Ухвала
від 26.02.2020 по справі 910/15684/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

27.02.2020 Справа № 910/15684/19

Господарський суд Львівської області у складі судді Петрашка М.М., розглянувши матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Аста"

до відповідача Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»

за участю у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Дочірнього підприємства «Санаторій Львів» Закритого акціонерного товариства лікувально - оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»

про зобов`язання укласти договір

за участю представників :

від позивача не з`явився

від відповідача Лужбіна Н.Б.

від третьої особи не з`явився

ВСТАНОВИВ

У провадженні Господарського суду Львівської області перебуває справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Аста" до відповідача Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» , за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Дочірнього підприємства «Санаторій Львів» Закритого акціонерного товариства лікувально - оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» про зобов`язання укласти договір.

Хід розгляду справи викладено в ухвалах суду та відображено в протоколах судового засідання.

Позивач та третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача явку представників в судове засідання 27.02.2020р. не забезпечили.

Представник відповідача в судове засідання 27.02.2020р. з`явився, підтримав заяву про затвердження мирової угоди (вх. № 437/20 від 18.02.2020р.). Також через канцелярію суду подав клопотання про долучення до матеріалів справи копій додаткових документів (вх.№ 10124/20 від 27.02.2020р.).

Як вбачається із поданих матеріалів, позивачем та відповідачем на підставі взаємних поступок укладено мирову угоду від 17.02.2020р. у справі №910/15684/19 наступного змісту:

1. Предмет Мирової угоди

1.1. Сторони дійшли згоди, що протягом 10 (десяти) днів з дати затвердження Господарським судом Львівської області цієї Мирової угоди, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ" зобов`язується у нотаріальній формі укласти із Товариством з обмеженою відповідальністю Компанія Аста договір купівлі-продажу комплексу будівель та інженерних мереж, що знаходяться за адресою смт Брюховичі, по вул. Курортній, 8, що належать ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ" на праві приватної власності за ціною 8865000 грн. з ПДВ.

1.2. Комплекс будівель та інженерних мереж ДП Санаторій Львів , розташований за адресою: Львівська область, місто Львів, смт. Брюховичі, вулиця Курортна, будинок, 8 і належить Відповідачу на праві приватної власності та складається з:

1) будівлі адмінкорпусу під літерою А-2 , загальною площею 928,7 кв.м., що належить Продавцю на підставі Свідоцтва про право власності серія САВ № 702783 від 27.03.2008 року, реєстраційний номер майна: 24022898;

2) будівлі корпусу № 2 під літерою Б-2 , загальною площею 409,3 кв.м., що належить Продавцю на підставі Свідоцтва про право власності серія САВ № 702784 від 27.03.2008 року, реєстраційний номер майна: 24022255;

3) будівлі корпусу № 12 під літерою Г-3 , загальною площею 748,5 кв.м., що належить Продавцю на підставі Свідоцтва про право власності серія САВ № 702786 від 27.03.2008 року, реєстраційний номер майна: 24022304;

4) будівлі лікувального корпусу № 7 під літерою Ж-2 загальною площею 660,0 кв.м., що належить Продавцю на підставі Свідоцтва про право власності серія САВ № 702779 від 27.03.2008 року, реєстраційний номер майна: 24022942;

5) будівлі їдальні під літерою Є-2 загальною площею 1188,0 кв.м., що належить Продавцю на підставі Свідоцтва про право власності серія САВ № 702780 від 27.03.2008 року, реєстраційний номер майна: 24022828;

6) будівлі корпусу № 15 під літерою Е-4 загальною площею 2263,5 кв.м., що належить Продавцю на підставі Свідоцтва про право власності серія САВ № 702788 від 27.03.2008 року, реєстраційний номер майна: 24021543;

7) будівлі клубу під літерою З-2 загальною площею 1076,1 кв.м., що належить Продавцю на підставі Свідоцтва про право власності серія САВ № 702789 від 27.03.2008 року, реєстраційний номер майна: 24021318;

8) будівлі бібліотеки з танцювальною площадкою під літерою Л-1 загальною площею 575,0 кв.м., що належить Продавцю на підставі Свідоцтва про право власності серія САВ № 702791 від 27.03.2008 року, реєстраційний номер майна: 24027607;

9) будівлі пральні та котельні під літерою К-2 загальною площею 489,1 кв.м., що належить Продавцю на підставі Свідоцтва про право власності серія САВ № 702790 від 27.03.2008 року, реєстраційний номер майна: 24022766;

10) будівлі складів і гаражів під літерою І-1 загальною площею 938,8 кв.м., що належить Продавцю на підставі Свідоцтва про право власності серія САВ № 702782 від 27.03.2008 року, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1428250046101.

1.3. Нерухоме майно розташоване на земельній ділянці, загальною площею 4,0600 га, кадастровий номер 4610166300:06:002:0031 за адресою смт. Брюховичі, вул. Курортна, 8.

1.4. Сторони дійшли згоди, що Відповідач продає Позивачу комплекс будівель та інженерних мереж ДП Санаторій Львів , у складі 10 (десяти) об`єктів нерухомого майна, визначених п. 1.2. цієї Угоди, розташований за адресою: Львівська область, місто Львів, смт. Брюховичі, вулиця Курортна, будинок 8 за ціною встановленою у Фіксованих умовах продажу, що становить 8865000 грн. з ПДВ. Позивач отримує нерухоме майно в приватну власність, шляхом укладання договору купівлі - продажу посвідченого нотаріально.

1.5. Сторони домовились, що будь-які витрати, платежі та відрахування які пов`язані з укладанням договору купівлі-продажу та його нотаріальним посвідченням, в тому числі сплата державного мита, покладається на Позивача.

1.6. У відповідності із пунктом 4 статті 130 Господарського процесуального кодексу України сторони погодили, що витрати у вигляді судового збору, які сплачені при подачі позовної заяви Позивача Відповідачем не відшкодовуються та покладаються на Позивача згідно даної мирової угоди.

2. Права та обов`язки Сторін

2.1. Кожна Сторона зобов`язується виконувати обов`язки, покладені на неї даною Мировою угодою, сприяти іншій Стороні у виконанні її обов`язків і має право вимагати від іншої Сторони виконання належним чином її обов`язків.

2.2. Сторони зобов`язуються подати спільну письмову заяву до Господарського суду Львівської області в межі справи № 910/15684/19 щодо затвердження даної Мирової Угоди до 18 лютого 2020 року включно.

2.3. Після укладення у нотаріальній формі із Товариством з обмеженою відповідальністю Компанія Аста договору купівлі-продажу комплексу будівель та інженерних мереж, що знаходяться за адресою смт. Брюховичі, по вул. Курортній, 8, що належать ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ" на праві приватної власності за ціною 8 865 000 грн. з ПДВ, зобов`язання Сторін за даною Мировою угодою вважаються виконаними.

3. Відповідальність Сторін

3.1. У випадку порушення своїх зобов`язань за мировою угодою Сторони несуть відповідальність визначену Мировою угодою та чинним законодавством України. Порушенням зобов`язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання.

4. Порядок вирішення спорів

4.1. Усі спори, що виникають під час виконання умов Мирової угоди вирішуються шляхом переговорів.

4.2. Спори, що не вдалося вирішити шляхом переговорів вирішуються Господарським судом.

5. Інші умови

5.1. Мирова угода укладається в письмовій формі.

5.2. Мирова угода складена у трьох оригінальних примірниках, що є однаковими за змістом та мають однакову юридичну силу: один примірник подається суду разом з письмовою заявою в матеріали справи № 910/15684/19, другий примірник залишається у Відповідача, третій примірник залишається у Позивача.

5.3. Сторони гарантують, що з моменту повного виконання умов Мирової угоди вони не матимуть та не заявлятимуть в майбутньому жодних претензій одна до одної з приводу невиконання чи неналежного виконання зобов`язань, що були предметом спору в даній справі.

5.4. Відповідач гарантує, що нерухоме майно, яке має бути відчужене за цією Мировою угодою до цього часу нікому іншому не продане, не подароване, під забороною відчуження не перебуває, податковий арешт та інші обмеження щодо використання та розпорядження вказаним нерухомим майном за цільовим призначенням (продаж, застава, оренда, сервітути тощо) відсутні, майно не є предметом будь-яких спорів і не є внеском до статутного фонду юридичної особи, прав щодо нього у третіх осіб як в межах, так і за межами України немає.

5.5. Після підписання даної Мирової Угоди всі попередні переговори за нею, листування, домовленості, втрачають юридичну силу.

5.6. Сторони стверджують, що їм відомі положення статей 129, 130, 192 Господарського процесуального кодексу України.

5.7. Сторони стверджують, що всі спори, за фактами, вказаними у позовній заяві вважаються врегульованими і не можуть бути предметом наступних позовів.

5.8. Сторони визнають, що з врахуванням положень цієї Мирової угоди, норм і документів, на які є в ній посилання, визначені всі суттєві умови та існують належні підстави для визначення зобов`язань Сторін.

5.9. Відповідач стверджує, що умови даної Мирової Угоди є такими, що не суперечать чинному законодавству України, повністю влаштовують Відповідача, що ні в процесі укладення даної Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права Сторін, будь-яких третіх осіб, в тому числі держави.

5.10. Позивач стверджує, що умови даної Мирової Угоди є такими, що не суперечать чинному законодавству України, повністю влаштовують Позивача, що ні в процесі укладення даної Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права Сторін, будь-яких третіх осіб, в тому числі держави.

5.11. Вся інформація, викладена в даній Мировій угоді, сприймається Сторонами як повною мірою достовірна. Кожна Сторона окремо несе повну відповідальність за недостовірність інформації, яка зазначена в цій Мировій угоді.

5.12. Дана Мирова угода передається на затвердження Господарському суду Львівської області у справі № 910/15684/19 та набуває чинності після затвердження цієї Мирової угоди Господарським судом Львівської області.

Частиною 7 статті 46 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Відповідно до частин 1, 2 статті 192 Господарського процесуального кодексу України, мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

Згідно з частиною 4 статті 192 Господарського процесуального кодексу України, укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 231 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Розглянувши спільну заяву позивача та відповідача, перевіривши повноваження осіб на підписання мирової угоди, суд прийшов до висновку затвердити укладену між сторонами мирову угоду та закрити провадження у справі.

Відповідно до частини 3 статті 231 Господарського процесуального кодексу України, у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду із спору між тими самим сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Частиною 4 статті 231 Господарського процесуального кодексу України, про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

Керуючись статтями 46, 192, 193, 231, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ

1 . Задовольнити заяву про затвердження мирової угоди у справі №910/15684/19.

2 . Затвердити мирову угоду від 17.02.2020 р. у справі № 910/15684/19, що укладена між Товариством з обмеженою відповідальністю Компанія Аста та Приватним акціонерним товариством лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця" в такій редакції:

МИРОВА УГОДА

сторін в межах справи № 910/15684/19 за позовом ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ АСТА до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ"

м. Київ 17 лютого 2020 року

Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія Аста , надалі - Позивач , в особі директора Гуськова Юрія Івановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ", надалі - Відповідач , в особі Т.в.о. Голови Правління Троценка Олександра Миколайовича, який діє на підставі наказу від 14.02.2020 року № 28-ВД, з іншої сторони (далі кожен окремо - Сторона, а разом - Сторони)

з метою врегулювання спору в межах справи № 910/15684/19, що знаходиться у провадженні Господарського суду Львівської області, на підставі взаємних поступок, керуючись ст. ст. 130, 192, 193 ГПК України, уклали цю мирову угоду на наступних умовах:

1. Предмет Мирової угоди

1.1. Сторони дійшли згоди, що протягом 10 (десяти) днів з дати затвердження Господарським судом Львівської області цієї Мирової угоди, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ" зобов`язується у нотаріальній формі укласти із Товариством з обмеженою відповідальністю Компанія Аста договір купівлі-продажу комплексу будівель та інженерних мереж, що знаходяться за адресою смт Брюховичі, по вул. Курортній, 8, що належать ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ" на праві приватної власності за ціною 8 865 000 грн. з ПДВ.

1.2. Комплекс будівель та інженерних мереж ДП Санаторій Львів , розташований за адресою: Львівська область, місто Львів, смт. Брюховичі, вулиця Курортна, будинок, 8 і належить Відповідачу на праві приватної власності та складається з:

1) будівлі адмінкорпусу під літерою А-2 , загальною площею 928,7 кв.м., що належить Продавцю на підставі Свідоцтва про право власності серія САВ № 702783 від 27.03.2008 року, реєстраційний номер майна: 24022898;

2) будівлі корпусу № 2 під літерою Б-2 , загальною площею 409,3 кв.м., що належить Продавцю на підставі Свідоцтва про право власності серія САВ № 702784 від 27.03.2008 року, реєстраційний номер майна: 24022255;

3) будівлі корпусу № 12 під літерою Г-3 , загальною площею 748,5 кв.м., що належить Продавцю на підставі Свідоцтва про право власності серія САВ № 702786 від 27.03.2008 року, реєстраційний номер майна: 24022304;

4) будівлі лікувального корпусу № 7 під літерою Ж-2 загальною площею 660,0 кв.м., що належить Продавцю на підставі Свідоцтва про право власності серія САВ № 702779 від 27.03.2008 року, реєстраційний номер майна: 24022942;

5) будівлі їдальні під літерою Є-2 загальною площею 1188,0 кв.м., що належить Продавцю на підставі Свідоцтва про право власності серія САВ № 702780 від 27.03.2008 року, реєстраційний номер майна: 24022828;

6) будівлі корпусу № 15 під літерою Е-4 загальною площею 2263,5 кв.м., що належить Продавцю на підставі Свідоцтва про право власності серія САВ № 702788 від 27.03.2008 року, реєстраційний номер майна: 24021543;

7) будівлі клубу під літерою З-2 загальною площею 1076,1 кв.м., що належить Продавцю на підставі Свідоцтва про право власності серія САВ № 702789 від 27.03.2008 року, реєстраційний номер майна: 24021318;

8) будівлі бібліотеки з танцювальною площадкою під літерою Л-1 загальною площею 575,0 кв.м., що належить Продавцю на підставі Свідоцтва про право власності серія САВ № 702791 від 27.03.2008 року, реєстраційний номер майна: 24027607;

9) будівлі пральні та котельні під літерою К-2 загальною площею 489,1 кв.м., що належить Продавцю на підставі Свідоцтва про право власності серія САВ № 702790 від 27.03.2008 року, реєстраційний номер майна: 24022766;

10) будівлі складів і гаражів під літерою І-1 загальною площею 938,8 кв.м., що належить Продавцю на підставі Свідоцтва про право власності серія САВ № 702782 від 27.03.2008 року, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1428250046101.

1.3. Нерухоме майно розташоване на земельній ділянці, загальною площею 4,0600 га, кадастровий номер 4610166300:06:002:0031 за адресою смт. Брюховичі, вул. Курортна, 8.

1.4. Сторони дійшли згоди, що Відповідач продає Позивачу комплекс будівель та інженерних мереж ДП Санаторій Львів , у складі 10 (десяти) об`єктів нерухомого майна, визначених п. 1.2. цієї Угоди, розташований за адресою: Львівська область, місто Львів, смт. Брюховичі, вулиця Курортна, будинок 8 за ціною встановленою у Фіксованих умовах продажу, що становить 8 865 000 грн. з ПДВ. Позивач отримує нерухоме майно в приватну власність, шляхом укладання договору купівлі - продажу посвідченого нотаріально.

1.5. Сторони домовились, що будь-які витрати, платежі та відрахування які пов`язані з укладанням договору купівлі-продажу та його нотаріальним посвідченням, в тому числі сплата державного мита, покладається на Позивача.

1.6. У відповідності із пунктом 4 статті 130 Господарського процесуального кодексу України сторони погодили, що витрати у вигляді судового збору, які сплачені при подачі позовної заяви Позивача Відповідачем не відшкодовуються та покладаються на Позивача згідно даної мирової угоди.

2. Права та обов`язки Сторін

2.1. Кожна Сторона зобов`язується виконувати обов`язки, покладені на неї даною Мировою угодою, сприяти іншій Стороні у виконанні її обов`язків і має право вимагати від іншої Сторони виконання належним чином її обов`язків.

2.2. Сторони зобов`язуються подати спільну письмову заяву до Господарського суду Львівської області в межі справи № 910/15684/19 щодо затвердження даної Мирової Угоди до 18 лютого 2020 року включно.

2.3. Після укладення у нотаріальній формі із Товариством з обмеженою відповідальністю Компанія Аста договору купівлі-продажу комплексу будівель та інженерних мереж, що знаходяться за адресою смт. Брюховичі, по вул. Курортній, 8, що належать ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ" на праві приватної власності за ціною 8865000 грн. з ПДВ, зобов`язання Сторін за даною Мировою угодою вважаються виконаними.

3. Відповідальність Сторін

3.1. У випадку порушення своїх зобов`язань за мировою угодою Сторони несуть відповідальність визначену Мировою угодою та чинним законодавством України. Порушенням зобов`язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання.

4. Порядок вирішення спорів

4.1. Усі спори, що виникають під час виконання умов Мирової угоди вирішуються шляхом переговорів.

4.2. Спори, що не вдалося вирішити шляхом переговорів вирішуються Господарським судом.

5. Інші умови

5.1. Мирова угода укладається в письмовій формі.

5.2. Мирова угода складена у трьох оригінальних примірниках, що є однаковими за змістом та мають однакову юридичну силу: один примірник подається суду разом з письмовою заявою в матеріали справи № 910/15684/19, другий примірник залишається у Відповідача, третій примірник залишається у Позивача.

5.3. Сторони гарантують, що з моменту повного виконання умов Мирової угоди вони не матимуть та не заявлятимуть в майбутньому жодних претензій одна до одної з приводу невиконання чи неналежного виконання зобов`язань, що були предметом спору в даній справі.

5.4. Відповідач гарантує, що нерухоме майно, яке має бути відчужене за цією Мировою угодою до цього часу нікому іншому не продане, не подароване, під забороною відчуження не перебуває, податковий арешт та інші обмеження щодо використання та розпорядження вказаним нерухомим майном за цільовим призначенням (продаж, застава, оренда, сервітути тощо) відсутні, майно не є предметом будь-яких спорів і не є внеском до статутного фонду юридичної особи, прав щодо нього у третіх осіб як в межах, так і за межами України немає.

5.5. Після підписання даної Мирової Угоди всі попередні переговори за нею, листування, домовленості, втрачають юридичну силу.

5.6. Сторони стверджують, що їм відомі положення статей 129, 130, 192 Господарського процесуального кодексу України.

5.7. Сторони стверджують, що всі спори, за фактами, вказаними у позовній заяві вважаються врегульованими і не можуть бути предметом наступних позовів.

5.8. Сторони визнають, що з врахуванням положень цієї Мирової угоди, норм і документів, на які є в ній посилання, визначені всі суттєві умови та існують належні підстави для визначення зобов`язань Сторін.

5.9. Відповідач стверджує, що умови даної Мирової Угоди є такими, що не суперечать чинному законодавству України, повністю влаштовують Відповідача, що ні в процесі укладення даної Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права Сторін, будь-яких третіх осіб, в тому числі держави.

5.10. Позивач стверджує, що умови даної Мирової Угоди є такими, що не суперечать чинному законодавству України, повністю влаштовують Позивача, що ні в процесі укладення даної Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права Сторін, будь-яких третіх осіб, в тому числі держави.

5.11. Вся інформація, викладена в даній Мировій угоді, сприймається Сторонами як повною мірою достовірна. Кожна Сторона окремо несе повну відповідальність за недостовірність інформації, яка зазначена в цій Мировій угоді.

5.12. Дана Мирова угода передається на затвердження Господарському суду Львівської області у справі № 910/15684/19 та набуває чинності після затвердження цієї Мирової угоди Господарським судом Львівської області.

Адреси та реквізити Сторін:

ПОЗИВАЧ:

Товариство з обмеженою відповідальністю

Компанія Аста

Директор


Ю.І. Гуськов

ВІДПОВІДАЧ:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО- ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ"

Т.в.о. Голови правління


О.М. Троценко

3 . Закрити провадження у справі № 910/15684/19.

Стягувачем за вказаною ухвалою є: Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія АСТА (02050, м.Київ, вул.Глибочицька, будинок 33-37, офіс 28, ідентифікаційний код 32735849)

Боржником за вказаною ухвалою є: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО- ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ" (01033, м.Київ, вул.Шота Руставелі, будинок 39/41, ідентифікаційний код 02583780).

У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди, ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Ухвала набирає законної сили відповідно до статті 235 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалу може бути оскаржено відповідно до розділу IV Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 03.03.2020р.

Суддя Петрашко М.М.

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено05.03.2020

Судовий реєстр по справі —910/15684/19

Ухвала від 04.03.2020

Господарське

Господарський суд Львівської області

Петрашко М.М.

Ухвала від 26.02.2020

Господарське

Господарський суд Львівської області

Петрашко М.М.

Ухвала від 04.02.2020

Господарське

Господарський суд Львівської області

Петрашко М.М.

Ухвала від 04.02.2020

Господарське

Господарський суд Львівської області

Петрашко М.М.

Ухвала від 28.12.2019

Господарське

Господарський суд Львівської області

Петрашко М.М.

Ухвала від 01.12.2019

Господарське

Господарський суд Львівської області

Петрашко М.М.

Ухвала від 27.11.2019

Господарське

Господарський суд Львівської області

Петрашко М.М.

Ухвала від 07.11.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Бондарчук В.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні