Рішення
від 24.02.2020 по справі 904/6003/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2020м. ДніпроСправа № 904/6003/19

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Татарчука В.О. за участю секретаря судового засідання Нечепоренко Є.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом акціонерного товариства ДТЕК Дніпровські електромережі (м. Дніпро)

до комунального підприємства Житлово-комунальна контора Дніпропетровської обласної ради (м. Дніпро)

про стягнення 460165,60грн

Представники:

від позивача: Тищенко Т.А.

від відповідача: не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

Акціонерне товариство ДТЕК Дніпровські електромережі звернулось з позовом до комунального підприємства Житлово-комунальна контора Дніпропетровської обласної ради (з урахуванням заяви про зміну позовних вимог) про стягнення вартості недоврахованої електричної енергії у сумі 460165,69грн

Позовні вимоги обґрунтовані наступним:

- відповідач має заборгованість за спожиту електричну енергію згідно з актом № 116047 від 24.05.2017 про порушення споживачем Правил користування електричною енергією та/або умов договору;

- перевіркою встановлені порушення ст. 26 Закону України Про електроенергетику , п.п. 3.34, 6.40 вказаних Правил і згідно з розрахунком належна до стягнення заборгованість становить 460165,60грн.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 20.12.2019 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі, вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження з призначенням судового засідання на 14.01.2020.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.01.2020 підготовче засідання відкладено на 04.02.2020.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 04.02.2020 підготовче засідання відкладено на 13.02.2020.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.02.2020 закрито підготовче провадження та призначено справу до розгляду по суті на 25.02.2020.

У судове засідання 25.02.2020 відповідач не забезпечив явку представника.

Відповідач відзив на позов не надав у зв`язку із чим, справа вирішується за наявними матеріалами.

Згідно з матеріалами справи комунальне підприємство Житлово-комунальна контора Дніпропетровської обласної ради зареєстровано за адресою: 49000 м. Дніпро, вул. Червона, 20А.

Саме за вказаною адресою направлялись ухвали суду від 20.12.2019, 14.01.2020, 04.02.2020, 13.02.2020.

В судовому засіданні 25.02.2020 були оголошені вступна та резолютивна частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд -

ВСТАНОВИВ:

07.11.2013 між публічним акціонерним товариством ДТЕК Дніпрообленерго , правонаступником якого є акціонерне товариство ДТЕК Дніпровські електромережі та комунальним підприємством Житлово-комунальна контора Дніпропетровської обласної ради укладена додаткова угода № 1/1210 до договору про постачання електричної енергії № 030003 від 23.03.1994, відповідно до умов якого, постачальник продає електричну енергію у точці (точках) продажу електричної енергії для забезпечення потреб електроустановок споживача, а споживач оплачує постачальнику вартість використаної (купленої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього договору.

24.05.2017 ПАТ ДТЕК Дніпрообленерго проведена перевірка дотримання споживачем Правил користування електричною енергією у будинку, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Г. Корольової, 2.

За результатами перевірки ПАТ ДТЕК Дніпрообленерго у присутності представника комунального підприємства Житлово-комунальна контора Дніпропетровської обласної ради був складений акт № 116047 про порушення споживачем ст. 27 Закону України Про електроенергетику , п. 6.40 Правил користування електричною енергією, у вигляді самовільного підключення струмоприймачів до електромережі, що не є власністю енергопостачальної організації, без укладання договору. Самовільне підключення виконано: дротом АПВ 2*2,5мм 2 від внутрішньобудинкових мереж на 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 поверхах житлового будинку з метою безоблікового використання електричної енергії для освітлення сходових клітин. Порушення при контрольному знятті показань виявити неможливо. При включенні навантаження лічильний механізм лічильника не враховує електричну енергію, показники електричного лічильника не змінюються, споживана електроенергія не обліковується. Порушення споживачу продемонстровано.

Згідно з пп. 27 п. 10.2 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31 липня 1996 року № 28, які були чинними на момент перевірки (далі - ПКЕЕ), споживач зобов`язується не допускати безоблікового користування електричною енергією від технологічних електричних мереж споживача, а також відшкодовувати збитки завдані постачальнику електричної енергії, у разі виявлення безоблікового користування електричною енергією від технологічних електричних мереж споживача.

Відповідно до ч. 5 п. 6.41 ПКЕЕ у разі відмови споживача підписати акт в ньому робиться запис про відмову. У цьому разі акт вважається дійсним, якщо він підписаний не менше ніж трьома уповноваженими представниками постачальника електричної енергії (електропередавальної організації).

Спірний акт про порушення № 116047 від 24.05.2017 підписаний уповноваженими представниками постачальника ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , які мають право складати акти про порушення споживачами ПКЕЕ та за участю представника споживача - головного інженера Черняєвої І.І., яка від підпису відмовилась.

27.06.2017 комісією енергопостачальника по розгляду акту про порушення № 116047 від 24.05.2017 був складений протокол № 6-24 про нарахування обсягу та вартості недооблікованої активної електроенергії в сумі 460165,60грн.

Розрахований за вказаною формулою добовий обсяг поза облікового споживання активної електричної енергії склав 496,584кВт*год. Періодом для нарахування загального обсягу поза облікової спожитої активної електричної енергії, згідно з Методикою, було взято сумарну кількість днів за період з 24.05.2014 по 24.05.2017.

Так, обсяг активної електричної енергії склав 543263кВт*год, що становить 460165,69грн.

Суд вважає за необхідне задовольнити позовні вимоги з таких підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов`язки виникають із дій, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права і обов`язки.

Частинами 1 і 4 статті 26 Закону України Про електроенергетику передбачено, що споживання електроенергії можливе лише на підставі договору з енергопостачальником. Споживач енергії несе відповідальність за порушення умов договору з енергопостачальником та правил користування електричною і тепловою енергією та виконання приписів державних інспекцій з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії згідно із законодавством України. Правила користування електричною і тепловою енергією для населення затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Частинами 2 та 3 статті 27 Закону України Про електроенергетику (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) визначено, що правопорушеннями в електроенергетиці є, зокрема, крадіжка електричної і теплової енергії, самовільне підключення до об`єктів електроенергетики і споживання енергії без приладів обліку. Суб`єкти господарської діяльності несуть відповідальність за правопорушення в електроенергетиці.

У відповідності до п. 6.41 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики від 31.07.1996 № 28 (далі Правила), у разі виявлення під час контрольного огляду або технічної перевірки уповноваженим представником постачальника електричної енергії, від якого споживач одержує електричну енергію, або електропередавальної організації порушень цих Правил або умов договору на місці виявлення порушення у присутності представника споживача оформляється акт порушень.

Вказаний пункт містить також певні вимоги щодо порядку складання та змісту акту порушень, зокрема:

- акт складається в двох примірниках, один з яких передається або надсилається споживачеві;

- в акті мають бути зазначені зміст виявленого порушення із посиланням на відповідні пункти цих Правил та вихідні дані, необхідні та достатні для визначення обсягу недоврахованої електричної енергії та/або суми завданих споживачем збитків;

- акт підписується представником постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) та представником споживача. У разі відмови споживача підписати акт в ньому робиться запис про відмову. У цьому разі акт вважається дійсним, якщо він підписаний не менше ніж трьома уповноваженими представниками постачальника електричної енергії (електропередавальної організації);

- споживач має право подати пояснення і зауваження щодо змісту акта, які зазначаються в акті, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

- акт підписують тільки особи, які брали участь в контрольному огляді або технічній перевірці.

Відповідно до п. 3.34 Правил будь-які роботи, пов`язані з порушенням або зміною схеми розрахункового обліку електричної енергії, заміною типу розрахункового засобу обліку електричної енергії, проводяться за погодженням з електропередавальною організацією (постачальником електричної енергії) у присутності представників заінтересованих сторін та оформляються актом.

Пунктом 6.40 Правил передбачено, що у разі виявлення представниками електропередавальної організації або представниками постачальника електричної енергії пошкоджень чи зриву пломб, установлених у місцях, указаних в акті про пломбування, або пошкоджень відбитків тавр на цих пломбах, пошкодження розрахункових засобів обліку, явних ознак втручання в параметри розрахункових засобів (систем) обліку з метою зміни їх показів перерахунок обсягу електричної енергії, який підлягає оплаті, здійснюється відповідно до Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 04.05.2006 N 562.

Пунктом 6.42 Правил встановлено, що на підставі акта порушень уповноваженими представниками постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) під час засідань комісії з розгляду актів про порушення визначаються обсяг недоврахованої електричної енергії та сума завданих споживачем збитків.

Відповідно до п. 1.3 Правил, постачання електричної енергії для забезпечення потреб електроустановки здійснюється на підставі договору про постачання електричної енергії, що укладається між власником цієї електроустановки (уповноваженою власником особою) та постачальником електричної енергії за регульованим тарифом, або договору про купівлю-продаж електричної енергії, що укладається між власником цієї електроустановки (уповноваженою власником особою) та постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом.

Згідно з п. 5.1 Правил, договір про постачання електричної енергії є основним документом, який регулює відносини між постачальником електричної енергії за регульованим тарифом, що здійснює свою діяльність на закріпленій території, і споживачем та визначає зміст правових відносин, прав та обов`язків сторін. Споживання електричної енергії без договору не допускається. Між постачальником електричної енергії за регульованим тарифом та споживачем укладається один договір про постачання електричної енергії за усіма об`єктами споживача, які розташовані на території здійснення ліцензованої діяльності постачальником електричної енергії за регульованим тарифом. За взаємною згодою сторін можуть бути укладені окремі договори про постачання електричної енергії за кожним об`єктом споживача.

На підставі акту № 116047 від 24.05.2017 у відповідності до Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричної енергією, затвердженою постановою НКРЕ від 04.05.2006 № 562 ПАТ ДТЕК Дніпрообленерго проведений розрахунок вартості недоврахованої електроенергії за період з 24.05.2014 по 24.05.2017 в сумі 460165,60грн.

Таким чином, позивачем було проведено перевірку зі складенням акту і відображенням порушення та нарахуванням суми заборгованості.

Викладені обставини свідчать про необхідність задоволення позову в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 2, 73, 74, 76, 77-79, 86, 91, 129, 233, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позов акціонерного товариства ДТЕК Дніпровські електромережі до комунального підприємства Житлово-комунальна контора Дніпропетровської обласної ради про стягнення недоврахованої електричної енергії у сумі 460165,69грн задовольнити.

Стягнути з комунального підприємства Житлово-комунальна контора Дніпропетровської обласної ради (49000 м. Дніпро, вул. Червона, 20А, ідентифікаційний код 01355550) на користь акціонерного товариства ДТЕК Дніпровські електромережі (49107 м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22, ідентифікаційний код 23359034) 460165,69грн - вартості недоврахованої електричної енергії, 6902,50грн - витрат по сплаті судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення суду може бути оскаржене протягом двадцяти днів з дня підписання рішення шляхом подання апеляційної скарги до Центрального апеляційного господарського суду.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повне рішення складено: 05.03.2020

Суддя В.О. Татарчук

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено05.03.2020

Судовий реєстр по справі —904/6003/19

Судовий наказ від 25.03.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Татарчук Володимир Олександрович

Рішення від 05.03.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Татарчук Володимир Олександрович

Ухвала від 13.02.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Татарчук Володимир Олександрович

Ухвала від 03.02.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Татарчук Володимир Олександрович

Ухвала від 13.01.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Татарчук Володимир Олександрович

Ухвала від 21.12.2019

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Татарчук Володимир Олександрович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні