Рішення
від 24.02.2020 по справі 912/3137/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Кіровоградської області

вул.В`ячеслава Чорновола, 29/32, м.Кропивницький, Україна, 25022,

тел/факс: 22-09-70/24-09-91 E-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2020 рокуСправа № 912/3137/19 Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Кабакової В.Г., за участю секретаря судового засідання Лупенко А.І. розглянув у відкритому судовому засіданні справу № 912/3137/19

за позовом Фермерського господарства "Степове-5", с. Новогригорівка Друга, Долинського району, Кіровоградської області, 28541

до відповідача Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, вул. Академіка Корольова, 26, м. Кропивницького, 25006

про визнання рішення незаконним та укладеною додаткової угоди

Представники

від позивача - Кузьменко В.Б., довіреність № б/н від 07.11.19 адвокат;

від відповідача - Ламанова А.І. головний спеціаліст відділу представництва, положення №11 від 13.01.2017, посадова інструкція №11 від 13.01.2017;

У судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

До Господарського суду Кіровоградської області надійшла позовна заява Фермерського господарства "Степове-5" (далі - ФГ "Степове-5", позивач) до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області (далі - ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області, відповідач) про:

- визнання незаконною відмови Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, викладену у листі-повідомленні від 29.10.2019 № Ф-9594/1-4023/0/17-19, у поновленні договору оренди землі від 17.07.2009, укладеного між Фермерським господарством "Степове-5" та Долинською районною державною адміністрацією Кіровоградської області, який зареєстрований у Долинському реєстраційному відділі КРФ ДП "Центр ДЗК", про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 29.10.2009, книга № 4 за № 040937000098 земельна ділянка розташована на території Гурівської сільської ради, Долинського району Кіровоградської області за кадастровим номером 3521982500:02:000:9035 розміром 54,9114 гектарів;

- визнання укладеною між Головним управлінням Держгеокадастру у Кіровоградській області та Фермерським господарством "Степове-5" додаткової угоди про поновлення терміну дії договору оренди землі укладеного 17.07.2009 між Фермерським господарством "Степове -5" та Долинською районною державною адміністрацією Кіровоградської області, який зареєстрований у Долинському районному відділі КРФ ДП "Центр ДЗК", про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 29.10.2009, книга № 4 за № 040937000098 земельна ділянка розташована на території Гурівської сільської ради, Долинського району, Кіровоградської області за кадастровим номером 3521982500:02:000:9035 на строк 7 (сім) років в наступній редакції:

"ДОДАТКОВА УГОДА

до договору оренди земельної ділянки від 17.07.2009 р.

(зареєстрованого у Долинському відділі КРФ ДП "Центр ДЗК" від

29.10.2009 р. книга № 4 за № 040937000098)

м. Кропивницький "___"


201 р.

Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, в особі


, який діє на підставі Положення затвердженого наказом Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру від 17.11.2016 року № 308 в подальшому "Орендодавець", з одного боку, та Фермерське господарство "Степове -5", в особі голови Іщенко Василя Миколайовича в подальшому "Орендар", з другого боку, що діє на підставі Статуту, уклали цю додаткову угоду про наступне:

1. Поновити договір оренди землі від 17 липня 2009 року що зареєстрований у Долинському реєстраційному відділі КРФ ДП "Центр при ДЗК" 29 жовтня 2009 року книга № 4 за № 040937000098 кадастровий номер 3521982500:02:000:9035 на новий семирічний строк до 29 жовтня 2026 року.

2. Замінити у всіх частинах і пунктах договору означення органу державної влади, який виступає ОРЕНДОДАВЦЕМ з Долинської районної державної адміністрації на Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, згідно із ст. 122 Земельного кодексу України.

3. Пункт 9 Договору викласти в наступній редакції: "Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі - в розмірі 12 (дванадцять) % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

4. Ця додаткова угода є невід`ємною частиною договору оренди земельної ділянки від 17.07.2009 р. (зареєстрованого у Долинському районному відділі КРФ ДП "Центр ДЗК" від 29.10.2009 р. № 040937000098). Право користування виникає з моменту її реєстрації у встановленому законодавством порядку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

5. Орендар зобов`язується здійснити державну реєстрацію права оренди протягом 5 (п`яти) робочих днів, з дня підписання додаткової угоди та повідомити Орендодавця про державну реєстрацію права оренди не пізніше наступного робочого дня після вчинення реєстраційних дій, з наданням копії підтверджуючого документу.

6. Додаткова угода укладена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, одна з яких знаходиться у "Орендодавця" Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, другий - у "Орендаря" Фермерське господарство "Степове -5".

Реквізити сторін

"Орендодавець" "Орендар"

Головне управління Держгеокадастру ФГ "Степове -5"

у Кіровоградській області код ЄДРПОУ 24151181

вул. Академіка Корольова, 26 с. Новогригорівка Перша

м. Кропивницький Долинського району

25006, Кіровоградська область Кіровоградська області

код 39767636 28541В.М. Іщенко";

- покладення на відповідача судових витрат.

В обґрунтування позовних вимог позивач послався, зокрема на приписи ч. 1-5 ст. 33 Закону України "Про оренду землі" та зазначив, що в межах і в порядку, встановленому договором оренди землі і наведеними вище нормами законодавства, звернувся до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області з листами-повідомленнями про поновлення договору оренди землі, до яких додав, зокрема, проекти Додаткових угод. Також позивач зазначає, що спочатку відповідач погодився на укладення Додаткової угоди та визначив істотні умови Договору. Позивач погодився на запропоновані умови та надіслав відповідачу проект Додаткової угоди на умовах відповідача. Разом з цим, протягом місячного строку з дня одержання відповідачем Додаткової угоди з узгодженими умовами, ФГ "Степове-5" не отримало аргументованих заперечень у його поновленні.

Ухвалою від 13.11.2019 господарський суд прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі № 912/3137/19 за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначив на 11.12.2019, встановив сторонам строк для подання заяв по суті справи.

До позовної заяви додано заяву про забезпечення позову від 08.11.2019.

Ухвалою від 13.11.2019 вказану заяву позивача про забезпечення позову господарським судом задоволено. Заборонено Головному управлінню Держгеокадастру у Кіровоградській області здійснювати дії спрямовані на розпорядження земельною ділянкою сільськогосподарського призначення, яка знаходиться на території Гурівської сільської ради, Долинського району Кіровоградської області, загальною площею - 54,9114 га, кадастровий номер 3521982500:02:000:9035 або її частини.

Заборонено Державним кадастровим реєстраторам Відділу у Долинському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області здійснювати дії спрямовані на: скасування державної реєстрації земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка знаходиться на території Гурівської сільської ради, Долинського району Кіровоградської області, загальною площею - 54,9114 га, кадастровий номер 3521982500:02:000:9035 у Державному земельному кадастрі та скасування кадастрового номеру 3521982500:02:000:9035, який присвоєний земельній ділянці сільськогосподарського призначення, яка знаходиться на території Гурівської сільської ради, Долинського району, Кіровоградської області загальною площею - 54,9114 га, у Державному земельному кадастрі.

Заборонено державним реєстраторам речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень вчиняти дії, спрямовані на реєстрацію права власності та інших речових прав щодо земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка знаходиться на території Гурівської сільської ради, Долинського району Кіровоградської області загальною площею - 54,9114 га, кадастровий номер 3521982500:02:000:9035 або її частини, із земель державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та реєстрації припинення права оренди зазначеної земельної ділянки у Фермерського господарства "Степове -5".

28.11.2019 відповідач подав до суду відзив на позовну заяву №9-11-0.62-11095/2-19 від 27.11.2019, з доказами його направлення позивачу, відповідно до якого Головне управління заперечує проти задоволення позову в повному обсязі, вважає його необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав. Позивачем не доведено порушень з боку орендодавця щодо укладання додаткової угоди до договору та відсутні підстави для захисту позивачем своїх прав з підстав, передбачених частинами 1-5 ст. 33 Закону України "Про оренду землі"; переважне право на поновлення договору оренди землі виникає лише у разі подальшого перебування земельної ділянки в оренді та при наявності інших осіб, які претендують на оренду тієї ж земельної ділянки; Управління Держгеокадастру пропонувало вжити заходів щодо викладених умов для поновлення договору з посиланням на відповідні вимоги законодавства, які позивачем не виконані, зокрема не вжито заходів, які б сприяли приведенню договору оренди у відповідність до Типового договору оренди, належному визначенню та узгодженню його істотних умов. Окрім того, 31.10.2019 ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області винесено наказ №11-6719/14-19-СГ про припинення права оренди земельної ділянки кадастровий номер 3521982500:02:000:9035, який не скасований та є чинним, а лист №Ф-9594/1-4023/0/17-19 не є рішенням, тому не може бути визнаний недійсним, незаконним, скасованим.

11.12.2019 позивач подав до суду відповідь на відзив з доказами направлення відповідачу, де викладено заперечення доводів відповідача.

Ухвалою від 11.12.2019 господарським судом продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів, закрито підготовче провадження та призначено справу №912/3137/19 до судового розгляду по суті на 14.01.2020.

На підставі розпорядження керівника апарату господарського суду від 10.02.2020 №75 враховуючи те, що суддя Глушков М.С. в провадженні якого перебуває справа № 912/3137/19, у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю з 10.01.2020, не може продовжувати розгляд даної справи більше чотирнадцяти днів поспіль, що може перешкодити розгляду справи №912/3137/19 у строки, встановлені процесуальним Кодексом, враховуючи вимоги статті 195 Господарського процесуального кодексу України, здійснено повторний автоматизований розподіл справи №912/3137/19, за результатами якого справу призначено судді Кабаковій В.Г.

Ухвалою від 10.02.2020 господарським судом (у складі судді Кабакової В.Г.) прийнято справу №912/3137/19 до свого провадження та призначено судовий розгляд у справі №912/3137/19 на 25.02.2020 о 11:00 год.

25.02.2020 судом відкрито судове засідання з розгляду справи по суті.

В судовому засіданні представником позивача позовні вимоги підтримано повністю; представником відповідача заперечено у задоволенні позовних вимог з підстав, наведених у відзиві на позовну заяву.

В судовому засіданні 25.02.2020 судом досліджено докази у справі.

Розглянувши наявні в матеріалах справи, дослідивши в судовому засідання докази у справі, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

Між Долинською районною державною адміністрацією (орендодавець) та ФГ "Степове-5" (орендар) укладено договір оренди землі від 17.07.2009 з додатками (далі - Договір, а.с. 22-24), за умовами якого орендодавець на підставі розпорядження від 19.02.2008 №134-р надає, а орендар приймає в оренду земельну ділянку сільськогосподарського призначення загальною площею 54,91 га (рілля), яка знаходиться на території Гурівської сільської ради Долинського району Кіровоградської області, зі сплатою орендної плати в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Договір укладено на 10 (десять) років та пунктом 8 Договору передбачено, що після закінчення строку договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.

Договір зареєстровано у Долинському районному відділ КРФ ДП "Центр ДЗК", про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 29.10.2009 р. книга №4 за №040937000098.

Згідно акта про передачу та прийом земельна ділянка, загальною площею 54,91 га (рілля), передана ФГ "Степове-5" (а.с. 24).

Згідно витягу з державного земельного кадастру кадастровий номер земельної ділянки - 3521982500:02:000:9035 (а.с. 18-19).

23.09.2019 ФГ "Степове-5" звернулось до ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області з повідомленням про поновлення Договору на новий десятирічний строк з зазначенням погодження на зміну істотних умов в частині строку дії договору та розміру орендної плати, до якого додано проект відповідної додаткової угоди.

У відповідь на вказаний лист-повідомлення ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області надано Лист- узгодження істотних умов від 18.10.2019 № Ф-9594/0-4012/0/17-19, за змістом з метою узгодження істотних умов у межах строку, визначеного Законом України "Про оренду землі", запропоновано встановлення строку дії договору - 7 років, а також повідомлено про необхідність надання інформації про відсутність заборгованості по сплаті орендної плати за користування земельною ділянкою, докази своєчасної сплати орендної плати, щодо належного виконання орендарем обов`язків за умовами договорів, щодо наявного витягу з нормативної грошової оцінки, агрохімічний паспорт поля (а.с. 19).

28.10.2019 ФГ "Степове-5" надано до ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області відповідь на лист узгодження, згідно якого повідомлено, що ФГ "Степове-5" погоджується змінити істотні умови договору, а саме встановлення строку дії договору - 7 років та орендної плати у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки землі, а також зазначено, що, ст. 33 ЗУ "Про оренду землі" не передбачено при поновленні договору направлення або надання орендодавцю будь-яких інших документів окрім листа-повідомлення разом з додатковою угодою. Із вказаним листом надано проект додаткової угоди про поновлення Договору на змінених умовах.

Листом-повідомленням від 29.10.2019 № Ф-9594/1-4023/0/17-19 ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області заперечило в поновленні Договору, зазначивши про не вчинення ФГ "Степове-5" необхідних дій для укладення додатково угоди, тому переважене право є припиненим.

Посилаючись на наведені обставини та вважаючи свої права порушеними у тій частині, що дійшовши згоди щодо істотних умов Договору, ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області в подальшому ухилилось від укладення додаткової угоди про поновлення Договору на нових погоджених умовах, ФГ "Степове-5" звернулось до господарського суду з позовом у даній справі.

При вирішенні спору господарський суд враховує, що відповідно до частини 1 ст. 2 Закону України "Про оренду землі" відносини, пов`язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, цим Законом, законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі.

Статтею 13 Закону України "Про оренду землі" визначено, що договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов`язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов`язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Відповідно до частини 4 ст. 4 Закону України "Про оренду землі" орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у державній власності, є органи виконавчої влади, які відповідно до закону передають земельні ділянки у власність або користування.

У відповідності до змін, внесених до земельного законодавства України, та з утворенням територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 №5, повноваження по розпорядженню землями сільськогосподарського призначення державної форми власності здійснюють відповідні територіальні органи Держгеокадастру.

Відповідно до положень ст. 770 Цивільного кодексу України у разі зміни власника речі, переданої у найм, до нового власника переходять права та обов`язки наймодавця.

Як вбачається із матеріалів справи, земельна ділянка, яка є предметом Договору, розташована на території Кіровоградської області, належить до категорії земель сільськогосподарського призначення державної форми власності, а отже повноваження по розпорядженню такою земельною ділянкою відносяться до компетенції Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, що не оспорюється сторонами.

Отже, за наведеними вище нормами законодавства орендодавцем землі, що отримана ФГ "Степове-5" в оренду за Договором, на час розгляду справи є Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області. Вказана зміна не є підставою для припинення дії відповідного договору.

Відповідно до ст. 15 Закону України "Про оренду землі" істотними умовами договору оренди землі є, зокрема, строк дії договору оренди.

Згідно з частиною першою статті 19 Закону строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 50 років.

Виходячи з положень ст. ст. 18, 20 Закону України "Про оренду землі", які діяли на момент укладання Договору, а також пункту 8 Договору, Договір оренди землі від 17.07.2009, який зареєстровано 29.10.2009, закінчив строк дії 29.10.2019.

За загальним правилом наслідками закінчення строку дії договору оренди землі, згідно ст. 31 Закону України "Про оренду землі", є припинення договору оренди землі.

Одночасно, нормами ст. 33 Закону України "Про оренду землі" в редакції Закону України від 17.02.2011 р. N 3038-VI, регламентовано поновлення договору оренди землі на новий строк як у випадку реалізації переважного права орендаря перед іншими особами (частини 1-5 цієї норми), так і у випадку, коли орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку дії договору оренди землі (частина 6 наведеної норми).

Правова позиція щодо розрізнення наведених підстав поновлення договору оренди землі неодноразово формулювалась, як Верховним Судом України, зокрема, у постанові від 25.02.2015 у справі № 6-219цс14, так і Верховним Судом, зокрема, у постанові від 10.09.2018 у справі № 920/739/17 та в інших справах.

У справі, яка розглядається, матеріально-правовою підставою позову є частини 1-5 ст. 33 Закону України "Про оренду землі".

В силу положень частин 1-3 ст. 33 Закону України "Про оренду землі" по закінченню строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов`язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі). Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов`язаний повідомити про це орендодавця до спливу строку договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі. До листа-повідомлення про поновлення договору оренди землі орендар додає проект додаткової угоди.

Отже, у процедурі поновлення договору оренди землі на орендаря, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору на новий строк (поновлення договору), покладається обов`язок завчасно повідомити орендодавця листом-повідомленням, до якого додати проект відповідної додаткової угоди.

Згідно з частиною 5 ст. 33 Закону України "Про оренду землі" орендодавець у місячний термін розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом додаткової угоди, перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору і, за відсутності заперечень, приймає рішення про поновлення договору оренди землі (щодо земель державної та комунальної власності), укладає з орендарем додаткову угоду про поновлення договору оренди землі. За наявності заперечень орендодавця щодо поновлення договору оренди землі орендарю направляється лист-повідомлення про прийняте орендодавцем рішення.

Відповідно до висновку Верховного Суду у складі палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності Касаційного господарського суду, викладеного в постанові від 10.09.2018 у справі № 920/739/17, зазначені положення слід розуміти таким чином: а) орендодавець у разі невідповідності змісту листа-повідомлення та умов проекту додаткової угоди вимогам закону повинен протягом місяця із дати його отримання повідомити орендареві про такі невідповідності, що, у свою чергу, може бути підставою для заперечення у задоволенні заяви орендаря; б) може запропонувати свою редакцію істотних умов договору оренди землі.

При цьому необхідно мати на увазі, що заперечення орендодавця щодо невідповідності листа-повідомлення із проектом додаткової угоди вимогам закону мають бути обґрунтованими і містити конкретні посилання на порушення закону, зазначені у листі-повідомленні або проекті додаткової угоди, або містити конкретні істотні умови договору, щодо яких орендодавець пропонує зміни.

Якщо орендар та орендодавець у процесі погодження фактично дійшли згоди щодо нових істотних умов договору оренди землі, але не уклали додаткової угоди, то способом захисту прав орендаря буде саме його звернення до суду із позовом про укладення додаткової угоди на нових узгоджених істотних умовах, а не автоматична пролонгація на попередніх умовах.

Вищенаведене узгоджується з приписами частини 1 ст. 777 Цивільного кодексу України та з висновком Верховного Суду, викладеними у постанові від 18.01.2018 у справі №910/12017/17, в якій зазначено, що сторони попереднього договору оренди, і в першу чергу орендодавець, має право на перегляд умов попереднього договору при укладенні нового. Це право прямо передбачено ч.1 ст.777 Цивільного кодексу України. Але ці нові умови мають бути доведені в чіткій та конкретній формі попередньому орендарю, щоб останній міг зробити такий же чіткий та конкретний вибір: прийняти ці умови і скористатися своїм переважним правом на укладення нового договору або відмовитися від таких умов і на цьому його переважне право припиняється.

Як встановлено вище, ФГ "Степове-5" в межах строку, встановленого Договором (не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії Договору), звернувся до ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області з листом-повідомленням від 23.09.2019 про поновленням Договору, згідно якого направив додаткову угоду про поновлення Договору на той самий строк з орендною платою в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки (а.с.12-13).

У відповідь на вказане звернення ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області в листі від 18.10.2019 № Ф-9594/0-4012/0/17-19, з метою узгодження істотних умов запропоновано встановити строк дії Договору на 7 років, а також повідомлено про необхідність надання інформації про відсутність заборгованості по сплаті орендної плати за користування земельною ділянкою, докази своєчасної сплати орендної плати, щодо належного виконання орендарем обов`язків за умовами договорів, щодо наявного витягу з нормативної грошової оцінки, витягу з Державного земельного кадастру, агрохімічного паспорту поля (а.с. 14).

Згідно відповіді від 28.10.2019 позивач прийняв пропозицію відповідача та надав для підписання проект додаткової угоди про поновлення Договору на 7 років зі встановленням орендної плати в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки землі, а також зазначив, що нормами Закону України "Про оренду землі" не передбачено надання крім листа-повідомлення та проекту додаткової угоди, інших документів (а.с. 15-16).

Листом від 29.10.2019 № Ф-9594/1-4023/0/17-19 ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області заперечено позивачеві в поновленні Договору, зазначаючи про не вчинення ФГ "Степове-5" необхідних дій для укладення додатково угоди, тому переважене право є припиненим (а.с. 17).

Господарський суд враховує, що в силу положень ст. 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Положення ст. 33 Закону України "Про оренду землі" не передбачають обов`язковості подання орендарем інших документів, ніж проекту додаткової угоди. Однак вказане, на думку суду, не позбавляє права орендодавця запитувати в орендаря документи на підтвердження належного виконання орендарем обов`язків за договором, оскільки належне виконання обов`язків орендарем є необхідною умовою для поновлення договору.

Одночасно, неподання таких документів не може бути підставою для відмови в поновленні договору за відсутності встановленого факту порушення орендарем обов`язків за договором.

Згідно листа ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області від 18.10.2019 № Ф-9594/0-4012/0/17-19, отримання якого не заперечується позивачем, відповідач пропонував переглянути строк продовження дії договору (а.с. 14).

Стаття 30 Закону України "Про оренду землі" передбачає, що зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.

В силу положень ч. ч. 1, 2 ст. 651 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Отже, в загальному порядку зміна договору здійснюється за згодою сторін та у разі недосягнення згоди щодо зміни і за наявності лише визначених договором або законом підстав для внесення змін, такі зміни можуть бути внесенні за рішенням суду.

Таким чином, факт недосягнення між сторонами договору домовленості щодо внесення змін не є свідчення порушення умов договору, за виключенням випадків, коли внесення таких змін є обов`язковим в силу положень закону або умов відповідного договору.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 632 Цивільного кодексу України ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін. У випадках, визначених законом, застосовуються ціни (тарифи, ставки тощо), які встановлюються або регулюються уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування. Зміна ціни після укладення договору допускається лише у випадках і на умовах, встановлених договором або законом.

Як визначено ч. 1 ст. 15 Закону України "Про оренду землі", в редакції, яка діяла на момент укладення Договору, однією з істотних умов договору оренди землі є орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.

Орендна плата за землю, відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 21 Закону України "Про оренду землі" - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Закону України "Про плату за землю").

Пунктом 9 Договору встановлено орендну плату в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

В пункті 13 Договору оренди землі від 17.07.2009 сторони передбачили, що розмір орендної плати переглядається один раз на три роки у разі: зміни умов господарювання, передбачених договором; зміни розмірів земельного податку, підвищення цін, тарифів, у тому числі внаслідок інфляції; погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами; в інших випадках, передбачених законом.

Пункт 36 Договору передбачає, що зміна умов договору здійснюється в письмовій формі за взаємною згодою сторін, а у разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору, спір розв`язується в судовому порядку.

Згідно довідки ГУ ДПС у Кіровоградській області станом на 05.11.2019 ФГ "Степове-5" не має податкового боргу та іншої заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (а.с. 33). Довідкою Гурівської сільської ради від 07.11.2019 №02-30/407 встановлено, що ФГ "Степове-5" використовувало земельну ділянку за її цільовим призначенням, орендна плата надходила вчасно (а.с. 34).

Згідно з приписами ч.ч. 1, 3 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

З підстав наведеного господарський зазначає про не доведення відповідачем обставин порушення ФГ "Степове-5" обов`язків за Договором.

Враховуючи викладене, підстави для відмови в поновленні Договору, які викладено в листі від 29.10.2019 № Ф-9594/1-4023/0/17-19, не відповідають фактичним обставинам. За змістом ч. 1 ст. 33 Закону України "Про оренду землі" необхідною передумовою для реалізації орендарем свого права на поновлення договору є належне виконання обов`язків за договором. Однак, не подання запитуваних орендодавцем відомостей щодо виконання договору за відсутності обставин порушення його умов не є законодавчо визначеною підставою для відмови в поновлені договору.

Виходячи з положень ст. 2 Закону України "Про оренду землі", реалізація права орендаря на поновлення договору оренди землі на змінених умовах регулюється не лише правилами ст. 33 даного Закону, а і загальними положеннями цивільного законодавства про укладення договорів.

Згідно із частиною 1 ст. 626 Цивільного Кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов`язків.

Сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості (частина 1 ст. 627 Цивільного кодексу України).

Зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом (ч. 1 ст. 651 Цивільного кодексу України).

Положеннями статей 641, 642 Цивільного кодексу України визначено порядок подання пропозиції до укладення договору (оферта) та її прийняття (акцепт). Так, пропозиція укласти договір має містити істотні умови договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов`язаною у разі її прийняття. А відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття (акцепт) повинна бути повною і безумовною.

Також статтею 646 Цивільного кодексу України передбачено, що відповідь про згоду укласти договір на інших, ніж було запропоновано, умовах є відмовою від одержаної пропозиції і водночас новою пропозицією особі, яка зробила попередню пропозицію.

Матеріалами справи підтверджено, що листом від 28.10.2019, який отримано ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області 28.10.2019, ФГ "Степове-5" погодилось на запропоновані відповідачем в листі від 18.10.2019 № Ф-9594/0-4012/0/17-19 умови щодо встановлення строку дії Договору на 7 років, а також щодо орендної плати в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки землі і надало на підписання проект відповідної додаткової угоди (а.с. 15).

За положеннями частини 2 ст. 644 Цивільного кодексу України якщо пропозицію укласти договір, в якій не вказаний строк для відповіді, зроблено у письмовій формі, договір є укладеним, коли особа, яка зробила пропозицію, одержала відповідь протягом строку, встановленого актом цивільного законодавства, а якщо цей строк не встановлений, - протягом нормально необхідного для цього часу.

В ст. 645 Цивільного кодексу України визначені випадки, коли відповідь про прийняття пропозиції не породжує юридичних наслідків у вигляді укладення договору та може бути проігнорована особою, якою зроблено пропозицію укласти договір.

Згідно з частинами 1, 2 наведеної норми якщо відповідь про прийняття пропозиції укласти договір одержано із запізненням, особа, яка зробила пропозицію, звільняється від відповідних зобов`язань. Якщо відповідь про прийняття пропозиції укласти договір було відправлено своєчасно, але одержано із запізненням, особа, яка зробила пропозицію укласти договір, звільняється від відповідних зобов`язань, якщо вона негайно повідомила особу, якій було направлено пропозицію, про одержання відповіді із запізненням.

За наведеними вище матеріалами справи не підтверджується порушення ФГ "Степове-5" будь-якого строку надання відповіді на пропозицію відповідача від 18.10.2019.

Отже, між сторонами дотримано порядок подання оферти та акцепту. Правові підстави для висновку про втрату юридичної сили акцепту відсутні.

У зв`язку з наведеним, суд дійшов висновку, що при реалізації ФГ "Степове-5" переважного права на поновлення Договору на підставі частин 1-5 ст. 33 Закону України "Про оренду землі", сторони дійшли згоди щодо укладення Договору на новий строк на змінених умовах в частині строку його дії та розміру орендної плати.

Таким чином, відмова ГУ Держгеокдастру у Кіровоградській області в поновленні Договору, яка викладена в листі від 29.10.2019 № Ф-9594/1-4023/0/17-19, суперечить положенням ст. ст. 644, 645 Цивільного кодексу України та, як встановлено вище, не відповідає фактичним обставинам.

Вказана відмова порушує права позивача на поновлення Договору у визначеному ч.ч. 1-5, 8 ст. 33 Закону України "Про оренду землі" порядку.

Згідно з ч. 10 наведеної норми відмова, а також наявне зволікання в укладенні додаткової угоди до договору оренди землі може бути оскаржено в суді.

Отже, за наведеною нормою поновлення договору оренди землі здійснюється лише шляхом укладення додаткової угоди, а будь-яке зволікання чи відмова в укладенні додаткової угоди може бути оскаржена в суді.

Запропонована позивачем для укладення додаткова угода відповідає погодженим між сторонами істотним умовам Договору. Натомість, відмова в поновленні Договору, яка викладена в листі від 29.10.2019 № Ф-9594/1-4023/0/17-19, суперечить положенням ст. ст. 644, 645 Цивільного кодексу України, ч. 5 ст. 33 Закону України "Про оренду землі", не відповідає фактичним обставинам та порушує права ФГ "Степове-5" на укладення додаткової угоди про поновлення Договору на погоджених умовах.

Головним управлінням Держгеокадастру у Кіровоградській області при розгляді листа-повідомлення позивача щодо поновлення договору згідно з частинами 1-5 статті 33 Закону України "Про оренду землі" діяло не у спосіб, що встановлений зазначеним законом, чим порушило вимоги частини 2 статті 19 Конституції України; при реалізації позивачем переважного права на поновлення договору на підставі частин 1-5 статті 33 Закону України "Про оренду землі" сторони дійшли згоди щодо укладення договору на новий строк на змінених умовах в частині строку його дії та орендної плати.

Імперативна норма частини 8 статті 33 Закону України "Про оренду землі" передбачає, що додаткова угода до договору оренди землі про його поновлення має бути укладена сторонами у місячний строк в обов`язковому порядку.

Отже, поновлення договору оренди землі потребує його оформлення додатковою угодою. Між тим, відповідна додаткова угода про поновлення договору на змінених умовах між позивачем та Головним управлінням Держгеокадастру у Кіровоградській області підписана не була внаслідок ухилення відповідача від її підписання.

Згідно з частиною 1 статті 15 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання, а частиною 1 статті 16 цього Кодексу визначено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Отже, зазначені норми визначають об`єктом захисту порушене, невизнане або оспорюване право чи цивільний інтерес.

Місцевий господарський суд дійшов висновку, що права позивача були порушені у тому, що дійшовши згоди щодо поновлення договору на змінених умовах в частині строку дії договору - з 10 на 7 років, відповідач у подальшому ухилився від укладення згідно з частиною 8 статті 33 Закону України "Про оренду землі" додаткової угоди щодо продовження дії договору оренди земельної ділянки на нових погоджених умовах.

Місцевим господарським судом враховано, що за наявними в матеріалах справи доказами підтверджено належне виконання позивачем обов`язків за умовами договору.

На пропозицію відповідача щодо узгодження істотних умов договору в частині встановлення строку його дії на 7 років позивач надав своє погодження, при тому, що такий строк є меншим від первісного строку дії договору та є мінімальним строком оренди згідно з частиною 3 статті 19 Закону України "Про оренду землі", тобто, позивач погодився на пропозиції орендодавця щодо встановлення мінімального строку дії договору оренди землі, що свідчить про добросовісність поведінки орендаря та погодження всіх прийнятних для орендодавця умов договору оренди.

У справі "Рисовський проти України" Європейський суд з прав людини підкреслює особливу важливість принципу "належного урядування". Він передбачає, що у разі, коли йдеться про питання загального інтересу, зокрема, якщо справа впливає на такі основоположні права людини, як майнові права, державні органи повинні діяти вчасно та в належний і якомога послідовніший спосіб. Зокрема, на державні органи покладено обов`язок запровадити внутрішні процедури, які посилять прозорість і ясність їхніх дій, мінімізують ризик помилок і сприятимуть юридичній визначеності у цивільних правовідносинах, які зачіпають майнові інтереси.

Таким чином, саме на Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, як на державному органі, лежить обов`язок належного дотримання процедури розгляду питання, пов`язаного з поновленням договору оренди земельної ділянки, яка відноситься до державної власності.

В пункті 5.7 постанови Верховного Суду від 10.09.2018 у справі №920/739/17 зазначено, що у разі встановлення обставин дотримання орендарем процедури і строків звернення до орендодавця із повідомленням про намір поновити договір оренди землі та невиконання орендодавцем установленого частиною 5 статті 33 Закону України "Про оренду землі" обов`язку у місячний термін розглянути надісланий орендарем лист-повідомлення поведінку орендодавця не можна визнати добросовісною.

Добросовісність (частина 6 статті 3 Цивільного кодексу України) - це певний стандарт поведінки, що характеризується чесністю, відкритістю і повагою інтересів іншої сторони договору або відповідного правовідношення. Не можна вважати поведінку особи добросовісною, якщо вона не відповідає попередньої заявленим заявам або раніше вчиненій поведінці такої сторони.

У справі Steel and others v. The United Kingdom Європейський суд з прав людини наголосив, що Конвенція вимагає, щоб усе право, чи то писане, чи неписане, було достатньо чітким, аби дати змогу громадянинові, якщо виникне потреба, з належною порадою, передбачати певною мірою за певних обставин наслідки, що може спричинити певна дія.

У рішенні Європейського Суду з прав людини від 24.06.2003 у справі "Стретч проти Об`єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії" встановлено, що особа (орендар) мала принаймні законне сподівання на реалізацію передбаченого договором права на продовження договору оренди і в цілях ст. 1 Першого протоколу таке сподівання можна вважати додатковою частиною майнових прав, наданих муніципалітетом за орендним договором.

Матеріалами справи підтверджено, що позивач належним чином виконував умови договору, а тому мав обґрунтовані сподівання на продовження договірних відносин після закінчення строку дії договору.

Отже, відповідачем порушено право позивача на встановлений законом порядок розгляду питання про поновлення договору оренди на новий строк, а отже і на укладення додаткової угоди до договору.

З підстав викладеного господарський суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог та наявність підстав для їх задоволення повністю.

Заперечення відповідача з приводу відсутності порушення саме переважного права позивача внаслідок відсутності інших осіб, які претендують на відповідну земельну ділянку, відхиляється судом, оскільки реалізація такого права не пов`язана виключно з існуванням третіх осіб.

Зазначене відповідає Науковому висновку щодо проблемних питань застосування статті 33 Закону України "Про оренду землі" Науково-консультативної ради при Верховному Суді.

Окрім того, норми чинного законодавства не встановлюють чіткого механізму реалізації саме "переважного права перед іншими особами". В даному випадку при реалізації позивачем свого переважного права на поновлення Договору допущено порушення права останнього на укладення договору на погоджених між сторонами умовах.

Згідно висновку Верховного Суду, викладеного в постанові від 13.02.2019 у справі № 924/504/17, норми ст. 33 Закону України "Про оренду землі" дозволяють продовжувати орендні правовідносини, але у першому випадку - це право повинно бути реалізовано до закінчення дії договору оренди на підставі звернення орендаря, а у другому - воно може настати у разі продовження орендарем користування землею за відсутності заперечення іншої сторони протягом визначеного строку після закінчення строку договору оренди, але у будь-якому випадку з укладенням додаткової угоди.

Наказ №11-6719/14-19-СГ від 31.10.2019 ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області не породжує жодних юридичних наслідків при реалізації орендарем права на поновлення договору в порядку ч.ч. 1-5 Закону. Як вже було зазначено вище, підстави для поновлення договору оренди земельної ділянки, передбачені у частинах 1- 5 і частині 6 ст. 33 Закону України "Про оренду землі", не пов`язані одна з іншою.

Інші обставини заперечень відповідача спростовуються встановленим вище.

Відповідно до частини 1 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір за подання позовної заяви в розмірі 3842,00 грн та 960,50 грн за подання заяви про забезпечення позову, про що зазначено в орієнтовному розрахунку судових витрат та які просить стягнути позивач, покладається на відповідача.

Згідно з частиною 7 ст. 145 Господарського процесуального кодексу України заходи забезпечення позову, які вжито у даній справі згідно ухвали господарського суду від 13.11.2019, продовжують діяти протягом дев`яноста днів з дня набрання вказаним рішенням законної сили або можуть бути скасовані за вмотивованим клопотанням учасника справи.

Керуючись ст. ст. 74, 76, 77, 129, 145, 233, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Визнати незаконною відмову Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, викладену у листі-повідомленні від 29.10.2019 № Ф-9594/1-4023/0/17-19, у поновленні договору оренди землі від 17.07.2009, укладеного між Фермерським господарством "Степове-5" та Долинською районною державною адміністрацією Кіровоградської області, який зареєстрований у Долинському реєстраційному відділі КРФ ДП "Центр ДЗК", про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 29.10.2009, книга № 4 за № 040937000098 земельна ділянка розташована на території Гурівської сільської ради, Долинського району Кіровоградської області за кадастровим номером 3521982500:02:000:9035 розміром 54,9114 гектарів.

Визнати укладеною між Головним управлінням Держгеокадастру у Кіровоградській області та Фермерським господарством "Степове-5" додаткову угоду про поновлення терміну дії договору оренди землі укладеного 17.07.2009 між Фермерським господарством "Степове -5" та Долинською районною державною адміністрацією Кіровоградської області, який зареєстрований у Долинському районному відділі КРФ ДП "Центр ДЗК", про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 29.10.2009, книга № 4 за № 040937000098 земельна ділянка розташована на території Гурівської сільської ради, Долинського району, Кіровоградської області за кадастровим номером 3521982500:02:000:9035 на строк 7 (сім) років у наступній редакції:

"ДОДАТКОВА УГОДА

до договору оренди земельної ділянки від 17.07.2009 р.

(зареєстрованого у Долинському відділі КРФ ДП "Центр ДЗК" від

29.10.2009 р. книга № 4 за № 040937000098)

м. Кропивницький "___"


201 р.

Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, в особі


, який діє на підставі Положення затвердженого наказом Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру від 17.11.2016 року № 308 в подальшому "Орендодавець", з одного боку, та Фермерське господарство "Степове -5", в особі голови Іщенко Василя Миколайовича в подальшому "Орендар", з другого боку, що діє на підставі Статуту, уклали цю додаткову угоду про наступне:

1. Поновити договір оренди землі від 17 липня 2009 року що зареєстрований у Долинському реєстраційному відділі КРФ ДП "Центр при ДЗК" 29 жовтня 2009 року книга № 4 за № 040937000098 кадастровий номер 3521982500:02:000:9035 на новий семирічний строк до 29 жовтня 2026 року.

2. Замінити у всіх частинах і пунктах договору означення органу державної влади, який виступає ОРЕНДОДАВЦЕМ з Долинської районної державної адміністрації на Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, згідно із ст. 122 Земельного кодексу України.

3. Пункт 9 Договору викласти в наступній редакції: "Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі - в розмірі 12 (дванадцять) % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

4. Ця додаткова угода є невід`ємною частиною договору оренди земельної ділянки від 17.07.2009 р. (зареєстрованого у Долинському районному відділі КРФ ДП "Центр ДЗК" від 29.10.2009 р. № 040937000098). Право користування виникає з моменту її реєстрації у встановленому законодавством порядку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

5. Орендар зобов`язується здійснити державну реєстрацію права оренди протягом 5 (п`яти) робочих днів, з дня підписання додаткової угоди та повідомити Орендодавця про державну реєстрацію права оренди не пізніше наступного робочого дня після вчинення реєстраційних дій, з наданням копії підтверджуючого документу.

6. Додаткова угода укладена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, одна з яких знаходиться у "Орендодавця" Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, другий - у "Орендаря" Фермерське господарство "Степове -5".

Реквізити сторін

"Орендодавець" "Орендар"

Головне управління Держгеокадастру ФГ "Степове -5"

у Кіровоградській області код ЄДРПОУ 24151181

вул. Академіка Корольова, 26 с. Новогригорівка Перша

м. Кропивницький Долинського району

25006, Кіровоградська область Кіровоградська області

код 39767636 28541В.М. Іщенко"

Стягнути з Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області (25030, вул. Академіка Корольова, 26, м. Кропивницький, і.к. 39767636) на користь Фермерського господарства "Степове-5" (с. Новогригорівка Друга, Долинського району, Кіровоградської області, 28541 і.к. 24151181) 4802,50 грн судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення в порядку передбаченому Господарським процесуальним кодексом України. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено 05.03.2020.

Суддя В.Г. Кабакова

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості надавати інформацію про вебадресу судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, одночасно з врученням (надсиланням/видачі) копії повного або скороченого такого рішення до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Повідомити учасників справи про можливість ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за його вебадресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено09.03.2020

Судовий реєстр по справі —912/3137/19

Ухвала від 03.09.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Коваль Любов Анатоліївна

Ухвала від 30.03.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Коваль Любов Анатоліївна

Рішення від 05.03.2020

Господарське

Господарський суд Кіровоградської області

Кабакова В.Г.

Ухвала від 09.02.2020

Господарське

Господарський суд Кіровоградської області

Кабакова В.Г.

Ухвала від 11.12.2019

Господарське

Господарський суд Кіровоградської області

Глушков М.С.

Ухвала від 12.11.2019

Господарське

Господарський суд Кіровоградської області

Глушков М.С.

Ухвала від 12.11.2019

Господарське

Господарський суд Кіровоградської області

Глушков М.С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні