Рішення
№ 87995690
від 24.02.2020 по справі 915/2461/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

======================================================================

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2020 року Справа № 915/2461/19

м.Миколаїв

Господарський суд Миколаївської області у складi головуючого судді Ткаченка О.В.,

за участю секретаря Сулейманової С.М.

за участю представників сторін:

від позивача - Сурикова И.А.;

від відповідача - не з`явився;

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом : Товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївська електропостачальна компанія» , 54017, м. Миколаїв, вул. Погранична, 39/1, код ЄДРПОУ 42129888

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Єдині комунальні системи» , 57284, Миколаївська область, Вітовський район, с.Лимани, вул.Центральна, 130, код ЄДРПОУ 34010619

про: стягнення основного боргу в сумі 330717,10 грн, пені в сумі 36744,24 грн, інфляційних втрат у розмірі 1579,94 грн, 3% річних у сумі 3262,22 грн, а також 5584,56 грн витрат по сплаті судового збору, -

В С Т А Н О В И В:

СУТЬ СПОРУ: 23.12.2019 Товариство з обмеженою відповідальністю «Миколаївська електропостачальна компанія» звернулось до Господарського суду Миколаївської області з позовом про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Єдині комунальні системи» основного боргу в сумі 330717,10 грн, пені в сумі 36744,24 грн, інфляційних втрат у розмірі 1579,94 грн, 3% річних у сумі 3262,22 грн, а також 5584,56 грн витрат по сплаті судового збору у зв`язку з несвоєчасною сплатою відповідачем своїх зобов`язань за договором від 01.12.2018 № 40/683 за поставлену електричну енергію.

Ухвалою суду від 28.12.2019 позовну заяву було прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження, судове засідання призначено на 04 лютого 2020 року о 12:30.

Від відповідача 03.02.2020 до суду надійшла заява про перенесення розгляду справи у зв`язку з перебуванням директора на амбулаторному лікуванні та відсутністю можливості направити у судове засідання іншого представника.

Ухвалою суду від 04.02.2020 було відкласти розгляд справи у судовому засіданні 25 лютого 2020 року о 15:00.

Відповідач правом на надання відзиву не скористався, представника у судове засідання не направив.

Ухвала суду від 04.02.2020 була надіслана на адресу відповідача та отримана ним 11.02.2020, що підтверджено поштовим повідомленням про вручення. (а.с. 110)

Відповідно до ч. 9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України, у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Відповідно до ч. 1 ст. 202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті.

Представник позивача у судовому засіданні 25.02.2020 підтримав позовні вимоги у повному обсязі.

У судовому засіданні 25.02.2020 у відповідності до вимог ст.ст. 233, 240 ГПК України судом було підписано вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів у їх сукупності, а також приймаючи до уваги, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, суд встановив наступні обставини.

У зв`язку з набранням 11.06.2017 чинності Законом України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII та відокремленням діяльності з розподілу електричної енергії від функцій виробництва, передачі та постачання, з 01.01.2019 надання послуг з постачання (продажу) електроенергії здійснює ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» .

Відповідно до пункту 13 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії» , споживачі (крім побутових та малих непобутових споживачів), яким на день набрання чинності цим Законом здійснював постачання електричної енергії постачальник за регульованим тарифом, мають обрати собі електропостачальника та укласти з ним договір постачання електричної енергії споживачу до 01.01.2019.

Відповідно до п. 2 Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 №312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії» (далі - Правила), укладення договорів між споживачами та іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії відповідно до вимог Правил здійснюється до 01.12.2018 шляхом приєднання споживачів до публічних договорів приєднання (договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, відповідних договорів про постачання електричної енергії) на умовах чинних договорів про постачання електричної енергії та про користування електричною енергією, укладених з відповідними постачальниками електричної енергії за регульованим тарифом, шляхом подання заяви-приєднання.

Керуючись вказаними положеннями законодавства, ТОВ «Єдині комунальні системи» 28.11.2018 підписано заяву-приєднання до умов договору про постачання електричної енергії споживачу, згідно умов якої ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» (постачальник електричної енергії) повідомило споживача про припинення діяльності постачальника електричної енергії АТ «Миколаївобленерго» та приєднання споживача з 01.12.2018 до договору про постачання електричної енергії споживачу на умовах договору про постачання електричної енергії від 24.12.2007 № 40/683 бази даних абонентів постачальника електричної енергії за регульованим тарифом.

За наявності підпису споживача договір про постачання електричної енергії споживачу вважається укладеним з 01.12.2018.

Заява-приєднання підлягає поверненню споживачем на адресу АТ «Миколаївобленерго» , однак, якщо споживач до 01.12.2018 не звернувся до АТ «Миколаївобленерго» із запереченнями щодо укладення договору в цілому або щодо окремих умов договору та спожив певний обсяг електричної енергії, - договір про постачання електричної енергії споживачу вважається укладеним без заперечень.

Відповідно до п. 1.1 Договору цей Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг (далі - Договір) є публічним договором приєднання, який встановлює порядок та умови постачання електричної енергії виключно побутовим та малим непобутовим споживачам (далі - споживач) постачальником універсальних послуг (далі - постачальник) та укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України шляхом приєднання споживача до цього Договору, згідно із заявою-приєднанням яка є додатком 1 до цього Договору.

Відповідно до п. 1.2 Договору умови цього Договору розроблені відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14 березня 2018 року № 312 (далі - ПРРЕЕ), та є однаковими для всіх споживачів.

Відповідно до п. 2.1 Договору за цим Договором постачальник продає електричну енергію споживачу для забезпечення потреб електроустановок споживача, а споживач оплачує постачальнику вартість спожитої (купленої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору.

Відповідно до п. 2.2 Договору обов`язковою умовою для постачання електричної енергії споживачу є наявність у споживача укладеного в установленому порядку з оператором системи договору про надання послуг з розподілу, на підставі якого споживач набуває право отримувати послугу з розподілу електричної енергії.

Відповідно до п. 3.4 Договору датою початку постачання електричної енергії споживачу є дата, зазначена в заяві-приєднанні.

Відповідно до п. 5.1 Договору споживач розраховується з постачальником за спожиту електричну енергію за цінами (тарифами), що визначаються відповідно до методики (порядку), затвердженої Регулятором, згідно з обраною Споживачем комерційною пропозицією, яка є додатком 3 до цього Договору.

Відповідно до п. 5.2 Договору спосіб визначення ціни за електричну енергію зазначається в комерційній пропозиції постачальника.

Для одного об`єкта споживання (площадки вимірювання) застосовується один спосіб визначення ціни на електричну енергію.

Відповідно до п. 5.8 Договору розрахунковим періодом за цим Договором є календарний місяць.

Відповідно до п. 5.9 Договору розрахунки споживача за цим Договором здійснюються на поточний рахунок із спеціальним режимом використання постачальника (далі - спецрахунок). При цьому, споживач не обмежується у праві здійснювати оплату за цим Договором через банківську платіжну систему, он-лайн переказ, поштовий переказ, внесення готівки через касу постачальника, та в інший не заборонений чинним законодавством спосіб. Оплата вартості електричної енергії за цим Договором здійснюється споживачем виключно шляхом перерахування коштів на спецрахунок постачальника. Оплата вважається здійсненою після того, як на спецрахунок постачальника надійшла вся сума коштів. Спецрахунок постачальника зазначається у платіжних документах постачальника, у тому числі у разі його зміни.

Відповідно до п. 5.10 Договору оплата рахунка постачальника за цим Договором має бути здійснена споживачем у строки, визначені в рахунку, але не менше 5 робочих днів від дати отримання споживачем цього рахунка, або протягом 5 робочих днів від строку оплати, зазначеного в комерційній пропозиції, прийнятої споживачем.

Відповідно до п. 5.11 Договору якщо споживач не здійснив оплату за цим Договором в строки, передбачені комерційною пропозицією, постачальник має право здійснити заходи з припинення постачання електричної енергії споживачу у порядку, визначеному ПРРЕЕ (з

урахуванням особливостей, встановлених для вразливих споживачів). У разі порушення споживачем строків оплати постачальник має право вимагати сплату пені. Пеня нараховується за кожен прострочений день оплати за цим Договором. Споживач сплачує за вимогою постачальника пеню у розмірі, що зазначається у комерційній пропозиції.

Відповідно до п. 5.12 Договору у разі виникнення у споживача заборгованості за постачання електричної енергії за цим Договором споживач повинен звернутися до постачальника із заявою про складення графіка погашення заборгованості на строк не більше 12 місяців та за вимогою постачальника подати довідки, які підтверджують неплатоспроможність Споживача. Графік погашення заборгованості оформляється додатком до цього Договору або окремим договором про реструктуризацію заборгованості. Укладення Сторонами та дотримання споживачем графіка погашення заборгованості не звільняє споживача від здійснення поточних платежів за цим Договором.

Відповідно до п. 5.13 Договору споживач здійснює оплату за послугу з розподілу (передачі) електричної енергії через постачальника, із зазначенням обраного способу оплати в комерційній пропозиції. При виставленні рахунку за спожиту електричну енергію споживачу постачальник зобов`язаний окремо вказувати оплату за послугу з розподілу електричної енергії та оплату вартості електричної енергії.

Відповідно до п. 6.2 Договору споживач зобов`язаний зокрема забезпечувати своєчасну та повну оплату спожитої електричної енергії відповідно до умов цього Договору та пов`язаних з постачанням електричної енергії послуг згідно з умовами цього Договору.

Відповідно до п. 13.1 Договору цей Договір укладається на строк, зазначений в комерційній пропозиції, яку обрав споживач, та набуває чинності з дати подання споживачем заяви-приєднання. Умови цього Договору починають виконуватись з дати початку постачання електричної енергії, зазначеної споживачем у заяві-приєднанні.

Згідно заяви-приєднання від 28.11.2018 року до умов договору про постачання електричної енергії споживачу (а.с. 13), умови Договору починають діяти з 01.12.2018, та відповідно до п. 7 комерційної пропозиції № 2 (а.с. 19-20) діє до 31.12.2019 (включно), а в частині розрахунків діє до повного їх завершення.

Відповідно до п. 2 комерційної пропозиції №2 до Договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, розрахунки Споживача за спожиту електричну енергію та терміни оплати виставлених рахунків протягом розрахункового періоду здійснюються на умовах Договору про постачання електричної енергії за регульованим тарифом АТ «Миколаївобленерго» .

За передбаченими п. 3 комерційної пропозиції № 2 умовами постачальник до 5 числа наступного за розрахунковим місяця надає споживачу рахунок на оплату за фактично спожиту електроенергію у попередньому місяці.

Якщо фактичне споживання електричної енергії виявиться більшим, ніж очікуване, різниця між сумою планових платежів та вартістю фактично спожитої електроенергії має бути сплачена протягом 5 операційних днів з дня формування/отримання рахунків за фактично використану у розрахунковому періоді електричну енергію.

Якщо фактичне споживання та вартість електричної енергії виявиться меншим ніж очікуване, надлишкові кошти зараховуються як оплата наступних платежів.

У травні 2019 року позивач поставив відповідачу активну електроенергію в кількості 24205 кВт.год на суму 70348,82 грн., що підтверджується актом про прийняття-передавання послуг від 31.05.2019 року (а.с. 54).

Позивач виставив відповідачу рахунок №40/683/5/1 від 05.06.2019 року на суму 70348,82 грн. (а.с. 53)

У червні 2019 року позивач поставив відповідачу активну електроенергію в кількості 23786 кВт.год на суму 69131,05 грн., що підтверджується актом про прийняття-передавання послуг від 30.06.2019 року (а.с. 67).

Позивач виставив відповідачу рахунок №40/683/6/1 від 05.07.2019 року на суму 66131,05 грн. (а.с. 66)

Також позивач виставив відповідачу рахунок №40/683/6/1/П1 від 05.06.2019 року на суму 30516,95 грн. (плановий платіж) (а.с. 65).

У липні 2019 року позивач поставив відповідачу активну електроенергію в кількості 26686 кВт.год на суму 94923,79 грн., що підтверджується актом про прийняття-передавання послуг від 31.07.2019 року (а.с. 72).

Позивач виставив відповідачу рахунок №40/683/7/1 від 06.08.2019 року на суму 94923,79 грн. (а.с. 71)

Також позивач виставив відповідачу рахунок №40/683/7/1/П1 від 05.07.2019 року на суму 81815,51 грн. (плановий платіж) (а.с. 69) та рахунок №40/683/7/1/П2 від 05.07.2019 на суму 35063,77 грн. (плановий платіж).

У серпні 2019 року позивач поставив відповідачу активну електроенергію в кількості 18098 кВт.год на суму 60877,26 грн., що підтверджується актом про прийняття-передавання послуг від 31.08.2019 року (а.с. 76).

Позивач виставив відповідачу рахунок №40/683/8/1 від 06.09.2019 року на суму 60877,26 грн. (а.с. 75)

Також позивач виставив відповідачу рахунок №40/683/8/1/П2 від 06.08.2019 року на суму 35319,44 грн. (плановий платіж) (а.с. 74) та рахунок № 40/683/8/1/П1 від 06.08.2019 на суму 82412,03 грн. (плановий платіж).

У вересні 2019 року позивач поставив відповідачу активну електроенергію в кількості 22671 кВт.год на суму 70938,37 грн., що підтверджується актом про прийняття-передавання послуг від 30.09.2019 року (а.с. 80).

Позивач виставив відповідачу рахунок №40/683/9/1 від 04.10.2019 року на суму 70938,37 грн. (а.с. 79)

Також позивач виставив відповідачу рахунок №40/683/9/1/П1 від 06.09.2019 року на суму 76661,39 грн. (плановий платіж) (а.с. 77) та рахунок №40/683/9/1/П2 від 06.09.2019 року на суму 32854,87 грн. (плановий платіж) (а.с. 78).

Таким чином, у період з травня по вересень 2019 року включно позивач поставив відповідачу активну електроенергію на загальну суму 366219,29 грн.

Проте свої зобов`язання з оплати за поставлену електроенергію у період з травня по вересень 2019 року відповідач виконав неналежним чином, здійснивши часткову оплату за вказаний період на загальну суму 35502,19 грн., що підтверджено наявними в матеріалах справи платіжними дорученнями від 12.07.2019 № 782, від 17.07.2019 № 784, від 18.07.2019 № 787, від 30.07.2019 № 1, від 12.08.2019 № 820, від 27.08.2019 № 845, від 28.08.2019 № 847, від 10.09.2019 № 860, від 11.09.2019 № 864, від 04.07.2019 № 769.

Таким чином за відповідачем обліковується заборгованість за поставлену електроенергію у період з травня по вересень 2019 року у розмірі 330717,10 грн, яка залишилась несплаченою.

На підставі ст. ст. 11, 202, 509 ЦК України між сторонами на підставі Договору виникло господарське зобов`язання, яке в силу ст. ст. 525, 526 ЦК України, ст. 193 ГК України має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог законодавства. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 714 ЦК України за договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу одна сторона (постачальник) зобов`язується надавати другій стороні (споживачеві, абонентові) енергетичні та інші ресурси, передбачені договором, а споживач (абонент) зобов`язується оплачувати вартість прийнятих ресурсів та дотримуватись передбаченого договором режиму її використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного та іншого обладнання. До договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, положення про договір поставки, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин сторін.

Відповідно до ч. 1 ст. 712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Враховуючи викладене, вимога позивача щодо стягнення з відповідача основного боргу в сумі 330717,10 грн. є обґрунтованою та доведеною матеріалами справи.

Щодо вимоги про стягнення пені в сумі 36744,24 грн., слід зазначити наступне.

Відповідно до ст. ст. 610, ч. 1 ст. 612 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання), а боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Стаття 549 ЦК України встановлює, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Відповідно до ч. 2 ст. 551 ЦК України якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

За приписами ч. 1 ст. 231 ГК України законом щодо окремих видів зобов`язань може бути визначений розмір штрафних санкцій, зміна якого за погодженням сторін не допускається.

Відповідно до ч. 6 ст. 232 ГК України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Перевіривши розрахунок розміру пені, судом встановлено, що позивачем у зв`язку з несвоєчасною оплатою виставлених рахунків було здійснено нарахування пені у розмірі 36931,00 грн за загальний період з 12.04.2019 року по 31.10.2019 року по кожному з рахунків:

- №40/683/3/1 від 04.04.2019 на суму 31375,92 грн. за загальний період з 12.04.2019 по 22.05.2019 нараховано пеню в загальній сумі 846,41 грн.;

- №40/683/4/1/П1 від 04.04.2019 на суму 40689,26 грн. за загальний період з 06.04.2019 по 30.04.2019 нараховано пеню в загальній сумі 997,73 грн.;

- №40/683/4/1/П2 від 04.04.2019 на суму 17438,27 грн. за загальний період з 23.04.2019 по 30.04.2019 нараховано пеню в загальній сумі 135,21 грн.;

- №40/683/4/1 від 07.05.2019 на суму 42061,08 грн. за загальний період з 17.05.2019 по 24.06.2019 нараховано пеню в загальній сумі 1001,16 грн.;

- №40/683/5/1/П1 від 07.05.2019 на суму 50861,59 грн. за загальний період з 07.05.2019 по 31.05.2019 нараховано пеню в загальній сумі 1219,29 грн.;

- №40/683/4/1/П2 від 07.05.2019 на суму 21797,82 грн. за загальний період з 21.05.2019 по 31.05.2019 нараховано пеню в загальній сумі 229,92 грн.;

- №40/683/5/1 від 05.06.2019 на суму 70348,82 грн. за загальний період з 13.06.2019 по 31.10.2019 нараховано пеню в загальній сумі 6473,22 грн.;

- №40/683/6/1/П1 від 05.06.2019 на суму 71206,21 грн. за загальний період з 06.06.2019 по 30.06.2019 нараховано пеню в загальній сумі 1707,00 грн.;

- №40/683/6/1/П2 від 05.06.2019 на суму 30516,95 грн. за загальний період з 21.06.2019 по 30.06.2019 нараховано пеню в загальній сумі 292,63 грн.;

- №40/683/6/1 від 05.07.2019 на суму 66131,05 грн. за загальний період з 13.07.2019 по 31.10.2019 нараховано пеню в загальній сумі 6658,41 грн.;

- №40/683/7/1/П1 від 05.07.2019 на суму 81815,51 грн. за загальний період з 06.07.2019 по 31.07.2019 нараховано пеню в загальній сумі 2010,64 грн.;

- №40/683/7/1/П2 від 05.07.2019 на суму 35063,77 грн. за загальний період з 22.07.2019 по 31.07.2019 нараховано пеню в загальній сумі 293,96 грн.;

- №40/683/7/1 від 06.08.2019 на суму 94923,79 грн. за загальний період з 14.08.2019 по 31.10.2019 нараховано пеню в загальній сумі 6803,30 грн.;

- №40/683/8/1/П1 від 06.08.2019 на суму 82412,03 грн. за загальний період з 06.08.2019 по 31.08.2019 нараховано пеню в загальній сумі 1995,95 грн.;

- №40/683/8/1/П2 від 06.08.2019 на суму 35319,44 грн. за загальний період з 21.08.2019 по 31.08.2019 нараховано пеню в загальній сумі 361,90 грн.;

- №40/683/8/1 від 06.09.2019 на суму 60877,26 грн. за загальний період з 14.09.2019 по 31.10.2019 нараховано пеню в загальній сумі 2618,56 грн.;

- №40/683/9/1/П1 від 06.09.2019 на суму 76661,39 грн. за загальний період з 06.09.2019 по 30.09.2019 нараховано пеню в загальній сумі 1732,76 грн.;

- №40/683/9/1/П2 від 06.09.2019 на суму 32854,87 грн. за загальний період з 21.09.2019 по 30.09.2019 нараховано пеню в загальній сумі 297,04 грн.;

- №40/683/9/1 від 04.10.2019 на суму 70938,37 грн. за загальний період з 12.10.2019 по 31.10.2019 нараховано пеню в загальній сумі 1255,51 грн.

Оскільки в рахунок сплати пені було зараховано платіж у сумі 186,76 грн, розмір несплаченої пені станом на 31.10.2019 становить 36744,24 грн.

Враховуючи, що нарахування здійснено позивачем, виходячи з подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення, та в межах шестимісячного строку, та відповідачем жодним чином не спростовано позовні вимоги в частині нарахування пені, суд вважає, що вимога про стягнення пені в сумі 36744,24 грн. є обґрунтованою.

Щодо вимоги про стягнення 3% річних у сумі 3262,22 грн. та інфляційних втрат у сумі 1579,94 грн. та, слід зазначити наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

З огляду на викладене позивачем нараховано відповідачу 3 % річних за період з 01.04.2019 року по 31.10.2019 року по кожному окремому зобов`язанню в загальній сумі 3262,22 грн.

Також за порушення строків оплати рахунків за травень - вересень 2019 року позивачем нараховано інфляційні втрати за загальний період з вересня по листопад 2019 року в сумі 1579,94 грн. Нарахування здійснено по кожному окремому рахунку. Розрахунок є арифметично правильним.

Враховуючи викладене, позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 129 ГПК України судовий збір у сумі 5584,55 грн. слід стягнути з відповідача на користь позивача.

Керуючись ст.ст. 2, 73, 74, 77, 79, 86, 129, 201, 219, 220, 233, 238, 240, 241, 247-252 Господарського процесуального кодексу України, суд-

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Єдині комунальні системи» , (57284, Миколаївська область, Вітовський район, с.Лимани, вул.Центральна, 130, код ЄДРПОУ 34010619) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївська електропостачальна компанія» (54017, м. Миколаїв, вул. Погранична, 39/1, код ЄДРПОУ 42129888, на поточний рахунок НОМЕР_1 в МОУ АТ «Ощадбанк» України, МФО 326461) борг за активну електричну енергію в сумі 330717,10 грн.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Єдині комунальні системи» , (57284, Миколаївська область, Вітовський район, с.Лимани, вул.Центральна, 130, код ЄДРПОУ 34010619) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївська електропостачальна компанія» (54017, м. Миколаїв, вул. Погранична, 39/1, код ЄДРПОУ 42129888, на поточний рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ «Приватбанк» , МФО 326610):

- 36744,24 грн. - пеню,

- 1579,94 грн. - інфляційні втрати,

- 3262,22 грн. - 3% річних.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Єдині комунальні системи» , (57284, Миколаївська область, Вітовський район, с.Лимани, вул.Центральна, 130, код ЄДРПОУ 34010619) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївська електропостачальна компанія» (54017, м. Миколаїв, вул. Погранична, 39/1, код ЄДОРПОУ 42129888, на поточний рахунок НОМЕР_3 в АТ КБ «Приватбанк» , МФО 326610) судовий збір у сумі 5584,55 грн.

Рішення суду, у відповідності до ст.241 Господарського процесуального кодексу України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення господарського суду може бути оскаржене в порядку та строки, передбачені ст.ст. 253, 254, 256-259 ГПК України з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI "Перехідні положення" ГПК України.

У зв`язку з перебуванням судді у нарадчій кімнаті в період з 02.03.2020 о 15:20 по 03.03.2020 року о 09:15 повний текст рішення складено та підписано суддею 04.03.2020 р.

Суддя О.В. Ткаченко

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено04.03.2020

Судовий реєстр по справі —915/2461/19

Судовий наказ від 30.03.2020

Господарське

Господарський суд Миколаївської області

Ткаченко О.В.

Судовий наказ від 30.03.2020

Господарське

Господарський суд Миколаївської області

Ткаченко О.В.

Судовий наказ від 30.03.2020

Господарське

Господарський суд Миколаївської області

Ткаченко О.В.

Рішення від 04.03.2020

Господарське

Господарський суд Миколаївської області

Ткаченко О.В.

Ухвала від 05.02.2020

Господарське

Господарський суд Миколаївської області

Ткаченко О.В.

Ухвала від 28.12.2019

Господарське

Господарський суд Миколаївської області

Ткаченко О.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні