ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

03.03.2020 Справа № Б26/118-08

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Примак С.А.

при секретарі судового засідання Драна Ю.В.

за участю представників сторін:

ліквідатор Євстаф`єва В.В. посвідчення №20 від 01.02.2013р.

Прокуратура Дніпропетровської області Лісняк А.І. службове посвідчення № 052300 від 27.02.2019

розглянувши справу

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Будтек", м. Дніпро

до боржника Державне підприємство Міністерства оборони України "Дніпррембудсервіс", м. Дніпро (ЄДРПОУ 22996170)

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство державного підприємства Міністерства оборони України "Дніпррембудсервіс", м. Дніпропетровськ порушено 26.05.08р. за заявою товариства з обмеженою відповідальністю "Будтек", м. Дніпро.

Постановою від 26.02.2013р. боржника Державне підприємство Міністерства оборони України "Дніпррембудсервіс", м. Дніпро (ЄДРПОУ 22996170) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру у справі, призначено ліквідатора - арбітражного керуючого Євстаф`єву Вікторію Вікторівну, свідоцтво №20 від 01.02.13р., 49023, м. Дніпро, а/с 1523, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 .

21.03.19 р. ухвалою господарського суду строк ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора державного підприємства Міністерства оборони України "Дніпррембудсервіс", м. Дніпро арбітражного керуючого Євстаф`євої В.В., свідоцтво №2 від 01.02.2013р. продовжено до 21.09.19р. Зобов`язано ліквідатора державного підприємства Міністерства оборони України "Дніпррембудсервіс", м. Дніпро арбітражного керуючого Євстаф`єву В.В., свідоцтво №2 від 01.02.2013р. подати в строк до 21.09.19р. на затвердження до господарського суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.

Розпорядженням заступника керівника апарату господарського суду Дніпропетровської області № 937 від 18.06.19р. призначено повторний автоматичний розподіл справи №Б26/118-08, на підставі якого справу передано в провадження судді Примака С.А.

21.06.19 р. ухвалою господарського суду прийнято справу № Б26/118-08 до провадження судді Господарського суду Дніпропетровської області Примака С.А.

20.09.19 р. ліквідатор ДП МОУ "Дніпррембудсервіс" подав до господарського суду клопотання № 8008 від 20.09.19 р. про продовження строку ліквідаційної процедури на шість місяців.

24.09.19 р. ухвалою господарського суду призначено клопотання ліквідатора №8008 від 20.09.19 р. про продовження строку ліквідаційної процедури на 24.10.2019 р.

19.11.19 р. до господарського суду від громадянки ОСОБА_1 надійшла заява від 25.10.19 р. про заміну кредитора по справі про банкрутство.

25.11.2019 ухвалою господарського суду призначено розгляд заяви ОСОБА_1 про заміну кредитора по справі про банкрутство на 28.01.2020 на 10:40 хв.

28.01.2020 ухвалою господарського суду відкладено розгляд заяви ОСОБА_1 про заміну кредитора по справі про банкрутство на 03.03.2020 на 12:15 хв.

03.03.2020 від ліквідатора ДП МОУ "Дніпррембудсервіс" надійшли пояснення щодо заміни кредитора по справі.

Розглянувши заяву ОСОБА_1 про заміну кредитора по справі, господарський суд встановив наступне.

Ухвалою господарського суду від 18.12.2014 у справі № Б26/118-08 затверджено реєстр вимог кредиторів на загальну суму 1 425 163,33 грн, до якого також внесено грошові вимоги ТОВ "ТЕХНОКОМВ" на суму 125,00 грн -1 черга, 171 875,00 грн - 4 черга.

Ліквідатором в наданих до суду поясненнях повідомлено про те, що згідно інформації, яка міститься в Єдиному реєстрі судових рішень, встановлено, що ухвалою Господарського суду Кіровоградської області від 29.11.2016 порушено провадження у справі № 912/4186/16 про банкрутство ТОВ "ТЕХКОМВ". Постановою Господарського суду Кіровоградської області від 12.12.2016 у справі № 912/4186/16 ТОВ "ТЕХНОКОМВ" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатора.

В тексті вищевказаної постанови від 12.12.2016 зазначено, що в хоі проведення заходів з припинення діяльності боржника, ліквідаційною комісією встановлена наявність дебіторської заборгованості на загальну суму 204 616,79 грн в т.ч. 172 000,00 грн заборгованість ДП МОУ "Дніпррембудсервіс". Таким чином, заборгованість ДП МОУ "Дніпррембудсервіс" в сумі 171 875,00 грн є дебіторською заборгованістю ТОВ "ТЕХНОКОМВ" та відноситься до цого активів.

В поданому клопотанні ОСОБА_1 зазначає, що у грудні 2018 року вона визнана переможцем аукціону з продажу права вимоги дебіторської заборгованості з ДП "Дніпррембудсервіс" та уклала з ТОВ "ТЕХКОМВ" договір про відступлення права вимоги від 26.12.2018.

Господарським судом досліджено, що відповідно до п.п. 1.1., 2.1. Договору про відступлення права вимоги від 26.12.2018, Первісний кредитор відступає, а Новий кредитор набуває право вимоги заборгованості, належне Первісному кредиторові на підставі ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 18.12.2014 по справі № Б26/118-08 про банкрутство ДП МОУ "Дніпррембудсервіс". Право вимоги, що відступається за цим Договором, оцінене сторонами в сумі 171 875,00 грн.

До поданого клопотання ОСОБА_1 також додано копію договору про відступлення права вимоги від 26.12.2018; копію акту передачі-прийняття документів від 26.12.2018, а також копію протоколу № 341 АЕТ - лот № 3066 про проведення другого повторного аукціону у формі електронних торгів та визнання переможця від 19.12.2018.

Відповідно до ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства, у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

У зв`язку з вищевикладеним, господарський суд вважає за необхідне замінити ТОВ "ТЕХНОКОМВ" ( код 32448145; адреса: 27500, Кіровоградська обл., м.Світловодськ, вулиця Героїв України, 96, офіс 35) його правонаступником - громадянкою України ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ).

20.02.2020 до господарського суду від Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) надійшла заява №07-65/914 від 17.02.2020 про заміну учасника правонаступником.

Розглянувши в судовому засіданні заяву Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) про заміну учасника правонаступником, господарський суд встановив наступне.

Відповідно п.1 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2019 № 870 Деякі питання територіальних органів Міністерства юстиції (далі Постанова), постановлено ліквідувати як юридичні особи публічного права територіальні органи Міністерства юстиції, зокрема Головне управління юстиції у Дніпропетровській області.

Пунктом 2 Постанови утворено як юридичні особи публічного права міжрегіональні територіальні органи Міністерства юстиції, зокрема Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Дніпро).

Пунктом 3 Постанови встановлено, що міжрегіональні територіальні органи Міністерства юстиції, що утворюються згідно з пунктом 2 цієї постанови, є правонаступниками територіальних органів Міністерства юстиції, які ліквідуються згідно з пунктом 1, зокрема Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) - Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області.

Отже, Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) є правонаступником Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області та забезпечує реалізацію повноважень і виконання функцій, визначених Положенням про міжрегіональні управління Міністерства юстиції України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 № 1707/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.06.2011 за № 759/19497 та іншими нормативно-правовими актами, з 28.12.2019.

Відповідно до ст.. 52 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

У зв`язку з вищевикладеним, господарський суд вважає за необхідне задовольнити заяву Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) про заміну учасника правонаступником та замінити Головне територіальне управління юстиції у Дніпропетровській області його правонаступником - Південно-Східним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Дніпро) (ІНН 43314918, проспект Дмитра Яворницького, буд. 21А, м.Дніпро, 49027).

Керуючись ст. ст. 52, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Замінити ТОВ "ТЕХНОКОМВ" (код 32448145; адреса: 27500, Кіровоградська обл., м.Світловодськ, вулиця Героїв України, 96, офіс 35) його правонаступником - громадянкою України ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ).

Замінити Головне територіальне управління юстиції у Дніпропетровській області його правонаступником - Південно-Східним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Дніпро) (ІНН 43314918, проспект Дмитра Яворницького, буд. 21А, м.Дніпро, 49027).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена у 10-ти денний строк до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області.

Суддя С.А.Примак

Дата ухвалення рішення 03.03.2020
Оприлюднено 05.03.2020

Судовий реєстр по справі б26/118-08

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 09.05.2023 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 03.04.2023 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 31.03.2023 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 24.02.2023 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 13.02.2023 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 01.11.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 01.05.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 28.10.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 27.09.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 02.02.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 03.03.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 03.03.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 29.01.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 25.11.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 24.10.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 24.09.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 21.06.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 12.06.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 21.03.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 28.02.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою б26/118-08

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону