Рішення
№ 87995209
від 24.02.2020 по справі 922/19/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41


РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" лютого 2020 р.м. ХарківСправа № 922/19/20

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Жигалкіна І.П.

при секретарі судового засідання Кісельовій С.М.

розглянувши в порядку загального позовного провадження справу

за позовом Фізичної особи - підприємця Левченко Віктора Григоровича, м. Валки до 3 - я особа, яка не Відділу освіти Валківської районної державної адміністрації Харківської області, м. Валки заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача - Сніжківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області, с. Сніжків про стягнення 846 145,88 грн. за участю представників:

позивача - Лебедєва Дмитра Володимировича (ордер (серія АХ№1002372 від 04.02.2020)

відповідача - не з`явився

третьої особи - не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Фізична особа - підприємець Левченко Віктор Григорович звернувся до господарського суду Харківської області із позовною заявою про стягнення з Відділу освіти Валківської районної державної адміністрації Харківської області (надалі - Відповідач) суми заборгованості у розмірі 846 145,88 грн. (де: заборгованість за Договором №14-01-17 від 14.01.2017 року - 304 664,35 грн.; інфляційні збитки - 85854,32грн.; 10% річних за весь період прострочення грошового зобов`язання - 87309,19грн.; пеня - 276 918,71 грн.; штраф - 91 399,31 грн.), а також просить суд стягнути з Відповідача суму судового збору.

Ухвалою суду від 08.01.2020 позовну заяву Фізичної особи - підприємця Левченко Віктора Григоровича залишено без руху та надано позивачу строк, який становить 10 днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху, для усунення недоліків, шляхом надання до суду належного доказу відправлення сторонам у справі копії заяви та доданих до неї документів, що є опис вкладень в поштовий конверт та документ, що підтверджує надання поштових послуг (касовий чек, розрахункова квитанція тощо), надані в оригіналі відповідно до поданого до Господарського суду Харківської області позову (вх. №19/20 від 02 січня 2020 року).

15.01.2020 на адресу суду від Позивача надійшла заява (вх. № 931) про усунення недоліків з підстав чого судом постановлено ухвалу від 20.01.2020 про прийняття позовної заяву до розгляду та відкриття провадження у справі за правилами загального позовного провадження з повідомленням сторін та призначенням підготовчого засідання на "04" лютого 2020 р. о 11:20.

Ухвалою суду від 04.02.2020 залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача - Сніжківську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області (63001, Валківський район, с. Сніжків, вул. Шкілька, 3).

Підготовче провадження було закрито та призначено справу до судового розгляду по суті в судовому засіданні на "25" лютого 2020 р. о 10:30 ухвалою суду від 20.02.2020р.

Представник Позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримує у повному обсязі та просив суд задовольнити їх у повному обсязі.

Представник Відповідача у судове засідання не з`явився. Про день, час та місце проведення підготовчого засідання був повідомлений належним чином.

Представник третьої особи у підготовче засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, своїми процесуальними правами не скористався. Про день, час та місце проведення підготовчого засідання був повідомлений належним чином.

В силу вимог ч. 1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов`язків має право на судовий розгляд упродовж розумного строку.

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням ч. 1 ст. 6 даної Конвенції (рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005р. у справі «Смірнова проти України» ).

Відповідно до ч. 9 ст. 165 ГПК України, ч.2 ст.178 ГПК України визначено, що у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Згідно із ч. 1 ст. 202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Враховуючи положення ст.ст. 13, 74 ГПК України якими в господарському судочинстві реалізовано конституційний принцип змагальності судового процесу, суд вважає, що господарським судом, в межах наданих йому повноважень, створені належні умови для надання сторонами доказів та заперечень та здійснені всі необхідні дії для забезпечення сторонами реалізації своїх процесуальних прав, а тому вважає за можливе розглядати справу за наявними в ній матеріалами і документами без явки в судове засідання відповідача.

Дослідивши всебічно матеріали справи, вислухавши пояснення представника позивача, оцінивши надані сторонами докази, суд встановив наступне.

14.01.2017 року між Відділом освіти Валківської РДА, в особі директора Новосел Вікторії В`ячеславівни (Замовник) та ФОП Левченко В.Г., в особі директора Левченко Віктора Григоровича (Підрядник) було підписано Попередній Договір підряду № 14-01-17 на проведення проектно-кошторисних робіт по розробці проектно-кошторисної документації капітального ремонту будівлі Сніжківської ЗОШ I-III ступенів Валківської районної ради Харківської області за адресою: вул. Шкільна, 3, с. Сніжків, Валківського району, Харківської області.

Так, ФОП Левченко В.Г. провів технічне обстеження будівлі Сніжківської ЗОШ I-III ступенів Валківської районної ради Харківської області за адресою: вул. Шкільна, 3, с. Сніжків, Валківського району, Харківської області. На підставі даного обстеження було складено Акт технічного обстеження від 12.01.2017 року який було затверджено Начальником відділу освіти Валківського РДА Новосел В.В.

За виконання робіт по розробці проектно-кошторисної документації було розрахована згідно чинних на той час Правил визначення вартості проектно-кошторисних робіт та експертизи проектної документації на будівництво ДСТУ БД.1.1-7:2013 (Зміна №1,2) та розмір склав 304 664,35 грн. в тому числі єдиний податок 5%. Згода сторін стосовно розміру договірної ціни на виконання робіт за Договором № 14-01-17 від 14.01.2017 року підтверджується Протоколом погодження договірної ціни на виконання робіт щодо проектно-кошторисної документації, що був підписаний та завірений печатками Сторін.

На Капітальний ремонт будівлі Сніжківської ЗОШ I-III ступенів Валківської районної ради Харківської області за адресою: вул. Шкільна, 3, с. Сніжків, Валківського району, Харківської області 14.01.2017 року Підрядник склав Дефектний Акт, який узгоджено з Замовником та затверджено начальником відділу освіти Валківського РДА.

В порядку та строки передбачені п. 1.2. та 4.1. Договору, Позивачем складено Завдання на розробку кошторисної документації на Капітальний ремонт будівлі Сніжківської ЗОШ I-III ступенів Валківської районної ради Харківської області за адресою: вул. Шкільна, 3, с. Сніжків, Валківського району, Харківської області, яке було затверджено начальником відділу освіти Валківського РДА Новосел В.В. 14.01.2017р.

Відповідно до Акту виконаних робіт підписаний сторонами Договору № 14-01-17 від 14.01.2017 року, було передано 03.02.2017 р. Замовнику, у двох автентичних примірниках, проектно-кошторисну документацію на Капітальний ремонт будівлі Сніжківської ЗОШ I-III ступенів Валківської районної ради Харківської області за адресою: вул. Шкільна, 3, с. Сніжків, Валківського району, Харківської області .

Експертною організацією ТОВ Експертиза ЗО проведено перевірку проектно-кошторисної документації про що свідчить Експертний звіт №65/17 від 09.02.2017 року, де встановлена відповідність кошторисної документації до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва .

Повна оплата виконаних робіт щодо розробки документації Підрядником здійснюється Замовником протягом 5-ти банківських днів після завершення робіт та підписання Акту виконаних робіт. (п. 2.2. Договору).

Позивач зазначає, що Відповідач, як Замовник не здійснює вимоги договору та не вніс оплату в передбачений строк, аргументуючи дану затримку з оплати відсутності на балансі Валківської районної ради коштів в достатньому розмірі для погашення заборгованості та надходжень з бюджету.

У зв`язку з несплатою сформувалась заборгованість по сплати виконаних робіт за договором № 14-01-17 від 14.01.2017 року на загальну суму 304 664,35 грн. - відшкодування витрат підрядника та плата за виконані роботи (згідно п. 2.1. Договору), які не виконані в частині оплати виконаних робіт ФОП Левченко В.Г.

Згідно п. 5.4. Договору передбачено відповідальність Замовника за прострочення оплати виконаних робіт у вигляді сплати суми боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції та 10 відсотків річник за весь час прострочення. Акт виконаних робіт за договором № 14-01-17 від 14.01.2017 року було складено та підписано 03.02.2017 року, строк на оплату складає 5 банківських днів після підписання сторонами Акту виконаних робіт (п. 2.2. Договору), таким чином, строк невиконання Замовником грошового зобов`язання за договором починається з 11.02.2017 року.

За період у 1046 днів з 11.02.2017 року по 23.12.2019 року сума заборгованості 304 664,35 грн. розмір інфляційних збитків склав 85 854, 32 грн., а сума 10% річних склала 87 309, 19 грн.

Таким чином, Позивачем зроблено розрахунок, де сума боргу: 304 664,35 грн. + 85 854,32 грн. + 87 309,19 грн. = 478 372,99 грн.

П. 5.5. Договору № 14-01-17 від 14.01.2017року передбачено штрафні санкції до Замовника за невиконання зобов`язань з оплати виконаних робіт у вигляді пені яка обчислюється виходячи з подвійної облікової ставки НБУ. Таким чином за увесь строк неналежного виконання зобов`язань Відділ освіти Валківського РДА повинен сплатити позивачу пеню у розмірі 276 918,71 грн. Також, даним пунктом договору передбачено штраф за прострочення понад 30 днів у розмірі 30% від суми невиконаного або неналежно виконаного Замовником зобов`язання з оплати робіт, тобто відповідач повинен сплатити штраф у розмірі 91 399,31 грн. Підсумовуючи, на даний час наявна заборгованість Замовника за неналежне виконання своїх обов`язків по Договору № 14-01-17 від 14.01.2017 року у розмірі 846 145, 88 грн.

Дослідивши матеріали справи, повністю, всесторонньо, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, оцінивши надані докази та надаючи правову кваліфікацію викладеним обставинам справи, керуючись принципом Верховенства права суд вирішив, що позов підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На підставі ст. 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків виникають з договорів та інші правочинів. Господарські зобов`язання можуть виникати, зокрема, з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать ст. 174 Господарського кодексу України.

Відповідно до ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

За приписами ч. 1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно зі ст. 526 ЦК України та ч. 1 ст. 193 ГК України зобов`язання повинно виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

При цьому суд зазначає, що під предметом позову розуміється певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача, стосовно якої позивач просить прийняти судове рішення. Підставу позову становлять обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги щодо захисту права та охоронюваного законом інтересу.

Правова позиція Відповідача по справі яка викладена у відзиві на позовну заяву (а.с. 127-128) щодо відсутності у нього обов`язку сплатити на користь Позивача грошові кошти за Попереднім договором на проведення проектно-кошторисних робіт № 14-01-17 від 17.01.2017 (надалі - Договір), оскільки був укладений лише попередній договір, а основний договір так і не було підписано та відсутні реальні зобов`язання, розглядається судом критично з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 635 ЦК України попереднім є договір, сторони якого зобов`язуються протягом певного строку (у певний термін) укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором. Законом може бути встановлено обмеження щодо строку (терміну), в який має бути укладений основний договір на підставі попереднього договору. Істотні умови основного договору, що не встановлені попереднім договором, погоджуються у порядку, встановленому сторонами у попередньому договорі, якщо такий порядок не встановлений актами цивільного законодавства. Попередній договір укладається у формі, встановленій для основного договору, а якщо форма основного договору не встановлена, - у письмовій формі.

Сторона, яка необґрунтовано ухиляється від укладення договору, передбаченого попереднім договором, повинна відшкодувати другій стороні збитки, завдані простроченням, якщо інше не встановлено попереднім договором або актами цивільного законодавства. Зобов`язання, встановлене попереднім договором, припиняється, якщо основний договір не укладений протягом строку (у термін), встановленого попереднім договором, або якщо жодна із сторін не направить другій стороні пропозицію про його укладення.

За п. 7.4. укладеного Договору (а.с. 17-18) зазначено, що - цей договір має силу Основного договору та не зобов`язує Сторони укладати будь-які інші Договори на проведення проектно-кошторисних робіт. Ціна договору та порядок розрахунків визначені у п. 2 Договору (а.с. 17), а відповідальність визначена п. 5 Договру (а.с. 18).

Зазначені обставини та зміст укладеного Договору свідчить про те, що останній є договором підряду на виконання проектно-кошторисних робіт. Договором основним. І укладання будь-яких інших договорів в межах виниклих між Позивачем і Відповідачем правовідносин не потрібно.

Укладений між Позивачем і Відповідачем Договір не є договором про наміри або протоколом про наміри.

Відповідно до ч. 1 ст. 212 Цивільного кодексу України, особи, які вчиняють право чин мають право обумовити настання або зміну прав та обов`язків обставиною, щодо якої невідомо, настане вона чи ні. Особи, які вчиняють право чин, мають право обумовити припинення прав та обов`язків обставиною, щодо якої невідомо, настане вона чи ні (скасувальна обставина). Якщо настанню обставини недобросовісно перешкоджала сторона, якій це невигідно, обставина вважається такою, що настала.

Ст. 251 Цивільного кодексу України визначено, що строком є певний період у часі, зі спливом якого пов`язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Терміном є певний момент у часі, з настанням якого пов`язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

Строк (термін) виконання зобов`язання встановлюється у вигляді календарної дати або періоду, а також може бути визначений подією, що має неминуче настати. В такому випадку зобов`язання підлягає виконанню з настанням цієї події або протягом певного періоду (через певний період) після настання такої події. Подія, яка може бути мірилом визначення строку, має бути такою, що неминуче настане.

Статтями 6, 627 ЦК України визначено, що сторони є вільними в укладені договору, в виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цивільного кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту. Загальні положення про договір визначені статям 626-637 ЦК України, а порядок укладення, зміна і розірвання договору статями 638-647, 649, 651-654 ЦК України. Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Договір є обов`язковим для виконання сторонами. Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Статтями 509, 510 ЦК України передбачено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу. Зобов`язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Приписами статей 526-527 ЦК України визначено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Боржник зобов`язаний виконати свій обов`язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов`язання чи звичаїв ділового обороту. Стаття 599 ЦК України передбачає, що зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Відповідно до статті 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). Згідно із статтею 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Частиною першою статті 193 ГК України встановлено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Зокрема, статями 525 - 526 ЦК України передбачається, що одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

У відповідності із ст. 173 Господарського кодексу України та ст. 509 Цивільного кодексу України, господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утримуватися від певних дій, а інший суб`єкт (управлена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Відповідно до ч. 7 ст. 179 Господарського кодексу України, господарські договори укладаються за правилами, встановленими Цивільним кодексом з урахуванням особливостей, передбачених цим кодексом.

Згідно ст. 629 Цивільного кодексу України, договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Належне виконання Позивачем умов договору підтверджується матеріалами справи які засвідчують активні дії з боку Відповідача стосовно їх прийняття (а.с. 21, 25, 26, 28, 29, 33, 36 та ін.).

Розрахунок ціни позову наданий позивачем не оспорювався та не ставився під сумнів Відповідачем (як у відзиві на позовну заяву так і у судових засіданнях). Контр розрахунку Відповідачем надано не було.

Відповідно до ст. ст. 610, 611 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання), а у разі порушення зобов`язання, настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Частиною 1 ст. 624 ЦК України встановлено: якщо за порушення зобов`язання встановлено неустойку, то вона підлягає стягненню у повному розмірі, незалежно від відшкодування збитків.

Згідно ст. 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки. Статтею 549 ЦК України встановлено, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Формами неустойки є штраф і пеня. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання (п. 2 ст. 549 ЦК України). Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання (п. З ст. 549 ЦК України).

Неустойка має подвійну правову природу. До настання строку виконання зобов`язання неустойка є способом його забезпечення, а у разі невиконання зобов`язання перетворюється на відповідальність, яка спрямована на компенсацію негативних для кредитора наслідків порушення зобов`язання боржником. Разом з тим пеня за своєю правовою природою продовжує стимулювати боржника до повного виконання взятих на себе зобов`язань і після сплати штрафу, тобто порівняно зі штрафом є додатковим стимулюючим фактором. Після застосування такої відповідальності, як штраф, який має одноразовий характер, тобто вичерпується з настанням самого факту порушення зобов`язання, пеня продовжує забезпечувати та стимулювати виконання боржником свого зобов`язання.

Таким чином, виходячи з вищенаведеного та з урахуванням ст. ст. 526, 549, 611, 625 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України, Відповідач зобов`язаний сплатити Позивачу: заборгованість за Договором №14-01-17 від 14.01.2017 року - 304 664,35 грн., інфляційні збитки - 85854,32грн.; 10% річних за весь період прострочення грошового зобов`язання - 87309,19грн.; пеня - 276 918,71 грн.; штраф - 91 399,31 грн.

Судом не досліджувались підстави та порядок укладення Договору, оскільки останні не були предметом спору та не оскаржувались сторонами.

Заяв по застосування наслідків закінчення перебігу строків позовної давності стороною подано не було.

Відповідно до ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Згідно ч. 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. За змістом ст. 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Водночас обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (ст. 77 ГПК України).

Відповідно до ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Отже, підсумовуючи викладене, суд дійшов висновку, що позовні вимоги є такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до положень ст. 129 ГПК України, судовий збір покладається на відповідача пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

На підставі викладеного та керуючись ст. 6, 8, 19, 124, 129 Конституції України, ст. 12, 13, 73, 74, 76-79, 91, 129, 232, 233, 236 - 241, 247-252 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Відділу освіти Валківської районної державної адміністрації Харківської області (63002, Харківська область, м. Валки, вул. Харківська, 7, код ЄДРПОУ 02146392) на користь Фізичної особи - підприємця Левченко Віктора Григоровича ( АДРЕСА_1 , код № НОМЕР_1 , номер платника єдиного внеску НОМЕР_2 ) заборгованості у розмірі 846 145,88 грн. (де: заборгованість за Договором №14-01-17 від 14.01.2017 року - 304 664,35 грн.; інфляційні збитки - 85854,32грн.; 10% річних за весь період прострочення грошового зобов`язання - 87309,19грн.; пеня - 276 918,71 грн.; штраф - 91 399,31 грн.), а також суму судового збору 12 700,38 грн.

Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено "03" березня 2020 р.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга відповідно до ст. 256 Господарського процесуального кодексу України на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Апеляційна скарга може бути подана учасниками справи до Східного апеляційного господарського суду через господарський суд Харківської області з урахуванням п.п. 17.5 п.17 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України.

Учасники справи можуть одержати інформацію по справі зі сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою http://court.gov.ua/.

Суддя І.П. Жигалкін

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено04.03.2020

Судовий реєстр по справі —922/19/20

Ухвала від 13.07.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Жигалкін І.П.

Ухвала від 30.06.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Жигалкін І.П.

Постанова від 21.06.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Медуниця Ольга Євгенівна

Ухвала від 27.05.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Медуниця Ольга Євгенівна

Ухвала від 26.04.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Медуниця Ольга Євгенівна

Ухвала від 06.04.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Медуниця Ольга Євгенівна

Рішення від 04.03.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Жигалкін І.П.

Ухвала від 24.02.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Жигалкін І.П.

Ухвала від 10.02.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Жигалкін І.П.

Ухвала від 20.01.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Жигалкін І.П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні