Рішення
від 23.02.2020 по справі 904/4553/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2020м. ДніпроСправа № 904/4553/19

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Петренко Н.Е., за участю секретаря судового засідання Найдьонова Я.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження справу

за позовом Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", м. Жовті Води

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний дім "ОЛАНВО", м. Дніпро

про стягнення пені у розмірі 5 243,49грн. та штрафу у розмірі 20% в сумі 9 119,11грн. (з урахуванням зменшення)

та

за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний дім "Оланво", м. Дніпро

до Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", м. Жовті Води

про стягнення основаної заборгованості у розмірі 588 842,80грн., 3% річних у розмірі 8 622,21грн. (з урахуванням зменшення)

Представники:

від позивача за первісним позовом (відповідач за зустрічним): не з`явився

від відповідача за первісним позовом (позивач за зустрічним): не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

Державне підприємство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (далі - позивач) звернулась до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний дім "ОЛАНВО" (далі - відповідач) про стягнення пені у розмірі 2 531,52грн. та штрафу у розмірі 20% в сумі 16 876,82грн.

Короткий зміст позовної заяви та узагальнення доводів позову.

25.03.2019 між позивачем та відповідачем укладено договір №234/11/32Е на послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (ремонт та регламентне і сервісне обслуговування техніки Hyundai, Doosan та Dhantui) на загальну суму 999 500,00 грн.

На виконання вимог пункту 5.3 договору замовником була направлена заявка від 29.08.2019 № 11-02/6452 про обслуговування техніки, а саме проведення ремонту фронтального навантажувача HYUNJDAY HL770-7A, заводський номер НОМЕР_1 , що підтверджується електронною поштою.

Пунктом 5.3. договору встановлено, що передача замовнику виконавцем наданих послуг здійснюється з наданням акту наданих послуг, послуги вважаються наданими з моменту підписання сторонами акту наданих послуг.

Тобто, відповідно до пункту 5.3 договору, закінченням строку виконання робіт є 03.09.2019.

Проте, дані послуги станом на 06.09.2019 не виконані, що підтверджується відсутністю підписаного обома сторонами актів здачі-приймання виконаних послуг. Тобто, виконавцем порушено умови договору в частині несвоєчасного виконання послуг.

У зв`язку з чим, на підставі пункту 8.2. договору у разі затримки виконання робіт у строки, передбачені цим договором замовник (позивач) має право на стягнення з виконавця штрафу у розмірі 20% від суми невиконаної роботи та пені у розмірі 0,5 відсотка від вартості невиконаної роботи за кожен день прострочення.

Таким чином, на підставі пункту 8.2. договору позивач нарахував пеню за період з 04.09.2019 по 09.09.2019 у розмірі 2 531,52грн. та 20% штрафу у розмірі 16 876,82грн.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.10.2019 відкрито провадження у справі, розгляд справи вирішено здійснювати за правилами загального позовного провадження, підготовче судове засідання призначено на 04.11.2019.

В підготовче судове засідання 04.11.2019 повноважні представники позивача та відповідача не з`явились.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 04.11.2019 відкладено підготовче судове засідання на 10.12.2019.

04.11.2019 від відповідача надійшов відзив.

Короткий зміст відзиву та узагальнення його доводів.

Відповідач вказує, що відповідно до п. 1.3. Договору № 234/11/32Е від 25.03.2019, регламентне та сервісне обслуговування і ремонт виконується з використанням запасних частин і витратних матеріалів виконавця. Перелік використаних запасних частин і витратних матеріалів та їх вартість зазначаються обов`язково в першу чергу у сервісному звіті (Звіт сервісного механіка) про надані послуги, який складається та підписується працівниками шахт замовника та сервісним механіком виконавця безпосередньо на місці надання послуг. Звіт сервісного механіка є підставою для підписання Акта здачі-приймання наданих послуг, який складається на підприємстві Виконавця, візується уповноваженою особою шахти Замовника та підписується на підприємстві Замовника.

Пунктом 1.4. Договору, кількість послуг, їх найменування та перелік використаних частин, визначаються належним чином оформленими Сервісними звітами (Звітами сервісного механіка). Підставою для проведення розрахунків є підписаний з двох сторін Акт здачі-приймання наданих послуг та рахунок доданий до нього.

За змістом пунктом 4.5. Договору, Акт здачі-приймання наданих послуг підписується у термін 5-ть календарних днів від дати фактично наданих послуг. У випадку мотивованої відмови Замовника від підписання Акту здачі-приймання наданих послуг сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доробок і строків їх виконання. Відмова від підписання акту виконаних робіт має бути направлена Замовником на адресу Виконавця в письмовій формі. В разі якщо впродовж 20 днів з моменту отримання від Виконавця акту виконаних робіт Замовник не надіслав Виконавцю письмового обґрунтування відмови від підписання акту виконаних робіт, акт вважається прийнятим та підписаним Замовником.

23.08.2019 сервісним механіком ТОВ ТД Оланво було оглянуто фронтальний навантажувач HYUNDAI HL 770-7А, заводський номер НОМЕР_2 .

Відповідно до сервісного звіту № 004485 від 23.08.2019, який підписано уповноваженими особами сторін, було зазначено про необхідність здійснення дефектовки КПП та привідного вала.

Відповідач зазначає що дефектовка cторонами не була погоджена в день здійснення огляду зазначеного навантажувача.

Позивач не викликав представника Відповідача для здійснення дефектовки та погодження переліку ремонтних робіт та строків їх виконання, а також не повідомляв відповідача про дефектовку фронтального навантажувача HYUNDAI HL 770-7А сторонніми організаціями, чи проведення дефектовки самостійно Позивачем.

Термін виконання ремонтних робіт не обговорювався Сторонами.

У зв`язку з чим, у Позивача відсутні підстави для висування претензій та позовних вимог у вигляді сплати штрафних санкцій за затримку виконання ремонтних робіт.

Крім того, згідно з даними бухгалтерського обліку по Договору № 234/11/32Е від 25.03.2019, заборгованість Позивача, за отримані від виконавця послуги, станом на 10 жовтня 2019 становить 806 802,48 грн.

Позивач частково розрахувався за отримані послуги у сумі 134 756,00грн., що підтверджується платіжними дорученнями:

- № 7516 від 15.05.2019 на суму 37012,00 грн.;

- № 7515 від 23.05.2019 на суму 37012,00 грн.;

- № 14700 від 03.09.2019 на суму 37258,00 гри.

- № 10226 від 03.09.2019 на суму 23474,00 грн.

Відповідач звертався до Позивача з листом (вих. № 518 від 12.07.2019) про необхідність сплатити заборгованість.

Однак, у відповідь на прохання щодо погашення заборгованості, Позивач безпідставно не підписав та не надав мотивованої відмови від підписання акту виконаних робіт, не повернув Відповідачу належні примірники Акту виконаних робіт (наданих послуг) та первинну бухгалтерську документацію.

Відповідач також зазначає, що позивачем невірно здійснено розрахунок пені, з огляду на наступне.

Відповідно до частини 2 статті 343 Господарського кодексу України та статті 3 Закону України від 22.11.96 № 543/96-ВР Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань розмір пені за прострочення платежу не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

04.11.2019 від відповідача надійшла зустрічна позовна заява.

Короткий зміст зустрічної позовної заяви та узагальнення її доводів.

25.03.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю Торгівельний дім Оланво та Державним підприємством Східний гірничо-збагачувальний комбінат було укладено Договір про надання послуг з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання № 234/11/32Е.

Відповідно до звітів сервісного інженера та актів виконаних робіт (наданих послуг), ДП Східний гірничо-збагачувальний комбінат отримало послуг на загальну суму 941 558,48 грн.

Відповідно до пункту 4.1. Договору послуги, які надаються відповідно до цього Договору, сплачуються Замовником за погодженими цінами в національній валюті України, за відсутності зауважень з боку Замовника, по факту надання послуг протягом 10-ти банківських днів від дати підписання Актів здачі-приймання виконаних робіт.

Проте, Державне підприємство Східний гірничо-збагачувальний комбінат виконало свої зобов`язання частково, розрахувавшись за отримані послуги у розмірі 210 327,19грн.

Загальна сума боргу Державного підприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат перед Товариством з обмеженою відповідальністю ТД Оланво становить 735 580,49 грн.

У зв`язку з чим, Товариство з обмеженою відповідальністю Торгівельний дім Оланво звернулось до Державного підприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат з листом (вих. № 518 від 12.07.2019) про необхідність сплатити заборгованість. Однак, ДП Східний гірничо-збагачувальний комбінат вимогу проігнорував, заборгованість до цього часу не сплатив.

Таким чином, на підставі частини 2 статті 625 Цивільного кодексу України Товариство з обмеженою відповідальністю ТД Оланво нарахувало 3 % річних у розмірі 4 349,20грн.

11.11.2019 ухвалою залишено зустрічну позовну заяву без руху.

14.11.2019 до суду від позивача за зустрічним позовом надійшла заява про уточнення (збільшення) розміру позовних вимог, відповідно до якої просить стягнути суму основного боргу у розмірі 731 231,29грн., 3% річних у розмірі 4 349,20грн.

27.11.2019 до суду від позивача за первісним позовом надійшов відзив на заяву про уточнення (збільшення) розміру позовних вимог, відповідно до якого вказує, що незрозуміло підстави зменшення основного боргу.

27.11.2019 від позивача за первісним позовом надійшла відповідь на відзив на позовну заяву.

Короткий зміст відповіді на відзив та узагальнення її доводів.

Відповідач за первісним позовом посилається на пункт 1.3 Договору та вказує, що сторонами не погоджена дефектовка в день здійснення огляду.

Позивач за первісним позовом вказує, що не погоджується з твердженням відповідача за первісним позовом щодо того, що позивач за первісним позовом не викликав представника відповідача за первісним позовом для здійснення дефектовки та погодження переліку ремонтних робіт та строків їх виконання, оскільки є сервісні звіти № 004485, № 006224, що відповідають умовам п. 1.3 договору.

Крім того, відповідач за первісним позовом посилається на те, що у позивача за первісним позовом перед відповідачем за первісним позовом є заборгованість у сумі 830 276,48 грн., проте з таким твердженням позивач за первісним позовом не погоджується, оскільки останній частково розрахувався за надані послуги, що підтверджується платіжними дорученнями від 15.05.2019 № 7516 на суму 37012,00 грн., від 23.05.2019 № 7515 на суму 37012,00 грн., від 03.09.2019 № 10226 на суму 23 474,00 грн., від 03.09.2019 № 14700 на суму 37258,00 грн., від 24.10.2019 № 9920 на суму 75 571,19 грн., від 20.11.2019 № 9921 на суму 16 482,00 грн., від 20.11.2019 № 11848 на суму 14 676,00 грн.

Відповідач за первісним позовом посилається на те, що позивач за первісним позовом безпідставно не підписав акт виконаних робіт, не надав мотивованої відмови від підписання акту виконаних робіт, не повернув належні примірники Акту виконаних робіт, але з таким твердженням позивач за первісним позовом не погоджується, оскільки відповідач за первісним позовом не вказує, які саме акти не підписані зі сторони позивача за первісним позовом та не додано жодного доказу направлення цих актів на адресу позивача за первісним позовом.

Відповідач за первісним позовом посилається, на те, що позивачем за первісним позовом невірно здійснено розрахунок пені, з таким висновком позивач за первісним позовом не погоджується, оскільки розмір пені визначено саме умовами договору, які погоджені між обома сторонами.

Так, згідно з пунктом 8.2 договору у разі затримки виконання робіт у строки, передбачені цим договором замовник має право на стягнення з виконавця штрафу у розмірі 20% від суми невиконаної роботи та пені у розмірі 0,5 відсотка від вартості невиконаної роботи за кожен день прострочення.

Таким чином, саме на підставі пункту 8.2 договору позивач нарахував пеню, що є законним і визначеними саме умовами договору.

27.11.2019 від позивача за первісним позовом надійшла заява про уточнення (зменшення) розміру позовних вимог, відповідно до якої просить стягнути з відповідача за первісним позовом пеню у розмірі 5 243,49грн., 20% штрафу у розмірі 9 119,11грн.

27.11.2019 від відповідача за первісним позовом надійшов відзив на зустрічний позов.

Короткий зміст відзиву на зустрічний позов та узагальнення його доводів.

Позивач за зустрічним позовом посилається на те, що у відповідача за зустрічним позовом є заборгованість у сумі 731 231,29 грн., проте з таким твердженням відповідач за зустрічним позовом не погоджується, оскільки відповідачем за зустрічним позовом частково сплачено заборгованість, що підтверджується платіжними дорученнями від 15.05.2019 № 7516 на суму 37012,00 грн., від 23.05.2019 № 7515 на суму 37012,00грн., від 03.09.2019 № 10226 на суму 23 474,00 грн., від 03.09.2019 № 14700 на суму 37258,00 грн., від 24.10.2019 № 9920 на суму 75 571,19 грн., від 20.11.2019 № 9921 на суму 16 482,00 грн., від 20.11.2019 № 11848 на суму 14 676,00 грн., а всього сплачено на суму 241 485,19 грн.

Крім того, відповідач за зустрічним позовом зазначає, що вказані в зустрічному позові акти від 16.04.2019 № 165 на суму 60 963,99 грн., від 30.07.2019 № 431 на суму 65 624,85 грн., від 30.07.2019 № 432 на суму 65 634,92 грн., від 19.09.2019 № 610 на суму 36 763,57 грн. та від 26.09,2019 № 645 на суму 8 832,00 грн., а всього на суму 237 819,33 грн. є безпідставно пред`явленими, оскільки відсутні на підприємстві.

У свою чергу пунктом 4.1. договору визначено, що замовник здійснює оплату по факту надання послуг протягом 10-ти банківських днів від дати підписання актів здачі-приймання виконаних послуг.

Вищевказані акти обома сторонами не підписані, тому станом на день подачі відзиву строк оплати не настав.

Позивач за зустрічним позовом посилається на те, що відповідач за зустрічним позовом безпідставно не підписав акти, не надав мотивованої відмови від підписання вищевказаних актів виконаних робіт, не повернув належні примірники Актів виконаних робіт, але з таким твердження відповідач за зустрічним позовом погодитися не може, оскільки позивач за зустрічним позовом не вказує, які саме акти не підписані зі сторони відповідача та не додано жодного доказу направлення цих актів на адресу останнього.

У зв`язку з чим, позивач за зустрічним позовом безпідставно нарахував 3% річних по актам від 30.07.2019 № 431 на суму 65 624,85 грн., від 30.07.2019 № 432 на суму 65 634,92 грн. та від 26.09.2019 № 645 на суму 8 832,00 грн., оскільки вказані акти на підприємстві відсутні та не підписані обома сторонами.

29.11.2019 від відповідача за первісним позовом надійшла заява про усунення недоліків у справі №904/4553/19.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 03.12.2019 прийнято зустрічну позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний дім "Оланво" до Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" про стягнення 735 850,49грн. для спільного розгляду з первісним позовом Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний дім "Оланво" про стягнення пені у розмірі 2531,52грн. та штрафу у розмірі 20% в розмірі 16 876,82грн. Розгляд зустрічного позову призначено разом з первісним у підготовчому засіданні, призначеному на 10.12.2019.

В підготовче судове засідання 10.12.2019 з`явились повноважні представники сторін.

В судовому засіданні представником відповідача за первісним позовом зазначено, що останнім не отримано від позивача за первісним позовом відзиву на зустрічний позов та відзиву на заяву про уточнення (збільшення) розміру позовних вимог.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.12.2019 продовжено строк проведення підготовчого провадження на 30 днів та ухвалено відкласти підготовче судове засідання на 17.12.2019.

16.12.2019 до господарського суду від позивача за зустрічним позовом надійшли:

- відзив на позовну заяву, тотожного змісту із відзивом поданим 04.11.2019;

- відповідь на відзив на зустрічний позов;

- заява про зменшення розміру позовних вимог;

- клопотання про залишення без розгляду заяви про уточнення (збільшення) розміру позовних вимог від 14.11.2019.

Короткий зміст відповіді на відзив та узагальнення її доводів.

Позивач за зустрічним позовом вказує, що всі спірні акти наданих послуг є в наявності у відповідача за зустрічним позовом. Це підтверджується наданими позивачем за зустрічним позовом наступними актами наданих послуг, що підписані сторонами: від 16.04.2019 № 165 на суму 60 963,99 грн., від 30.07.2019 № 431 на суму 65 624,85 грн., оригінали яких є в наявності у позивача за зустрічним позовом. Посилання відповідача за зустрічним позовом на те, що фактично послуги за спірний період позивачем не надавались та належними доказами не підтверджені, на думку позивача за зустрічним позовом, спростовуються наявними у справі актами, звітами та відсутністю будь-яких зауважень відповідача у спірному періоді щодо обсягу та вартості наданих послуг.

На думку, Позивача за зустрічним позовом, оскільки у останнього в наявності є оригінали Актів наданих послуг, які підписані обома Сторонами: від 16.04.2019 № 165 на суму 60 963,99 грн. та Акт надання послуг від 30.07.2019 № 431 на суму 65 624,85 грн., 3% річних за цими актами нараховані правомірно.

Щодо Актів надання послуг від 30.07.2019 № 432 на суму 65 634.92 грн., від 19.09.2019 № 610 на суму 36 763.57 грн.; від 26.09,2019 № 645 на суму 8 832.00 грн., на загальну суму 111 230.49грн., Позивачем за зустрічним позовом зменшено розмір позовних вимог на суми зазначених Актів, у зв`язку із не поверненням зазначених Актів в оригіналі Відповідачем за зустрічним позовом.

Короткий зміст заяви про зменшення розміру позовних вимог та узагальнення її доводів.

Позивач за зустрічним позовом просить стягнути з відповідача за зустрічним позовом суму основного боргу у розмірі 588 842,80грн., 3% річних у розмірі 8 622,21грн.

17.12.2019 в підготовчому судовому засідання вирішено розгляд справи протокольно відкласти до 13.01.2020.

18.12.2019 до господарського суду від позивача за первісним позовом надійшов відзив на зустрічний позов (уточнений), тотожного змісту з відзивом на зустрічний позов поданого 27.11.2019.

13.01.2020 в підготовчому судовому засіданні повноважні представники сторін явку свою забезпечили, свою правову позицію по справі підтримали.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.01.2020 закрито підготовче провадження та призначено розгляд справи по суті у судове засідання на 23.01.2020.

23.01.2020 повноважні представники сторін у судове засідання не з`явились, причини неявки суду невідомо. Жодних документів до суду не надходило.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.01.2020 відкладено судове засідання на 24.02.2020.

24.02.2020 в судове засідання представники сторін не з`явились.

В судовому засіданні, яке відбулося 24.02.2020, здійснено розгляд справи по суті.

Завданням розгляду справи по суті є розгляд та вирішення спору на підставі зібраних у підготовчому провадженні матеріалів, а також розподіл судових витрат (стаття 194 Господарського процесуального кодексу України).

Господарський суд констатує, що сторони мали реальну можливість надати всі існуючі докази в обґрунтування своїх позовних вимог та заперечень суду першої інстанції.

Відповідно до статті 233 Господарського процесуального кодексу України рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами.

В судовому засіданні, яке відбулося 24.02.2020, в порядку статті 240 Господарського процесуального кодексу України підписано вступну та резолютивну частини рішення.

Оцінюючи докази за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, беручи до уваги, що жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили, а є результатом оцінки належності, допустимості, достовірності кожного доказу окремо, а також достатності і взаємного зв`язку доказів у їх сукупності, надаючи оцінку зібраним у справі доказам в цілому, і кожному доказу, який міститься у справі, окремо мотивуючи відхилення або врахування кожного доказу, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

25.03.2019 між Державним підприємством Східний гірничо-збагачувальний комбінат (далі - Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю Торгівельний дім ОЛАНВО (далі - Виконавець) було укладено договір №234/11/З2Е про закупівлю послуг.

Відповідно до пункту 1.1 договору, виконавець зобов`язується надати послуги зазначені в п..1.2. договору, а замовник прийняти і оплатити такі послуги.

Виконавець зобов`язується надати в порядку та на умовах даного договору Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання код 5011, (Ремонт та регламентне і сервісне обслуговування техніки Hyundai, Doosan та Shantui). Перелік техніки для проведення технічного обслуговування за марками техніки зазначено відповідно у додатку №2, що є невід`ємною частиною договору, перелік та обсяг робіт, що виконуються при проведенні планових (регламентних) обслуговувань за марки техніки зазначено відповідно у додатку №3, що є невід`ємною частиною договору. (пункт 1.2. договору).

Орієнтована ціна договору з урахуванням вартості запасних частин і витратних матеріалів, відповідно до протоколу погодження договірної ціни (додаток №1) складає: 999 500,00грн., у тому числі податок на додану вартість 20% - 166 583,33грн. (пункт 3.1. договору).

Пунктом 4.1. договору визначено, що послуги, які надаються відповідно до цього договору, сплачуються замовником за погодженими цінами в національній валюті України, за відсутності зауважень з боку замовника, по факту надання послуг протягом 10-ти банківських днів від дати підписання Актів здачі-приймання виконаних послуг.

Пунктом 5.3 договору передбачено, що виконавець приступає до надання послуг протягом 3 (трьох) календарних днів після отримання заявки від Замовника. Замовник зобов`язується направляти виконавцю заявки факсом або електронної поштою про необхідність проведення планового сервісного обслуговування згідно до регламенту періодичного технічного обслуговування або про виконання певного виду ремонту, або про замовлення запасних частин. Заявка повинна містити всі необхідні реквізити з обов`язковим зазначенням місця знаходження техніки, часу, марки і серійних номерів мото-годин напрацювання техніки замовника, посади та прізвища уповноваженої особи шахти замовника, якій довіряється від імені замовника завізувати акт виконаних робіт і/або видаткову накладу, а також підписати сервісний звіт (Звіт сервісного механіка). Заявка повинна бути підписана керівником замовника.

Акт здачі-приймання наданих послуг підписується у термін 5-ть календарних днів від дати фактичного надання послуг. (пункт 4.5 договору).

Згідно з пунктом 8.2 договору встановлено, що у разі затримки надання послуг у строки, передбачені цим договором, замовник має право на стягнення з виконавця штрафу у розмірі 20% від суми недоданих послуг (несвоєчасно наданих послуг) та пені у розмірі 0,5 відсотка від вартості недоданих послуг (несвоєчасно наданих послуг) за кожен день прострочення.

На виконання вимог пункту 5.3 договору замовником була направлена заявка від 29.08.2019 № 11-02/6452 про обслуговування техніки, а саме проведення ремонту фронтального навантажувача HYUNJDAY HL770-7A, заводський номер НОМЕР_1 , що підтверджується електронною поштою.

Тобто, відповідно до пункту 5.3 умов договору, закінченням строку виконання робіт є 03.09.2019.

Дані послуги, станом на день розгляду справи не виконані, що підтверджується відсутністю підписаного обома сторонами актів здачі-приймання виконаних послуг.

Таким чином, відповідачем за первісним позовом порушено виконання зобов`язань в частині несвоєчасного виконання послуг.

Частиною 1 статті 193 Господарського кодексу України передбачено, суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 статті 509 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Частиною 1 статті 612 Цивільного кодексу України зазначено, що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Господарське зобов`язання виникає, зокрема із господарського договору (стаття 174 Господарського кодексу України).

Статтями 525 та 526 Цивільного кодексу України передбачено, що одностороння відмова вiд зобов`язання або одностороння змiна його умов не допускається, якщо iнше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином вiдповiдно до умов договору та вимог цього Кодексу, iнших актiв цивiльного законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Згідно до ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України зобов`язання повинні виконуватись належним чином відповідно до умов договору, одностороння відмова від виконання зобов`язання не допускається.

Як визначено у ст. 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

У відповідності до статті 611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Згідно статті 549 Цивільного кодексу України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Відповідно до статті 1 Закону України „Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань", платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін.

Згідно статті 3 Закону України „Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань", розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Згідно з пунктом 8.2 договору встановлено, що у разі затримки надання послуг у строки, передбачені цим договором, замовник має право на стягнення з виконавця штрафу у розмірі 20% від суми недоданих послуг (несвоєчасно наданих послуг) та пені у розмірі 0,5 відсотка від вартості недоданих послуг (несвоєчасно наданих послуг) за кожен день прострочення.

Позивачем до сплати відповідачу було нараховано пеню у розмірі 5 243,49грн. та штраф у розмірі 9 119,11грн.

Господарський суд перевірив розрахунок пені та штрафу визнав його арифметично та методологічно правильним.

Господарський суд відхиляє заперечення відповідача за первісним позовом, з огляду на наступне.

Щодо заперечень відповідача за первісним позовом щодо того, що позивач за первісним позовом не викликав представника відповідача за первісним позовом для здійснення дефектовки та погодження переліку ремонтних робіт та строків їх виконання, а також неповідомлення відповідача за первісним позовом про дефектовку фронтального навантажувача HYUNJDAY HL770-7A, Господарський суд зазначає наступне.

Пунктами 1.3., 1.4. договору визначено, що Регламентне та сервісне обслуговування і ремонт виконується з використанням запасних частини і витратних матеріалів виконавця. Перелік використаних запасних частин і витратних матеріалів виконавця. Перелік використаних запасних частин і витратних матеріалів та їх вартість зазначаються обов`язково в першу чергу у Сервісному звіті про наданні послуги, який складається та підписується працівниками шахт замовника та сервісним механіком виконавця безпосередньо на місці надання послуг. Звіт сервісного механіка є підставою для підписання Акта здачі-приймання наданих послуг, який складається на підприємстві замовника. Кількість послуг за цим договором, їх найменування та перелік використаних запасних частин, визначаються належним чином оформленими сервісними звітами. Підставою для проведення розрахунків є підписаний з двох сторін Акт здачі-приймання наданих послуг та рахунок доданий до нього.

Таким чином, договір №234/11/32Е від 25.03.2019 не передбачає умови виклику представника відповідача за первісним позовом для здійснення дефектовки та погодження переліку ремонтних робіт та строків їх виконання. Крім того, кількість послуг за цим договором, їх найменування та перелік використаних запасних частин, визначаються належним чином оформленими Сервісними звітами, а саме №004485, 006224.

Щодо заперечень відповідача за первісним позовом стосовно того, що позивач за первісним позовом безпідставно не підписував та не надав мотивованої відмови від підписання актів виконаних робіт, Господарський суд вказує наступне.

Відповідачем за первісним позовом не вказано, які саме акти не підписані зі сторони позивача за первісним позовом та не надано жодного доказу направлення актів на адресу останнього.

Господарський суд відхиляє заперечення відповідача щодо того, що позивачем за первісним позовом невірно розраховано пеню, оскільки останнім пеню нараховано на підставі пункту 8.2. договору. Крім того, судом перевірено розрахунок пені та визнано його арифметично та методологічно правильним.

Таким чином, оскільки відповідачем за первісним позовом не надано доказів виконання послуг, а саме проведення ремонту фронтального навантажувача HYUNJDAY HK770-7A, заводський номер НОМЕР_2 , позивачем за первісним позовом правомірно нараховано пеню у розмірі 5 243,49грн. та штраф у розмірі 9 119,11грн., у зв`язку із несвоєчасним виконанням послуг.

Відтак, первісний позов підлягає задоволенню у повному обсязі.

Щодо зустрічної позовної заяви, Господарський суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до звітів сервісного інженера, а саме: № 004193, №004194, №004192, №004191, №004142, №004109, №004110, №004152, №004238, №004200, №003848, №003847, №003833, №004288, №004774, №004775, №004303, №004707, №006224, №006225, №006223, №004485 та актів надання послуг №96 від 25.03.19, №118 від 16.04.19, №119 від 02.04.19, №120 від 02.04.19, №121 від 02.04.19, №163 від 16.04.19, № 165 від 16.04.19, № 166 від 16.04.19, № 167 від 16.04.19, №174 від 13.05.19, №193 від 22.05.19, №250 від 13.06.19, №252 від 13.06.19, №254 від 13.06.19, №267 від 21.06.19, №313 від 27.06.19, №316 від 02.07.19, №350 від 11.07.19, №352 від 11.07.19, №431 від 30.07.19, №458 від 09.08.19, №565 від 30.08.19, №611 від 19.09.19, №612 від 19.09.19 відповідачем за зустрічним позовом отримано послуги на загальну суму 731 231,29грн.

Відповідно до пункту 4.1. договору, послуги, які надаються відповідно до цього Договору, сплачуються замовником за погодженими цінами в національній валюті України, за відсутності зауважень з боку замовника, по факту надання послуг протягом 10-ти банківських днів від дати підписання Актів здачі-приймання виконаних робіт.

Дослідивши вказані акти надання послуг, господарський суд констатує, що останні підписані представниками сторін без зауважень, підписи, засвідчено печатками підприємств позивача за зустрічним позовом та відповідача за зустрічним позовом. Відтак, зазначені акти надання послуг, є належними доказами надання послуг.

Відповідач за зустрічним позовом частково розрахувався з позивачем за зустрічним позовом за надані послуги у розмірі 111 230,49грн., що підтверджується податковими накладними: №20 від 22.03.19, №9 від 02.04.19, № 10 від 02.04.19, №11 від 02.04.19, №12 от 02.04.19, №34 від 16.04.19, № 36 від 16.04.19, №37 от 16.04.19, №38 від 16.04.19, №4 від 13.05.19, №17 від 22.05.19, № 10 від 13.06.19, №11 від 13.06.19, №12 від 13.06.19,№23 від 21.06.19, №54 від 27.06.19, №1 від 02.07.19, №13 від 11.07.19, №14 від 11.07.19, №60 від 30.07.19, №5 від 09.08.19, №23 від 19.09.19, №24 від 19.09.19.

Позивач за зустрічним позовом звернувся до відповідача за зустрічним позовом з листом (вих. № 518 від 12.07.2019) про необхідність сплатити заборгованість.

Однак, відповідач за зустрічним позовом вимогу проігнорував, заборгованість станом на день розгляду справи у повному обсязі не сплатив.

Згідно до статті 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно статей 525, 526 Цивільного кодексу України зобов`язання повинні виконуватись належним чином відповідно до умов договору, одностороння відмова від виконання зобов`язання не допускається.

Відповідно до частини 1 статті 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Господарський суд дійшов висновку, що конклюдентними діями відповідач за зустрічним позовом визнав себе зобов`язаною особою по відношенню до позивача за зустрічним позовом, оскільки до дій, які свідчать про визнання боргу можуть відноситись дії з часткової оплати спірної заборгованості.

Таким чином, станом на день розгляду справи заборгованість відповідача за зустрічним позовом перед позивачем за зустрічним позовом за Договором №234/11/32Е від 25.03.2019 становить 588 842,80грн.

Згідно з ч. 2 статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три відсотки річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Позивач за зустрічним позовом просить суд стягнути з відповідача за зустрічним позовом 3% річних в загальному розмірі 8 622,21 грн., які нараховані за період:

- з 09.04.2019 по 14.05.2019 у розмірі 675,69грн.;

- з 09.04.2019 по 23.05.2019 у розмірі 210,83грн.;

- з 23.05.2019 по 23.10.2019 у розмірі 3 101,86грн.;

- з 27.05.2019 по 24.10.2019 у розмірі 931,70грн.;

- з 23.10.2019 по 19.11.2019 у розмірі 194,32грн.;

- з 05.06.2019 по 02.09.2019 у розмірі 468,94грн.;

- з 27.06.2019 по 02.09.2019 у розмірі 251,26грн.;

- з 05.07.2019 по 02.09.2019 у розмірі 177,10грн.;

- з 06.07.2019 по 12.12.2019 у розмірі 487,44грн.;

- з 25.07.2019 по 12.12.2019 у розмірі 607,17грн.;

- 13.08.2019 по 12.12.2019 у розмірі 1536,90грн.

Господарський суд перевірив розрахунок 3 % річних та визнав його арифметично та методологічно правильним, а вимогу такою, що підлягає задоволенню.

Господарський суд відхиляє заперечення відповідача за зустрічним позовом щодо безпідставного нарахування заборгованості на підставі актів від 16.04.2019 № 165 на суму 60 963,99 грн., від 30.07.2019 № 431 на суму 65 624,85 грн., від 30.07.2019 № 432 на суму 65 634,92 грн., від 19.09.2019 № 610 на суму 36 763,57 грн. та від 26.09,2019 № 645; нарахування 3% річних по актам від 30.07.2019 № 431 на суму 65 624,85 грн., від 30.07.2019 № 432 на суму 65 634,92 грн., від 26.09.2019 № 645 на суму 8 832,00 грн., оскільки вказані акти на підприємстві відсутні та не підписані обома сторонами, з огляду на наступне.

Акти наданих послуг від 16.04.2019 № 165 на суму 60 963,99 грн., від 30.07.2019 № 431 на суму 65 624,85 грн. підписані обома сторонами без зауважень. Надання послуг за договором №234/11/32Е від 25.03.2019 підтверджується наявними у справі актами, звітами та відсутністю будь-яких зауважень відповідача за зустрічним позовом щодо обсягу та вартості наданих послуг.

Щодо Актів надання послуг від 30.07.2019 № 432 на суму 65 634.92 грн., від 19.09.2019 № 610 на суму 36 763.57 грн., від 26.09,2019 № 645 на суму 8 832.00 грн. на загальну суму 111 230,49грн. Господарський суд зазначає, що позивачем за зустрічним позовом зменшено розмір позовних вимог на суму саме зазначених актів, у зв`язку із неповерненням зазначених актів в оригіналі відповідачем за зустрічним позовом.

Відтак, зустрічна позовна заява підлягає задоволенню у повному обсязі.

Враховуючи вищевикладене, первісний позов Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний дім "ОЛАНВО" про стягнення пені у розмірі 5 243,49грн. та штрафу у розмірі 20% в сумі 9119,11грн. (з урахуванням зменшення), зустрічна позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний дім "Оланво" до Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" про стягнення основаної заборгованості у розмірі 588 842,80грн., 3% річних у розмірі 8 622,21грн. (з урахуванням зменшення) підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати за первісним позовом покладаються на відповідача за первісним позовом у розмірі 1921,00грн. Судові витрати за зустрічним позовом покладаються на відповідача за зустрічним позовом у розмірі 8 961,98грн.

Керуючись ст.ст. 2, 73, 74, 76-79, 86, 91,129, 231, 233, 236-238, 240, 241, 247-252, 254-259, п. 17.5 Розділу ХІ Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Первісний позов Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний дім "ОЛАНВО" про стягнення пені у розмірі 5 243,49грн. та штрафу у розмірі 20% в сумі 9119,11грн. (з урахуванням зменшення) - задовольнити в повному обсязі.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний дім "ОЛАНВО" (49000, місто Дніпро, узвіз Балашовський буд. 15, код ЄДРПОУ 38198552) на користь Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (52210, місто Жовті Води, вулиця Горького, 2; код ЄДРПОУ 14309787) пеню у розмірі 5 243,49 грн. (п`ять тисяч двісті сорок три грн. 49 коп.), штраф у розмірі 9 119,11 грн. (дев`ять тисяча сто дев`ятнадцять грн. 11 коп.), витрати по сплаті судового збору в сумі 1921,00 грн. (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна грн. 00 коп).

Зустрічну позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний дім "Оланво" до Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" про стягнення основаної заборгованості у розмірі 588 842,80грн., 3% річних у розмірі 8 622,21грн.(з урахуванням зменшення) - задовольнити в повному обсязі.

Стягнути з Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (52210, місто Жовті Води, вулиця Горького, 2; код ЄДРПОУ 14309787) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний дім "ОЛАНВО" (49000, місто Дніпро, узвіз Балашовський буд. 15, код ЄДРПОУ 38198552) основану заборгованості у розмірі 588 842,80грн. (п`ятсот вісімдесят вісім тисяч вісімсот сорок дві грн. 80 коп.), 3% річних у розмірі 8 622,21грн. (вісім тисяч шістсот двадцять дві грн. 21 коп.), витрати по сплаті судового збору 8 961,98 грн. (вісім тисяч дев`ятсот шістдесят одна грн. 98 коп.).

Повернути з Державного бюджету України Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний дім "ОЛАНВО" (49000, місто Дніпро, узвіз Балашовський буд. 15, код ЄДРПОУ 38198552) судовий збір в розмірі 2 071,73 грн. (дві тисячі сімдесят одна грн. 73 коп.), який перерахований згідно платіжного доручення № 854 від 31.10.2019, оригінал даного платіжного доручення знаходиться в матеріалах справи № 904/4553/19, про що винести ухвалу.

Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (частини 1, 2 статті 241 Господарського процесуального кодексу України).

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення (частина 1 статті 256 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до п. 17.5 Розділу ХІ Перехідних положень ГПК України, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Повний текст рішення підписано 05.03.2020.

Суддя Н.Е. Петренко

Дата ухвалення рішення23.02.2020
Оприлюднено05.03.2020

Судовий реєстр по справі —904/4553/19

Судовий наказ від 09.08.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Петренко Наталія Едуардівна

Постанова від 28.07.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Кузнецова Ірина Леонідівна

Ухвала від 15.07.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Кузнецова Ірина Леонідівна

Ухвала від 15.07.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Кузнецова Ірина Леонідівна

Ухвала від 10.06.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Кузнецова Ірина Леонідівна

Ухвала від 19.05.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Кузнецова Ірина Леонідівна

Ухвала від 03.05.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Кузнецова Ірина Леонідівна

Ухвала від 06.04.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Кузнецова Ірина Леонідівна

Судовий наказ від 25.03.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Фещенко Юлія Віталіївна

Судовий наказ від 25.03.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Фещенко Юлія Віталіївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні