Рішення
від 26.02.2020 по справі 910/1161/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

27.02.2020Справа № 910/1161/20 За позовом Комунального підприємства Міський магазин виконавчого органу Київради ( Київської міської державної адміністрації )

До Фізичної особи - підприємця Юзікова Вадима Віталійовича

Про стягнення 108429,66 грн.

Суддя Пінчук В.І.

Секретар судового засідання Дімітрова Ю.Ю.

Представники сторін:

Від позивача Дядик Н.А. - адвокат

Від відповідача Юзіков В.В.; Приступа Ю.М. - адвокат.

Обставини справи

Позивач - Комунальне підприємство Міський магазин виконавчого органу Київради ( Київської міської державної адміністрації ) звернувся до господарського суду м. Києва з позовом про стягнення з відповідача - Фізичної особи - підприємця Юзікова Вадима Віталійовича 108429,66 грн., з яких: 76984,29 грн. основний борг, 10284,27 грн. пеня, 5733,00 грн. - 3% річних та 15428,10 грн. збитки від інфляції.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 29.01.2020 р. відкрите провадження у справі №910/1161/20, ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження та призначення судового засідання на 27.02.2020 р.

Представник відповідача у відзиві на позовну заяву проти позовних вимог позивача заперечує та просить суд у задоволені позову відмовити посилаючись на безпідставність позовних вимог позивача, оскільки останнім не надано жодних послуг передбачених договором № ДС-П-10366/1187 від 08.11.2016 р.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, суд -

В С Т А Н О В И В:

08.11.2016 р. на підставі протоколу про результати торгів № 47 від 13.10.2016 р. між позивачем ( стороною 1 ) та відповідачем ( стороною 2 ) був укладений договір № ДС-П-10366/1187 щодо розміщення засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі.

Відповідно до умов вказаного договору відповідач отримав можливість провадити підприємницьку діяльність засобом пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, який розміщується за адресою: м. Київ, вул. Кіото, 19 та отримувати послуги з облаштування і утримання вказаного місця.

Згідно п. 2.1 договору № ДС-П-10366/1187 від 08.11.2016 р. загальна плата за облаштування та утримання засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі за дванадцять місяців складає 130016,48 грн. ( в т.ч. ПДВ )

Починаючи з дати укладення цього договору плата за облаштування та утримання засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі за один місяць складає 10834,71 грн. ( в т.ч. ПДВ ) ( п. 2.2 договору ).

Плата за облаштування та утримання місця, зазначена в п.2.2 цього договору, сплачується стороною 2 ( відповідачем ) на рахунок сторони 1 ( позивача ) щомісячно, починаючи з другого місяця дії цього договору протягом перших п`яти календарних днів другого місяця у вигляді платежу в розмірі, не менше ніж плата за облаштування та утримання місця за місяць, з обов`язковим підписанням акта приймання-передачі послуг з облаштування та утримання місця за місяць протягом п`яти робочих днів з дня настання наступного місяця. ( п. 2.5 договору )

Пунктом 2.6 договору № ДС-П-10366/1187 від 08.11.2016 р. передбачено, що гарантійний внесок, який був внесений стороною 2 для участі в торгах, першочергово зараховується як частина або вся сума авансового платежу, зазначеного в п.2.7 цього договору, а залишок, якщо лишився, зараховується як частина плати за цим договором в наступний черговий платіж (наступні чергові платежі). Якщо сума гарантійного внеску є меншою авансового платежу, сторона 2 зобов`язана сплатити обсяг коштів, яких не вистачає, в строк, зазначений в п.2.7 цього договору.

Відповідно до п. 2.7 вказаного договору зобов`язання відповідача по сплаті плати за облаштування та утримання місця забезпечується у вигляді авансового платежу в розмірі не менше ніж плата за облаштування та утримання місця за три місяці, а саме: відповідач сплачує авансовий платіж протягом 10 календарних днів з дати підписання цього договору, а позивач зараховує авансовий платіж як плату за облаштування та утримання місця за перший та два останніх місяці строку дії цього договору.

Обґрунтовуючи свої позовні вимоги позивач посилається на те, що відповідачем на виконання умов договору № ДС-П-10366/1187 від 08.11.2016 р. були здійснені платежі у розмірі 18000,00 грн., що підтверджується платіжними дорученнями: від 07.10.2016 р. № УТП00002249 та від 12.04.2017 р. № УТП00001206

Натомість, загальний розмір платежів за період з листопада 2016 р. по липень 2017 р. становить 94984,29 грн.

Сума несплачених платежів складає 76984,29 грн.

Пунктом 5.1 договору № ДС-П-10366/1187 від 08.11.2016 р. передбачено, що за несвоєчасну плату платежів за облаштування та утримання засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі відповідач сплачує на користь позивача пеню в розмірі 0,5% від розміру несплачених платежів за облаштування та утримання засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі за кожний день прострочення, але не більше розміру, встановленого законодавством України.

За неналежне виконання відповідачем своїх зобов`язань, останньому на підставі п. 5.1 вказаного договору нарахована пеня в розмірі 10284,27 грн., а також на підставі ст. 625 ЦК України нараховані 3% річних в розмірі 5733,00 грн. та збитки від інфляції в розмірі 15428,10 грн.

Відповідно до частин 1 та 2 статті 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона ( боржник ) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Згідно пункту 1 частини 2 статті 11 ЦК України підставою виникнення цивільних прав та обов`язків є договори та інші правочини.

Відповідно до статті 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно ст. 599 ЦК України зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Згідно ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Порушенням зобов`язання є невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання ( неналежне виконання ). ( ст. 610 ЦК України ).

Якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). ( ст. 530 ЦК України )

Згідно ст. 193 ГК України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов`язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. ( ст. 525 ЦК України ).

Твердження відповідача у відзиві на позовну заяву про те, що позивач безпідставно заявляє вимоги щодо стягнення з нього ( Фізичної особи - підприємця Юзікова Вадима Віталійовича ) щомісячних платежів в розмірі 76984,29 грн. за договором № ДС-П-10366/1187 від 08.11.2016 р., оскільки послуги передбачені вказаним договором не були надані, а саме не забезпечено демонтаж ( переміщення ) самовільно розміщеного іншою особою засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі поряд з місцем, виділеним, згідно договору № ДС-П-10366/1187 від 08.11.2016 р., суд вважає необґрунтованими, з наступних підстав:

Порядок розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об`єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві, затверджений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації ) від 02.04.2015 р. № 300 та регламентує розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об`єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві.

Пунктом 4 зазначеного Розпорядження передбачено, що право на розміщення засобів пересувної дрібнорозрібної торгівельної мережі та об`єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі виборюється на торгах.

Розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об`єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі на території міста Києва здійснюється відповідно до схеми розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та схеми розміщення об`єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі на території міста Києва, розроблених з урахуванням зонування розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об`єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві та затверджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації ). ( п. 3 Розпорядження )

Самовільно розміщені (встановлені) засоби пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об`єкти сезонної дрібнороздрібної торгівельної мережі підлягають демонтажу (переміщенню) в порядку, визначеному Правилами благоустрою міста Києва, затвердженими рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року N 1051/1051. ( п. 5.2 Порядку ).

Пунктом 3.3.2 договору № ДС-П-10366/1187 від 08.11.2016 р. передбачено, що відповідач має право звернутись до Комунального підприємства Міський магазин виконавчого органу Київради ( Київської міської державної адміністрації ) із клопотанням щодо відповідного зменшення плати за облаштування та утримання місця, якщо з незалежних від неї обставин змінилися умови, передбачені цим договором, або істотно погіршився стан місця не з вини відповідача.

У випадку зміни містобудівної ситуації, державних будівельних норм, зміни у розташуванні інженерних мереж, що унеможливлює облаштування та утримання місця з метою діяльності засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, згідно умовами цього договору відповідач має право за погодженням із позивачем перемістити таким засіб тимчасово в інше місце. ( п. 3.3.1 договору ).

Згідно п. 4.1 договору № ДС-П-10366/1187 від 08.11.2016 р. договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами та діє з 08.11.2016 р. до 07.11.2017 р., а в частині сплати відповідачем плати за облаштування та утримання місця - до повного виконання своїх зобов`язань.

Пунктом 5.3 вказаного договору передбачено, що при невиконані або порушені однією із сторін умов цього договору та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України, договір може бути розірваний достроково на вимогу однієї із сторін відповідно до умов зазначених в цьому договорі, або за рішенням суду.

Згідно п. 9.2 договору № ДС-П-10366/1187 від 08.11.2016 р. одностороння відмова від цього договору не допускається, крім випадків передбаченими пунктами 3.1.3 та п. 9.5 цього договору, а саме у разі прострочення відповідачем плати за облаштування та утримання місця, а також за наявності підстав передбачених п. 9.3 договору, зокрема у разі звернення відповідача із заявою про розірвання договору за 30 календарних днів до дати розірвання.

Згідно ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень

Як встановлено судом відповідач не звертався до позивача з вимогою дострокового розірвання договору № ДС-П-10366/1187 від 08.11.2016 р., ( в порушення ст. 74 ГПК України, доказів звернення до позивача із вказаною вимогою суду не надано ), а також вказаний договір не визнався у судовому порядку недійсним, а тому відповідач зобов`язаний був виконувати свої зобов`язання щодо сплати платежів за облаштування та утримання засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі відповідно до умов вказаного договору.

Крім того, частиною 1 ст. 5 Кодексу адміністративного судочинства передбачено, що кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб`єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси.

Натомість, відповідачем не надано суду доказів звернення до суду щодо оскарження дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень при порушені його прав, свободи або законних інтересів.

За таких обставин, суд вважає позовні вимоги позивача такими, що підлягають задоволенню.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 129, ст. ст. 232, 233, ст.ст. 236 - 238, ст. 240 ГПК України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити.

Стягнути з Фізичної особи - підприємця Юзікова Вадима Віталійовича ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на користь Комунального підприємства Міський магазин виконавчого органу Київради ( Київської міської державної адміністрації ) ( 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2 А; 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 6, код 36927573 ) 76984 ( сімдесят шість тисяч дев`ятсот вісімдесят чотири ) грн. 29 коп. основного боргу, 10284 ( десять тисяч двісті вісімдесят чотири ) грн. 27 коп. пені, 5733 ( п`ять тисяч сімсот тридцять три ) грн. 00 коп. 3% річних, 15428 ( п`ятнадцять тисяч чотириста двадцять вісім ) грн. 10 коп. збитків від інфляції та 2102 ( дві тисячі сто дві ) грн. 00 коп. судового збору.

Видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили відповідно до вимог ст. 241 ГПК України та може бути оскаржене до апеляційної інстанції у строки передбачені ст. 256 ГПК України.

дата повного підписання тексту рішення 05.03.2020 р.

Суддя В.І.Пінчук

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено05.03.2020

Судовий реєстр по справі —910/1161/20

Постанова від 02.07.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Зубець Л.П.

Ухвала від 20.04.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Зубець Л.П.

Рішення від 05.03.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Пінчук В.І.

Ухвала від 02.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Пінчук В.І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні