Рішення
№ 88049627
від 24.02.2020 по справі 905/2001/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,

гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ: 03499901, UA628999980313141206083020002


Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

25.02.2020 Справа № 905/2001/19

Господарський суд Донецької області у складі головуючого судді Демідової П.В., при секретарі судового засідання Бутовій Є.В., у судовому засіданні, розглянувши матеріали справи №905/2001/19

за позовом Приватного акціонерного товариства Дніпрополімермаш , м. Дніпро

до Товариства з обмеженою відповідальністю Метінвест інжиніринг , м. Маріуполь Донецької області

про стягнення у розмірі 2 359 702, 53 грн.,

та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Метінвест інжиніринг , м. Маріуполь Донецької області,

до відповідача Приватного акціонерного товариства Дніпрополімермаш , м. Дніпро

про стягнення штрафних санкцій у розмірі 172 611, 88 грн. та зобов`язання передати документи.

Представники сторін :

від позивача за первісним позовом: Шевченко Л.П. - адвокат (довіреність № 05-179 від 16.12.19)

від позивача за зустрічним позовом: Дмитрашко О.О. - адвокат (довіреність № 379 від 13.12.19)

Суть справи:

Позивач, Приватне акціонерне товариство Дніпрополімермаш , звернувся до Господарського суду Донецької області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю Метінвест інжиніринг про стягнення заборгованості за договором у розмірі 2 359 702, 53 грн., з яких: 2 315 853,00 грн. - основна заборгованість, 36 375,18 грн. - пеня, 7 474,35 грн. - 3% річних.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на порушення відповідачем грошових зобов`язань за договором поставки № 1999/18 від 28.12.2018р., внаслідок чого утворилась основна заборгованість у розмірі 2 315 853, 00 грн. та виникли підстави для нарахування штрафних санкцій.

22 листопада 2019 року від відповідача до суду надійшов відзив від 18.11.2019р. на позовну заяву, згідно якого останній проти позовних вимог заперечує в повному обсязі, виходячи з п. 5.2 спірного Договору, за умовами якого окрім постачання обумовленого у специфікаціях товару, позивач зобов`язаний надати документи перелік яких, зазначений у п. 6.3. Договору. Таким чином, строк виконання грошового зобов`язання для відповідача не настав, отже відсутні підстави для задоволення позовних вимог. Крім того, відповідач звертає увагу суду, що позивачем не надано усіх документів до спірного Договору, а саме Додаткової Угоди № 1 до Договору та актів узгодження корегування ціни. Також відповідачем зазначено про невідповідну якість поставленого товару.

22 та 25 листопада 2019 року від відповідача до суду надійшли зустрічна позовна заява до Приватного акціонерного товариства Дніпрополімермаш про стягнення з позивача штрафних санкцій у розмірі 172 611, 88 грн. та зобов`язання передати відповідачу документи та клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи.

За позицією позивача за зустрічним позовом, відповідачем станом на дату подання зустрічної позовної заяви зобов`язання за спірним Договором стосовно поставки товару в повному обсязі не виконано, а саме: товар не відповідає необхідним характеристикам якості, обумовленим умовами Договору, та позивачем не передано на користь відповідача необхідну документацію на виконання п. 6.3 спірного Договору, внаслідок чого виникли підстави для нарахування штрафу в розмірі 172 611, 88 грн. відповідно до п. 7.3 Договору та зобов`язання позивача виконати умови Договору в частині надання обумовлених між сторонами документів.

Ухвалою суду від 11 грудня 2019 року прийнято зустрічну позовну заяву відповідача для спільного розгляду з первісним позовом.

21 грудня 2019 року від позивача до суду надійшов відзив № 2012-01 від 20.12.2019р. на зустрічну позовну заяву, відповідно до якого останній проти зустрічних позовних вимог заперечує в повному обсязі з наступних підстав. Стосовно зауважень відповідача щодо якості переданого за специфікаціями товару позивач зазначає, що товар відповідав вимогам якості, що підтверджується видатковою накладною, підписаною контрагентами. Зокрема, позивач зазначає, що накладна має усі передбачені чинним законодавством реквізити, а відсутність у назві накладної словосполучення по кількості та якості не може свідчити про те, що з накладної вбачається приймання товару виключно за кількістю. Крім того, позивач звертає увагу на Інструкцію про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по якості від 25.04.66 року № П-7, згідно з якою покупець приймає товар за умовами Договору (п. п. 6.1, 6.2.). За змістом Інструкції будь-які зауваження по кількості та якості товару повинні оформлюватись окремим документом. Нарахування пені за позицією позивача є безпідставним, адже останній передав товар у передбачені умовами Договору та Специфікацій до нього строки, а підпис з боку відповідача на накладній та акті приймання-передачі товару 16.09.2019р. свідчить про пропуск приймання товару саме відповідачем. Враховуючи відсутність будь-яких належним чином оформлених зауважень стосовно якості товару саме відповідачем прийнято товар з пропуском строку не з вини позивача.

Також позивачем зазначено, що ним передано усі необхідні документи під час передання товару, що також підтверджується підписаними з боку відповідача актами приймання-передачі. До подання первісного позову відповідач не звертався до позивача з листом про надання документів, що свідчить про вчинення дій, направлених на уникнення відповідальності та виконання договірних зобов`язань. Крім того, позивачем повторно направлялись необхідні копії документів після звернення відповідача.

21 грудня 2019 року від позивача до суду надійшла заява № 1012-01 від 10 грудня 2019 року про зменшення розміру позовних вимог. За текстом заяви позивач, користуючись правами, викладеними у ст. 42 Господарського процесуального кодексу України, просить суд зменшити розмір позовних вимог в частині стягнення основної заборгованості та штрафних санкцій.

Звернення позивача із зазначеною заявою обґрунтовано тим, що під час розрахунку розміру позовних вимог ним не було враховано акти узгодження коригування ціни від 27 серпня 2019 року та від 16 вересня 2019 року, укладених між сторонами, відповідно до яких ціна за товари, поставлені за спірними накладними, була зменшена. Відтак, після коригування ціни товару, сума вартості товару за специфікацією № 1 стала 997 778, 76 грн. (разом з ПДВ), а сума вартості за специфікацією № 2 - 1 080 881, 34 грн. (разом з ПДВ). У зв`язку з наведеним змінилася також сума нарахованої пені та трьох відсотків річних.

Виходячи з викладеного, вище позивач просить суд прийняти та задовольнити заяву № 1012-01 від 10 грудня 2019 року про зменшення розміру позовних вимог та стягнути з відповідача суму у розмірі 2 118 295, 99 грн., з яких: сума основної заборгованості -2 078 660, 10 грн., пеня - 32 879, 78 грн., 3 відсотки річних - 6 756, 11 грн.

21 грудня 2019 року від позивача до суду надійшла відповідь за вих. № 1812-01 від 18.12.2019р. на відзив, за змістом якого останній повторно виклав зазначену у відзиві на зустрічну позовну заяву позицію.

23 грудня 2019 року від відповідача до суду надійшли заперечення від 21.12.2019р. на заяву позивача про зменшення позовних вимог та клопотання від 19.12.2019р. про зобов`язання позивача надати докази вчинення певних дій.

14 січня 2020 року від позивача до суду надійшли письмові пояснення № 1001-01 від 10.01.2020 року по суті справи.

15 січня 2020 року від відповідача до суду надійшла відповідь від 10.01.2020р. на відзив на зустрічну позовну заяву, згідно з якою відповідач заперечує проти постачання товару за специфікацією № 1 саме 30 липня 2019 року, адже ним підписано накладну саме 16 вересня 2019 року, про що свідчить примітка на накладній, а тому датою підписання накладної є саме 16 вересня 2019 року. Відповідач наполягає на неврученні позивачем необхідних за умовами Договору документів, виходячи з того, що за змістом Договору не обумовлено, що передача товару свідчить також про передачу документів. Зокрема, з п. 5.2. Договору вбачається, що покупець має право відмовитися від приймання поставленого товару до надання обумовлених Договором документів, а тому питання про прийняття або неприйняття товару за накладною без документів залишається за позивачем. Крім того, проаналізувавши Договір, відповідач дійшов висновку про те, що передача документів та передача товару не пов`язані між собою та можуть відбуватися у різний час, а тому твердження позивача про його належне виконання договірних зобов`язань не є вірним. Разом з тим, за Договором зобов`язання сплатити за товар виникає після передачі товару та документів, тобто після настання останньої з зазначених подій.

15 січня 2020 року від відповідача до суду надійшли заперечення від 10.01.2020р. на відповідь на відзив, відповідно до яких, окрім іншого, відповідачем зазначено, що ч. 6 ст. 193 Господарського кодексу України надає останньому право не виконувати договірні зобов`язання у випадку неналежного виконання зобов`язань контрагентом. Враховуючи, що позивачем документів не надано, відповідач не вбачає за необхідне сплачувати кошти за поставлений товар. Крім того, в силу приписів ч.ч. 1, 2 статті 614 Цивільного кодексу України саме на позивача покладається зобов`язання доведення передачі обумовлених Договором документів. Також відповідач вважає, що ним надано достатню кількість допустимих та вірогідних доказів на підтвердження невиконання позивачем зобов`язань в частині передання документів. Зокрема, такі обставини підтверджуються листами уповноважених на видачу таких документів органів, за змістом яких зазначено, що такі документи виготовлялись лише у листопаді 2019 року, що спростовує твердження позивача про передачу товару разом з документами.

15 січня 2020 року та 16 січня 2020 року від відповідача до суду надійшло клопотання від 13.01.2020р. про приєднання доказів до матеріалів справи, заява про зменшення розміру позовних вимог за зустрічним позовом та клопотання від 14.01.2020р. про зобов`язання позивача надати відповіді на поставлені відповідачем запитання.

Стосовно заяви про зменшення розміру зустрічних позовних вимог відповідачем зазначено, що останнім під час підготовчого провадження було з`ясовано, що його уповноваженим представником було оформлено у двох екземплярах та підписано акт приймання-передачі товару за специфікацією № 2, а тому відповідач вважає зустрічні позовні вимоги в частині стягнення неустойки за прострочення терміну поставки товару за специфікацією № 2 недоцільними та такими, що підлягають відкликанню. Таким чином, відповідач зменшує розмір нарахованої неустойки до суми у розмірі 81 817, 85 грн. за прострочення термінів поставки товару за специфікацією № 1.

Крім того відповідач вважає за необхідне зменшити розмір позовних вимог в частині зобов`язання позивача надати відповідачу документи відповідно до умов спірного Договору з огляду на те, що позивачем під час розгляду справи було частково виконано зустрічні позовні вимоги в частині надання документів, докази чого були долучені відповідачем до матеріалів справи. Таким чином, відповідач просить суд зменшити позовні вимоги за зустрічним позовом та зобов`язати позивача надати відповідачу наступні оригінали документів: декларацію на відповідність технічним регламентам за Специфікацією № 1 та декларацію на відповідність технічним регламентам, Дозвіл на застосування з висновком експертизи (або лист від компетентного органу України, що на цю продукцію Дозвіл на застосування не надається або, що ця продукція не включена до переліку продукції, на яку в обов`язковому порядку необхідний Дозвіл на застосування ), програму та методику випробувань та підписаний акт приймання-передачі Товару за Специфікацією № 2.

27 січня 2020 року від позивача до суду надійшли заперечення за вих. № 2301-02 від 23.01.2020р. на відповідь на відзив, поданий на зустрічну позовну заяву, згідно з яким останній наполягає на тому, що поставка відбулась відповідно до дати оформлення накладних. Стосовно зустрічних вимог відповідача про надання документів позивачем зазначено, що вся обумовлена Договором документація, була повторно направлена на адресу відповідача, а тому підстави для задоволення вимоги про зобов`язання позивача надати дані документи відсутні.

27 січня 2020 року від позивача до суду надійшли письмові пояснення за вих. № 2301-03 від 23.01.2020р. стосовно невідповідності копій акту приймання-передачі від 27.08.2019 року та пояснення № 2301-04 від 23.01.2020р. стосовно обставин справи, заява № 2301-01 від 23.01.2020р. про відмову від надання відповідей на ряд поставлених відповідачем запитань.

27 січня 2020 року від відповідача до суду надійшла заява від 24.01.2020р. про зміну предмету зустрічного позову.

Ухвалою суду від 27 січня 2020 року вирішено клопотання відповідача про призначення експертизи та про залучення третьої особи залишити без розгляду, задовольнити клопотання відповідача про приєднання доказів до матеріалів справи, відмовити у задоволенні клопотання відповідача про зобов`язання позивача надати докази вчинення певних дій, задоволено усне клопотання відповідача про ознайомлення з матеріалами справи, відмовлено у задоволенні заяви відповідача про зміну предмету зустрічного позову, закрито підготовче провадження у справі та призначено розгляд справи по суті в межах заявлених сторонами заяв про зменшення позовних вимог.

Представники сторін з`явилися у судове засідання, діючи в якості позивачів - підтримали позивні вимоги в межах заяв про зменшення позовних вимог, діючи як відповідачі - заперечували проти позовів відповідно.

З`ясувавши фактичні обставини справи, докази на їх підтвердження, заслухавши позиції сторін, виходячи з фактів, встановлених у процесі розгляду справи, суд,-

ВСТАНОВИВ:

28 грудня 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю Метінвест Інжиніринг (далі - Покупець, або відповідач за первісним позовом, або позивач за зустрічним позовом) та Приватним акціонерним товариством Дніпрополімермаш (далі - Постачальник, або позивач за первісним позовом, або відповідач за зустрічним позовом ) укладено Договір поставки № 1999/18 (далі - Договір), за змістом п. 1.1 якого Постачальник зобов`язується передати, а Покупець - прийняти та оплатити Товар на умовах, передбачених Договором.

Відповідно до п. 2.1. Договору кількість та номенклатура Товару зазначаються у Специфікаціях до Договору, які є його невід`ємною частиною.

Поставка Товару відбувається різновидами транспорту, визначеними у Специфікаціях. Постачальник зобов`язується поставити Товар на умовах поставки, визначених у Специфікаціях у відповідності до правил Інкотермс 2010 року. (п. 3.1., 3.2. Договору)

Згідно з п. 3.3 Договору строк поставки Товару визначається у Специфікаціях.

Поставка Товару відбувається за вартістю, визначеною у Специфікаціях. (п. 4.1. Договору)

За змістом п. 5.2 Договору оплата за поставлений Товар виконується протягом строку, зазначеного у Специфікації, який відраховується з моменту поставки Товару і надання документів, обумовлених п. 6.3 Договору.

Приймання Товару за кількістю відбувається у відповідності до вимог Інструкції, затвердженої Постановою Госарбітражу від 15.06.1965р. № П-6 зі змінами та доповненнями, а також у відповідності до вимог ТУ та ГОСТ для даного типу Товару. (п. 6.1. Договору)

Відповідно до п. 6.2. Договору приймання Товару за якістю відбувається одним з наступних засобів, які обираються Покупцем:

- у відповідності до вимог Інструкції, затвердженої Постановою Госарбітражу від 25.04.1966р. № П-7 зі змінами та доповненнями, а також у відповідності ТУ і ГОСТ для даного виду Товару;

- за участі незалежної експертної організації, залученої Покупцем.

Згідно з п. 6.3. Договору у випадку, якщо Покупець є вантажоотримувачем, Постачальник зобов`язаний надати Покупцю до початку приймання Обладнання оригінали наступних документів:

- рахунок на оплату Обладнання;

- транспортні та супроводжуючи документи;

- пакувальні документи;

- видаткову накладну;

- експлуатаційні документи (паспорт якості, паспорти на комплектувальне обладнання технічний опис, інструкції на монтаж та експлуатацію, складальні креслення, програму та методику випробувань);

- сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання відповідності (на імпортне Обладнання) - за необхідності;

- декларація/сертифікат про відповідність чинним технічним регламентам України (від виробника, імпортера або розповсюджувача);

- дозвіл на застосування машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки, якщо інша форма оцінки відповідності, що є обов`язковою вимогою до нього, не встановлена технічними регламентами;

- у випадку наявності у складі машини, незавершеної машини, декларацію про вбудовування останньої і відповідні інструкції по їх складанню;

- сертифікат санітарно-гігієнічного висновку та сертифікат радіологічної безпеки (в передбачених законодавством випадках);

- акт приймання-передачі Товару (в двох екземплярах), оформлений з боку Постачальника.

П. 6.5. Договору встановлено право Покупця відмовитися від приймання Товару до надання зазначених у п. 6.3. Договору документів.

У випадку поставки Товару, що не відповідає умовам Договору (за якістю, комплектації, номенклатурі, упаковці) або супровідним документам, а також пошкодженого в результаті неналежної упаковки та/або маркування, порушення правил транспортування, Товар приймається Покупцем на збереження.

Постачальник зобов`язаний за власний рахунок протягом десяти робочих днів, або в інший обумовлений Сторонами строк, з моменту направлення йому відповідного повідомлення Покупця виконати зазначені у повідомленні вимоги про усунення виявлених недоліків (дефектів) Товару, про доукомплектування Товару, про заміну Товару, про відшкодування Покупцю усіх понесених ним витрат та збитків, пов`язаних з поставкою Товару неналежної якості (у т.ч. витрат на збереження, транспортування, утилізації усього або частини Товару, усунення його недоліків) (п. 6.6 Договору).

Згідно з п. 7.2 Договору у випадку порушення більше ніж на 30 календарних днів строку оплати Товару Покупець сплачує пеню у розмірі 0, 04% від суми заборгованості за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діє у відповідний період.

У випадку порушення строків або об`ємів поставки Товару більше ніж на 10 календарних днів Постачальник сплачує Покупцю неустойку у розмірі 0,1% від вартості не поставленого Товару за кожен календарний день прострочки.

Згідно п. 10.3 Договору Сторонами узгоджено, що усе офіційне листування, пересилання документів, повідомлень, заяв та претензій, пов`язаних з виконанням цього Договору або випливають з нього, повинні направлятися Сторонами безпосередньо на адресу місцезнаходження одне одного, зазначені у цьому Договорі.

Крім того, Сторонами узгоджено, що офіційні листи (претензії, повідомлення, вимоги, заяви), пов`язані з виконанням цього Договору або випливають з нього, можуть бути направлені Сторонами шляхом направлення сканованої копії такого офіційного листа, за підписом уповноваженої особи Сторони Договору, в електронному сповіщенні на наступні електронні адреси:

-Покупець:

- il.cca@portal.metinvestholding.com

- Konstantin.Melnikiv@metinvestholding.com

- Engineering@metinvestholding.com

- Постачальник:

- shapovalov@dzpm.dp.ua

- dzpm@dzpm.dp.ua

- strizhak@dzpm.dp.ua

Документи, направлені на електронні адреси Сторін, зазначені у цьому пункті Договору, мають повну юридичну силу до дати обміну оригіналами, породжують права та обов`язки для Сторін, можуть бути передані у судові інстанції у якості належних доказів та не можуть відхилятися Стороною Договору в односторонньому порядку, від імені якої були направлені. Посилання на номер і дату укладеного між Сторонами Договору обов`язкова за текстом вищевикладених офіційних листів.

Договір складено, підписано та скріплено печатками сторін без зауважень.

На виконання умов Договору 28 грудня 2018 року між сторонами складено та підписано Специфікацію № 1 до Договору, за п. 1 якої Постачальник передає, а Покупець приймає та сплачує наступний Товар:

- пристрій затискний 1 вартістю 415 741, 15 грн. без НДС (з урахуванням Акту узгодження/коригування ціни від 16.09.2019 року);

- пристрій затискний 2 вартістю 415 741, 15 грн. без НДС (з урахуванням Акту узгодження/коригування ціни від 16.09.2019 року) (далі Товар)

Всього з урахуванням НДС - 997 778, 76, 00 грн.

Відповідно до п. 3 Специфікації № 1 Товар поставляється на умовах DDP - м. Кривий Ріг, склад Покупця, ПрАТ Північний горно-збагачувальний комбінат .

П. 4 Специфікації обумовлено, що у комплектацію та вартість поставленого Товару входять також:

- стаціонарні пульти управління (2 шт.);

- кільцевий вимикач верхнього рівня (2 шт.);

Склад супроводжувальних документів:

- декларація на відповідність технічним регламентам;

- Дозвіл на застосування з висновком експертизи (або лист від компетентного органу України, що на цю продукцію Дозвіл на застосування не надається або, що така продукція не входить до переліку продукції, на яку в обов`язково необхідний Дозвіл на застосування )

- паспорт якості на виріб;

- технічна та експлуатаційна документація (паспорти на обладнання, що входить в комплект, інструкції з монтажу та експлуатації, включаючи карту мастила, деталювальні креслення швидкозношуваних деталей);

- електротехнічна документація (схеми, таблиці підключення, перелік кабелів, паспорти, каталог оригінальних запчастин на обладнання, інструкції з проведення ТО та ТР (схеми, методи, прийоми демонтажу, монтаж вузлів для ремонту);

- сертифікати на мастильні матеріали;

- програма та методика випробувань.

В вартість Товару також входить :

- навчання працівників Покупця, шеф-нагляд при монтажних та пусконалагоджувальних робіт та вводу в експлуатацію Товару;

- програма - методика випробувань;

- антикорозійний захист Товару.

Строк поставки Товару: протягом ста двадцяти робочих днів з дати підписання цієї Специфікації (п. 6 Специфікації № 1).

Відповідно до п.п. 7-8 Специфікації № 1 датою поставки Товару вважається дата підписання видаткової накладної. Покупець зобов`язується протягом трьох робочих днів з дати прибуття Товару виконати його приймання за кількістю та якістю. Строк оплати Товару: 90 % від вартості Специфікації протягом 10 днів з дати поставки Товару, за умови відсутності зауважень Покупця за кількістю та якістю, залишок у розмірі 10 % сплачується по факту завершення шеф-монтажних та пусконалагоджувальних робіт протягом п`яти календарних днів, але не пізніше шістдесяти календарних днів з дати поставки Товару.

Вантажоотримувачем є Покупець. (п. 10 Специфікації № 1).

Специфікацію № 1 складено, підписано та скріплено печатками сторін без зауважень.

30 липня 2019 року Постачальником сформовано Видаткову накладну № 3004, згідно якої вбачається, що Постачальник передав, а Покупець прийняв Товар за Специфікацією № 1. Разом з тим, поруч з підписом Покупця наявна примітка 16.09.2019р. та 31.07.2019 року .

Сторонами також підписаний акт приймання-передачі № 3004 від 30.07.2019 року, який с боку відповідача за первісним позовом підписаний представником із визначенням дати 16.09.2019 року.

18 березня 2019 року між сторонами складено та підписано Специфікацію № 2 до Договору, за п. 1 якої Постачальник передає, а Покупець приймає та сплачує Товар - Проміжний вал в зборі вартістю 1 080 881, 34 грн. з НДС (з урахуванням Акту узгодження/коригування ціни від 27.08.2019р.).

Відповідно до п. 3 Специфікації № 2 Товар поставляється на умовах EXW - м. Дніпро, склад Покупця, (з урахуванням внесених Додатковою Угодою № 1 від 21.08.2019р. змін)

П. 4 Специфікації обумовлено, що приймання Товару здійснюється згідно креслень. У комплектацію та вартість поставленого Товару входять також:

- проміжний вал;

- комплектуючі та стандартні вироби у кількості 121 шт.

Склад супроводжувальних документів:

- декларація на відповідність технічним регламентам;

- Дозвіл на застосування з висновком експертизи (або лист від компетентного органу України, що на цю продукцію Дозвіл на застосування не надається або, що така продукція не входить до переліку продукції, на яку в обов`язково необхідний Дозвіл на застосування )

- паспорт якості на виріб;

- технічна та експлуатаційна документація (паспорти на обладнання, що входить в комплект, інструкції з монтажу та експлуатації, включаючи карту мастила, деталювальні креслення швидкозношуваних деталей);

- програма та методика випробувань.

Строк поставки Товару: протягом ста п`ятдесяти календарних днів з дати підписання цієї Специфікації. (п. 6 Специфікації № 2).

Відповідно до п.п. 7-8 Специфікації № 2, з урахуванням внесених Додатковою Угодою № 1 від 21.08.2019р. змін, датою поставки Товару вважається дата підписання видаткової накладної за кількістю та якістю на складі Постачальника за умови приймання Обладнання Покупцем без зауважень.

Строк оплати Товару: 100 % від вартості цієї Специфікації сплачується протягом тридцяти календарних днів від дати поставки Товару, за умови відсутності зауважень Покупця за кількістю та якістю.

Вантажоотримувачем є Покупець. (п. 10 Специфікації № 2)

Специфікацію № 2 складено, підписано та скріплено печатками сторін без зауважень.

27 серпня 2019 року Постачальником сформовано Видаткову накладну № 2701, згідно якої вбачається, що Постачальник поставив, а Покупець прийняв Товар за Специфікацією № 2 .

27.08.2019 року сторонами підписаний акт приймання-передачі Товару та складено акт узгодження коригування ціни.

Надавши правову кваліфікацію відносинам, що склались між сторонами, суд робить висновок, що вони пов`язані із поставкою. За приписами ч. 1 ст. 265 Господарського кодексу України за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до ст.193 Господарського кодексу України (далі - ГК України), ст.ст. 525, 526 ЦК України, суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Не допускається одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України однією з підстав виникнення цивільних прав та обов`язків є договори та інші правочини.

Згідно із ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами. Таке імперативне врегулювання договірних відносин усуває будь-які сумніви щодо юридичного значення умов договору: вони є юридично обов`язковими, гарантують право учасникам договірних відносин бути впевненими в тому, що кожна зі сторін має виконувати умови договору належним чином, а цивільні права, що ґрунтуються на його умовах, підлягають захисту в тій же мірі і в той же спосіб, що і права, які прямо передбачені актами цивільного законодавства або випливають із них.

Судом під час правового аналізу спірного Договору встановлено, що фактично Договір мав функцію рамкового Договору поставки, що встановлював загальні засади господарської взаємовідносин між контрагентами за договором. Деталізовані умови Договору, встановлювалися положеннями Специфікацій до Договору, зокрема у Специфікаціях визначено вид Товару, яки поставляється, його вартості, строки поставки та оплати, переліку документів, що підлягають передачі на користь відповідача тощо.

П. 2.1. Договору встановлено, що Специфікації є його невід`ємною частиною, що також кореспондується з умовами, викладеними у Специфікаціях, за яким зазначено, що Специфікації є невід`ємною частиною Договору. Таким чином, сторони, керуючись принципом свободи договору, самостійно встановили, що у правовідносинах між ними умови Договору корегуються умовами Специфікацій в залежності від специфіки поставки, виду обладнання, яке поставляється, його вартості тощо. Враховуючи зазначені вище висновки суду, у даному випадку Специфікація підпадає під поняття Договір у розумінні цивільного та господарського законодавства. Отже, положення Специфікації конкретизують умови поставки визначеного Специфікацією Товару за Договором та домінують над рамковими умовами спірного Договору під час визначення, яким саме чином та на яких умовах повинна відбуватися конкретна поставка.

Розв`язуючи спір щодо стягнення заборгованості за специфікацією № 1, суд встановив, що позивач за первісним позовом формулює власну позицію щодо вимог до відповідача, виходячи з того, що поставка відбулася з підписанням видаткової накладної, тобто 30.07.2019 року.

Виходячи з викладених вище положень Специфікації № 1, судом встановлено, що Специфікацію підписано 28 грудня 2018 року. Таким чином, відповідно до п. 6 Специфікації Товар повинен був бути поставлений у строк до 24 червня 2019 року.

Датою поставки за Специфікацією № 1 є дата підписання видаткової накладної.

Як свідчать матеріали справи, видаткова накладна за Специфікацією № 1 було сформована та підписана з боку позивача за первісним позовом 30.07.2019 року.

Проте, як наполягає відповідача за первісним позовом, з його боку видаткова накладна була підписана 16.09.2019 року.

Проаналізувавши докази, зібрані в ході підготовчого провадження, надавши їм правову оцінку, суд зазначає, що докази, надані на підтвердження факту підписання видаткової накладної з боку відповідача за первісним позовом 16.09.2019 року, є більш вірогідними, ніж докази, надані позивачем на спростування факту підписання видаткової накладної обома сторонами 30.07.2019 року.

Такий висновок суд зробив виходячи з наступного. Як зазначалося вище, датою поставки за Специфікацією № 1 є дата підписання видаткової накладної. Враховуючи двосторонній характер відносин між сторонами, особливості регулювання відносин поставки за умовами договору та діючого законодавства, підписанням видаткової накладної як документу, який свідчить про виконання постачальником зобов`язань щодо поставки, та, відповідно, прийняття такого виконання, є підписання накладної з боку обох сторін.

Таким чином, зазначена у сформованої позивачем накладної № 3004 дата 30.07.2019 року без встановлення дати фактичного прийняття Товару відповідачем, не може вважатися датою поставки товару.

В ході розгляду справи відповідач наполягав на тому, що фактичне прийняття товару відбулося 16.09.2019 року у зв`язку з тим, що комплектуючи до зажимних пристроїв постачалися після 30.07.2019 року. Так, 19.08.2019 року за видатковою накладною позивачем були поставлені пульти (2 шт.), які є невід`ємною частиною Товару.

Судом також враховано, що, встановлюючи вартість Товару, сторони передбачили можливість коригування ціни в залежності від курсу долара США до національної валюти із врахуванням показників, визначених у п. 8 специфікації.

Як свідчать матеріали справи, протокол узгодження і коригування ціни складений та підписаний сторонами 16.09.2019 року.

В умовах встановлення обов`язку здійснити оплату поставленого Товару протягом 10 днів з моменту поставки (за позицією позивача така сплата повинна була бути здійснена не пізніш 09.08.2019 року), сумнівним є позиція позивача, оскільки коригування ціни, тобто остаточне визначення вартості Товару, відбулося за його участю 16.09.2019 року.

Відповідачем також до матеріалів справи наданий акт приймання-передачі, підписаний з боку його представника 16.09.2019 року.

Надавши оцінку доказам, у тому числі товарно-транспортної накладної, яка надана до матеріалів справи позивачем, суд зазначає, що вірогідніше всього ініціювання поставки з боку позивача відбулося 30.07.2019 року, у зв`язку з чим ним були сформовані первинні документи (видаткова накладна, товарно-транспортна накладна), проте докази, надані відповідачем, свідчать, що фактичне прийняття товару та підписання видаткової накладної відбулося 16.09.2019 року.

Враховуючи приписи ст. 79 ГПК України суд дійшов висновку про доведеність обставин, на які посилається відповідач за первісним позовом як на підставу своїх вимог або заперечень, а саме, вважає доведеним факт поставки Товару за специфікацією № 1 16.09.2019 року.

Враховуючи настання строку виконання грошових зобов`язань за Специфікацією № 1 26.09.2019 року (відносно 90%), тобто до подачі позову, суд задовольняє вимоги позивача в повному обсязі.

Строк виконання зобов`язань щодо сплати 10 % настав 15.11.2019 року, тобто після відкриття провадження у справі.

Проте, суд зазначає, що згідно із ст. 4 ГПК України, юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням. За змістом ч. 2 ст. 46 ГПК України позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог - до закінчення підготовчого засідання.

21 грудня 2019 року в межах підготовчого провадження позивач зменшив розмір позовних вимог та просив, крім іншого стягнути заборгованість за специфікацією № 1 в повному обсязі (з урахування остаточного обов`язкового платежу у розмірі 10%). На час прийняття зави та її задоволення строк виконання зобов`язання по сплаті 10 % настав, у зв`язку з чим суд задовольняє позовні вимоги щодо стягнення основної заборгованості в повному обсязі.

Враховуючи вимоги щодо стягнення пені за первісним позовом за Специфікацією № 1, суд зазначає, що за умовами специфікації 90% вартості товару повинно було бути сплачено протягом 10 календарних днів від дати поставки товару, та наступні 10 % - по факту завершення шеф-монтажних робіт, але не пізніше 60 календарних днів з дати поставки.

Таким чином, строк виконання грошових зобов`язань відповідача за специфікацією № 1 спливає 26.09.2019 року стосовно сплати 90% вартості Товару, та 15.11.2019 року стосовно 10 % вартості товару.

Відповідно до ст.ст. 611, 612 ЦК України, у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом. Боржник вважається таким, що прострочив виконання зобов`язання, якщо він не приступив до його виконання або не виконав у строк, встановлений договором або законом.

Особливості регулювання відповідальності за порушення грошових зобов`язань у відносинах суб`єктів господарювання визначаються приписами статей 534, 549-552 ЦК України, статей 229-234 ГК України та статей Закону України Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань .

Відповідно до ст. ст. 1,3 Закону України Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Як вбачається з умов Договору, сторони узгодили відповідальність Покупця за кожен день прострочки у випадку порушення строків оплати Товару у вигляді пені у розмірі 0, 04% від суми заборгованості, але не більше подвійної облікової ставки НБУ.

Позивач заявляє до стягнення за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань за специфікацією № 1 пеню та 3 відсотки річних за період з 10.08.2019 року по 15.10.2019 року - відносно 90% вартості Товару та з 1.10.2019 року по 15.10.2019 року відносно 10 %.

Проте, враховуючи встановлені обставини правомірним є нарахування пені та 3 відсотків в межах строку, встановленого судом та заявленого у позові, а саме з 26.09.2019 року по 15.10.2019 року тільки відносно заборгованості щодо 90 % вартості товару, у зв`язку з чим розмір пені за цей період складає 7 184,01 грн. та 3 % річних в сумі 1476,17 грн.

Проте, право на нарахування пені виникає у позивача у випадку, коли прострочення виконання зобов`язання тривало більш 30 календарних днів. Враховуючи зазначені умови договору та заявлений позивачем до стягнення строк нарахування пені, стягненню підлягає лише 3 % річних в межах 1 476,17 грн.

Стосовно заперечень відповідача відносно того, що поставка не відбулась у зв`язку із несвоєчасним наданням супроводжувальних документів, суд зазначає наступне.

У відповідності до ст. 712 ЦК України до договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Як визначено сторонами в договорі та у відповідності до ст. 662 ЦК України, продавець повинен одночасно з товаром передати покупцеві його приналежності та документи (технічний паспорт, сертифікат якості тощо), що стосуються товару та підлягають переданню разом із товаром відповідно до договору або актів цивільного законодавства.

За змістом ст. 666 ЦК України, якщо продавець не передає покупцеві приналежності товару та документи, що стосуються товару та підлягають переданню разом з товаром відповідно до договору купівлі-продажу або актів цивільного законодавства, покупець має право встановити розумний строк для їх передання.

Якщо приналежності товару або документи, що стосуються товару, не передані продавцем у встановлений строк, покупець має право відмовитися від договору купівлі-продажу та повернути товар продавцеві.

Згідно із ст. 690 ЦК України, якщо покупець (одержувач) відмовився від прийняття товару, переданого продавцем, він зобов`язаний забезпечити схоронність цього товару, негайно повідомивши про це продавця.

З зазначеними нормами цивільного законодавства кореспондуються умови, запроваджені сторонами у п. 6.6 договору, за якими Покупець приймає Товар на зберігання у разі наявності претензій щодо відповідності Товару умовам договору та надсилає повідомлення Постачальнику про усунення недоліків, які повинні бути усунені протягом 10 днів.

За змістом Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25 квітня 1966 р N П-7, яку сторони визначили як таку, що регулює їх відносини по прийманню товару, приймання за якістю і комплектності проводиться на складі одержувача в такі строки:

а) при міжміських поставках - не пізніше 20 днів, а швидко псується, - не пізніше 24 годин після видачі продукції органом транспорту чи надходження її на склад одержувача при доставці продукції постачальником чи при вивезенні

продукції одержувачем;

б) при одногородньому постачанні - не пізніше 10 днів, а швидко псується, - 24 годин після надходження продукції на склад одержувача.

Згідно із п. 11 Інструкції одночасно з прийманням продукції за якістю проводиться перевірка комплектності продукції, а також відповідності тари, упаковки, маркування вимогам стандартів, технічних умов, Особливих умов, інших обов`язкових для сторін правил чи договору, кресленням, зразкам (еталонам). При виявленні невідповідності якості, комплектності, маркування продукції, що надійшла, тари або упаковки вимогам стандартів, технічних умов, кресленням, зразкам (еталонам) договору або даним, зазначеним у маркуванні і супровідних документах, що засвідчують якість продукції (п. 14 цієї Інструкції), одержувач призупиняє подальшу прийомку продукції і складає акт, в якому вказує кількість осмотренной продукції і характер виявлених при прийманні дефектів (п. 16 Інструкції).

У такому випадку Одержувач зобов`язаний викликати для участі в продовженні приймання продукції і складання двостороннього акта представника іногороднього виготовлювача (відправника), якщо це передбачено в Основних і Особливих умовах поставки, інших обов`язкових правилах або договорі. При постачанні в межах одного міста виклик представника виготовлювача (Відправника) та його явка для участі в перевірці якості і комплектності продукції і складання акта є обов`язковими.

За змістом п.7 Специфікації, відповідач прийняв на себе зобов`язання протягом трьох днів здійснити приймання товару за кількістю та якістю.

Як свідчать матеріали справи, сторони 16.09.2019 року підписали видаткову накладну, акт приймання-передачі на товар, поставлений в межах Специфікації № 1 та відповідач прийняв товар та сформував приходний ордер № 1794 від 16.09.2019 року.

Протягом встановленого Інструкцією та Специфікацією строку, відповідач не висловлював заперечень щодо комплектності, у тому числі документальної відносно Товару, визначеного Специфікацією № 1, не відмовився від прийняття Товару, не заявив про прийняття його на зберігання.

Після відкриття провадження у справі № 905/2001/19 - 01.11.2019 року (як свідчить відмітка на поштовому відправленні), відповідач звернувся до позивача з листом, датованим 29.10.2019 року № 01/9294-11.22, в якому посилався на порушення умов договору, у тому числі за специфікацією № 1 та просив надати:

- декларацію на відповідність технічним регламентам;

- Дозвіл на застосування з висновком експертизи (або лист від компетентного органу України, що на цю продукцію Дозвіл на застосування не надається або, що така продукція не входить до переліку продукції, на яку в обов`язково необхідний Дозвіл на застосування )

- технічну та експлуатаційну документацію (паспорти на обладнання, що входить в комплект, інструкції з монтажу та експлуатації, включаючи карту мастила, деталювальні креслення швидкозношуваних деталей);

- електротехнічна документація (схеми, таблиці підключення, перелік кабелів, паспорти, каталог оригінальних запчастин на обладнання, інструкції з проведення ТО та ТР (схеми, методи, прийоми демонтажу, монтаж вузлів для ремонту).

Проте, як встановлено судом, зазначена вимога висловлена після прийняття товару, з порушенням строків, встановлених законом та договірними умовами.

З цього приводу суд зазначає, що у відповідності до ст. 526 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Пасивна поведінка покупця в умовах виявлених порушень з боку постачальника не може бути правовою підставою для зволікань в виконанні зобов`язань сторін, оскільки це призводить до дисбалансу договірних відносин та може свідчити про зловживання з боку відповідача, метою яких є ухилення від виконання грошових зобов`язань.

Стосовно стягнення заборгованості за Специфікацією № 2 суд зазначає наступне.

Специфікацію № 2 укладено 18 березня 2019 року, термін поставки Товару - до 15 серпня 2019 року (протягом 150 календарних днів з дня підписання Специфікації). Фактично Товар поставлено 27 серпня 2019 року, що вбачається з дати Видаткової накладної № 2701.

За змістом п.7 Специфікації № 2 (з урахуванням додаткової угоди) датою поставки вважається дата підписання видаткової накладної за кількістю та якістю на складі Постачальника за умови прийняття Обладнання Покупцем без заперечень.

Як свідчать матеріали справи, 27.08.2019 року між сторонами підписаний акт проведення спільного приймання Проміжного вала в зборі , в якому встановлено, що обладнання потребує доопрацювання згідно вимогам КД, після чого Товар може бути переданий Покупцю. Того ж дня, позивач за первісним позовом листом № 01-875 гарантував в строк до 28.08.2019 року усунути шорсткості поверхні виду R та U.

Посилаючись на складання акту, відповідач заперечує проти передання йому Товару за специфікацією № 2.

Проте, 27.08.2019 року сторонами підписані без зауважень видаткова накладна та акт приймання-передачі, за якими позивач передав, а відповідач прийняв проміжний вал в зборі. 27.08.2019 року сторонами складено та підписано акт узгодження коригування ціни, за яким сторони констатували передання Товару та встановлення його ціни з урахуванням дати поставки - 27.08.2019 року.

В ході судового засідання, позивач наполягав на тому, що ним в той же день 27.08.2019 року були усунути недоліки, про що свідчать підписані сторонами акт та накладна.

Оцінивши надані сторонами докази скрізь призму ст. 79 ГПК України, а також врахувавши, що відповідач самостійно не визначив дату фактичного прийняття товару, суд зазначає про доведеність з боку позивача факту постачання Товару в строки вказані в акті , накладній та акті корегування ціни.

Так, відповідачем до матеріалів справи надана копія договору № 2090/19 від 1.03.2019 року, за яким відповідач, діючи як замовник, доручає позивачеві (підрядник за договором) виконати роботи по відновленню корпусу та кришки корпуса проміжних опор промвалу кліті F5 та монтажу муфт в межах реалізації проекту реконструкції на ПрАТ ММК ім.Ілліча .

В межах зазначеного договору 02.09.2019 року відповідач за первісним позовом передав позивачеві проміжний вал в зборі для виконання підрядних робіт (акт № 863) та 23.09.2019 року (акт № 09) прийняв проміжний вал в зборі від підрядника після завершення робіт.

Таким чином, 02.09.2019 року відповідач своїми діями підтвердив факт прийняття Товару за специфікацією № 2 та реалізував права власника щодо проміжного валу в наступних господарських операціях.

Стосовно заперечень відповідача щодо ненастання строку виконання грошових зобов`язань через те, що позивач не передав відповідачеві супроводжувальні документи в повному обсязі, суд не приймає їх з підстав, викладених вище у досліджені вимог з цього приводу за Специфікацією № 1.

За змістом п.8 оплата за Специфікацією № 2 повинна виконатись протягом 30 календарних днів від дати поставки Товару, за умови відсутності заперечень відповідача за кількістю та якістю.

Враховуючи встановлений судом строк поставки Товару - 27.08.2019 року, суд зазначає, що грошові зобов`язання відповідача щодо сплати вартості проміжного валу в зборі виникли 26.09.2019 року.

У зв`язку з викладеним, суд зазначає про правомірність вимог позивача щодо стягнення основної заборгованості за Специфікацією № 2 в повному обсязі.

Крім основної заборгованості позивач просив суд стягнути в межах заборгованості за специфікацією № 1 пеню у розмірі 8 214,70 грн. та 3% річних в сумі 1687,95 грн. перевіривши наданий позивачем розрахунок, суд вважає його арифметично вірним та задовольняє вимоги в цій частині в повному обсязі.

Стосовно розподілу судових витрат за первісним позовом, суд зазначає. У відповідності до ст. 129 ГПК України, судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: у разі задоволення позову - на відповідача; у разі відмови в позові - на позивача; у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Під час вирішення питання про розподіл судових витрат суд враховує, у тому числі,поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин; дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись.

Судом, враховано, що за результатами дослідження доказів по справі та встановлення обставин, позивач за первісним позовом надавав суду докази у вигляді заяв свідка, які мали твердження щодо обставин, які фактично не існували (щодо передання повного переліку документів), в ході розгляду справи займав суперечливу позицію у ключових питаннях, яки досліджувалися судом.

За змістом ч. 9 ст. 129 ГПК України, у випадку зловживання стороною чи її представником процесуальними правами або якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.

Враховуючи викладене, суд залишає судові витрати на позивачеві в повному обсязі.

Проте, враховуючи подання позивачем до початку розгляду справи по суті заяви про зменшення розміру позовних вимог, суд роз`яснює, що позивач має право на повернення суми надмірно сплаченого судового збору (3 621,09 грн. ) на підставі п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України Про судовий збір шляхом подання відповідного клопотання.

Стосовно зустрічних позовних вимог суд зазначає наступне.

Відповідач просить суд стягнути з позивача неустойку у розмірі 81 817, 85 грн. у період з 26 червня 2019 року по 16 вересня 2019 року включно. Неустойку нараховано у зв`язку із несвоєчасною поставкою Товару за Специфікацією № 1 до Договору. Крім того, відповідач просить зобов`язати позивача передати на користь відповідача наступні документи: декларацію на відповідність технічним регламентам за Специфікацією № 1 та декларацію на відповідність технічним регламентам, Дозвіл на застосування з висновком експертизи (або лист від компетентного органу України, що на цю продукцію Дозвіл на застосування не надається або, що ця продукція не включена до переліку продукції, на яку в обов`язковому порядку необхідний Дозвіл на застосування ), програму та методику випробувань та підписаний акт приймання-передачі Товару за Специфікацією № 2.

В обґрунтування зустрічних позовних вимог в частині стягнення штрафних санкцій відповідач посилається на п. 7.3. Договору, відповідно до якого у разі прострочення строку або обсягу поставок Товару більше ніж на десять календарних днів, Постачальник зобов`язаний сплатити Покупцю неустойку у розмірі 0,1% від вартості не поставленого Товару за кожен календарний день прострочення.

Як встановлено вище судом, відповідачем за зустрічним позовом дійсно здійснено поставку із простроченням строку, встановленого сторонами. Замість 24.06.2019 року поставка відбулася 16.09.2019 року. Позивач за зустрічним позовом просить стягнути неустойку за період прострочення з 26.06.2019 по 16.09.2019 року, у той час як правомірним розрахунковим строком в межах домовленостей сторін за договором (п.7.2 договору) є період з 05.07.2019 року по 15.09.2019 року (включно) та складає 72 837,85 грн.

За контекстним змістом ст. 231 ГК України неустойка за несвоєчасне постачання товару може стягуватися у відсотковому відношенні до вартості товару за кожний день прострочення.

У зв`язку з викладеним, позовні вимоги за зустрічним позовом в частині стягнення неустойки підлягають задоволенню в обсязі, встановленому судом.

Виходячи зі змісту позовних вимог за зустрічним позовом, позивач просить суд зобов`язати позивача передати на його користь наступні документи: декларацію на відповідність технічним регламентам за Специфікацією № 1 та: декларацію на відповідність технічним регламентам, Дозвіл на застосування з висновком експертизи (або лист від компетентного органу України, що на цю продукцію Дозвіл на застосування не надається або, що ця продукція не включена до переліку продукції, на яку в обов`язковому порядку необхідний Дозвіл на застосування ), програму та методику випробувань та підписаний акт приймання-передачі Товару за Специфікацією № 2.

Як зазначалося вище, діючим законодавством та умовами договору (П. 6.3), що кореспондується та конкретизується з умовами п. 4 спірних Специфікацій, позивач взяв на себе зобов`язання щодо передачі документів, у тому числі документів, що витребовуються відповідачем.

До матеріалів справи сторонами надано копія листа від 20 листопада 2019 року за вих. № 05-175, направленого відповідачем за зустрічним позовом на адресу позивача, згідно якого вбачається, що позивачем повторно направлено всю обумовлену між сторонами документацію, що входить в комплектацію до спірних Товарів. Зокрема, позивачем направлено копію декларації про відповідність продукції вимогам технічних регламентів за Специфікацією № 1, а також копію довідки компетентного органу про те, що Товар не підлягає оцінці відповідності технічним регламентам в Україні (що за умовами п. 6.3. Договору прирівнюється до надання Декларації), копію методики випробувань Товару, що включає в себе програму і методику випробувань, а також копію акту приймання-передачі від 27.08.2019р., підписаного між сторонами.

Зазначені у Листі відомості підтверджуються наявним в матеріалах справи описом вкладення у цінний лист, згідно якого на адресу позивача було направлено усі вищезазначені документи. Позивач проти отримання листа не заперечував, крім того зазначав про те, що ця обставина стала підставою для зменшення позовних вимог.

Як зазначалося вище, відповідач за зустрічним позовом, за умовами діючого законодавства та договору, зобов`язався передати супроводжувальні документи до Товару, поставка якого передбачена Специфікаціями №№ 1, 2.

При цьому сторони, узгоджуючи перелік документів, не визначали можливість надання копій цих документів. Виходячи з цього, суд погоджується із позицією позивача за зустрічним позовом відносно того, що документи повинні бути передані в оригіналі.

Як вбачається з листа та копій документів, наданих позивачем в обґрунтування вимог, відповідач спірні документи надав в копіях, зробивші на них відмітку про їх відповідність оригіналам.

Відповідач наполягає на тому, що до листа від 20.11.2019 року ним надавались оригінали документів повторно. У той час, коли ті самі документи в оригіналі були надані під час передання Товару за специфікаціями № № 1, 2. Посилання в листі на те, що позивачеві передаються копії документів, відповідач обґрунтовує помилкою виконавця, який готував лист.

З цього приводу до матеріалів справи відповідачем в порядку ст.88 ГПК України надано зави свідка - директора, в яких останній наполягає на тому, що всі документи були передані під час передання Товару.

Зібрані в ході підготовчого провадження та надані позивачем за зустрічним позовом докази, отримані за результатами відповіді на адвокатські запити, свідчать про те, що відповідач після поставки Товару в ході розгляду справив вперше замовив та отримав висновок експертизи ДП Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці № 23369086-12.1-09-ВЕ-0978.19 від 26.11.2019 року на пристрої затискні №№ 1,2 (специфікація № 1); дозвіл № 1274.19.12 від 5.12.2019 року, виданий Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровський області та довідку ДП Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці № 1469 ЕТЦ від 20.11.2019 року, стосовно проміжного валу (специфікація № 2).

Таким чином, суд вважає доведеним факт не передання на момент звернення позивача до суду супроводжувальних документів в обсязі, встановленому сторонами за Специфікацією.

Сукупність обставин, які свідчать про передачу документів не в повному обсязі, а також позначка на копіях документів, які передавалися відповідачем листом від 20.11.2019 року, про те, що копії відповідають оригіналам, що засвідчує відповідальна особа відповідача, дає підстави дійти висновку, що докази та обґрунтування вимог позивача щодо неотримання документів в оригіналах є більш вірогідними, ніж докази та пояснення, надані відповідачам на спростування вимог позивача.

Керуючись ст.79 ГПК України, суд вважає підтвердженою обставину передання позивачеві копій документів, а не їх оригіналів, у зв`язку з чим задовольняє вимоги в цій частині в повному обсязі.

Стосовно акту приймання-передачі від 27.08.2019 року суд зазначає наступне.

Статтею 1 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні визначено, що первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Відповідно до ст.9 Закону первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції; одиницю виміру господарської операції, посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис, аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України Про електронний цифровий підпис , або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Одним із первинних документів є видаткова накладна, яка використовується при передачі товарно-матеріальних цінностей від однієї особи іншій. Видаткова накладна фіксує факт отримання/передачі товарів або послуг і по суті завершує купівлю-продажу між продавцем і покупцем. Саме видаткову накладну сторони у специфікаціях визначила як документ, яким констатується та завершується поставка.

Акт приймання-передачі за своєю суттю є тотожним документом видаткової накладної. Його складання не передбачено Специфікаціями, проте сторони погодили його складання у Договорі (п.6).

В ході підготовчого провадження та дослідження доказів при розгляді справи по суті, судом встановлено, що копія акту приймання-передачі від 27.08.2019 року, надана суду не відповідає копії акту, надісланого позивачеві за зустрічним позовом разом із первісним позовом. Така невідповідність має суто технічні відмінності, які не впливають на суть документу. Проте, відмітка Згідно з оригіналом зроблена відповідачем за зустрічним позовом як на екземплярі суду так і на екземплярі позивача. У зв`язку з чим суд погоджується з позицією відповідача відносно того, що відповідач володіє двома оригіналами акту приймання-передачі від 27.08.2019 року.

У зв`язку з викладеним, суд, керуючись ст. 79 ГПК України та п.6 Договору, задовольняє вимоги позивача за первісним позовом в частині зобов`язання відповідача передати оригінал акту приймання-передачі від 27.08.2019 року.

Враховуючи часткове задоволення зустрічного позову в частині стягнення штрафних санкцій, а також зменшення розміру позовних вимог, суд, куруючись ст. 129 ГПК України, ст. 7 Закону України Про судовий збір зазначає про покладання на відповідача обов`язку компенсувати позивачеві витрати по сплаті судового збору в сумі 1 092,56 грн. та про наявність у позивача права на повернення суми судового збору з бюджету в сумі 1 361,91 грн. за окремим клопотанням.

У відповідності до ст. 238 ГПК України у разі часткового задоволення первісного і зустрічного позовів про стягнення грошових сум, суд проводить зустрічне зарахування таких сум та стягує різницю між ними на користь сторони, якій присуджено більшу грошову суму.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 12, 13, 74, 76, 129, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги Приватного акціонерного товариства ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ до Товариства з обмеженою відповідальністю МЕТІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ про стягнення заборгованості у розмірі 2 118 295, 99 грн., з яких: 2 078 660, 10 грн. - основна заборгованість, 32 879, 78 грн. - пеня, 6 756, 11 грн. - 3% річних - задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю МЕТІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ (87501, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Лепорського, будинок 5, код ЄДРПОУ 37732376) на користь Приватного акціонерного товариства ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ (49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, будинок 147, код ЄДРПОУ 00218615) суму основної заборгованості 2 078 660,01 грн. , пеню в розмірі 8 214,70 грн., 3% річних в сумі 3 164,12 грн.

В решті позовних вимог відмовити.

2. Зустрічні позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю МЕТІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ до Приватного акціонерного товариства ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ про стягнення штрафних санкцій у розмірі 81 817,85 грн. та зобов`язання передати документи - задовольнити частково.

Стягнути з Приватного акціонерного товариства ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ (49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Проспект Богдана Хмельницького, будинок 147, код ЄДРПОУ 00218615) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю МЕТІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ (87500, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Лепорського, будинок 5, код ЄДРПОУ 37732376) штрафні санкції у розмірі 72 837,85 грн., а також суму сплаченого судового збору у розмірі 1 092,56 грн.

Зобов`язати Приватне акціонерне товариство ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ (49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Проспект Богдана Хмельницького, будинок 147, код ЄДРПОУ 00218615) передати Товариству з обмеженою відповідальністю МЕТІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ (87500, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Лепорського, будинок 5, код ЄДРПОУ 37732376) документи :

Стосовно зажимних пристроїв №№ 1,2 - оригінал декларації на відповідність технічним регламентам;

Стосовно проміжного валу - оригінали наступних документів: декларації на відповідність технічним регламентам; довідку ДП Придніпровський експортрно-технічний центр Держпраці № 1469 ЕТЦ від 20.11.2019 року; програму та методику випробувань; оригінал акту приймання-передачі товару від 27.08.2019 року.

В решті зустрічних позовних вимог відмовити.

3. Провести зустрічне зарахування сум, які підлягають стягненню в межах рішення по справі № 905/2001/19 та стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю МЕТІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ (87500, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Лепорського, будинок 5, код ЄДРПОУ 37732376) на користь Приватного акціонерного товариства ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ (49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Проспект Богдана Хмельницького, будинок 147, код ЄДРПОУ 00218615) суму основної заборгованості 2 016 108,42 грн.

4. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення може бути оскаржене в Східний апеляційний господарський суд протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту судового рішення в порядку передбаченому розділом IV ГПК України з урахуванням приписів перехідних положень.

Суддя П.В. Демідова

Повний текст рішення складено та підписано 06.03.2020р.

Інформацію щодо руху справи можна отримати на інформаційному сайті http://www.reyestr.court.gov.ua, веб-порталі "Судова влада України" (dn.arbitr.gov.ua).

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено05.03.2020

Судовий реєстр по справі —905/2001/19

Ухвала від 17.08.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Демідова Поліна Віталіївна

Ухвала від 17.08.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Демідова Поліна Віталіївна

Ухвала від 16.08.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Демідова Поліна Віталіївна

Постанова від 20.07.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Фоміна Віра Олексіївна

Ухвала від 09.06.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Фоміна Віра Олексіївна

Ухвала від 30.05.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Фоміна Віра Олексіївна

Ухвала від 11.05.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Фоміна Віра Олексіївна

Ухвала від 06.05.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Фоміна Віра Олексіївна

Ухвала від 06.04.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Фоміна Віра Олексіївна

Рішення від 19.03.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Демідова Поліна Віталіївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні