Постанова
від 24.02.2020 по справі 916/1791/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ПОСТАНОВА

про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури

"25" лютого 2020 р.м. Одеса Справа № 916/1791/19

Господарський суд Одеської області у складі суді Найфлейш В.Д,

при секретарі судового засідання Касьяновій А.В.

Розглядаючи у відкритому судовому засіданні справу № 916/1791/19

За заявою Приватного підприємства «СПМК-7» (65054, м. Одеса, Аеропорт ГА (Громадській авіації), код ЄДРПОУ 32891528) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Консолідація» (65026, м. Одеса, вул. Леха Качинського, 12, код ЄДРПОУ 33080685).

За участю представників сторін:

від ПАТ „Платинум Банк» - Шестаков Д.М., довіреність

арбітражний керуючий - Колмикова Т.О., посвідчення

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 06.08.2019р. відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Консолідація» (65026, м. Одеса, вул. Леха Качинського, 12, код ЄДРПОУ 33080685); оприлюднено на офіційному веб-порталі Верховного суду оголошення про відкриття справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Консолідація» (65026, м. Одеса, вул. Леха Качинського, 12, код ЄДРПОУ 33080685); визнано грошові вимоги Приватного підприємства «СПМК-17» (65054, м. Одеса, Аеропорт ГА (Громадській авіації), код ЄДРПОУ 32891528) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Консолідація» (65026, м. Одеса, вул. Леха Качинського, 12, код ЄДРПОУ 33080685) у розмірі 1511250 грн.; розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Консолідація» (65026, м. Одеса, вул. Леха Качинського, 12, код ЄДРПОУ 33080685) призначено арбітражного керуючого Колмикову Тетяну Олександрівну, діючого на підставі свідоцтва Міністерства юстиції України про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від 08.02.2013 року за № 85.

Ухвалою попереднього засідання суду від 03.12.2019р. зазначено розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а саме: ПП «СПМК-7» - 1511250 грн. - 4 черга (основний борг), 19210 грн. - 1 черга (судовий збір); ПАТ «Платинум Банк» - 92393644,39 грн. - 4 черга (основний борг), 3842 грн. - 1 черга (судовий збір), 41522644,67 грн. - 6 черга (штрафні санкції).

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 21.01.2020р. продовжено строк процедури розпорядження майном на 30 днів, підсумкове засідання суду призначено на « 25» лютого 2020 р. о 14:30 год.

Представники сторін були повідомлені про час та дату судового засідання належним чином, що підтверджується наявними в матеріалах справи поштовими повідомленнями.

25.02.2020р. в судовому засіданні представник ПАТ „Платинум Банк» звернувся до суду з усним клопотанням про продовження процедури розпорядження майном. Судом вказане клопотання відхиляється, оскільки строк процедури розпорядження майном вже продовжувався ухвалою від 21.01.2020р., а повторне продовження строку процедури розпорядження майном не передбачено Кодексом України з процедур банкрутства. Крім того, відповідно до ст. 49 Кодексу України з процедур банкрутства, строк процедури розпорядження майном може бути продовжено виключно на підставі рішення зборів кредиторів, яке до суду надано не було.

В судовому засіданні 25.02.2020р. судом проголошено вступну та резолютивну частини постанови.

Розглянувши матеріали справи та вислухавши представників сторін, суд встановив:

Відповідно до копій довідок Головного управління Держгеокадасту в Одеській області, Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, Головного управління регіональної статистики, Державної служби морського та річкового транспорту України, Державного космічного агентства України, ДФС України, Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області, Головного управління держпраці в Одеській області, ПАТ Національний депозитарій України , Державної архітектурно-будівельної інспекції України, ДП Український інститут інтелектуальної власності майна, інших активів, транспортних засобів за ТОВ Консолідація не значиться.

12.08.2019р. розпорядником майна ТОВ Консолідація направлено на адресу керівника запит про надання документів (вих.№02-01/297 від 12.08.2019р.), однак відповіді на запит не отримано.

Арбітражним керуючим Колмиковою Т.О. проведено пошук по відкритій спеціалізованій базі даних Винаходи і корисні моделі в Україні , відкритій базі даних Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг . За результатами пошуку відомості відсутні.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №178494563 від 22.08.2019р. будь-яке нерухоме майно не зареєстровано.

Згідно акту арбітражного керуючого Колмикової Т.О. від 16.10.2019р. ТОВ Консолідація та його керівні органи за адресою: м. Одеса, вул. Леха Качинського, 12 не знаходяться, також розпорядником майна не встановлено наявність майна, що належало ТОВ Консолідація у зв`язку з чим інвентаризацію майна боржника провести не вдалося.

Відповідно до звіту за результатами проведення аналізу фінансово-господарського стану суб`єкта господарювання ТОВ Консолідація встановлено, що ознак фіктивного банкрутства, незаконних дій у разі банкрутства не виявлено, наявні ознаки доведення до банкрутства, підприємство перебуває у стані надкритичної неплатоспроможності. Згідно балансу підприємства за 2016-2018р.р. вбачається, що у 2016р. чистий прибуток становив -7043,6 тис. грн., у 2017р. - 3629,6 тис.грн. (від`ємне значення), у 2018р. 13408 тис. грн. Отже, з наведених в аналізі даних спостерігається, що підприємство в період з 2016, 2017 р. працювало збитково, у 2018 році отримало прибуток, однак фактично це не є прибутком, оскільки ТОВ "Консолідація" відобразило у своєму балансі інформацію про довгострокові фінансові інвестиції.

Клопотань від інвесторів стосовно участі у санації боржника до суду та розпоряднику майна не надходило.

Скарг на дії арбітражного керуючого не надходило.

Станом на день проведення судового засідання, 25.02.2020р. строк процедури розпорядження майном, з урахуванням продовження вказаного строку, закінчився, зборами кредиторів рішення щодо подальшої процедури банкрутства (санація, ліквідація) не прийнято, відповідно до акту від 19.02.2020р. кредитори не з`явились на збори кредиторів та засідання комітету кредиторів, хоча викликались та повідомлялись у встановленому законодавством порядку.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства, до компетенції зборів кредиторів належить прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство.

Згідно п. 3 ч. 3 ст. 49 Кодексу України з процедур банкрутства, у підсумковому засіданні господарський суд ухвалює постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Відповідно до ч. 4 ст. 49 Кодексу України з процедур банкрутства, у разі якщо зборами кредиторів у межах строку дії процедури розпорядження майном не прийнято жодного з передбачених цією статтею рішень, господарський суд за наявності ознак банкрутства протягом п`яти днів після закінчення процедури розпорядження майном боржника приймає постанову про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Відповідно до ст. 58 Кодексу України з процедур банкрутства, у випадках, передбачених цим Кодексом, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін ухвалює постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру. Суд визначає строк, протягом якого ліквідатор зобов`язаний здійснити ліквідацію боржника. Цей строк не може перевищувати 12 місяців. Неявка у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про час і місце такого засідання, не перешкоджає провадженню у справі.

Згідно ч. 2 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства, протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов`язані передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону. Ліквідатор має право замовити виготовлення дублікатів печатки та штампів у разі їх втрати.

Відповідно до ч. 3 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства, з метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов`язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, господарський суд здійснює офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-порталі судової влади України.

Приймаючи до уваги наявність в матеріалах справи доказів, що свідчать про виявлення кредиторської заборгованості та недостатності майнових активів для її задоволення та відсутність доказів погашення заборгованості боржником згідно реєстру вимог кредиторів, відсутність підстав для введення процедури санації, те, що зборами кредиторів не прийнято жодного передбаченого ст. 49 КУЗПБ рішення, а також те, що наявні ознаки банкрутства, суд вважає за необхідне визнати Товариство з обмеженою відповідальністю Консолідація банкрутом та відкрити відносно нього ліквідаційну процедуру.

При цьому, суд припиняє повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном та з метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов`язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, здійснює офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-порталі судової влади України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства у постанові про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури господарський суд призначає ліквідатора банкрута з урахуванням вимог, установлених цим Кодексом, з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.

За приписами п. 2 ч.1 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, у разі відсторонення розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, визначеного Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою, від виконання повноважень, керуючий санацією, керуючий реалізацією та ліквідатор призначаються господарським судом за клопотанням комітету кредиторів.

Приймаючи до уваги те, що комітетом кредиторів не приймалось рішення про призначення ліквідатора ТОВ Консолідація , господарський суд дійшов висновку про призначення ліквідатором ТОВ Консолідація арбітражного керуючого Колмикову Т.О., оскільки за період проведення процедури розпорядження майном, скарг на дії ліквідатора не надходило, а також відсутні заяви про участь у справі у якості ліквідатора інших арбітражних керуючих.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 28, 48,58,59,60 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

П О С Т А Н О В И В:

1. Визнати банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю «Консолідація» (65026, м. Одеса, вул. Леха Качинського, 12, код ЄДРПОУ 33080685) .

2. Відкрити ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю «Консолідація» (65026, м. Одеса, вул. Леха Качинського, 12, код ЄДРПОУ 33080685) строком на дванадцять місяців передбачену ст.ст. 58-60 Кодексу України з процедур банкрутства.

3 . Припинити процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Консолідація» (65026, м. Одеса, вул. Леха Качинського, 12, код ЄДРПОУ 33080685) та повноваження розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Колмикової Т.О.

4. Призначити ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Консолідація» (65026, м. Одеса, вул. Леха Качинського, 12, код ЄДРПОУ 33080685) арбітражного керуючого Колмикову Тетяну Олександрівну.

5. З метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов`язаннями боржника, визнаного банкрутом, здійснити офіційне оприлюднення повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю «Консолідація» (65026, м. Одеса, вул. Леха Качинського, 12, код ЄДРПОУ 33080685) банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-порталі судової влади України.

7. Скасувати арешт, накладений на майно Товариства з обмеженою відповідальністю «Консолідація» (65026, м. Одеса, вул. Леха Качинського, 12, код ЄДРПОУ 33080685) визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

8. Зобов`язати посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Консолідація» (65026, м. Одеса, вул. Леха Качинського, 12, код ЄДРПОУ 33080685) протягом п`ятнадцяти днів передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів України.

9. Зобов`язати ліквідатора банкрута після завершення усіх розрахунків із кредиторами подати до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс банкрута на затвердження.

10. Розгляд справи призначити на „25» березня 2020р. о 14:30 год.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду (м. Одеса, пр. Шевченка, 29, зал № 2 (перший поверх), тел. (0482) 307-990).

11 . Зобов`язати ліквідатора надати: звіт про проведену роботу з підтверджуючими документами, ліквідаційний баланс банкрута.

12. Зобов`язати ПП СПМК-7 надати відзив на клопотання арбітражного керуючого Колмикової Т.О. про затвердження звіту арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за час виконання повноважень розпорядника майна ТОВ Консолідація .

13. Доручити Північному апеляційному господарському суду (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1А) проведення відеоконференції з метою забезпечення участі представника ПАТ „Платинум Банк» у судовому засіданні "25" лютого 2020 р. о 14:30 год. по справі № 916/1791/19.

13. Копію ухвали надіслати: Товариству з обмеженою відповідальністю «Консолідація» (65026, м. Одеса, вул. Леха Качинського, 12), Приватному підприємству «СПМК-7» (65054, м. Одеса, Аеропорт ГА (Громадської авіації), ПАТ „Платинум Банк» (04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48), арбітражному керуючому Колмиковій Т.О. (65065, м. Одеса, а/с 61), Північному апеляційному господарському суду (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1А), Управлінню державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (м. Одеса, вул. Черняховського, 6).

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Постанова набрала законної сили негайно після її проголошення згідно ст. 235 ГПК України та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду через Господарський суд Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 20 днів згідно ст. 256 ГПК України.

Повний текст складено 05 березня 2020 р.

Суддя В.Д. Найфлейш

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено09.03.2020

Судовий реєстр по справі —916/1791/19

Ухвала від 26.11.2023

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Богатир К.В.

Ухвала від 20.10.2023

Господарське

Господарський суд Одеської області

Найфлейш В.Д.

Рішення від 28.08.2023

Господарське

Господарський суд Одеської області

Найфлейш В.Д.

Ухвала від 21.08.2023

Господарське

Господарський суд Одеської області

Найфлейш В.Д.

Ухвала від 03.07.2023

Господарське

Господарський суд Одеської області

Найфлейш В.Д.

Ухвала від 03.07.2023

Господарське

Господарський суд Одеської області

Найфлейш В.Д.

Ухвала від 14.06.2023

Господарське

Господарський суд Одеської області

Найфлейш В.Д.

Ухвала від 14.06.2023

Господарське

Господарський суд Одеської області

Найфлейш В.Д.

Ухвала від 18.05.2023

Господарське

Господарський суд Одеської області

Найфлейш В.Д.

Ухвала від 18.05.2023

Господарське

Господарський суд Одеської області

Найфлейш В.Д.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні