Рішення
від 24.02.2020 по справі 904/5821/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2020м. ДніпроСправа № 904/5821/19

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Соловйової А.Є. за участю секретаря судового засідання Пацан А.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "АГРОСФЕРА", м. Дніпро

до Фермерського господарства "АРТУР 2003", село Чернігівка, Солонянський район, Дніпропетровська область

про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу №527-П від 01.04.2019 у розмірі 221 210,75 грн

Представники:

від позивача: Малікова О.В., ордер серія ДП №353/036 від 03.12.2019

від відповідача - представник не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "АГРОСФЕРА" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Фермерського господарства "АРТУР 2003"про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу №527-П від 01.04.2019 у розмірі 221 210,75 грн, з яких: 139 950,72 грн - сума основного боргу; 81 260,03 грн - сума процентів за користування чужими грошовими коштами.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем зобов`язань за договором купівлі-продажу №527-П від 01.04.2019 в частині оплати товару.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.12.2019, прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи ухвалено здійснювати за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання на 08.01.2020.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 08.01.2020 продовжено строк підготовчого провадження на 30 календарних днів, відкладено підготовче засідання на 04.02.2020 о 10:40.

Представник відповідача в підготовче засідання 04.02.2020 не з`явився, відзив на позов не надав, про час та місце проведення засідання повідомлений 18.01.2020, що підтверджується рекомендованими поштовими повідомленнями про вручення поштового відправлення №4930010731064, про причини неявки представника не сповістив.

В підготовче засідання 03.02.2020 з`явилась представник позивача, яка зазначила про відсутність додаткових заяв, клопотань пояснень тощо.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 04.02.2020 закрито підготовче провадження, справу призначено до розгляду по суті в засіданні на 25.02.2020 о 9:30 год.

25.02.2020 представник позивача в судовому засіданні підтримав позовні вимоги у повному обсязі, просив суд позов задовольнити.

Представник відповідача в призначене на 25.02.2020 судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №4930011138049.

За приписами ч. 1 ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, учасники судового процесу та їх представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами.

Передбачене ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод право особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку кореспондується з обов`язком добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (пункт 35 рішення Європейського суду з прав людини у справі "Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії" (Alimentaria Sanders S. A. v. Spain") від 07.07.1989).

Оскільки відповідач своїм процесуальним правом участі у судовому засіданні не скористався, повноважного представника для участі у судовому засіданні не направив, відзиву на позовну заяву у встановлений судом строк без поважних причин відповідачем не надано, рішення приймається за наявними матеріалами справи на підставі ч.2 ст.178 Господарського процесуального кодексу України.

З огляду на викладене, суд вважає за можливе розглянути справу без участі представника відповідача.

В судовому засіданні 25.02.2020 оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

01.04.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "АГРОСФЕРА" (позивач, продавець) та Фермерським господарством "АРТУР 2003" (відповідач, покупець) укладений договір купівлі-продажу № 527-П (далі - договір), відповідно до п.1.1. якого продавець зобов`язався передати, а покупець зобов`язався прийняти та сплатити вартість засобів захисту рослин, мікродобрив, іменованих в подальшому товар, відопвідно до умов даного договору. Конкретний вид товару, його асортимент, кількість, ціна, строк поставки та умови оплати товару наведені в специфікаціях до даного договору, які є його невід`ємною частиною.

Відповідно до п.3.1. договору покупець одержує товар після надходження грошей на розрахунковий рахунок продавця. Право власності на товар переходить до покупця після здійснення ним оплати вартості товару згідно умов оплати товару, та з моменту підписання накладних на передачу товару.

Згідно з п.4.1., договору товар по даному договору продається на умовах попередньої оплати. Умови оплати відповідної партії товару, порядок та строки здійснення платежів визначаються у специфікаціях до договору.

Специфікаціями №1 від 02.04.2019, №2 від 23.05.2019, №3 від 23.05.2019, №4 від 29.05.2019, №5 від 27.05.2019, №6 від 27.05.2019, №7 від 30.05.2019, №8 від 30.05.2019, №9 від 30.05.2019, №10 від 31.05.2019, №11 від 31.05.2019, №12 від 03.06.2019, №13 від 03.06.2019, №14 від 03.06.2019 (далі - специфікації) до договору сторони узгодили конкретний вид товару, його асортимент, кількість, ціну, строк поставки та умови оплати товару, що має передаватися продавцем.

Зокрема, узгоджені в специфікаціях умови оплати товару - вартість товару по специфікації до договору покупець сплачує на умовах попередньої оплати.

На виконання умов укладеного договору та специфікацій №№1-14 до нього позивач поставив, а відповідач прийняв у власність товар загальною вартістю 270 123,90 грн, що підтверджується видатковими накладними: № 424 від 03.04.2019; № 1829 від 23.05.2019; № 1830 від 23.05.2019; № 1881 від 29.05.2019: № 1895 від 27.05.2019; № 1897 від 27.05.2019; № 2038 від 30.05.2019; № 2040 від 30.05.2019; № 2045 від 30.05.2019; № 2080 від 31.05.2019; № 2081 від 31.05.2019; № 2145 від 03.06.2019; № 2147 від 03.06.2019; № 2150 від 03.06.2019.

Відповідачем оплату вартості поставленого товару здійснив частково, в сумі 130 173,18 грн, та з порушенням строку, встановленого специфікаціями до договору, що підтверджується банківськими виписками, в саме: від 09.04.2019 в сумі 10 218,84 грн.; від 30.05.2019 в сумі 17 127,48 грн.; від 06.06.2019 в сумі 6 360,12 грн.; від 11.06.2019 в сумі 37 497,36 грн.; від 25.06.2019 в сумі 2 272,08 грн.; від 25.06.2019 в сумі 4 851,60 грн.; від 03.07.2019 в сумі 969,16 грн.; від 19.07.2019 в сумі 8 000,00 грн.; від 24.07.2019 в сумі 3 766.08 грн.; від 25.07.2019 в сумі 1 000,00 грн.; від 26.07.2019 в сумі 925,62 грн.; від 07.08.2019 в сумі 2 400,00 грн.; від 13.08.2019 в сумі 1 018,88 грн.; від 23.08.2019 в сумі 1 300,00 грн.; від 23.08.2019 в сумі 2 478,16 грн.; від 29.08.2019 в сумі 2 000,00 грн.; від 03.09.2019 в сумі 2 000,00 грн.; від 06.09.2019 в сумі 1 100,00 грн.; від 06.09.2019 в сумі 3 900,00 грн.; від 12.09.2019 в сумі 2 000,00 грн.; від 12.09.2019 в сумі 7 000,00 грн.; від 16.09.2019 в сумі 3 006,64 грн.; від 18.09.2019 в сумі 3 000,00 грн.; від 18.09.2019 в сумі 5 000,00 грн.; від 30.10.2019 в сумі 1 000,00 грн.

Отже вартість несплаченого товару становить 139 950,72 грн (станом на 02.12.2019).

Звертаючись до суду із цим позовом, позивач посилається на невиконання відповідачем зобов`язань за договором купівлі-продажу №527-П від 01.04.2019 в частині оплати товару та просить суду стягнути з відповідача суму основного боргу в розмірі 139 950,72 грн, проценти за користування чужими грошовими коштами в розмірі 81 260,03 грн, що і є причиною виникнення цього спору.

Предметом доказування у даній справі є обставини укладання договору, факт поставки товару, строк оплати, наявність часткової оплати, наявність прострочення оплати товару.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку про задоволення позовних вимог, виходячи з таких підстав.

Частиною 1 статті 193 Господарського кодексу України передбачено, суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 статті 509 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Господарське зобов`язання виникає, зокрема із господарського договору (стаття 174 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 265 ГК України встановлено, що за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно ст. 712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Відповідно до ст. 692 Цивільного кодексу України, покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару. Покупець зобов`язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару.

Частиною 1 статті 612 Цивільного кодексу України зазначено, що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Статтями 525 та 526 Цивільного кодексу України передбачено, що одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Якщо у зобов`язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (стаття 530 Цивільного кодексу України).

Частиною 1 статті 598 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов`язання припиняється частково або в повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом.

Зокрема, стаття 599 Цивільного кодексу України передбачає, що зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Відповідно до частини 11 статті 1 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Положення ч.ч.1, 2 ст.9 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" передбачають, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Отже, підписання покупцем видаткової накладної, яка є первинним обліковим документом у розумінні Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" і яка відповідає вимогам, зокрема, статті 9 названого Закону і Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку та фіксує факт здійснення господарської операції і встановлення договірних відносин, є підставою виникнення обов`язку щодо здійснення розрахунків за отриманий товар. Строк виконання відповідного грошового зобов`язання визначається за правилами, встановленими частиною першою статті 692 ЦК України.

Відповідно до умов договору, строк оплати товару є таким, що настав.

Доказів оплати товару в сумі 139 950,72 грн відповідач не надав.

Враховуючи, що наявність заборгованості у розмірі 139 950,72 грн. підтверджується матеріалами справи та не спростована відповідачем належними та допустимими доказами, позовні вимоги в частині стягнення суми основного боргу у розмірі 139 950,72 грн. підлягають задоволенню.

Відповідно до частини 3 стаття 692 ЦК України зазначає, що у разі прострочення оплати товару продавець має право вимагати оплати товару та сплати процентів за користування чужими грошовими коштами.

Частина 2 статті 536 ЦК України встановлює, що розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншими актами цивільного законодавства.

Пунктом 4.6. договору встановлено розмір процентів за користування чужими грошовими коштами, порядок та період нарахування таких процентів.

Врахувавши усі платежі відповідача, що відбулися по договору, позивач провів розрахунок суми процентів за користування чужими грошовими коштами.

Загальна сума процентів за користування чужими грошовими коштами по договору за загальний період з 05.04.2019 по 02.12.2019 (кінцева дата розрахунку ціни позову) складає 81 260,03 грн.

Перевіривши наданий позивачем розрахунок процентів за користування чужими грошовими коштами, суд дійшов висновку, що він є арифметично і методологічно правильним, тому позовні вимоги в цій частині підлягають задоволенню повністю, в сумі 81 260,03 грн.

Відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України, понесені позивачем судові витрати у справі підлягають стягненню з відповідача на користь позивача.

Керуючись ст.ст. 2, 73, 74, 76-79, 86, 91, 129, 233, 238, 240, 241, 254, 256-259 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Фермерського господарства "АРТУР 2003" (52420, Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Чернігівка, вул. Олександра Матросова, будинок 43, код ЄДРПОУ 39603460) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "АГРОСФЕРА" (49083, м. Дніпро, вул. Собінова, будинок 1, кімната 601, 605-611, 613-617, код ЄДРПОУ 41664249) 139 950,72 грн (сто тридцять дев`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят гривень 72 копійки) - основного боргу, 81 260,03 грн (вісімдесят одна тисяча двісті шістдесят гривень 03 копійки) процентів за користування чужими грошовими коштами, 3 318,16 грн (три тисячі триста вісімнадцять гривень 16 копійок) - судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили у відповідності до статті 241 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржено до Центрального апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено 05.03.2020.

Суддя А.Є. Соловйова

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено09.03.2020

Судовий реєстр по справі —904/5821/19

Судовий наказ від 25.03.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Соловйова Анастасія Євгенівна

Рішення від 05.03.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Соловйова Анастасія Євгенівна

Ухвала від 03.02.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Соловйова Анастасія Євгенівна

Ухвала від 09.01.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Соловйова Анастасія Євгенівна

Ухвала від 08.12.2019

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Соловйова Анастасія Євгенівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні