Рішення
від 23.02.2020 по справі 922/4266/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41


РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" лютого 2020 р.м. ХарківСправа № 922/4266/19

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Смірнової О.В.

при секретарі судового засідання Деньковичі А.Й.

розглянувши в порядку загального позовного провадження справу

за позовом Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, м. Харків до Приватного підприємства "НП Енерго", м. Ізюм Харківської області про стягнення коштів в сумі 32264,00 грн. за участю представників:

позивача - Калашник А.Б., довіреність №19 від 18.12.2019 року;

відповідача - не з`явився,

ВСТАНОВИВ:

Харківське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України звернулося до Господарського суду Харківської області з позовною заявою до Приватного підприємства "НП Енерго" про стягнення штрафу в розмірі 16132,00 грн. та пені в розмірі 16132,00 грн.

В обґрунтування позову позивач посилається на те, що відповідачем не сплачено штраф у розмірі 16132,00 грн., накладений рішенням адміністративної колегії Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 28.03.2019 року №37-р/к, за результатами розгляду справи №2/12-8-19, у зв`язку з чим відповідачу, окрім штрафу, нарахована пеня в розмірі 16132,00 грн. В якості правових підстав позову вказує на норми статей 17, 25 Закону України "Про антимонопольний комітет України" та статтю 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

Ухвалою господарського суду Харківської області від 26.12.2019 року було прийнято позовну заяву до розгляду за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 13.01.2020 року на 11:00 год.

У підготовчому засіданні 13.01.2020 року оголошено перерву до 03.02.2020 року.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 03.02.2020 року закінчено підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 24.02.2020 року на 10:30 год.

Представник позивача в судовому засіданні 24.02.2020 року підтримав свій позов, просив його задовольнити.

Представник відповідача в судове засідання 24.02.2020 року не з`явився, письмовий відзив не надав.

Судом перевірено адресу відповідача: згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження відповідача - 64309, Харківська область, м. Ізюм, вул. Паромна, 6, кв. 15, саме на цю адресу судом надсилались процесуальні документи, а позивачем - копія позовної заяви з доданими до неї документами. Відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 10 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного держаного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін.

Згідно з частиною дев`ять статті 165 Господарського процесуального кодексу України, у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Відповідно до ч.1 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України, неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Згідно з п.1 ч.3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України, якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

За таких обставин, суд вважає за можливе розглядати справу за відсутності представника відповідача за наявними матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, всебічно та повно з`ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об`єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, вислухавши пояснення представника позивача, суд встановив такі обставини.

За результатами розгляду справи № 2/12-18-19 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу адміністративною колегією Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України прийнято рішення від 28.03.2019 року № 37-р/к.

Пунктом 1 резолютивної частини Рішення № 37-р/к визнано, що бездіяльність Приватного підприємства "НП Енерго" (ідентифікаційний код юридичної особи - 34079103), яка полягає у неподанні інформації, передбаченої вимогою в.о. голови Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26.10.2018 року № 70-02/2-4942, у встановлений строк, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки.

Пунктом 2 резолютивної частини Рішення №37-р/к на Приватне підприємство "НП Енерго" накладено штраф у розмірі 16132,00 грн.

Рішення № 37-р/к було направлено позивачем рекомендованим листом на адресу Приватного підприємства "НП Енерго" та вручено останньому 09.04.2019 року, що підтверджується копією рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (далі - Закон) особа, на яку накладено штраф за рішенням органу Антимонопольного комітету України, сплачує його у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

Таким чином, штраф підлягав сплаті до 10.06.2019 року (включно), оскільки 09.06.2019 - вихідний день (неділя).

Статтею 6 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" передбачено, що адміністративні колегії територіальних відділень, Антимонопольного комітету України є органами Антимонопольного комітету України.

Відповідно до ч. 2 ст. 56 Закону рішення органів Антимонопольного комітету України є обов`язковими до виконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону заявник, відповідач, третя особа мають право оскаржити рішення органів Антимонопольного комітету України повністю або частково до господарського суду у двомісячний строк з дня одержання рішення. Цей строк не може бути відновлено.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідач до господарського суду Харківської області з позовною заявою про визнання Рішення № 37-р/к недійсним не звертався.

Частиною 8 ст. 56 Закону передбачено, що суб`єкт господарювання зобов`язаний протягом п`яти днів з дня сплати штрафу надіслати відповідно до Антимонопольного комітету України або його територіального відділення документи, що підтверджують сплату штрафу.

Матеріали справи підтверджують допущене відповідачем прострочення сплати штрафу, накладеного рішенням позивача від 28.03.2019 року № 37-р/к.

Однак, відповідач не надав суду жодних доказів своєчасної сплати штрафу в розмірі 16132,00 грн.

Згідно з ч. 5 ст. 56 Закону за кожний день прострочення сплати штрафу стягується пеня у розмірі півтора відсотка від суми штрафу. Нарахування пені зупиняється, зокрема, на час розгляду чи перегляду господарським судом справи про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України про накладення штрафу.

Таким чином, підстави для зупинення нарахування пені відсутні.

Враховуючи зазначене, згідно з ч. 5 ст. 56 Закону за невиконання Рішення № 37-р/к за період з 11.06.2019 року до 18.12.2019 року (включно) загальний розмір пені складає 46218,18 грн.

Розмір пені, відповідно до ч. 5 ст. 56 Закону, не може перевищувати розміру штрафу, накладеного відповідним рішенням органу Антимонопольного комітету України.

Таким чином, розмір пені складає 16132,00 грн.

Відповідно до ч. 7 статті 56 Закону у разі несплати штрафу у строки, передбачені рішенням, та пені органи Антимонопольного комітету України стягують штраф та пеню в судовому порядку.

За таких обставин, перевіривши наданий позивачем розрахунок суми пені, суд вважає позовні вимоги про стягнення 16132,00 грн. пені обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

За таких обставин, суд вважає вимоги позивача обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Вирішуючи питання розподілу судових витрат, суд керується статтею 129 ГПК України, відповідно до якої судовий збір у разі задоволення позову покладається - на відповідача. У зв`язку з чим, витрати зі сплати судового збору покладаються на відповідача в розмірі 1921,00 грн.

На підставі ст.ст. 6, 8, 19, 124, 129 Конституції України, ст.ст. 17, 25 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", ст.ст. 56, 57, 60, Закону України "Про захист економічної конкуренції", та керуючись ст.ст. 4, 20, 73, 74, 77, 129, 233, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Приватного підприємства "НП Енерго" (64309, Харківська область, м.Ізюм, вул. Паромна, буд. 6, кв. 15, ідентифікаційний код: 34079103) штраф у розмірі 16132,00 грн. та пеню у розмірі 16132,00 грн. із зарахуванням зазначених сум до Державного бюджету України на рахунок відповідного управління Державної казначейської служби України за місцезнаходженням платника податків по коду класифікації доходів бюджету 21081100 (символ звітності 106).

3. Стягнути з Приватного підприємства "НП Енерго" (64309, Харківська область, м.Ізюм, вул. Паромна, буд. 6, кв. 15, ідентифікаційний код: 34079103) на користь Харківського обласного Територіального відділення Антимонопольного комітету України (61022, м. Харків, майдан Свободи, буд. 5, Держпром, 6 під`їзд, 1 поверх, кім. 35, код ЄДРПОУ 22630473) витрати зі сплати судового збору в розмірі 1921,00 грн.

4. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судові рішення у справі набирають законної сили, відповідно до ст.ст. 241, 284 Господарського процесуального кодексу України.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Східного апеляційного господарського суду в установленому законом порядку протягом двадцяти днів з дня складання повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 28.02.2020 року.

Суддя О.В. Смірнова

Дата ухвалення рішення23.02.2020
Оприлюднено04.03.2020

Судовий реєстр по справі —922/4266/19

Рішення від 03.03.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Смірнова О.В.

Ухвала від 06.02.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Смірнова О.В.

Ухвала від 13.01.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Смірнова О.В.

Ухвала від 25.12.2019

Господарське

Господарський суд Харківської області

Смірнова О.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні