Ухвала
від 26.02.2020 по справі 910/12237/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

27.02.2020Справа № 910/12237/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Маринченка Я.В., за участі секретаря судового засідання Денисевича А.Ю., розглянувши матеріали справи

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Прінт Інжінірінг

до Товариства з обмеженою відповідальністю Вог Трейд , Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Фінансовий Партнер

про визнання недійсною додаткової угоди до договору

за участі представників :

від позивача - Ткаченко Л.В. (уповноважений представник);

Лук`янов І.В. (уповноважений представник);

від відповідача 1 - не з`явився;

від відповідача 2 - не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю Прінт Інжінірінг звернулось до Господарського суду міста Києва із даним позовом, з вимогами про визнання недійсною додаткової угоди від 20.09.2018 до договору від 20.09.2018 укладено між Товариством з обмеженою відповідальністю Вог Трейд та Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Фінансовий Партнер .

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.09.2019 відкрито провадження у справі №910/12237/19, постановлено здійснювати розгляд справи а правилами загального позовного провадження, призначено підготовче судове засідання у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.11.2019 по розглядуваній справі призначена судова експертиза, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, у зв`язку з чим провадження по справі №910/12237/19 зупинено.

07.02.2020 до Господарського суду міста Києва від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшов лист №32976/19-34/32977/19-33 від 29.01.2020 із повідомленням про погодження строків щодо проведення експертизи у строк понад 90 днів, клопотанням експерта про надання додаткових матеріалів для проведення дослідження, в якому останній просив для проведення судово-технічної експертизи надати наступні документи, а саме: порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, в яких, у період з вересня 2018 року до дати фактичної появи досліджуваних документів (вересня 2019), рукописно виконано (не обов`язково фігурантами досліджуваних документів) записи та підписи синьою та синьо-фіолетовою пастами кулькової ручки (ручок) такими ж за кольором та відтінком, як і в підписах у досліджуваних документах; порівняльні зразки необхідно надати у кількості не менше десяти зразків із різними датами складання за кожен місяць досліджуваного періоду для кожного виду пасти.

Також у зазначеному листі експерти просять надати дозвіл на вирізання штрихів рукописних записів та підписів у всіх наданих (досліджуваних та порівняльних) документах, оскільки вирішення питань ухвали суду потребує вирізання необхідної кількості штрихів записів (підписів), як у досліджуваних документах, так і в порівняльних зразках документів, при відсутності їх перетинання із забарвленими речовинами інших реквізитів документів.

Експертами повідомлено, що вирізані фрагменти штрихів будуть необоротно втрачені під час проведення досліджень, що не дозволить проводити їх додаткові та повторні дослідження, у тому числі, почеркознавчі дослідження. Вирізання фрагментів проводиться після попереднього збереження зовнішнього виду документів на електрофотографічних копіях, які додаються до висновку експерта.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.02.2020 поновлено провадження у справі №910/12237/19 та призначено її до розгляду в підготовчому засіданні для вирішення клопотання експертів.

19.02.2020 через загальний відділ діловодства Господарського суду міста Києва від позивача надійшов письмовий дозвіл на знищення документів, необхідних для проведення судової експертизи.

27.02.2020 до початку розгляду справи через загальний відділ діловодства Господарського суду міста Києва відповідачем-1 було подано письмові заперечення проти знищення доказів, необхідних для проведення судової експертизи у справі.

Представники позивача в судовому засіданні підтримали подану заяву та надали згоду на знищення документів, необхідних для проведення судової експертизи у справі.

Представник відповідача-1 в судове засіданні не з`явився, разом з тим, через загальний відділ діловодства Господарського суду міста Києва подав письмові пояснення у яких просив провести судове засідання за відсутності уповноваженого представника.

Представник відповідача-2 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений у встановленому законом порядку.

Розглянувши зазначене клопотання судових експертів, приймаючи до уваги фактичні обставини справи, суд вважає за необхідне зазначити наступне.

За приписами п.п.2, 6 ч.6 ст.69 Господарського процесуального кодексу України експерт має право: заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом; користуватися іншими правами, що надані Законом України Про судову експертизу .

Відповідно до п.1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень , затвердженої Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998, строк проведення експертизи встановлюється залежно від складності дослідження з урахуванням експертного навантаження фахівців керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) у межах:10 календарних днів - щодо матеріалів з невеликою кількістю об`єктів та вирішуваних питань і простих за характером досліджень; 30 календарних днів - щодо матеріалів із середньою кількістю об`єктів та вирішуваних питань або середньої складності за характером досліджень; 60 календарних днів - щодо матеріалів з великою кількістю об`єктів та вирішуваних питань або складних за характером досліджень; понад 60 календарних днів - щодо матеріалів із великою кількістю об`єктів та вирішуваних питань (більше десяти), виходячи з фактично необхідного для експерта часу або особливо складних за характером досліджень (досліджень з використанням криміналістичного обладнання (лазерного, оптичного, електронного), проведення експериментальних досліджень, застосування декількох методів); понад 90 календарних днів - якщо експертиза є особливо складною чи багатооб`єктною, потребує вирішення більше десяти питань або вирішення питань, які потребують декількох досліджень, чи налічує понад п`ять томів матеріалів справи або є комплексною чи потребує залучення фахівців з інших установ (у тому числі судово-медичних), підприємств, організацій і не може бути виконана в зазначені строки.

Більший розумний строк установлюється за письмовою домовленістю з органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), після попереднього вивчення експертом наданих матеріалів.

У разі значного завантаження експерта та знаходження в нього на виконанні одночасно понад десяти експертиз, у тому числі комісійних та комплексних, вказані терміни можуть бути переглянуті або встановлені додатково з урахуванням необхідного реального часу на їх виконання.

За таких обставин, розглянувши клопотання судового експерта, приймаючи до уваги обставини справи, враховуючи, значну завантаженість експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, суд дійшов висновку, щодо наявності підстав для задоволення клопотання експертів про погодження строку виконання судової експертизи у строк понад 90 календарних днів.

Крім того, щодо заявленого експертами клопотання в частині надання дозволу на вирізання штрихів рукописних записів та підписів у всіх наданих (досліджуваних та порівняльних) документах, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч.4 ст.103 Господарського процесуального кодексу України якщо експертне дослідження пов`язане з повним або частковим знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей: 1) призначений судом експерт має одержати на його проведення відповідний дозвіл суду, який оформляється ухвалою; 2) залучений учасником справи експерт має повідомити відповідного учасника справи про наслідки проведення експертного дослідження, передбачені цим Кодексом, та одержати у такого учасника письмовий дозвіл на його проведення.

Так, дослідивши в судовому засіданні наявні у справі докази та заслухавши пояснення представника позивача, суд з метою повного та всебічного розгляду даного спору та встановлення дійсних обставин справи, дійшов висновку щодо наявності підстав для задоволення вказаного клопотання.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Враховуючи вищевикладене, та оскільки, після розгляду клопотання, ухвала суду від 14.11.2019 підлягає подальшому виконанню, суд на підставі п.2 ч.1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України прийшов до висновку про зупинення провадження у справі.

Керуючись ст.ст.69, ч.2 ст.232, 233, п.2 ч.1 ст.228, п.6 ч.1 ст.229 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Погодити строк виконання судової експертизи у строк понад 90 календарних днів.

Надати дозвіл на вирізання штрихів рукописних записів та підписів у всіх наданих (досліджуваних та порівняльних) документах.

Ухвалу суду разом з додатками направити до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз для подальшого проведення судової експерти у справі.

Провадження у справі №910/12237/19 зупинити до одержання результатів експертизи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та підлягає оскарженню в передбаченому законом порядку.

Дата підписання: 02.03.2020.

Суддя Я.В. Маринченко

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено09.03.2020

Судовий реєстр по справі —910/12237/19

Ухвала від 31.10.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Баранець О.М.

Ухвала від 21.09.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Баранець О.М.

Постанова від 29.06.2021

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Яковлєв М.Л.

Ухвала від 15.06.2021

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Яковлєв М.Л.

Ухвала від 27.05.2021

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Яковлєв М.Л.

Ухвала від 27.04.2021

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Яковлєв М.Л.

Рішення від 16.03.2021

Господарське

Господарський суд міста Києва

Маринченко Я.В.

Ухвала від 29.01.2021

Господарське

Господарський суд міста Києва

Маринченко Я.В.

Ухвала від 23.12.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Маринченко Я.В.

Ухвала від 06.12.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Маринченко Я.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні