Рішення
від 26.02.2020 по справі 917/2103/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2020 Справа № 917/2103/19

м. Полтава

За позовом Державного публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Украгролізінг", вул. Мечникова, 16-А, м. Київ, 01601; адреса для листування: вул. Мечникова, 16-А, 01021

до Фермерського господарства "Доля Нова", вул. Погрібняка, 4А, м. Зіньків, Зіньківський район, Полтавська область, 38100

про стягнення грошових коштів,

Суддя Господарського суду Полтавської області Семчук О.С.

Секретар судового засідання Лепій О.В.

Представники:

від позивача: Дубовик В.А. (довіреність № 14/20-52-19 від 15.04.2019);

від відповідача: не з`явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Державне публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія Украгролізінг" (далі - позивач/ ДПАТ "НАК Украгролізинг") звернулося з позовною заявою до Господарського суду Полтавської області про стягнення з Фермерського господарства "Доля Нова" (далі - відповідач/ ФГ "Доля Нова") 128071,65 грн., в тому числі 102601,32 грн. основного боргу, 13838,03 грн. пені, 10390,60 грн. 25% річних, 825,20 грн. інфляційних та 416,50 грн. штрафу. В обґрунтування позову позивач посилається на невиконання відповідачем умов договору фінансового лізингу № 16-19-63 ств-пл/116 від 10.04.2019.

Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 26.12.2019 вказану позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито спрощене позовне провадження у справі, сторін повідомлено, що розгляд справи відбудеться 29.01.2020.

Ухвалою від 29.01.2020 суд відклав розгляд справи на 19.02.2020.

Ухвалою від 19.02.2020 суд відклав розгляд справи на 27.02.2020.

В судове засідання 27.02.2020 відповідач чи його представник не з`явилися.

Згідно ч. 1 ст. 202 ГПК України, неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Відповідач належним чином повідомлений про час, дату та місце проведення судового розгляду справи по суті. Копія ухвали суду від 19.02.2020 була направлена відповідачу, що підтверджується вихідним штампом загального відділу суду на звороті ухвали. Крім цього, ухвала суду від 19.02.2020 по справі № 917/2103/19 була оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень 21.02.2020. Також інформація про час і дату проведення судового засідання по справі була розміщена на офіційному веб-порталі судової влади України.

Таким чином, неявка в судове засідання відповідача не перешкоджає розгляду справи по суті.

До того ж судом враховано, що встановлений ст. 248 ГПК України строк розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження закінчився. Таким чином, відкладення справи призвело б до порушення строків розгляду справи.

Під час розгляду справи по суті представник позивача підтримує позовні вимоги у повному обсязі.

Відповідач відзиву на позов не надав, про наявність поважних причин неподання відзиву на позов суду не повідомив, в зв`язку з цим відповідно до ч. 2 ст. 178 ГПК України спір вирішується за наявними матеріалами справи.

Суд оголосив вступну та резолютивну частини рішення на підставі ч. 1 ст. 240 ГПК України та повідомив дату виготовлення повного тексту рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представника позивача, суд, -

ВСТАНОВИВ:

10.04.2019 між позивачем (лізингодавець за договором), та відповідачем (лізингоодержувач за договором) було укладено договір фінансового лізингу № 16-19-63 ств-пл/116 (далі - Договір), відповідно до п. 1.1. якого в порядку та на умовах, визначених цим Договором, лізингодавець зобов`язується набути у власність у постачальника предмет лізингу відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати його (предмет лізингу) за плату (лізингові платежі) у користування лізингоодержувачу на визначений у цьому Договорі строк не менше одного року.

Сторони погоджуються з тим, що Специфікацією та умовами предмета лізингу є найменування, кількість, тип, модель, марка, інші технічні характеристики, вартість предмета лізингу, а також найменування виробника (постачальника) предмета лізингу, що визначені у додатках до цього Договору «Найменування, кількість, ціна і вартість Предмета лізингу» (п. 1.2 Договору).

Згідно п. 1.3 Договору цей Договір укладено у відповідності до Правил надання послуг з фінансового лізингу Національною акціонерною компанією Украгролізинг , затверджених рішенням дирекції від 01 березня 2017 року.

Відповідно до п. п. 2.1 - 2.3 Договору лізингодавець на письмове замовлення лізингоодержувача для потреб останнього купує у постачальника предмет лізингу. Строк лізингу відраховується з дати підписання акту приймання-передачі між сторонами (далі - акт), що укладається у 5 (п`яти) автентичних примірниках. Постачальник, перелік, кількість, ціна, вартість, строк передачі і адреси місця передачі предмета лізингу, строк лізингу встановлюються додатками до цього Договору «Найменування, кількість, ціна і вартість Предмета лізингу» . Місцем поставки (передачі) предмета лізингу є: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 109/13.

На виконання умов Договору позивач передав відповідачу у користування предмет лізингу - трактор МТЗ-82.1 зав. № 000011 загальною вартістю 490000,00 грн., що підтверджується актом приймання-передачі сільськогосподарської техніки від 12.04.2019 № 18 (копія акту - в матеріалах справи).

Відповідно до п. 4.2. Договору з моменту підписання акту лізингоодержувач сплачує лізингодавцю лізингові платежі, що включають: відшкодування вартості предмета лізингу рівними частками за весь термін лізингу від суми невідшкодованої попереднім платежем вартості предмета лізингу; комісію за організацію лізингової операції в розмірі 7 (семи) відсотків (без ПДВ) від вартості предмету лізингу відповідно до законодавства України щодо оподаткування податком на додану вартість, яка сплачується одночасно із сплатою першого та другого лізингового платежу в частині відшкодування вартості предмета лізингу та комісії за супроводження Договору згідно з графіком сплати лізингових платежів, що є додатком до цього Договору; комісію за супроводження Договору в розмірі 19 відсотків річних (без ПДВ) від невідшкодованої попереднім лізинговим платежем та черговими лізинговими платежами вартості предмета лізингу, відповідно до законодавства України щодо оподаткуванням податком на додану вартість.

Лізингові платежі у частині відшкодування вартості предмета лізингу та комісії за супроводження Договору сплачуються лізингоодержувачем на користь лізингодавця щомісячно. Термін сплати кожного лізингового платежу встановлюється числом дати підписання Акта. Перший лізинговий платіж сплачується через 1 місяць з дати підписання Акта, всі наступні лізингові платежі - щомісячно (п. 4.3. Договору)

Згідно п. 4.4. Договору, розмір лізингових платежів, їх складових частин встановлюється Графіком сплати лізингових платежів, що є додатком до Договору.

Копія графіку сплати лізингових платежів (додаток № 2 до Договору) додана позивачем до позовної заяви.

Позивач стверджує, що відповідач не здійснив оплату лізингових платежів в повному обсязі.

На підтвердження здійснених відповідачем оплат по Договору позивачем надано копії банківських виписок з його рахунку, згідно яких 29.07.2019 відповідачем сплачено 5000,00 грн., 28.08.2019 - 15000,00 грн., 09.09.2019 - 15000,00 грн., 30.10.2019 - 20000,00 грн.

За підрахунками позивача заборгованість відповідача в частині лізингових платежів складає 102601,32 грн.

У зв`язку із систематичними порушеннями відповідачем умов Договору в частині оплати лізингових платежів, позивач направив відповідачу вимогу від 03.09.2019 № 14/665 про сплату заборгованості (копії вимоги та доказів її направлення - в матеріалах справи).

Однак, вказана вимога залишена відповідачем без належного реагування, заборгованість в повному обсязі не сплачено.

В той же час, пунктом 10.9. Договору встановлено, що спори, які можуть виникнути при виконанні Договору, вирішуються в судовому порядку.

Відповідно до п. 8.1. Договору, за будь-яке порушення умов Договору (у тому числі строків розрахунків та сум платежів), що не передбачене п. 8.4. Основного договору, лізингоодержувач зобов`язаний сплатити на користь лізингодавця штраф у розмірі 0,1% від невідшкодованої вартості Предмета лізингу. Для розрахунку штрафу, визначеного цим пунктом, сума невідшкодованої вартості Предмета лізингу становить різницю між первинною вартістю Предмета лізингу та сумою попереднього лізингового платежу в частині відшкодування вартості Предмета лізингу.

Згідно вказаного пункту Договору позивач нарахував відповідачу сума штрафу у розмірі 416,50 грн.

Згідно п. 8.3. Договору на прострочену суму лізингових платежів (встановлюється графіком) нараховується пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період нарахування пені, та відсотки (проценти) у розмір 25% річних.

Відповідно до п. 10.3. Договору строк позовної давності за цим Договором, у тому числі для стягнення заборгованості, пені, штрафу, інших видів неустойки, процентів річних та індексу інфляції - 10 (десять) років.

На підставі п. 8.3 Договору та ст. 625 ЦК України позивач нарахував відповідачу пеню за період з 14.05.2019 по 26.11.2019 на суму 13838,03 грн., інфляційні за травень і вересень 2019 року на суму 825,20 грн. та 25% річних за період з 14.05.2019 по 26.11.2019 на суму 10390,60 грн.

Вважаючи свої права порушеними позивач просить суд стягнути з відповідача 102601,32 грн. основного боргу, 13838,03 грн. пені, 10390,60 грн. 25% річних, 825,20 грн. інфляційних та 416,50 грн. штрафу.

Відповідач жодних заперечень на позов не надав.

При вирішенні спору суд керується наступним.

За змістом ст. 806 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) за договором лізингу одна сторона (лізингодавець) передає або зобов`язується передати другій стороні (лізингоодержувачеві) у користування майно, що належить лізингодавцю на праві власності і було набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем (прямий лізинг), або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов (непрямий лізинг), на певний строк і за встановлену плату (лізингові платежі).

До договору лізингу застосовуються загальні положення про найм (оренду) з урахуванням особливостей, встановлених цим параграфом та законом. До відносин, пов`язаних з лізингом, застосовуються загальні положення про купівлю-продаж та положення про договір поставки, якщо інше не встановлено законом. Особливості окремих видів і форм лізингу встановлюються законом.

Відповідно до ст. 1 Закону України Про фінансовий лізинг (далі - Закон) фінансовий лізинг (далі-лізинг) - це вид цивільно-правових відносин, що виникають із договору фінансового лізингу.

За договором фінансового лізингу (далі - договір лізингу) лізингодавець зобов`язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі).

Як вбачається з матеріалів справи позивач виконав свої зобов`язання за договором, а саме передав об`єкт лізингу, а відповідач в свою чергу прийняв таке майно (акт приймання -передачі майна № 18 від 12.04.2019). Наведене відповідачем не заперечувалося.

В свою чергу відповідач допустив порушення строків сплати по договору, так за період з 12.05.2019 по 12.11.2019 відповідач повинен був сплатити позивачу 157601,32 грн., проте сплатив лише 55000,00 грн. Таким чином за вказаний період у відповідача утворилася заборгованість по Договору у розмірі 102601,32 грн.

Відповідач наявність заборгованості не заперечує. В матеріалах справи відсутні докази сплати відповідачем вказаної суми боргу.

За таких обставин, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовної вимоги щодо стягнення основного боргу в сумі 102601,32 грн.

Щодо вимог про стягнення штрафу, пені, річних та інфляційних суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 8.1. Договору, за будь-яке порушення умов Договору (у тому числі строків розрахунків та сум платежів), що не передбачене п. 8.4. Основного договору, лізингоодержувач зобов`язаний сплатити на користь лізингодавця штраф у розмірі 0,1% від невідшкодованої вартості Предмета лізингу. Для розрахунку штрафу, визначеного цим пунктом, сума невідшкодованої вартості Предмета лізингу становить різницю між первинною вартістю Предмета лізингу та сумою попереднього лізингового платежу в частині відшкодування вартості Предмета лізингу.

Згідно вказаного пункту Договору позивач нарахував відповідачу суму штрафу у розмірі 416,50 грн. (490000,00 грн. (вартість техніки) - 73500,00 грн. (попередній лізинговий пліж) х 0,1 %).

Суд перевірив розрахунок штрафу та встановив його правильність.

Враховуючи викладене, вимога позивача про стягнення 416,50 грн. штрафу є обґрунтованою та підлягає задоволенню у повному обсязі.

Згідно п. 8.3. Договору на прострочену суму лізингових платежів (встановлюється графіком) нараховується пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період нарахування пені, та відсотки (проценти) у розмір 25% річних.

Відповідно до п. 10.3. Договору строк позовної давності за цим Договором, у тому числі для стягнення заборгованості, пені, штрафу, інших видів неустойки, процентів річних та індексу інфляції - 10 (десять) років.

Суд перевірив наданий позивачем розрахунок пені за період з 14.05.2019 по 26.11.2019 та встановив його правильність.

За таких обставин, позовна вимога щодо стягнення пені в сумі 13838,03 грн. є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Оскільки п. 8.3 Договору передбачено нарахування відсотків у розмірі 25% річних, позивач правомірно нарахував відповідачу річні у розмірі 25% за період з 14.05.2019 по 26.11.2019.

Суд перевірив наданий позивачем розрахунок річних та встановив його правильність.

За таких обставин, позовна вимога щодо стягнення 25% річних в сумі 10390,60 грн. є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Щодо вимоги про стягнення інфляційних втрат, судом встановлено, що при нарахуванні суми інфляційних втрат позивачем не дотримано вимоги п. 3.2. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 грудня 2013 року N 14 "Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов`язань", відповідно до якого індекс інфляції - це показник, що характеризує динаміку загального рівня цін на товари та послуги, які купуються населенням для невиробничого споживання, і його найменший період визначення складає місяць. Розмір боргу з урахуванням індексу інфляції визначається виходячи з суми боргу, що існувала на останній день місяця, в якому платіж мав бути здійснений, помноженої на індекс інфляції, визначений названою Державною службою, за період прострочення починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому мав бути здійснений платіж, і за будь-який місяць (місяці), у якому (яких) мала місце інфляція. При цьому в розрахунок мають включатися й періоди часу, в які індекс інфляції становив менше одиниці (тобто мала місце дефляція).

Оскільки перший платіж у розмірі 29597,35 грн. відповідач повинен був здійснити 12.05.2019, то підстави для нарахування інфляційних втрат на вказану суму боргу за травень 2019 року у позивача відсутні.

Так само позивач безпідставно нарахував інфляційні втрати на суму боргу 88288,28 грн. за вересень 2019 року, оскільки станом на 12.09.2019 сума боргу відповідача становила 70856,99 грн. і нарахування інфляційних на борг у розмірі 88288,28 грн. необхідно розпочинати з жовтня 2019 року.

З врахуванням вказаної норми стягненню підлягають інфляційні втрати в розмірі 496,00 грн. В іншій частині стягнення інфляційних втрат позов задоволенню не підлягає.

Судовий збір, відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, покладається на відповідача пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись статтями 232-233, 237-238, 240 ГПК України, суд,-

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Фермерського господарства "Доля Нова" (вул. Погрібняка, 4А, м. Зіньків, Зіньківський район, Полтавська область, 38100; код ЄДРПОУ 41523662) на користь Державного публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Украгролізінг" (вул. Мечникова, 16-А, м. Київ, 01601; адреса для листування: вул. Мечникова, 16-А, 01021; код ЄДРПОУ 30401456) 102601 грн. 32 коп. основного боргу, 13838 грн. 03 коп. пені, 10390 грн. 60 коп. річних, 496 грн. 00 коп. інфляційних втрат, 416 грн. 50 коп. штрафу, 1916 грн. 14 коп. судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

3. В іншій частині позову відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ч.1,2 ст.241 ГПК України). Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції (ст.ст.256, 257 ГПК України). Відповідно до п.17.5 Перехідних положень ГПК України, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Повне рішення складено 03.03.2020.

Суддя О.С. Семчук

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено05.03.2020

Судовий реєстр по справі —917/2103/19

Судовий наказ від 29.07.2020

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Семчук О.С.

Постанова від 13.07.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Шутенко Інна Анатоліївна

Ухвала від 02.06.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Шутенко Інна Анатоліївна

Ухвала від 03.05.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Шутенко Інна Анатоліївна

Рішення від 04.03.2020

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Семчук О.С.

Рішення від 26.02.2020

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Семчук О.С.

Ухвала від 19.02.2020

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Семчук О.С.

Ухвала від 27.12.2019

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Семчук О.С.

Ухвала від 10.12.2019

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Семчук О.С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні