Рішення
від 24.02.2020 по справі 910/18268/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

25.02.2020Справа № 910/18268/19 За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Квадро центр"

до: Акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі філії "Рефрижераторна вагонна компанія" Акціонерного товариства "Українська залізниця"

про: стягнення 467 050,16 грн

Суддя: Шкурдова Л.М.

Секретар с/з Масна А.А.

Представники сторін:

від позивача - Коврига М.М., за дов.

від відповідача - Гніздицька Л.В., за дов.

від відповідача - Золотухіна Г.І., за дов.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Господарським судом міста Києва розглядається справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Квадро центр" до Акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі філії "Рефрижераторна вагонна компанія" Акціонерного товариства "Українська залізниця" про стягнення 467 050,16 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.12.19 відкрито провадження у справі №910/18268/19 за правилами спрощеного позовного провадження.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем зобов`язань по оплаті наданих позивачем послуг за Договором комісії про надання послуг з організації поточних відчіпних ремонтів вантажних вагонів №040814 від 01.08.2014, в зв`язку з чим у відповідача перед позивачем виникла заборгованість в розмірі 410 508,62 грн. В зв`язку з порушенням відповідачем грошового зобов`язання за Договором позивач нарахував та просить суд стягнути з відповідача 3 % річних в розмірі 14 739,34 грн, 399,21 грн - пені, 41 402,99 грн - інфляційні втрати.

Відповідач щодо задоволення позову заперечував, вказуючи, що відповідач здійснив оплату отриманих послуг по акту наданих послуг №4 від 16.01.2018 на суму 190 102,26 грн згідно платіжного доручення №661 від 23.03.2018; акт наданих послуг №117 від 18.04.2016 оплачений відповідачем частково на суму 574 995,43 грн. Відповідач зазначає, що акти №118 від 18.04.2016, №200 від 31.07.2016, №357 від 19.12.2016 ним не отримувались. Відповідач також зазначив, що сторонами було погоджено сторно на суму 133 460,42 грн. вартості зворотніх відходів, в зв`язку з чим сума боргу має бути зменшена на вказану суму. Відповідач зазначив про застосування наслідків пропущення строків позовної давності.

Позивачем подано відповідь на відзив, в якому зазначено, що направлення позивачем та отримання відповідачем актів наданих послуг підтверджується описом вкладення та повідомленням про вручення кореспонденції, позивач зазначає, що не погоджував сторно на суму 133 460,42 грн. вартості зворотніх відходів; з урахуванням встановленого в Договорі строку виконання зобов`язання, позивач вказує, що строк позовної давності ним не пропущений; оплата по акту наданих послуг №4 від 16.01.2018 на суму 190 102,26 грн була зарахована позивачем в рахунок недоплати по іншим актам.

В судовому засіданні 25.02.2020 оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд м. Києва, -

ВСТАНОВИВ:

01.08.2014 року між товариством з обмеженою відповідальністю КВАДРО ЦЕНТР (комісіонер) та Державним підприємством Український державний центр рефрижераторних залізничних перевезень Укррефтранс (комітент) , правонаступником всіх прав та обов`язків якого в подальшому стало Публічне акціонерне товариство Українська залізниця , укладено Договір комісії про надання послуг з організації ремонтів вантажних вагонів №040814 від 01.08.2014 (далі - Договір ).

У відповідності до Додаткової угоди №3 від 26.10.2017 до Договору пункт 1.1. Договору викладено в наступній редакції: комісіонер зобов`язався за дорученням комітента від свого імені та за плату комітента організувати надання послуг по відправці/повернення власних вагонів комітента, також послуг по здійсненню на території держав-учасниць країн СНД поточних ремонтів з відчепленням, планових деповських ремонтів, планових капітальних деповських ремонтів вантажних вагонів, які належать Комітенту на правах власності або іншій законній підставі шляхом укладання з третіми особами угод (договорів) на виконання робіт/організацію виконання робіт по ПРВ, ПДР, ПКДР вантажних вагонів з участю в розрахунках та інших угод, необхідних для виконання доручень комітента.

У відповідності до Додаткової угоди №2 від 07.12.2015 до Договору замінено комітента на публічне акціонерне товариство Українська залізниця в особі Філії публічного акціонерного товариства Українська залізниця Рефрижераторна вагонна компанія .

Згідно з п. 3.2.2 Договору комісіонер має право на компенсацію витрат, котрі виникли у комісіонера внаслідок організації поточного відчіпного ремонту вантажних вагонів, зокрема в тому числі, якщо комісіонер або субкомісіонер прийняв всі міри для виконання доручень комітента, але не міг його виконати у зв`язку з обставинами, незалежними від комісіонера.

Відповідно до п.3.2.3 Договору комісіонер має право на компенсацію комітентом витрат комісіонера, понесених останнім на виконання передислокації вагонів та/або повернення вагонів на вказану комітентом залізничну станцію.

Згідно з п.4.3 Договору комітент перераховує комісіонеру плату комісіонера, фактичну вартість послуг та інші понесені комісіонером витрати, пов`язані з організацією проведення поточного відчіпного ремонту вантажних вагонів, протягом 5 (п`яти) банківських днів з моменту надходження підтверджуючих документів, а також рахунку комісіонера на оплату послуг по організації поточного відчіпного ремонту вантажних вагонів.

Відповідно до п. 3.3.6. Договору протягом 5 (п`яти) робочих днів з дня отримання від комісіонера Акту наданих послуг і звіту про надані послуги, комітент зобов`язаний їх розглянути, підписати і один екземпляр підписаного Акту наданих послуг разом зі звітом про надані послуги повернути комісіонеру. У випадку наявності зауважень, підписати відповідний Акт наданих послуг і звіт про надані послуги із зауваженнями і повернути їх комісіонеру у вказаний строк.

У випадку відсутності письмових зауважень комітента до Акту наданих послуг та/або звіту про послуги після спливу 5 (п`яти) днів після дати отримання ним відповідних Актів наданих послуг та звіту про надані послуги, Акт наданих послуг та звіт про надані послуги вважаються прийнятими комітентом, послуги обумовлені в них вважаються наданими Комісіонером в повному об`ємі, належним чином у відповідності до доручень комітента і підлягають оплаті комітентом комісіонеру.

Якщо Комітент відмовляється підписувати Акт наданих послуг та/або звіт про надані послуги, не надаючи при цьому Комісіонеру обґрунтованих зауважень у письмовому вигляді, Акт наданих послуг та звіт про надані послуги, підписані Комісіонером в односторонньому порядку, є підставою для оплати комітентом наданих йому послуг в повному обсязі, а також підтвердженням того що дані послуги надані комісіонером комітенту належним чином у відповідності до доручень комітента.

Судом встановлено, що Акт наданих послуг №117 від 18.04.2016 на суму 608 356,15 грн та Акт наданих послуг №4 від 16.01.2018 на суму 190 102,26 грн підписані відповідачем, в зв`язку з чим приймаються судом в якості належних доказів надання позивачем відповідачу послуг, визначених у даних актах.

Як вбачається з матеріалів справи та підтверджується наявними у справі документами Акт наданих послуг № 177 від 01.08.2018 р. на суму 81 388,60 грн (направлено 03.08.2018), №118 від 18.04.2016 на суму 26 333, 40 грн (направлено 09.12.16), №200 від 31.07.2016 на суму 17 618,15 грн (направлено 09.12.2016), №357 від 19.12.2016 на суму 28 689,30 грн.(направлено 05.05.2017) були направлені відповідачу для підписання, однак відповідач не надав у встановлений Договором строк зауважень чи заперечень, в заявку з чим у розумінні п. 3.3.6. Договору такі послуги вважаються прийнятими відповідачем.

Судом встановлено, що Акт №4 від 16.01.2018 на суму 190 102,26 грн було в повному обсязі оплачено відповідачем, що підтверджується платіжним дорученням №661 від 23.03.2018 на суму 190 102,26 грн.

Заперечення відповідача з приводу того, що оплата згідно даного платіжного доручення була зарахована в оплату заборгованості по іншим актам, суд вважає необґрунтованим, з огляду на те, що в призначенні платежу даного платіжного доручення зазначено, що оплата здійснюється згідно рахунку №24 від 16.01.2018. який був виставлений позивачем в оплату за актом №4 від 16.01.2018 на суму 190 102,26 грн, що вбачається із копії даного рахунку, долученого до матеріалів справи.

Судом встановлено, що Акт №117 від 18.04.2016 оплачений відповідачем на суму 574 995,43 грн, що підтверджується банківською випискою за 30.09.2016, в зв`язку з чим, заборгованість за вказаним актом складає 33 360,72 грн.

Таким чином, заборгованість за Актом №117 від 18.04.2016 складає 33 360,72 грн., за Актом №118 від 18.04.2016 складає 26 333, 40 грн, за Актом №200 від 31.07.2016 складає 17 618,15 грн, за Актом №357 від 19.12.2016 складає 28 689,30 грн., за Актом № 177 від 01.08.2018 р. складає 81 388,60 грн, Акт №4 від 16.01.2018 оплачений в повному обсязі.

Загальний розмір заборгованості відповідача перед позивачем за вказаними актами склав 187 390,17 грн.

Відповідно ст.526 ЦК України та ч.1 ст.193 ГК України зобов`язання мають виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог законодавства, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 629 ЦК України передбачено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до статті 525 ЦК України, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно частини 1 статті 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст.74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ч.2 ст.74 ГПК України у разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.

Матеріали справи не містять доказів виконання відповідачем в повному обсязі зобов`язань щодо оплати наданих послуг, наявність заборгованості в розмірі 187 390,17 грн. не спростовано, в зв`язку з чим суд вважає за можливе задовольнити позовні вимоги в частині стягнення з відповідача 187 390,17 грн. суму основного боргу.

Посилання відповідача на те, що сума боргу має бути зменшена на суму сторно в розмірі 133 460,42 грн., що складає компенсацію витрат з організації поточних ремонтів з відчепленням (ПВР) визначених в Акті надання послуг №222 від 31.07.2016 вагонів, суд вважає необгрунтованим, з огляду на те, що заборгованість, стягнення якої є предметом розгляду даної справи, виникла в зв`язку з несплатою наданих послуг з організації поточних ремонтів з відчепленням (ПВР) по іншим вагонам, номера вагонів, що зазначені в Акті надання послуг №222 від 31.07.2016 не стосуються предмету розгляду даної справи, доказів проведення зарахування вказаної суми в порядку ст.601 ЦК України в рахунок погашення заборгованості, що виникла в зв`язку з наданням послуг по вагонам, що є предметом розгляду даної справи, матеріали справи не містять.

В зв`язку з порушенням відповідачем грошового зобов`язання за Договором комісії про надання послуг з організації ремонтів вантажних вагонів №040814 від 01.08.2014. позивач нарахував та просить суд стягнути з відповідача 3 % річних в розмірі 14 739,34 грн, 399,21 грн - пені, 41 402,99 грн - інфляційні втрати.

З огляду на те, що позивачем нараховано пеню на суму 190 102,00 грн за період з 12.12.2019 по 18.12.2019 по Акту №4 від 16.01.2018. який був повністю оплачений відповідачем 23.03.2018 згідно платіжного доручення №661 від 23.03.2018, суд приходить до висновку, що позовні вимоги в частині стягнення пені в розмірі 399,21 грн задоволенню не підлягають.

Згідно з ч.2 ст.625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Судом здійснено перерахунок 3 % річних та інфляційних втрат, з урахуванням того, що Акт №4 від 16.01.2018 оплачений відповідачем в повному обсязі, а згідно Акту №117 від 18.04.2016 сума заборгованості менша та складає 33 360,72 грн., в зв`язку з чим суд вважає за можливе задовольнити позовні вимоги в частині стягнення з відповідача 12 065,63 грн - 3 % річних за загальний період з 18.05.2017 по 18.12.2019 та інфляційні втрати в розмірі 34 227,98 грн за загальний період з 18.05.2017 по 18.12.2019р.

Щодо посилання відповідача на пропущення строків позовної давності суд зазначає наступне.

Відповідно до ч.5 ст. 261 Цивільного кодексу України за зобов`язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання.

Згідно з п.4.3 Договору комітент перераховує комісіонеру плату комісіонера, фактичну вартість послуг та інші понесені комісіонером витрати, пов`язані з організацією проведення поточного відчіпного ремонту вантажних вагонів, протягом 5 (п`яти) банківських днів з моменту надходження підтверджуючих документів, а також рахунку комісіонера на оплату послуг по організації поточного відчіпного ремонту вантажних вагонів.

З урахуванням зазначеного, строк виконання зобов`язання відповідачем по актам наданих послуг №118 та №200 сплинув 20.12.2016р., з урахуванням 5 банківських днів на оплату (відправкою №0315042790690 документи направлено 09.12.2016 р., вручено 13.12.2016р.); по акту наданих послуг №117 - строк виконання сплинув 17.05.2017р., з урахуванням 5 банківських днів на оплату (відправкою №0315053726705 документи направлено 05.05.2017р, вручено 10.05.2017р.); по акту наданих послуг строк виконання сплинув 17.05.2017р., з урахуванням 5 банківських днів на оплату (відправкою №0315053726705 документи направлено 05.05.2017 р., вручено 10.05.2017 р.).

Таким чином, оскільки дана позовна заява була подана 18.12.2019, суд приходить до висновку, що позивачем не пропущений трирічний строк позовної давності для звернення з даним позовом до суду.

Відповідно до ст. 129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст. ст.74, 76-80, 129, 236 - 240 ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Акціонерного товариства "Українська залізниця" (03680, м.Ккиїв, вул.Тверська, буд.5. код ЄДРПОУ 40075815) в особі філії "Рефрижераторна вагонна компанія" Акціонерного товариства "Українська залізниця" (08502. Київська обл., місто Фастів, вул.Андрія Шептицького, буд. 1-Б. код ЄДРПОУ 40081326) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Квадро центр" (03150, м.Київ, вул. ВАСИЛЯ ТЮТЮННИКА, буд. 37/1, офіс 16, код ЄДРПОУ 35810530) 187 390 (сто вісімдесят сім тисяч триста дев`яносто) грн 17 коп - суму основного боргу, 12065 (дванадцять тисяч шістдесят п`ять) грн 63 коп - 3 % річних, 34 227 (тридцять чотири тисячі двісті двадцять сім) грн 98 коп - інфляційні втрати та 3505 (три тисячі п`ятсот п`ять) грн 26 коп - витрати по сплаті судового збору.

3. В задоволенні іншої частини позову - відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили через 20 днів з моменту виготовлення повного тексту рішення в разі не оскарження його в установленому порядку. Рішення може бути оскаржене в 20-денний строк до Північного апеляційного господарського суду.

Суддя Л.М. Шкурдова

Дата складення тексту рішення: 03.03.2020

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено09.03.2020

Судовий реєстр по справі —910/18268/19

Рішення від 04.03.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Шкурдова Л.М.

Ухвала від 28.01.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Шкурдова Л.М.

Ухвала від 23.12.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Шкурдова Л.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні