Рішення
від 25.02.2020 по справі 916/3195/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

(ДОДАТКОВЕ)

"26" лютого 2020 р.м. Одеса Справа № 916/3195/19

Господарський суд Одеської області у складі судді Бездолі Д.О.

секретар судового засідання Голоденко І.О.

розглянувши у судовому засіданні заяву Приватного підприємства «Агропром+» (вх. № 2-197/20 від 20.02.2020) про ухвалення додаткового рішення у справі №916/3195/19

за позовом : Приватного підприємства «Агропром+» (вул. Новокостянтинівська, 4-А, м. Київ, 04655)

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Левада» (вул. 1 Травня буд. 3, м. Чорноморськ, Одеська обл., 68000)

про стягнення 3717107,17 грн, -

за участю представників учасників справи :

від позивача : Гончарова М.В.;

від відповідача : не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Одеської області від 12.02.2020 у справі №916/3195/19 позовні вимоги Приватного підприємства «Агропром+» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Левада» задоволено частково: стягнуто з відповідача на користь позивача основний борг в сумі 3458397,34 грн, пеню в сумі 76547,04 грн, 3% річних в сумі 55557,40 грн, інфляційні втрати в сумі 59500,90 грн та судовий збір в сумі 54750,04 грн.

Під час розгляду даної справи по суті представником позивача було заявлено суду, що після ухвалення рішення по даній справі позивачем буде подано заяву про розподіл судових витрат з доказами щодо розміру судових витрат, які останній поніс на правничу професійну допомогу. З урахуванням зазначеного, судом при прийнятті рішення не було вирішено питання про розподіл витрат на правову допомогу.

20.02.2020 від позивача за вх. №2-197/20 до канцелярії суду надійшла заява, в якій позивач просить суд ухвалити у справі №916/3195/19 додаткове рішення в частині розподілу судових витрат на професійну правничу допомогу. Як вбачається з відмітки поштової установи на конверті, в якому надійшла вказана заява, її було направлено на адресу суду 17.02.2020.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 20.02.2020 вищевказану заяву Приватного підприємства «Агропром+» про ухвалення додаткового рішення у справі №916/3195/19 було прийнято до розгляду, розгляд заяви призначено в засіданні суду на "26" лютого 2020 о 10:00.

Представник позивача, який приймав участь у судовому засіданні 26.02.2020 в режимі відеоконференції, підтримав заяву про ухвалення судом додаткового рішення про розподіл судових витрат у справі №916/3195/19 та просив суд стягнути з відповідача на користь позивача витрати ПП «Агропром+» на правничу в сумі 26500,00 грн.

Представник відповідача 26.02.2020 у судове засідання не з`явився, про час та місце засідання повідомлений належним чином шляхом направлення на його адресу вищевказаної ухвали суду та телефонограмою, а отже суд вважає за можливе розглянути заяву за відсутності відповідача за наявними в матеріалах справи доказами.

Згідно з ст. 221 ГПК України якщо сторона з поважних причин не може до закінчення судових дебатів у справі подати докази, що підтверджують розмір понесених нею судових витрат, суд за заявою такої сторони, поданою до закінчення судових дебатів у справі, може вирішити питання про судові витрати після ухвалення рішення по суті позовних вимог. Для вирішення питання про судові витрати суд призначає судове засідання, яке проводиться не пізніше п`ятнадцяти днів з дня ухвалення рішення по суті позовних вимог. У випадку, визначеному частиною другою цієї статті, суд ухвалює додаткове рішення в порядку, передбаченому статтею 244 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 244 ГПК України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо, зокрема, судом не вирішено питання про судові витрати.

Відповідно до ч. 1 ст. 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. Частиною 3 ст. 123 ГПК України визначено, що до витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема, витрати на професійну правничу допомогу.

Відповідно до ч.ч. 1, 2, ст. 126 ГПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

За змістом ч. ч. 3 - 6 ст. 126 ГПК України для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги. Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи. У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами. Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Суд враховує, що розмір гонорару визначається за погодженням адвоката з клієнтом і може бути змінений лише за їх взаємною домовленістю, водночас, при визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін. Ті самі критерії застосовує Європейський суд з прав людини, присуджуючи судові витрат на підставі ст. 41 Конвенції. Зокрема, згідно з його практикою заявник має право на компенсацію судових та інших витрат лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим (рішення у справі « East/West Alliance Limited» проти України» , заява № 19336/04).

Як вбачається з матеріалів справи (а.с.198-199, т.1), 03.10.2019 між Приватним підприємством «Агропром+» (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю 1 Правова компанія (виконавець) було укладено договір про надання правової допомоги №03/10, згідно з п. 1 якого замовник доручив, а виконавець прийняв на себе обов`язки по наданню правової допомоги, а саме комплексних юридичних послуг замовнику, які полягають у здійсненні представництва і захисті прав і законних інтересів замовника у всіх органах та організаціях України незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, а також в судах України з питань, визначених сторонами окремими заявками, що є невід`ємною частиною даного договору.

Відповідно до п. п. 3.1., 3.2., 4.1. договору вартість заявлених об`ємів робіт визначається в заяві до договору. Загальна вартість договору визначається від загальної кількості заяв, що є невід`ємною частиною договору. Оплата за договором здійснюється в строки, визначені в заяві до договору шляхом внесення грошових коштів на розрахунковий рахунок виконавця. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до остаточного виконання його предмету, що вказаний в заяві до нього.

03.10.2019 між позивачем та ТОВ 1 Правова компанія було підписано заяву №1 до вищевказаного договору (а.с.200, т.1), згідно якої сторони домовились щодо вчинення фахівцями та адвокатами ТОВ 1 Правова компанія захисту і представлення інтересів замовника у господарському процесі по справі про стягнення боргу з ТОВ Торговий дім Левада , визначивши у п. 2 заяви зобов`язання виконавця. Згідно з п. п. 3., 4., 5. заяви вартість робіт за цією заявою №1 становить 15000,00 грн. Замовник здійснює оплату наступними платежами: 1-й платіж у розмірі 7500,00 грн - протягом трьох днів з моменту підписання договору; 2-й платіж у розмірі 7500,00грн - протягом п`яти днів до дати першого судового засідання. Результат виконаних робіт, згідно договору, оформлюється актом приймання-передачі виконаних робіт, що є невід`ємною частиною договору.

До вищевказаної заяви №1 між ТОВ 1 Правова компанія та позивачем було підписано акти приймання-передачі наданих послуг: від 30.10.2019 №1 на суму 6500,00 грн; від 04.12.2019 №2 на суму 2500,00 грн; від 28.12.2019 №3 на суму 3500,00 грн та від 29.01.2020 №4 на суму 2500,00 грн (а.с.201-204, т.1).

За надані ТОВ 1 Правова компанія юридичні послуги за заявою №1 позивач сплатив на користь останнього: 7500,00 грн згідно платіжного доручення від 09.10.2019 №1367 та 7500,00 грн згідно платіжного доручення від 18.11.2019 №1420 (а.с.205-206, т.1).

30.01.2020 між позивачем та ТОВ 1 Правова компанія було підписано заяву №2 до договору від 03.10.2019 №03/10 (а.с.207, т.1), згідно якої сторони домовились щодо вчинення фахівцями та адвокатами ТОВ 1 Правова компанія захисту і представлення інтересів замовника у господарському процесі по справі №916/3195/19 про стягнення боргу з ТОВ Торговий дім Левада , визначивши у п. 2 заяви зобов`язання виконавця.

За умовами п. п. 3., 4., 5., 6. Заяви №2 сторони визначили, що вартість робіт за цією заявою становить 2000,00 грн. Замовник здійснює оплату на розрахунковий рахунок виконавця на підставі виставленого рахунку-фактури строком не пізніше 03.02.2020. Результат виконаних робіт, згідно договору, оформлюється актом приймання-передачі виконаних робіт, що є невід`ємною частиною договору. Замовник має право вимагати додаткову винагороду по факту виграшу справи у суді у розмірі 1,5 % від суми, що була задоволена за рішенням суду на користь замовника протягом п`яти днів з моменту винесення такого рішення та/або вступу його в закону силу.

30.01.2020 згідно з платіжним дорученням №1520 (а.с.208, т.1) позивач сплатив на користь ТОВ 1 Правова компанія кошти в сумі 2000,00 грн за надані юридичні послуги.

Проаналізувавши зміст вищевказаних заяв, які містять перелік послуг правничої допомоги, наданих позивачу у зв`язку з розглядом даної справи, актів приймання-передачі послуг та платіжних доручень про їх сплату, суд вважає, що надані позивачу послуги правничої допомоги на суму 17000,00 грн є такими, що відповідають критерію реальності, дійсності, розумності їх розміру та такими, що підтверджуються матеріалами справи, а отже враховуючи відсутність в матеріалах справи клопотання відповідача про зменшення витрат позивача на оплату правничої допомоги, суд не вбачає наявності підстав для відмови або зменшення розміру витрат на зазначену суму.

Водночас, окрім вартості вищевказаних послуг на правничу допомогу в сумі 17000,00 грн, позивачем також заявлено до стягнення з відповідача витрати на правничу допомогу в сумі 3750,00 грн за надані послуги згідно акту надання послуг від 28.08.2019 (а.с.197, т.1), які сплачені згідно платіжного доручення від 21.08.2019 №1301 (а.с.196, т.1). Так, послуги на зазначену суму включають виготовлення письмової претензії до ТОВ Торговий Дім Левада з метою досудового врегулювання дебіторської заборгованості. З приводу цих витрат суд вважає, що вони не підлягають відшкодуванню за рахунок відповідача, оскільки копія претензії, що міститься в матеріалах справи, датована 20.09.2019, тобто до укладення між позивачем та ТОВ 1 Правова компанія договору про надання правової допомоги від 03.10.2019 №03/10, на підставі якого позивач заявив витрати на правничу допомогу.

Також позивачем заявлено до стягнення з відповідача витрати на правничу допомогу в сумі 3750,00 та 2000,00 грн, понесення яких позивач підтверджує платіжними дорученнями від 07.02.2020 №1478 та від 10.02.2020 №1479 відповідно (а.с.209-210, т.1). Разом з цим, окрім вказаних платіжних доручень про сплату коштів, матеріали справи не містять будь-яких інших доказів щодо наданих адвокатом та прийнятих позивачем послуг правничої допомоги саме по цій справі, а саме: позивачем не надано суду детального опису робіт (наданих адвокатом послуг), актів прийому-передачі виконаних робіт щодо цих оплачених послуг тощо. За цих обставин суд вважає, що позивачем не доведено суду, які саме послуги, пов`язані з розглядом саме цієї справи, були надані адвокатом та який перелік робіт було виконано адвокатом на вказані суми. Між цим суд відзначає, що оплати за платіжними дорученнями від 07.02.2020 та 10.02.2020 не можуть бути віднесені до винагороди адвоката, що передбачена п. 6 заяви №2 (а.с.207, т.1), оскільки позивач та ТОВ 1 Правова компанія передбачили, що ця додаткова винагорода сплачується за умови вирішення спору по суті на користь позивача, а рішення по цій справі було ухвалено судом 12.02.2020, тобто після проведення оплати за вказаними платіжними документами.

З врахуванням вищевказаного суд дійшов висновку, що за рахунок відповідача підлягають відшкодуванню на користь позивача понесені останнім витрати на професійну правничу допомогу, розраховані виходячи з 17000,00 грн пропорційно розміру задоволених позовних вимог, в сумі 16693,10 грн.

Керуючись ст.ст. 123, 126, 129, 221, 240, 241, 244 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ :

1. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Левада» (вул. 1 Травня буд. 3, м. Чорноморськ, Одеська обл., 68000, код 34055728) на користь Приватного підприємства «Агропром+» (вул. Новокостянтинівська, 4-А, м. Київ, 04655, код ЄДРПОУ 40896054) витрати на правничу допомогу у сумі 16693 /шістнадцять тисяч шістсот дев`яносто три/ грн 10 коп.

Рішення суду набирає законної сили в порядку ст. 241 ГПК України та може бути оскаржено в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 20 днів з дня складення повного судового рішення.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 04 березня 2020 р.

Суддя Д.О. Бездоля

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено05.03.2020

Судовий реєстр по справі —916/3195/19

Рішення від 04.03.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Бездоля Д.О.

Рішення від 24.02.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Бездоля Д.О.

Ухвала від 20.02.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Бездоля Д.О.

Ухвала від 04.02.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Бездоля Д.О.

Ухвала від 16.01.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Бездоля Д.О.

Ухвала від 14.12.2019

Господарське

Господарський суд Одеської області

Бездоля Д.О.

Ухвала від 11.12.2019

Господарське

Господарський суд Одеської області

Бездоля Д.О.

Ухвала від 27.11.2019

Господарське

Господарський суд Одеської області

Бездоля Д.О.

Ухвала від 03.11.2019

Господарське

Господарський суд Одеської області

Бездоля Д.О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні