Рішення
від 26.02.2020 по справі 920/1141/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

27.02.2020Справа № 920/1141/19 За позовом Свеської селищної ради Ямпільського району Сумської області.

До Товариства з обмеженою відповідальністю ОРІК

Про стягнення 42721,20 грн.

Суддя Пінчук В.І.

Секретар судового засідання Дімітрова Ю.Ю.

Представники сторін:

Від позивача Мороз І.С. - предст.

Від відповідача Павлова Н.Є. - адвокат.

Обставини справи

Позивач - Свеська селищна рада Ямпільського району Сумської області звернувся до господарського суду м. Києва з позовом про стягнення з відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю ОРІК 42721,20 грн. неправомірно отриманих коштів за завищення обсягів улаштування відкосів.

Також позивач просить суд стягнути з відповідача витрати на проведення судової експертизи в розмірі 5000,00 грн.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 19.11.2019 р. вказана позовна заява була передана за підсудністю до господарського суду м. Києва.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 21.01.2020 р. відкрите провадження у справі № 920/1141/19, ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження та призначення судового засідання на 13.02.2020 р.

Ухвалою від 13.02.2020 р. розгляд справи відкладений до 27.02.2020 р., у зв`язку з нез`явленням у судове засідання представника позивача.

Представник відповідача у відзиві на позовну заяву проти позовних вимог позивача заперечує та просить суд у задоволені позову відмовити.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, суд -

В С Т А Н О В И В:

13.04.2018 р. між позивачем ( замовником ) та відповідачем ( підрядником ) був укладений договір підряду № ОР/1304/1.

Відповідно до умов вказаного договору відповідач зобов`язався виконати роботи по об`єкту: Реконструкція комунального закладу Палац культури зі спортивною залою та бібліотекою Свеської селищної ради по вул. Центральна в смт. Свеса Ямпільського району Сумської області за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведені у додатках №№1-3 до договору, які є невід`ємними його частинами, а також, згідно проектно - кошторисної документації до виконання цих робіт.

Передбачені договором роботи повинні відповідати проектно - кошторисній документації, будівельним нормам, технічним умовам, державним стандартом і правилам, а матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно - правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектно - кошторисній документації та договору. ( п.1.1 договору )

Обґрунтовуючи свої позовні вимоги позивач зазначає про те, що протягом 2018 р - 2019 р.р. за виконанні роботи підряднику були перераховані кошти на загальну суму 833324,40 грн. на підставі наданих документів: актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ - 2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ- 3, які погоджувались технаглядом.

26.06.2019 р. між сторонами підписана додаткова угода № 3 про розірвання договору підряду № ОР/1304/1 від 13.04.2018 р.

Вказаною додатковою угодою підтверджується, що відповідач виконав роботи на загальну суму 833324,40 грн., а замовник оплатив загальну суму фактично виконаних робіт.

Натомість, при проведенні ТОВ Інститут Шосткапроект коригування проектно - кошторисної документації по об`єкту було виявлено невідповідність у співвідношення кількості встановлених вікон та кількості влаштованих відкосів за даними форми КБ-2в за жовтень 2018 р.

За результатами обміру виявлено фактичний об`єм улаштування відкосів 122,01 кв.м., а також встановлено, що при улаштуванні відкосів їх утеплення мінераловатними плитами не проводилось.

Таким чином, позивачем здійсненний перерахунок завищення обсягів виконаних будівельних робіт та розраховано суму зайво сплачених коштів за утеплення відкосів мінераловатними плитами.

Згідно вказаного розрахунку сума завищення обсягів виконаних робіт з улаштування відкосів об`ємом 51,6 кв.м. становила 23535,34 грн. з ПДВ, за відображення не утеплення відкосів сума становила 19918,87 грн. з ПДВ. Загальна сума становить 43454,21 грн.

Посилаючись на п. 4.2.4 договору № ОР/1304/1 від 13.04.2018 р., яким передбачено право замовника вимагати відшкодування збитків, зумовлених порушенням договору, позивач просить суд стягнути з відповідача у судовому порядку вказану суму.

Крім того, обґрунтовуючи заявлену до стягнення суму позивач посилається на висновок будівельно - технічного дослідження від 25.10.2019 р. № 56/2019.

Разом з тим, суд вважає позовні вимоги позивача такими, що не підлягають задоволенню, з наступних підстав:

Відповідно ст. 626 Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. ( ст. 837 ЦК України )

У договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення. ( ст. 843 ЦК України )

Згідно ч.ч.2, 3, 5 ст. 180 Господарського кодексу України господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода. При укладенні господарського договору сторони зобов`язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору. Ціна у господарському договорі визначається в порядку, встановленому цим Кодексом, іншими законами, актами Кабінету Міністрів України. За згодою сторін у господарському договорі може бути передбачено доплати до встановленої ціни за продукцію (роботи, послуги) вищої якості або виконання робіт у скорочені строки порівняно з нормативними.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 632 Цивільного кодексу України ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін. Зміна ціни після укладення договору допускається лише у випадках і на умовах, встановлених договором або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона ( боржник ) зобов`язана вчинити на користь другої сторони ( кредитора ) певну дію ( передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо ) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом ( ст. 525 Цивільного кодексу України ).

Частиною 1 ст. 627 ЦК України передбачено, що відповідно до ст. 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Як встановлено судом, відповідно до п. 4.1.2 договору підряду від 13.04.2018 № ОР/1304/1 замовник, Свеська селищна рада була зобов`язана забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об`єкта в порядку, встановленому законодавством.

Відповідно до п. 4.2.1. вказаного договору замовник, Свеська селищна рада, мала право спільно з представниками підрядника та технічного нагляду проводити здачу-приймання виконаних робіт.

У п. 4.2.2. договору підряду від 13.04.2018 № ОР/1304/1 зазначено, що замовник, Свеська селищна рада, має право здійснювати у будь - який час, не втручаючись у господарську діяльність підрядника (субпідрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.

Розділом 5 договору підряду від 13.04.2018 № ОР/1304/1 передбачений порядок здачі - приймання робіт.

Згідно п. 5.2 вказаного договору після закінчення виконання робіт підрядник письмово повідомляє замовника про готовність об`єкту підряду до здачі. Здача - приймання виконаних робіт здійснюється сторонами за актами форми № КБ-2в протягом 5-ти робочих днів з моменту офіційного повідомлення замовника про готовність об`єкту підряду до приймання.

Замовник зобов`язаний прийняти виконані роботи протягом 10 робочих днів з моменту подання їх до прийняття. Термін подання до прийняття виконаних робіт - день передачі замовнику акта здачі - приймання виконаних робіт форми № КБ-2в ( п. 5.3 договору ).

Пунктом 5.5 вказаного договору також передбачено, що у випадку відмови замовника підписати акт здачі - приймання виконаних робіт форми КБ-2в замовник протягом 10 робочих днів з моменту отримання відповідного акту здачі - приймання робіт письмово повідомляє підрядника про причину відмови.

Протягом 10 днів з дати отримання підрядником повідомлення про причину відмови підписати акт, сторони, за ініціативою підрядника складають двохсторонній акт з переліком виявлених недоліків, і визначенням строку їх виправлення.

Якщо протягом 10 робочих днів з моменту передачі підрядником замовнику акту здачі - приймання виконаних робіт форми КБ - 2в замовником він не підписаний або замовник не надасть підряднику письмової відмови у підписанні акту здачі - приймання виконаних робіт форми КБ-2в, відповідний акт здачі - приймання виконаних робіт форми КБ-2в вважається прийнятим замовником без зауважень та підлягає оплаті. ( п. 5.7 договору ).

Частиною 1 та 2 статті 853 Цивільного кодексу України передбачено, що замовник зобов`язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові. Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі.

Замовник, який прийняв роботу без перевірки, позбавляється права посилатися на недоліки роботи, які могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (явні недоліки).

Судом встановлено, що позивачем акти здачі - приймання виконаних робіт форми КБ - 2в за договором підряду від 13.04.2018 № ОР/1304/1 підписані без зауважень.

Крім цього під час проведення підрядником робіт позивач ( замовник ) користувався послугами приватного підприємця Левченка І.А, який здійснював технічних нагляд щодо забезпечення перевірки обсягу вартості та якості виконаних відповідачем робіт.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Позивачем всупереч вимогам вказаної статті не надано суду доказів порушення відповідачем своїх зобов`язань за договором підряду від 13.04.2018 № ОР/1304/1

Що стосується посилання позивача на висновок експерта будівельно - технічного дослідження від 25.10.2019 р. № 56/2019, то відповідно до ст. 104 ГПК України висновок експерта не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом з іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього кодексу.

Судом вказаний висновок не приймається до уваги, оскільки вартість робіт передбачених договором підряду від 13.04.2018 № ОР/1304/1 була обумовлена сторонами у вказаному договорі і позивач погодився з вартістю робіт, що підтверджується підписаними між сторонами актами здачі - приймання виконаних робіт форми КБ - 2в і що не заперечується представником позивача у судовому засіданні.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 129, ст. ст. 232, 233, ст.ст. 236 - 238, ст. 240 ГПК України, суд

В И Р І Ш И В:

В позові відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили відповідно до вимог ст. 241 ГПК України та може бути оскаржене до апеляційної інстанції у строки передбачені ст. 256 ГПК України.

дата підписання повного тексту рішення 05.03.2020 р.

Суддя В.І.Пінчук

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено09.03.2020

Судовий реєстр по справі —920/1141/19

Постанова від 20.07.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Коробенко Г.П.

Ухвала від 19.05.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Коробенко Г.П.

Рішення від 05.03.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Пінчук В.І.

Ухвала від 15.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Пінчук В.І.

Ухвала від 21.01.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Пінчук В.І.

Ухвала від 21.12.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Пінчук В.І.

Ухвала від 19.11.2019

Господарське

Господарський суд Сумської області

Котельницька Вікторія Леонідівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні