Ухвала
від 26.02.2020 по справі 908/110/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 21/3/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

27.02.2020 Справа № 908/110/19

м. Запоріжжя, Запорізька область

Господарський суд Запорізької області у складі судді Черкаського Володимира Івановича, при секретареві Курочкіній О.О., розглянувши в судовому засіданні матеріали справи № 908/110/19

Кредитори:

1. Публічне акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго» (69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14, код ЄДРПОУ 00130926)

2. (заявник) Головне управління ДПС у Запорізькій області (69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166, код ЄДРПОУ 43143945)

Боржник - Комунальне підприємство «Добробут» Василівської міської ради Запорізької області (юридична адреса: 71600, Запорізька область, Василівський район, м. Василівка, пров. Шкільний, 5, адреса для листування: 72316, Запорізька область, м. Мелітополь, 3-й провулок Малюги, 13, код ЄДРПОУ 35925015)

банк, здійснюючий розрахунково-касове обслуговування боржника:

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» , м. Запоріжжя, МФО 35925015

Ліквідатор - Коршун В.В. (69091, м. Запоріжжя, вул. Нижньодніпровська, 19-А)

про банкрутство

Суддя Черкаський В.І.

За участю представників сторін:

Ліквідатор - Коршун В.В., особисто;

від ГУ ДПС у Запорізькій області - Острогляд І.Л., дов. від 24.10.2019;

від ПАТ Запоріжжяобленерго - Краснокутська Д.О., адвокат, дов. від 01.01.2020

УСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 06.02.2020. судом відкладено судове засідання для розгляду заяви Головного управління ДФС у Запорізькій області № 22616/10/08-01-55-07 від 20.12.2019 року (вх. № 08-08/26696/19 від 21.12.2019), звіту ліквідатора на 27.02.2020 року, 10 - 15.

Від ГУ ДПС у Запорізькій області до суду надійшло клопотання (вх. № 4066/08-08/20 від 25.02.2020), відповідно до якого просить долучити до матеріалів справи документи.

Від ліквідатора Коршуна В.В. до суду надійшли пояснення (вх. № 4362/08-08/20 від 27.02.2020), відповідно до яких зазначає, що вважає за можливе визнати вимоги ГУ ДПС у Запорізькій області та віднести до реєстру вимог кредиторів боржника до 6 черги задоволення у сумі 202 712,85 грн.

Вищезазначені заяви та клопотання прийняті судом до розгляду, копії документів приєднано до матеріалів справи.

Розглянувши в судовому засіданні 27.02.2020 заяву Головного управління ДФС у Запорізькій області № 22616/10/08-01-55-07 від 20.12.2019 року (вх. № 08-08/26696/19 від 21.12.2019), дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення учасників у справі про банкрутство, суд установив наступне.

Відповідно до заяви, ГУ ДФС у Запорізькій області просить суд визнати додаткові грошові вимоги, що складаються з податкового боргу у розмірі 202712,85 грн., з яких: пеня - 202712,85 грн.

Ухвалою суду від 30.01.2019 відкрито провадження у справі про банкрутство Комунального підприємства «Добробут» Василівської міської ради Запорізької області (юридична адреса: 71600, Запорізька область, Василівський район, м. Василівка, пров. Шкільний, 5, адреса для листування: 72316, Запорізька область, м. Мелітополь, 3-й провулок Малюги, 13, код ЄДРПОУ 35925015). Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Постановою суду від 19.02.2019 визнано Комунальне підприємство «Добробут» Василівської міської ради Запорізької області (юридична адреса: 71600, Запорізька область, Василівський район, м. Василівка, пров. Шкільний, 5, адреса для листування: 72316, Запорізька область, м. Мелітополь, 3-й провулок Малюги, 13, код ЄДРПОУ 35925015) банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру.

Відповідно до ст.129 Податкового кодексу України після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов`язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

Нарахування пені розпочинається: 1) при нарахуванні суми грошового зобов`язання, визначеного контролюючим органом за результатами податкової перевірки, - починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків податкового зобов`язання, визначеного цим Кодексом (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження) (п.п.129.1.1); 2) при нарахуванні суми податкового зобов`язання, визначеного контролюючим органом у випадках, не пов`язаних з проведенням податкових перевірок, - починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов`язання (в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження) (п.п.129.1.2); 3) при нарахуванні суми податкового зобов`язання, визначеного платником податків або податковим агентом, у тому числі у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником податків помилок відповідно до статті 50 цього Кодексу, - після спливу 90 календарних днів (270 календарних днів у разі здійснення платником податків самостійного коригування відповідно до підпункту 39.5.4 пункту 39.5 статті 39 цього Кодексу), наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов`язання (п.п.129.1.3).

Згідно ст.131 Податкового кодексу України нараховані контролюючим органом суми пені самостійно сплачуються платником податків. При погашенні суми податкового боргу (його частини) кошти, що сплачує такий платник податків, у першу чергу зараховуються в рахунок податкового зобов`язання. У разі повного погашення суми податкового боргу кошти, що сплачує такий платник податків, в наступну чергу зараховуються у рахунок погашення штрафів, в останню чергу зараховуються в рахунок пені. Якщо платник податків не виконує встановленої цим пунктом черговості платежів або не визначає її у платіжному документі (чи визначає з порушенням зазначеного порядку), контролюючий орган самостійно здійснює такий розподіл такої суми у порядку, визначеному цим пунктом. Суми пені зараховуються до бюджетів або державних цільових фондів, до яких згідно із законом зараховуються відповідні податки.

В силу ст.41 Кодексу України з процедур банкрутства мораторій на задоволення вимог кредиторів - це зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію (ч.1). Протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів: не нараховується неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші фінансові санкції за невиконання чи неналежне виконання зобов`язань із задоволення всіх вимог, на які поширюється мораторій (ч.3).

Статтею 59 КУзПБ передбачено, що з дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у банкрута не виникає жодних додаткових зобов`язань, у тому числі зі сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), крім витрат, безпосередньо пов`язаних із здійсненням ліквідаційної процедури.

Судом встановлено, що згідно розрахунку, наданого податковою службою, нарахована сума пені нарахована, виходячи з наступного: з податку на додану вартість сума нарахованої пені складає 177242,55 грн., з податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді з/п нарахована сума пені складає 25322,13 грн., з військового збору нарахована сума пені складає 111,35 грн., з адміністративних та інших санкцій нарахована сума пені складає 202712,85 грн., всього податковою службою нараховано пені за період з 01.10.2015 по 30.01.2019 на суму 202712,85 грн.

Відповідно до ч.1 ст.45 КУзПБ конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Заявлені кредитором вимоги є конкурсними.

Згідно ч.4 зазначеної статті для кредиторів, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, усі дії, вчинені у судовому процесі, є обов`язковими так само, як вони є обов`язковими для кредиторів, вимоги яких були заявлені протягом встановленого строку. Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої цим Кодексом. Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

Враховуючи вищевикладене, суд задовольняє заяву Головного управління ДФС у Запорізькій області № 22616/10/08-01-55-07 від 20.12.2019 року (вх. № 08-08/26696/19 від 21.12.2019). Визнано вимоги Головного управління ДПС у Запорізькій області у розмірі 202712 грн. 85 коп. Зобов`язано ліквідатора врахувати вимоги Головного управління ДПС у Запорізькій області у реєстрі вимог кредиторів у відповідності до вимог Кодексу України з процедур банкрутства. Зобов`язано ліквідатора включити витрати Головного управління ДПС у Запорізькій області по сплаті судового збору за подання заяви (вх. № 08-08/26696/19 від 21.12.2019) у розмірі 3842 грн. 00 коп. до 1-ої черги задоволення вимог відповідно до ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства.

З метою повного та всебічного дослідження всіх обставин справи, відповідно до ст. 216 Господарського процесуального кодексу України, слід відкласти судове засідання, зобов`язавши учасників провадження виконати певні дії.

У судовому засіданні 27.02.2020 року винесено вступну та резолютивну частини ухвали та повідомлено про те, що повний текст ухвали буде виготовлено протягом 5-ти днів.

Керуючись ст. ст. 2, 4, 60, 65 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 216, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Заяву Головного управління ДФС у Запорізькій області (вх. № 08-08/26696/19 від 21.12.2019) задовольнити. Визнати вимоги Головного управління ДПС у Запорізькій області у розмірі 202712 грн. 85 коп. Зобов`язати ліквідатора врахувати вимоги Головного управління ДПС у Запорізькій області у реєстрі вимог кредиторів у відповідності до вимог Кодексу України з процедур банкрутства. Зобов`язати ліквідатора включити витрати Головного управління ДПС у Запорізькій області по сплаті судового збору за подання заяви (вх. № 08-08/26696/19 від 21.12.2019) у розмірі 3842 грн. 00 коп. до 1-ої черги задоволення вимог відповідно до ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства.

Відкласти судове засідання для розгляду звіту ліквідатора на 27.04.2020 року, 11 - 00.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4, корпус № 2, к. 120.

Зобов`язати надати:

Ліквідатора - звіт ліквідатора,

Кредиторів - заперечення (при наявності) на звіт ліквідатора.

Копію ухвали направити кредиторам, ліквідатору.

Ухвала господарського суду набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 235 ГПК України. Повний текст ухвали буде складено протягом п`яти днів.

Повний текст ухвали, відповідно до ст. 233 ГПК України, складено 05.03.2020 року.

Суддя В.І. Черкаський

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено09.03.2020

Судовий реєстр по справі —908/110/19

Ухвала від 15.11.2023

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Чередко Антон Євгенович

Ухвала від 10.11.2023

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Чередко Антон Євгенович

Ухвала від 11.09.2023

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Чередко Антон Євгенович

Ухвала від 05.09.2023

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Чередко Антон Євгенович

Ухвала від 11.08.2023

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Чередко Антон Євгенович

Ухвала від 11.08.2023

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Чередко Антон Євгенович

Ухвала від 31.07.2023

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Чередко Антон Євгенович

Ухвала від 06.07.2023

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Черкаський В.І.

Ухвала від 30.06.2023

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Черкаський В.І.

Судовий наказ від 27.01.2023

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Черкаський В.І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні