Ухвала
від 26.02.2020 по справі 914/21/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

27.02.2020 Справа № 914/21/20

Господарський суд Львівської області у складі судді Гоменюк З.П., при секретарі Зусько І.С., розглянувши матеріали справи

за позовом Львівської міської громадської організації Студія активного дозвілля , м.Львів

до відповідача Управління комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міської ради, м.Львів

про зобов`язання укласти договори купівлі-продажу об`єкта малої приватизації способом викупу

за участю представників:

від позивача: Туркоцьо Н.І.;

від відповідача: Мартиняк Р.М.

ВСТАНОВИВ

На розгляд Господарського суду Львівської області надійшла позовна заява Львівської міської громадської організації Студія активного дозвілля до Управління комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міської ради про зобов`язання укласти договори купівлі-продажу об`єкта малої приватизації способом викупу.

Ухвалою господарського суду Львівської області від 08.01.2020 р. позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 20.01.2020 р.

20.01.2020 р. від позивача надійшло клопотання (вх.№3078/20) про відкладення розгляду справи у зв`язку з перебуванням представника у відпустці.

Ухвалою суду від 20.01.2020 р., занесеною до протоколу судового засідання від 20.01.2020 р., розгляд справи відкладено на 27.02.2020 р.

29.01.2020 р. відповідач подав відзив на позовну заяву (вх.№5285/20), в якому просив суд відмовити в задоволенні позову та до якого долучив копію висновку про вартість майна, наказу про його затвердження, ухвали Львівської міської ради та листа Управління комунальної власності.

07.02.2020 р. надійшла заява (вх.№6539/20), в якій позивач повідомив суд про зміну юридичної адреси та просив розглянути справу з врахуванням уточнених позовних вимог, а саме: в частині зазначення в долучених до позовної заяви проектах договорів купівлі-продажу об`єкта малої приватизації способом викупу та в тексті позовної заяви юридичної адреси Львівської міської громадської організації Студія активного дозвілля : 79035, Львівська обл., м.Львів, вул.Зелена, буд.102.

20.02.2020 р. позивач подав відповідь на відзив (вх.№9038/20) з долученими копіями договору оренди, висновку про вартість майна, ухвали Львівської міської ради та протоколу загальних зборів, а також клопотання про витребування доказів (вх.№9041/20) з долученою копією інформаційного запиту.

В судовому засіданні 27.02.2020 р. представник позивача підтримав подане клопотання про витребування доказів.

У вказаному клопотанні позивач звертає увагу на те, що реалізація його права на приватизацію може бути здійснена шляхом укладення двох окремих договорів купівлі-продажу об`єкта малої приватизації способом викупу стосовно окремих об`єктів нерухомого майна (двох будівель), а в поданому відповідачем висновку про вартість майна зазначена загальна вартість цих двох об`єктів, проте інформація про вартість кожної будівлі окремо міститься в звіті про оцінку майна, частиною якого і є висновок про вартість майна.

Позивач ствердив, що оцінювач відмовив йому у наданні копії такого звіту у зв`язку з тим, що позивач не є стороною договору про оцінку майна, а відповідач не надав офіційної відповіді на запит позивача про одержання такого документу.

З огляду на це, а також враховуючи, що у позивача відсутня можливість отримання цього звіту самостійно, а на підставі зазначеного звіту можна встановити правомірність зазначення позивачем в запропонованих проектах договорів ціни викупу об`єктів, позивач просив суд витребувати у відповідача копію звіту про оцінку майна: об`єктів нежитлової нерухомості - будівлі А-2 та будівлі Б-1 , розташованих за адресою: м.Львів, вул.Брюховицька, 208, станом на 30.04.2019 р.

При цьому позивач зазначив, що таке клопотання не було заявлено разом з поданням позовної заяви, оскільки позивач очікував, що його інформаційний запит про надання копії звіту буде задоволено відповідачем, а крім того на момент подання позовної заяви позивачу не було відомо, що відповідач оспорюватиме ціну викупу об`єкта приватизації.

Присутній в судовому засіданні 27.02.2020 р. представник відповідача заперечив проти задоволення клопотання про витребування доказів.

Розглянувши клопотання про витребування доказів, суд вважає за необхідне його задоволити з огляду на наступне.

Предметом позовних вимог у справі є зобов`язання відповідача протягом двох тижнів з моменту набрання законної сили судовим рішенням по цій справі укласти з позивачем договори купівлі-продажу об`єкта малої приватизації способом викупу, а саме: будівлі літ. А-2 загальною площею 385,9 кв.м., та будівлі літ. Б-1 загальною площею 38,2 кв.м., що знаходяться за адресою: м.Львів, вул.Брюховицька, будинок 208.

Позивач просить суд зобов`язати відповідача укласти вказані договори в запропонованій редакції, долучаючи окремі проекти договорів купівлі-продажу щодо кожної з будівель (об`єктів продажу). У вказаних проектах договорів зазначено, що вартість об`єкта продажу, визначена станом на 30.04.2019 р., становить 2808360 грн (щодо будівлі літ. А-2 загальною площею 385,9 кв.м.) та 65640 грн (щодо будівлі літ. Б-1 загальною площею 38,2 кв.м.) згідно із висновком про вартість майна, виданим ТзОВ Львів-Юрсервіс , затвердженим наказом Управління комунальної власності Департаменту економічного розвитку Львівської міської ради №988-П від 11.07.2019 р. Про затвердження висновку про вартість об`єкта оцінки (об`єкта приватизації) , а об`єкт продажу продається за 1685016 грн та 39384 грн відповідно.

Як стверджує в позовній заяві позивач, рішенням Львівської міської ради №631 від 05.07.2019 р. Про затвердження висновку суб`єкта оціночної діяльності про вартість майна, яке підлягає приватизації способом викупу було затверджено висновок суб`єкта оціночної діяльності ТзОВ Львів-Юрсервіс про вартість майна за адресою: м.Львів, вул.Брюховицька, 208, загальною площею 424,1 кв .м, вартістю 2 874 000 грн з ПДВ станом на 30.04.2019 р. та покладено на Управління обов`язок видати наказ про затвердження результату оцінки; укласти договір купівлі-продажу об`єкта за ціною згідно із затвердженим висновком, застосувавши у договорі купівлі-продажу коефіцієнт 0,6 до вартості об`єкта, визначеної суб`єктом оціночної діяльності, та встановивши істотною умовою договору функціональне призначення нежитлових приміщень - для функціонування закладу дошкільної освіти. Наказом Управління комунальної власності Департаменту

економічного розвитку Львівської міської ради №988-П від 11.07.2019 р. Про затвердження висновку про вартість об`єкта оцінки (об`єкта приватизації) затверджено зазначений вище висновок суб`єкта оціночної діяльності ТзОВ Львів-Юрсервіс .

Позивач вважає, що вищезазначені нежитлові приміщення загальною площею 424,1 кв. м. (літ. А-2 Б-1 ) за адресою: вул.Брюховицька, 208 у м.Львові є об`єктом комунальної власності м.Львова, що підлягає приватизації способом викупу. Разом з тим в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно ці нежитлові приміщення зареєстровано як об`єкти речових прав з присвоєнням їм окремих реєстраційних номерів, тобто об`єкт приватизації включає в себе два об`єкти нерухомого майна за однією адресою, набувати які позивач вважає за можливе шляхом укладення двох окремих договорів купівлі-продажу.

Відповідно до ч.1 ст.4 Закону України Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні , професійною оціночною діяльністю є діяльність оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності, визнаних такими відповідно до положень цього Закону, яка полягає в організаційному, методичному та практичному забезпеченні проведення оцінки майна, розгляді та підготовці висновків щодо вартості майна.

Згідно з ч.1 ст.12 Закону, звіт про оцінку майна є документом, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна суб`єктом оціночної діяльності-суб`єктом господарювання відповідно до договору.

Отже, висновки про вартість майна, зроблені оцінювачем, містяться у звіті про оцінку майна.

Оскільки ціна договору є його істотною умовою, а в матеріалах справи відсутні достатні дані, на підставі яких суд може переконатися у правомірності вимог позивача про зобов`язання укласти договори купівлі-продажу щодо кожного з об`єктів саме за такими цінами, в суду існує необхідність дослідити звіт про оцінку майна, в якому визначено вартість цих об`єктів.

Таким чином, суд вважає, що даний доказ містити відомості про обставини, що входять до предмету доказування при розгляді даної справи та мають бути встановлені судом.

Відповідно до ч.ч.1- 2 ст.81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Неможливість подання позивачем клопотання про витребування доказів разом з позовною заявою випливає з того, що позивач дізнався про ненадання на його запит доказу відповідачем вже після звернення з позовною заявою, в якій зазначав про звернення з таким запитом.

Суд вважає, що позивач не в змозі самостійно отримати доказ, про витребування якого він просить суд, у зв`язку з тим, що ЛМГО Студія активного дозвілля не є та не була стороною договору, який укладався між відповідачем та суб`єктом оціночної діяльності щодо оцінки об`єкту приватизації, а заходи, яких його представник вживав для отримання доказів, були безрезультатними.

На переконання суду, даним доказом повинен володіти відповідач як сторона укладеного договору, якій оцінювач мав передати документальний результат вчинення дій з оцінки майна.

Відповідно до ч.ч.4, 7- 9 ст.81 ГПК України, у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Враховуючи неможливість отримання доказу самостійно позивачем, а також необхідність дослідження інформації, що може мати значення при вирішенні спору, суд вважає підставним задоволення клопотання позивача та витребування звіту про оцінку майна.

Відповідно до ч.3 ст.177 ГПК України, підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки для розгляду справи по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Статтею 182 ГПК України встановлено питання, які мають бути вирішені та з`ясовані в підготовчому засіданні, серед яких є і питання про витребування додаткових доказів.

У відповідності до п.3 ч.2 ст.183 ГПК України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

З огляду на вищевикладене та беручи до уваги необхідність витребування доказів, з метою надання можливості для реалізації всіх завдань підготовчого провадження, суд вважає за необхідне продовжити строк підготовчого провадження та відкласти підготовче засідання.

Керуючись ст.ст.81, 177, 182, 183, 234, 235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Задоволити клопотання Львівської міської громадської організації Студія активного дозвілля про витребування доказів.

2. Витребувати в Управління комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міської ради:

- копію звіту про оцінку майна: об`єктів нежитлової нерухомості (будівлі А-2 та будівлі Б-1 ), розташованих за адресою: м.Львів, вул.Брюховицька, 208, станом на 30.04.2019 р.

3. Встановити Управлінню комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міської ради строк для надання витребуваних доказів до 16.03.2020 р. У випадку неможливості подати докази, які витребовує суд, або неможливості подати такі докази у встановлені строки - повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

4. Продовжити строк підготовчого провадження у справі.

5. Відкласти підготовче засідання на 23.03.20 о 15:30 год.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Львівської області за адресою: 79014, м.Львів, вул.Личаківська, 128, зал судових засідань №3 (2-й поверх).

6. Зобов`язати учасників справи забезпечити явку повноважних представників в судове засідання.

Ухвала набирає законної сили в порядку ст.235 ГПК України та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

В судовому засіданні 27.02.2020 р. оголошено вступну та резолютивну частини ухвали. Повний текст складено 03.03.2020 р.

Суддя Гоменюк З.П.

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено09.03.2020

Судовий реєстр по справі —914/21/20

Постанова від 20.10.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Случ О.В.

Ухвала від 08.10.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Случ О.В.

Ухвала від 24.09.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Случ О.В.

Постанова від 28.07.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Случ О.В.

Ухвала від 23.07.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Случ О.В.

Ухвала від 19.07.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Случ О.В.

Ухвала від 09.07.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Случ О.В.

Ухвала від 03.07.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Случ О.В.

Ухвала від 23.06.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Случ О.В.

Ухвала від 28.05.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Случ О.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні