Ухвала
від 23.02.2020 по справі 908/126/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 12/12/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про закриття провадження у справі

24.02.2020 Справа № 908/126/20

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Смірнова О.Г.,

За участю секретаря судового засідання Соловйової А.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу № 908/126/20

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "СТАНТЕХСЕРВІС" (юридична адреса: 84122, Донецька область, м. Слов`янськ, пл. Соборна, буд. 3; поштова адреса: 84331, Донецька область, м. Краматорськ, вул. М. Приймаченко, буд. 11)

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтеренергосервіс" (69006, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, буд. 20)

про стягнення 201 600,00 грн.

за участю представників сторін:

від позивача - не з`явився

від відповідача - не з`явився

СУТЬ СПОРУ

Товариство з обмеженою відповідальністю "СТАНТЕХСЕРВІС" звернулось до Господарського суду Запорізької області з позовною заявою за вих. № 20/01 від 20.01.2020 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтеренергосервіс" про стягнення заборгованості за договором на надання послуг № 2510-ИЭС-ДЦ від 25.04.2019 в розмірі 201 600,00 грн.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 22.01.2020 вищевказану позовну заяву передано для розгляду судді Смірнову О.Г.

Ухвалою суду від 24.01.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 908/126/20, присвоєно справі номер провадження 12/12/20, визначено здійснення розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження із повідомленням (викликом) сторін, призначено судове засідання на 24.02.2020 о 14:15.

21.02.2020 на адресу суду від позивача надійшла заява за вих. № 30/01 від 30.01.2020 про закриття провадження у справі № 908/126/20 за відсутністю предмета спору. Вказана заява мотивована тим, що після надходження позовної заяви до суду відповідачем в добровільному порядку сплачений борг, а саме: згідно банківської виписки за 23.01.2020 на рахунок позивача відповідач сплатив грошові кошти в розмірі 201 600,00 грн. з призначенням платежу "Оплата за ремонт станка", 16к40, Дог.№2510-иэс-дц от 25.04.2019, рах.11 від 20.09.2019, ПДВ 33600.00((1433406)). Разом з тим позивач зазначає, що у відповідача перед позивачем відсутня заборгованість за договором на надання послуг № 2510-ИЭС-ДЦ від 25.04.2019 в розмірі 201600,00 грн. що також підтверджується актом звірки взаємних розрахунків станом на 30 січня 2020 року. Також у вказаній заяві позивач з посиланням на п. 5 ч. 1 ст. 7 Закону України Про судовий збір просить повернути з Державного бюджету України перерахований за платіжним дорученням № 1369 від 20.01.2020 судовий збір в сумі 3024,00 грн.

Відповідно до витягу з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 21.02.2020 вищевказану заяву передано для розгляду судді Смірнову О.Г.

Представники сторін в судове засідання 24.02.2020 не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, що підтверджується рекомендованими повідомленнями про вручення копії ухвали суду від 24.01.2020.

Розглянувши та дослідивши матеріали справи, суд встановив.

Позов мотивовано тим, що 25.04.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю "СТАНТЕХСЕРВІС", далі Виконавець, та Товариством з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРЕНЕРГОСЕРВІС", далі Замовник (відповідач) укладений договір на надання послуг № 2510-ИЭС-ДЦ, далі Договір, відповідно до п. 1.1. якого Виконавець бере на себе зобов`язання на свій ризик і за завданням Замовника надати наступні послуги з капітального ремонту верстату токарно-гвинторізного універсал 16К40, інв. № 010000012446/0000 (далі - Обладнання), код ДКПП 016:2010:33.12.22 (далі - Послуги), а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити Виконавцю надані відповідно до умов цього Договору послуги.

Пунктом 3.1. Договору сторони визначили, що загальна сума Договору становить 504000,00 грн., в тому числі ПДВ 84000,00 грн.

Умовами п. 3.2. Договору передбачено, що вартість наданих Виконавцем Послуг формується на підставі планової калькуляції та погоджується сторонами в Додатку № 1, який є невіддільною частиною цього Договору. Вартість всіх матеріалів, необхідних для надання Послуг за цим Договором, включені у вартість Договору.

Відповідно до п. 3.4. Договору сторони визначили, що розрахунки за цим Договором здійснюються Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця у наступному порядку:

- аванс в розмірі 60% від загальної вартості послуг сплачується після підписання договору;

- 40% - протягом 5 банківських днів з дати підписання сторонами акту приймання-передачі наданих послуг. Якщо останній день терміну для оплати, встановлений цим Договором, припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення такого строку є перший за ним робочий день. Датою оплати вважається дата списання грошових коштів з поточного рахунка Замовника.

Умовами п. 4.1., 4.9. Договору сторони встановили, що передання Обладнання для надання Послуг за цим Договором і його повернення з ремонту здійснюється сторонами з оформленням відповідного акту приймання-передачі Обладнання. Приймання-передача наданих послуг оформлюється шляхом підписання сторонами Акту приймання-передачі наданих Послуг. Виконавець не пізніше ніж за 2 (два) робочих дні з моменту надання Послуг зобов`язаний підписати і передати Замовнику два примірники Акту приймання-передачі наданих Послуг, але не пізніше 1-го числа місяця наступного за звітним.

Підпунктами 2.2.2., 2.2.3. п. 2.2. Договору передбачені обов`язки Замовника: своєчасно оплатити Послуги в строки, визначені в цьому Договорі, та прийняти від Виконавця надані Послуги за актом приймання-передачі виконаних послуг.

Згідно із п. 8.1. Договору цей договір набуває чинності з дня його підписання уповноваженими представниками сторін і діє до 31.12.2019, а в частині виконання зобов`язань - до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за цим Договором, що виникли під час дії Договору.

Матеріали справи свідчать, що до Договору сторонами підписано Специфікацію від 25.04.2019, яка є Додатком № 1 до Договору, відповідно до якої вартість послуг з капітального ремонту верстату токарно-гвинторізного універсал 16К40 складає 504000,00 грн., з урахуванням ПДВ.

Так, на виконання умов Договору після завершення ремонтних робіт сторони підписали:

- акт приймання-передачі після капітального ремонту верстату токарного-гвинторізного універсал 16К40 від 20.09.2019, відповідно до якого Виконавець здав, а Замовник прийняв після капітального ремонту верстат токарно-гвинторізний універсал 16К40;

- акт приймання-передачі наданих послуг № 1 від 20.09.2019, відповідно до якого вартість наданих послуг з капітального ремонту верстату токарно-гвинторізного універсал 16К40 інв. № 010000012446/0000 складає 504000,00 грн.

Позивач в позові вказує, що відповідач 11.05.2019 здійснив часткову оплату за надані за Договором послуги в сумі 302400,00 грн., проте залишок до сплати в сумі 201600,00 грн. не сплатив.

Докази у справі свідчать, що 23.01.2020 відповідач здійснив оплату на користь позивача за надані послуги з ремонту верстату токарно-гвинторізного універсал 16К40 за Договором в сумі 201600,00 грн., що підтверджується випискою банку по рахунку позивача за 23.01.2020.

При цьому оплата відповідачем вартості наданих послуг за Договором в сумі 201600,00 грн. була здійснена після звернення позивача з позовом до суду в даній справі.

Законодавець зазначає, що господарський суд закриває провадження у справі якщо відсутній предмет спору (пункт 2 ч. 1 статті 231 ГПК України), зокрема у таких випадках:

- припинення існування предмета спору, якщо між сторонами у зв`язку з цим не залишилося неврегульованих питань;

- спір врегульовано самими сторонами шляхом перерахування боргу (передачі майна чи усунення перешкод у користуванні ним) після звернення кредитора з позовом за умови подання доказів такого врегулювання.

Закриття провадження у справі - це форма закінчення розгляду господарської справи без прийняття судового рішення у зв`язку з виявленням після порушення провадження у справі обставин, з якими закон пов`язує неможливість судового розгляду справи.

Оскільки відповідачем повністю погашено заборгованість за надані послуги за Договором, пред`явлену в позовній заяві, провадження у справі № 908/126/20 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "СТАНТЕХСЕРВІС" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтеренергосервіс" про стягнення заборгованості за договором на надання послуг №2510-ИЭС-ДЦ від 25.04.2019 в розмірі 201600,00 грн. слід закрити за ознаками п. 2 ч. 1 ст. 231 ГПК України за відсутністю предмету спору.

Відповідно до ч. 3 ст. 231 ГПК України у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду із спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Частиною 4 ст. 231 ГПК України передбачено, що про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

В поданій суду заяві про закриття провадження у справі позивач просить повернути суму сплаченого судового збору в розмірі 3024,00 грн. з Державного бюджету України.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 7 Закону України "Про судовий збір" № 3674-VI від 08.07.2011 сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила, за ухвалою суду у разі закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв`язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

Так, при зверненні із позовом до суду Товариством з обмеженою відповідальністю "СТАНТЕХСЕРВІС" сплачено за платіжним дорученням № 1369 від 20.01.2020 судовий збір в сумі 3024,00 грн.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що судовий збір в сумі 3024,00 грн., сплачений Товариством з обмеженою відповідальністю "СТАНТЕХСЕРВІС" за платіжним дорученням № 1369 від 20.01.2020 підлягає поверненню на підставі п. 5 ч. 1 ст. 7 Закону України "Про судовий збір", у зв`язку із закриттям провадження у справі.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 7 Закону України "Про судовий збір " , п. 2 ч. 1 ст. 231, ст. ст. 234, 235 ГПК України, суд

У Х В А Л И В

1. Закрити провадження у справі № 908/126/20 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "СТАНТЕХСЕРВІС" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтеренергосервіс" про стягнення заборгованості в сумі 201600,00 грн. за договором на надання послуг № 2510-ИЭС-ДЦ від 25.04.2019.

2. Повернути Товариству з обмеженою відповідальністю "СТАНТЕХСЕРВІС" (юридична адреса: 84122, Донецька область, м. Слов`янськ, пл. Соборна, буд. 3, ідентифікаційний код 30354307, р/р № НОМЕР_1 в АТ "Райффайзен банк Аваль" м. Київ, МФО 380805) з Державного бюджету України (отримувач: УК у м. Запоріжжі/Вознесенівс./22030101; код отримувача (ЄДРПОУ): 38025409; банк отримувача: Казначейство України (ЕАП); код банку отримувача (МФО): 899998; номер рахунку: UA908999980313171206083008007 , наявність відомчої ознаки: "83" Господарські суди), судовий збір в сумі 3024,00 грн., про що винести відповідну ухвалу.

3. Згідно із ч. 2 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та відповідно до ч. 5 ст. 231, п. 13 ч. 1 ст. 255, ст. 256 ГПК України та підпункту 17.5. пункту 17 Розділу XI "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України може бути оскаржена в апеляційному порядку до Центрального апеляційного господарського суду шляхом подачі апеляційної скарги через Господарський суд Запорізької області протягом 10 днів з дня її складання.

Повний текст ухвали складено та підписано - 02.03.2020.

Суддя О.Г. Смірнов

Дата ухвалення рішення23.02.2020
Оприлюднено05.03.2020

Судовий реєстр по справі —908/126/20

Ухвала від 05.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Смірнов О.Г.

Ухвала від 05.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Смірнов О.Г.

Ухвала від 27.01.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Смірнов О.Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні