Постанова
від 24.02.2020 по справі 911/2309/18
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2020 року

м. Київ

Справа № 911/2309/18

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Кролевець О.А. - головуючий, Губенко Н.М., Ткача І.В.,

за участю секретаря судового засідання - Черненка О.В.

за участю представників:

Позивача: Онищенко І.П.

Відповідача: не з`явився

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну Акціонерного товариства "Укртрансгаз" в особі філії "Управління магістральних газопроводів "Харківтрансгаз" Акціонерного товариства "Укртрансгаз"

на постанову Північного апеляційного господарського суду від 05.08.2019

(головуючий - Пашкіна С.А., судді Дідиченко М.А., Сітайло Л.Г.)

та рішення Господарського суду Київської області від 17.04.2019

(суддя Бацуца В.М.)

у справі №911/2309/18

за позовом Акціонерного товариства "Укртрансгаз" в особі філії "Управління магістральних газопроводів "Харківтрансгаз" Акціонерного товариства "Укртрансгаз"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергосервіс"

про стягнення 2 078 367,27 грн,

ВСТАНОВИВ:

Короткий зміст позовних вимог і заперечень

1 . Акціонерне товариство "Укртрансгаз" в особі філії "Управління магістральних газопроводів "Харківтрансгаз" Акціонерного товариства "Укртрансгаз" (далі - АТ "Укртрансгаз") звернулось до Господарського суду Київської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергосервіс" (далі - ТОВ "Енергосервіс") про стягнення 1 485 082, 34 грн пені та 593 284, 93 грн штрафу.

2. Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем зобов`язань за укладеним між сторонами у справі договором закупівлі робіт № 1607000198 від 06.07.2016, а саме: порушенням відповідачем строків виконання робіт з реконструкції котельні на компресорній станції КС-13 "Первомайська" газопроводу "Союз" (Будівельні роботи), що за умовами договору є підставою для застосування до відповідача штрафних санкцій.

Короткий зміст рішень судів першої та апеляційної інстанцій

3. Рішенням Господарського суду Київської області від 17.04.2019, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 05.08.2019, позов задоволено частково. Стягнуто з ТОВ "Енергосервіс" на користь АТ "Укртрансгаз" в особі Філії "Управління магістральних газопроводів "Харківтрансгаз" АТ "Укртрансгаз" 1 059 256,65 грн пені, 593 284,93 грн штрафу та 24 788,12 грн судового збору. В решті позовних вимог відмовлено. Повернуто АТ "Укртрансгаз" в особі Філії "Управління магістральних газопроводів "Харківтрансгаз" АТ "Укртрансгаз" з Державного бюджету України судовий збір у розмірі 1 762,00 грн, внесений в більшому розмірі, ніж встановлено законом.

4. Аргументуючи судове рішення про часткове задоволення позову суди вказували на те, що відповідачем порушено строки виконання робіт, встановлені договором № 16007000198 від 06.07.2016, що є підставою для нарахування позивачем пені та штрафу, відповідно до п. 7.2. договору. Але зважаючи на те, що для розрахунку пені позивачем взято період прострочення виконання зобов`язань відповідачем окремо щодо кожного етапу виконання робіт, що не відповідає умовам укладеного сторонами договору, суд першої інстанції дійшов висновку щодо необхідності перерахунку розміру пені заявленого до стягнення позивачем і за розрахунком суду сума пені складає 1 059 256,52 грн. Крім того, судом визнано обґрунтованим нарахування позивачем 593 284,93 грн штрафу.

5. Щодо застосування строку позовної давності до нарахованої позивачем пені, заявленого відповідачем у відзиві на позов, суд, з урахуванням вимог ст.ст. 258, 261, 264, 267 ЦК України, встановив, що строк позовної давності переривався, отже позивач звернувся до суду в межах строку позовної давності.

Короткий зміст вимог касаційної скарги та узагальнені доводи особи, яка подала касаційну скаргу

6. Не погоджуючись з висновками судів попередніх інстанцій, АТ "Укртрансгаз" звернулось до Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить скасувати рішення Господарського суду Київської області від 17.04.2019 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 05.08.2019 в частині відмови у позові та прийняти в цій частині нове рішення про задоволення позову.

7. Обґрунтовуючи касаційну скаргу скаржник вказує, що рішення судів попередніх інстанцій ухвалені з порушенням норм матеріального та процесуального права, зокрема статей 526, 530, 549, 610, 611, 612, 846, 883 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), статей 76, 79, 86, 209, 210, 236, 237 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).

8. Скаржник зазначає, що суди попередніх інстанцій не в повному обсязі з`ясували обставини, що мають значення для справи, дійшли невідповідних обставинам справи висновків. Так, скаржник вважає помилковими висновки судів, що при укладенні договору про закупівлю робіт сторони не досягли згоди щодо визначення складу, переліку та вартості підготовчих, основних та пусконалагоджувальних робіт, та що, сторонами не погоджено у договорі положень щодо нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання окремих етапів робіт (окремо підготовчих робіт, основних робіт, пусконалагоджувальних робіт, тощо), а тому, скаржник вважає неправильними висновки судів про безпідставне нарахування позивачем пені окремо за прострочення відповідачем виконання підготовчих робіт.

9. Крім того, скаржник вважає неправомірними висновки суду щодо неможливості встановлення складу, переліку та вартості за кожним етапом, зокрема, за етапом "Підготовчий період", оскільки, вартість підготовчих робіт є вартістю всього обладнання та устаткування, яке входить у вартість робіт за договором.

Узагальнений виклад позиції інших учасників справи

10. ТОВ "Енергосервіс" не надало відзиву на касаційну скаргу до суду касаційної інстанції.

Фактичні обставини справи, встановлені судами

11. Як встановлено судами попередніх інстанцій, 06.07.2016 між ПАТ "Укртрансгаз" в особі філії "Управління магістральних газопроводів "Харківтрансгаз" (Замовник) та ТОВ "Енергосервіс" (Підрядник) було укладено договір № 16007000198 (далі - договір) про закупівлю робіт, згідно з умовами пункту 1.1., якого підрядник зобов`язується виконати роботи "Реконструкція котельні на компресорній станції КС-13 "Первомайська газопроводу "Союз" (Будівельні роботи), а замовник - прийняти і оплатити такі роботи.

12. Пунктом 1.2. договору передбачено, що склад та обсяги робіт, які підлягають закупівлі за даним договором визначені договірною ціною (додаток № 2), що є невід`ємною частиною договору. Зміст і строки виконання робіт визначаються календарним планом (додаток № 1), що є невід`ємною частиною договору.

13. Згідно з п. 3.1. договору ціна договору становить 15 369 600, 00 грн, у тому числі ПДВ (20%) 2 561 600, 00 грн.

14. Відповідно до п. 4.2. договору умови оплати: оплата здійснюється поетапно по факту виконання робіт протягом 180 календарних днів після підписання акту виконаних робіт по кожному етапу (форма КБ-2в, КБ-3) або за фактом поставки обладнання та матеріалів шляхом перерахування грошових коштів на рахунок підрядника.

15. Пунктами 5.1.-5.6. договору передбачено, що строк виконання робіт: з дати укладення договору до 30.06.2017 року. Місце виконання робіт: с. Олексіївка, Первомайського району Харківської області. Умови виконання робіт: відповідно до договірної ціни (додаток № 2), що є невід`ємною частиною договору, та вимог розділу ІІ цього договору. Підготовчі роботи, придбання обладнання та матеріалів, необхідних для виконання умов договору про закупівлю, здійснюється підрядником та входить у вартість робіт. За погодженням із підрядником замовник має право надати обладнання, транспорт, механізми та матеріали, необхідні для виконання робіт. Ціну договору при цьому буде зменшено. Роботи повинні виконуватися у відповідності до узгодженого підрядником і замовником календарного плану (додаток № 1), що є невід`ємною частиною договору.

16. Згідно з пунктами 5.9., 5.10. передача замовнику підрядником виконаних робіт здійснюється з наданням акту виконаних робіт. Замовник, в разі відсутності зауважень щодо виконаних робіт підрядником, протягом 30 днів зобов`язаний направити підряднику підписаний акт виконаних робіт, або повернути його з письмовими зауваженнями.

17. Пунктом 7.2. договору передбачено, що за порушення строків виконання робіт або виконання робіт в менших обсягах, ніж передбачено договором (крім випадків, передбачених цим договором), відмову від виконання робіт в обсягах та за ціною, що вказані в даному договорі, підрядник виплачує замовникові пеню у розмірі 0, 1 відсотка вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

18. Пунктом 10.1. договору визначено строк його дії, згідно якого даний договір набирає чинності з дати його укладення і діє до 27.12.2017.

19. Судами встановлено, що одночасно із укладенням договору між сторонами було підписано Додаток № 1 до договору - календарний план, згідно з яким, строк виконання робіт підготовчого періоду грудень 2016 р., строк виконання основного етапу будівництва та пусконалагоджувальних робіт червень 2017 р., - договірну ціну до договору, що становить 15 396 600,00 грн, в т.ч. ПДВ.

20. В наступному, до договору сторонами підписано низку додаткових угод: саме № 1 від 13.07.2016, № 2 від 16.01.2017, № 3 від 19.06.2017. Одночасно із підписанням додаткової угоди № 3 до договору про закупівлю робіт № 16007000198 від 06.07.2016 між позивачем та відповідачем було підписано нову договірну ціну до договору.

21. 05.07.2017 між сторонами було підписано додаткову угоду № 4 до договору, згідно з умовами пунктів 1, 2 якої сторони дійшли згоди викласти пункт 5.1. договору у наступній редакції: "Строк виконання робіт: з дати укладання договору до 01.10.2017 р., а пункт 10.1. договору у наступній редакції: "Договір набирає чинності з дати його укладання та діє до 30.03.2018 р.".

22. Одночасно із підписанням додаткової угоди № 4 до договору № 16007000198 між сторонами було підписано Додаток № 1 до договору - календарний план, згідно з яким строк виконання робіт підготовчого періоду з червня по грудень 2016, строк виконання основного етапу будівництва та пусконалагоджувальних робіт з січня по вересень 2017.

23. Судами встановлено, що на виконання умов договору відповідачем у період з вересня по грудень 2016 було передано позивачу обладнання та матеріали на загальну суму 6 894 101, 05 грн.

24. Разом з цим, у встановлений договором строк і станом на час розгляду справи відповідач обов`язок щодо своєчасного виконання у повному обсязі робіт по "Реконструкції котельні на компресорній станції КС-13 "Первомайська газопроводу "Союз" (Будівельні роботи) не виконав. Акти виконаних робіт між сторонами не підписано. Зазначене стало причиною звернення АТ "Укртрансгаз" до суду з позовом про стягнення пені та штрафу, у зв`язку з неналежним виконанням зобов`язань за договором.

Позиція Верховного Суду

25. Суд зазначає, що, як вбачається із матеріалів касаційної скарги АТ "Укртрансгаз", рішення суду першої інстанції та постанова апеляційного господарського суду позивачем оскаржуються лише в частині відмови у задоволенні вимог про стягнення 425 825,69 пені, в іншій частині зазначені судові рішення не оскаржуються, а тому згідно з частиною 1 статті 300 ГПК України в касаційному порядку не переглядаються.

26. Перевіривши повноту встановлення судами попередніх інстанцій обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального та процесуального права саме в частині відмови у задоволенні вимог про стягнення 425 825,69 грн пені, заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника позивача, дослідивши наведені у касаційній скарзі доводи, перевіривши матеріали справи, Верховний Суд вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.

27. Пунктом 1 частини 2 статті 11 ЦК України визначено, що підставами виникнення цивільних прав та обов`язків є, зокрема, договори та інші правочини.

28. Згідно з ч. 1 ст. 14 ЦК України, цивільні обов`язки виконуються у межах, встановлених договором або актом цивільного законодавства.

29. Статтею 629 ЦК України передбачено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

30. Згідно ст. 509 ЦК України, ст. 173 ГК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

31. Статтями 525, 526 ЦК України передбачено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

32. Господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода (частина друга статті 180 ГК України).

33. Аналогічна норма закріплена у статті 638 ЦК України, за якою договір є укладеним, якщо сторони у належній формі досягли згоди з усіх істотних умов, до яких, серед іншого, віднесено умови про предмет договору.

34. Правовідносини між сторонами виникли на підставі договору про закупівлю робіт, за умовами якого відповідач зобов`язався виконати роботи з реконструкції котельні на компресорній станції КС-13 "Первомайська газопроводу "Союз" (Будівельні роботи), в свою чергу, позивач зобов`язався прийняти і оплатити такі роботи.

35. Укладений між сторонами договір за своєю правовою природою є договором будівельного підряду та з огляду на статтю 11 ЦК України, є підставою для виникнення у його сторін прав та обов`язків, визначених ним.

36. Відповідно до статті 837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

37. Згідно зі статтею 839 ЦК України підрядник зобов`язаний виконати роботу, визначену договором підряду, із свого матеріалу і своїми засобами, якщо інше не встановлено договором. Підрядник відповідає за неналежну якість наданих ним матеріалу і устаткування, а також за надання матеріалу або устаткування, обтяженого правами третіх осіб.

38. Відповідно до статті 318 ГК України за договором підряду на капітальне будівництво одна сторона (підрядник) зобов`язується своїми силами і засобами на замовлення другої сторони (замовника) побудувати і здати замовникові у встановлений строк визначений договором об`єкт відповідно до проектно-кошторисної документації або виконати зумовлені договором будівельні та інші роботи, а замовник зобов`язується передати підряднику затверджену проектно-кошторисну документацію, надати йому будівельний майданчик, прийняти закінчені будівництвом об`єкти і оплатити їх. Договір підряду відповідно до цієї статті укладається на будівництво, розширення, реконструкцію та перепрофілювання об`єктів; будівництво об`єктів з покладенням повністю або частково на підрядника виконання робіт з проектування, поставки обладнання, пусконалагоджувальних та інших робіт; виконання окремих комплексів будівельних, монтажних, спеціальних, проектно-конструкторських та інших робіт, пов`язаних з будівництвом об`єктів.

39. У відповідності до статті 875 ЦК України за договором будівельного підряду підрядник зобов`язується збудувати і здати у встановлений строк об`єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов`язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов`язок не покладається на підрядника, прийняти об`єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

40. У розумінні вищезазначених положень законодавства, основним предметом договору будівельного підряду є результат будівельних робіт - завершений будівництвом об`єкт або закінчені будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації на замовлення замовника, а не процес виконання робіт чи діяльність підрядника на створення об`єкта та його здачу. Додатковим предметом будівельного підряду можуть бути нерозривно пов`язані із місцезнаходженням об`єкта проектні та пошукові роботи щодо розробки за завданням замовника проектної або іншої технічної документації та/або виконання пошукових робіт.

41. Аналогічний правовий висновок викладено в постанові об`єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 07.12.2018 у справі № 910/22058/17.

42. Сторонами у договорі погоджено, що передача замовнику підрядником виконаних робіт здійснюється з наданням акту виконаних робіт. Замовник, в разі відсутності зауважень щодо виконаних робіт підрядником, протягом 30 днів зобов`язаний направити підряднику підписаний акт виконаних робіт, або повернути його з письмовими зауваженнями (пункти 5.9., 5.10. договору).

43. Зважаючи на викладене касаційний суд, проаналізувавши передбачені договором зобов`язання підрядника, приходить до висновку, що основним зобов`язанням підрядника є виконання усіх передбачених договором будівельних робіт, завершальною стадією яких є здача об`єкта замовнику за актом приймання передачі, отже, результат підрядних робіт, виходячи з предмета договору будівельного підряду, - це закінчені будівельні роботи відповідно до такого договору.

44. Згідно з частиною 1 статті 846 ЦК України, строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду.

45. Як зазначалось, додатковою угодою № 4 до договору, сторонами погоджено, що строк виконання робіт з дати укладання договору до 01.10.2017 (п.5.1. договору), строк дії договору сторонами встановлено, до 30.03.2018 (п. 10.1. договору).

46. Разом з цим, судами було встановлено, що відповідачем не виконано зобов`язання з виконання робіт з реконструкції котельні на компресорній станції КС-13 "Первомайська газопроводу "Союз" у строки та в обсязі встановлені договором.

47. Як вказувалось, пунктом 7.2. договору сторонами погоджено, що за порушення строків виконання робіт або виконання робіт в менших обсягах, ніж передбачено договором (крім випадків, передбачених цим договором), відмову від виконання робіт в обсягах та за ціною, що вказані в даному договорі, підрядник виплачує замовникові пеню у розмірі 0, 1 відсотка вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

48. Тобто відповідальність підрядника за умовами цього договору у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафу) настає у разі прострочення виконання відповідачем робіт або виконання робіт в менших обсягах, ніж передбачено договором, відмову від виконання робіт в обсягах та за ціною, що вказані в даному договорі, тобто за прострочення виконання підрядних робіт у цілому, а не за прострочення виконання окремих етапів робіт в межах основного зобов`язання.

49. Зважаючи на порушення відповідачем зобов`язань за договором, щодо виконання робіт у строки та в обсягах встановлених договором, позивач звернувся з позовом про стягнення з відповідача пені та штрафу за період 01.01.2017 по 31.03.2018, при цьому, розрахунок пені позивачем виконано окремо по роботам підготовчого періоду, періоду основного етапу та етапу пусконалагоджувальних робіт .

50. Відповідно до частини 1 статті 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

51. Згідно зі статтями 610, 611 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

52. Відповідно до статті 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

53. Відповідно до частини 1 статті 230 ГК України штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

54. Відповідно до частини 2 статті 883 ЦК України за невиконання або неналежне виконання обов`язків за договором будівельного підряду підрядник сплачує неустойку, встановлену договором або законом, та відшкодовує збитки в повному обсязі.

55. Отже, як правильно встановлено судами, за загальним правилом неустойка (штраф, пеня) за порушення строків виконання підрядних робіт застосовується у разі прострочення підрядником виконання підрядних робіт в цілому, а не за прострочення у виконанні окремих етапів робіт, зокрема і тих, які стосуються виконання підрядником підготовчих робіт в межах основного зобов`язання, за відсутності прямої вказівки в умовах договору про можливість застосування неустойки щодо порушення строків виконання окремих етапів робіт.

56. Судом касаційної інстанції відхиляються доводи касаційної скарги визначені у абз. 8 цієї постанови, оскільки, за змістом статті 875 ЦК України, основним предметом договору будівельного підряду є результат будівельних робіт - завершений будівництвом об`єкт або закінчені будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації на замовлення замовника, а не процес виконання робіт чи діяльність підрядника на створення об`єкта та його здачу. За умовами договору відповідач зобов`язався виконати роботи з "Реконструкції котельні на компресорній станції КС-13 "Первомайська газопроводу "Союз", а тому, відповідальність підрядника за умовами договору (п.7.2) у вигляді штрафних санкцій настає у разі прострочення виконання відповідачем обов`язку зі здачі завершеного будівництвом об`єкта в експлуатацію, тобто за прострочення виконання підрядних робіт в цілому, а не за прострочення виконання окремих етапів робіт в межах основного договору.

57. У зв`язку з зазначеним, суд касаційної інстанції вважає обґрунтованим висновок судів попередніх інстанцій про те, що розрахунок пені виконано позивачем невірно, оскільки, виходячи з умов договору № 16007000198 та додаткових угод до нього, безпідставним є нарахування позивачем пені окремо за прострочення виконання зобов`язань відповідачем з проведення підготовчих робіт за договором, саме за період з 01.01.2017 по 30.09.2017.

58. Зважаючи на вищезазначене, суди проаналізувавши умови укладеного сторонами договору підряду та додаткових угод до нього, зокрема, додаткової угоди № 4, якою строк виконання робіт погоджено сторонами до 01.10.2017, дійшли обґрунтованого висновку про перерахунок розміру пені заявлений до стягнення та встановили, що підлягає стягненню з відповідача на користь позивача пеня у розмірі 1 059 256, 65 грн, за період з 09.10.2017 по 31.03.2018, у зв`язку з неналежним виконанням зобов`язань за договором № 16007000198 з реконструкції котельні на компресорній станції КС-13 "Первомайська газопроводу "Союз", у строк до 01.10.2017 в обсягах встановлених договором та додатковими угодами.

59. Судом касаційної інстанції відхиляються доводи касаційної скарги визначені у абз. 9 цієї постанови, оскільки, як вбачається з судових рішень у справі суди посилались на не досягнення згоди сторонами щодо нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання окремих етапів робіт (окремо підготовчих робіт, окремо основних робіт, окремо пусконалагоджувальних робіт, тощо), при цьому, суди не вказував на неможливість встановлення складу, переліку та вартості за кожним етапом, а тому вказані доводи є безпідставними.

60. Відповідно до статті 300 ГПК України переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази. У суді касаційної інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції. Зміна предмета та підстав позову у суді касаційної інстанції не допускається.

61. Враховуючи наведені положення законодавства та обставини, встановлені судом, зважаючи на межі перегляду справи судом касаційної інстанції, передбачені статтею 300 ГПК України, колегія суддів зазначає, що оскаржувані судові рішення постановлено із додержанням норм матеріального і процесуального права, тому правових підстав для їх зміни чи скасування не вбачається, тому суд касаційної інстанції дійшов висновку про залишення касаційної скарги без задоволення, а рішення суду першої інстанції та постанови апеляційного господарського суду без змін.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

62. Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 308 ГПК України суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право залишити судові рішення судів першої та апеляційної інстанції без змін, а скаргу - без задоволення.

63. Суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що рішення ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права (частина 1 статті 309 ГПК України).

64. Ураховуючи межі перегляду справи у касаційній інстанції, колегія суддів вважає, що доводи, викладені у касаційній скарзі, не підтверджені під час касаційного провадження, не спростовують висновків судів попередніх інстанцій щодо наявності підстав для часткового задоволення позову, а тому, визначені законом підстави для зміни або скасування рішення чи постанови відсутні.

65. Враховуючи викладене, постанову Північного апеляційного господарського суду від 05.08.2019 та рішення Господарського суду Київської області від 17.04.2019, слід залишити без змін.

Розподіл судових витрат

66. Судовий збір за подання касаційної скарги в порядку ст. 129 ГПК України покладається на скаржника.

Керуючись статтями 129, 300, 301, 308, 309, 314, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу Акціонерного товариства "Укртрансгаз" в особі філії "Управління магістральних газопроводів "Харківтрансгаз" Акціонерного товариства "Укртрансгаз" залишити без задоволення.

2. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 05.08.2019 та рішення Господарського суду Київської області від 17.04.2019 у справі № 911/2309/18 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя О.А. Кролевець

Судді Н.М. Губенко

І.В. Ткач

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено04.03.2020

Судовий реєстр по справі —911/2309/18

Постанова від 04.03.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Кролевець О.А.

Ухвала від 13.02.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Кролевець О.А.

Ухвала від 22.12.2019

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Кролевець О.А.

Ухвала від 03.12.2019

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Кролевець О.А.

Ухвала від 21.11.2019

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Кролевець О.А.

Ухвала від 20.10.2019

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Кролевець О.А.

Ухвала від 16.09.2019

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Кролевець О.А.

Постанова від 08.08.2019

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Пашкіна С.А.

Ухвала від 16.07.2019

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Пашкіна С.А.

Рішення від 05.06.2019

Господарське

Господарський суд Київської області

Бацуца В.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні