Ухвала
від 26.02.2020 по справі 876/9/20
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

У Х В А Л А

27.02.2020 Справа № 876/9/20

м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, 65

Центральний апеляційний господарський суд у складі:

судді - Кузнецової І.Л.,

секретар судового засідання: Мацекос І.М.,

розглянувши заяву Приватного акціонерного товариства "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" про видачу наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" від 13.09.2019 у третейській справі №14/7К-19 (головуючий третейський суддя - Петрова Т.А., суддя (доповідач)- Палій Є.А., суддя - Устінова-Бойченко Г.М.)

за позовом Приватного акціонерного товариства "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат", м.Кривий Ріг

до Товариства з додатковою відповідальністю «Криворізький завод "Універсал"» , м.Кривий Ріг

про стягнення 329473грн 44коп.

ВСТАНОВИВ:

- рішенням Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" від 13.09.2019 у третейській справі №14/7К-19 позов Приватного акціонерного товариства (далі-ПрАТ) "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" задоволено, з Товариства з додатковою відповідальністю (далі- ТДВ)«Криворізький завод "Універсал" на користь позивача стягнуто 329473грн 44коп. штрафу в розмірі вісім процентів за порушення строків поставки обладнання згідно з договором поставки №694-08 від 10.02.2017;

- 14.01.2020 на адресу Центрального апеляційного господарського суду надійшла заява ПрАТ "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" про видачу наказу на примусове виконання вказаного рішення третейського суду;

- ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 14.02.2020 заява ПрАТ "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" прийнята до розгляду, який призначено на 27.02.2020;

- 27.02.2020 представник ТДВ«Криворізький завод "Універсал" в судове засідання не з"явився, про час та місце засідання суду товариство повідомлено належним чином;

- ТДВ«Криворізький завод "Універсал" надані письмові пояснення, в яких містяться посилання на те, що у зв"язку з погіршенням стану в економіці та виникнення системних затримань в платежах спричинено відтік власних обігових коштів товариства, що призвело до погіршення безперебійної роботи ливарного виробництва, на те, що з об"єктивних незалежних від нього причин останнє не могло виконати умови договору №694-08 від 10.02.2017 у передбачений строк, на те, що при винесенні рішення Постійно діючий Регіональний Третейський суд України при Асоціації "Регіональна правова група" невірно застосував ст.549 Цивільного кодексу України, чим грубо порушив права та законні інтереси товариства, а також на те, що третейське застереження не визнавалося недійсним, рішення третейського суду від 13.09.2019 у третейській справі №14/7К-19 не скасовувалося, заяви про оскарження чи скасування вказаного рішення в інші суди не подавалися;

- листом від 20.02.2020 Постійно діючий Регіональний Третейський суд України при Асоціації "Регіональна правова група" підтвердив наявність третейського застереження (п.9.2 договору поставки від 10.02.2017 №694-08), а також повідомив про відсутність відомостей стосовно визнання цього застереження недійсним, скасування рішення у третейській справі №14/7К-19 від 13.09.2019 та знаходження у провадженні інших судів заяви про оскарження чи скасування вищезазначеного рішення;

- інформація щодо відсутності відомостей про визнання застереження недійсним, скасування рішення у третейській справі та знаходження в провадженні інших судів заяв про оскарження чи скасування цього рішення наведена також у довідках, наданих суду ПрАТ "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат".

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника ПрАТ "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат", колегія суддів приходить до висновку про те, що заява останнього підлягає задоволенню в силу наступного.

Як вбачається з матеріалів справи, 10.02.2017 ПрАТ "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" (покупцем) та ТДВ«Криворізький завод "Універсал" (постачальником) укладено договір поставки №694-08, на підставі п.1.1 якого постачальник зобов`язався передати, а покупець - прийняти та оплатити обладнання згідно з специфікацією на умовах, визначених цим договором.

Відповідно до п.9.2 договору у разі, якщо спір, який виник у зв"язку з виконанням договору або стосується його укладення, зміни, порушення умов, визнання недійсним не буде врегульований шляхом переговорів, його розгляд здійснюється Постійно діючим Регіональним Третейським судом України при Асоціації "Регіональна правова група" згідно з Регламентом вказаного суду, у тому числі, після закінчення строку дії цього договору. Ідентифікаційний код суду 34340324. Місцезнаходження: 50086, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Отто Брозовського, 74а. Свідоцтво про державну реєстрацію №14-тс від 30.05.2006. Рішення Третейського суду є остаточним, обов"язковим для сторін та підлягає виконанню у строки, вказані в рішенні суду.

В п.10.5 сторонами узгоджено, що цей договір діє до 01.02.2019. Закінчення строку дії договору не звільняє сторони від виконання прийнятих на себе зобов"язань (у тому числі гарантійних) за цим договором.

У зв`язку з невиконанням ТДВ«Криворізький завод "Універсал" зобов`язань за договором поставки ПрАТ "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" звернулося до третейського суду з позовом про стягнення штрафу.

Рішенням третейського суду від 13.09.2019 у справі №14/7К-19 позов задоволено.

Вказане рішення в добровільному порядку ТДВ«Криворізький завод "Універсал" не виконано.

ПрАТ "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" звернулося з заявою про видачу наказу на примусове виконання цього рішення.

Згідно з ч.1 ст.352 Господарського процесуального кодексу України питання видачі наказу на примусове виконання рішення третейського суду розглядається судом за заявою особи, на користь якої прийнято рішення третейського суду.

Ч.ч.1, 3 ст.354 Кодексу передбачено, що заява про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду розглядається суддею одноособово протягом п`ятнадцяти днів з дня її надходження до суду в судовому засіданні з повідомленням сторін. Неявка сторін чи однієї із сторін, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду заяви. При розгляді справи в судовому засіданні господарський суд встановлює наявність чи відсутність підстав для відмови у видачі наказу на примусове виконання рішення третейського суду, передбачених статтею 355 цього Кодексу.

Відповідно до ст.355 названого Кодексу суд відмовляє у видачі наказу на примусове виконання рішення третейського суду, якщо:

1) на день ухвалення рішення за заявою про видачу наказу рішення третейського суду скасовано судом;

2) справа, у якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону;

3) пропущено встановлений строк для звернення за видачею наказу, а причини його пропуску не визнані господарським судом поважними;

4) рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди;

5) третейська угода визнана недійсною;

6) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам закону;

7) рішення третейського суду містить способи захисту прав та охоронюваних інтересів, не передбачені законом;

8) постійно діючий третейський суд не надав на вимогу господарського суду відповідну справу;

9) третейський суд вирішив питання про права та обов`язки осіб, які не брали участі у справі.

Згідно з ст.6 Закону України "Про третейські суди" третейські суди в порядку, передбаченому цим Законом, можуть розглядати будь-які справи, що виникають із цивільних та господарських правовідносин, за винятком:

1) справ у спорах про визнання недійсними нормативно-правових актів;

2) справ у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов`язаних із задоволенням державних потреб;

3) справ, пов`язаних з державною таємницею;

4) справ у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, крім справ у спорах, що виникають із шлюбних контрактів (договорів);

5) справ про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом;

6) справ, однією із сторін в яких є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб`єкт під час здійснення ним владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень, державна установа чи організація, казенне підприємство;

7) справ у спорах щодо нерухомого майна, включаючи земельні ділянки;

8) справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення;

9) справ у спорах, що виникають з трудових відносин;

10) справ, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, пов`язаних із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цих товариств;

11) інших справ, які відповідно до закону підлягають вирішенню виключно судами загальної юрисдикції або Конституційним Судом України;

12) справ, коли хоча б одна із сторін спору є нерезидентом України;

13) справ, за результатами розгляду яких виконання рішення третейського суду потребуватиме вчинення відповідних дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами та іншими суб`єктами під час здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень;

14) справ у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки).

За приписами ч.ч.1, 2 ст.55 Закону рішення третейського суду виконуються зобов`язаною стороною добровільно, в порядку та строки, що встановлені в рішенні. Якщо в рішенні строк його виконання не встановлений, рішення підлягає негайному виконанню.

У разі, коли рішення третейського суду добровільно не виконується, позивач може подати до компетентного суду заяву про видачу виконавчого документу, яким у господарському судочинстві згідно з ст.327 Господарського процесуального кодексу України та п.1-1 ч.1 ст.3 Закону України "Про виконавче провадження" є наказ.

Відповідно до ч.2 ст.352 Кодексу заява про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду подається до апеляційного господарського суду за місцем проведення третейського розгляду протягом трьох років з дня ухвалення рішення третейським судом.

З урахуванням норм чинного законодавства при розгляді заяви про видачу виконавчого документа господарський суд не здійснює оцінки законності і обґрунтованості рішення третейського суду в цілому, а лише встановлює відсутність або наявність підстав для задоволення заяви про видачу виконавчого документа, визначених ст.56 Закону України "Про третейські суди" та ст.355 Господарського процесуального кодексу України.

У даному випадку, третейським судом прийнято рішення у справі, яка є підвідомча третейському суду.

Склад третейського суду відповідає вимогам закону. Докази того, що склад третейського суду не відповідав вимогам статей 16 - 19 Закону України "Про третейські суди" суду не надано.

Докази скасування рішення третейського суду відсутні. Рішення не містить способів захисту прав, які не передбачені законами України. Суд не вирішував питання про права і обов`язки осіб, які не брали участь у справі.

Заявник в межах установленого чинним законодавством строку звернувся з заявою про видачу наказів на примусове виконання рішення.

Таким чином, апеляційний суд приходить до висновку про наявність підстав для видачі наказів на примусове виконання рішення третейського суду.

З огляду на викладене заява ПрАТ "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" про видачу наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" від 13.09.2019 у третейській справі №14/7К-19 підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.129 Господарського процесуального кодексу України сплачена заявником сума судового збору покладається на відповідача.

Пояснення ТДВ«Криворізький завод "Універсал" апеляційним судом не прийняті до уваги, оскільки доводи, викладені в цих поясненнях фактично зводяться до оскарження рішення третейського суду від 13.09.2019 у справі №14/7К-19 в цілому, тому не можуть бути враховані при вирішенні питання про відсутність або наявність підстав для задоволення заяви про видачу наказу на примусове виконання вказаного рішення.

Керуючись ст. 354, 356 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

- заяву Приватного акціонерного товариства "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" про видачу наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" від 13.09.2019 у третейській справі №14/7К-19 задовольнити;

- видати накази на примусове виконання рішення Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" від 13.09.2019 у третейській справі №14/7К-19 наступного змісту:

- стягнути з Товариства з додатковою відповідальністю «Криворізький завод "Універсал" (ідентифікаційний код 01234929, вул.Домобудівельна, 8, м.Кривий Ріг, 50005) на користь Приватного акціонерного товариства "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" (ідентифікаційний код 00190905, вул.Рудна,47, м.Кивий Ріг, Дніпропетровська область, 50102) 329473грн 44коп. (триста двадцять дев"ять тисяч чотириста сімдесят три гривні сорок чотири копійки) штрафу у розмірі 8 процентів за порушення строків поставки обладнання згідно з договором поставки №694-08 від 10.02.2017;

- стягнути з Товариства з додатковою відповідальністю «Криворізький завод "Універсал" (ідентифікаційний код 01234929, вул.Домобудівельна, 8, м.Кривий Ріг, 50005) на користь Приватного акціонерного товариства "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" (ідентифікаційний код 00190905, вул.Рудна,47, м.Кивий Ріг, Дніпропетровська область, 50102) витрати, пов"язані з вирішенням спору третейським судом в сумі 3294грн 73коп. (три тисячі двісті дев"яносто чотири гривні сімдесят три копійки);

- стягнути з Товариства з додатковою відповідальністю «Криворізький завод "Універсал" (ідентифікаційний код 01234929, вул.Домобудівельна,8, м.Кривий Ріг, 50005) на користь Приватного акціонерного товариства "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" (ідентифікаційний код 00190905, вул.Рудна,47, м.Кивий Ріг, Дніпропетровська область, 50102) витрати по сплаті судового збору за подання заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду в сумі 960грн 50коп. (дев`ятьсот шістдесят гривень п"ятдесят копійок);

- відповідні накази видати після набрання ухвалою законної сили;

- ухвала апеляційного господарського суду може бути оскаржена в апеляційному порядку до Верховного Суду протягом двадцяти днів з дня складення повної ухвали та якщо вона не була оскаржена в апеляційному порядку, набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження;

- повна ухвала складена 06.03.2020

Суддя І.Л. Кузнецова

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено09.03.2020

Судовий реєстр по справі —876/9/20

Судовий наказ від 26.03.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Кузнецова Ірина Леонідівна

Ухвала від 05.03.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Кузнецова Ірина Леонідівна

Ухвала від 15.02.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Кузнецова Ірина Леонідівна

Ухвала від 19.01.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Кузнецова Ірина Леонідівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні