ЯМПІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИРОК

Справа №586/1145/19

Провадження № 1-кп/590/104/20

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2020 року Ямпільський районний суд

Сумської області

в складі: головуючого судді - Бондарчук Я.П.

за участю секретаря судового засідання - Кубрак В.Г.

за участю: сторони обвинувачення, прокурора - Махортова В.В.

сторони захисту: обвинуваченої - ОСОБА_1

захисника - Рубан О.М.

в присутності представника потерпілого ТОВ 1+1 Інтернет - юристконсульта ОСОБА_2 , адвоката - Волошина В.Ю.;

представника потерпілого ТОВ "ТЕЛЕКАНАЛ СТБ"; потерпілого ТОВ "НОВИЙ КАНАЛ" ; потерпілого ТОВ МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ (ICTV) - захисника (адвоката) ТОВ Старлайт Діджитал - Бабенко А.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Ямпіль Сумської області кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017200000000030 від 04.05.2017 року за обвинуваченням:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, уродженки с. Стара Гута, Середино-Будського району, Сумської області, має середню-спеціальну освіту, пенсіонерки, не працюючої, не заміжньої, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.176 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до обвинувального акту від 31.10.2019 року ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що ОСОБА_1 являлася ФОП та з 16.10.2013 року по 16.03.2018 року, здійснювала підприємницьку діяльність згідно Код КВЕД:

Код КВЕД 23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва (основний);

Код КВЕД 95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;

Код КВЕД 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси;

Код КВЕД 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

Код КВЕД 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;

Код КВЕД 60.20 Діяльність у сфері телевізійного мовлення;

Код КВЕД 74.20 Діяльність у сфері фотографії.

Відповідно до ст.ст. 41, 55 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, кожен має право на судовий захист прав інтелектуальної власності є конституційним правом кожної особи. Відповідно до ст.418 Цивільного кодексу України особа має особисті немайнові права інтелектуальної власності та майнові права інтелектуальної власності. Відповідно до та ст.41 Закону України "Про авторське право та суміжні права" майнові права організації мовлення можуть передаватися іншим особам лише на підставі договору, в якому визначаються спосіб і строк використання програми мовлення, розмір і порядок виплати винагороди, територія, на яку розповсюджуються передані права. Відповідно до ст.40 Закону України Про телебачення і радіомовлення , для організації діяльності (мовлення) кабельного телебачення і радіомовлення суб`єкт господарювання (провайдер або оператор телекомунікацій чи оператор кабельних мереж) повинен отримати в Національній раді з питань телебачення і радіомовлення ліцензію на мовлення (ліцензію провайдера), що надає право здійснювати мовлення, використовувати канали мовлення, мережі мовлення, канали багатоканальних телемереж, надавати програмні послуги з використанням ресурсу багатоканальних телемереж на здійснення такого виду господарської діяльності як демонстрування (публічний показ) програм на телерадіоканалах).

Відповідно до ст.2 Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів в редакції Паризького акта від 24.07.1971 зі змінами від 02.10.1979 (що є частиною законодавства України на підставі Закону України № 189/95-ВР від 31.05.1995), ст.4 Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право від 20.12.1966, (що є частиною законодавства України на підставі Закону України від 20.09.2001 № 2733-III), ч.4 ст.433 ЦК України та ст.18 Закону України від 23.12.1993 № 3792-ХІІ Про авторське право і суміжні права (в редакції Закону від 11.07.2001), аудіовізуальні твори в Україні охороняються як об`єкти авторського права. Така охорона застосовується до аудіовізуальних комп`ютерних програм незалежно від способу і форми їх вираження.

Відповідно до ст.15 Закону України від 23.12.1993 року № 3792-ХІІ Про авторське право і суміжні права (в редакції Закону від 11.07.2001) передбачено виключне право автора на використання твору.

Відповідно до ст.45 Закону України від 23.12.1993 року № 3792-ХІІ Про авторське право і суміжні права (в редакції Закону від 11.07.2001) суб`єкти авторського права і суміжних прав можуть управляти своїми правами: особисто, через свого повіреного, через організацію колективного управління.

Згідно ч.6 ст.2 Бернської конвенції літературні та художні твори (тобто і аудіовізуальні твори) охороняються в усіх країнах - учасницях цієї конвенції.

Відповідно до ст.1 Закону України від 23.12.1993 року №3792-ХІІ Про авторське право і суміжні права (в редакції Закону від 11.07.2001) аудіовізуальним твором є твір, що фіксується на певному матеріальному носії (кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному диску, компакт-диску тощо) у вигляді серії послідовних кадрів (зображень) чи аналогових або дискретних сигналів, які відображають (закодовують) рухомі зображення (як звуковим супроводом, так і без нього), і сприйняття якого є можливим виключно за допомогою того чи іншого виду екрана (кіноекрана, телевізійного екрана тощо), на якому рухомі зображення візуально відображаються за допомогою певних технічних засобів. Видами аудіовізуального твору є кінофільми, телефільми, відеофільми, діафільми слайд-фільми тощо, які можуть бути ігровими, анімаційними (мультиплікаційними), неігровими чи іншими.

Відповідно до ст.1 Закону України від 23.12.1993 року № 3792-ХІІ Про авторське право і суміжні права (в редакції Закону від 11.07.2001) відтворенням є виготовлення одного і більше примірників творів, відеограм, фонограм у будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп`ютер.

Відповідно до ст.1 Закону України від 23.12.1993 року № 3792-ХІІ Про авторське право і суміжні права (в редакції Закону від 11.07.2001) розповсюдженням об`єктів авторського права і суміжних прав є будь-яка дія, за допомогою якої об`єкти авторського права (або) суміжних прав безпосередньо чи опосередковано пропонуються публіці, в тому числі доведення цих об`єктів до відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до цих об`єктів з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором.

Відповідно до п.9 ч.3 ст.15 Закону України від 23.12.1993 року № 3792-ХІІ Про авторське право і суміжні права (в редакції Закону від 11.07.2001), виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторські права), на дозвіл або заборону використання твору іншими особами дає йому право: дозволяти або забороняти поширення своїх творів для загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснювати доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , не маючи ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, достовірно знаючи, що розповсюдження сигналу телевізійних програм шляхом трансляції для приймання їх споживачами без такої ліцензії заборонено законом, використовуючи придбану за невстановлених обставин станцію трансляції кабельного телебачення, що складалася з 27-ми телевізійних цифрових тюнерів, 4-х підсилювачів телевізійного сигналу, 15-ти модуляторів телевізійного сигналу, двох блоків живлення, супутникових антен і з`єднувальних кабелів, та розміщувалась у нежитловому приміщенні за адресою: м. Середина-Буда, вул. Троїцька, б.7, створила багатоканальну мережу кабельного телебачення у даному населеному пункті та у період часу з 01.09.2017 року по 15.03.2018 року, в порушення вимог вказаних законодавчих актів, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку, здійснювала трансляцію програм мовлення 27-ми вітчизняних та зарубіжних телевізійних каналів, у тому числі під логотипами ICTV , НОВИЙ КАНАЛ , СТБ , 1+1 та 2+2 для перегляду їх споживачами - жителями м. Середина-Буда Сумської області. За трансляцію вказаних телеканалів ОСОБА_1 отримувала від споживачів щомісячну абонентську плату. До вказаного пакету кабельних телеканалів, які незаконно транслювала ОСОБА_1 у м. Середина-Буда, Сумської обл. входили російські телеканали Первый канал. Всемирная сеть , Россия 1 , НТВ , ТНТ , СТС , ТВ3 , Пятница , Че , Матч ТВ , REN-ТV , Карусель , які відповідно до ухвали Окружного адміністративного суду м. Києва від 25.03.2014 у справі №826/3456/14, а також рішень Національної ради з питань телебачення та радіомовлення України №490 від 24.07.2014 року, №297 від 17.07.2014 року, №2047 від 29.09.2016 року заборонені на території України та визнані неадаптованими до вимог чинного законодавства у зв`язку з трансляцією відео-сюжетів, що містять заклики до насильницької зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, до розв`язування війни, агресивних дій або їх пропаганди та необґрунтованого показу насильства (ч.1 ст.2 та ст.28 Закону України Про інформацію , ч.2 ст.6 Закону України Про телебачення і радіомовлення , п. b ч.1 ст.7 Європейської конвенції про транскордонне телебачення).

Підключення абонентів до кабельної багатоканальної телевізійної мережі у м. Середина-Буда, Сумської області ОСОБА_1 здійснювала, шляхом надання доручення своєму синові ОСОБА_3 , котрий шляхом прокладання телевізійних кабелів від своєї станції трансляції кабельного телебачення до квартир та будинків споживачів м. Середина-Буда, з`єднуючи кабелі безпосередньо з телевізорами абонентів.

При цьому, ОСОБА_1 , в порушення норм ст.41 Закону України Про авторське право та суміжні права", не отримувала передбачених вказаним законом майнових прав на публічне розповсюдження (сповіщення) телевізійних програм телеканалів ICTV , НОВИЙ КАНАЛ , СТБ , 1+1 та 2+2 у власників суміжних прав на програми мовлення вказаних телеканалів, якими являються: ТОВ МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ (ICTV) (код: 14323764), ТОВ "НОВИЙ КАНАЛ" (код: 23530545), ТОВ "ТЕЛЕКАНАЛ СТБ" (код: 20044726) та ТОВ 1+1 Інтернет (код: 37726069), та не укладала з даними правовласниками відповідних ліцензійних договорів.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_1 своїми умисними діями порушила суміжні права на розповсюдження телевізійних програм мовлення вказаних власників та завдала їм матеріальної шкоди згідно висновку судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №15905/18-53 від 17.10.2017 року, у великому розмірі, а саме: ТОВ МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ (ICTV) - 69879,07 гривень, ТОВ "НОВИЙ КАНАЛ" - 59395,14 гривень, ТОВ "ТЕЛЕКАНАЛ СТБ" - 93504,53 гривень, та ТОВ 1+1 Інтернет - 47908,33 гривень.

Таким чином, своїми діями ОСОБА_1 вчинила незаконне розповсюдження телевізійних програм мовлення, що порушило суміжні права правовласників та завдало їм матеріальної шкоди у великому розмірі на загальну суму 270 687,07 гривень.

У зв`язку із вчиненням умисних дій, що виразилися у незаконному розповсюдженні програм мовлення телевізійних каналів ICTV , НОВИЙ КАНАЛ , СТБ та 1+1 , без дозволу власників суміжних прав на ці програми мовлення, а саме: ТОВ МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ (ICTV) (код: 14323764), ТОВ "НОВИЙ КАНАЛ" (код: 23530545), ТОВ "ТЕЛЕКАНАЛ СТБ" (код: 20044726) та ТОВ 1+1 Інтернет (код: 37726069), та завдали матеріальної шкоди вказаним правовласникам у великому розмірі.

Таким чином, ОСОБА_1 вчинила дії, що виразилися у незаконному розповсюдженні програм мовлення, що завдало матеріальної шкоди у великому розмірі, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.176 КК України.

02.03.2020 року до суду надійшла угода про визнання винуватості, укладена 02.03.2020 року між начальником Середино-Будського відділу Шосткинської місцевої прокуратури Махортовим В.В., якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №22017200000000030 від 04.05.2017 року, з одної сторони, та обвинуваченою у цьому провадженні ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за участі захисника обвинуваченої - адвоката Рубан О.М. (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, виданого на підставі Рішення Ради адвокатів Сумської області від 22.01.2014 року №1), відомості стосовно якого внесено до Єдиного реєстру адвокатів України, з іншої сторони, за згодою представників юридичних осіб потерпілих: ТОВ 1+1 ІНТЕРНЕТ , ТОВ МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ (ICTV), ТОВ "НОВИЙ КАНАЛ" , ТОВ "ТЕЛЕКАНАЛ СТБ" .

В судовому засіданні ОСОБА_1 повністю визнала свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.176 КК України, просила суд затвердити угоду про визнання винуватості, також пояснила, що розуміє наслідки укладання та затвердження угоди, вид та міру покарання, яка до неї буде застосована у разі затвердження угоди. Крім того, обвинувачена ОСОБА_1 визнала цивільні позови потерпілих та зобов`язалась відшкодувати заподіяну матеріальну шкоду, завдану ТОВ МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ (ICTV) - 62891,16 гривень, ТОВ "НОВИЙ КАНАЛ" - 53455,62 гривень, ТОВ "ТЕЛЕКАНАЛ СТБ" - 84154,07 гривень, та ТОВ 1+1 Інтернет - 47908,33 гривень.

Прокурор Махортов В.В. в судовому засіданні підтримав та просив затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 02.03.2020 року між начальником Середино-Будського відділу Шосткинської місцевої прокуратури Махортовим В.В., якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №22017200000000030 від 04.05.2017 року, з одної сторони, та обвинуваченою у цьому провадженні ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за участі захисника обвинуваченої - адвоката Рубан О.М. (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, виданого на підставі Рішення Ради адвокатів Сумської області від 22.01.2014 року №1), відомості стосовно якого внесено до Єдиного реєстру адвокатів України, з іншої сторони, за згодою представників юридичних осіб потерпілих: ТОВ 1+1 ІНТЕРНЕТ , ТОВ МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ (ICTV), ТОВ "НОВИЙ КАНАЛ" , ТОВ "ТЕЛЕКАНАЛ СТБ" .

Захисник ОСОБА_1 - адвокат Рубан О.М., підтримав думку своєї підзахисної та прокурора про затвердження угоди про визнання винуватості.

Заслухавши учасників судового провадження, вивчивши обвинувальний акт та додані до нього документи, а також угоду про визнання винуватості, суд приходить до висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної 02.03.2020 року між начальником Середино-Будського відділу Шосткинської місцевої прокуратури Махортовим В.В., якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №22017200000000030 від 04.05.2017 року, з одної сторони, та обвинуваченою у цьому провадженні ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за участі захисника обвинуваченої - адвоката Рубан О.М. (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, виданого на підставі Рішення Ради адвокатів Сумської області від 22.01.2014 року №1), відомості стосовно якого внесено до Єдиного реєстру адвокатів України, з іншої сторони, за згодою представників юридичних осіб потерпілих: ТОВ 1+1 ІНТЕРНЕТ , ТОВ МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ (ICTV), ТОВ "НОВИЙ КАНАЛ" , ТОВ "ТЕЛЕКАНАЛ СТБ" , виходячи з наступного.

Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Частиною 4 статті 469 КПК України передбачено, що угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Частиною 1 статті 475 КПК України передбачено, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

В судовому засіданні було встановлено, що ОСОБА_1 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.176 КК України - незаконне розповсюдження програм мовлення, що завдало матеріальної шкоди у великому розмірі, яке згідно ст.12 КК України є злочином середньої тяжкості.

Також з`ясовано, що обвинувачена цілком правильно розуміє права, визначені ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Умови угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України.

На підставі викладеного суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної 02.03.2020 року між начальником Середино-Будського відділу Шосткинської місцевої прокуратури Махортовим В.В., якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №22017200000000030 від 04.05.2017 року, з одної сторони, та обвинуваченою у цьому провадженні ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за участі захисника обвинуваченої - адвоката Рубан О.М. (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, виданого на підставі Рішення Ради адвокатів Сумської області від 22.01.2014 року №1), відомості стосовно якого внесено до Єдиного реєстру адвокатів України, з іншої сторони, за згодою представників юридичних осіб потерпілих: ТОВ 1+1 ІНТЕРНЕТ , ТОВ МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ (ICTV), ТОВ "НОВИЙ КАНАЛ" , ТОВ "ТЕЛЕКАНАЛ СТБ" і призначення обвинуваченій узгодженої сторонами міри покарання.

ТОВ МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ (ICTV) заявлено цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок злочину, а саме: завданої матеріальної шкоди на суму 62891,16 гривень (шістдесят дві тисячі вісімсот дев`яносто одна грн. 16 коп.).

ТОВ "НОВИЙ КАНАЛ" заявлено цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок злочину, а саме: завданої матеріальної шкоди на суму 53455,62 гривень (п`ятдесят три тисячі чотириста п`ятдесят п`ять грн. 62 коп.).

ТОВ "ТЕЛЕКАНАЛ СТБ" заявлено цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок злочину, а саме: завданої матеріальної шкоди на суму 84154,07 гривень (вісімдесят чотири тисячі сто п`ятдесят чотири грн. 07 коп.).

ТОВ 1+1 Інтернет заявлено цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок злочину, а саме: завданої матеріальної шкоди на суму 47908,33 гривень (сорок сім тисяч дев`ятсот вісім грн. 33 коп.).

В ході судового розгляду дані позови знайшли своє підтвердження та були в повному обсязі визнані обвинуваченою.

Питання про речові докази слід вирішити у відповідності до вимог ст.100 КПК України.

Під час досудового розслідування відносно ОСОБА_1 запобіжний захід не обирався.

Згідно з ч.2 ст.124 КПК України витрати за проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №15905/18-53 від 17.10.2017 року в сумі 11440 грн. (одинадцять тисяч чотириста сорок грн. 00 коп.), слід покласти на обвинувачену.

Керуючись ст.ст. 373, 374, 468, 469, 473, 474, 475 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Угоду про визнання винуватості, укладену 02.03.2020 року між начальником Середино-Будського відділу Шосткинської місцевої прокуратури Махортовим Володимиром Володимировичем, якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №22017200000000030 від 04.05.2017 року, з одної сторони, та обвинуваченою у цьому провадженні ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за участі захисника обвинуваченої - адвоката Рубан Олексія Михайловича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, виданого на підставі Рішення Ради адвокатів Сумської області від 22.01.2014 року №1), відомості стосовно якого внесено до Єдиного реєстру адвокатів України, з іншої сторони, за згодою представників юридичних осіб потерпілих: ТОВ 1+1 ІНТЕРНЕТ , ТОВ МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ (ICTV), ТОВ "НОВИЙ КАНАЛ" , ТОВ "ТЕЛЕКАНАЛ СТБ" , затвердити.

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.176 КК України та призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 1 (один) рік.

Покласти на ОСОБА_1 обов`язки, передбачені ст.76 КК України, а саме:

п.1.п.2 ч.1 ст.76 КК України:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

п.2 ч.2 ст.76 КК України:

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

До вступу вироку в законну силу запобіжний захід ОСОБА_1 не обирати.

Речові докази:

- 28 телевізійних тюнерів різних марок з позначеними на них номерами: №1230877, №1226382, №1230878, №1229563, №1226381, №1230879, №1226382, №1229561, №1230880, №1226384, №1229564, № 1230875 , № CSPSFTCS061212451 , № OBSCICS071102776 , один без номеру, №2004115680729, №csct55ua021020542, №Y/M:2007/12, №SNR1411-002929, №AL4060CX131100164, № RK02140300193 , № SNR1411-002930 , один не розбірливий номер, № V2CM2MINI160500041 , №SNR1411-002928, № LAH12210082862 , № WV201408B362273 , № WV201705B278171 ;

- комутатор (маршрутизатор) Інтернет-трафіку D-Link DES-1008F , с/н: QSOV1C2015087;

- роутер WI-FI-сигналу марки TP-Link , с/н: 2141697018284;

- 4 підсилювачі телевізійного сигналу марки Bizone House amplifer HA 803A-R , без номерів;

- 15 модуляторів телевізійного сигналу марки TVM-200 та TVM-210 , без номерів;

- блок живлення марки PS-113/12-4 , без номеру;

- блок живлення марки PS-111/60-10 до станції ретрансляції кабельного телевізійного сигналу, без номеру;

- документи на 2287 аркушах, пов`язані з незаконним наданням телекомунікаційних послуг мешканцям м. С-Буда, а саме списки абонентів, заяви абонентів на підключення та на відключення кабельного телебачення, прибуткові касові ордери, квитанції (вилучені під час обшуку 15.03.2018 офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 );

- керівництво користувача цифрового супутникового ресиверу EVD 700S с/н 43083506 ЕV09689 , 25 договорів укладених між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ) та відділом культури Середино-Будської районної державної адміністрації Сумської області (код 02230247) в особі ОСОБА_4 на 25 аркушах; додаткові угоди накладні та інші документи, вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3 - повернути власнику - обвинуваченій ОСОБА_1 .

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ТОВ МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ (ICTV) (код ЄДРПОУ 14323764) матеріальну шкоду, завдану внаслідок злочину, на суму 62891,16 гривень (шістдесят дві тисячі вісімсот дев`яносто одна грн. 16 коп.).

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ТОВ "НОВИЙ КАНАЛ" (код ЄДРПОУ 23530545) матеріальну шкоду, завдану внаслідок злочину, на суму 53455,62 гривень (п`ятдесят три тисячі чотириста п`ятдесят п`ять грн. 62 коп.).

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ТОВ "ТЕЛЕКАНАЛ СТБ" (код ЄДРПОУ 20044726) матеріальну шкоду, завдану внаслідок злочину, на суму 84154,07 гривень (вісімдесят чотири тисячі сто п`ятдесят чотири грн. 07 коп.).

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ТОВ 1+1 Інтернет (код ЄДРПОУ 37726069, Р/р UA813282090000026007010037605, МФО 328209 в АБ Південний ) матеріальну шкоду, завдану внаслідок злочину, на суму 47908,33 гривень (сорок сім тисяч дев`ятсот вісім грн. 33 коп.).

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави витрати за проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №15905/18-53 від 17.10.2017 року в сумі 11440 грн. (одинадцять тисяч чотириста сорок грн. 00 коп.).

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченій, представникам потерпілих та прокурору.

Вирок може бути оскаржений до Сумського апеляційного суду через Ямпільський районний суд Сумської області протягом 30 днів з моменту його проголошення:

- обвинуваченою виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без її згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 КПК України, в тому числі нероз`яснення їй наслідків укладення угоди;

- прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 цього Кодексу угода не може бути укладена.

Суддя Ямпільського районного суду

Сумської області Я.П. Бондарчук

Дата ухвалення рішення 02.03.2020
Оприлюднено 04.03.2020

Судовий реєстр по справі 586/1145/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Вирок від 02.03.2020 Ямпільський районний суд Сумської області Кримінальне
Ухвала від 28.11.2019 Ямпільський районний суд Сумської області Кримінальне
Ухвала від 13.11.2019 Сумський апеляційний суд Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 586/1145/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону