Рішення
від 24.02.2020 по справі 904/4994/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2020м. ДніпроСправа № 904/4994/19

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Рудь І.А., за участю секретаря судового засідання Товстоп`ятки В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом Акціонерного товариства "Інтерпайп Дніпропетровський втормет", м. Дніпро

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інноватор Сістемс", м. Кам`янське Дніпропетровської області

про стягнення заборгованості в сумі 4 415 610 грн. 20 коп. за договором поставки від 01.11.2018 № 0111-ПП

Представники:

від позивача: Гільбурд Р.Ю., довіреність №27 від 19.07.2019, адвокат;

від відповідача: не з`явився.

СУТЬ СПОРУ:

Акціонерне товариство "Інтерпайп Дніпропетровський втормет" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом, в якому просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Інноватор Сістемс" 4 205 343 грн. 05 коп. - попередньої оплати, 210 267 грн. 15 коп. - штрафу, відповідно до умов договору поставки від 01.11.2018 № 0111-ПП.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач, на виконання умов спірного договору, здійснив передплату у розмірі 9 500 000 грн. 00 коп. Однак відповідач поставив товар лише на суму 5 294 656 грн. 95 коп. Товар на залишок передплати у розмірі 4 205 343 грн. 05 коп. у визначений договором строк відповідач не поставив, попередню оплату не повернув.

Ухвалою господарського суду від 25.11.2019 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі, розгляд якої призначено за правилами загального позовного провадження у підготовчому засіданні на 17.12.2019.

Ухвалою господарського суду від 17.12.2019 підготовче засідання відкладене на 16.01.2020, у зв`язку із необхідністю надання сторонами витребуваних судом документів та неявкою відповідача у призначене засідання.

Ухвалою господарського суду від 16.01.2020 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів; підготовче засідання відкладено на 04.02.2020, у зв`язку із неявкою представника відповідача та ненаданням витребуваних судом документів.

Ухвалою господарського суду від 04.02.2020 закрито підготовче провадження; справу призначено до судового розгляду по суті в засіданні на 25.02.2020.

Відповідач явку повноважного представника у призначене судове засідання не забезпечив та не надав витребувані судом документи.

Господарський суд наголошує на тому, що ухвала суду від 04.02.2020 завчасно надіслана відповідачу за його місцезнаходженням, згідно матеріалів справи та за інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (витяг від 03.02.2020), з урахуванням Нормативів і нормативних строків пересилання поштових відправлень, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2013 № 958.

Повідомлення про вручення відповідачу ухвали суду від 04.02.2020 або конверт із вказаною ухвалою на адресу господарського суду не надходили.

Відповідно до ч. 7 ст. 120 Господарського процесуального кодексу України учасники судового процесу зобов`язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи.

У разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв`язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Відповідно до п. 10 ч. 2 ст. 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" відомості про місцезнаходження юридичної особи містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

На підтвердження направлення відповідачу ухвали суду від 04.02.2020 до матеріалів справи долучені належним чином засвідчена копія реєстру згрупованих поштових відправлень рекомендованої пошти по Україні з повідомленням від 12.02.2020 № 120 та витяг з офіційного сайту ПАТ "Укрпошта" щодо відстеження пересилання поштових відправлень, відповідно до якого станом на 25.02.2020 на сайті наявна інформація про вручення 15.02.2020 поштового відправлення адресату.

Крім того, на офіційному сайті Господарського суду Дніпропетровської області розміщено оголошення для відповідача про закриття підготовчого провадження у даній справі та призначення її до судового розгляду по суті в засіданні на 25.02.2020.

За визначенням п.п. 4, 5 ч. 6 ст. 242 Господарського процесуального кодексу України днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Статтею 202 Господарського процесуального кодексу України передбачені наслідки неявки в судове засідання учасника справи, зокрема, у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки, а також повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника) незалежно від причин неявки, якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справи за відсутності такого учасника.

З урахуванням вищевикладеного, господарський суд вважає можливим розглянути справу за відсутності представника відповідача, оскільки за вказаних вище підстав, він вважається повідомленим про дату, час та місце судового розгляду справи належним чином.

Відповідно до ч. 9 ст. 81, ч. 9 ст. 165, ч. 2 ст. 178 ГПК України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

У судовому засіданні 25.02.2020 представник позивача підтримав позовні вимоги з підстав, викладених у позові, просив задовольнити позов.

В порядку ст. 240 ГПК України у судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, оцінивши докази в їх сукупності, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

Предметом доказування у даній справі є обставини укладення договору; наявність передплати; факт поставки товару; наявність прострочення поставки товару; наявність підстав для повернення передплати; наявність штрафних санкцій за порушення зобов»язання.

На підтвердження обставин, які є предметом доказування у даній справі, позивач надав до матеріалів справи такі докази:

- копію договору поставки № 0111-ПП від 01.11.2018;

- копії додаткових угод № 1 від 26.12.2018, № 4 від 05.08.2019;

- копії специфікацій до договору;

- копії актів приймання металів чорних (вторинних) та товарно-транспортних накладних за період з 19.02.2019 по 04.07.2019;

- копію претензії за № 777 від 16.07.2019;

- копії рахунків на оплату № 29 від 12.02.2019, № 30 від 13.02.2019;

- копії платіжних доручень № 678 від 12.02.2019, № 749 від 14.02.2019, № 757 від 14.02.2019.

Так, судом встановлено, що 01.11.2018 між Публічним акціонерним товариством "Інтерпайп Дніпропетровський втормет", яке надалі змінило найменування на Акціонерне товариство "Інтерпайп Дніпропетровський втормет", (покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Інноватор Сістемс" (постачальник) укладено договір поставки № 0111-ПП (далі - договір).

Згідно з п. 1.1. договору постачальник зобов»язується передати у власність покупця, а останній - прийняти та оплатити брухт і відходи чорних металів - метали чорні вторинні за видами та якістю, що передбачені ДСТУ 4121-2002, і вимогами, зазначеними цим договором, специфікаціями чи додатками до договору (далі - товар).

За п. 2.1. договору ціна товару вказується у специфікаціях або додаткових угодах, оформлених у вигляді додатків до договору, без урахування ПДВ, який нараховується в порядку, передбаченому розділами V і ХХ Податкового кодексу України. Ціна товару визначається з урахуванням умов поставки, зазначених у специфікаціях до договору. Специфікації та додаткові угоди є невід»ємною частиною договору.

Відповідно до п. 3.1. договору поставка товару здійснюється постачальником на умовах, зазначених у специфікаціях до договору, при цьому, вказані у специфікаціях базисні умови поставок у відповідності до Правил "Інкотермс" у редакції 2010 року. Усі ризики переходять від постачальника до покупця виключно з дати оформлення акту приймання у місці приймання за усіх умов постачання.

Пунктом 3.5. договору передбачено, що при відвантаженні товару автомобільним транспортом постачальник зобов»язаний сповістити покупця про готовність чергової партії товару до відвантаження шляхом направлення письмової заявки на електронну адресу покупця, вказану у п. 9.7. договору, із зазначенням найменування, обсягу, кількості у тн, адреси, дати відвантаження товару не менше ніж за 1 (одну) добу до запланованої дати відвантаження.

Згідно з п. 3.6. договору при поставці автомобільним транспортом на умовах ЕХW покупець, на підставі наданої письмової заявки постачальника, замовляє за вказаною в заявці адресою під завантаження автомобільний транспорт за окремим договором на послуги перевезення, укладеного з перевізником. Постачальник зобов»язаний здійснити завантаження товару в автомобільний транспорт у строк не більше 4-х годин, починаючи з моменту фактичної подачі транспортного засобу під завантаження.

Відповідно до п. 3.7. договору разом з товаром та відповідними супровідними документами постачальник додатково надає покупцеві такі документи: при постачанні автотранспортом - акт приймання, що відповідає вимогам автоматизованої обробки з актом про проходження товару і посвідченням про вибухобезпеку, хімічну та радіаційну безпеку (додаток "Г" до ДСТУ 4121-2002), засвідчені в установленому порядку, і товарно-транспортну накладну.

За п. 3.9. договору датою поставки, у разі постачання товару автомобільним транспортом, приймається дата оформлення акту приймання.

Датою переходу права власності від постачальника до покупця є дата поставки товару, відповідно до умов п. 3.9. договору (п. 3.10. договору).

Пунктом 4.1. договору передбачено, що покупець здійснює оплату вартості поставленої партії товару, відповідно до специфікації, з урахуванням умов поставки, на поточний рахунок постачальника протягом 7 банківських днів з моменту надходження товару до покупця, на підставі акту приймання.

Згідно з п. 4.2. договору за взаємною згодою сторін, яка може бути виражена у специфікаціях або додаткових угодах, оформлених у вигляді додатків до договору, при проведенні розрахунків за договором, сторонами можуть застосовуватись інші, ніж передбачені у п. 4.1. договору, форми розрахунків, у тому числі й на умовах попередньої оплати. У разі перерахування покупцем на рахунок постачальника грошових коштів в якості оплати за товар, постачальник зобов»язується поставити товар на суму отриманих грошових коштів у строк не пізніше 7 (семи) календарних днів від дати перерахування коштів, якщо інше не зазначено в специфікаціях, інакше грошові кошти підлягають поверненню покупцю на наступний день після спливу зазначеного в цьому пункті семиденного строку.

За п. 5.9. договору кожна партія товару передається на підставі акту приймання металів чорних (вторинних).

Відповідно до п. 6.4. договору у випадку невиконання зобов»язань, передбачених п. 4.2. договору, постачальник зобов»язаний повернути покупцеві суму не отовареної передплати, протягом 5 (п»яти) банківських днів з моменту порушення зобов»язань і сплатити штраф у той же термін у розмірі 5% від суми не отовареної передплати.

Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами та скріплення печатками і діє до 31.12.2019, але в будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх обов»язків за договором (п. 9.1. договору).

Специфікаціями до договору сторони узгодили характеристику виду лому, засмічення (%), ціну за тонну, умови поставки, термін поставки. Зокрема, датою поставки приймається дата оформлення приймально-здавального акту; термін поставки: лютий - травень 2019, з 01.06.2019, з 24.06.2019, з 01.07.2019 до зміни ціни (т. 2, а.с. 55-77).

Позивач , на підставі виставлених відповідачем рахунків на оплату № 29 від 12.02.2019 та № 30 від 13.02.2019, здійснив попередню оплату у загальному розмірі 9 500 000 грн. 00 коп. , що підтверджується платіжними дорученнями № 678 від 12.02.2019 на суму 500 000 грн. 00 коп., № 749 від 14.02.2019 на суму 4 500 000 грн. 00 коп., № 757 від 14.02.2019 на суму 4 500 000 грн. 00 коп. (т. 3, а.с. 25-29).

Однак, у період з 01.02.2019 по 31.07.2019 відповідач поставив позивачу товар на загальну суму 5 294 656 грн. 95 коп., що підтверджується актами приймання металів чорних (вторинних) та товарно-транспортними накладними, а саме:

- акт № 1442/0111-ПП від 19.02.2019 на суму 161 695 грн. 05 коп. та накладна № 1502 від 15.02.2019;

- акт № 1443/0111-ПП від 19.02.2019 на суму 136 294 грн. 95 коп. та накладна № 1502/1 від 15.02.2019;

- акт № 1533/0111-ПП від 19.02.2019 на суму 141 190 грн. 50 коп. та накладна № 1802 від 18.02.2019;

- акт № 1755/0111-ПП від 25.02.2019 на суму 45 959 грн. 25 коп. та накладна № 2302 від 23.02.2019;

- акт № 1875/0111-ПП від 27.02.2019 на суму 102 393 грн. 00 коп. та накладна № 2502 від 25.02.2019;

- акт № 1874/0111-ПП від 28.02.2019 на суму 161 610 грн. 75 коп. та накладна № 2502/1 від 25.02.2019;

- акт № 1992/0111-ПП від 28.02.2019 на суму 124 020 грн. 60 коп. та накладна № 2702/1 від 27.02.2019;

- акт № 1905/0111-ПП від 28.02.2019 на суму 159 354 грн. 60 коп. та накладна № 2602 від 26.02.2019;

- акт № 2037/0111-ПП від 04.03.2019 на суму 136 294 грн. 95 коп. та накладна № 2802 від 28.02.2019;

- акт № 2376/0111-ПП від 07.03.2019 на суму 76 585 грн. 50 коп. та накладна № 0603 від 06.03.2019;

- акт № 2600/0111-ПП від 12.03.2019 на суму 39 647 грн. 25 коп. та накладна № 11/03 від 11.03.2019;

- акт № 2735/0111-ПП від 12.03.2019 на суму 166 728 грн. 75 коп. та накладна № 1203/3 від 12.03.2019;

- акт № 2780/0111-ПП від 13.03.2019 на суму 132 226 грн. 50 коп. та накладна № 1303/5 від 13.03.2019;

- акт № 2511/0111-ПП від 14.03.2019 на суму 127 922 грн. 85 коп. та накладна № 0703/1 від 07.03.2019;

- акт № 2760/0111-ПП від 14.03.2019 на суму 124 015 грн. 50 коп. та накладна № 1303/4 від 13.03.2019;

- акт № 2736/0111-ПП від 15.03.2019 на суму 118 629 грн. 00 коп. та накладна № 1203/2 від 12.03.2019;

- акт № 3111/0111-ПП від 18.03.2019 на суму 149 959 грн. 50 коп. та накладна № 1803/2 від 18.03.2019;

- акт № 3226/0111-ПП від 21.03.2019 на суму 122 601 грн. 60 коп. та накладна № 1903/1 від 19.03.2019;

- акт № 3348/0111-ПП від 21.03.2019 на суму 154 585 грн. 50 коп. та накладна № 2103/3 від 21.03.2019;

- акт № 3227/0111-ПП від 22.03.2019 на суму 112 437 грн. 00 коп. та накладна № 1803/4 від 18.03.2019;

- акт № 3771/0111-ПП від 29.03.2019 на суму 50 370 грн. 25 коп. та накладна № 2803/2 від 28.03.2019;

- акт № 3772/0111-ПП від 29.03.2019 на суму 27 841 грн. 50 коп. та накладна № 2803 від 28.03.2019;

- акт № 4070/0111-ПП від 09.04.2019 на суму 26 964 грн. 50 коп. та накладна № 0104/3 від 01.04.2019;

- акт № 4416/0111-ПП від 09.04.2019 на суму 147 193 грн. 80 коп. та накладна № 0404/1 від 04.04.2019;

- акт № 4487/0111-ПП від 09.04.2019 на суму 56 164 грн. 75 коп. та накладна № 0604 від 06.04.2019;

- акт № 4229/0111-ПП від 09.04.2019 на суму 125 715 грн. 00 коп. та накладна № 0204/7 від 02.04.2019;

- акт № 4688/0111-ПП від 09.04.2019 на суму 167 480 грн. 00 коп. та накладна № 0904/2 від 09.04.2019;

- акт № 4414/0111-ПП від 12.04.2019 на суму 141 097 грн. 45 коп. та накладна № 0404/2 від 04.04.2019;

- акт № 4729/0111-ПП від 12.04.2019 на суму 153 615 грн. 00 коп. та накладна № 0904/5 від 09.04.2019;

- акт № 4731/0111-ПП від 12.04.2019 на суму 129 888 грн. 75 коп. та накладна № 0904/6 від 09.04.2019;

- акт № 4732/0111-ПП від 12.04.2019 на суму 123 020 грн. 10 коп. та накладна № 0904/7 від 09.04.2019;

- акт № 4081/0111-ПП від 17.04.2019 на суму 51 083 грн. 50 коп. та накладна № 0104 від 01.04.2019;

- акт № 5333/0111-ПП від 19.04.2019 на суму 178 623 грн. 75 коп. та накладна № 1704/6 від 17.04.2019;

- акт № 5334/0111-ПП від 19.04.2019 на суму 164 160 грн. 00 коп. та накладна № 1704/5 від 17.04.2019;

- акт № 5403/0111-ПП від 22.04.2019 на суму 101 103 грн. 75 коп. та накладна № 1804/2 від 18.04.2019;

- акт № 5748/0111-ПП від 27.04.2019 на суму 123 640 грн. 00 коп. та накладна № 2304/6 від 23.04.2019;

- акт № 5749/0111-ПП від 27.04.2019 на суму 145 277 грн. 00 коп. та накладна № 2304/5 від 23.04.2019;

- акт № 5761/0111-ПП від 30.04.2019 на суму 22 327 грн. 00 коп. та накладна № 2404/2 від 24.04.2019;

- акт № 6511/0111-ПП від 13.05.2019 на суму 137 619 грн. 75 коп. та накладна № 0705/9 від 07.05.2019;

- акт № 6757/0111-ПП від 15.05.2019 на суму 40 035 грн. 00 коп. та накладна № 1105/2 від 11.05.2019;

- акт № 6538/0111-ПП від 15.05.2019 на суму 82 384 грн. 75 коп. та накладна № 0705/8 від 07.05.2019;

- акт № 6835/0111-ПП від 15.05.2019 на суму 37 995 грн. 00 коп. та накладна № 1305/2 від 13.05.2019;

- акт № 7912/0111-ПП від 28.05.2019 на суму 164 359 грн. 00 коп. та накладна № 2705/7 від 27.05.2019;

- акт № 8407/0111-ПП від 04.06.2019 на суму 24 541 грн. 00 коп. та накладна № 0406/2 від 04.06.2019;

- акт № 8479/0111-ПП від 05.06.2019 на суму 156 283 грн. 75 коп. та накладна № 0406/2 від 04.06.2019;

- акт № 9976/0111-ПП від 27.06.2019 на суму 77 662 грн. 25 коп. та накладна № 2606/3 від 26.06.2019;

- акт № 10341/0111-ПП від 04.07.2019 на суму 144 057 грн. 75 коп. та накладна № 0407/1 від 04.07.2019 (т. 2, а.с. 78-150, т. 3, а.с. 1-21).

Позивач зазначає, що товар на залишок передплати у розмірі 4 205 343 грн. 05 коп. відповідач у визначений договором строк не поставив, попередню оплату не повернув.

На підставі п. 6.4. договору позивач нарахував та просить суд стягнути з відповідача штраф у розмірі 210 267 грн. 15 коп.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, оцінивши докази в їх сукупності, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню з таких підстав.

Відносини, що виникли між сторонами у справі на підставі договору поставки, є господарськими зобов`язаннями, тому, згідно положень ст.ст. 4, 173-175 і ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, до цих відносин мають застосовуватися відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

Відповідно до ч. 1 ст. 712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов"язується передати у встановлений строк товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов"язаних з особистими, сімейними, домашніми або іншим подібним використанням, а покупець зобов"язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно з ч. 2 ст. 712 Цивільного кодексу України до договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

За ст. 662 Цивільного кодексу України продавець зобов`язаний передати покупцеві товар, визначений договором купівлі-продажу. Продавець повинен одночасно з товаром передати покупцеві його приналежності та документи (технічний паспорт, сертифікат якості тощо), що стосуються товару та підлягають переданню разом із товаром відповідно до договору або актів цивільного законодавства.

Статтею 663 Цивільного кодексу України передбачено, що продавець зобов`язаний передати товар покупцеві у строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо зміст договору не дає змоги визначити цей строк, - відповідно до положень статті 530 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 664 Цивільного кодексу України обов`язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент:

1) вручення товару покупцеві, якщо договором встановлений обов`язок продавця доставити товар;

2) надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві за місцезнаходженням товару.

Частиною 1 ст. 670 Цивільного кодексу України унормовано, що якщо продавець передав покупцеві меншу кількість товару, ніж це встановлено договором купівлі-продажу, покупець має право вимагати передання кількості товару, якої не вистачає, або відмовитися від переданого товару та його оплати, а якщо він оплачений, - вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми.

За приписами ч. 1 ст. 693 Цивільного кодексу України якщо договором встановлений обов`язок покупця частково або повністю оплатити товар до його передання продавцем (попередня оплата), покупець повинен здійснити оплату в строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо такий строк не встановлений договором, - у строк, визначений відповідно до статті 530 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 693 Цивільного кодексу України якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Отже, зі змісту зазначеної норми права можна зробити висновок, що умовою її застосування є неналежне виконання продавцем свого зобов`язання зі своєчасного передання товару покупцю. А у разі настання такої умови покупець має право діяти альтернативно: або вимагати передання оплаченого товару від продавця, або вимагати повернення суми попередньої оплати.

Можливість обрання певного визначеного варіанта правової поведінки боржника є виключно правом покупця, а не продавця.

У цьому зв`язку, позивачем обрано такий варіант поведінки як повернення суми попередньої оплати товару шляхом пред`явлення вимоги у визначеній законом процесуальній формі - формі позову.

За встановлених обставин, зважаючи на те, що грошові кошти в сумі 4 205 343 грн. 05 коп. були перераховані позивачем на виконання умов договору, у той час як відповідачем свої зобов`язання виконані не були, доказів повернення суми передплати чи поставки на вказану суму товару матеріали справи не містять, відповідно до частини 2 статті 693 Цивільного кодексу України у позивача виникло право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати від відповідача, який одержав суму попередньої оплати товару і не поставив його у встановлений строк, тому позовні вимоги в частині стягнення з відповідача суми передплати у розмірі 4 205 343 грн. 05 коп. є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Згідно з ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 Цивільного кодексу України).

Відповідно до приписів ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим до виконання.

Згідно з ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Статтею 599 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

За ч. 1 ст. 216 Господарського кодексу України учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Згідно з ч. 1 ст. 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

За ч. 4 ст. 231 Господарського кодексу України у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов`язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов`язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Відповідно до п. 6.4. договору у випадку невиконання зобов»язань, передбачених п. 4.2. договору, постачальник зобов»язаний повернути покупцеві суму не отовареної передплати, протягом 5 (п»яти) банківських днів з моменту порушення зобов»язань і сплатити штраф у той же термін у розмірі 5% від суми не отовареної передплати.

Перевіркою виконаного позивачем розрахунку штрафу порушень чинного законодавства і умов договору судом не встановлено, у зв»язку з чим штраф у розмірі 210 267 грн. 15 коп. підлягає стягненню з відповідача.

Згідно зі ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень (ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України).

Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи (ч. 3 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України).

За приписами ст. 76 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ч. 1 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Згідно зі ст. ст. 78, 79 Господарського процесуального кодексу України достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи. Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

За встановлених обставин, відповідач неналежним чином виконав свої договірні зобов`язання, чим порушив умови укладеного із позивачем договору і вищевказані приписи чинного законодавства, тому позовні вимоги щодо стягнення з відповідача 4 205 343 грн. 05 коп. - попередньої оплати, 210 267 грн. 15 коп. - штрафу є обґрунтованими і підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати позивача зі сплати судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 2, 73, 74, 76-79, 86, 91, 129, 232, 233, 236-238, 240, 241, 327 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Інноватор Сістемс" (51900, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, пров. Копровий, 165, код ЄДРПОУ 41361421) на користь Акціонерного товариства "Інтерпайп Дніпропетровський втормет" (49124, м. Дніпро, вул. Липова, 1, код ЄДРПОУ 00191454) 4 205 343 грн. 05 коп. (чотири мільйона двісті п»ять тисяч триста сорок три грн. 05 коп.) попередньої оплати, 210 267 грн. 15 коп. (двісті десять тисяч двісті шістдесят сім грн. 15 коп.) штрафу та 66 234 грн. 15 коп. (шістдесят шість тисяч двісті тридцять чотири грн. 15 коп.) витрат зі сплати судового збору.

Наказ видати після набрання судовим рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення двадцятиденного строку з дня складання повного судового рішення і може бути оскаржено до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області.

Повне рішення складено 05.03.2020

Суддя І.А. Рудь

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено09.03.2020

Судовий реєстр по справі —904/4994/19

Судовий наказ від 25.03.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Рудь Ірина Анатоліївна

Рішення від 05.03.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Рудь Ірина Анатоліївна

Ухвала від 06.02.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Рудь Ірина Анатоліївна

Ухвала від 21.01.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Рудь Ірина Анатоліївна

Ухвала від 22.12.2019

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Рудь Ірина Анатоліївна

Ухвала від 25.11.2019

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Рудь Ірина Анатоліївна

Ухвала від 04.11.2019

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Рудь Ірина Анатоліївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні