60 грн з ПДВ.

Додаток №4 від 10 квітня 2017 року -Гранстар Голд, кількістю 2,8 кг за ціною 7852,00 грн без ПДВ а одиницю, Коннект, кількістю 40 л за ціною 511,60 грн без ПДВ за одиницю, Біопауер, кількістю 140 л за ціною 137,40 грн без ПДВ за одиницю, а всього на суму 74 022,72 грн з ПДВ.

Додаток №5 від 21 квітня 2017 року - Майстер, кількістю 81 кг за ціною 6948,10 грн без ПДВ за одиницю, Біопауер, кількістю 540л за ціною 137,40 грн без ПДВ за одиницю а всього на суму 764 390,52 грн з ПДВ.

В Додатках №№1-5 до договору купівлі-продажу №3 17-03/27 від 03 березня 2017 року передбачено строк оплати за отриманий товар не пізніше ніж до 31 травня 2017 року.

Як вбачається з матеріалів справи, на виконання вищезазначеного договору купівлі-продажу № З 17-03/27 від 03.03.2017 року, продавцем було поставлено відповідачу товар на загальну суму 2822109,00 грн., що підтверджується наступними видатковими накладними:

- № 51 від 21.03.2017 року на суму 170048,16 грн.;

- № 93 від 05.04.2017 року на суму 188448,00 грн.;

- № 130 від 07.04.2017 року на суму 1625199,60 грн.;

- № 131 від 10.04.2017 року на суму 74022,72 грн.;

- № 152 від 21.04.2017 року на суму 764390,52 грн.

Вищезазначені видаткові накладні підписані продавцем та відповідачем.

Крім того, поставка товару підтверджується товарно-транспортними накладними, які наявні в матеріалах справи.

Проте всупереч умов вищезазначеного договору, відповідач не здійснив оплату товару у повному обсязі та у строки, визначені додатками до договору.

Також на виконання умов договору купівлі-продажу 06.03.2017 року № Д-17-03/08 було підписано додатки до договору, якими сторони визначили найменування, ціну товару та строк оплати до 31.05.2017 року.

Додаток №1 від 06 березня 2017 року - Аміачна селітра, біг-бег, кількістю 40 т за ціною 9050,00 грн без ПДВ за одиницю, а всього на суму 434 400,00 грн з ПДВ.

Додаток №2 від 12 травня 2017 року - добриво змішане сухе марки NPK 33:1:1 кількістю 20т за ціною 9110,00 грн без ПДВ за одиницю, Нітроамофоска 16-16-16, кількістю 25 т за ціною 11016,70 грн без ПДВ за одиницю, а всього на суму 549 141,00 грн з ПДВ.

Як вбачається з матеріалів справи, на виконання умов вищезазначеного договору купівлі-продажу 06.03.2017 року № Д-17-03/08, продавцем було поставлено відповідачу товар на загальну суму 9833541,00 грн., що підтверджується наступними видатковими накладними:

- № 34 від 06.03.2017 року на суму 434400,00 грн.;

- № 205 від 12.05.2017 року на суму 549141,00 грн.

Крім того поставка відповідачу товару підтверджується товарно-транспортними накладними, які наявні в матеріалах справи.

Проте відповідач всупереч умов договору купівлі-продажу 06.03.2017 року № Д-17-03/08 не здійснив оплату товару у повному обсязі та у строки, визначені у додатках до договору.

Відповідно до підписаного між продавцем (ТОВ "Агропартнер") та відповідачем акт звіряння за період з 01.01.2017 року по 26.06.2017 року у відповідача наявна заборгованість за договором купівлі-продажу від 03.03.2017 року в сумі 2822109,00 грн. та за договором купівлі-продажу від 06.03.2017 року у розмірі 983541,00 грн. (а.с. 30).

В подальшому, 12.06.2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю Аграрна компанія "Юкрейнхарвест" (позивач, новий кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Агропартнер" (первісний кредитор) було укладено договори відступлення права вимоги, у відповідності до умов яких, первісний кредитор передає належне йому право вимоги до Фермерського господарства ВАТКІН (Боржник) згідно з Договорами купівлі-продажу відповідно № 3 17-03/27 від 03 березня 2017 року, №Д 17- 03/08 від 06 березня 2017 року (Основний договір), а Новий кредитор (товариство з обмеженою відповідальністю АГРАРНА КОМПАНІЯ ЮКРЕЙНХАРВЕСТ ) приймає право вимоги, що належне Первісному кредитору за Основним Договором.

В п.1.2 кожного із договорів про відступлення права вимоги зазначено, що з нього випливає, що Новий кредитор займає місце Первісного кредитора в зобов`язаннях, що виникли з Основного Договору в обсязі та на умовах, що існують на момент укладення цього Договору.

У відповідності до п.5.1. цих Договорів, він набирає чинності з моменту підписання його сторонами : діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором.

У відповідності до п.6.4. договір укладено у трьох оригінальних примірниках, по одному для Первісного кредитора, Нового кредитора та Боржника. Кожний Договір погоджено Боржником, про що свідчить напис, вчинений на договорі відступлення права вимоги і підтверджується відповідним підписом директора Фермерського господарства ВАТКІН , і відтиском печатки боржника.

30 червня 2017 року Товариство з обмеженою відповідальністю АГРОПАРТНЕР після укладення вищезазначених Договорів відступлення права вимоги, як Первісний кредитор, на виконання вимог п.3.1 них договорів передав Новому кредитору за Актами приймання передачі документів до відповідних Договорів відступлення права вимоги від 12.06.2017 року оригінали Договорів, за якими передані права, з додатками і первинною документацією, що складалась в процесі їх виконання, та оригінал Акту звіряння взаємних, розрахунків (а.с. 31-32).

Отже, за таких обставин права вимоги, обумовлені вищенаведеними договорами відступлення права вимоги від 12 червня 2017 року за договорами купівлі-продажу № 3 17-03/27 від 03 березня 2017 року, № Д 17-03/08 від 06 березня 2017 року, укладеними між товариством з обмеженою відповідальністю АГРОПАРТНЕР та Фермерським господарством ВАТКІН , перейшли до товариства з обмеженою відповідальністю АГРАРНА КОМПАНІЯ ЮКРЕЙНХАРВЕСТ .

06 липня 2017 року між Фермерським господарством ВАТКІН і товариством з обмеженою відповідальністю АГРАРНА КОМПАНІЯ ЮКРЕЙНХАРВЕСТ було підписано Акт звіряння взаємних розрахунків, яким підтверджується станом на 06.07.2017 року заборгованість Фермерського господарства ВАТКІН на користь товариства з обмеженою відповідальністю АГРАРНА КОМПАНІЯ "ЮКРЕЙНХАРВЕСТ" в сумі 8 777 641,77 гривень (а.с. 29).

В подальшому, 27.03.2018 року між позивачем та ОСОБА_1 було укладено договір про відступлення права вимоги № 18/1, у відповідності до умов якого позивач передав належне йому право вимоги до ФГ "Ваткін" згідно з договорами вказаними в Додатку № 1 до цього договору, а ОСОБА_1 приймає право вимоги, що належне позивачу за основними договорами.

Додатком № 1 до вищезазначеного договору про відступлення права вимоги сторони визначили перелік договорів, за якими відступається право вимоги згідно договору № 18/1 від 27.03.2018 року, зокрема за договором № З 17-03/27 від 03.03.2017 року та за договором № З 17-03/08 від 06.03.2017 року.

В свою чергу 08.07.2019 року між позивачем та ОСОБА_1 було укладено угоду про розірвання договору про відступлення права вимоги № 18/1 від 27.03.2018 року.

Відповідно до п. 2 вищезазначеної угоди, сторони погодили, що сума, яка повертається первісному кредитору (позивачу) складає 8777641,90 грн. основного боргу за договорами, перелік яких визначений в додатку № 1 від 27.03.2018 року до договору про відступлення права вимоги № 18/1 від 27.03.2018 року, а також право вимагати сплати штрафних санкцій, інфляційних збитків, річних, пені, що пов`язані з прострочкою сплати основного боргу Боржником - ФГ "Ваткін", в повному обсязі та на умовах, що існували на момент укладення угоди про відступлення права вимоги № 18/1 від 27.03.2018 року, у відповідності до положень основних договорів, з яких виникло право вимоги (зазначені у договорах, перелік яких визначений в додатку № 1 від 27.03.2018 року до договору про відступлення права вимоги № 18/1 від 27.03.2018 року).

25.10.2019 року позивачем було направлено відповідачу повідомлення за вих. № 17 (а.с. 59), в якому останнього було повідомлено про розірвання договору про відступлення права вимоги від 27.03.2018 року, укладеного між позивачем та ОСОБА_1 та зазначено про те, що у зобов`язаннях за правочинами згідно договорів, зокрема за договорами № З 17-03/27 від 03.03.2017 року та № З 17-03/08 від 06.03.2017 року кредитором є позивач.

Проте, як вказує позивач, на даний час відповідачем заборгованість за договорами № З 17-03/27 від 03.03.2017 року та № З 17-03/08 від 06.03.2017 року відповідачем не погашена, у зв`язку з чим останній звернувся до суду з вимогою про стягнення з ФГ "Ваткін" заборгованості за вказаними договорами.

Відповідач правом на подання відзиву на позов та участь у судових засіданнях не скористався.

Надаючи правову кваліфікацію викладеним обставинам, суд виходить із наступного.

Згідно ст. 655 ЦК України предметом договору купівлі-продажу може бути товар, який є у продавця на момент укладення договору або буде створений (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому. Предметом договору купівлі-продажу можуть бути майнові права. До договору купівлі-продажу майнових прав застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не випливає із змісту або характеру цих прав. Предметом договору купівлі-продажу може бути право вимоги, якщо вимога не має особистого характеру. До договору купівлі-продажу права вимоги застосовуються положення про відступлення права вимоги, якщо інше не встановлено договором або законом. До договору купівлі-продажу на біржах, конкурсах, аукціонах (публічних торгах), договору купівлі-продажу валютних цінностей і цінних паперів застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено законом про ці види договорів купівлі-продажу або не випливає з їхньої суті. Особливості договору купівлі-продажу окремих видів майна можуть встановлюватися законом.

Згідно ч.1 ст.691 ЦК України покупець зобов`язаний оплатити товар за ціною, встановленою у договорі купівлі-продажу, або, якщо вона не встановлена у договорі і не може бути визначена виходячи з його умов, - за ціною, що визначається відповідно до статті 632 цього Кодексу, а також вчинити за свій рахунок дії, які відповідно до договору, актів цивільного законодавства або вимог, що звичайно ставляться, необхідні для здійснення платежу.

Згідно ч.1,ч.2 ст.692 ЦК України покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару. Покупець зобов`язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару.

Згідно ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: 1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги); 2) правонаступництва; 3) виконання обов`язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем); 4) виконання обов`язку боржника третьою особою. Кредитор у зобов`язанні може бути замінений також в інших випадках, встановлених законом. Кредитор у зобов`язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом.

Згідно ч.1 ст. 513 ЦК України правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Згідно ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ст. 516 ЦК України заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов`язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Згідно ст. 518 ЦК України боржник має право висувати проти вимоги нового кредитора у зобов`язанні заперечення, які він мав проти первісного кредитора на момент одержання письмового повідомлення про заміну кредитора.

Як вже було зазначено вище, в матеріалах справи наявні докази поставки первісним кредитором товару відповідачу:

- за договором № З 17-03/27 від 03.03.2017 року на суму 2822109,00 грн., що підтверджується наявними в матеріалах справи та підписаними з обох сторін видатковими накладними, товарно-транспортними та довіреністю від 21.03.2017 року № 3;

- за договором № З 17-03/08 від 06.03.2017 року на суму 983541,00 грн., що підтверджується наявними в матеріалах справи та підписаними з обох сторін видатковими накладними, товарно-транспортними та довіреністю від 06.03.2017 року № 2.

Як вже було зазначено, позивач набув право вимоги до відповідача на підставі укладених договорів про відступлення права вимоги від 12.06.2017 року, згідно яких позивач, як новий кредитор прийняв право вимоги до відповідача за договорами кцпівлі-продажу № З 17-03/27 від 03.03.2017 року та № З 17-03/08 від 06.03.2017 року.

Відповідно до пунктів 1.2 договорів про відступлення права вимоги передбачено, що новий кредитор займає місце первісного кредитора в зобов`язаннях, що виникли з основного договору в обсязі та на умовах, що існують на момент укладення цього договору.

Тобто з умов, укладених між сторонами договорів, вбачається, що останні за своєю правовою природою є договорами заміни кредитора у зобов`язанні.

Заборгованість відповідача також підтверджується підписаним та скріпленим печатками позивача та відповідача актом звіряння від 06.07.2017 року (а.с. 29).

Відповідач правом на подачу відзиву на позов не скористався, доказів сплати заборгованості за договорами купівлі-продажу не надав.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Відповідно до ст. 77 ГПК України, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Відповідно до ч. 1 ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Враховуючи, що у відповідності до ст. 526 ЦК України та ст. 193 ГК України зобов`язання повинні виконуватись сторонами у встановлених договором або законом порядку і строках, приймаючи до уваги викладені обставини; доведеність з боку позивача факту порушення відповідачем умов договору та діючого законодавства, - суд визнає вимоги позивача щодо стягнення з відповідача заборгованості за договором купівлі-продажу № З 17-03/27 від 03.03.2017 року у розмірі 2822109,00 грн. та заборгованості за договором купівлі-продажу № З 17-03/08 від 06.03.2017 року в розмірі 983541,00 грн. обґрунтованими та такими що підлягають задоволенню.

Щодо стягнення з відповідача 30% річних, суд зазначає наступне.

Як вбачається з п. 5.9 договорів купівлі-продажу, відповідно до ст. 625 ЦК України за порушення грошового зобов`язання відповідач зобов`язується сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення та 30% річних від простроченої суми з моменту початку такого прострочення і до повного виконання своїх грошових зобов`язань.

На підставі вищезазначеного пункту договорів, позивачем було нараховано відповідачу до стягнення 2106140,00 грн. річних за порушення строків оплати за договором купівлі-продажу № З 17-03/27 від 03.03.2017 року та 734020,00 грн. річних за порушення строків оплати за договором купівлі-продажу № З 17-03/08 від 06.03.2017 року.

Частиною 2 ст. 625 ЦК України встановлено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Приймаючи до уваги встановлений факт прострочення відповідачем виконання основного грошового зобов`язання, вимога про стягнення 2106140,00 грн. 30% річних за порушення строків оплати за договором купівлі-продажу № З 17-03/27 від 03.03.2017 року та 734020,00 грн. 30% річних за порушення строків оплати за договором купівлі-продажу № З 17-03/08 від 06.03.2017 року заявлені позивачем обґрунтовано, доведені матеріалами справи, вірно нараховані та підлягають задоволенню.

Щодо стягнення з відповідача пені, суд зазначає наступне.

Пунктом 5.5 договорів купівлі-продажу передбачено, що у разі прострочення строків (термінів) оплати, не повну оплату за товар визначених в додатках, відповідач сплачує продавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період нарахування пені, від суми заборгованості за кожен день прострочки і до повного виконання сторонами своїх зобов`язань та припиняється в день виконання винною стороною зобов`язань за договором, забезпечених санкцією.

Крім того, пунктом 5.6 договорів сторони погодились не застосовувати скорочені строки позовної давності до нарахування штрафних санкцій (пені), а застосувати загальний строк позовної давності (ст. 259 ЦК України).

На підставі вищенаведених пунктів договорів, позивачем було нараховано відповідачу до стягнення 2276088,92 грн. пені за період з 01.06.2017 року по 26.11.2019 року за порушення строків оплати за договором купівлі-продажу № З 17-03/27 від 03.03.2017 року та 793246,02 грн. пені за період з 01.06.2017 року по 26.11.2019 року за порушення строків оплати за договором купівлі-продажу № З 17-03/08 від 06.03.2017 року.

Відповідно до ст. 611 ЦК одним з наслідків порушення зобов`язань є сплата неустойки, розмір якої встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Згідно зі ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання.

Згідно ст. 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань" розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Перевіривши розрахунок суми пені за допомогою системи "Ліга", судом встановлено, що позивачем невірно визначено суму нарахування пені, яка за вказаний період перевищує подвійну облікову ставку НБУ, що суперечить ст. 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань".

Здійснивши перерахунок суми пені з урахування вимог діючого законодавства, суд дійшов висновку, що до стягнення з відповідача підлягає 2273537,40 грн. пені за період з 01.06.2017 року по 26.11.2019 року за порушення строків оплати за договором купівлі-продажу № З 17-03/27 від 03.03.2017 року та 792356,80 грн. пені за період з 01.06.2017 року по 26.11.2019 року за порушення строків оплати за договором купівлі-продажу № З 17-03/08 від 06.03.2017 року.

В частині стягнення пені в розмірі 3440,74 грн. суд відмовляє в задоволенні позову, у зв`язку з безпідставністю її нарахування.

Відповідно до статті 123 ГПК України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати на професійну правничу допомогу, пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведення експертизи, пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Як вбачається з матеріалів справи, позивачем було заявлено до стягнення витрати на правничу допомогу у розмірі 4700,00 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 126 ГПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

Частиною 2 ст. 126 ГПК України передбачено, що за результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

За змістом наведених законодавчих приписів необхідною умовою для вирішення питання про розподіл судових витрат на професійну правничу допомогу є наявність доказів, які підтверджують фактичне здійснення таких витрат учасником справи.

Так в даному випадку на підтвердження понесених позивачем судових витрат, останнім було надано до суду:

- договір про надання правничої допомоги від 27.11.2019 року № 10/27.11.2019;

- рахунок на оплату від 29.11.2019 року;

- платіжне доручення № 395 від 06.12.2019 року на суму 4700,00 грн. про сплату юридичних послуг на підставі договору від 27.11.2019 року № 10/27.11./2019 та рахунку на оплату від 29.11.2019 року;

- акт від 24.02.2020 року про надання професійної правничої допомоги аза договором про надання професійної правничої допомоги № 10/27.11.2019 від 27.11.2019 року, який підписаний позивачем та адвокатом Клешня О.В.

Таким чином, суд дійшов висновку, що позивачем доведено понесені витрати у розмірі 4700,00 грн.

Відповідно до ч. 4 ст. 129 ГПК України, інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються:

1) у разі задоволення позову - на відповідача;

2) у разі відмови в позові - на позивача;

3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Враховуючи часткове задоволення позовних вимог, суд дійшов висновку, що витрати на послуги адвоката позивача, заявлені останнім покладаються на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог, у зв`язку з чим з відповідача підлягає до стягнення 4698,50 грн. витрат на правничу допомогу.

Відповідно до п. 2 ч. 1ст. 129 ГПК України, судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Таким чином, судовий збір у даній справі покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог, у зв`язку з чим з відповідача підлягає до стягнення 158421,29 грн. судового збору.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст.6,8,19,124,129 Конституції України; ст.ст.526, ч.2 ст.530,ст.629, ЦК України, ст.ст.73,74,86,129,183,236-238,240-241 ГПК України, суд-

ВИРІШИВ:

В задоволенні позову відмовити частково.

Стягнути з Фермерського господарства "Ваткін", с. Черкаські Тишки (вул. Лугова, буд. 53, с. Черкаські Тишки, Харківська область, 62440, код ЄДРПОУ 37431445) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Аграрана компанія "Юкрейнхарвест", м. Глобине (вул. Володимирівська, 1А, м. Глобине, Полтавська область, 39001, код ЄДРПОУ 41352396, р/р НОМЕР_1 АТ КБ "Приватбанк", р/р НОМЕР_2 АТ КБ "Приватбанк", р/р НОМЕР_3 АТ "ПУМБ", р/р НОМЕР_4 АТ "ПУМБ", р/р НОМЕР_5 АТ "ПУМБ") за договором купівлі-продажу від 03.03.2017 року:

- 2822109,00 грн. основного боргу;

- 2106140,00 грн. 30% річних;

- 630112,91 грн. інфляційних втрат;

- 2273537,40 грн. пені;

за договором купівлі-продажу від 06.03.2017 року:

- 983541,00 грн. основного боргу;

- 734020,00 грн. 30% річних;

- 219602,00 грн. інфляційних втрат;

- 792356,80 грн. пені та 158421,29 грн. судового збору та 4698,50 грн. витрат на послуги адвоката.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

В іншій частині позову відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ч.1,2 ст.241 ГПК України). Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Згідно ст.257 ГПК України, апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Відповідно до п.17.5 Перехідних положень ГПК України, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Позивач - Товариства з обмеженою відповідальністю "Аграрана компанія "Юкрейнхарвест", м. Глобине (вул. Володимирівська, 1А, м. Глобине, Полтавська область, 39001, код ЄДРПОУ 41352396);

Відповідач - Фермерське господарство "Ваткін", с. Черкаські Тишки (вул. Лугова, буд. 53, с. Черкаські Тишки, Харківська область, 62440, код ЄДРПОУ 37431445);

Інформація по справі може бути одержана зі сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою http://court.gov.ua/.

Повне рішення складено "03" березня 2020 р.

Суддя Н.С. Добреля

922/3946/19

Дата ухвалення рішення23.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —922/3946/19

Рішення від 03.03.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Добреля Н.С.

Ухвала від 10.02.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Добреля Н.С.

Ухвала від 03.02.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Добреля Н.С.

Ухвала від 14.01.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Добреля Н.С.

Ухвала від 15.12.2019

Господарське

Господарський суд Харківської області

Добреля Н.С.

Ухвала від 02.12.2019

Господарське

Господарський суд Харківської області

Добреля Н.С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні