Ухвала
від 25.02.2020 по справі 910/16098/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

26.02.2020Справа № 910/16098/19

За позовом Фермерського господарства Агроінвест - Топилище

до Державного підприємства Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу

про стягнення 35 113, 66 грн.

Суддя Літвінова М.Є.

Представники учасників справи:

Від позивача: не з`явився;

Від відповідача: не з`явився;

ВСТАНОВИВ:

Фермерське господарство Агроінвест - Топилище (далі - позивач) звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Державного підприємства Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу (далі - відповідач) про стягнення заборгованості у розмірі 35 113, 66 грн., з яких: 30 458, 34 грн. основна заборгованість, 3 885, 30 грн. пеня, 343, 62 грн. - 3 % річних та 426, 40 грн. інфляційні втрати.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.11.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи вирішено здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін (без проведення судового засідання) та встановлено строк для подання клопотання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін, а саме: відповідачу протягом 15 днів з дня вручення даної ухвали, а позивачу - не пізніше 5 днів з дня отримання відзиву.

02.12.2019 року через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідача надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач заперечив проти позовних вимог та зазначив про те, що Романчук С.А. при укладенні Договорів з позивачем вийшов за межі наданих йому повноважень, викладених в довіреності, а тому просить суд розглядати справу з викликом сторін.

Розглянувши подане відповідачем клопотання, суд дійшов висновку задовольнити його та призначити розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін на 13.01.2020 року.

17.12.2019 року через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника позивача надійшла відповідь на відзив та заява про понесення додаткових витрат.

У судовому засіданні 13.01.2020 року представник позивача заявив усне клопотання про оголошення перерви для можливості вирішення спору мирним шляхом.

Судом у судовому засіданні 13.01.2020 постановлено ухвалу про оголошення перерви у зазначеній справі до 20.01.2020, яку занесено до протоколу судового засідання.

17.01.2020 року через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника позивача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Представники позивача та відповідача у судове засідання 20.01.2020 року не з`явились, про дату та час судового засідання були повідомленні належним чином.

Судом у судовому засіданні 20.01.2020 постановлено ухвалу про оголошення перерви у зазначеній справі до 05.02.2020, яку занесено до протоколу судового засідання.

30.01.2020 року через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідача надійшло клопотання про продовження строку розгляду справи у зв`язку з проведенням переговорів щодо врегулювання спору мирним шляхом.

Представники позивача та відповідача у судове засідання 05.02.2020 року не з`явились, про дату та час судового засідання були повідомленні належним чином.

Судом у судовому засіданні 05.02.2020 постановлено ухвалу про оголошення перерви у зазначеній справі до 26.02.2020, яку занесено до протоколу судового засідання.

26.02.2020 року через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представників позивача та відповідача надійшла спільна заява про затвердження мирової угоди, в якій сторони просять суд затвердити мирову угоду та закрити провадження у справі № 910/16098/19.

Розглянувши у судовому засіданні 26.02.2020 заяву про затвердження мирової угоди від 17.02.2020, суд дійшов висновку про задоволення вказаної заяви, виходячи з наступного.

У відповідності до положень статті 192 Господарського процесуального кодексу України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу. До ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії. Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Подана на затвердження суду мирова угода підписана Головою Трифоновою Оксаною Василівною з боку позивача та В.о. Генерального директора Сахненка В.О. з боку відповідача.

Документи, що підтверджують повноваження підписантів мирової угоди від 17.02.2020 наявні в матеріалах справи та перевірені судом.

Вказана мирова угода стосується прав та обов`язків сторін щодо предмету позову у справі № 910/16098/19 та не суперечить чинному законодавству України.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 231 Господарського процесуального кодексу України господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

З огляду на вищевикладене, суд затверджує подану сторонами мирову угоду у зв`язку з чим закриває провадження у справі.

Про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету (ч. 4 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України).

Наразі, суд зазначає, що за приписами ч.1 ст.130 Господарського процесуального кодексу України у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову. Аналогічна правова норма міститься у ч.3 ст.7 Закону України "Про судовий збір".

Одночасно у п.1 мирової угоди від 17.02.2020 сторони домовились, що відповідач сплачує позивачу витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 921, 00 грн.

Тобто, виходячи з приписів ч. 1 ст. 130 Господарського процесуального кодексу України, ч. 3 ст.7 Закону України "Про судовий збір", а також приймаючи до уваги умови мирової угоди № б/н від 17.02.2020, суд дійшов висновку щодо відсутності підстав для повернення позивачу з Державного бюджету України судовий збір у сумі 1 921, 00 грн.

Керуючись ст. ст. 129, 130, 192, 231, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Заяву Фермерського господарства Агроінвест-Топилище та Державного підприємства Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу про затвердження мирової угоди - задовольнити.

2. Затвердити мирову угоду, укладену між Фермерським господарством Агроінвест-Топилище (45341, Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Топилище; ідентифікаційний код 34626298) та Державним підприємством Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу (04112, м. Київ, вул. Олени Теліги, буд. 8; ідентифікаційний код 37884028), в наступній редакції:

МИРОВА УГОДА

по справі № 910/16098/19

м. Київ 17 лютого 2020 року

Позивачем у справі № 910/16098/19: "ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО АГРОІНВЕСТ-ТОПИЛИЩЕ" в особі Голови Трифонової Оксани Василівни, яка діє на підставі Статуту, з одного боку

Відповідачем у справі № 910/16098/19: Державне підприємство "Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу" , в особі в.о. Генерального директора Сахненка В.О., який діє на підставі Статуту, з іншого боку, (надалі - разом Сторони, а кожна окремо - Сторона)

з метою збереження добрих партнерських відносин та взаємовигідного ділового співробітництва, виконання договірних зобов`язань по договору поставки № 40 від 03 червня 2019 року, договору поставки № 43 від 05 червня 2019 року, договору поставки № 44 від 06 червня 2019 року, договору поставки № 45 від 07 червня 2019 року, та у зв`язку із існування у провадженні Господарського суду міста Києва справи за позовом ФК ВГРОІНВЕСТ - ТОПИЛИЩЕ до ДП Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу заборгованості, пені, інфляційних втрат та 3 % пічних у зв`язку з порушенням (неналежним, неповним та/або несвоєчасним) виконанням грошового зобов`язання згідно договору поставки № 40 від 03 червня 2019 року, договору поставки № 43 від 05 червня 2019 року, договору поставки № 44 від 06 червня 2019 року, договору поставки № 45 від 07 червня 2019 року укладено цю мирову угоду про наступне:

1. Відповідач підтверджує правильність нарахування всіх сум платежів по договору поставки № 40 від 03 червня 2019 року, договору поставки № 43 від 05 червня 2019 року, договору поставки № 44 від 06 червня 2019 року, договору поставки № 45 від 07 червня 2019 року та визнає існування заборгованості відповідача перед позивачем згідно вказаних договорів поставки, на момент укладення цієї мирової угоди у загальному розмірі 35 113 (тридцять п`ять тисяч сто тринадцять) гривень 66 копійок, а саме: 30 458 (тридцять тисяч чотириста п`ятдесят вісім) гривень 34 копійок основної заборгованості, 3 885 (три тисячі вісімсот вісімдесят п`ять) гривень 30 копійок пені, 343 (триста сорок три) гривні 62 копійки - 3 % річних та 426 (чотириста двадцять шість) гривень 40 копійок інфляційних втрат, а також витрати по сплаті судового збору у сумі 1 921 (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна) гривня 00 копійок та 2 700 (дві тисячі сімсот) гривень 00 копійок витрат на професійну правничу допомогу.

2. Відповідач зобов`язується здійснити перерахування коштів на поточний рахунок Позивача у загальному розмірі 30 458 (тридцять тисяч чотириста п`ятдесят вісім) гривень 34 копійок в якості погашення основного розміру заборгованості за наступним графіком погашення заборгованості:

№Термін платежуСума платежу, грн.Вид платежу 1До 01 вересня 2020 року, але не раніше 01 квітня 2020 року 30 458, 34 Сплата основного боргу по договору поставки № 40 від 03 червня 2019 року, договору поставки № 43 від 05 червня 2019 року, договору поставки № 44 від 06 червня 2019 року, договору поставки № 45 від 07 червня 2019 року Всього: 30 458, 34

Сторони погодили, що за їх взаємною згодою, виконання грошового зобов`язання відповідачем може бути виконано в іншій формі та/або чином, не заборонених чинним законодавством України, зокрема, шляхом передачі матеріальних цінностей, товарів, послуг: заліку зустрічних однорідних вимог, у зв`язку із існуванням та виконанням Сторонами умов договору №533-3/2018-ПС про надання послуг з вирощування сільськогосподарської продукції від 05 вересня 2018 року, тощо.

3. У випадку належного виконання відповідачем пункту 2 даної мирової угоди, зобов`язання відповідача з приводу сплати 3 885 (три тисячі вісімсот вісімдесят п`ять) гривень 30 копійок пені, 343 (триста сорок три) гривні 62 копійки - 3 % річних та 426 (чотириста двадцять шість) гривень 40 копійок інфляційних втрат, а також витрати по сплаті судового збору у сумі 1 921 (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна) гривня 00 копійок та 2 700 (дві тисячі сімсот) гривень 00 копійок витрат на професійну правничу допомогу, припиняються.

4. Сторони погоджуються, що у разі не сплати, несвоєчасної сплати та/або неповної сплати відповідачем (виконання власного обов`язку в будь-якій іншій формі, не забороненій чинним законодавством України) в терміни, передбачені пунктом 2 цієї мирової угоди, позивач набуде право та/або відповідач зобов`язаний буде сплатити на користь позивача заборгованість згідно договору поставки № 40 від 03 червня 2019 року, договору поставки № 43 від 05 червня 2019 року, договору поставки № 44 від 06 червня 2019 року, договору поставки № 45 від 07 червня 2019 року на моменту укладення цієї мирової угоди у загальному розмірі 35 113 (тридцять п`ять тисяч сто тринадцять) гривень 66 копійок, а саме: 30 458 (тридцять тисяч чотириста п`ятдесят вісім) гривень 34 копійок основної заборгованості, 3 885 (три тисячі вісімсот вісімдесят п`ять) гривень 30 копійок пені, 343 (триста сорок три) гривні 62 копійки - 3 % річних та 426 (чотириста двадцять шість) гривень 40 копійок інфляційних втрат, а також витрати по сплаті судового збору у сумі 1 921 (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна) гривня 00 копійок та 2 700 (дві тисячі сімсот) гривень 00 копійок витрат на професійну правничу допомогу.

5. Сторони погоджують те, що у випадку виконання (в тому числі й часткового) відповідачем пункту 2 даної мирової угоди, проте із порушенням строку та/або її неповним виконання, та виникнення у позивача права на отримання грошової суми у відповідності до пункту 4 даної мирової угоди, сплачені кошти/виконання у законний спосіб зобов`язання відповідачем зобов`язані бути враховані під час реалізації та захисту прав позивача під час застосування пункту 4 даної мирової Угоди.

6. Сторони заявляють, що ні в процесі укладання даної угоди, ні в процесі виконання її умов не будуть порушені інтереси держави та права будь-яких третіх осіб.

7. Сторони підтверджують, що всі викладені умови цієї угоди відповідають їх реальному волевиявленню інтересам та породжують появу наслідків, зазначених у тексті угоди. Наслідки підписання цієї угоди сторонам відомі.

8. Мирова угода складена в трьох примірниках, по одному для кожної сторони, один примірник надається Господарському суду міста Києва.

9. Сторони з даною мировою угодою ознайомлені, заперечень не мають.

10. Реквізити та підписи сторін:

Позивач

Фермерське господарство Агроінвест-Топилище

45341, Волинська обл.,

Іваничівський р-н, с. Топилище

Код ЄДРПОУ 34626298

п/р № UA НОМЕР_2 в Волинське ГРУ АТ КБ Приватбанк

Витяг з реєстру платників ПДВ №1803034500012 І

ПН №3462629030

Голова


Трифонова О.В.

Відповідач

Державне підприємство Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу

04112, м. Київ, вул. Олени Теліги, буд. 8

Телефон: (044) 529-72-18

р/р UA НОМЕР_3

Київське ГРУ АТ КБ Приватбанк МФО 321842,

Платник ПДВ № 1426594500251

Код ЄДРПОУ 37884028

ІПН № 378840226555

В.о. Генерального директора


Сахненко В.О.

3 . Дана ухвала набирає законної сили 26.02.2020 року та є виконавчим документом у розумінні статей 4 та 12 Закону України "Про виконавче провадження" (від 2 червня 2016 року №1404-VIII), який може бути пред`явлений до примусового виконання в порядку, передбаченому зазначеним Законом протягом 3 (трьох) років з наступного дня після набрання даною ухвалою законної сили.

Стягувач: Фермерське господарство Агроінвест-Топилище (45341, Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Топилище; ідентифікаційний код 34626298).

Боржник: Державне підприємство Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу (04112, м. Київ, вул. Олени Теліги, буд. 8; ідентифікаційний код 37884028).

4. Закрити провадження у справі № 910/16098/19.

5. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Північного апеляційного господарського суду через господарський суд міста Києва шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня складання повного тексту ухвали.

Повний текст ухвали складено та підписано 03.03.2020 року.

Суддя М.Є. Літвінова

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено04.03.2020

Судовий реєстр по справі —910/16098/19

Ухвала від 04.03.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Літвінова М.Є.

Ухвала від 06.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Літвінова М.Є.

Ухвала від 20.01.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Літвінова М.Є.

Ухвала від 13.01.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Літвінова М.Є.

Ухвала від 15.12.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Літвінова М.Є.

Ухвала від 20.11.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Літвінова М.Є.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні