Ухвала
від 25.02.2020 по справі 910/628/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі про банкрутство

26.02.2020 Справа № 910/628/20 За заявою Акціонерного товариства "Альфа-Банк", як правонаступника АТ "Укрсоцбанк" (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська,10, ідентифікаційний номер 23494714)

до Приватного акціонерного товариства "Компанія "Райз" (01014, м. Київ, вул. Катерини Білокур,5/17, ідентифікаційний номер 13980201)

про відкриття провадження у справі про банкрутство

Суддя Яковенко А.В.

секретар судового засідання Бабич М.А.

Представники:

від заявника - Семенчук В.Ю.,

від боржника - не з`явилися,

від арбітражного керуючого Костіна С.О. - Хоменко О.А.,

вільні слухачі - ОСОБА_1 , ОСОБА_2, ОСОБА_3

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Акціонерне товариство "Альфа-Банк" звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Компанія "Равйз" у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.01.2020 заяву Акціонерного товариства "АЛЬФА-БАНК", як правонаступника АТ "Укрсоцбанк" про відкриття провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Компанія "Райз"(ідентифікаційний номер 13980201) залишено без руху. Встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали заявнику на усунення недоліків заяви про порушення справи про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Компанія "Райз"(ідентифікаційний номер 13980201). Встановлено заявнику спосіб усунення недоліків заяви про порушення справи про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Компанія "Райз"(ідентифікаційний номер 13980201) шляхом надання належних доказів сплати судового збору за подання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.

05.02.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Акціонерного товариства "Альфа-Банк" про усунення недоліків, встановлених ухвалою Господарського суду від 23.01.2020 .

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.02.2020 № 910/628/20 заяву Акціонерного товариства Альфа-Банк було прийнято до розгляду, підготовче засідання призначено на 26.02.2020, визначених автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражних керуючих Костіна С.О., Ковальчука М.М. та Холостого О.І. зобов`язано подати заяву про участь у справі.

19.02.2020 до суду надійшла заява арбітражної керуючої Потупало Н.І. про участь у справі про банкрутство.

20.02.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Холостого О.І. про участь у справі про банкрутство.

24.02.2020 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Сиволобова М.М. про участь у справі про банкрутство.

25.02.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Ковальчука М.М. про участь у справі про банкрутство.

25.02.2020 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Костіна С.О. про участь у справі про банкрутство.

26.02.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло повідомлення від арбітражного керуючого Костіна С.О. із додатковою інформацією до заяви про участь у справі.

У судове засідання, призначене на 03.02.2020 з`явилися представники заявника та арбітражного керуючого Костіна С.О.

Згідно з приписами ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - Кодекс) перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ст. 1 Кодексу під неплатоспроможністю слід розуміти неспроможність боржника виконати після настання встановленого строку грошові зобов`язання перед кредиторами не інакше, як через застосування процедур, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч.1 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання.

Відповідно до ч. 2 ст. 39 Кодексу у підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, а також вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

Розглянувши у підготовчому засіданні подані документи та дослідивши докази, суд

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство Компанія Райз зареєстровано за адресою: 01014, м. Київ, вул. Катерини Білокур, 5/17 з присвоєнням ідентифікаційного коду 13980201.

За твердженнями Заявника у Приватного акціонерного товариства Компанія Райз наявна заборгованість у розмірі 202 070 056,90 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства у підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

Відповідно до ч. 3 ст. 39 Кодексу, якщо провадження у справі відкривається за заявою кредитора, господарський суд перевіряє можливість боржника виконати майнові зобов`язання, строк яких настав. Боржник може надати підтвердження спроможності виконати свої зобов`язання та погасити заборгованість.

На підтвердження своїх посилань, звертаючись до суду про ініціювання процедури банкрутства Приватного акціонерного товариства Компанія Райз , заявником подано суду копії рішення Господарського суду м. Києва від 17.10.2017 по справі № 910/14247/17, постанови Київського апеляційного господарського суду від 25.01.2018 по справі № 910/14247/17, постанови Верховного Суду від 02.05.2018 по справі № 910/14247/17.

За наслідками дослідження описаних документів судом встановлено наступне.

15.10.2019 Рішенням № 4/2019 Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства Альфа-Банк та Рішенням № 5/2019 єдиного акціонера Акціонерного товариства Укрсоцбанк було затверджено Передавальний акт.

Відповідно до ст. 1 Закону України Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків правонаступництво щодо майна, прав та обов`язків Банку, що приєднується, виникає у Банку-правонаступника з моменту, визначеного передавальним актом, затвердженим загальними зборами Банку, що приєднується, та Банку-правонаступника.

Банк-правонаступник у порядку правонаступництва набуває всіх прав за переданими йому активами (включаючи права за договорами забезпечення, у тому числі поруки), а також набуває обов`язків боржника за вимогами кредиторів (вкладників) за переданими зобов`язаннями без необхідності внесення змін до відповідних договорів.

За змістом передавального акту, 15.10.2019 до Акціонерного товариства Альфа-Банк перейшли усі права та обов`язки, як до Банка-провонаступника, від Акціонерного товариства Укрсоцбанк , як Банка, що приєднується.

24.12.2013 між Публічним акціонерним товариством Укрсоцбанк (надалі - Банк, Кредитор) та Публічним акціонерним товариством Компанія Райз (надалі - Позичальник) було укладено кредитний договір № 06.1-20/192 (надалі - Кредитний договір), відповідно до якого Банк зобов`язався надавати Позичальнику кредит, а Позичальник зобов`язався погашати кредит, сплачувати відсотки, комісії, інші платежі та виконувати інші зобов`язання.

Згідно з п. 1.1 Кредитного договору (в редакції Додаткової угоди № 3 від 18.08.2015) Банк відповідно до умов цього договору надає Позичальнику кредит із загальною сумою кредиту еквівалентну 10 000 000,00 доларів США з можливістю отримувати в гривні та доларах США та з терміном кредиту до 31.12.2026.

У зв`язку із невиконанням зобов`язань за Кредитним договором та за Договорами застави майна (сільськогосподарської продукції), що мало стати власністю заставодавця у майбутньому (застава майбутнього урожаю), 21.12.2016 Банком надіслано вимогу на адресу Позичальника щодо дострокового погашення кредиту на загальну суму 215 779 150,68 грн. протягом 7 днів з дати отримання, однак дана вимога залишилася без задоволення.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 17.10.2017 № 910/14247/17 задоволено первісний позов Публічного акціонерного товариства Укрсоцбанк повністю, стягнуто солідарно з Публічного акціонерного товариства Компанія Райз на користь Публічного акціонерного товариства Укрсоцбанк 214 014 654,13 грн. заборгованості по тілу кредиту, 240 000,00 грн. витрат по сплаті судового збору, стягнуто солідарно з Приватного акціонерного товариства Райз-Максимко на користь Публічного акціонерного товариства Укрсоцбанк 214 014 654,13 грн. заборгованості по тілу кредиту, 240 000,00 грн. витрат по сплаті судового збору, у задоволенні зустрічного позову Приватного акціонерного товариства Райз-Максимко відмовлено повністю.

У подальшому постановою Київського апеляційного господарського суду від 25.01.2018 № 910/14247/17 та постановою Верховного Суду від 02.05.2018 № 910/14247/17 вищезазначене рішення Господарського суду м. Києва від 17.10.2017 № 910/14247/17 залишено без змін.

25.06.2018 старшим державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Сіренком С.В. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 56631625 за заявою АТ Укрсоцбанк про примусове виконання наказу Господарського суду м. Києва від 21.05.2018 № 910/14247/17.

Із розрахунку заборгованості боржника встановлено, що заборгованість Приватного акціонерного товариства Компанія Райз за вищевказаним рішенням Господарського суду м. Києва від 17.10.2017 у справі № 910/14247/17 частково погашалася 05.03.2019 на суму 11 703 793,19 грн. та 14.04.2019 на суму 240 804,04 грн.

Отже, вищеописаними обставинами справі підтверджується обґрунтованість тверджень Акціонерного товариства Альфа-Банк про невиконанням Приватним акціонерним товариством Компанія Райз грошових зобов`язань у сумі 202 070 056,90 грн.

Відповідно до ч. 5 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства за результатами розгляду заяви про відкриття провадження у справі та відзиву боржника господарський суд постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі про банкрутство або відмову у відкритті провадження у справі про банкрутство.

Згідно з ч. 6 ст. 39 Кодексу суд відмовляє у відкритті провадження у справі про банкрутство, якщо вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження, або якщо вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду.

26.02.2020 в підготовчому засіданні судом не було встановлено підстав для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства Компанія Райз , перелічених у ч. 6 ст. 39 Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 35 Кодексу України з процедур банкрутства у разі відсутності підстав для відмови у прийнятті, залишення без руху або для повернення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство господарський суд приймає заяву до розгляду, про що не пізніше п`яти днів з дня її надходження постановляє ухвалу.

Відповідно до ч. 2 ст. 35 Кодексу України з процедур банкрутства підготовче засідання суду проводиться не пізніше 14-ти днів з дня постановлення ухвали про прийняття заяви про відкриття провадження у справі, а за наявності поважних причин (здійснення сплати грошових зобов`язань кредиторам тощо) - не пізніше 20 днів.

При цьому, суд зазначає, що відповідно до ч. 6 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду.

Наразі, судом встановлено, що в матеріалах справи відсутні докази задоволення боржником у повному обсязі вимог кредитора, які містяться у заяві про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Зважаючи на викладене, за наслідками розгляду у підготовчому засіданні заяви Акціонерного товариства Альфа-Банк про визнання боржника банкрутом, суд вважає за доцільне її задовольнити у передбачений діючим законодавством спосіб, шляхом відкриття провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства Компанія Райз .

Згідно з ч. 8 ст. 39 Кодексу питання введення процедури розпорядження майном боржника та призначення розпорядника майна, встановлення розміру його винагороди та джерела її сплати вирішується господарським судом в ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Приписами ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією визначається судом шляхом автоматизованого відбору із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, за принципом випадкового вибору. В ухвалі про прийняття заяви про відкриття провадження у справі господарський суд пропонує трьом визначеним шляхом автоматизованого відбору арбітражним керуючим подати заяву про участь у справі.

Частиною 3 ст. 28 Кодексу передбачено, що розпорядником майна, керуючим реструктуризацією, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реалізацією не можуть бути призначені арбітражні керуючі:

1) які є заінтересованими особами у цій справі;

2) які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня відсторонення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років;

3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов`язків, визначених цим Кодексом;

4) які мають конфлікт інтересів;

5) які здійснювали раніше повноваження приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень інших органів (посадових осіб), у яких боржник був стороною виконавчого провадження;

6) які є близькими особами боржника - фізичної особи.

До призначення арбітражним керуючим особа повинна подати до господарського суду заяву, в якій зазначається, що вона не належить до вищезазначених осіб.

Як вбачається з матеріалів справи, із заявою про участь у даній справі звернулися арбітражні керуючі Костін С.О., Ковальчук М.М. та Холостий О.І., які були визначені автоматизованою системою з відбору кандидатів.

Відповідно до ч. 2 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства у разі, якщо заява про участь у справі надійшла від двох або трьох арбітражних керуючих, визначених шляхом автоматизованого відбору, господарський суд призначає розпорядником майна/керуючим реструктуризацією особу, яка буда першою визначена шляхом автоматизованого відбору.

Будучи визначеним першим шляхом автоматизованого відбору, суд приходить до висновку про призначення розпорядником майна Приватного акціонерного товариства Компанія Райз арбітражного керуючого Костіна Сергія Олексійовича.

За таких обставин кандидатури арбітражних керуючих Потупало Н.І. та Сиволобова М.М. не розглядаються судом у зв`язку з тим, що були подані заяви про участь у справі арбітражними керуючими, визначеними ч. 2 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства.

При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останніх 12-ть місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

У зв`язку з викладеним вище, суд встановлює розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Костіну С.О. розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна боржника із розрахунку трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника.

Таким чином, встановивши факт загрози неплатоспроможності боржника, а також визначившись з кандидатурою арбітражного керуючого для призначення розпорядником майна боржника, керуючись ст.ст. 28, 39 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Компанія "Райз" (01014, м. Київ, вул. Катерини Білокур,5/17, ідентифікаційний номер 13980201).

2. Визнати грошові вимоги Акціонерного товариства "Альфа-Банк" (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська,10, ідентифікаційний номер 23494714) до Приватного акціонерного товариства "Компанія "Райз" (01014, м. Київ, вул. Катерини Білокур,5/17, ідентифікаційний номер 13980201) в розмірі 202 070 056,90 грн.

3. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

4. Ввести процедуру розпорядження майном Приватного акціонерного товариства "Компанія "Райз" (01014, м. Київ, вул. Катерини Білокур,5/17, ідентифікаційний номер 13980201).

5. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Компанія "Райз" (01014, м. Київ, вул. Катерини Білокур,5/17, ідентифікаційний номер 13980201), текст якого додається.

6. Призначити розпорядником майна Приватного акціонерного товариства "Компанія "Райз" (01014, м. Київ, вул. Катерини Білокур,5/17, ідентифікаційний номер 13980201) арбітражного керуючого Костіна Сергія Олексійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 54 від 08.02.2013).

7. Встановити оплату послуг арбітражного керуючого Костіна Сергія Олексійовича (розпорядника майна) в розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника.

8. Заборонити боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.

9. Встановити розпоряднику майна боржника строк до 15.04.2020 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення щодо складеного реєстру по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), реєстру вимог кредиторів відповідно до норм наказу Міністерства економіки України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення реєстру вимог кредиторів" від 02.07.2010 № 788, а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду.

10. Визначити дату проведення попереднього судового засідання на 22.04.20 о 12:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 3.

11. Зобов`язати розпорядника майна у строк до 27.04.2020 провести інвентаризацію майна боржника.

12. Зобов`язати Державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації надати суду докази внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про порушення провадження у справі про банкрутство боржника.

13. Копію ухвали надіслати боржнику, ініціюючому кредитору та засновнику (учаснику) боржника, місцевому загальному суду, органу державної виконавчої служби, органу державної податкової служби за місцезнаходженням боржника та державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації для відома та внесення відповідних відомостей про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена.

Повний текст ухвали складено 05.03.2020

Суддя А.В. Яковенко

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено05.03.2020

Судовий реєстр по справі —910/628/20

Ухвала від 23.11.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Омельченко Л.В.

Ухвала від 20.11.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Омельченко Л.В.

Ухвала від 15.11.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Омельченко Л.В.

Ухвала від 07.11.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Омельченко Л.В.

Ухвала від 07.11.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Омельченко Л.В.

Ухвала від 07.11.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Омельченко Л.В.

Ухвала від 07.11.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Омельченко Л.В.

Ухвала від 05.10.2023

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Отрюх Б.В.

Ухвала від 21.09.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Омельченко Л.В.

Ухвала від 20.09.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Омельченко Л.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні