Ухвала
від 25.02.2020 по справі 908/3329/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 21/8/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

26.02.2020 Справа № 908/3329/19

м. Запоріжжя, Запорізька область

Господарський суд Запорізької області у складі судді Черкаського Володимира Івановича, при секретареві Курочкіній О.О., розглянувши в судовому засіданні матеріали справи № 908/3329/19

Заявник - Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра" (в особі уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ "КБ "Надра") (04053, м. Київ, вул. Артема, буд. 15, код ЄДРПОУ 20025456)

Боржник - Фізична особа ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )

банк , здійснюючий розрахунково-касове обслуговування боржника: ПАТ "КБ "НАДРА" (Уповноважена особа Фонду гарантування на здійснення ліквідації ПАТ "КБ "НАДРА" Біла Ірина Володимирівна, вул. Січових Стрільців, 15, м. Київ, 04053)

Керуючий реструктуризацією - Черепенко В.Г. (54017, м. Миколаїв, вул. Московська, 54-а, а/с № 150)

про неплатоспроможність

Суддя Черкаський В.І.

За участю представників сторін:

від боржника - адвокат Плецька Ю.В., ордер серія ЗП № 114980 від 01.11.2019.

УСТАНОВИВ:

Ухвалою від 26.12.2019 року відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 . Введено процедуру реструктуризації боргів боржника. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 . Призначено керуючим реструктуризацією арбітражного керуючого Черепенко Вікторію Григорівну. Заборонено фізичній особі Байді Тетяні Євгенівні відчужувати майно. Призначено попереднє судове засідання на 26.02.2020 року, 11 - 00.

28.01.2020 року до суду від заявника надійшла заява вих. № 03-323 від 15.01.2020 року (1987/08-08/20 від 28.01.2020) про визнання кредиторських вимог до боржника у розмірі 3 647 093, 15 грн.

Враховуючи заяву ПАТ "Комерційний банк "Надра" вих. № 03-323 від 15.01.2020 року (1987/08-08/20 від 28.01.2020) такою, що подана з дотриманням вимог Кодексу України з процедур банкрутства та Господарського процесуального кодексу України суд ухвалою від 29.01.2020 прийняв її до розгляду у попередньому судовому засіданні.

26.02.2020 до суду надійшло клопотання керуючого реструктуризацією (вх. 4207/08-08/20 від 26.02.2020) про відкладення засідання.

У засіданні 26.02.2020 на підсті ст.. 216 ГПК України оголошувалась перерва до 26.02.2020 (15-00).

Згідно ст. 122 Кодексу України з процедур банкрутства керуючий реструктуризацією не пізніше ніж за 10 днів до дня попереднього засідання суду зобов`язаний направити суду, кредиторам та боржнику звіт про результати перевірки декларації боржника.

13.02.2020 керуючий реструктуризацією надав суду звіт про результати перевірки декларації боржника (вх. 3381/08-08/20 від 13.02.2020). У звіті керуючий реструктуризацією дійшов до висновку, що, у ОСОБА_1 відсутні доходи та майно; майновий стан членів сім`ї боржника, а саме матері - ОСОБА_2 та доньки - ОСОБА_3 , свідчить, що майно їх не було придбано за кошти боржника і не було зареєстровано з метою ухилення боржника від погашення боргу перед кредиторами.

У засіданні клопотання керуючого реструктуризацією (вх. 4207/08-08/20 від 26.02.2020) залишено без задоволення, враховуючи ненадання будь-яких доказів щодо знаходження керуючого реструктуризації на лікарняному.

Розглянувши у засіданні матеріали справи, заяву ПАТ "Комерційний банк "Надра" вих. № 03-323 від 15.01.2020 року (1987/08-08/20 від 28.01.2020), заслухавши представника боржника, суд установив.

28.01.2020 року до суду від заявника надійшла заява вих. № 03-323 від 15.01.2020 року (1987/08-08/20 від 28.01.2020) про визнання кредиторських вимог до боржника у розмірі 3647093, 15 грн.

Згідно заяви вих. № 03-323 від 15.01.2020 р. Публічне акціонерне товариство Комерційний банк Надра (в особі уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ КБ Надра ) заявляє кредиторські вимоги із заборгованості за кредитом та відсотками в сумі 119466,65 дол. США, що еквівалентно 2870269,89 грн., з яких заборгованість за кредитом 75243,38 дол. США, що еквівалентно 1 807 774,87 грн., заборгованість за відсотками 44 223,27 дол. США, що еквівалентно 1 062 495,02 грн.; пеню за прострочення сплати кредиту - 722619,26 грн.; судові витрати за подання заяви до суду 4 204,00 грн. , загальною сумою 3597093,15 (три мільйони п`ятсот дев`яносто сім тисяч дев`яносто три) гривні 15 копійок.

Відповідно до ст. 122 Кодексу України з питань банкрутства подання кредиторами грошових вимог до боржника та їх розгляд керуючим реструктуризацією здійснюються в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб.

30.01.2020 до суду надійшло повідомлення керуючого реструктуризації, в якому вона зазначає, що визнає грошові вимоги Публічне акціонерне товариство Комерційний банк Надра (в особі уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ КБ Надра - заборгованість за кредитом та відсотками в сумі 119466,65 дол. США, що еквівалентно 2 870 269,89 грн., з яких заборгованість за кредитом 75243,38 дол. США, що еквівалентно 1 807 774,87 грн., заборгованість за відсотками 44 223,27 дол. США, що еквівалентно 1 062 495,02 грн.; пеню за прострочення сплати кредиту - 722 619,26 грн.; судові витрати за подання заяви до суду 4 204,00 грн. , загальною сумою 3 597 093,15 (три мільйони п`ятсот дев`яносто сім тисяч дев`яносто три) гривні 15 копійок.

Кредиторські вимоги із заборгованості за кредитом та відсотками в сумі 119466,65 дол. США, що еквівалентно 2 870 269,89 грн., з яких заборгованість за кредитом 75243,38 дол. США, що еквівалентно 1 807 774,87 грн., заборгованість за відсотками 44 223,27 дол. США, що еквівалентно 1062 495,02 грн.; пеня за прострочення сплати кредиту - 722 619,26 грн. є забезпеченими відповідно до укладеного між Боржником та Кредитором Договору застави майнових прав по договору купівлі-продажу цінних паперів №16/2008/0483 Фжр у зв`язку з чим окремо вносяться до реєстру.

Кредиторські вимоги із заборгованості за кредитом та відсотками в сумі 119466,65 дол. США. що еквівалентно 2 870 269,89 грн.. з яких заборгованість за кредитом 75243.38 дол. США, що еквівалентно 1 807 774,87 грн., заборгованість за відсотками 44 223,27 дол. США, що еквівалентно 1062495,02 грн. включено до четвертої черги вимог кредиторів; заборгованість із пені за прострочення сплати кредиту в сумі 722 619,26 грн. до шостої черги вимог кредиторів. Витрати на судовий збір за подання заяви до суду в розмірі 4204,00 грн. включено до першої черги вимог кредиторів.

Ухвалою суду від 26.12.2019 № 908/ 3329/19 судом установлено, що між фізичною особою ОСОБА_1 (змінено прізвище на ОСОБА_1 ) та ПАТ "КБ "Надра" укладено Кредитний договір № 16/2008/0483Фжр від 12.03.2008, по якому існує непогашена заборгованість.

Відповідно до п, 1.1 Кредитного договору № 16/2008/0483Фжр від 12.03.2008, Банк надає Позичальнику у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості та платності грошові кошти у сумі 88993,56 доларів США 56 центів в порядку і на умовах, визначених цим Договором за програмою "Житлові рішення".

Цільове використання Кредиту - придбання цінних паперів (дисконтних облігацій) - облігацій у без документарній формі випуску у кількості 8030 штук, емітованих ТОВ "Константа" з номінальною вартістю кожної облігації 35,0 грн. згідно Договору купівлі-продажу цінних паперів № 0222608Г від 27.02.2008., що укладений між Позичальником та продавцем цінних паперів ТОВ "Константа" з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості-квартиру та Договору про резервування/бронювання приміщення № б/н від 22.02.2008., що укладений між Позичальником та ТОВ "Константа", на підставі якого за Позичальником резервується/бронюється об`єкт нерухомості, розташований за адресою: м . Запоріжжя , вул. Грязнова. 3Б, кв. № 264, поверх 12; витрати Позичальника пов`язанні із оформленням Кредиту; оплата комісії за розрахунки за цим Договором (п. 1.2 Кредитного договору).

Строк, на який Позичальнику надано Кредит: Банк надає Позичальнику Кредит строком до 10.03.2028 (п.1.4 Кредитного договору).

Відповідно до п. 2.1 Договору № 0222608Г купівлі-продажу цінних паперів від 27.02.2008, укладеного між ТОВ "Константа" (Продавець) та фізичною особою ОСОБА_1 (змінено прізвище на ОСОБА_1 ) (Покупець), Продавець зобов`язується передати у власність Покупця Пакет облігацій, а Покупець зобов`язується прийняти у власність та оплатити Пакет облігацій з відповідними характерситками, зазначеними у цьому пункту Договору.

Крім того, між ПАТ "Надра" (Кредитор) та ОСОБА_5 (Поручитель) було укладено Договір поруки № 16/2008/0483Фжр від 12.03.2008, відповідно до п. 1.1 якого Поручитель поручається перед Кредитором за належне виконання ОСОБА_1 (Заставодавець), взятих на себе зобов`язань, що витікають з Кредитного договору № 16/2008/0483Фжр від 12.03.2008.

З матеріалів заяви вбачається, що рішенням Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 26.11.2013. у справі № 331/5955/13-ц стягнуто з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" заборгованість у розмірі 116 624,93 дол. США, що в еквіваленті по курсу НБУ становить 932 183,06 грн., з яких: 75 243,38 дол. США (60 І 420,34 грн.) сума для погашення заборгованості за кредитом: 36 066,54 дол. США (288 279,85 грн.) сума для погашення заборгованості по відсоткам; 1 (327,78 дол. США (8 215,05 грн.) сума заборгованості за пенею за прострочення сплати по тілу: 4 287,223 дол. США (34 267,83 грн.), а також стягнуто судовий збір у розмірі 3 441,00 грн.

Рішення суду набрало законної сили 14.01.2014 року.

Станом на 15.01.2020 року заборгованість Боржника за кредитом та відсотками складає 119 466, 65 дол. США, що еквівалентно 2 870 269, 89 грн., з яких:

- заборгованість за кредитом - 75 243, 38 дол. США, що еквівалентно 1 807 774, 87 грн.;

- заборгованість за відсотками - 44 223, 27 дол. США, що еквівалентно 1 062 495, 02

грн.;

- пеня за прострочення сплати кредиту складає - 722 619, 26 грн.

Згідно ст. 133 Кодексу України з процедур банкрутства для задоволення вимог кредиторів кошти від продажу майна боржника вносяться на окремий банківський рахунок, відкритий керуючим реалізацією. Витрати, пов`язані з провадженням у справі про неплатоспроможність (витрати на оплату судового збору, сплату винагороди і відшкодування витрат арбітражного керуючого, пов`язаних з виконанням ним своїх повноважень, оплату послуг спеціалістів для проведення оцінки майнових об`єктів, що підлягають продажу, а також витрати на проведення аукціону), відшкодовуються у повному обсязі до задоволення вимог кредиторів. . Вимоги кредиторів за зобов`язаннями боржника, забезпеченими заставою майна фізичної особи, задовольняються за рахунок такого майна. Кошти, отримані від продажу майна банкрута, що є предметом забезпечення, після покриття витрат, пов`язаних з утриманням, збереженням та продажем цього майна, та сплати додаткової винагороди арбітражного керуючого відповідно до положень статті 30 цього Кодексу використовуються виключно для задоволення вимог кредитора за зобов`язаннями, які таке майно забезпечує.

За таких обставин, заяву Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" (вх. 1987/08-08/20 від 28.01.2020) слід задовольнити частково та визнати вимоги Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" до боржника у розмірі 3592889 грн. 15 коп. Слід зобов`язати ліквідатора включити вимоги Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" до реєстру вимог кредиторів у відповідності до вимог Кодексу України з процедур банкрутства. Зобов`язати ліквідатора включити витрати Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" по сплаті судового збору за подання заяви (вх. 1987/08-08/20 від 28.01.2020) у розмірі 4204 грн. 00 коп. до реєстру вимог кредиторів відповідно до ч. 2 ст. 133 Кодексу України з процедур банкрутства. В іншій частині заяви Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" (вх. 1987/08-08/20 від 28.01.2020), враховуючи її безпідставність слід відмовити.

Згідно ст. 122 Кодексу України з процедур банкрутства в ухвалі за результатами попереднього засідання суду, зокрема, зазначаються: 1) обов`язок керуючого реструктуризацією провести збори кредиторів, які мають відбутися не пізніше 14 днів з дня постановлення такої ухвали; 2) дата засідання господарського суду, яке має відбутися не пізніше 60 днів з дня постановлення такої ухвали, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі.

Відповідно до ст. 123 Кодексу України з процедур банкрутства протягом трьох робочих днів після постановлення ухвали за результатами попереднього засідання господарського суду арбітражний керуючий згідно з цією ухвалою письмово повідомляє кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та організовує їх проведення. Участь кредиторів у зборах кредиторів, визначення кількості голосів кредиторів з правом вирішального голосу та учасників зборів кредиторів з правом дорадчого голосу здійснюються в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб. 2. Основними завданнями зборів кредиторів у процедурі реструктуризації боргів боржника є: 1) розгляд звіту керуючого реструктуризацією про результати перевірки декларації про майновий стан боржника;2) розгляд проекту плану реструктуризації боргів боржника; 3) прийняття рішення про схвалення плану реструктуризації боргів боржника або про звернення з клопотанням до господарського суду про перехід до процедури погашення боргів боржника або про закриття провадження у справі про неплатоспроможність. Проведення зборів кредиторів та голосування на них здійснюються в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб.

За таких обставин, слід зобов`язати керуючого реструктуризацією боржника у строк до 12.03.2020 повідомити кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення відповідно до вимог ст. 123 Кодексу України з процедур банкрутства; надати рішення зборів кредиторів, оформлене протоколом та прийняте відповідно до вимог ч. 8 ст. 123 Кодексу України з процедур банкрутства.

Призначити судове засідання для розгляду погодженого кредитором плану реструктуризації боргів/ переходу до процедури погашення боргів/ про закриття провадження та звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури реструктуризації заборгованості у справі.

19.02.2020 до суду від керуючого реструктуризацією Черепенко В.Г. надійшло клопотання вих. від 17.02.2020 (вх. № 3695/08-08/20 від 19.02.2020), відповідно до якого просить суд забезпечити проведення судового засіданні в режимі відео конференції.

Відповідно до ч. ч. 1, 2, 3, ст. 197 ГПК України в редакції Закону України від 03.10.2017 року № 2147-VІІІ, учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов`язковою. Учасник справи подає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання. Копія заяви в той самий строк надсилається іншим учасникам справи. Учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та електронного цифрового підпису згідно з вимогами Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. Ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв`язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву. Суд може постановити ухвалу про участь учасника справи у судовому засіданні в режимі відеоконференції у приміщенні суду, визначеному судом. Свідок, перекладач, спеціаліст, експерт можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції виключно у приміщенні суду. У клопотанні про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції в приміщенні суду в обов`язковому порядку зазначається суд, в якому необхідно забезпечити її проведення. Таке клопотання може бути подано не пізніш як за п`ять днів до відповідного судового засідання. Копія ухвали про участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції у приміщенні суду негайно надсилається до суду, який зобов`язаний організувати її виконання, та особі, яка братиме участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Суд, який забезпечує проведення відеоконференції, перевіряє явку і встановлює особи тих, хто з`явився, а також перевіряє повноваження представників. Використовувані судом і учасниками судового процесу технічні засоби і технології мають забезпечувати належну якість зображення та звуку, а також інформаційну безпеку. Учасникам судового процесу має бути забезпечена можливість чути та бачити хід судового засідання, ставити запитання і отримувати відповіді, здійснювати інші процесуальні права та обов`язки. Відеоконференція, у якій беруть участь учасники справи, фіксується судом, який розглядає справу, за допомогою технічних засобів відео - та звукозапису. Відео - та звукозапис відеоконференції зберігається в матеріалах справи.

Суд вважає за необхідне клопотання керуючого реструктуризацією Черепенко В.Г. (вх. № 3695/08-08/20 від 19.02.2020) задовольнити та доручити Миколаївському Окружному Адміністративному суду забезпечити проведення відеоконференції 26.03.2020, 11-00 у приміщенні Миколаївського Окружного Адміністративного суду.

05.02.2020 до суду надійшла вимога керуючого реструктуризацією боржника Черепенко В.Г. про виплату грошової винагороди за період 26.12.2019-31.01.2020 (вх.2668/08-08/20 від 05.02.2020).

Згідно ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень керуючого реструктуризацією становить п`ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожен місяць виконання арбітражним керуючим повноважень. Право вимоги основної грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень. Сплата основної винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна, ліквідатора, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією здійснюється за рахунок коштів, авансованих заявником (кредитором або боржником) на депозитний рахунок господарського суду, який розглядає справу, до моменту подання заяви про відновлення відкриття провадження у справі.

За таких обставин, вимогу керуючого реструктуризацією боржника Черепенко В.Г. про виплату грошової винагороди за період 26.12.2019-31.01.2020 (вх.2668/08-08/20 від 05.02.2020) слід задовольнити та сплатити керуючому реструктуризацією боржника - Фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) - арбітражному керуючому Черепенко Вікторії Григорівні основну грошову винагороду за період 26.12.2019-31.01.2020 у розмірі - 12544 (дванадцять тисяч п`ятсот сорок чотири) грн. 24 коп., ідентифікаційний номер отримувача - НОМЕР_2 , рахунок в ПАТ Райффайзен Банк Аваль м. Київ, МФО 300335 у форматі IBAN: НОМЕР_3 , за рахунок коштів, внесених на депозитний рахунок Господарського суду Запорізької області на підставі квитанції № 0.0.1534722279.1 від 25.11.2019. Ухвалу передати до виконання фінансово-економічному відділу Господарського суду Запорізької області.

У судовому засіданні 26.02.2020 року оголошено вступну та резолютивну частини ухвали та повідомлено про те, що повний текст ухвали буде виготовлено протягом 5-ти днів.

Запис розгляду судової справи здійснюється за допомогою технічних засобів, а саме: програмно-апаратного комплексу "Оберіг".

Керуючись ст. ст. 2, 122, 123 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 233-235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання керуючого реструктуризацією (вх. 4207/08-08/20 від 26.02.2020) залишити без задоволення.

Заяву Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" (вх. 1987/08-08/20 від 28.01.2020) задовольнити частково.

Визнати вимоги Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" до боржника у розмірі 3592889 грн. 15 коп.

Зобов`язати ліквідатора включити вимоги Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" до реєстру вимог кредиторів у відповідності до вимог Кодексу України з процедур банкрутства. Зобов`язати ліквідатора включити витрати Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" по сплаті судового збору за подання заяви (вх. 1987/08-08/20 від 28.01.2020) у розмірі 4204 грн. 00 коп. до реєстру вимог кредиторів відповідно до ч. 2 ст. 133 Кодексу України з процедур банкрутства.

В іншій частині заяви Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" (вх. 1987/08-08/20 від 28.01.2020) відмовити.

Зобов`язати керуючого реструктуризацією боржника:

- виконати вимоги ухвали суду від 26.12.2019 № 908/3329/19;

- у строк до 12.03.2020 повідомити кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення відповідно до вимог ст. 123 Кодексу України з процедур банкрутства; надати рішення зборів кредиторів, оформлене протоколом та прийняте відповідно до вимог ч. 8 ст. 123 Кодексу України з процедур банкрутства.

Призначити судове засідання для розгляду погодженого кредитором плану реструктуризації боргів/ переходу до процедури погашення боргів/ про закриття провадження та звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури реструктуризації заборгованості у справі, на 26.03.2020, 11-00.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4, корпус № 2, к. 120.

Клопотання керуючого реструктуризацією Черепенко В.Г. (вх. № 3695/08-08/20 від 19.02.2020) задовольнити.

Доручити Миколаївському Окружному Адміністративному суду забезпечити проведення відеоконференції 26.03.2020, 11-00 у приміщенні Миколаївського Окружного Адміністративного суду: (54001, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/10).

Особа, яка братиме участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції - керуючий реструктуризацією Черепенко В.Г.

Доручити Миколаївському Окружному Адміністративному суду забезпечити уповноважену особу для перевірки повноважень керуючого реструктуризацією Черепенко В.Г. для участі в режимі відеоконференції.

Вимогу керуючого реструктуризацією боржника Черепенко В.Г. про виплату грошової винагороди за період 26.12.2019-31.01.2020 (вх.2668/08-08/20 від 05.02.2020) задовольнити.

Сплатити керуючому реструктуризацією боржника - Фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) - арбітражному керуючому Черепенко Вікторії Григорівні основну грошову винагороду за період 26.12.2019-31.01.2020 у розмірі - 12544 (дванадцять тисяч п`ятсот сорок чотири) грн. 24 коп., ідентифікаційний номер отримувача - НОМЕР_2 , рахунок в ПАТ Райффайзен Банк Аваль м. Київ, МФО 300335 у форматі IBAN: НОМЕР_3 , за рахунок коштів, внесених на депозитний рахунок Господарського суду Запорізької області на підставі квитанції № 0.0.1534722279.1 від 25.11.2019. Ухвалу передати до виконання фінансово-економічному відділу Господарського суду Запорізької області.

Дана ухвала відповідно до ст. 3 Закону України Про виконавче провадження є виконавчим документом. Строк пред`явлення даної ухвали до виконання до 26.02.2023.

Копію ухвали надіслати боржнику, керуючому реструктуризацією Черепенко В.Г., ПАТ КБ НАДРА , Миколаївському Окружному Адміністративному суду, фінансово-економічному відділу Господарського суду Запорізької області.

Ухвала господарського суду набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 235 ГПК України. Повний текст ухвали буде складено протягом п`яти днів.

Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку за правилами, визначеними ст. ст. 256-259 ГПК України.

Повний текст ухвали відповідно до ст. 233 ГПК України складено 04.03.2020 року.

Суддя В.І. Черкаський

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено05.03.2020

Судовий реєстр по справі —908/3329/19

Ухвала від 01.11.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Черкаський В.І.

Судовий наказ від 01.11.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Черкаський В.І.

Ухвала від 19.10.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Черкаський В.І.

Ухвала від 13.10.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Черкаський В.І.

Ухвала від 07.09.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Черкаський В.І.

Ухвала від 05.08.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Черкаський В.І.

Ухвала від 23.07.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Черкаський В.І.

Ухвала від 09.06.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Черкаський В.І.

Ухвала від 15.04.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Черкаський В.І.

Ухвала від 30.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Черкаський В.І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні