Рішення
від 24.02.2020 по справі 904/5187/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2020м. ДніпроСправа № 904/5187/19

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Примака С.А. за участю секретаря судового засідання Сироїжко М.В., розглянувши справу

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю Дніпробетон ( 49000, м. Дніпро,вул. Гаванська, буд.4 ; код ЄДРПОУ 20239861)

до: Товариства з обмеженою відповідальністю Днепрбетон (52042, с. Любимівка Дніпровського району Дніпропетровської області, вул. Чаплинська, буд.1-А; код ЄДРПОУ 40061378)

про: стягнення 250 000, 00 грн.

Представники:

від позивача не з`явився

від відповідача не з`явився

арбітражний керуючий Дерябкін О.Е. посв. №292 від 25.02.2013 р.

СУТЬ СПОРУ:

08.11.19р. до господарського суду надійшла позовна заява ТОВ Дніпробетон (позивач)в особі ліквідатора арбітражного керуючого Дерябкіна О.Е. до ТОВ Днепрбетон (відповідач) про стягнення 250 000,00 грн. заборгованості з орендної плати за договором оренди №18 від 01.08.18р. (укладеним між сторонами).

Позовні вимоги обґрунтовані посиланням на порушення відповідачем своїх зобов`язань зі своєчасного внесення орендної плати за вищезазначеним договором ( за період з 01.08.18р. по 31.12.18р.).

11.11.19р. ухвалою господарського прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі; вирішено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження та підготовче засідання призначено на 10.12.19р. на 11:50 год. .

10.12.19р. ухвалою господарського суду відкладено підготовче засідання на 26.12.19р. на 10:00. Зобов`язано відповідача надати до суду до 26.12.19 відзив на позовну заяву і всі письмові докази, що підтверджують заперечення проти позову.

26.12.19 ухвалою господарського суду продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів до 11.02.2020 року. Відкладено підготовче засідання на 11.02.20р. на 12:20 год. Зобов`язано відповідача надати до суду до 11.02.2020 відзив на позовну заяву і всі письмові докази, що підтверджують заперечення проти позову.

Ухвалою суду від 11.02.20р. було закрито підготовче провадження та справу призначено до судового розгляду по суті на 25.02.2020р. на 12:50 год.

ТОВ Днепрбетон (відповідач) своїм правом на подання до суду відзиву на позов не скористався, явку повноважних представників до судових засідань не забезпечив, про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі був повідомлений належним чином (що підтверджується відповідним поштовим повідомленням суду про вручення відповідачу 09.01.20р. копії ухвали суду від 26.12.19р. про продовження строків вирішення спору та відкладення слухання справи на 11.02.20р., а.с.44). З урахуванням вищенаведеного, суд дійшов висновку щодо належного повідомлення відповідача про наявність в провадженні суду цієї справи та необхідність надання відзиву на позовну заяву.

В порядку ст. 240 Господарського процесуального кодексу України у судовому засіданні 25.02.2020р. оголошені вступна та резолютивна частини судового рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення позивача, оцінивши надані докази в їх сукупності, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 11.06.2015р. порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Дніпробетон , введено процедуру розпорядження майном боржника.

Постановою суду від 17.08.2017р. боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Дерябкіна Олександра Едуардовича.

24.09.18 р. ухвалою господарського суду строк ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОБЕТОН" продовжено до 24.03.2019р.

Відповідно до приписів ч.2. ст.7 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника; склад учасників розгляду спору визначається відповідно до Господарського процесуального кодексу України; господарський суд розглядає спори, стороною в яких є боржник, за правилами, визначеними Господарським процесуальним кодексом України. За результатами розгляду спору суд ухвалює рішення.

Згідно ч.1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, зокрема заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості.

В ході виконання своїх повноважень ліквідатором позивача встановлено, що згідно даних бухгалтерського обліку ТОВ Дніпробетон обліковується заборгованість ТОВ Днепрбетон за договором оренди №18 від 01.08.18р. на загальну суму 250 000, 00 грн.

Так, судом встановлено, що01.08.18р. між ТОВ Дніпробетон ( орендодавець) та ТОВ Днепрбетон (орендар) було укладено договір оренди №18 від 01.087.18р, відповідно до п.1.1 якого орендодавець передав орендарю у тимчасове платне користування цілісний майновий комплекс, який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Гаванська, 4 ( що підтверджується відповідним актом приймання-передачі майна від 01.08.18р., підписаного між сторонами ,а.с.18).

В п.4.2. договору сторони погодили, що розмір орендної плати за користування майном становить на місяць 50 000, 00 грн.

Відповідно до п. 4.3. договору, орендна плата сплачується орендарем шляхом перерахування коштів на поточний рахунок орендодавця щомісячно не пізніше 5 (пятого) числа кожного місяця і підлягає щомісячній індексації з врахуванням діючих індексів інфляції . (а.с.13-17)

За твердженням позивача, в порушення прийнятих на себе зобов`язань, відповідач не виконував умови вищезазначеного договору щодо своєчасного та повного внесення орендної плати. У зв`язку з чим ( відповідно до наявного в матеріалах справи розрахунку заборгованості станом на 07.11.19р.), у нього рахується заборгованість по орендній платі за період з 01.08.18р. по 31.12.18р. в розмірі 250 000, 00 грн. ( а.с. 5).

На час прийняття рішення у справі відповідачем доказів сплати заборгованості перед позивачем не надав.

За договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов`язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.(ст.759 ЦК України).

В силу положень статей 525 та 526 Цивільного кодексу України та статті 193 Господарського кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до закону, інших правових актів, умов договору та вимог зазначених Кодексів, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

За частиною 1 статті 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).Згідно статті 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).Відповідно до статті 612 Цивільного кодексу України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно ч.3-4 ст. 13 ГПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом; кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Здійснивши оцінку наданих позивачем доказів за своїм внутрішнім переконанням, суд дійшов висновку, що такі докази більш вірогідно підтверджують обставини, на які посилається позивач в обґрунтування своїх позовних вимог, ніж доводи відповідача в їх спростування, в підтвердження яких останній не подав суду жодного доказу.

За перелічених вище обставин суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених позивачем вимог, що відповідно є підставою для задоволення позову у повному обсязі.

Згідно ст. 129 ГПК України судовий збір покладається на відповідача у повному обсязі, який підлягає стягненню з відповідача на користь позивача в розмірі 3 750,00 грн.

Керуючись ч.2. ст.7 Кодексу України з процедур банкрутства та ст.ст. 13, 79, 129, 185, 238, 240, 241, 256 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити у повному обсязі.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Днепрбетон (52042, с. Любимівка Дніпровського району Дніпропетровської області, вул. Чаплинська, буд.1-А; код ЄДРПОУ 40061378) на користьТовариства з обмеженою відповідальністю Дніпробетон (49000, м. Дніпро, вул. Гаванська, буд.4 ; код ЄДРПОУ 20239861): 250 000, 00 грн. (двісті п`ятдесят тисяч гривень 00 коп.) - заборгованості з орендної плати та 3 750, 00 грн. (три тисячі сімсот п`ятдесят гривень 00 коп.) - витрат на сплату судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили у відповідності до ст. 241 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення суду може бути оскаржено до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено 03.03.2020

Суддя С.А. Примак

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено05.03.2020

Судовий реєстр по справі —904/5187/19

Судовий наказ від 25.03.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Примак Сергій Анатолійович

Рішення від 04.03.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Примак Сергій Анатолійович

Ухвала від 11.02.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Примак Сергій Анатолійович

Ухвала від 28.12.2019

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Примак Сергій Анатолійович

Ухвала від 14.12.2019

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Примак Сергій Анатолійович

Ухвала від 12.11.2019

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Примак Сергій Анатолійович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні