Рішення
від 24.02.2020 по справі 912/26/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Кіровоградської області

вул.В`ячеслава Чорновола, 29/32, м.Кропивницький, Україна, 25022,

тел/факс: 22-09-70/24-09-91 E-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2020 рокуСправа № 912/26/20 Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Коваленко Н.М.,

при секретарі судового засідання Перепічай В.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні справу № 912/26/20 від 27.01.2020

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРЕЙД СТЕЙТ" (далі - ТОВ "ФРЕЙД СТЕЙТ"), 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 4А, код ЄДР 42357023,

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРАНСГРУПСЕРВІС" (далі - ТОВ "ТРАНСГРУПСЕРВІС"), 28008, Кіровоградська обл., місто Олександрія, вул. Софіївська, б. 10, код ЄДР 39692409

про стягнення заборгованості у розмірі 99 679, 58 грн з урахуванням ПДВ, 3% річних від простроченої суми заборгованості у розмірі 835,67 грн, інфляційних збитків у розмірі 1 097,16 грн та судового збору за подання позовної заяви у розмірі 1 921,00 грн

ПРЕДСТАВНИКИ:

від позивача - участі не брав;

від відповідача - участі не брав.

До господарського суду 03.01.2020 надійшла позовна заява №б/н від 26.12.2019 ТОВ "ФРЕЙД СТЕЙТ" з вимогами стягнути з ТОВ "ТРАНСГРУПСЕРВІС" на користь позивача заборгованість у розмірі 99 679,58 грн з урахуванням ПДВ, 3% річних від простроченої суми заборгованості у розмірі 835,67 грн, інфляційні збитки у розмірі 1 097,16 грн та судовий збір за подання позовної заяви у розмірі 1921,00 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на невиконання відповідачем умов Договору про надання допоміжних послуг у сфері транспорту №ТР-102/19 від 02.07.2019.

Ухвалою від 08.01.2020 господарський суд позовну заяву №б/н від 26.12.2019 ТОВ "ФРЕЙД СТЕЙТ" залишив без руху та надав позивачу строк для усунення недоліків.

22.01.2020 до господарського суду від позивача надійшли документи, відповідно до яких усунуто недоліки позовної заяви, зокрема, подано позовну заяву в новій редакції з урахуванням виправлених недоліків позовної заяви.

Ухвалою від 27.01.2020 господарський суд прийняв позовну заяву, відкрив провадження у справі, постановив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження, судовий розгляд призначив на 25.02.2020 о 10:30. Надав сторонам строк для подання заяв по суті. Зокрема, відповідач мав право надати суду протягом 15 днів після вручення ухвали про відкриття провадження у справі, подати відзив на позовну заяву та докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача.

Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, ТОВ "ТРАНСГРУПСЕРВІС" отримав ухвалу суду від 27.01.2020 - 01.02.2020.

20.02.2020 до господарського суду надійшов відзив №б/н від б/д на позовну заяву (в новій редакції) про стягнення заборгованості у сумі 99 679,58 грн та фінансових витрат у розмірі 1932,83 грн. У відзиві на позов зазначено, що він надається у межах строку, встановленого судом, проте господарський суд не погоджується із таким твердженням з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 251 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) строком є певний період у часі, зі спливом якого пов`язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. (ч. 1 ст. 252 ЦК України)

Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок. (ч. 1 ст. 253 ЦК України)

Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день. (ч. 5 ст. 254 ЦК України)

Стаття 255 ЦК України визначає порядок вчинення дій в останній день строку. Так, якщо строк встановлено для вчинення дії, вона може бути вчинена до закінчення останнього дня строку. У разі, якщо ця дія має бути вчинена в установі, то строк спливає тоді, коли у цій установі за встановленими правилами припиняються відповідні операції (ч. 1). Письмові заяви та повідомлення, здані до установи зв`язку до закінчення останнього дня строку, вважаються такими, що здані своєчасно (ч. 2).

З огляду на наведені правові норми, останній день, в який відповідач мав право подати відзив на позов до установи зв`язку - 17.02.2020, проте на поштовому конверті, у якому надійшов відзив на позов, зазначена дата відправки - 18.02.2020. Також на описі вкладення у прискорений експрес на ім`я Господарський суд Кіровоградської області, згідно якого направлено до суду відзив, міститься штемпель із датою - 18.02.2020.

Отже, відповідач пропустив строк для подання відзиву на позов.

Відповідно до ч. 1 ст. 118 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку.

Згідно з ч. 2 ст. 118 ГПК України заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

На підставі зазначеної процесуальної норми господарський суд залишає поданий відзив на позов без розгляду.

Представники сторін не скористались своїм правом на участь у судовому засіданні. Водночас, в ухвалі від 27.01.2020 господарський суд не визнавав явку представників сторін обов`язковою.

Дослідивши всі матеріали справи, господарський суд встановив такі фактичні обставини та зміст спірних правовідносин сторін.

02.07.2019 між ТОВ "ФРЕЙД СТЕЙТ" (далі - Виконавець) і ТОВ "ТРАНСГРУПСЕРВІС" (далі - Замовник) був укладений Договір про надання допоміжних послуг у сфері транспорту №ТР-102/19 (далі - Договір).

Відповідно до п. 1.1 Договору Замовник доручає, а Виконавець бере на себе регулярне консультаційно-довідкове та організаційне обслуговування Замовника з питань допоміжної діяльності у сфері транспорту в обсязі та на умовах цього Договору.

Згідно з п. 2.2 Договору належне надання Виконавцем послуг за цим Договором оформлюється Актом виконаних робіт/наданих послуг, що підписується Сторонами.

Оплата наданих послуг здійснюється на підставі Акту приймання - передачі виконаних робіт/наданих послуг, не пізніше трьох робочих днів із дня його підписання/отримання (п. 4.4 Договору).

Сума винагороди за послуги відповідно до Договору розраховується, виходячи з об`єму фактично наданих в періоді послуг і не може бути меншою, ніж 5 % (п`ять відсотків) від винагороди Замовника за договором, на виконання якого Виконавцем надавались допоміжні послуги за цим Договором. Розмір винагороди за весь період надання послуг визначається сумою Актів приймання-передачі виконаних робіт/наданих послуг (п. 4.1 Договору).

Договір підписаний повноважними представниками сторін та скріплений печатками підприємств.

На виконання умов Договору позивачем надавались посередницькі послуги з оформлення документів, пов`язаних з виконанням перевезень озимої пшениці з полів до складу (зерносховища) у селищі Війтівці, Волочиського району, Хмельницької області. Виконавцем для перевірки правильності заповнення було зібрано 141 (сто сорок одну) товарно-транспортну накладну у наступних водіїв Замовника: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Після перевірки Виконавцем були сформовані Реєстр товарно-транспортних накладних №1 від 29.07.2019 та Реєстр товарно-транспортних накладних №2 від 31.07.2019.

Товарно-транспортні накладні та зазначені два реєстри були передані від Виконавця Замовнику згідно Акту приймання-передачі документів №1 від 29 липня 2019 року.

Між позивачем і відповідачем 31 липня 2019 року укладений Акт №1-ФС приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) до Договору №ТР-102/19 від 02 липня 2019 року.

В Акті №1-ФС від 31.07.2019 сторони узгодили, що розцінка за надання допоміжних послуг згідно Договору становить 10 % (десять відсотків) винагороди Замовника за договором, на виконання якого Виконавцем надавались допоміжні послуги згідно цього Договору. Вартість наданих/прийнятих послуг за Договором за липень 2019 року становить 99 679,58 грн. Претензій по якості, повноті, строках та обсягу в цілому наданих послуг від Замовника до Виконавця не має.

Враховуючи строк оплати, визначений п. 4.4. Договору (три робочі дні з дати підписання Акту приймання - передачі виконаних робіт/наданих послуг), виконані позивачем роботи повинні були бути оплачені включно до 05.08.2019.

У зв`язку з несплатою відповідачем такої заборгованості позивач звернувся із даним позовом до суду про стягнення основної заборгованості та здійснених нарахувань - 3% річних та інфляційних збитків.

Станом на день розгляду справи доказів сплати заборгованості суду не подано.

Розглядаючи позов по суті, господарський суд виходить з такого.

Згідно з приписами ст. 11 ЦК України цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків є, зокрема, договори та інші правочини.

Згідно зі ст. 173 Господарського кодексу України (далі - ГК України) - господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Господарські зобов`язання можуть виникати, зокрема, з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать. (ч. 1 ст. 174 ГК України)

Відповідно до ст. 509 ЦК України - зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. (ст. 525 ЦК України)

Статтею 526 ЦК України встановлено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За своєю правовою природою укладений між сторонами Договір є договором про надання послуг.

Відповідно до ч. 1 ст. 901 ЦК України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Згідно з ч. 1 ст. 903 ЦК України якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов`язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Частинами 1-2 ст. 193 ГК України встановлено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов`язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

Станом на час звернення до господарського суду із позовом та вирішення спору, відповідач визначеної Договором та Актом № 1 від 31.07.2019 вартості отриманих послуг не сплатив, внаслідок чого за останнім утворилась заборгованість у розмірі 99 679,58 грн.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що відповідачем порушено умови Договору, а також приписи ст. 525-526 ЦК України, ст. 193 ГК України, а тому позовні вимоги про стягнення з відповідача 99 679,58 грн основного боргу є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

У зв`язку з невиконанням умов Договору позивачем нараховано 3% річних в сумі 835,67 грн на суму заборгованості 99 679,58 грн за період з 06.08.2019 по 15.11.2019 та інфляційні збитки в сумі 1097,16 грн за період серпень-жовтень 2019 року.

Згідно зі ст. 530 ЦК України - якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Статтею 625 ЦК України встановлено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Враховуючи приписи наведених вище норм, вимоги позивача про стягнення 3% річних та інфляційних збитків є правомірними.

Перевіривши розрахунки позивача по нарахуванню 3% річних та інфляційних збитків, господарський суд доходить висновку про правильність таких розрахунків, а тому з відповідача підлягають стягненню 3 % річних в сумі 835,67 грн та інфляційні збитки в сумі 1097,16 грн.

Враховуючи викладене, позовні вимоги ТОВ "ФРЕЙД СТЕЙТ" до ТОВ "ТРАНСГРУПСЕРВІС" підлягають задоволенню в повному обсязі в сумі 101 612,41 грн, в тому числі 99 679,58 грн основного боргу, 835,67 грн 3% річних та 1097,16 грн інфляційних збитків.

У відповідності до ст. 129 ГПК України судовий збір покладається на відповідача.

Керуючись ст. 73-74, 76-77, 123, 129, 233, 236-241, 247-252, 326-327 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРАНСГРУПСЕРВІС" (код ЄДР 39692409, вул. Софіївська, б. 10, місто Олександрія, Кіровоградська обл., 28008) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРЕЙД СТЕЙТ" (код ЄДР 42357023, вул. Зоологічна, 4А, м. Київ, 04119) заборгованість у розмірі 99 679,58 грн, 3% річних від простроченої суми заборгованості у розмірі 835,67 грн, інфляційні збитки у розмірі 1097,16 грн, а також 1 921,00 грн судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення в порядку передбаченому Господарським процесуальним кодексом України. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Примірники рішення направити сторонам.

Повне рішення складено 04.03.2020.

Суддя Н.М. Коваленко

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості надавати інформацію про вебадресу судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, одночасно з врученням (надсиланням/видачі) копії повного або скороченого такого рішення до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Повідомити учасників справи про можливість ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за його вебадресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Вебадреса сторінки на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/sud5013.

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено04.03.2020

Судовий реєстр по справі —912/26/20

Рішення від 04.03.2020

Господарське

Господарський суд Кіровоградської області

Коваленко Н.М.

Ухвала від 26.01.2020

Господарське

Господарський суд Кіровоградської області

Коваленко Н.М.

Ухвала від 07.01.2020

Господарське

Господарський суд Кіровоградської області

Коваленко Н.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні