Ухвала
від 24.02.2020 по справі 910/21530/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

25.02.2020Справа № 910/21530/17 Суддя Шкурдова Л.М., розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Колдев Солюшн"

про заміну сторони виконавчого провадження

у справі №910/21530/17

за позовом Приватного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал"

до Комунального підприємства "Дирекція замовника з управління житловим господарством Дарницького району міста Києва"

про стягнення 1 230 198,15 грн

Суддя: Шкурдова Л.М.

Секретар с/з Масна А.А.

Представники сторін: згідно протоколу судового засідання.

ВСТАНОВИВ

Рішенням Господарського суду міста Києва від 18.01.2018 позов задоволено, cтягнуто з Комунального підприємства "Дирекція замовника з управління житловим господарством Дарницького району міста Києва" на користь Приватного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал" 1 126 240 грн 60 коп. - інфляційні втрати, 103 957 грн 55 коп. - 3 % річних та 18 452 грн 97 коп. - витрати по сплаті судового збору.

13.02.2018 на виконання рішення видано наказ Господарського суду міста Києва від 13.02.2018 №910/21530/17.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.09.2019 замінено сторону (стягувача) у виконавчому провадженні з виконання наказу №910/21530/17, виданого Господарським судом міста Києва від 13.02.2018, з Приватного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал" на Акціонерне товариство "Закритий недиверсіфікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Маріанеллі" в частині вимог про стягнення суми інфляційних втрат у розмірі 1 126 240 грн 60 коп. та суми 3% річних у розмірі 103 957 грн 55 коп.

06.02.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Колдев Солюшн" надійшла заява про заміну сторони виконавчого провадження, а саме стягувача - Акціонерне товариство "Закритий недиверсіфікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Маріанеллі" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Колдев Солюшн".

Подана заява мотивована тим, що 19.12.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Актив Інвест", що діє від імені, в інтересах та за рахунок активів Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Маріанеллі", та Товариством з обмеженою відповідальністю "Колдев Cолюшн" укладено акт приймання-передачі. Відповідно до якого, ТОВ "Колдев Солюшн" приймає в рахунок частки в статутному капіталі, згідно рішенням №1 ТОВ "Колдев Солюшн" від 10.12.2019, право вимоги на стягнення боргу. З огляду на зазначене, заявник просить замінити сторону у виконавчому провадженні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.02.2020 у справі №910/21530/17 вказана заява призначена до розгляду на 25.02.2020.

У судове засіданні 25.02.2020 представники сторін та Товариства з обмеженою відповідальністю "Колдев Солюшн" не з`явилися, причин неявки суду не повідомили, про місце, дату та час судового розгляду були належним чином повідомлені.

Розглянувши подану заяву, дослідивши матеріали справи, господарський суд прийшов до висновку про задоволення заяви про заміну сторони виконавчого провадження з наступних підстав.

Відповідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

З наявних в матеріалах справи документів вбачається, що 10.12.2019 Акціонерним товариством "Закритий недиверсіфікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Маріанеллі" прийнято рішення про створення юридичної особи у формі Товариства з обмеженою відповідальністю "Колдев Солюшн"; затверджено статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю "Колдев Солюшн" у сумі 47 836 000,00 грн.

У п. 3 вказаного рішення визначено порядок формування статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Колдев Солюшн" та розподіл часток учасників товариства у статутному капіталі: спосіб формування - 47 835 346,70 грн за рахунок передачі прав вимоги виконання грошових зобов`язань та 653,30 грн як грошовий внесок Акціонерного товариства "Закритий недиверсіфікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Маріанеллі"; частка учасника Акціонерного товариства "Закритий недиверсіфікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Маріанеллі" становить 47 836 000,00 грн, що становить 100% статутного капіталу товариства; строк формування - протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства.

Актом приймання-передачі документів від 19.12.2019, який було складено між Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Актив Інвест", що діє від імені, в інтересах та за рахунок активів Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Маріанеллі", та Товариством з обмеженою відповідальністю "Колдев Солюшн", первісний кредитор (як засновник) передав в рахунок своєї частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Колдев Солюшн", а новий кредитор (Товариство з обмеженою відповідальністю "Колдев Солюшн") прийняв згідно з Рішенням №1 від 10.12.2019 право вимоги на стягнення боргу, що складається з інфляційних втрат і 3% річних та судового збору на загальну суму 47 835 346,70 грн, що перейшли первісному кредитору за Договором про задоволення вимог заставодержателя (шляхом відступлення права вимоги) від 25.06.2019, та за рішеннями суду, на виконання яких видані судові ухвали, у зв`язку з чим первісний кредитор передав, а новий кредитор прийняв документи, перелік яких наведений у п. 1 Акту приймання-передачі документів від 19.12.2019, серед яких, зокрема, оригінал наказу Господарського суду міста Києва від 13.02.2018 у справі №910/21530/17 та ухвала Господарського суду міста Києва від 05.09.2019 у справі №910/21530/17.

Відповідно до ст. 512 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги); правонаступництва; виконання обов`язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем); виконання обов`язку боржника третьою особою. Кредитор у зобов`язанні може бути замінений також в інших випадках, встановлених законом. Кредитор у зобов`язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом.

Положеннями статті 514 Цивільного кодексу України встановлено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження" сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ. Боржником є визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на яких покладається обов`язок щодо виконання рішення

Відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження" у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Враховуючи викладене, суд вважає за доцільне замінити сторону (стягувача) у виконавчому провадженні з виконання наказу №910/21530/17, виданого Господарським судом міста Києва від 13.02.2018, з Акціонерного товариства "Закритий недиверсіфікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Маріанеллі" (код ЄДРПОУ - 39647639) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальності "Колдев Солюшн" (код ЄДРПОУ - 43401900) в частині вимог про стягнення суми інфляційних втрат у розмірі 1 126 240 грн 60 коп. та суми 3% річних у розмірі 103 957 грн 55 коп.

Керуючись ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження", ст. 234-235, 334 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Колдев Солюшн" про заміну сторони виконавчого провадження - задовольнити.

2. Замінити сторону (стягувача) у виконавчому провадженні з виконання наказу №910/21530/17, виданого Господарським судом міста Києва від 13.02.2018, з Акціонерного товариства "Закритий недиверсіфікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Маріанеллі" (код ЄДРПОУ - 39647639) на Товариство з обмеженою відповідальності "Колдев Солюшн" (код ЄДРПОУ - 43401900) в частині вимог про стягнення суми інфляційних втрат у розмірі 1 126 240 грн 60 коп. та суми 3% річних у розмірі 103 957 грн 55 коп.

Дана ухвала набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена у строки, встановлені ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Л.М. Шкурдова

Дата складення тексту ухвали: 02.03.2020

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено05.03.2020

Судовий реєстр по справі —910/21530/17

Ухвала від 04.03.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Шкурдова Л.М.

Ухвала від 15.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Шкурдова Л.М.

Ухвала від 08.09.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Шкурдова Л.М.

Ухвала від 19.08.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Шкурдова Л.М.

Рішення від 22.01.2018

Господарське

Господарський суд міста Києва

Шкурдова Л.М.

Ухвала від 22.01.2018

Господарське

Господарський суд міста Києва

Шкурдова Л.М.

Рішення від 20.01.2018

Господарське

Господарський суд міста Києва

Шкурдова Л.М.

Ухвала від 09.12.2017

Господарське

Господарський суд міста Києва

Шкурдова Л.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні