Ухвала
від 26.02.2020 по справі 904/5749/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

27.02.2020м. ДніпроСправа № 904/5749/19

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Євробуд Плюс", с.Богуслав

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецдоррембуд" (51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 1, ідентифікаційний код юридичної особи 40196224)

про визнання грошових вимог на суму 6 948 394, 04 грн.

Суддя Суховаров А.В.

при секретарі судового засідання Стронгіній О.О.

Представники сторін:

від кредитора: Демченко С.В., дов.№б/н від 17.12.2019, ТОВ "Укртрансконструкція"

Чижова А.О., дов.№544940 від 13.08.2019, ПАТ Банк "Південний"

Лук`янов К.Е., дов.№б/н від 13.08.2019, ТОВ "Данком"

Патокін М.Б., дов.№2174 від 29.10.2019, ТОВ "Євробуд Плюс"

від боржника: не з`явився

в засіданні приймали участь: Черненченко Д.А., посв.№195 від 28.02.2013, розпорядник майна

СУТЬ СПРАВИ:

Справа №904/5749/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецдоррембуд" (51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 1, ідентифікаційний код юридичної особи 40196224) перебуває на стадії розпорядження майном.

Повноваження розпорядника майна по справі №904/5749/19 покладено на арбітражного керуючого Черненченка Дениса Альбертовича (49044, м.Дніпро, б-р Катеринославський, 2, офіс 610, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), який діє на підставі свідоцтва на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №195 від 28.02.2013.

Згідно повідомлення від 23.12.2019, опублікованого на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України, господарським судом Дніпропетровської області відкрито провадження у справі №904/5749/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "СПЕЦДОРРЕМБУД" (51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 1, ідентифікаційний код юридичної особи 40196224).

09.01.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Євробуд Плюс" до Товариства з обмеженою відповідальністю "СПЕЦДОРРЕМБУД" про визнання грошових вимог на суму 6 948 394, 04грн.

Ухвалою суду від 13.01.2020 призначено судове засідання для розгляду заявлених грошових вимог на 06.02.2020.

06.02.2020 господарський суд виніс ухвалу, якою відклав розгляд заяви в судовому засіданні на 27.02.2020 об 10:00год.

В судовому засіданні присутні розпорядник майна Черненченко Д.А. та кредитори, представник боржника в судове засідання не з`явився, однак разом з розпорядником майна надав пояснення стосовно заявлених вимог кредитора.

З уточненого повідомлення розпорядника майна Чернененко Д.А. та боржника за №01-34/19-02 від 18.02.2020 про розгляд грошових вимог ТОВ "Євробуд Плюс", що заявлені грошові вимоги кредитора визнані розпорядником майном та боржником частково з віднесенням суми судового збору у розмірі 4 204,00грн. - до 1-ї черги задоволення, суму основного боргу, 3% річних та інфляційні втрати на загальну суму 6 394 227,06грн. - до 4-ї черги, пеня у розмірі 551 098,45грн. - до 6-ї черги, в решті вимог відхилено.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши присутніх в судовому засіданні представників сторін, господарський суд встановив.

29.03.2018 між ТОВ "Євробуд Плюс" (далі - Постачальник) та ТОВ "Спецдоррембуд" (далі - Покупець) було укладено Договір поставки товару №3/18-М (далі - Договір-1), відповідно до п.1.1 якого, Постачальник зобов`язується передавати у власність (поставляти), а Покупець приймати та оплачувати Товар, загальна кількість, асортимент, одиниця виміру, ціна за одиницю виміру, та загальна вартість, яких визначена Сторонами у специфікаціях, які є додатками до цього Договору і становлять його невід`ємну частину.

Право власності на Товар виникає в момент передачі Товару Покупцю (вантажоодержувачу), що фіксується накладною про приймання товару або Актом приймання-передачі товару (п.3.8 Договору-1).

Сторони в п.4.1 Договору-1 погодили, що ціна виміру Товару та загальна вартість кожної партії Товару визначаються Сторонами в Специфікаціях до даного Договору, які є його невід`ємною частиною. Ціна включає вартість доставки матеріалів.

Розрахунки за кожну партію Товару, в тому числі відшкодування вартості транспортних витрат Постачальника (у разі поставки Товару транспортом Постачальника) здійснюються в безготівковому порядку протягом трьох банківських днів з дати фактичного отримання покупцем Товару на підставі відповідної двосторонньої погодженої Заявки, якщо інше не передбачено Заявками до даного Договору (п.4.7 Договору-1).

Відповідальність Сторін регулюється Розділом 6 Договору-1, зокрема, пп.6.1 та 6.2 врегульовано порядок нарахування пені, а п.6.5 випадки стягнення штрафу.

Згідно п.8.1 Договору-1 цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

Сторони погодились, що цей Договір є чинним до 31.12.2018. Після закінчення цього терміну Покупець втрачає право вимагати від Постачальника поставки Товару на умовах, передбачених в цьому Договорі (за виключенням тих партій Товару, замовлення на які було надіслано Продавцем в межах строку дії цього Договору). Проте, закінчення зазначеного терміну ні в якому разі не звільняє Покупця від обов`язку оплати раніше отриманого Товару (п.8.2 Договору-1).

Таким чином, свої зобов`язання стосовно поставки на адресу ТОВ "СПЕЦДОРРЕМБУД" товару зазначеного у Специфікаціях та на умовах узгоджених Сторонами у Договорі Товариство з обмеженою відповідальністю "Євробуд Плюс" виконало в повному обсязі.

Загальна вартість поставленого товару за Договором-1 склала 501 645,47грн.

30.03.2018 боржником було здійснено попередню оплату вартості Товару обумовленого Сторонами у Специфікації № 9 на суму 156 460,00 грн., залишок заборгованості за основним зобов`язанням становить 345 185,47грн.

До матеріалів справи додані засвідчені копії Специфікацій до Договору-1, а також видаткових накладних та рахунків, що виставлені боржнику для оплати за Договором-1. Окрім викладеного, до заяви додано обґрунтований розрахунок пені, 3% річних та інфляційних втрат.

Враховуючи додаткові пояснення кредитора, що надійшли до суду 12.02.2020, заборгованість боржника за Договором-1 становить загальну суму 453 596,50грн. (основний борг - 345 185,47грн., пеня - 57 945,87грн., 3% річних - 16 982,18грн., інфляційні втрати - 33 482,99грн.) та станом на 27.02.2020 залишається непогашеною.

Окрім викладеного, суд повідомляє, що в господарському суді Дніпропетровської області перебуває справа №904/603/19 за позовом ТОВ "Євробуд Плюс", який обґрунтований неналежним виконанням ТОВ "СПЕЦДОРРЕМБУД" Договору поставки товару №3/18-М від 29.03.2018.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 09.01.2020 передано матеріали позовної заяви по справі №904/603/19 для розгляду в межах справи про банкрутство №904/5749/19.

Суд звертає увагу кредитора, що витрати по сплаті судового збору у розмірі 6 473,59грн. за позовом у справі №904/603/19 відхиляються судом при розгляді зазначених грошових вимог, оскільки питання розподілу судових витрат буде вирішуватись за результатами розгляду справи №904/603/19.

29.03.2018 між ТОВ "Євробуд Плюс", як постачальником та Товариством з обмеженою відповідальністю "СПЕЦЦОРРЕМБУД", як покупцем, було укладено Договір поставки товару 4/18М (далі - Договір-2).

Відповідно до п. 1.1. Договору-2, в порядку і на умовах, визначених цим Договором, Постачальник зобов`язується передавати у власність (поставляти), а Покупець приймати та оплачувати Товар, загальна кількість, асортимент, одиниця виміру, ціна за одиницю виміру, та загальна вартість, яких визначена Сторонами у Специфікаціях, які є додатками до цього Договору і становлять його невід`ємну частину (надалі іменується Товар).

Найменування об`єкту поставки: "Капітальний ремонт дороги по вул. Чкалова в с.Вербове Павлоградського району Дніпропетровської області".

Пунктом 4.7. Договору-2 передбачено, що розрахунки за кожну партію Товару, в тому числі відшкодування вартості транспортних витрат Постачальника (у разі поставки Товару транспортом Постачальника) здійснюються в безготівковому порядку протягом 3-х банківських днів з дати фактичного отримання Покупцем товару.

Згідно пункту 4.9. Договору-2, розрахунок за фактично одержану партію Товару здійснюються Покупцем на підставі належним чином оформлених актів приймання-передачі Товару та/або товарно-транспортних (видаткових) накладних (залежно від умов поставки Товару) та рахунків-фактур Постачальника.

ТОВ "Євробуд Плюс" на виконання умов Договору-2 та Специфікацій здійснило поставку Товару згідно видаткових накладних № 109 від 10.05.2018 на загальну суму 1 334 149,64грн., № 108 від 11.05.2018 на загальну суму 512 389,93грн., № 111 від 11.05.2018 на загальну суму 14 721,55грн., № 107 від 14.05.2018 на загальну суму 49 362,77грн., № 110 від 15.05.2018 на загальну суму 1 887 088,91грн.

Залишок заборгованості за основним зобов`язанням становить суму 3 797 712,80грн.

До матеріалів справи додані засвідчені копії Специфікацій до Договору-2, а також видаткових накладних та рахунків, що виставлені боржнику для оплати за Договором-2. Окрім викладеного, до заяви додано обґрунтований розрахунок пені, 3% річних та інфляційних втрат.

Враховуючи додаткові пояснення кредитора, що надійшли до суду 12.02.2020, заборгованість боржника за Договором-2 становить загальну суму 4 836 588,81грн. (основний борг - 3 797 712,80грн., пеня - 493 152,58грн., 3% річних - 181 143,00грн., інфляційні втрати - 364 580,43грн.) та станом на 27.02.2020 залишається непогашеною.

Окрім викладеного, суд повідомляє, що в господарському суді Дніпропетровської області перебуває справа №904/4626/18 за позовом ТОВ "Євробуд Плюс", який обґрунтований неналежним виконанням ТОВ "СПЕЦДОРРЕМБУД" Договору поставки товару 4/18М від 29.03.2018.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 23.12.2019 передано матеріали позовної заяви по справі №904/4626/18 для розгляду в межах справи про банкрутство №904/5749/19.

Суд звертає увагу кредитора, що витрати по сплаті судового збору у розмірі 65 672,96грн. за позовом у справі №904/4626/18 відхиляються судом при розгляді зазначених грошових вимог, оскільки питання розподілу судових витрат буде вирішуватись за результатами розгляду справи №904/4626/18.

15.05.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Євробуд Плюс", як виконавцем та Товариством з обмеженою відповідальністю "СПЕЦДОРРЕМБУД", як замовником, було укладено Договір про надання послуг будівельного автотранспорту та механізмів № 15/18 - Т (далі - Договір-3).

Відповідно до п. 1.1. Договору-3, Виконавець на підставі та у відповідності до замовлення надає Замовнику послуги будівельного автотранспорту та механізмів (надалі - Послуги), а Замовник зобов`язується прийняти надані Виконавцем Послуги та оплатити їх згідно протоколу узгодження договірної ціни.

Пунктом 2.2. Договору-3 Сторони визначили, що об`єм та вартість наданих Послуг визначається в Протоколі узгодження договірної ціни, Акті прийому-передачі наданих послуг та/або у рахунках фактурах.

До Договору-3 Сторонами були укладені Протоколи узгодження Договірної ціни вартості робіт будівельного автотранспорту та механізмів від 15.05.2018.

Відповідно до пункту 3.1 Договору-3, здавання-приймання наданих послуг оформлюється Актами, що підписується Сторонами. Замовник, протягом 10 (десяти) робочих днів з дня одержання акту, повертає Виконавцю підписаний акт, або мотивовану відмову від приймання послуг.

Пунктом 4.1. Договору-3 передбачено, що замовник здійснює оплату за фактично надані Виконавцем та прийняті Замовником Послуги до 25-го числа місяця наступного за звітним, згідно рахунку-фактури та підписаного Сторонами Акту.

Як вбачається з матеріалів справи, ТОВ "Євробуд Плюс" були надані обумовлені Сторонами у Договорі та Додатках до нього послуги у повному обсязі. Надані послуги передані боржнику, про що сторонами були складені Акти про надання послуг № 169 від 07.06.2018 року на суму 116 735,39 грн., № 170 від 09.06.2018 року на суму 217 215,48 грн.

Таким чином, свої зобов`язання стосовно надання послуг будівельного автотранспорту та механізмів на умовах узгоджених Сторонами у Договорі Товариство з обмеженою відповідальністю "Євробуд Плюс" виконало в повному обсязі. Загальна вартість наданих послуг склала 333 950,87 грн.

До матеріалів справи додані засвідчені копії протоколів узгодження договірної ціни до Договору-3, а також акти надання послуг. Окрім викладеного, до заяви додано обґрунтований розрахунок 3% річних та інфляційних втрат.

Враховуючи додаткові пояснення кредитора, що надійшли до суду 12.02.2020, заборгованість боржника за Договором-3 становить загальну суму 382 680,25грн. (основний борг - 333 950,87грн., 3% річних - 13 998,49грн., інфляційні втрати - 34 730,89грн.) та станом на 27.02.2020 залишається непогашеною.

Окрім викладеного, суд повідомляє, що в господарському суді Дніпропетровської області перебуває справа №904/4520/19 за позовом ТОВ "Євробуд Плюс", який обґрунтований неналежним виконанням ТОВ "СПЕЦДОРРЕМБУД" Договору про надання послуг будівельного автотранспорту та механізмів № 15/18 - Т від 15.05.2018.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 26.12.2019 передано матеріали позовної заяви по справі №904/4520/19 для розгляду в межах справи про банкрутство №904/5749/19.

Суд звертає увагу кредитора, що витрати по сплаті судового збору у розмірі 5 590,41грн. за позовом у справі №904/4520/19 відхиляються судом при розгляді зазначених грошових вимог, оскільки питання розподілу судових витрат буде вирішуватись за результатами розгляду справи №904/4520/19.

15.05.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Євробуд Плюс", як виконавцем та Товариством з обмеженою відповідальністю "СПЕЦДОРРЕМБУД", як замовником, було укладено Договір про надання послуг будівельного автотранспорту та механізмів № 12/18 - Т (далі - Договір-4).

Відповідно до п. 1.1. Договору-4, Виконавець на підставі та у відповідності до замовлення надає Замовнику послуги будівельного автотранспорту та механізмів (надалі - Послуги), а Замовник зобов`язується прийняти надані Виконавцем Послуги та оплатити їх згідно протоколу узгодження договірної ціни.

Пунктом 2.2. Договору-4 Сторони визначили, що об`єм та вартість наданих Послуг визначається в Протоколі узгодження договірної ціни, Акті прийому-передачі наданих послуг та/або у рахунках фактурах.

До Договору-4 Сторонами були укладені Протоколи узгодження Договірної ціни вартості робіт будівельного автотранспорту та механізмів від 15.05.2018.

Відповідно до пункту 3.1 Договору-4, здавання-приймання наданих послуг оформлюється Актами, що підписується Сторонами. Замовник, протягом 10 (десяти) робочих днів з дня одержання акту, повертає Виконавцю підписаний акт, або мотивовану відмову від приймання послуг.

Пунктом 4.1. Договору-4 передбачено, що замовник здійснює оплату за фактично надані Виконавцем та прийняті Замовником Послуги до 25-го числа місяця наступного за звітним, згідно рахунку-фактури та підписаного Сторонами Акту.

Як вбачається з матеріалів справи, ТОВ "Євробуд Плюс" були надані обумовлені Сторонами у Договорі та Додатках до нього послуги у повному обсязі. Надані послуги передані боржнику, про що сторонами були складені Акти про надання послуг № 147 від 30.05.2018 року на суму 67 467,40 грн., № 166 від 02.06.2018 року на суму 24 251,78 грн., № 167 від 04.06.2018 року на суму 117 309,06 грн.

Таким чином, свої зобов`язання стосовно надання послуг будівельного автотранспорту та механізмів на умовах узгоджених Сторонами у Договорі Товариство з обмеженою відповідальністю "Євробуд Плюс" виконало в повному обсязі. Загальна вартість наданих послуг склала 209 028,24грн.

До матеріалів справи додані засвідчені копії протоколів узгодження договірної ціни до Договору-4, а також акти надання послуг. Окрім викладеного, до заяви додано обґрунтований розрахунок 3% річних та інфляційних втрат.

Враховуючи додаткові пояснення кредитора, що надійшли до суду 12.02.2020, заборгованість боржника за Договором-4 становить загальну суму 252 786,29грн. (основний борг - 209 028,24грн., 3% річних - 22 019,11грн., інфляційні втрати - 21 738,94грн.) та станом на 27.02.2020 залишається непогашеною.

Окрім викладеного, суд повідомляє, що в господарському суді Дніпропетровської області перебуває справа №904/4521/19 за позовом ТОВ "Євробуд Плюс", який обґрунтований неналежним виконанням ТОВ "СПЕЦДОРРЕМБУД" Договору про надання послуг будівельного автотранспорту та механізмів № 12/18 - Т від 15.05.2018.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 23.12.2019 передано матеріали позовної заяви по справі №904/4521/19 для розгляду в межах справи про банкрутство №904/5749/19.

Суд звертає увагу кредитора, що витрати по сплаті судового збору у розмірі 3 580,24грн. за позовом у справі №904/4521/19 відхиляються судом при розгляді зазначених грошових вимог, оскільки питання розподілу судових витрат буде вирішуватись за результатами розгляду справи №904/4521/19.

29.03.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Євробуд Плюс", як виконавцем та Товариством з обмеженою відповідальністю "СПЕЦДОРРЕМБУД", як замовником, було укладено Договір про надання послуг будівельного автотранспорту та механізмів № 10/18 - Т (далі - Договір-5).

Відповідно до п. 1.1. Договору-5, Виконавець на підставі та у відповідності до замовлення надає Замовнику послуги будівельного автотранспорту та механізмів (надалі - Послуги), а Замовник зобов`язується прийняти надані Виконавцем Послуги та оплатити їх згідно протоколу узгодження договірної ціни.

Пунктом 2.2. Договору-5 Сторони визначили, що об`єм та вартість наданих Послуг визначається в Протоколі узгодження договірної ціни, Акті прийому-передачі наданих послуг та/або у рахунках фактурах.

До Договору-5 Сторонами були укладені Протокол узгодження Договірної ціни вартості робіт будівельного автотранспорту та механізмів від 29.03.2018.

Відповідно до пункту 3.1 Договору-5, здавання-приймання наданих послуг оформлюється Актами, що підписується Сторонами. Замовник, протягом 10 (десяти) робочих днів з дня одержання акту, повертає Виконавцю підписаний акт, або мотивовану відмову від приймання послуг.

Пунктом 4.1. Договору-5 передбачено, що замовник здійснює оплату за фактично надані Виконавцем та прийняті Замовником Послуги до 25-го числа місяця наступного за звітним, згідно рахунку-фактури та підписаного Сторонами Акту.

Як вбачається з матеріалів справи, ТОВ "Євробуд Плюс" були надані обумовлені Сторонами у Договорі та Додатках до нього послуги у повному обсязі. Надані послуги передані боржнику, про що сторонами були складені Акти про надання послуг № 43 від 09.04.2018 року на суму 141 974,56 грн., № 44 від 10.04.2018 року на суму 264 844,64 грн.

Таким чином, свої зобов`язання стосовно надання послуг будівельного автотранспорту та механізмів на умовах узгоджених Сторонами у Договорі Товариство з обмеженою відповідальністю "Євробуд Плюс" виконало в повному обсязі. Загальна вартість наданих послуг склала 406 819,20грн.

До матеріалів справи додані засвідчені копії протоколів узгодження договірної ціни до Договору-5, а також акти надання послуг. Окрім викладеного, до заяви додано обґрунтований розрахунок 3% річних та інфляційних втрат.

Враховуючи додаткові пояснення кредитора, що надійшли до суду 12.02.2020, заборгованість боржника за Договором-5 становить загальну суму 464 966,48грн. (основний борг - 406 819,20грн., 3% річних - 19 092,64грн., інфляційні втрати - 39 054,64грн.) та станом на 27.02.2020 залишається непогашеною.

Окрім викладеного, суд повідомляє, що в господарському суді Дніпропетровської області перебуває справа №904/4522/19 за позовом ТОВ "Євробуд Плюс", який обґрунтований неналежним виконанням ТОВ "СПЕЦДОРРЕМБУД" Договору про надання послуг будівельного автотранспорту та механізмів № 10/18 - Т від 29.03.2018.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 23.12.2019 передано матеріали позовної заяви по справі №904/4522/19 для розгляду в межах справи про банкрутство №904/5749/19.

Суд звертає увагу кредитора, що витрати по сплаті судового збору у розмірі 6 961,92грн. за позовом у справі №904/4522/19 відхиляються судом при розгляді зазначених грошових вимог, оскільки питання розподілу судових витрат буде вирішуватись за результатами розгляду справи №№904/4522/19.

18.04.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Євробуд Плюс", як виконавцем та Товариством з обмеженою відповідальністю "СПЕЦДОРРЕМБУД", як замовником, було укладено Договір про надання послуг механізмів № 1804/1 (далі - Договір-6)

Відповідно до п. 1.1. Договору-6, Виконавець на підставі та у відповідності до замовлення надає Замовнику послуги механізмів (надалі - Послуги), а Замовник зобов`язується прийняти надані Виконавцем Послуги та оплатити їх згідно Протоколу узгодження договірної ціни Додаток № 1, № 2 до цього Договору.

Пунктом 2.2. Договору-6 Сторони визначили, що об`єм та вартість наданих Послуг визначається в Протоколі узгодження договірної ціни, Акті прийому-передачі наданих послуг та/або у рахунках фактурах

До Договору-6 Сторонами були укладені Протоколи узгодження Договірної ціни вартості робіт будівельного автотранспорту та механізмів від 18.04.2018.

Відповідно до пункту 3.1. Договору-6, здавання-приймання наданих послуг оформлюється Актами, що підписується Сторонами. Замовник, протягом 10 (десяти) робочих днів з дня одержання акту, повертає Виконавцю підписаний акт, або мотивовану відмову від приймання послуг.

Пунктом 4.1. Договору-6 передбачено, що замовник здійснює оплату за фактично надані Виконавцем Послуги до шляхом перерахування грошових коштів на протязі 3-х днів після під писання акту про надання послуг.

Кредитором були надані обумовлені Сторонами у Договорі-6 та Додатках до нього послуги у повному обсязі. Надані послуги передані боржнику, про що сторонами були складені Акти про надання послуг № 112 від 27.04.2018 року на суму 40 997,95 грн., № 115 від 08.05.2018 року на суму 48 133,27 грн.

Таким чином, свої зобов`язання стосовно надання послуг механізмів на умовах узгоджених Сторонами у Договорі-6 кредитор виконав в повному обсязі. Загальна вартість наданих послуг склала 84 131,22 грн.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 02.01.2020 року у справі № 904/4808/19 позовні вимоги задоволені в повному обсязі, стягнуто з відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецдоррембуд" (51400, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд.1; код ЄДРПОУ 40196224) на користь позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Євробуд Плюс" (51486, Павлоградский район, с. Богуслав, вул. Нова, буд.3; код ЄДРПОУ 34898640): 84 131, 22 грн. - заборгованості за договором; 7 454, 03 грн. - інфляційних втрат; 3 615, 62 грн. - 3% річних та 1 921,00 грн. - витрат на сплату судового збору.

Кредитором подано до суду уточнення, за якими донараховано суму інфляційних втрат та 3% річних по 18.12.2019.

Заперечення розпорядника майна Черненченко Д.А. стосовно донарахованих інфляційний втрат та 3% річних з посиланням на дію мораторію, судом відхиляються, оскільки донарахування кредитором зроблені до 19.12.2019 - дата відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Спецдоррембуд" та введення мораторію по справі.

Разом з тим, відповідно до приписів п. 7.1 постанови Пленуму ВГСУ від 17.12.2013 № 14 «Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов`язань» за відсутності інших підстав припинення зобов`язання, передбачених договором або законом, зобов`язання, в тому числі й грошове, припиняється його виконанням, проведеним належним чином (стаття 599 ЦК України).

Саме лише прийняття господарським судом рішення про задоволення вимог кредитора, якщо таке рішення не виконано в установленому законом порядку, не припиняє зобов`язальних відносин сторін і не звільняє боржника від відповідальності за невиконання грошового зобов`язання та не позбавляє кредитора права на отримання передбачених частиною другою статті 625 ЦК України сум.

Отже, якщо судове рішення про стягнення з боржника коштів фактично не виконано, кредитор вправі вимагати стягнення з нього в судовому порядку сум інфляційних нарахувань та процентів річних аж до повного виконання грошового зобов`язання.

Дослідивши подані до суду уточнення, судом з`ясовано, що при розрахунку інфляційних втрат, кредитором не зазначено індекс інфляції за грудень 2019, у зв`язку з чим сума інфляційних втрат, що підлягає визнанню складає 7 947,16грн., тоді як в решті вимог у розмірі 129,44грн. слід відмовити.

Перевіривши здійснені кредитором нарахування 3% річних, суд визнає їх обґрунтованими, вірно розрахованими, а отже такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи додаткові пояснення кредитора, що надійшли до суду 12.02.2020, заборгованість боржника за Договором-6 становить загальну суму 98 081,66грн. (основний борг - 84 131, 22грн., 3% річних - 4 082,28грн., інфляційні втрати - 7 947,16грн., 1 921,00 грн. - витрати на сплату судового збору) та станом на 27.02.2020 залишається непогашеною.

15.05.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Євробуд Плюс" (код ЄДРПОУ 34898640), як Виконавцем та Товариством з обмеженою відповідальністю "СПЕ ЦДОРРЕМБУД" (код ЄДРПОУ 40196224), як Замовником, було укладено Договір про надання послуг будівельного автотранспорту та механізмів № 13/18 - Т (далі - Договір - 7).

Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕЦДОРРЕМБУД", порушило умови Договору-7 та не оплатило отримані послуги у зв`язку з чим виникла заборгованість по Договору про надання послуг будівельного автотранспорту та механізмів № 13/18-Т від 15.05.2018 року в сумі 148 746 гривень, 74 копійки, що стало підставою для звернення до суду.

18.12.2019 рішенням Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/4809/19 позовні вимоги ТОВ "Євробуд Плюс" задоволені частково та стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецдоррембуд" (ідентифікаційний код 40196224; місцезнаходження: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 1) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Євробуд Плюс" (ідентифікаційний код 34898640; місцезнаходження: 51486, Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Богуслав, вул. Нова, буд. 3, суму заборгованості за надані послуги у розмірі 148746 грн.74 коп., 3% річних у розмірі 5819 грн. 48 коп. та інфляційні втрати в розмірі 13081 грн. 34 коп. та витрати зі сплати судового збору в розмірі 2514 грн.71коп.

Кредитором подано до суду уточнення, за якими донараховано суму інфляційних втрат та 3% річних по 18.12.2019.

Заперечення розпорядника майна Черненченко Д.А. стосовно донарахованих інфляційний втрат та 3% річних з посиланням на дію мораторію, судом відхиляються, оскільки донарахування кредитором зроблені до 19.12.2019 - дата відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Спецдоррембуд" та введення мораторію по справі.

Разом з тим, відповідно до приписів п. 7.1 постанови Пленуму ВГСУ від 17.12.2013 № 14 «Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов`язань» за відсутності інших підстав припинення зобов`язання, передбачених договором або законом, зобов`язання, в тому числі й грошове, припиняється його виконанням, проведеним належним чином (стаття 599 ЦК України).

Саме лише прийняття господарським судом рішення про задоволення вимог кредитора, якщо таке рішення не виконано в установленому законом порядку, не припиняє зобов`язальних відносин сторін і не звільняє боржника від відповідальності за невиконання грошового зобов`язання та не позбавляє кредитора права на отримання передбачених частиною другою статті 625 ЦК України сум.

Отже, якщо судове рішення про стягнення з боржника коштів фактично не виконано, кредитор вправі вимагати стягнення з нього в судовому порядку сум інфляційних нарахувань та процентів річних аж до повного виконання грошового зобов`язання.

Дослідивши подані до суду уточнення, судом з`ясовано, що при розрахунку інфляційних втрат, кредитором не зазначено індекс інфляції за грудень 2019, у зв`язку з чим сума інфляційних втрат, що підлягає визнанню складає 14 050,85грн., тоді як в решті вимог у розмірі 228,84грн. слід відмовити.

Перевіривши здійснені кредитором нарахування 3% річних, суд визнає їх обґрунтованими, вірно розрахованими, а отже такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи додаткові пояснення кредитора, що надійшли до суду 12.02.2020, заборгованість боржника за Договором-7 становить загальну суму 171 914,21грн. (основний борг - 148 746,74грн., 3% річних - 6 601,91грн., інфляційні втрати - 14 050,85грн., 2 514,71грн. - витрати на сплату судового збору) та станом на 27.02.2020 залишається непогашеною.

29.03.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Євробуд Плюс" (код ЄДРПОУ 34898640), як Виконавцем та Товариством з обмеженою відповідальністю "СПЕ ЦДОРРЕМБУД" (код ЄДРПОУ 40196224), як Замовником, було укладено Договір про надання послуг будівельного автотранспорту та механізмів № 4/18 - Т (далі - Договір - 8).

Відповідно до п.1.1. Договору-8, Виконавець на підставі та у відповідності до замовлення надає Замовнику послуги будівельного автотранспорту та механізмів (надалі - Послуги), а Замовник зобов`язується прийняти надані Виконавцем Послуги та оплатити їх згідно Протоколу узгодження договірної ціни.

Пунктом 2.2, 4.3 Договору-8 Сторони визначили, що об`єм та вартість наданих Послуг визначається в Протоколі узгодження договірної ціни, Акті прийому-передачі наданих послуг та/або у рахунках фактурах.

До Договору-8 сторонами були укладені Протоколи узгодження Договірної ціни вартості роботи будівельного автотранспорту та механізмів, Додаток №1 та Додаток №2.

Згідно Додатку №1 та Додатку №2 виконавець - ТОВ "Євробуд Плюс" зобов`язалось надати послуги відповідачу Товариству з обмеженою відповідальністю "СПЕЦДОРРЕМБУД" на загальну суму 688 242,80грн. з ПДВ.

Відповідно до п.3.1 Договору-8 між сторонами узгоджено, що здавання приймання наданих послуг оформлюється Актами, що підписуються Сторонами. Замовник, протягом 10 (десяти) робочих днів з дня одержання акту, повертає виконавцю підписаний Акт, або мотивовану відмову від приймання послуг.

У випадку мотивованої відмови Замовника прийняти виконані Послуги. Сторони складають дефектний акт із переліком необхідних доробок та строків їх виконання. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) під час прийняття наданих послуг, останній відображає їх у Дефектному акті, який вручається Виконавцю. Після отримання вказаного Акту Виконавець зобов`язаний власними силами та засобами усунути виявлені недоліки (дефекти) у строк не більше ніж 10 календарних днів з дати отримання акту (п. 3.2, 3.3 Договору-8).

Відповідно до п. 4.1 Договору-8 Замовник здійснює оплату за фактично надані Виконавцем та прийняті Замовником Послуги до 25-го числа місяця наступного за звітним, згідно рахунку-фактури та підписаного Сторонами Акту, що складається Виконавцем на підставі первинних бухгалтерських документів.

Відповідачем були прийняті надані послуги про що було складено акт про надання послуг №123 від 15 травня 2018 року за надання послуг, в обсягах визначених в додатку №1 до договору, на суму 648 240,97 гривень та виписаний рахунок №207. Також складений акт про надання послуг №124 від 11 травня 2018 року на суму 40 001,83 гривні, визначені в додатку №2 та виписаний рахунок №206. Дані акти підписані сторонами та завірені печатками підприємств.

В актах зазначено, що замовник не має претензій до виконавця.

Таким чином, свої зобов`язання стосовно надання послуг механізмів на умовах узгоджених Сторонами у Договорі-8 ТОВ "Євробуд Плюс" виконало в повному обсязі. Загальна вартість наданих послуг склала 688 242,80грн.

Боржник частково погасив заборгованість за Договором-8 на суму 630 924,90грн., у зв`язку з чим сума несплачених послуг складає 57 317,90грн.

До матеріалів справи додані засвідчені копії протоколів узгодження договірної ціни до Договору-8, а також акти надання послуг. Окрім викладеного, до заяви додано обґрунтований розрахунок 3% річних та інфляційних втрат.

Враховуючи додаткові пояснення кредитора, що надійшли до суду 12.02.2020, заборгованість боржника за Договором-8 становить загальну суму 67 175,92грн. (основний борг - 57 317,90грн., 3% річних - 4 355,50грн., інфляційні втрати - 5 502,52грн.) та станом на 27.02.2020 залишається непогашеною.

Окрім викладеного, суд повідомляє, що в господарському суді Дніпропетровської області перебуває справа №904/5880/19 за позовом ТОВ "Євробуд Плюс", який обґрунтований неналежним виконанням ТОВ "СПЕЦДОРРЕМБУД" Договору про надання послуг будівельного автотранспорту та механізмів № 4/18 - Т від 29.03.2018.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2020 передано матеріали позовної заяви по справі 904/5880/19 для розгляду в межах справи про банкрутство №904/5749/19.

Суд звертає увагу кредитора, що витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 921,00грн. за позовом у справі №904/5880/19 відхиляються судом при розгляді зазначених грошових вимог, оскільки питання розподілу судових витрат буде вирішуватись за результатами розгляду справи №904/5880/19.

29.03.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Євробуд Плюс", як виконавцем та Товариством з обмеженою відповідальністю "СПЕЦДОРРЕМБУД", як замовником, було укладено Договір про надання послуг будівельного автотранспорту та механізмів №2/18 - Т (далі - Договір-9).

Відповідно до п. 1.1. Договору-9, Виконавець на підставі та у відповідності до замовлення надає Замовнику послуги будівельного автотранспорту та механізмів (надалі - Послуги), а Замовник зобов`язується прийняти надані Виконавцем Послуги та оплатити їх згідно протоколу узгодження договірної ціни.

Пунктом 2.2. Договору-9 Сторони визначили, що об`єм та вартість наданих Послуг визначається в Протоколі узгодження договірної ціни, Акті прийому-передачі наданих послуг та/або у рахунках фактурах.

До Договору-9 Сторонами були укладені Протоколи узгодження Договірної ціни вартості робіт будівельного автотранспорту та механізмів від 29.03.2018.

Відповідно до пункту 3.1 Договору-9, здавання-приймання наданих послуг оформлюється Актами, що підписується Сторонами. Замовник, протягом 10 (десяти) робочих днів з дня одержання акту, повертає Виконавцю підписаний акт, або мотивовану відмову від приймання послуг.

Пунктом 4.1. Договору-9 передбачено, що замовник здійснює оплату за фактично надані Виконавцем та прийняті Замовником Послуги до 25-го числа місяця наступного за звітним, згідно рахунку-фактури та підписаного Сторонами Акту.

Як вбачається з матеріалів справи, ТОВ "Євробуд Плюс" були надані обумовлені Сторонами у Договорі та Додатках до нього послуги у повному обсязі. Надані послуги передані боржнику, про що сторонами були складені Акти про надання послуг (а.с. 36-37).

Таким чином, свої зобов`язання стосовно надання послуг будівельного автотранспорту та механізмів на умовах узгоджених Сторонами у Договорі Товариство з обмеженою відповідальністю "Євробуд Плюс" виконало в повному обсязі. Загальна вартість наданих послуг склала 46 316,64грн.

До матеріалів справи додані засвідчені копії протоколів узгодження договірної ціни до Договору-9, а також акти надання послуг. Окрім викладеного, до заяви додано обґрунтований розрахунок 3% річних та інфляційних втрат.

Враховуючи додаткові пояснення кредитора, що надійшли до суду 12.02.2020, заборгованість боржника за Договором-9 становить загальну суму 52 913,59грн. (основний борг - 46 316,64грн., 3% річних - 2 173,71грн., інфляційні втрати - 4 423,24грн.) та станом на 27.02.2020 залишається непогашеною.

29.03.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Євробуд Плюс", як виконавцем та Товариством з обмеженою відповідальністю "СПЕЦДОРРЕМБУД", як замовником, було укладено Договір про надання послуг будівельного автотранспорту та механізмів №3/18 - Т (далі - Договір-10).

Відповідно до п. 1.1. Договору-10, Виконавець на підставі та у відповідності до замовлення надає Замовнику послуги будівельного автотранспорту та механізмів (надалі - Послуги), а Замовник зобов`язується прийняти надані Виконавцем Послуги та оплатити їх згідно протоколу узгодження договірної ціни.

Пунктом 2.2. Договору-10 Сторони визначили, що об`єм та вартість наданих Послуг визначається в Протоколі узгодження договірної ціни, Акті прийому-передачі наданих послуг та/або у рахунках фактурах.

До Договору-10 Сторонами були укладені Протоколи узгодження Договірної ціни вартості робіт будівельного автотранспорту та механізмів від 29.03.2018.

Відповідно до пункту 3.1 Договору-10, здавання-приймання наданих послуг оформлюється Актами, що підписується Сторонами. Замовник, протягом 10 (десяти) робочих днів з дня одержання акту, повертає Виконавцю підписаний акт, або мотивовану відмову від приймання послуг.

Пунктом 4.1. Договору-10 передбачено, що замовник здійснює оплату за фактично надані Виконавцем та прийняті Замовником Послуги до 25-го числа місяця наступного за звітним, згідно рахунку-фактури та підписаного Сторонами Акту.

Як вбачається з матеріалів справи, ТОВ "Євробуд Плюс" були надані обумовлені Сторонами у Договорі та Додатках до нього послуги у повному обсязі. Надані послуги передані боржнику, про що сторонами були складені Акти про надання послуг №101 від 18.04.2018 на суму 13 578,58грн., № 103 від 30.04.2018 на суму 53 937,00грн.

Таким чином, свої зобов`язання стосовно надання послуг будівельного автотранспорту та механізмів на умовах узгоджених Сторонами у Договорі Товариство з обмеженою відповідальністю "Євробуд Плюс" виконало в повному обсязі. Загальна вартість наданих послуг склала 67 515,58грн.

До матеріалів справи додані засвідчені копії протоколів узгодження договірної ціни до Договору-10, а також акти надання послуг. Окрім викладеного, до заяви додано обґрунтований розрахунок 3% річних та інфляційних втрат.

Враховуючи додаткові пояснення кредитора, що надійшли до суду 12.02.2020, заборгованість боржника за Договором-10 становить загальну суму 77 131,93грн. (основний борг - 67 515,58грн., 3% річних - 3 168,61грн., інфляційні втрати - 6 447,74грн.) та станом на 27.02.2020 залишається непогашеною.

Положеннями ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України встановлено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до приписів ст.ст. 525, 526, ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, цивільні та господарські зобов`язання мають бути виконані належним чином і у встановлений договором строк, а одностороння відмова від виконання зобов`язань не допускається, крім випадків, передбачених законом.

Статтею 610 Цивільного кодексу України передбачено, що порушенням зобов`язання є його не виконання або виконання з порушенням умов, які визначені змістом зобов`язання, а ст. 629 ЦК України передбачає, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Статтею 625 Цивільного кодексу України передбачено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Згідно ст.13 Господарського процесуального кодексу України, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Відповідно до ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ст.ст. 74, 77 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідно до ч. 1 ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Підсумовуючи викладене, суд зазначає, що заявником доведено належними та допустимими доказами факт існування заборгованості боржника перед кредитором на суму 6 857 835,65грн.

Окрім викладеного, кредитором сплачено судовий збір за подання заяви з грошовими вимогами до боржника у розмірі 4 204,00грн., який підлягає включенню до реєстру вимог кредиторів до першої черги задоволення.

За змістом положень статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсними кредиторами є кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника

Згідно ч.1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

За змістом частини 1 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:

1) у першу чергу задовольняються: вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; вимоги кредиторів за договорами страхування; витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

2) у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються: вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів); вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) у п`яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

З огляду на обґрунтованість вимог заяви ТОВ "Євробуд Плюс", яка подана до господарського суду в межах строку, визначеного приписами ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, дійшов висновку щодо наявності підстав для визнання конкурсним кредитором ТОВ "Євробуд Плюс" з грошовими вимогами до ТОВ "Спецдоррембуд" на загальну суму 6 862 039,65грн., яка підлягає погашенню у наступному порядку:

- 1 черга - 4 204, 00грн. (витрати по сплаті судового збору);

- 4 черга - 6 306 737,20грн. (основна заборгованість, 3% річних, інфляційні);

- 6 черга - 551 098,45грн. (пеня).

Керуючись ст.ст. 2, 73-74, 76-79, 86, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 45, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, суд -

УХВАЛИВ:

Визнати частково грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Євробуд Плюс", с.Богуслав до Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецдоррембуд" (51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 1, ідентифікаційний код юридичної особи 40196224) на суму 4 204, 00 грн. (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 6 306 737,20грн. (основний борг, 3% річних, інфляційні) - 4 черга задоволення вимог кредиторів, пеня у розмірі 551 098,45грн. - 6 черга задоволення вимог кредиторів.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Ухвала набирає законної сили 27.02.2020.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI Перехідних положень ГПК України, до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня набрання ухвалою законної сили.

Повний текст ухвали складено 03.03.2020.

Суддя А.В. Суховаров

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено04.03.2020

Судовий реєстр по справі —904/5749/19

Ухвала від 29.11.2023

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Примак Сергій Анатолійович

Ухвала від 19.10.2023

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Примак Сергій Анатолійович

Ухвала від 06.07.2023

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Примак Сергій Анатолійович

Ухвала від 21.06.2023

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Примак Сергій Анатолійович

Ухвала від 21.06.2023

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Примак Сергій Анатолійович

Ухвала від 25.05.2023

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Примак Сергій Анатолійович

Ухвала від 14.04.2023

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Примак Сергій Анатолійович

Ухвала від 21.03.2023

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Примак Сергій Анатолійович

Ухвала від 21.03.2023

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Примак Сергій Анатолійович

Ухвала від 01.03.2023

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Примак Сергій Анатолійович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні