Постанова
від 24.02.2020 по справі 910/14838/18
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" лютого 2020 р. Справа№ 910/14838/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Кравчука Г.А.

суддів: Коробенка Г.П.

Разіної Т.І.

при секретарі судового засідання: Вороніній О.С.

за участю представників сторін:

від позивача: Бойчук Н.Д. посвідчення №КВ 1483 від 09.08.18

від відповідача: Усенко М.І. посвідчення №2093 від 29.09.2012

розглянувши апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Вектор Банк" в особі уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Вектор Банк" Савельєвої Анни Миколаївни, м. Київ

на рішення Господарського суду міста Києва від 04.02.2019 (повний текст складено 21.02.2019)

у справі №910/14838/18 (суддя Мудрий С.М.)

за позовом Публічного акціонерного товариства "Вектор Банк" в особі уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Вектор Банк" Савельєвої Анни Миколаївни, м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Кредит-Капітал", м.Київ

про визнання недійсним договору відступлення права вимоги від 21.02.2017,

ВСТАНОВИВ:

Короткий зміст і підстави позовних вимог.

Публічне акціонерне товариство "Вектор Банк" в особі уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Вектор Банк" Савельєвої Анни Миколаївни (далі - ПАТ "Вектор Банк", Позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Кредит-Капітал" (далі - ТОВ "ФК "Кредит-Капітал", Відповідач) про визнання недійсним Договору відступлення права вимоги від 21.02.2017 № ВП-21022017.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що оспорюваний Договір укладено без погодження з куратором банку, як того вимагало рішення Правління Національного банку України від 26.01.2017 №51-рш/БТ "Про віднесення ПАТ "Вектор Банк" до категорії проблемних", тобто з порушенням його господарської компетенції, що є підставою для визнання його недійсним згідно з ч. 1 ст. 207 Господарського кодексу України.

Короткий зміст рішення місцевого господарського суду та мотиви його прийняття.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 29.01.2019 у позові відмовлено повністю, стягнуто з Позивача на користь Відповідача витрати на послуги адвоката в розмірі 30 844,00грн.

Мотивуючи підстави прийняття вказаного рішення, суд першої інстанції посилається на приписи п. 5.6. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженого постановою Національного банку України від 17.08.2012 № 346, відповідно до яких куратор банку здійснює посилений контроль за діяльністю банку шляхом проведення аналізу фінансової, статистичної звітності та іншої інформації, що надається банком до Національного банку, та/або перебуваючи безпосередньо в банку. Банк зобов`язаний забезпечити куратора, призначеного Національним банком, окремим приміщенням, що обладнане необхідними технічними засобами, з доступом до відповідних програмно-технічних комплексів банку для перегляду в режимі поточного часу всіх операцій банку та його клієнтів. З огляду на зазначене, суд першої інстанції вважає, що куратор при виконанні покладених на нього обов`язків, перевіряв всі операції Банку і якщо не зупинив здійснення даної операції (укладення даного правочину) - то цей факт підтверджує, що укладання оспорюваного Договору не було заборонено та не є відчуженням активів без погодження з куратором ПАТ "Вектор Банк".

Крім того у зв`язку з тим, що в один і той же день Позивач придбав право вимоги до боржників (портфель заборгованості) та відступив його на користь Відповідача і отримав за це грошові кошти у розмірі, що перевищували вартість його придбання, місцевий господарський суд дійшов висновку про відсутність у Позивача порушеного права внаслідок укладення спірного Договору відступлення.

Поряд з цим Позивачем не надано будь-яких доказів того, що відступлені ним вимоги за Договором від 21.02.2017 № ВП-21022017 були активом неплатоспроможного банку.

Короткий зміст вимог апеляційної скарги та узагальнення її доводів

Не погоджуючись із вказаним рішенням, Позивач звернувся до Північного апеляційного господарського суду із апеляційною скаргою, в якій просить рішення Господарського суду міста Києва від 04.02.2019 у даній справі скасувати та постановити нове, яким задовольнити у повному обсязі позовні вимоги про визнання недійсним Договору № ВП-21022017 від 21.02.2017.

Обґрунтовуючи вимоги апеляційної скарги Позивач вказує, що рішення суду першої інстанції є незаконним та необґрунтованим, прийнятим судом першої інстанції за неповного з`ясування обставин, що мають значення для справи, та з неправильним застосуванням норм матеріального права. Так, встановивши факт запровадження 29.12.2016 рішенням Правління Національного банку України особливого контролю за діяльністю ПАТ "Вектор Банк" до 01.04.2017 з призначенням на цей період куратором цього банку службовця НБУ та проігнорувавши наданий Позивачем належний доказ, що підтверджує відсутність погодження цим куратором відчуження активів за Договором відступлення права вимоги, а саме: лист Національного банку України від 14.06.2017 №20-0009/41899, суд першої інстанції дійшов помилкового висновку в оскаржуваному рішенні про те, що за відсутності зупинення здійснення спірного правочину куратором, при виконанні покладених на нього обов`язків при безпосередній перевірці всіх операцій Позивача, укладення даного Договору не було заборонено та не є відчуженням без погодження з куратором банку.

Крім того Позивач наголошує, що суд першої інстанції неправильно визначився із характером спірних правовідносин і не застосував закон, який підлягає застосуванню, зокрема ст. 207 Господарського кодексу України (далі - ГК України), якою передбачено, що господарське зобов`язання, що укладено учасниками господарських відносин з порушенням хоча б одним з них господарської компетенції (спеціальної правосуб`єктності), може бути на вимогу однієї із сторін, або відповідного органу державної влади визнано судом недійсним повністю або в частині.

Дії суду апеляційної інстанції щодо розгляду апеляційної скарги по суті

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями справу №910/14838/18 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючого судді Кравчука Г.А. (доповідач у справі), суддів Коробенка Г.П. та Козир Т.П.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 25.03.2019 поновлено Позивачу строк на апеляційне оскарження рішення Господарського суду міста Києва від 04.02.2019 у справі №910/14838/18, відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ПАТ "Вектор Банк", зупинено дію оскаржуваного рішення до закінчення апеляційного провадження у даній справі, справу №910/14838/18 призначено до розгляду на 11.04.2019.

Розгляд справи неодноразово відкладався.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.05.2019 клопотання ТОВ "ФК "Кредит-Капітал" про призначення судової економічної експертизи задоволено, призначено судову економічну експертизу у справі 910/14838/18, проведення якої доручено судовому експерту Гриненко Юлії Ігорівні, свідоцтво №1897 від 08.09.2017, провадження у справі зупинено. Перед судовим експертом апеляційним господарським судом поставлено такі питання:

- чи відносяться до складу активів ПАТ "Вектор Банк" набуті у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" права грошової вимоги за договором відступлення права вимоги №114/29 від 21.02.2017?;

- яким чином у бухгалтерському обліку ПАТ "Вектор Банк" відображено набуття права грошової вимоги за Договором відступлення права вимоги №114/29 від 21.02.2017, укладеним з ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"?;

- яким чином у бухгалтерському обліку ПАТ "Вектор Банк" відображено відступлення права грошової вимоги на користь ТОВ "ФК "Кредит-Капітал" за Договором відступлення права вимоги №ВП-21022017 від 21.02.2017?;

- чи є операція з відступлення права грошової вимоги згідно Договору №ВП-21022017 від 21.02.2017, укладеним між ПАТ "Вектор Банк" та ТОВ "ФК "Кредит-Капітал", операцією з відчуження активів Банку або операцією з відчуження пасивів Банку?

20.06.2019 до Північного апеляційного господарського суду надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_1 від 03.06.2019 №17 про надання матеріалів необхідних для проведення судової економічної експертизи.

У вищезазначеному клопотанні судовий експерт ОСОБА_1 просить надати наступні документи:

- документи стосовно взаємовідносин між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ПАТ "Вектор Банк" за договором відступлення права вимоги від 21.02.2017 №114/29 (з додатками та додатковими угодами), а саме: оригінал або, завірені у встановленому порядку, копії первинних бухгалтерських документів ПАТ "Вектор Банк" (розпорядження, меморіальні ордери, платіжні доручення, акти приймання-передачі, реєстри боржників тощо) за договором відступлення права вимоги від 21.02.2017 №114/29 за період з 21.02.2017 по дату дії договору, що підтверджують факт виконання ПАТ "Вектор Банк" умов договору та сплату інших платежів за вказаний вище період; банківські виписки, що підтверджують взаєморозрахунки між установами за договором відступлення права вимоги від 21.02.2017 №114/29 із зазначенням дати виконання господарської операції у форматі дата/місяць/рік та година/хвилина/секунда; облікові регістри бухгалтерського обліку, що підтверджують взаєморозрахунки між установами за договором відступлення права вимоги від 21.02.2017 №114/29, а саме відображення серед активів банку прав грошової вимоги;

- документи стосовно взаємовідносин між ПАТ "Вектор Банк" та ТОВ "Фінансова компанія Кредит-Капітал" за договором відступлення права вимоги від 21.02.2017 №ВП-21022017, а саме: оригінал або, завірені у встановленому порядку, копії первинних бухгалтерських документів ПАТ "Вектор Банк" (розпорядження, меморіальні ордери, платіжні доручення, акти приймання-передачі, реєстри боржників тощо) за договором відступлення права вимоги від 21.02.2017 №ВП-21022017 за період з 21.02.2017 по дату дії договору, що підтверджують: факт виконання ПАТ "Вектор Банк" умов договору, сплату інших платежів (комісія тощо) за вказаний вище період; банківські виписки, що підтверджують взаєморозрахунки між установами за договором відступлення права вимоги від 21.02.2017 №ВП-21022017, а саме відображення реалізації активів банку (прав грошової вимоги);

- рішення Правління Національного банку України "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Вектор Банк" до категорії проблемних" від 26.01.2017 №51-рш/БТ.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 01.07.2019 у справі №910/14838/18 поновлено провадження, розгляд клопотання судового експерта ОСОБА_1 призначено на 16.07.2019 о 14 год. 20 хв., зобов`язано сторони надати в судове засідання зазначені в клопотанні судового експерта ОСОБА_1 від 03.06.2019 №17 матеріали, необхідні для проведення судової економічної експертизи.

15.07.2019 через відділ документального забезпечення діяльності Північного апеляційного господарського суду від Позивача надійшло клопотання, яким останній визнав обґрунтованим клопотання судового експерта ОСОБА_1 про витребування додаткових матеріалів та про розгляд справи без участі його представника. Разом з клопотанням Позивачем надано копію платіжного доручення №15449 від 25.06.2019, яким оплачено вартість судової економічної експертизи у повному обсязі.

16.07.2019 через відділ документального забезпечення діяльності Північного апеляційного господарського суду від представника Позивача надійшли матеріали на виконання вимог ухвали від 01.07.2019, а саме:

- копія Договору відступлення права вимоги №114/29 від 21.02.2017;

- копія розпорядження в.о. голови правління ПАТ "Вектор Банк" Фесенко О.В. від 22.02.2017 про перерахування вартості права вимоги за Договором відступлення права вимоги №114/29 від 21.02.2017 у сумі 3 226 172,00 грн.;

- копія платіжного доручення №339 від 22.02.2017 про перерахування АТ "Райффайзен Банк Аваль" 3 226 172,00 грн.;

- копія попереднього реєстру боржників за договором відступлення права вимоги від 21.02.2017 №114/294;

- копія виписки з особового рахунку за 22.02.2017 про перерахування на рахунок АТ "Райффайзен Банк Аваль" ПАТ "Вектор Банк" коштів в сумі 3 226 172,00 грн. згідно договору відступлення права вимоги №114/29 від 21.02.2017;

- копія Договору відступлення права вимоги №ВП-21022017 від 21.02.2017;

- копія виписки з особового рахунку за 22.02.2017 про перерахування ФК "Кредит-Капітал" ПАТ "Вектор Банк" коштів в сумі 3 250 000 грн.;

- копія попереднього реєстру боржників за договором №ВП-21022017 від 21.02.2017;

- копія реєстру боржників за договором №ВП-21022017 від 21.02.2017;

- копія рішення Правління Національного банку України №51-рш/БТ від 26.01.2017 "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Вектор Банк" до категорії проблемних" та рішення Правління Національного банку України №57-рш/БТ від 27.01.2017 "Про внесення змін до рішення Правління національного банку України від 26.01.2017 №51-рш/БТ".

Подані позивачем документи суд апеляційної інстанції долучив до матеріалів справи.

Розпорядженням в. о. керівника апарату Північного апеляційного господарського суду від 16.07.2019 призначено повторний автоматизований розподіл справи, в зв`язку з перебуванням судді Козир Т.П. у відпустці.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 16.07.2019, справу №910/14838/18 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючого судді (судді доповідача) Кравчука Г.А., суддів Коробенка Г.П. та Разіної Т.І.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.07.2019 вищезазначеною колегією суддів прийнято до свого провадження апеляційну скаргу ПАТ "Вектор Банк" на рішення Господарського суду міста Києва від 29.01.2019 у справі №910/14838/18, оголошено перерву в судовому засіданні при розгляді клопотання судового експерта ОСОБА_1 про надання додаткових документів, необхідних для проведення судової економічної експертизи у даній справі на 22.07.2019 о 12 год. 00 хв.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.07.2019 клопотання судового експерта ОСОБА_1 про надання матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи №17 задоволено, надано судовому експерту ОСОБА_1 подані ПАТ "Вектор Банк" та долучені до матеріалів цієї справи додаткові матеріали, необхідні для проведення судової економічної експертизи, зупинено апеляційне провадження у справі №910/14838/18 до отримання судового експертного висновку, матеріали справи №910/14838/18 направлено судовому експерту ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) для проведення судової економічної експертизи, яка була призначена ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.05.2019.

28.11.2019 до Північного апеляційного господарського суду надійшов висновок експерта від 12.11.2019 № 17 за результатами проведення економічної експертизи та матеріали справи №910/14838/18.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05.12.2020 поновлено провадження у справі № 910/14838/18 за апеляційною скаргою ПАТ "Вектор Банк" на рішення Господарського суду міста Києва від 29.01.2019 у справі № 910/14838/18, розгляд справи № 910/14838/18 призначено на 10.02.2020.

У судовому засіданні 10.02.2020 апеляційним господарським судом оголошено перерву до 25.02.2020.

Явка представників сторін.

У судове засідання 25.02.2020 з`явився представник позивача, вимоги апеляційної скарги підтримав, просив апеляційний господарський суд задовольнити вимоги апеляційної скарги, оскаржуване рішення скасувати та прийняти нове, яким позовні вимоги задовольнити повністю.

Представник відповідача у судовому засіданні 25.02.2020 проти вимог апеляційної скарги заперечував, просив апеляційний господарський суд залишити без задоволення вимоги апеляційної скарги, а оскаржуване рішення місцевого господарського суду залишити без змін.

Позиції учасників справи.

Через відділ документального забезпечення діяльності Північного апеляційного господарського суду 08.04.2019 від відповідача надійшов письмовий відзив на апеляційну скаргу, в якому останній просить залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення - без змін.

Обставини справи, встановлені судом першої інстанції та перевірені судом апеляційної інстанції.

21.02.2017 між Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" (первісний кредитор) та ПАТ "Вектор банк" (новий кредитор) укладений договір відступлення права вимоги №114/29 (далі - Договір №114/29).

Відповідно п. 2.1 Договору №114/29 на умовах, встановлених цим договором та відповідно до ст. 512-519 Цивільного кодексу України, первісний кредитор передає (відступає) новому кредиторові за плату, а новий кредитор приймає належні первісному кредитору права вимоги до боржників, вказаним у реєстрі боржників (портфель заборгованості).

Перелік кредитних договорів, боржників, розрахунок сум заборгованості боржника на дату підписання цього Договору зазначені в додатку 1 до Договору (попередній реєстр боржників), що є його невід`ємною частиною.

Згідно з п 2.3 Договору №114/29, внаслідок передачі (відступлення) портфеля заборгованості за цим Договором, новий кредитор заміняє первісного кредитора у кредитних договорах, що входять до портфеля заборгованості та набуває прав грошових вимог первісного кредитора, включаючи право вимагати від боржників належного виконання всіх грошових та інших зобов`язань за кредитними договорами.

Права вимоги переходять до нового кредитора в повному обсязі, безвідривно та без можливого зворотнього відступлення.

Пунктом 3.1 Договору №114/29 передбачено, що загальна вартість прав вимоги за договором (ціна договору) становить 3 226 172,00 грн.

В подальшому, 21.02.2017 між ПАТ "Вектор банк" (первісний кредитор) та ТОВ "ФК "Кредит-Капітал" (новий кредитор) укладено договір відступлення права вимоги №ВП-21022017 (далі - Договір №ВП-21022017).

Відповідно до п. 2.1 Договору №ВП-21022017 на умовах, встановлених цим договором та відповідно до ст. 512-519 Цивільного кодексу України, первісний кредитор передає (відступає) новому кредиторові за плату, а новий кредитор приймає належні первісному кредитору права вимоги до боржників за кредитними договорами, вказаними у реєстрі боржників (портфель заборгованості).

Перелік кредитних договорів, боржників, розрахунок сум заборгованості боржника на дату підписання Договору зазначені в додатку 1 до Договору (попередній реєстр боржників), що є його невід`ємною частиною.

Права вимоги до боржників належать первісному кредиторові внаслідок їх набуття за договором відступлення прав вимоги №114/29 від 21.02.2017, укладеного між Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" та ПАТ "Вектор банк".

Згідно з п 2.3 Договору №ВП-21022017, внаслідок передачі (відступлення) портфеля заборгованості за цим договором, новий кредитор замінює первісного кредитора у кредитних договорах, що входять до портфеля заборгованості і відповідно вказані у реєстрі боржників, та набуває прав грошових вимог первісного кредитора, включаючи право вимагати від боржників належного виконання всіх грошових та інших зобов`язань за кредитними договорами.

Права вимоги переходять до нового кредитора в повному обсязі, безвідзивно та без можливого зворотнього відступлення.

Пунктом 3.1 Договору №ВП-21022017 передбачено, що загальна вартість прав вимоги за договором (ціна договору) становить 3 250 000, 00 грн.

Як вбачається з матеріалів справи, на виконання умов Договору №ВП-21022017 Відповідачем перераховано Позивачу 3 250 000,00 грн., що підтверджується платіжними дорученнями, а саме: №7359 від 22.02.2017 на суму 1 100 000,00 грн., №7360 від 22.02.2017 на суму 275 000,00 грн., №7361 від 22.02.2017 на суму 625 000,00 грн., №7362 від 22.02.2017 на суму 440 000,00 грн., №7363 від 22.02.2017 на суму 520 000,00 грн., №7364 від 22.02.2017 на суму 180 000,00 грн., №7365 від 22.02.2017 на суму 45000,00 грн., №7366 від 22.02.2017 на суму 30 000,00 грн., №7367 від 22.02.2017 на суму 35 000,00 грн.

Як зазначає Позивач Договір відступлення права вимоги №ВП-21022017 від 21.02.2017 укладено без погодження з куратором банку, як того вимагало рішення Правління Національного банку України від 26.01.2017 №51-рш/БТ "Про віднесення ПАТ "Вектор Банк" до категорії проблемних", тобто з порушенням його господарської компетенції, що є підставою для визнання його недійсним згідно з ч. 1 ст. 207 Господарського кодексу України.

Причиною виникнення спору у даній справі стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для визнання Договору відступлення права вимоги №ВП-21022017 від 21.02.2017 недійсним у судовому порядку.

Мотиви та джерела права, з яких виходить суд апеляційної інстанції при прийнятті постанови.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 16 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Способами захисту цивільних прав та інтересів може бути, зокрема, визнання правочину недійсним.

Згідно з приписами ст. 215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п`ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

Недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається.

У випадках, встановлених цим Кодексом, нікчемний правочин може бути визнаний судом дійсним.

Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).

У відповідності до ст. 203 ЦК України зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам (ч. 1); особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності (ч. 2); волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі (ч. 3); правочин має вчинятися у формі, встановленій законом (ч. 4); правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним (ч. 5); правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами), не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей (ч. 6).

Вирішуючи спори про визнання правочинів (господарських договорів) недійсними, господарський суд повинен встановити наявність фактичних обставин, з якими закон пов`язує визнання таких правочинів (господарських договорів) недійсними на момент їх вчинення (укладення) і настання відповідних наслідків, та в разі задоволення позовних вимог зазначати в судовому рішенні, в чому конкретно полягає неправомірність дій сторони та яким нормам законодавства не відповідає оспорюваний правочин.

Статтею 4 ЦК України передбачено, що органи державної влади України можуть видавати нормативно-правові акти, що регулюють цивільні відносини, лише у випадках і в межах, встановлених Конституцією України та законом.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність" державне регулювання діяльності банків здійснюється Національним банком України шляхом встановлення вимог та обмежень діяльності банків.

Статтями 2, 6 Закону України "Про Національний банк України" встановлено, що Національний банк України є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України. Національний банк України у межах своїх повноважень сприяє фінансовій стабільності, в тому числі стабільності банківської системи за умови, що це не перешкоджає досягненню цілі, визначеної у частині другій цієї статті. Національний банк України також сприяє додержанню стійких темпів економічного зростання та підтримує економічну політику Кабінету Міністрів України за умови, що це не перешкоджає досягненню цілей, визначених у частинах другій та третій цієї статті.

Статтею 56 Закону України "Про Національний банк України" (у редакції, чинній станом на час прийняття Правлінням НБУ рішення "Про запровадження особливого режиму контролю за діяльністю Публічного акціонерного товариства "Вектор Банк" та призначення куратора") встановлено, що Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань, віднесених до його повноважень, які є обов`язковими для органів державної влади і органів місцевого самоврядування, банків, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також для фізичних осіб.

Нормативно-правові акти Національного банку України видаються у формі постанов Правління Національного банку, а також інструкцій, положень, правил, що затверджуються постановами Правління Національного банку. Вони не можуть суперечити законам України та іншим законодавчим актам України і не мають зворотної сили, крім випадків, коли вони згідно з законом пом`якшують або скасовують відповідальність.

Нормативно-правові акти Національного банку України, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Нормативно-правові акти Національного банку України набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо більш пізній строк набрання чинності не передбачений у такому акті. Офіційним опублікуванням нормативно-правового акта Національного банку вважається перше опублікування його повного тексту в одному з періодичних друкованих видань - "Офіційному віснику України", газетах "Урядовий кур`єр", "Голос України" або перше розміщення на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України.

Нормативно-правові акти Національного банку України можуть бути оскаржені відповідно до законодавства України.

Підстави і порядок запровадження Національним банком України особливого режиму контролю за діяльністю банків і філій іноземних банків, застосування заходів впливу, фінансових санкцій за порушення банками, філіями іноземних банків та іншими особами, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України, банківського законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, а також у разі застосування іноземними державами або міждержавними об`єднаннями або міжнародними організаціями санкцій до банків чи власників істотної участі в банках, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської системи визначаються згідно з Положенням про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, яке затверджене постановою Правління НБУ від 17.08.2012 № 346 (далі - Положення).

Відповідно до п. 5.1. Положення (у редакції, чинній станом на час призначення куратора банку) Національний банк має право запровадити особливий режим контролю за діяльністю банку, що є додатковим інструментом банківського нагляду, та призначити куратора банку у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку, та/або в разі наявності хоча б однієї з таких ознак: невиконання керівником/керівниками банку вимог Національного банку щодо усунення виявлених порушень; відсторонення керівника банку від посади; виявлення за результатами безвиїзного нагляду або інспекційної перевірки фактів невиконання банком своїх зобов`язань перед клієнтами; виявлення за результатами безвиїзного нагляду або інспекційної перевірки фактів здійснення ризикової діяльності, порушень банківського законодавства, а також одержання доходів із порушенням законодавства України, навіть якщо ці порушення не призвели до погіршення фінансового стану банку; виникнення реальної загрози невиконання банком своїх зобов`язань перед клієнтами і кредиторами; потреба в посиленому контролі за діяльністю банку з метою уникнення можливості невиконання банком своїх зобов`язань перед клієнтами та кредиторами; потреба в контролі за діяльністю банку протягом шести місяців із дня втрати ним статусу перехідного; наявність конфлікту інтересів у банку; надання банку Національним банком кредиту для підтримки ліквідності; наявність у банку кредиту для підтримки ліквідності, отриманого від Національного банку; застосування іноземних санкцій.

Національний банк має право встановити такі особливі вимоги до розрахунків банку, у якому призначено куратора: заборонити використання для розрахунків прямих кореспондентських рахунків; перевести банк на модель обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в СЕП, яка дає банку змогу здійснювати початкові платежі від імені відокремлених підрозділів або через внутрішньобанківську міжфілійну платіжну систему; установити порядок здійснення банком та його відокремленими підрозділами початкових платежів з урахуванням наявності коштів на кореспондентському рахунку банку та змісту платежів (п. 5.5. Положення).

Куратор банку здійснює посилений контроль за діяльністю банку, перебуваючи безпосередньо в банку та/або шляхом проведення аналізу фінансової, статистичної звітності та іншої інформації щодо діяльності банку(п.5.6. Положення).

Згідно з п. 5.7. Положення на куратора банку можуть покладатися такі повноваження:

а) здійснювати постійний контроль за проведенням банком будь-яких операцій;

б) отримувати інформацію, у тому числі в письмовій формі, та ознайомлюватися з документами (оригіналами та їх копіями) щодо проведення банком будь-яких операцій і визначення рівня ризиків, на які він може наражатися;

в) ініціювати в разі необхідності перед Національним банком установлення порядку виконання банком та його відокремленими підрозділами початкових платежів з урахуванням наявності коштів на кореспондентському рахунку і змісту платежів, обрання способів організації управління черговістю початкових платежів (використовуючи засоби системи автоматизації банку, внутрішньобанківської міжфілійної платіжної системи банку, автоматизоване робоче місце, призначене для управління початковими платежами банку, що надсилаються до СЕП);

г) ініціювати заборону на використання для розрахунків прямих кореспондентських рахунків;

ґ) ініціювати переведення банку на модель обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в СЕП, яка дає банку змогу здійснювати початкові платежі від імені відокремлених підрозділів або через внутрішньобанківську міжфілійну платіжну систему;

д) ініціювати проведення нарад з керівництвом банку для отримання пояснень, у тому числі письмових, та інформації про вжиття банком заходів щодо усунення порушень і недоліків та забезпечення його фінансової стабільності;

е) бути присутнім на:

загальних зборах акціонерів, на засіданнях ради і правління банку з правом дорадчого голосу;

засіданнях комітетів (в обов`язковому порядку кредитного комітету, комітету з питань управління активами та пасивами, тарифного комітету);

нарадах керівництва, у тому числі щодо реструктуризації зовнішніх зобов`язань банку, та інших структурних підрозділів банку, у тому числі підрозділів внутрішнього контролю та аудиту банку;

переговорах з інвесторами банку з питань продажу чи реорганізації банку, шляхів оздоровлення банку за рахунок коштів учасників;

є) здійснювати контроль за своєчасним виконанням банком вимог (заходів), висунутих (застосованих) Національним банком до банку за результатами його діяльності, у тому числі за виконанням банком плану заходів з фінансового оздоровлення та/або прийнятих у письмовій угоді зобов`язань перед Національним банком та/або за дотриманням установлених обмежень та вимог щодо його діяльності;

ж) інформувати керівництво служби банківського нагляду щодо результатів аналізу фінансового стану банку, а в разі виникнення негативних тенденцій і виявлення проблем у його діяльності, які можуть нести загрозу втрати ліквідності й платоспроможності та інтересам кредиторів і вкладників, оперативно готувати обґрунтовані пропозиції щодо подальших наглядових дій за цим банком;

з) виконувати функції, пов`язані зі здійсненням контролю за використанням коштів, отриманих від Національного банку;

и) ініціювати розгляд питання щодо застосування відповідного заходу впливу згідно з вимогами статті 73 Закону про банки до керівників банку, якщо вони перешкоджають здійсненню функцій куратора банку, зокрема створюють умови, за яких куратор не може повністю або частково здійснювати повноваження, покладені на нього Національним банком;

і) виносити за межі банку копії документів, що можуть свідчити про факти порушення банком банківського законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, здійснення ризикової діяльності;

ї) здійснювати контроль за дотриманням банком банківського законодавства, вимог нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі з питань фінансового моніторингу, станом виконання банком своїх зобов`язань перед клієнтами, вкладниками та іншими кредиторами банку.

Відповідно до п. 7.8 Положення банк з моменту отримання рішення Національного банку про обмеження окремих видів здійснюваних банком операцій та протягом визначеного цим рішенням строку (або до визначеного терміну) укладає договори та здійснює операції, у тому числі згідно з договорами, що укладені ним з клієнтами до моменту отримання рішення, виключно з урахуванням установлених обмежень.

Згідно з п 12.4 Положення Національний банк інформує про прийняте ним рішення про віднесення до категорії проблемних з дотриманням вимог нормативно-правового акта Національного банку з питань захисту банківської таємниці, зокрема банк та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку про те, що рішення Правління НБУ від 29.12.2016 № 556-рш/БТ "Про запровадження особливого режиму контролю за діяльністю Публічного акціонерного товариства "Вектор Банк" та призначення куратора" та від 26.01.2017 № 51-рш/БТ "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Вектор Банк" до категорії проблемних" є нормативно-правовими актами з обмеженим доступом, які є обов`язковими для виконання.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верхового Суду від 14.06.2018 у справі № 910/14617/16.

Колегією суддів апеляційного господарського суду встановлено, що відповідачем, в порушення вимог Закону України "Про Національний банк України" та рішення Правління НБУ від 29.12.2016 № 556-рш/БТ "Про запровадження особливого режиму контролю за діяльністю Публічного акціонерного товариства "Вектор Банк" та призначення куратора" укладено оспорюваний Договір без погодження куратора банку. Ані місцевому господарському суду, ані суду апеляційної інстанції не було надано доказів, які б свідчили про те, що укладення вказаного правочину було погоджено з куратором ПАТ "Вектор Банк".

Відтак, укладення ПАТ "Вектор Банк" Договору відступлення права вимоги від 21.02.2017 №ВП-21022017 у період існування щодо ПАТ "Вектор Банк" певних обмежень у здійсненні господарських операцій, у зв`язку з існуванням рішення Правління НБУ від 29.12.2016 № 556-рш/БТ "Про запровадження особливого режиму контролю за діяльністю Публічного акціонерного товариства "Вектор Банк" та призначення куратора", вчинено останнім з порушенням господарської компетенції.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 207 Господарського кодексу України (далі - ГК України) господарське зобов`язання, що не відповідає вимогам закону, або вчинено з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, або укладено учасниками господарських відносин з порушенням хоча б одним з них господарської компетенції (спеціальної правосуб`єктності), може бути на вимогу однієї із сторін, або відповідного органу державної влади визнано судом недійсним повністю або в частині.

Статтею 55 ГК України передбачено, що суб`єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов`язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов`язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством. Суб`єктами господарювання є, серед іншого, господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до ЦК України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.

Отже, під господарською компетенцією розуміється сукупність господарських прав та обов`язків, якими наділений конкретний суб`єкт господарювання.

Обсяг прав та обов`язків суб`єкта господарювання визначається законодавством та установчими документами.

Регулювання діяльності ПАТ "Вектор Банк" здійснюється, зокрема, на підставі Закону України "Про банки і банківську діяльність" та Закону України "Про Національний банк України".

Оскільки під господарською компетенцією розуміється сукупність певних господарських прав та обов`язків, відповідно обмеження права юридичної особи, яка є суб`єктом господарювання на здійснення певної діяльності, зокрема, укладення певних договорів з юридичної точки зору є обмеженням господарської компетенції такої юридичної особи.

Враховуючи вищевикладене, з урахуванням встановлених фактичних обставин справи, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що укладення ПАТ "Вектор Банк" оспорюваного Договору №№ВП-21022017 від 21.02.2017 про відступлення права вимоги, здійснено з порушенням господарської компетенції всупереч рішенню Правління НБУ від 29.12.2016 № 556-рш/БТ "Про запровадження особливого режиму контролю за діяльністю Публічного акціонерного товариства "Вектор Банк" та призначення куратора", що свідчить про недодержання при укладенні Договору про відступлення права вимоги встановлених ст. 203 ЦК України вимог, а тому є підставою для визнання його недійсним в силу приписів ст. 215 ЦК України.

Щодо висновку експерта за результатами проведення економічної експертизи у справі №910/14838/18, колегія суддів апеляційного господарського суду зазначає таке.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.05.2019 клопотання ТОВ "ФК "Кредит-Капітал" про призначення судової економічної експертизи задоволено, призначено судову економічну експертизу у справі 910/14838/18, проведення якої доручено судовому експерту Гриненко Юлії Ігорівні, свідоцтво №1897 від 08.09.2017, провадження у справі було зупинено. Перед судовим експертом апеляційним судом було поставлено такі питання:

- чи відносяться до складу активів ПАТ "Вектор Банк" набуті у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" права грошової вимоги за договором відступлення прав вимог №114/29 від 21.02.2017?;

- яким чином у бухгалтерському обліку ПАТ "Вектор Банк" відображено набуття права грошової вимоги за Договором відступлення прав вимог №114/29 від 21.02.2017, укладеним з ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"?;

- яким чином у бухгалтерському обліку ПАТ "Вектор Банк" відображено відступлення права грошової вимоги на користь ТОВ "ФК "Кредит-Капітал" за Договором відступлення прав вимог ВП-21022017 від 21.02.2017?;

- чи є операція з відступлення права грошової вимоги згідно Договору №ВП-21022017 від 21.02.2017 укладеним між ПАТ "Вектор Банк" та ТОВ "ФК "Кредит-Капітал" операцією з відчуження активів Банку або операцією з відчуження пасивів Банку?

У висновку судової економічної експертизи від 12.11.2019 №17 судовий експерт вказав, що питання - "чи відносяться до складу активів ПАТ "Вектор Банк" набуті у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" права грошової вимоги за договором відступлення прав вимог №114/29 від 21.02.2017?" не відповідає "Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз", яка затверджена Наказом Міністерства юстиції України за №53/5 від 08.10.1998, зареєстрована у Міністерстві юстиції України за №705/3145 від 03.11.1998 (зі змінами та доповненнями), та ставить його у редакції: чи підтверджується документально відображення в складі активів ПАТ "Вектор Банк" набуті у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" права грошової вимоги за Договором відступлення права вимог №114/29 від 21.02.2017?

Колегія суддів апеляційного господарського суду, при призначенні вказаної судової економічної експертизи, виходила з того, що у спорі існують суперечності, що потребують спеціальних знань в області бухгалтерії та економіки, а саме в частині визначення чи відносяться до складу активів ПАТ "Вектор Банк" набуті у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" права грошової вимоги за Договором відступлення права вимоги від 21.02.2017 №114/29, а не питання документального відображення придбаних прав грошової вимоги в бухгалтерському обліку банку в якості активу.

Разом з цим, колегією суддів апеляційного господарського суду встановлено, що при проведенні експертного дослідження судовим експертом зазначено про відсутність в матеріалах господарської справи реєстрів боржників до договору відступлення права вимоги від 21.02.2017 №114/29, облікових регістрів бухгалтерського обліку ПАТ "Вектор Банк" щодо обліку сум, що отримані за операціями факторингу за договором відступлення права вимоги від 21.02.2017 №114/29, облікових регістрів бухгалтерського обліку ПАТ "Вектор Банк" щодо обліку сум наданих кредитів фізичним особам, що отримані за операціями факторингу за договором відступлення права вимоги від 21.02.2017 №114/29, що, у свою чергу, позбавило експерта можливості провести повне дослідження поставлених ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.05.2019 питань.

Відповідно до ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Згідно з ст. 104 ГПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Таким чином, експертиза не може мати для суду заздалегідь встановленої сили і має оцінюватися судом з урахуванням всіх встановлених обставин справи в сукупності з поясненнями сторін, як того вимагає стаття 86 ГПК України.

Колегія суддів апеляційного господарського суду зазначає, що висновок судової економічної експертизи у даній справі не має вирішального значення для вирішення цього спору у зв`язку із самостійною зміною експертом змісту економічного дослідження, відсутністю наданих на дослідження судовому експерту достаніх матеріалів, та з огляду на те, що спірний договір відступлення права вимоги укладений без додержання вимог встановлених ст. 203 ЦК України, а відповідачем не надано доказів на підтвердження погодження куратором банку спірного договору, апеляційний господарський суд дійшов висновку про належність та достатність наданих позивачем доказів на підтвердження обставин викладених у позовній заяві та апеляційній скарзі.

За таких обставин апеляційна скарга ПАТ "Вектор Банк" є обґрунтованою, а оскаржуване рішення Господарського суду міста Києва від 04.02.2019 підлягає скасуванню з прийняттям нового рішення про задоволення позову в повному обсязі.

Висновки суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги.

Відповідно до ст. 269 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

Відповідно до ч. 1 ст. 277 ГПК України передбачено, що підставою для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни судового рішення є неповне з`ясування обставин, що мають значення для справи; недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими; недоведеність висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, обставинам справи; порушення норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріального права.

З огляду на встановлені апеляційним господарським судом обставини, апеляційна скарга ПАТ "Вектор Банк" підлягає задоволенню, а оскаржуване рішення суду першої інстанції від 04.02.2019 у даній справі щодо відмови у задоволенні позову підлягає скасуванню з одночасним прийняттям нового рішення про задоволення позову в повному обсязі.

Судові витрати.

У зв`язку з задоволенням апеляційної скарги витрати зі сплати судового збору за подання позовної заяви та апеляційної скарги у відповідності до вимог ст. 129 ГПК України покладаються на ТОВ "ФК "Кредит-Капітал".

Керуючись ст.ст. 74, 129, 269, 271, 275, 277, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд,

П О С Т А Н О В И В:

1. Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Вектор Банк" в особі уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Вектор Банк" Савельєвої Анни Миколаївни на рішення Господарського суду міста Києва від 04.02.2019 у справі №910/14838/18 задовольнити.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 04.02.2019 у справі №910/14838/18 скасувати.

3. Прийняти нове рішення, яким позов Публічного акціонерного товариства "Вектор Банк" в особі уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Вектор Банк" Савельєвої Анни Миколаївни задовольнити повністю.

4. Визнати недійсним договір відступлення права вимоги від 21.02.2017 №ВП-21022017, укладений між Публічним акціонерним товариством "Вектор Банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Кредит-Капітал".

5. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Кредит-Капітал" 1762,00 грн. судового збору за розгляд справи в суді першої інстанції.

6. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Кредит-Капітал" 2643,00 грн. судового збору за розгляд справи в суді апеляційної інстанції.

7. Доручити Господарському суду міста Києва видати накази із зазначенням необхідних реквізитів сторін.

8. Матеріали справи №910/14838/18 повернути до місцевого господарського суду.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку протягом двадцяти днів з дня складання її повного тексту.

Повний текст постанови складено 04.03.2020.

Головуючий суддя Г.А. Кравчук

Судді Г.П. Коробенко

Т.І. Разіна

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено05.03.2020

Судовий реєстр по справі —910/14838/18

Постанова від 02.08.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Бенедисюк I.М.

Ухвала від 16.07.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Бенедисюк I.М.

Постанова від 16.07.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Бенедисюк I.М.

Ухвала від 29.06.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Бенедисюк I.М.

Ухвала від 18.06.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Бенедисюк I.М.

Ухвала від 23.05.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Бенедисюк I.М.

Окрема думка від 19.05.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Селіваненко В.П.

Ухвала від 19.05.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Бенедисюк I.М.

Ухвала від 29.04.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Бенедисюк I.М.

Ухвала від 27.04.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Бенедисюк I.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні