Рішення
від 25.02.2020 по справі 910/10422/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

26.02.2020 р.Справа № 910/10422/19

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія

"Веста"

до 1) ОСОБА_1

2) ОСОБА_2

про стягнення 120 821,92 дол. США

Суддя Зеленіна Н.І.

Секретар судового засідання Коваленко О.В.

Представники сторін: відповідно до протоколу судового засідання.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" (надалі - позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до ОСОБА_1 (надалі - відповідач1) та ОСОБА_2 (надалі - відповідач2) про солідарне стягнення заборгованості по нарахованих відсотках за користування кредитом за кредитним договором № 522-160212 від 16.02.2012 за період з 01.11.2016 по 21.12.2016, що станом на 29.07.2019 становить 120 821 доларів США 92 центи.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідачі належним чином не виконав зобов`язання за договором поруки № 74-160212/П від 16.02.2012.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.11.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 910/10422/19. Вирішено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання у справі на 10.12.2019.

Через відділ автоматизованого документообігу суду, моніторингу виконання документів (канцелярію) 03.12.2019 представник відповідача2 подав письмовий відзив на позов, в якому проти позову заперечував, зазначивши, що зміни до кредитного договору від 21.10.2013 про збільшення позичальнику суми кредитної лінії з 3 500 000, 00 доларів США до 4 100 000, 00 доларів США та від 12.02.2014 про відстрочення кінцевого строку повернення кредитних коштів з 12.02.2014 до 11.02.2015 не були доведені до відома та погоджені з поручителем (відповідачем-1), що є підставою для припинення поруки у відповідності до положень частини першої статті 559 Цивільного кодексу України.

Через відділ автоматизованого документообігу суду, моніторингу виконання документів (канцелярію) 10.12.2019 представник відповідача-2 подав заяву про застосування позовної давності.

Протокольною ухвалою від 10.12.2019 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та відкладено підготовче засідання на 15.01.2020.

На адресу суду 08.01.2020 від представника позивача надійшли письмові заперечення на заяву відповідача-2 про застосування строку позовної давності.

Через відділ автоматизованого документообігу суду, моніторингу виконання документів (канцелярію) 14.01.2020 відповідач-1 подав заяву про застосування позовної давності та письмовий відзив. У письмовому відзиві проти позову заперечував, посилаючись, що рішенням Подільського районного суду м. Києва від 13.12.2016 у справі № 758/4766/15-ц визнано поруку за договором поруки №74-160212/П від 16.02.2012 року, такою, що припинена. З урахуванням наведеного звертає увагу, що зобов`язання відповідачів забезпечувати кредитне зобов`язання ТОВ "Спектрум Консалт" за кредитним договором № 522-160212 від 16.02.2012 є припиненим, тобто не існує, з 21.10.2013 та з 12.02.2014, відповідно.

Протокольною ухвалою від 15.01.2020 відкладено підготовче засідання на 29.01.2020.

Через відділ автоматизованого документообігу суду, моніторингу виконання документів (канцелярію) 27.01.2020 представник позивача подав письмову відповідь на відзив.

Через відділ автоматизованого документообігу суду, моніторингу виконання документів (канцелярію) 29.01.2020 представник відповідача-2 подав письмове клопотання, в якому просив суд провести підготовче засідання 29.01.2020 без його участі, закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.01.2020 змінено найменування позивача з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста"; закрито підготовче провадження та призначено справу № 910/10422/19 до судового розгляду по суті на 26.02.2020.

У судовому засіданні 26.02.2020 представник позивача позов підтримав та просив суд його задовольнити.

Відповідач-1 у судове засідання, призначене для розгляду справи по суті не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи.

Відповідно до частини першої статті 202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті.

Представники відповідача-2 проти задоволення вимог позивача заперечив з підстав, зазначених у відзиві на позовну заяву.

У судовому засіданні 26.02.2020 проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши наявні в справі матеріали, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-2, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

16.02.2012 між Публічним акціонерним товариством "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК" (далі - банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ФЕНІКС КАПІТАЛ" (далі - позичальник) укладено кредитний договір № 522-160212, умовами якого передбачено, що банк відкриває позичальнику відкличну відновлювальну кредитну лінію із загальним лімітом 3 500 000, 00 доларів США.

Кредит надається на строк з 16.02.2012 по 14.02.2013, якщо інший термін повернення кредиту, не встановлений договором про внесення змін до договору або не визначений у відповідності до умов розділу ІV договору.

Договорами від 04.07.2012, від 25.07.2012, від 06.09.2012, від 05.11.2012, від 26.11.2012, від 05.12.2012, від 26.12.2012, від 15.01.2013, від 25.01.2013 та від 05.02.2013 про внесення змін до кредитного договору № 522-160212 від 16.02.2012 сторони неодноразово переносили термін погашення процентів по кредитному договору.

13.02.2013 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФЕНІКС КАПІТАЛ" (далі - первісний боржник), Товариством з обмеженою відповідальністю "СПЕКТРУМ КОНСАЛТ" (далі - новий боржник) та Публічним акціонерним товариством "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК" (далі - кредитор) укладено договір № 522-160212 про переведення боргу, умовами якого передбачено, що даним договором регулюються відносини, пов`язані із заміною зобов`язаної сторони (первісного боржника) у зобов`язанні, що виникло із кредитного договору № 522-160212 від 16.02.2012, укладеного між первісним боржником та кредитором, згідно умов якого первісному боржнику було відкрито відкличну відновлювальну кредитну лінію із загальним лімітом заборгованості у розмірі 3 500 000, 00 доларів США зі сплатою 15 % річних та кінцевим строком погашення заборгованості 14.02.2013.

Відповідно до пункту 2 договору, первісний боржник переводить на нового боржника борг (грошове зобов`язання) за основним договором у сумі 3 084 199, 21 USD, що згідно офіційного курсу Національного банку України складає 24 652 004, 29 грн., а новий боржник погоджується виконати зазначене грошове зобов`язання згідно умов основного договору.

13.02.2013 між Публічним акціонерним товариством "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК" (далі - банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю "СПЕКТРУМ КОНСАЛТ" (далі - позичальник) укладено договір про внесення змін до кредитного договору № 522-160212 від 16.02.2012, відповідно до якого у зв`язку з підписанням договору № 522-160212 про переведення боргу від 13.02.2013, сторони домовились викласти кредитний договір № 522-160212 від 16.02.2012 в наступній редакції: Публічне акціонерне товариство "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК" (далі - банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю "СПЕКТРУМ КОНСАЛТ" (далі - позичальник).

Відповідно до пункту 1 договору, банк відкриває позичальнику відкличну відновлювальну кредитну лінію з загальним лімітом USD 3 500 000, 00 доларів США. Термін повернення кредиту - до 12.02.2014, якщо інший термін повернення кредиту не встановлений договором про внесення змін до договору або не визначений у відповідності до умов розділу ІV договору (пункт 3.1. договору).

Договорами від 05.09.2013, від 25.09.2013, від 04.10.2013, від 21.10.2013, від 12.02.2014, від 21.03.2014 Публічне акціонерне товариство "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК" та Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕКТРУМ КОНСАЛТ" вносили зміни до кредитного договору № 522-160212 від 16.02.2012, неодноразово змінювали термін повернення кредиту. Додатковими угодами, 21 жовтня 2013 року та 12 лютого 2014 року, було внесено зміни до кредитного договору, зокрема збільшено кредитний ліміт з 3 500 000 доларів США до 4 100 000 доларів США, а також змінено термін повернення кредитних коштів з 12 лютого 2014 року на 11 лютого 2015 року.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 522-160212 від 16.02.2012, Публічним акціонерним товариством "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК" та ОСОБА_1 , Публічним акціонерним товариством "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК" і ОСОБА_2 були укладені два окремих договори поруки № 74-160212/П від 16 лютого 2012 року та № 77-240212/П від та 24 лютого 2012 року, за умовами яких відповідачі зобов`язались відповідати перед ПАТ"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК" солідарно з ТОВ "Фенікс Капітал".

13.02.2013 відповідачами та Публічним акціонерним товариством "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК" укладено договір про внесення змін до договорів поруки № 74-160212/П та № 77-240212/П, відповідно до яких пункти 1.1 викладено в наступній редакції: "Відповідач-1 а Відповідач-2 зобов`язуються відповідати перед кредитором солідарно з Товариством з обмеженою відповідальністю "СПЕКТРУМ КОНСАЛТ" за своєчасне погашення суми кредиту в розмірі 3 500 000, 00 доларів США згідно кредитного договору № 522-160212 від 16.02.2012, а також усіх додаткових договорів до нього, які укладені та можуть бути укладені до закінчення строку дії кредитного договору".

27 грудня 2018 року Публічним акціонерним товариством "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК" та позивачем (новий кредитор) укладено договір № UKR-2018-01 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, відповідно до якого банк відступив новому кредитору належні банку, а новий кредитор набув права вимоги банку до позичальників за кредитними договорами, у тому числі № 522-160212 від 16.02.2012.

20.06.2019 Публічним акціонерним товариством "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК" та позивачем укладено договір про відступлення прав вимоги за договорами поруки, на умовах означеного договору, договору № UKR-2018-01 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 27.12.2018, банк відступив новому кредитору належні банку, а новий кредитор набув право вимоги банку до поручителів ТОВ "Спектрум Консалт" за кредитним договором № 522-160212 від 16.02.2012, укладеним банком з боржником, а саме на підставі договорів поруки № 74-160212/П від 16.02.2012 та № 77-240212/П від 24.02.2012.

Зобов`язанням, згідно ст. 509 Цивільного кодексу України, є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до статті 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Згідно зі статтею 1049 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі) у строк та в порядку, встановлені договором.

Відповідно до ст. ст. 626-629 Цивільного кодексу України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків; відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості; зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства; договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Статтею 629 Цивільного кодексу України встановлено обов`язковість договору для виконання сторонами.

В силу положень ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться; одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 530 Цивільного кодексу України передбачено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Згідно з ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Статтею 553 Цивільного кодексу України визначено, що за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобов`язання частково або у повному обсязі. Поручителем може бути одна особа або кілька осіб.

Згідно зі ст. 554 Кодексу, у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки. Особи, які спільно дали поруку, відповідають перед кредитором солідарно, якщо інше не встановлено договором поруки.

Статтею 555 ЦК України передбачено, що у разі одержання вимоги кредитора поручитель зобов`язаний повідомити про це боржника, а в разі пред`явлення до нього позову - подати клопотання про залучення боржника до участі у справі. Якщо поручитель не повідомить боржника про вимогу кредитора і сам виконає зобов`язання, боржник має право висунути проти вимоги поручителя всі заперечення, які він мав проти вимоги кредитора. Поручитель має право висунути проти вимоги кредитора заперечення, які міг би висунути сам боржник, за умови, що ці заперечення не пов`язані з особою боржника. Поручитель має право висунути ці заперечення також у разі, якщо боржник відмовився від них або визнав свій борг.

Відповідно до ст. 559 Кодексу, порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов`язання, а також у разі зміни зобов`язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності. Порука припиняється, якщо після настання строку виконання зобов`язання кредитор відмовився прийняти належне виконання, запропоноване боржником або поручителем. Порука припиняється у разі переведення боргу на іншу особу, якщо поручитель не поручився за нового боржника. Порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов`язання не пред`явить вимоги до поручителя. Якщо строк основного зобов`язання не встановлений або встановлений моментом пред`явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред`явить позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки.

Як свідчать матеріали справи, позивач, 29.07.2019 звернувся до відповідачів з вимогами про сплату заборгованості за кредитним договором, зазначивши, що право вимоги від ПАТ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК" перейшло до ТОВ "Фінансова компанія "Веста".

У письмових відзивах відповідачі зазначили, що їх зобов`язання забезпечувати кредитне зобов`язання ТОВ "Спектрум Консалт" за кредитним договором № 522-160212 від 16.02.2012 є припиненим, що встановлено рішенням Подільського районного суду м. Києва від 13.12.2016 у справі № 758/4766/15-ц.

Рішенням Подільського районного суду м. Києва від 13.12.2016 у справі № 758/4766/15-ц визнано поруку за договором поруки №74-160212/П від 16.02.2012 року, укладеним між Публічним акціонерним товариством "Европейский газовий банк" та ОСОБА_1 із змінами, внесеними договором від 13.02.2013 року про внесення змін до договору поруки №74-160212/П від 16.02.2012 року такою, що припинена з 21.10.2013 року. Визнано поруку за договором поруки №77-240212/П від 24.02.2012 року, укладеним між Публічним акціонерним товариством "Европейский газовий банк" та ОСОБА_2 із змінами, внесеними договорами від 13.02.2013 року та 21.10.2013 року про внесення змін до договору поруки №77-240212/П від 24.02.2012 року такою, що припинена з 12.02.2014 року.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 05.12.2018 рішення Подільського районного суду м. Києва від 13.12.2016 у справі № 758/4766/15-ц залишено в силі.

В основу даного позову покладено твердження про те, що внесення змін додатковими угодами до кредитного договору № 522-160212 від 16.02.2012 щодо збільшення кредитного ліміту та строку повернення кредитних коштів без згоди поручителів на такі зміни призводять до збільшення обсягу відповідальності останніх. Проте положення договорів поруки не містять інформації про можливість збільшення кредитного ліміту та строку повернення кредитних коштів без повідомлення поручителів.

Відповідно до частини четвертої статті 75 Господарського процесуального кодексу України обставини, встановлені рішенням суду в господарській справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Таким чином, встановленим є факт зобов`язання відповідачів забезпечувати кредитне зобов`язання за кредитним договором № 522-160212 від 16.02.2012 припиненим, з 21.10.2013 та з 12.02.2014, відповідно.

Статтею 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Як встановлено ч. ч. 1 ст. ст. 73, 74 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення (ст. 76 ГПК України).

Згідно зі ст. ст. 78, 79 ГПК України, достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи. Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Разом з тим, Європейський суд з прав людини у рішенні від 10.02.2010 у справі "Серявін та інші проти України" зауважив, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

В порядку, передбаченому ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Враховуючи припинення поруки згідно з постановою Верховного суду від 05.12.2018 р. у справі №758/4766/15-ц, суд вважає позовні вимоги необґрунтованими, недоведеними та непідтвердженими наявними в матеріалах справи доказами, відтак, у задоволенні позовних вимог належить відмовити у повному обсязі.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, судовий збір покладається на позивача.

Керуючись ст. ст. 2, 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

Відмовити повністю в задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про стягнення 120 821,92 доларів США

На рішення може бути подано апеляційну скаргу протягом 20 днів з дня підписання повного тексту.

Рішення суду набирає законної сили у порядку і строки, передбачені ст. 241 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст рішення складено 05.03.2020 р.

Суддя Н.І. Зеленіна

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено05.03.2020

Судовий реєстр по справі —910/10422/19

Рішення від 05.03.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Зеленіна Н.І.

Ухвала від 03.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Зеленіна Н.І.

Ухвала від 16.01.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Зеленіна Н.І.

Ухвала від 10.12.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Зеленіна Н.І.

Ухвала від 18.11.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Зеленіна Н.І.

Ухвала від 11.09.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Зеленіна Н.І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні