Ухвала
від 26.02.2020 по справі 910/16101/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

27.02.2020 р. Справа № 910/16101/19 За позовом Фермерського господарства Агроінвест - Топилище

До Державного підприємства Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу

про стягнення 95489,54 грн.

Суддя Пінчук В.І.

Секретар судового засідання Дімітрова Ю.Ю.

Представники сторін:

від позивача не з`явився

від відповідача не з`явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач - фермерське господарство Агроінвест - Топилище звернувся до господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з відповідача - державного підприємства Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу 95489,54 грн. боргу за поставлений товар.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 20.11.2019 р. відкрито провадження у справі № 910/16101/19, ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

Ухвалою від 22.01.2020 р. задоволено клопотання відповідача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження з викликом сторін та ухвалено призначити судове засідання на 13.02.2020 р.

Ухвалою від 13.02.2020 р. розгляд справи відкладений до 27.02.2020 р., у зв`язку з нез`явленням у судове засідання представника позивача.

18.02.2020 р. через канцелярію суду представниками сторін подана заява про затвердження мирової угоди та мирова угода, яка підписана обома сторонами.

У пункті 1 мирової угоди зазначено, що відповідач підтверджує та визнає існування заборгованості перед позивачем на підставі документів первинного бухгалтерського обліку, які містяться в матеріалах даної справи, на момент укладення цієї мирової угоди, у загальному розмірі 95489,54 грн., а також витрати по сплаті судового збору у сумі 1921,00 грн. та 2700,00 грн. витрат на професійну правничу допомогу.

У пункті 2 мирової угоди відповідач зобов`язується здійснити перерахування коштів на поточний рахунок позивача у загальному розмірі 95489,54 грн. в якості погашення основного розміру заборгованості за наступним графіком погашення заборгованості:

№Термін платежуСума платежу, грн.Вид платежу 1.до 01 вересня 2020 року, але не раніше 01 квітня 2020 року 95489,54сплата основного боргу по справі №910/16101/19 Всього: 95489,54

Сторони погодили, що за їх взаємною згодою, виконання грошового зобов`язання відповідачем може бути виконано в іншій формі та/або чином, не заборонених чинним законодавством України, зокрема, шляхом передачі матеріальних цінностей, товарів, послуг, заліку зустрічних однорідних вимог, у зв`язку із існуванням та виконанням сторонами умов договору №533-3/2018-ПС про надання послуг з вирощування сільськогосподарської продукції від 05.09.2018 р., тощо.

У пункті 3 мирової угоди зазначено, що у випадку належного виконання відповідачем п. 2 даної мирової угоди, зобов`язання відповідача з приводу сплати витрат по сплаті судового збору у сумі 1921,00 грн. та 2700,00 грн. припиняються.

Згідно п. 4 мирової угоди сторони погоджуються, що у разі не сплати, несвоєчасної сплати та/або неповної сплати відповідачем ( виконання власного обов`язку в будь-якій іншій формі, не забороненій чинним законодавством України ) в терміни, передбачені пунктом 2 цієї мирової угоди, позивач набуде право та/або відповідач зобов`язаний буде сплатити на користь позивача заборгованість, на момент укладення цієї мирової угоди, у загальному розмірі 95489,54 грн., а також витрат по сплаті судового збору у сумі 1921,00 грн. та 2700,00 грн. витрат на професійну правничу допомогу.

У пункті 5 мирової угоди сторони погоджують те, що у випадку виконання (в тому числі й часткового) відповідачем пункту 2 даної мирової угоди, проте із порушенням строку та/або її неповним виконання, та виникнення у позивача права на отримання грошової суми у відповідності до пункту 4 даної мирової угоди, сплачені кошти/виконання у законний спосіб зобов`язання відповідачем зобов`язані бути враховані під час реалізації та захисту прав позивача під час застосування пункту 4 даної мирової угоди.

У пункті 6 мирової угоди сторони заявляють, що ні в процесі укладання даної угоди, ні в процесі виконання її умов не будуть порушені інтереси держави та права будь-яких третіх осіб.

Сторони підтверджують, що всі викладені умови цієї угоди відповідають їх реальному волевиявленню інтересам та породжують появу наслідків, зазначених у тексті угоди. Наслідки підписання цієї угоди сторонам відомі. ( п. 7 мирової угоди )

Мирова угода складена в трьох примірниках, по одному для кожної сторони, один примірник надається Господарському міста Києва. ( п. 8 мирової угоди )

Сторони з даною мировою угодою ознайомлені, заперечень не мають. ( п. 9 мирової угоди )

Суд вивчивши мирову угоду, вважає, що вона складена відповідно до вимог чинного законодавства, не порушує інтереси третіх осіб, а тому у відповідності до ст. 192 ГПК України підлягає затвердженню, а провадження у справі, згідно п. 7 ч. 1 ст. 231 ГПК України підлягає закриттю.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 192, ч. 1 ст. 130, п. 7 ч. 1 ст. 231, ст.ст. 232,235 ГПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Затвердити мирову угоду у справі №910/16101/19, що укладена між Фермерським господарством Агроінвест - Топилище ( 45341, Волинська область, Іваничівський район, село Топилище, код 34626298 ) та державним підприємством Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу ( 04112, м. Київ, вул. Олени Теліги, 8, код 37884028 ), оригінал якої знаходиться в матеріалах зазначеної справи, наступного змісту:

МИРОВА УГОДА

м. Київ 17.02.2020 р.

Позивачем у справі № 910/16101/19: Фермерське господарство Агроінвест - Топилище , в особі Голови Трифонової Оксани Василівни, яка діє на підставі Статуту, з одного боку

Відповідачем у справі № 910/16101/19: Державне підприємство Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу в особі в.о. генерального директора Сахненка В.О., який діє на підставі статуту, з іншого боку.

з метою збереження добрих партнерських відносин та взаємовигідного ділового співробітництва, виконання договірних зобов`язань оплати послуг (виконаних робіт) на підставі документів первинного бухгалтерського обліку, та у зв`язку із існування у провадженні Господарського суду міста Києва знаходиться справа №910/16101/19 за позовом ФГ АГРОІНВЕСТ-ТОПИЛИЩЕ до ДП Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу про стягнення заборгованості у зв`язку із порушенням (неналежним, неповним та/або несвоєчасним) виконання грошового зобов`язання щодо оплати послуг (виконаних робіт), у загальному розмірі 95489,54 гривень, укладено цю мирову угоду про наступне:

1. Відповідач підтверджує та визнає існування заборгованості перед позивачем на підставі документів первинного бухгалтерського обліку, які містяться в матеріалах даної справи, на момент укладення цієї мирової угоди, у загальному розмірі 95489,54 грн., а також витрати по сплаті судового збору у сумі 1921,00 грн. та 2700,00 грн. витрат на професійну правничу допомогу.

2. Відповідач зобов`язується здійснити перерахування коштів на поточний рахунок позивача у загальному розмірі 95489,54 грн. в якості погашення основного розміру заборгованості за наступним графіком погашення заборгованості:

№Термін платежуСума платежу, грн.Вид платежу 1.до 01 вересня 2020 року, але не раніше 01 квітня 2020 року 95489,54сплата основного боргу по справі №910/16101/19 Всього: 95489,54 Сторони погодили, що за їх взаємною згодою, виконання грошового зобов`язання відповідачем може бути виконано в іншій формі та/або чином, не заборонених чинним законодавством України, зокрема, шляхом передачі матеріальних цінностей, товарів, послуг, заліку зустрічних однорідних вимог, у зв`язку із існуванням та виконанням сторонами умов договору №533-3/2018-ПС про надання послуг з вирощування сільськогосподарської продукції від 05.09.2018 р., тощо.

3. У випадку належного виконання відповідачем п. 2 даної мирової угоди, зобов`язання відповідача з приводу сплати витрати по сплаті судового збору у сумі 1921,00 грн. та 2700,00 грн. припиняються.

4. Сторони погоджуються, що у разі не сплати, несвоєчасної сплати та/або неповної сплати відповідачем ( виконання власного обов`язку в будь-якій іншій формі, не забороненій чинним законодавством України ) в терміни, передбачені пунктом 2 цієї мирової угоди, позивач набуде право та/або відповідач зобов`язаний буде сплатити на користь позивача заборгованість, на момент укладення цієї мирової угоди, у загальному розмірі 95489,54 грн., а також витрати по сплаті судового збору у сумі 1921,00 грн. та 2700,00 грн. витрат на професійну правничу допомогу.

5. Сторони погоджують те, що у випадку виконання (в тому числі й часткового) відповідачем пункту 2 даної мирової угоди, проте із порушенням строку та/або її неповним виконання, та виникнення у позивача права на отримання грошової суми у відповідності до пункту 4 даної мирової угоди, сплачені кошти/виконання у законний спосіб зобов`язання відповідачем зобов`язані бути враховані під час реалізації та захисту прав позивача під час застосування пункту 4 даної мирової угоди.

6. Сторони заявляють, що ні в процесі укладання даної угоди, ні в процесі виконання її умов не будуть порушені інтереси держави та права будь-яких третіх осіб.

7. Сторони підтверджують, що всі викладені умови цієї угоди відповідають їх реальному волевиявленню інтересам та породжують появу наслідків, зазначених у тексті угоди. Наслідки підписання цієї угоди сторонам відомі.

8. Мирова угода складена в трьох примірниках, по одному для кожної сторони, один примірник надається Господарському міста Києва.

9. Сторони з даною мировою угодою ознайомлені, заперечень не мають.

8. Реквізити, Підписи сторін:

позивач відповідач 44341, Волинська область, Іваничівський район, с. Топилище, код 34626298 п/р № НОМЕР_1 в Волинське ГРУ АТ КБ Приватбанк Витяг з реєстру платників ПДВ № 1803034500012 ІПН № 3462629030 Голова


/Трифонова О.В./ м.п.Державного підприємства Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу 04112, м. Київ, вул. Олени Теліги, 8 телефон: ( 044 ) 529-72-18 р/р НОМЕР_2 Київське ГРУ АТ КБ Приватбанк МФО321842, платник ПДВ № 1426594500251, код ЄДРПОУ 37884028 ІПН № 378840226555 в.о. генерального директора
В.О. Сахненко м. п.

2. Провадження у справі закрити.

3. Ухвала набирає законної сили з дати її винесення, тобто з 27.02.2020 р. і може бути оскаржена до апеляційної інстанції у строки передбачені ст. 256 ГПК України.

4. Ухвала дійсна для пред`явлення до виконання відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону України Про виконавче провадження до 27.02.2023 р.

Стягувач: Фермерське господарство Агроінвест - Топилище ( 45341, Волинська область, Іваничівський район, село Топилище, код 34626298 )

Боржник: Державне підприємство Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу ( 04112, м. Київ, вул. Олени Теліги, 8, код 37884028 )

дата підписання повного тексту ухвали 04.03.2020 р.

Суддя В.І. Пінчук

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено04.03.2020

Судовий реєстр по справі —910/16101/19

Ухвала від 04.03.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Пінчук В.І.

Ухвала від 15.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Пінчук В.І.

Ухвала від 22.01.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Пінчук В.І.

Ухвала від 19.11.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Пінчук В.І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні