Рішення
від 26.02.2020 по справі 908/3613/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 15/255/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2020 Справа № 908/3613/19

м. Запоріжжя

Господарський суд Запорізької області у складі судді Горохова Ігоря Сергійовича, розглянувши матеріали

за позовом Комунального підприємства "Водоканал", 69002, м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 61

до відповідача Публічного акціонерного товариства "Запоріжжяобленерго", 69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14

про стягнення коштів

за участю секретаря судового засідання Осоцький Д.І.

За участю представників сторін та учасників процесу:

від позивача - Разуваєва К.М., довіреність № 94 від 27.11.2019;

від відповідача - Марковський І.О., довіреність № 9 від 01.01.2020.

Суть спору

27.12.2019 до господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява Комунального підприємства "Водоканал", м. Запоріжжя до відповідача Публічного акціонерного товариства "Запоріжжяобленерго", м. Запоріжжя про стягнення заборгованості за Договором про надання послуг з питного водопостачання та приймання стічних вод у системи каналізації від 01.01.2010 за № 204А/1 в розмірі 55 545,98 грн, з яких: заборгованість за безоблікове водокористування та прийом стічних вод в розмірі 53 472,44 грн, 3% річних у розмірі 597,71 грн, пені в сумі 727,22 грн., інфляційні нарахування в розмірі 748,61 грн.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.12.2019, справу № 908/3613/19 передано на розгляд судді Горохову І.С.

Ухвалою суду від 02.01.2020 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі № 908/3613/19, присвоєно справі номер провадження 15/255/19. Розгляд справи здійснюється за правилами спрощеного позовного провадження. Судове засідання призначено на 28.01.2020 о/об 10 год. 20 хв.

Ухвалою суду від 28.01.2020 оголошено перерву у судовому засіданні до 11.02.2020 об 11 год. 10 хв.

Ухвалою суду від 11.02.2020 оголошено перерву у судовому засіданні до 27.02.2020 о 16 год. 10 хв.

Розгляд справи відповідно до вимог ст. 222 ГПК України здійснювався за допомогою звукозаписувального технічного засобу, а саме програмно - апаратного комплексу Оберіг .

Позивач, в особі уповноваженого представника, в судових засіданнях заявлені позовні вимоги підтримав у повному обсязі. В обґрунтування позову зазначив, що Актом технічного обстеження систем водопостачання та водовідведення № 284 від 10.07.2019 при обстеженні водопроводу та каналізації відповідача за адресою вул. Каховська, 3а, м. Запоріжжя було встановлено порушення п. 5.18 Правил користування… , а саме порушено цілісність шаркрану без письмового дозволу КП Водоканал шляхом розриву проволоки, пломба ЗАП 220735 зірвана. Згідно п.п. 3.3, 3.4, 3.14 Правил… позивачем здійснено розрахунок обсягу використаної відповідачем води та об`єму стічних вод за період з 01.07.2019 по 10.07.2019, згідно акт-рахунку заборгованість становить 53 472,44 грн. У зв`язку з неналежним виконанням взятих на себе договірних зобов`язань споживач порушив умови оплати і терміни розрахунку за безоблікове водокористування та прийом стічних вод, які передбачені Договором та Правилами. У зв`язку з чим, позивачем було нараховано пеню за період з 16.07.2019 по 28.11.2019 в розмірі 727,22 грн, 3% річних у розмірі 597,71 грн та заборгованість з урахуванням інфляції в сумі 748,61 грн.

Представник відповідача проти позову заперечив з підстав викладених у відзиві від 22.01.2020. Звертає увагу суду на те, що в акті технічного обстеження від 10.07.2019 № 284 ИКВ зазначено, що пломба не була знята, а було порушено цілісність опломбування шляхом розриву проволоки. Позивачем не надано будь-якого доказу передавання пломб на зберігання ПАТ Запоріжжяобленерго під розписку та жодних належних та достатніх доказів передання пломб на зберігання іншій повноважній особі споживача. Вважає, що застосування пунктів 3.3., 3.4. Правил № 190 передбачено лише у разі дій (самовільних), а не бездіяльності та у разі зняття пломби. За наявності укладеного між сторонами Договору про надання послуг з питного водопостачання та приймання стічних вод у системі каналізації від 01.01.2010 року за № 204-А/1, що само собою виключає наявність безоблікового водокористування у розумінні п.3.2 Правил № 190, вважає вимоги позивача безпідставними та необґрунтованими. Просить суд у задоволенні позову відмовити.

Позивач скориставшись правом наданим ст. 166 ГПК України, надав відповідь на відзив від 27.01.2020, в якому пояснив суду, що передача пломби ЗАП 220755 зафіксована в Акті технічного обстеження водопроводу № 222 від 14.09.2012р., який було підписано представником відповідача інженером Федотенко Т.Б. Крім того зазначив, що цілісність опломбування було порушено шляхом зриву проволоки, як деталі пломбування, що призводить до зняття пломби та без облікового водокористування.

В запереченнях на відповідь на відзив від 27.02.2020 відповідач зазначив, що позивачем не надано належних доказів безоблікового водокористування за заявлений період. Вважає, що відповідно до п. 10.4.5 Правил №30 повинен бути акт, що підтверджує подію, яка може бути визначена як безоблікове водокористування. Однак акт №204 від 30.06.2019 таких подій не фіксує.

У судому засіданні 27.02.2020 судом, в порядку ст. 240 ГПК України проголошено вступну та резолютивну частини рішення, судом оголошено, що повний текст рішення буде складено протягом 5 днів.

Розглянувши та дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін в судових засіданнях, суд установив.

01.01.10 між комунальним підприємством Водоканал (надалі Водоканал) та відкритим акціонерним товариством Запоріжжяобленерго (Абонент) укладено договір № 204а/1 про надання послуг з питного водопостачання та приймання стічних вод у системи каналізації за умовами якого (п. 1.1 договору) Водоканал забезпечує Абоненту подачу питної води на господарсько-питні, побутові та технічні потреби, а також приймання стічних вод по майданчику: вул. Каховська, 3а, м. Запоріжжя (див. аркуш 2-34 ВАТ Запоріжжяобленерго ).

Згідно із п. 1.1 Договору, крім умов договору, керуються Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України (далі-Правила), затверджені Наказом Міністерства з питань житлове комунального господарства України від 27.06.2008 (Зареєстровані в Міністерстві юстиції України 07.10.08г. № 936/15627).

Пунктом 3.2.10 договору передбачено, що відповідальними особами за водопостачання Абонента ..., огляду водолічильних вузлів, вводів водопроводу, водопровідних та каналізаційних мереж і споруд Абонента, підписання усіх видів актів, виконання приписів представників Водоканалу, Абонент призначає головного інженера ОСОБА_3 та інженера ОСОБА_4

Пунктом 6.1 договору сторони визначили, що сторони несуть відповідальність за невиконання зобов`язань у відповідності з чинним законодавством та вказаними в цьому договорі нормативними документами.

Розділом 2 договору Термін дії договору закріплено, що договір укладається з 01.01.2010 по 31.12.2010. Договір вважається пролонгованим на кожний наступний рік, якщо за місяць до закінчення терміну його дії, про його припинення не було письмово заявлено однією із сторін. Відносини сторін до укладання нового договору регулюються даним договором.

В ході розгляду цієї справи по суті спору жодною із сторін не оспорювався факт чинності вказаного договору.

Актом технічного обстеження водопроводу № 222 від 14.09.2012, зокрема зазначено, що на 4-му вводі Ду=15мм жіноча роздягальня на трубопроводі подачі питної води встановлено прилад обліку марки ТАКТ-Ду15мм зав. № 07 021628, ДП ІІІ-12рік, показання - 02827м 3 , припломбовано до трубопроводу пластмасовою пломбою ЗАП 220775 . Вентиль на обвідній лінії опломбовано в положенні закрито пластмасовою пломбою ЗАП 220755 .

Також, в цьому акті зазначено, що самовільний зрив встановлених пломб заборонено Правилами користування... .

Актом технічного обстеження водопроводу № 170 від 05.10.2016 було встановлено, що запірна арматура на обвідній лінії раніше припломбована в положенні закрито пломбою ЗАГ 220755 . Запірна арматура на обвідній лінії перевірена на герметичність шляхом скиданні води.

10.07.2019 при огляді вузла обліку представниками КП Водоканал встановлено, що цілісність опломбування порушено шляхом розриву проволоки без відома КП Водоканал , що є порушенням п 5.18. Правил користування... .

На підставі чого складено Акт технічного обстеження систем водопостачання та водовідведення від 10.07.2019 № 284 (далі - Акт № 284) за адресою: вул. Каховська, 3а, в присутності представників КП Водоканал інженерів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та головного інженера ПАТ Запоріжжяобленерго ОСОБА_3, та інженера ОСОБА_4, яким при обстеженні водопроводу та каналізації було встановлено наступне:

Питна вода на майданчик Абонента подається від водопровідної мережі КП Водоканал по шести водопровідним вводам. Водомірні вузли змонтовано на трубопроводах подачі води в будівлях Абонента в місті входів водопровідних вводів. На вводі № 1 (побутові приміщення), підключення до мережі КП Водоканал трубою вводу Ду=50мм. Облік води визначається за показниками приладу обліку ТАКТ Ду (діаметр)=15мм зав. № 07 021628, держповірка IVкв.16р., показання на момент огляду 14815м 3 . Водомір раніше припломбований до трубопроводу пломбою Vodokanal.zp.ua 14076303 . Цілістність пломбування та пломби збережена. Запірна арматура на обвідній лінії (шаркран), раніше була опломбована в положенні закрито роторною пломбою ЗАП 220755 . При огляді вузла обліку встановлено, що цілісність опломбування порушено шляхом розриву проволоки без відома КП Водоканал , що заборонено п. 5.18 Правил користування… .

10.07.2019 на підставі Акту № 284, сторонами було підписано Акт № 284/1 технічного обстеження систем водопостачання та водовідведення, яким визначено, що цілісність опломбування шаркрану порушено без письмового дозволу КП Водоканал шляхом розриву проволоки, пломба ЗАП 220755 зірвана.

10.07.2019 на підставі Акту технічного обстеження систем водопостачання та водовідведення № 284/1 КП Водоканал складено Акт-розрахунок №204а/1 за період з 01.07.2019 по 10.07.2019 за об`єктом споживання по вул. Каховська, 3а, м. Запоріжжя послуга водопостачання 3391,2*8,75 (тариф на воду) = 29 673,00 грн, послуга водовідведення 3391,2*4,39 (тариф на стічні води) = 14 887,37 грн, всього з ПДВ 53 472,44 грн.

Відповідно до п. 5.1 Договору, основним документом на оплату є Акт-рахунок. Акти за питну воду та послуги стічних вод виписуються Абоненту представником КП Водоканал при наявності особистого посвідчення.

Також, в п.5.2.1 Договору зазначено, що по водоспоживанню, нарахованому у відповідності з п. п. 3.3, 3.4 Правил користування... та ін. абонент на підставі актів про порушення перераховує кошти на розрахунковий рахунок Водоканалу в банк протягом 3 банківських днів з дня складанню актів.

Однак, всупереч умов Договору, та порушуючи Правила користування... відповідач не здійснив оплату за Актом-рахунком № 204/1 від 10.07.2019 в сумі 53 472,44 грн.

У зв`язку з чим позивач звернувся до суду з позовною заявою, згідно якої просить суд стягнути з відповідача заборгованість у розмірі 53 472,44 грн, 3% річних у розмірі 597,71 грн, пені в сумі 727,22 грн, інфляційні нарахування в розмірі 748,61 грн.

Дослідивши матеріали справи, проаналізувавши норми чинного законодавства, суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог з наступних підстав.

У відповідності до ст. 11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а підставою виникнення цивільних прав та обов`язків є договір та інші правочини. Правочин, різновидом якого є договори - основний вид правомірних дій - це волевиявлення осіб, безпосередньо спрямовані на виникнення, зміну або припинення цивільних прав і обов`язків. При цьому, ст. 12 Цивільного кодексу України передбачає, що особа здійснює свої цивільні права вільно, на власний розсуд.

Відповідно до ст. 175 Господарського кодексу України майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов`язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов`язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Майнові зобов`язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Статтею 901 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. Положення цієї глави можуть застосовуватися до всіх договорів про надання послуг, якщо це не суперечить суті зобов`язання.

Частиною 1 ст. 903 Цивільного кодексу України визначено, якщо за договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов`язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. При цьому, зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Згідно з ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватись незалежним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається. В свою чергу, порушення зобов`язання, відповідно до ст.610 Цивільного кодексу України, є його невиконання або виконання з порушення умов, визначених змістом зобов`язання (неналежного виконання).

Згідно із ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами. Припинення зобов`язання на вимогу однієї із сторін в силу положень ч. 2 ст. 598 цього Кодексу допускається лише у випадках, встановлених договором або законом.

Згідно із ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству № 30 від 05.07.1995 затверджено Правила технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України (Правила № 30).

Відповідно до пункту 10.4.1. Правил № 30 до втрат води належать, зокрема, необліковані витрати води до водолічильників - у разі аварій на трубопроводах, витоків з мереж і споруд на них, витоків з водорозбірних колонок, витрат води на протипожежні заходи, а також у разі крадіжок води (не погоджені з виробником приєднання, користування водою без укладання договору з виробником тощо).

У разі виявлення самовільного приєднання споживача до системи водопостачання, а також самовільних робіт на водопровідному вводі складається відповідний акт. При цьому плата за воду стягується згідно з вимогами Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України (п. 10.4.5. Правил № 30).

Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України №190 від 27.06.2008 затверджено Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України (Правила № 190).

Відповідно до пунтків 3.1., 3.2. Правил № 190 розрахунки за спожиту питну воду та скид стічних вод здійснюються на основі показів засобів обліку. Водокористування вважається безобліковим, якщо споживач самовільно приєднався до систем централізованого комунального водопостачання та водовідведення або самовільно користується ними.

У разі безоблікового водокористування виробник виконує розрахунок витрат води за пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2,0 м/сек та дією її повним перерізом протягом 24 годин за добу. Розрахунковий період при безобліковому водокористуванні встановлюється з дня початку такого користування. Якщо термін початку безоблікового водокористування виявити неможливо, розрахунковий період становить один місяць (пункти 3.3., 3.4. Правил№ 190).

Відповідно до пункту 4.1. Правил № 190 для приєднання до систем централізованого водопостачання та водовідведення замовнику таких послуг надаються технічні умови. Форма технічних умов наведена в додатку 1 до цих Правил. Для одержання технічних умов замовник послуг з централізованого водопостачання та водовідведення подає до виробника таких послуг: заяву; опитувальний лист за формою згідно з додатком 2; ситуаційний план з визначенням місця розташування земельної ділянки на відповідній території. Технічні умови мають містити графічний матеріал із нанесенням відповідних інженерних мереж та місць приєднання до них об`єкта будівництва. Виробник послуг з централізованого водопостачання та водовідведення видає замовнику технічні умови згідно з поданою заявою протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви з урахуванням потужностей споруд та пропускної спроможності мереж систем централізованого водопостачання та водовідведення, із зазначенням умов для проектування вводу: місця приєднання, місця розташування водомірного вузла, умов для влаштування проміжного резервуара і насосів - підвищувачів тиску.

Пунктом 4.3. Правил № 190 визначено, що забороняється будь-яке самовільне приєднання об`єктів водоспоживання до діючих систем централізованого водопостачання та водовідведення (включаючи приєднання до будинкових вводів, внутрішньобудинкових мереж або до мереж споживачів).

Відповідно до п. п. 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5 Договору, пункту 5.18 Правил № 190 споживач відповідає за цілісність та збереження засобів обліку, пломб і деталей пломбування, встановлених представниками територіальних органів Держспоживстандарту та виробником в місцях з`єднань засобів обліку, запірної арматури, манометра та іншого обладнання вузла обліку незалежно від місця його розташування.

Знімати засоби обліку, здійснювати будь-які заміни їх частин або зміни положення на водомірному вузлі, де їх встановлено, знімати пломби, накладені органами Держспоживстандарту або виробником, має право лише виробник або споживач за дозволом виробника.

У разі самовільних дій споживач сплачує витрати води згідно з пунктами 3.3, 3.4 Правил користування… .

Згідно з п. 10.3 Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України , затверджених Наказом Мінжилокомунгоспу від 27.06.2008 № 190 (далі - Правила190), зняття показників водолічильника представником Водоканалу здійснюється у присутності представника абонента, представник Водоканалу зобов`язаний перевірити цілісність пломб на водолічильниках, що знаходяться у віданні абонента.

Відповідно до п. 5.13. Правил № 190 споживач (відповідач) забезпечує захист приміщень, де розташовані вузли обліку, від ґрунтових, талих і дощових вод та інших шкідливих впливів, утримує зазначені приміщення в належному стані; не допускає доступу сторонніх осіб і забезпечує доступ представників виробника за службовими посвідченнями до засобів обліку, водопровідних пристроїв та обладнання.

Згідно з п. 5.18 Правил № 190 споживач (відповідач) відповідає за цілісність та збереження засобів обліку, пломб і деталей пломбування, встановлених представниками територіальних органів Держспоживстандарту та виробником в місцях з`єднань засобів обліку, запірної арматури, манометра та іншого обладнання вузла обліку незалежно від місця його розташування; знімати засоби обліку, здійснювати будь-які заміни їх частин або зміни положення на водомірному вузлі, де їх встановлено, знімати пломби, накладені органами Держспоживстандарту або виробником, має право лише виробник або споживач за дозволом виробника; у разі самовільних дій споживач сплачує витрати води згідно з пунктами 3.3, 3.4 цих Правил № 190.

Відтак, за умовами п. 5.18 Правил № 190, саме споживач (відповідач) відповідає за цілісність та збереження засобів обліку, пломб і деталей пломбування, оскільки на споживача покладено обов`язок захисту приміщень, де розташовані вузли обліку, не надавати доступу стороннім особам до засобів обліку.

Як вбачається з матеріалів справи, 10.07.2019 на підставі Акту № 284, сторонами було підписано Акт № 284/1 ИКВ технічного обстеження систем водопостачання та водовідведення, яким визначено, що цілісність опломбування шаркрану порушено без письмового дозволу КП Водоканал шляхом розриву проволоки, пломба ЗАП 220755 зірвана.

Таким чином, актом № 284/1 ИКВ від 10.07.2019, який підписано сторонами було зафіксовано порушення цілісності опломбування шляхом розриву проволоки (як деталі пломбування).

Відповідно до п. 3.2.5 Договору, при порушенні абонентом Правил користування… (пункти 4.2, 5.18, 7.6 та інші) витрати питної води і об`єм стічних вод визначається розрахунковим шляхом у відповідності з п. п. 3.3, 3.4 Правил користування… .

В результаті встановлених Актом технічного обстеження систем водопостачання та водовідведення від 10.07.2019 № 284 порушень, позивачем нарахований штраф за самовільне підключення та безоблікове водокористування у розмірі 53 472,44 грн на підставі пунктів 3.3., 3.4, 3.14 Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України.

Відповідно до пункту 3.2. Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, підставою вважати водокористування безобліковим є самовільне приєднання споживача до систем централізованого комунального водопостачання та водовідведення або самовільно користуватися ними.

Згідно із п. 3.2.2, 3.2.5 Договору, п. 5.18 Правил... водопостачання Абонента вважається безобліковим, а об`єм води та стоків визначаються розрахунковим шляхом згідно із п. п. 3.3., 3.4, 3.14 Правил… починаючи з дня виписки останнього акта по дату виявленого порушення.

В акті технічного обстеження водопроводу №284/1 від 10.07.2019 зроблено розрахунок обсягу використаної відповідачем води та об`єм стічних вод за період безоблікового користування.

Останній акт КП Водоканал було виписано відповідачу 30.06.2019, заборгованість розрахована за 10 діб (з 01.07.19 по 10.07.2019) по день виявленого порушення.

Відповідно до п. 3.3. Правил користування... у разі безоблікового водокористування виробник виконує розрахунок витрат води за пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2 м/сек та дією її повним перерізом протягом 24 годин за добу.

Пропускна спроможність - це метрична характеристика, яка дозволяє показувати та розраховувати співвідношення граничного обсягу рідини за одиницю відносно часу через трубу.

Водопровідна труба за своєю формою є циліндром, тому для визначення обсягу води у ній необхідно визначити об`єм цієї геометричної фігури, що розраховується, виходячи з певної одиниці часу - 1 секунди.

Об`єм циліндру визначається за формулою:

V = Sh, де V - об`єм, S - площа кола (основа), h - висота.

Згідно п. 3.3. Правил швидкість руху води у трубі - 2 м/с, тому в одиницю часу - секунду висота циліндру, тобто труби складає 2 м.

Витрати об`єму води визначаємо за наступною формулою:

Q= рd 2 /4 х V х t

Q =(3,14 х 0,05 2 ):4 х 2м/сек х 10днів х 24 год х 3600 сек = 3391,2 м 3

Треба визначити площу кола, для чого використовується формула:

S = рd 2 /4, де р (пі) = число 3,14, d - діаметр труби.

Діаметр труби дорівнює 50 мм, тобто 0,05 м,

Розраховуємо площу кола, де діаметр дорівнює 0, 05 м:

S = рd 2 /4 = 3,14 х 0, 05 м х 0,05/4 = 0, 0019625 м 2

Після визначення площі кола, тобто перерізу труби, можна визначати об`єм циліндру для визначення пропускної спроможності труби вказаного діаметру за одиницю часу - 1 секунду.

Об`єм циліндру = (S) площа кола х (h) висоту циліндру = 0,0019625 м 2 х 2 м = 0,003925 м 3 секунду. Такий обсяг води перебуває у трубі діаметром 0,05 м протягом 1 секунди при швидкості руху води 2 м/с.

1 година - 3600 секунд, тому для визначення обсягу води у трубі діаметром 0.05 м протягом години необхідно об`єм води за секунду помножити на кількість секунд у годині, тобто 3600 сек.

0,003925 м3 х 3600 сек. = 14,13 м 3 /год (об`єм води за годину за пропускною спроможністю труби вводу діаметром 0,05 м)

Розрахунок за добу складає 24 години х 14, 13=339,12 м 3

339,12 м 3 за добу х 10 діб = 3391,2 м 3 води.

Позивачем здійснено розрахунок за період з 01.07.2019 по 10.07.2019 (10 діб), згідно якого виток води дорівнює 3391,2 м 3 .

Відповідно до п. 3.14 Правил... у разі відсутності у споживача засобів обліку на каналізаційних випусках кількість стічних вод визначається за кількістю води, що надходить з мереж централізованого водопостачання та з інших джерел.

Відтак, об`єм стічних вод за період з 01.07.2019 по 10.07.2019 (10 діб) дорівнює 3391,2 м 3 .

Згідно з п. 3.3, 3.4 Правил № 190, у разі безоблікового водокористування виробник виконує розрахунок витрат води за пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2,0 м/сек та дією и повним перерізом протягом 24 годин за добу. Розрахунковий період при безобліковому водокористуванні встановлюється з дня початку такого користування. Якщо термін початку безоблікового водокористування виявити неможливо, розрахунковий період становить один місяць.

Як передбачено п. 3.4 Правил... розрахунковий період обліковому водокористуванні встановлюється з дня початку такого користування. Останній акт із врахуванням показників засобу обліку води складався 30.06.2019, а відтак початком розрахункового періоду вважається день, наступний за днем складання останнього акту - 01.07.2019.

Заперечення відповідача, що позивачем не надано будь-якого доказу передавання пломб на зберігання ПАТ Запоріжжяобленерго під розписку спростовуються матеріалами справи, а саме в Акті технічного обстеження водопроводу № 222 від 14.09.2012, який було підписано представником відповідача інженером Федотенко Т.Б. було зазначено, що на вводі діаметром Ду-15 мм жіноча роздягальня , на трубопроводі подачі питної води встановлено прилад обліку марки ТАКТ-Ду15мм зав.№07 021628, ДП ІІІ-12рік, показання - 02827м3, припломбовано до трубопроводу пластмасовою пломбою ЗАП 220775 . Вентиль на обвідній лінії опломбовано в положенні закрито пластмасовою пломбою ЗАП 220755 . Також, в цьому акті зазначено, що самовільний зрив встановлених пломб заборонено Правилами користування... . (Даний акт наявний в матеріалах справи).

Отже, передача пломби ЗАП 220755 на зберігання представнику відповідача - інженеру Федотеико Т. Б. підтверджується Актом технічного обстеження водопроводу № 222 від 14.09.2012.

Таким чином за не виконання відповідачем покладених на нього обов`язків відносно збереження цілісності засобів обліку, пломб і деталей пломбування до відповідача було застосовано п. 5.18 Правил № 190, який передбачає нарахування за витрати води згідно з пунктами 3.3, 3.4 цих Правил № 190.

Позивачем розраховано заборгованість згідно п. 3.3, 3.4 Правил № 190 на суму 53 472,44 грн.

Враховуючи приписи законодавства, встановлення судом заборгованості відповідача та порушення п. 5.18 Правил №190, заявлені позивачем позовні вимоги щодо стягнення 53 472,44 грн підлягають судом задоволенню в повному обсязі.

Крім того, позивачем заявлено до стягнення з відповідача пені в сумі 727,22 грн, 3% річних у розмірі 597,71 грн, які нараховані за загальний період із 16.07.2019 по 28.11.2019 та інфляційні нарахування за період прострочення з липня 2019 року по жовтень 2019 року в сумі 748,61 грн

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки (п. 3 ч. 1 ст. 611 ЦК України).

Згідно ч. 1 ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання (ч. 3 ст. 549 ЦК України).

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (п. 1 ст. 612 ЦК України).

Відповідно до п. 6.2. Договору, у випадку прострочення сплати наданих Водоканалом послуг в термін, зазначений в п.п.5.1, 5.2 Договору, Абонент зобов`язаний сплатити Водоканалу пеню в розмірі 1% від суми простроченого платежу за кожен де прострочення оплати, але в будь-якому разі пеня не може перевищувати 100% загальної суми боргу, згідно Закону України Про відповідальність суб`єктів підприємницької діяльності за несвоєчасне внесення платежів за спожиті комунальні послуги та утримання придомових територій від 20.05.1999 №686-ХIV.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги.

Суд перевіривши за допомогою системи Законодавство здійснений позивачем розрахунок пені за період з 16.07.2019 по 28.11.2019, вважає його вірним та таким, що підлягає задоволенню в заявленій сумі 727,22 грн.

Згідно з ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Приймаючи до уваги встановлений факт прострочення відповідачем виконання основного грошового зобов`язання, вимоги про стягнення з нього 3% річних та інфляційних втрат заявлені позивачем обґрунтовано.

Відповідно до п. 5.1 Договору, основним документом на оплату є Акт-рахунок. 10.07.2019 р. відповідачу було виписано Акт-рахунок № 204/1 від в сумі 53 472-44 грн.

Також, в п. 5.2.1 Договору зазначено, що по водоспоживанню, нарахованому у відповідності з п. п. 3.3, 3.4 Правил користування... та ін. абонент на підставі актів про порушення перераховує кошти на розрахунковий рахунок Водоканалу в банк протягом 3 банківських днів з дня складання актів.

Оскільки Акт було складено 10.07.2019, то з врахуванням спливу трьох банківських днів (11.07. 12.07, 15.07) термін порушення грошового зобов`язання настав з 16.07.2019.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Інфляційні витрати пов`язані з інфляційними процесами в державі та за своєю природою є компенсацією за понесені збитки, завдані знеціненням грошових коштів, а три відсотки річних - є платою за користування коштами, які не були своєчасно сплачені боржником.

Наданий позивачем розрахунок 3% річних за період з 16.07.2019 по 28.11.2019, втрат від інфляції, суд визнав виконаним вірно, а вимогу про стягнення 3 % річних у розмірі 597,71 грн, заборгованості з урахуванням індексу інфляції за період прострочення з липня по жовтень 2019 року в сумі 748,61 грн такими, що підлягають задоволенню.

Згідно з ч. 1 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Відповідно до ч. 1 ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Заперечення відповідача на позов, суд вважає безпідставними з урахуванням наведених вище обставин справи, доказів та вимог чинного законодавства України. Доводи наведені позивачем в обґрунтування позову, відповідачем не спростовані. Позов підлягає задоволенню у повному обсязі.

Судові витрати по сплаті судового збору покласти на відповідача згідно ст. 129 ГПК України.

Відповідно до ст. 129 ГПК України, судовий збір покладається на відповідача.

Керуючись ст. ст. 129, 232, 233, 236-238, 240, 241, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

вирішив

Позов задовольнити у повному обсязі.

Стягнути з Публічного акціонерного товариства "Запоріжжяобленерго" (69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14; ідентифікаційний код юридичної особи 00130926, рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ Метабанк , МФО 313582) на користь Комунального підприємства "Водоканал" (69002, м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 61; ідентифікаційний код юридичної особи 03327121) заборгованість за безоблікове водокористування та прийом стічних вод в розмірі 53 472, 44 грн. (п`ятдесят три тисячі чотириста сімдесят дві гривні 44 коп), 3% річних в сумі 597,71 грн (п`ятсот дев`яносто сім гривень 71 коп), пеню в сумі 727,22 грн (сімсот двадцять сім гривень 22 коп) та заборгованість з врахуванням індексу інфляції в сумі 748,61 грн (сімсот сорок вісім гривень 61 коп). Видати наказ.

Стягнути з Публічного акціонерного товариства "Запоріжжяобленерго" (69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14; ідентифікаційний код юридичної особи 00130926, рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ Метабанк , МФО 313582) на користь Комунального підприємства "Водоканал" (69002, м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 61; ідентифікаційний код юридичної особи 03327121) витрати зі сплати судового збору в розмірі 1921,00 грн (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна гривня 00 коп). Видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 03 березня 2020 року.

Суддя І. С. Горохов

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено05.03.2020

Судовий реєстр по справі —908/3613/19

Судовий наказ від 30.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Горохов І.С.

Судовий наказ від 30.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Горохов І.С.

Рішення від 05.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Горохов І.С.

Ухвала від 15.02.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Горохов І.С.

Ухвала від 30.01.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Горохов І.С.

Ухвала від 01.01.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Горохов І.С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні