Ухвала
від 25.02.2020 по справі 910/17292/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

26.02.2020Справа № 910/17292/19

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю ІММЕ (49041, Дніпропетровська область, м. Дніпро, Проспект Праці, буд. 2 Т)

до 1. Акціонерного товариства Комерційний банк Приватбанк (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д)

2. Міністерства фінансів України (01008, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 12/2)

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача

1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17)

2. Національний банк України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9)

3. Кабінет Міністрів України (01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2)

про визнання недійсним договорів

Суддя Літвінова М.Є.

Представники учасників справи:

Від позивача: Ткаченко К.В.;

Від відповідача 1: Ананійчук О.А;

Від відповідача 2: Іщенко Р.А.;

Від третьої особи 1: не з`явився ;

Від третьої особи 2: не з`явився;

Від третьої особи 3: не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю ІММЕ (далі - позивач ) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" (далі - відповідач 1) та Міністерства фінансів України (далі - відповідач 2) про:

- визнати недійсним з моменту укладення Договір про придбання акцій № 20/2016 від 20 грудня 2016 року та Акт приймання-передавання за Договором про придбання акцій від 20 грудня 2016 року, що укладені між Публічним акціонерним товариством Комерційний банк "ПРИВАТБАНК", від імені якого діяв Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в особі уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Славкіної Марини Анатоліївни та Товариством з обмеженою відповідальністю ІММЕ , від імені якого діяла уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Шевченко Андрій Миколайович;

- визнати недійсним з моменту укладення Договір купівлі-продажу акцій банку № БВ- 744/16/13010-05/131 від 21 грудня 2016 року та Акт виконання зобов`язань до Договору купівлі- продажу акцій банку № БВ-744/16/13010-05/131 від 21 грудня 2016 року, що укладені між Державою в особі Міністерства фінансів України та усіма особами, які станом на 21.12.2016, були власниками простих іменних акцій ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", від імені яких діяла уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Шевченко Андрій Миколайович в інтересах та за рахунок якої діяло ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" в частині, що стосується прав та інтересів Товариства з обмеженою відповідальністю ІММЕ .

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.12.2019 відкрито провадження у справі, вирішено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження, на підставі статті 50 Господарського процесуального кодексу України залучено до участі у справу третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, підготовче засідання призначено на 15.01.2020 року.

08.01.2020 року через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідача - 1 надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач - 1 заперечив проти заявлених позовних вимог та просив суд на підставі статті 50 Господарського процесуального кодексу України залучити до участі у справу третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів - Національний Банк України.

15.01.2020 року через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника позивача надійшло клопотання про зупинення провадження у справі до набрання законної сили судовим рішення у адміністративній справі № 826/7496/17.

31.01.2020 року через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника третьої особи надійшли пояснення по справі.

У підготовчому засіданні 15.01.2020 року представник відповідача - 2 подав відзив на позовну заяву, в якому відповідач - 2 заперечив проти заявлених позовних вимог та просив суд на підставі статті 50 Господарського процесуального кодексу України залучити до участі у справу третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів - Національний Банк України та Кабінет Міністрів України.

Представник третьої особи у підготовче засідання 15.01.2020 року не з`явився, про дату та час підготовчого засідання був повідомлений належним чином, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0103052987931.

Судом у підготовчому засіданні відкладено вирішення питання щодо залучення третіх осіб - Національного Банку України та Кабінету Міністрів України до встановлення фактичних обставин справи.

Судом у підготовчому засіданні 15.01.2020 року постановлено ухвалу про відкладення підготовчого засідання до 05.02.2020 року, яку занесено до протоколу судового засідання.

Представник позивача не заперечував щодо задоволення клопотання про залучення до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідачів - Національного банку України та Кабінету міністрів України.

Представники відповідачів 1, 2 підтримали клопотання про залучення до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідачів - Національного банку України та Кабінету міністрів України.

Представник третьої особи у підготовче засідання 05.02.2020 року не з`явився, про дату та час підготовчого засідання був повідомлений належним чином, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0103053369530.

Судом у підготовчому засіданні 05.02.2020 постановлено ухвалу про задоволення клопотання відповідачів 1, 2 та залучення до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідачів - Національного Банку України та Кабінету Міністрів України; відкладення підготовчого засідання по справі № 910/17292/19 на 26.02.20 та продовження строку підготовчого провадження на тридцять днів, яку занесено до протоколу судового засідання.

19.02.2020 року через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника третьої особи - 2 надійшли пояснення по справі, в яких третя особа -1 просила суд відмовити у задоволенні позовних вимог та проводити розгляд справи у закритому судовому засіданні.

25.02.2020 року через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідача надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

Представники третіх осіб 1-3 у підготовче засідання 26.02.2020 року не з`явились, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином.

Представники відповідачів 1-2 вирішення питання щодо зупинення провадження у справі № 910/17292/19 залишили на розсуд суду.

Судом відкладено розгляд клопотання третьої особи - 2 про розгляд справи у закритому судовому засіданні до встановлення фактичних обставин справи.

Судом у підготовчому засіданні 26.02.2020 року розглянуто клопотання позивача про зупинення провадження у справі та вирішено задовольнити його, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 227 Господарського процесуального кодексу України суд зобов`язаний зупинити провадження у справі у випадках об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Зупинення провадження у справі - це тимчасове або повне припинення всіх процесуальних дій у справі, що викликане настанням зазначених у законі причин, що перешкоджають подальшому руху процесу, і щодо яких невідомо, коли вони можуть бути усунені.

Зі змісту наведеної норми випливає, що причиною зупинення провадження у справі в даному випадку є неможливість її розгляду до вирішення пов`язаної з нею іншої справи, яка розглядається іншим судом.

Господарський суд повинен зупинити провадження у справі за наявності інформації про розгляд іншої справи, незалежно від заяв учасників судового процесу. Така інформація підтверджується тільки судовими документами: ухвалами, рішеннями, постановами судів, позовними заявами, скаргами.

Для вирішення питання про зупинення провадження у справі господарський суд у кожному конкретному випадку з`ясовує, як пов`язана справа, яка розглядається господарським судом, зі справою, що розглядається іншим судом, а також те, чим обумовлюється неможливість розгляду справи.

Пов`язаність справ полягає у тому, що рішення іншого суду, який розглядає справу, встановлює обставини, які впливають на збирання та оцінку доказів у даній справі, зокрема, факти що мають преюдиціальне значення.

Неможливість розгляду справи до вирішення справи іншим судом полягає в тому, що обставини, які розглядаються іншим судом, не можуть бути встановлені господарським судом самостійно у даній справі, тобто господарський суд не може розглянути певну справу через обмеженість своєї юрисдикції щодо конкретної справи внаслідок: а) непідвідомчості; б) обмеженості предметом позову; в) неможливості розгляду тотожної справи; г) певної черговості розгляду вимог.

Як вказує позивач, у провадженні Окружного адміністративного суду міста Києва перебуває адміністративна справа № 826/7496/17 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю ІММЕ про:

- визнати протиправним та скасувати рішення Комісії з питань визначення пов`язаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами Національного банку України від 13 грудня 2016 року №105 в частині визнання Товариства з обмеженою відповідальністю ІММЕ пов`язаною з Публічним акціонерним товариством Комерційний банк "ПРИВАТБАНК" особою;

- визнати протиправним та скасувати наказ Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Соловйової Н. А. від 20 грудня 2016 року №22 "Про заборону видаткових операцій з рахунків пов`язаних осіб" в частині, що стосується Товариства з обмеженою відповідальністю ІММЕ щодо заборони будь-яких видаткових операцій - безготівкових та готівкових, у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк "ПРИВАТБАНК" та блокування рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю ІММЕ ;

- визнати протиправним та скасувати рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб "Про погодження умов придбання акцій додаткової емісії неплатоспроможності банку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" від 20 грудня 2016 року №2887 в частині, що стосується прав та інтересів Товариства з обмеженою відповідальністю ІММЕ ;

- визнати протиправним та скасувати рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб "Про здійснення розрахунково-касового обслуговування під час тимчасової адміністрації у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" від 20 грудня 2016 року №2891 в частині, що стосується прав та інтересів Товариства з обмеженою відповідальністю ІММЕ ;

- визнати протиправним та скасувати наказ Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Соловйової Н.А. "Про перерахування коштів пов`язаних осіб" від 21 грудня 2016 року №44 в частині, що стосується прав та інтересів Товариства з обмеженою відповідальністю ІММЕ ;

- визнати протиправним та скасувати Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб "Про погодження умов продажу неплатоспроможного банку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" №2893 від 20 грудня 2016 року в частині, що стосується прав та інтересів Товариства з обмеженою відповідальністю ІММЕ .

За твердженнями позивача, у випадку скасування вищевказаних рішень та наказів у вказаній адміністративній справі № 826/7496/17 буде встановлено та підтверджено відсутність правових підстав для укладення договорів, визнання недійсними яких є предметом розгляду у даній справі.

Станом на даний час доказів вирішення зазначеної адміністративної справи до суду подано не було.

Враховуючи предмет вказаного адміністративного спору, суд дійшов висновку, що існує об`єктивна неможливість розгляду судом цієї господарської справи до вирішення справи №826/7496/17 Окружним адміністративним судом міста Києва, у зв`язку з чим суд вважає за необхідне задовольнити клопотання позивача та зупинити провадження у справі № 910/17292/19 до набрання законної сили судовим рішенням у адміністративній справі № 826/7496/17.

Керуючись статтями 234,227, 229, 232 - 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Зупинити провадження у справі № 910/17292/19 до набрання законної сили судовим рішенням у адміністративній справі № 826/7496/17, що знаходиться у провадженні Окружного адміністративного суду міста Києва.

2. Запропонувати учасникам справи повідомити суд про усунення обставин, що викликали зупинення провадження у справі № 910/17292/19.

3. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена у встановленому законом порядку.

Повний текст ухвали складено та підписано 05.03.2020 року.

Суддя М.Є. Літвінова

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено09.03.2020

Судовий реєстр по справі —910/17292/19

Ухвала від 19.11.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Літвінова М.Є.

Ухвала від 30.10.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Літвінова М.Є.

Ухвала від 05.03.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Літвінова М.Є.

Ухвала від 06.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Літвінова М.Є.

Ухвала від 15.01.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Літвінова М.Є.

Ухвала від 11.12.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Літвінова М.Є.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні