Рішення
від 25.02.2020 по справі 916/3218/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"26" лютого 2020 р.м. Одеса Справа № 916/3218/19

Господарський суд Одеської області у складі судді Невінгловська Ю.М.

при секретарі судового засідання: Горнович Л.О.

за участю представників:

від позивача: Максименко О.О.(на підставі довіреності);

від відповідача: не з`явився;

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Вінагро-Фуд" (21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, буд. 6А/1);

до відповідача: Компанія BINBORO Sp. z o.o. (вул. Крашевського, 36, 30-110, Краків, Польща)

про стягнення 183161274,23 доларів США

ВСТАНОВИВ:

Суть спору: 30.10.2019 року позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Вінагро-Фуд" звернувся до Господарського суду Одеської області з позовною заявою до відповідача - Компанії OIL HOUSE Sp. z. o.o., в якій просив суд стягнути з відповідача заборгованість за придбаний товар у сумі 183161274,23 доларів США, що еквівалентно 4496609282,34 грн., а також витрати по сплаті судового збору у сумі 672 350,00 грн.

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на порушення відповідачем умов укладених контрактів в частині сплати вартості отриманого товару, що стало підставою для звернення з відповідним позовом до суду.

Ухвалою суду від 22.11.2019 року за даним позовом суддею Невінгловською Ю.М. було відкрито провадження у справі №916/3218/19 за правилами загального позовного провадження із призначенням підготовчого засідання на 11.12.2019 року.

У судовому засіданні від 11.12.2019 року в порядку п.3 ч.2 ст.183, п. 1 ч. 2 ст.202 Господарського процесуального кодексу України, судом було постановлено протокольну ухвалу про відкладення підготовчого судового засідання на 27.12.2019 року.

Ухвалою суду від 27.12.2019 року судом в порядку ст. 177 Господарського процесуального кодексу України, строк підготовчого провадження було продовжено на 15 днів до 05.02.2020 року.

Крім того, ухвалою суду від 27.12.2019 року, в порядку ст. 185 Господарського процесуального кодексу України, підготовче провадження у даній справі було закрито та призначено розгляд справи по суті на 05.02.2020 року.

05.02.2020 року до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Вінагро-Фуд" надійшло клопотання (вх. ГСОО №3033/20) про заміну первісного відповідача - Компанії OIL HOUSE Sp.z.o.o. належним відповідачем - Компанією BINBORO Sp. z o.o. В обґрунтування поданого клопотання, позивачем зазначено, що під час складання позовної заяви було допущено технічну помилку, а саме невірно зазначено найменування відповідача, при цьому належним відповідачем у справі за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Вінагро-Фуд" є Компанія BINBORO Sp. z o.o.

Ухвалою суду від 05.02.2020 року, враховуючи заявлене позивачем клопотання, з метою виконання завдань господарського судочинства, яке превалює над будь-якими міркуванням в судовому процесі, для повного та об`єктивного розгляду справи, було здійснено повернення на стадію підготовчого провадження у справі №916/3218/19 та замінено судове засідання для розгляду справи по суті підготовчим засіданням. Водночас, даною ухвалою суду за клопотанням позивача було здійснено заміну первісного відповідача - Компанію OIL HOUSE Sp.z.o.o. належним відповідачем - Компанією BINBORO Sp. z o.o. Крім того, даною ухвалою суду, в порядку ст. 177 Господарського процесуального кодексу України, строк підготовчого провадження було продовжено на 15 днів до 20.02.2020 року, а також підготовче засідання, в порядку ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, було відкладено на 12.02.2020р.

Разом з тим від відповідача - Компанії BINBORO Sp. z o.o. надійшов відзив на позовну заяву в порядку ст. 165 Господарського процесуального кодексу України вх. ГСОО №3036/20, згідно якого відповідач зазначає, що на теперішній час у нього існує прострочена заборгованість за відповідними контрактами укладеними з позивачем за поставлений (придбаний) товар - олія соняшникова українського походження (сира, нерафінована), олія соєва гідратована, нерафінована гідратована не ГМО соєва олія; шрот соняшниковий (гранульований, не гранульований, мелений), пшениця 3-го, 5-го, та/або 6-го класу. При цьому, відповідач зазначає, що така заборгованість виникла в зв`язку з тимчасовою неможливістю сплатити борг у відведені контрактами строки (3 дні від дати інвойсу).

Ухвалою суду від 12.02.2020 року, в порядку ст. 185 Господарського процесуального кодексу України, підготовче провадження у даній справі було закрито та призначено розгляд справи по суті на 18.02.2020 року.

У судовому засіданні від 18.02.2020 року судом було оголошено перерву у розгляді справи до 26.02.2020 року.

У судовому засіданні від 26.02.2020 року представник позивача позовні вимоги підтримав та просив суд позов задовольнити. При цьому позивач наполягав, що просить вважати по тексту позовної заяви відповідачем компанію BINBORO Sp. z o.o. та стягнути грошові кошти визначені у позовній заяві саме з компанії BINBORO Sp. z o.o.

Представник відповідача у судове засідання від 26.02.2020 року не з`явився, між тим, подав до суду клопотання вх. ГСОО №3647/20, в якому просив суд здійснити розгляд справи за відсутності представника. За таких обставин враховуючи, що позиція відповідача викладена у відповідному відзиві на позову заяву, який наявний в матеріалах справи, суд вважає за можливе розглянути справу без участі представника відповідача.

В судовому засіданні від 26.02.2020р. судом було оголошено вступну та резолютивну частини рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено 06.03.2020 року.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши належність, допустимість доказів, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності, повно, всебічно і об`єктивно з`ясувавши обставини справи, суд дійшов таких висновків:

Відповідно до статті 365 Господарського процесуального кодексу України іноземні суб`єкти господарювання мають такі самі процесуальні права і обов`язки, що і суб`єкти господарювання України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Згідно до ст.3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила судочинства, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, іншими законами України, застосовуються правила міжнародного договору.

При цьому правовідносини, пов`язані з усіма видами зовнішньоекономічної діяльності в Україні, регулюються положеннями Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", а питання, що виникають у сфері приватноправових відносин з іноземним елементом (хоча б один учасник правовідносин є іноземцем, особою без громадянства або іноземною особою; об`єкт правовідносин знаходиться на території іноземної держави; юридичний факт, який впливає на виникнення, зміну або припинення правовідносин, мав чи має місце на території іноземної держави), у тому числі й питання підсудності судам України справ з іноземним елементом, вирішуються згідно із Законом України "Про міжнародне приватне право".

Закон України "Про міжнародне приватне право" (пункт 1 частини 1 статті 1) визначає приватноправові відносини як відносини, які ґрунтуються на засадах юридичної рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності, суб`єктами яких є фізичні та юридичні особи.

Згідно зі статтею 38 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" спори, що виникають між суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності, іноземними суб`єктами господарської діяльності у процесі такої діяльності можуть розглядатися судами України, а також за згодою сторін спору Міжнародним комерційним арбітражним судом та Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України та іншими органами вирішення спору, якщо це не суперечить чинним законам України або передбачено міжнародними договорами України.

За статтею 76 Закону України "Про міжнародне приватне право" суди можуть приймати до свого провадження і розглядати будь-які справи з іноземним елементом, зокрема у випадку, якщо сторони передбачили своєю угодою підсудність справи з іноземним елементом судам України, крім випадків виключної підсудності у справах з іноземним елементом, передбачених у статті 77 цього Закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України "Про міжнародне приватне право" право, що підлягає застосуванню до приватноправових відносин з іноземним елементом, визначається згідно з колізійними нормами та іншими положеннями колізійного права цього Закону, інших законів, міжнародних договорів України.

Частиною 1 статті 5 Закону України "Про міжнародне приватне право" визначено, що у випадках, передбачених законом, учасники (учасник) правовідносин можуть самостійно здійснювати вибір права, що підлягає застосуванню до змісту правових відносин.

У відповідно до ст. 43 розділу VI "Колізійні норми щодо договірних зобов`язань" Закону "Про міжнародне приватне право" сторони договору згідно із статтями 5 та 10 цього Закону можуть обрати право, що застосовується до договору, крім випадків, коли вибір права прямо заборонено законами України.

Згідно розділу укладених між сторонами у справі контрактів „Арбітраж» сторони визначили, що у випадку виникнення спірних питань, розбіжностей чи вимог, у тому числі, які відноситься його тлумаченню, виконанню, порушенню, припиненню чи недійсності, при вирішенні яких сторони не можуть дійти згоди, підлягають вирішенню в Господарському суді Одеської області згідно норм матеріального та процесуального, а також діючого законодавства. При розгляді спору у даному суді та до цього контракту в цілкому застосовуються норми матеріального та процесуального права України, мовою арбітражу є російська.

Отже, зазначений спір підлягає до розгляду Господарським судом Одеської області, а до правовідносин між сторонами у даній справі, повинно бути застосоване законодавство України.

Вирішуючи спір по суті суд зазначає таке:

Відповідно до ст. 175 Господарського кодексу України, майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов`язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов`язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

У відповідності до ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Згідно з частиною 2 статті 509 Цивільного кодексу України, зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 Цивільного кодексу України.

Положеннями п.1 ч.2 ст.11 Цивільного кодексу України встановлено, що однією із підстав виникнення цивільних прав та обов`язків є договір, а в силу вимог ч.1 ст.629 Цивільного кодексу України, договір є обов`язковим для виконання сторонами.

У відповідності до ст. 626 Цивільного кодексу України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Статтею 712 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. Водночас вимогами ч.2 ст.712 Цивільного кодексу України встановлено, що до договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Як встановлено матеріалами справи 10.01.2019р. між ТОВ „Вінагро-Фуд» (надалі продавець) та компанією BINBORO Sp. z o.o. (надалі - покупець) було укладено контракт №B/SFO1001V, відповідно до умов якого згідно договору комісії №В/19-0201 від 02.01.2019 р., продавець продає, а покупець купує наступний товар: олію соняшникову сиру нерафіновану, українського походження, наливом. Ціна складає 628 доларів США за 1 метричну тону. Загальна сума контракту складає 1067600,00 доларів США (+/-15%). Валюта контракту та платежу - долари США. Продавець постачає товар на умовах СРТ Ізмаїльський морський торгівельний порт, згідно умов поставки „Інкотермс-2010» . Датою поставки товару вважається дата штампу про приймання товару портом, яка зазначена в товарно-транспортній накладній. Покупець шляхом банківський переказу здійснює 100% оплати на розрахунковий рахунок продавця протягом 3-х календарних днів з дати інвойсу та акта приймання-передачі товару від продавця покупцю.

Матеріалами справи також підтверджується, що між ТОВ „Вінагро-Фуд» , як продавцем, та компанією BINBORO Sp. z o.o., як покупцем було укладено численну кількість контрактів на поставку товарів, які за своїм змістом є майже ідентичні контракту №B/SFO1001V від 10.01.2019р., а саме: контракт №B/SFO1101Е від 11.01.2019р. на суму 628000,00 доларів США; контракт №B/SFO2002-1V від 20.02.2019р. на суму 1300000,00 доларів США; контракт №B/SFO2002-2AL від 20.02.2019р. на суму 455000.00 доларів США; контракт №RSM0907.1 від 09.07.2019р. на суму 418000,00 доларів США; контракт №SFM0603 від 06.03.2019р. на суму 585000,00 доларів США; контракт №SFM0605 від 06.05.2019р. на суму 864000,00 доларів США; контракт №SFM0801.1C від 08.01.2019р. на суму 260000,00 доларів США; контракт №SFM2103 від 21.03.2019р. на суму 376000,00 доларів США; контракт №SFM2302.1 від 23.02.2019р. на суму 591000,00 доларів США; контракт №SFM1104.2 від 11.04.2019р. на суму 973500,00 доларів США; контракт V-B/010319F від 01.03.2019р. на суму 130800,00 доларів США; контракт V-B/020519F від 02.05.2019р. на суму 100480,00 доларів США; контракт V-B/07179C від 21.01.2019р. на суму 191700,00 доларів США; контракт V-B/07347F від 18.03.2019р. на суму 653000,00 доларів США; контракт V-B/080219E від 08.02.2019р. на суму 653000,00 доларів США; контракт V-B/09012019-O від 02.01.2019р. на суму310000,00 доларів США; контракт V-B/090719C від 09.07.2019р. на суму 1518300,00 доларів США; контракт V-B/09GPI від 02.01.2019р. на суму 93000,00 доларів США; контракт V-B/09КХ від 18.01.2019р. на суму 768000,00 доларів США; контракт V-B/09V від 02.01.2019р. на суму 217000,00 доларів США; контракт V-B/09ФМКХ від 19.01.2019р. на суму 384000,00 доларів США; контракт V-B/120219ОК від 12.02.2019р. на суму 786000,00 доларів США; контракт V-B/13022019С від 11.02.2019р. на суму 1318000,00 доларів США; контракт V-B/1188С від 01.02.2019р. на суму 326500,00 доларів США; контракт V-B/140519С від 14.05.2019р. на суму 1326000,00 доларів США; контракт V-B/150219С від 01.03.2019р. на суму 1968000,00 доларів США; контракт V-B/150219-О від 15.02.2019р. на суму 131000,00 доларів США; контракт V-B/1503С від 22.03.2019р. на суму 1947000,00 доларів США; контракт V-B/1541F від 18.02.2019р. на суму 655000,00 доларів США; контракт V-B/170619V від 17.06.2019р. на суму 1021500,00 доларів США; контракт V-B/180219F від 18.02.2019р. на суму 328000,00 доларів США; контракт V-B/190219-1F від 19.02.2019р. на суму 649000,00 доларів США (з урахуванням додаткової угоди від 20.03.2019р. до контракту V-B/190219-1F від 19.02.2019р.; контракт V-B/190219-2F від 19.02.2019р. на суму 519200,00 доларів США; контракт V-B/190219-OR від 19.02.2019р. на суму 64900,00 доларів США; контракт V-B/1904F від 16.04.2019р. на суму 63300,00 доларів США; контракт V-B/2071-2F від 18.01.2019р. на суму 188100,00 доларів США; контракт V-B/2072-73-O від 11.01.2019р. на суму 80600,00 доларів США; контракт V-B/2114F від 07.03.2019р. на суму 1096500,00 доларів США; контракт V-B/2115C від 11.03.2019р. на суму 259600,00 доларів США; контракт V-B/220219F від 22.02.2019р. на суму 1312000,00 доларів США; контракт V-B/27122018F від 26.12.2018р. на суму 1357400,00 доларів США; контракт V-B/27122018K від 02.01.2019р. на суму 279000,00 доларів США; контракт V-B/27122018KG від 02.01.2019р. на суму 217000,00 доларів США; контракт V-B/2717KG від 18.03.2019р. на суму 324500,00 доларів США; контракт V-B/30C від 11.02.2019р. на суму 1642500,00 доларів США; контракт V-B/30C від 11.02.2019р. на суму 1642500,00 доларів США; контракт V-B/32C від 18.02.2019р. на суму 981000,00 доларів США; контракт V-B/34F від 18.02.2019р. на суму 784800,00 доларів США; контракт V-B/3820ZNK від 18.04.2019р. на суму 327500,00 доларів США; контракт V-B/3895ET від 16.04.2019р. на суму 326500,00 доларів США; контракт V-B/3998KX від 17.04.2019р. на суму 655000,00 доларів США; контракт V-B/4108KX від 22.04.2019р. на суму 1310000,00 доларів США; контракт V-B/4228ET від 25.04.2019р. на суму 326500,00 доларів США; контракт V-B/4229SMZ від 16.04.2019р. на суму 326500,00 доларів США; контракт V-B/4303C від 13.05.2019р. на суму 331000,00 доларів США; контракт V-B/4660V від 15.05.2019р. на суму 680000,00 доларів США; контракт V-B/5332-1AL від 07.06.2019р. на суму 345000,00 доларів США; контракт V-B/5332AL від 29.05.2019р. на суму 343500,00 доларів США; контракт V-B/53C від 01.04.2019р. на суму 639000,00 доларів США; контракт V-B/5711AL від 25.06.2019р. на суму 351500,00 доларів США; контракт V-B/572193C від 18.01.2019р. на суму 628000,00 доларів США; контракт V-B/572197C від 21.01.2019р. на суму 1280000,00 доларів США; контракт V-B/572198AG від 16.01.2019р. на суму 439600,00 доларів США; контракт V-B/572200V від 22.01.2019р. на суму 640000,00 доларів США; контракт V-B/581384-O від 04.01.2019р. на суму 620000,00 доларів США; контракт V-B/583280C від 16.01.2019р. на суму 936000,00 доларів США; контракт V-B/583388F від 02.04.2019р. на суму 256000,00 доларів США; контракт V-B/583626C від 25.01.2019р. на суму 963000,00 доларів США; контракт V-B/583670SMZ від 17.01.2019р. на суму 628000,00 доларів США; контракт V-B/58367C від 28.01.2019р. на суму 326500,00 доларів США; контракт V-B/583787C від 30.01.2019р. на суму 1306000,00 доларів США; контракт V-B/583878C від 31.01.2019р. на суму 783600,00 доларів США; контракт V-B/584181C від 08.02.2019р. на суму 784800,00 доларів США; контракт V-B/584246C від 07.02.2019р. на суму 326500,00 доларів США; контракт V-B/584256C від 01.02.2019р. на суму 653000,00 доларів США; контракт V-B/584548F від 19.02.2019р. на суму 654000,00 доларів США; контракт V-B/584794F від 25.02.2019р. на суму 982500,00 доларів США; контракт V-B/585018C від 01.03.2019р. на суму 656000,00 доларів США; контракт V-B/585055C від 01.03.2019р. на суму 1441000,00 доларів США; контракт V-B/585056F від 04.03.2019р. на суму 650000,00 доларів США; контракт V-B/585753F від 13.03.2019р. на суму 518400,00 доларів США; контракт V-B/585992SMZ від 20.03.2019р. на суму 786000,00 доларів США; контракт V-B/586099K від 19.03.2019р. на суму 65000,00 доларів США; контракт V-B/586316C від 27.03.2019р. на суму 321500,00 доларів США; контракт V-B/587314OK від 17.04.2019р. на суму 391800,00 доларів США; контракт V-B/587329F від 15.04.2019р. на суму 65100,00 доларів США; контракт V-B/587421-OK від 23.04.2019р. на суму 979500,00 доларів США; контракт V-B/587554C від 25.04.2019р. на суму 228200,00 доларів США; контракт V-B/587959ФМКХ від 17.04.2019р. на суму 124250,00 доларів США; контракт V-B/588252C від 13.05.2019р. на суму 327500,00 доларів США; контракт V-B/588595F від 15.05.2019р. на суму 67000,00 доларів США; контракт V-B/58861F від 16.05.2019р. на суму 337500,00 доларів США; контракт V-B/588674F від 20.05.2019р. на суму 203100,00 доларів США; контракт V-B/588711SMZ від 20.05.2019р. на суму 544000,00 доларів США; контракт V-B/588723C від 23.05.2019р. на суму 337500,00 доларів США; контракт V-B/588858KG від 20.05.2019р. на суму 339000,00 доларів США; контракт V-B/588858L від 20.05.2019р. на суму 203400,00 доларів США; контракт V-B/589059AR від 03.06.2019р. на суму 96180,00 доларів США; контракт V-B/589075BO від 03.06.2019р. на суму 824400,00 доларів США; контракт V-B/589272C від 31.05.2019р. на суму 241500,00 доларів США; контракт V-B/589321БО від 27.05.2019р. на суму 205500,00 доларів США; контракт V-B/589322ВО від 27.05.2019р. на суму 445250,00 доларів США; контракт V-B/589393E від 03.06.2019р. на суму 687000,00 доларів США; контракт V-B/589512PB від 29.05.2019р. на суму 687000,00 доларів США; контракт V-B/589689ВО від 04.06.2019р. на суму 480900,00 доларів США; контракт V-B/589717PВ від 30.05.2019р. на суму 206700,00 доларів США; контракт V-B/589755C від 12.06.2019р. на суму 338000,00 доларів США; контракт V-B/589757PВ від 31.05.2019р. на суму 137800,00 доларів США; контракт V-B/5897SMZ від 12.02.2019р. на суму 1310000,00 доларів США; контракт V-B/589854F від 11.06.2019р. на суму 406200,00 доларів США; контракт V-B/589923F від 12.06.2019р. на суму 339000,00 доларів США; контракт V-B/590007F від 14.06.2019р. на суму 344500,00 доларів США; контракт V-B/590012F від 14.06.2019р. на суму 68300,00 доларів США; контракт V-B/590108F від 17.06.2019р. на суму 173000,00 доларів США; контракт V-B/590282MP від 25.06.2019р. на суму 242550,00 доларів США; контракт V-B/590282Б від 24.06.2019р. на суму 103950,00 доларів США; контракт V-B/590502AR від 09.07.2019р. на суму 179500,00 доларів США; контракт V-B/590502KG від 09.07.2019р. на суму 394900,00 доларів США; контракт V-B/590502Б від 01.07.2019р. на суму 105750,00 доларів США; контракт V-B/590502РВ від 26.06.2019р. на суму 693000,00 доларів США; контракт V-B/59084MG від 01.07.2019р. на суму 423000,00 доларів США; контракт V-B/590904C від 03.07.2019р. на суму 357500,00 доларів США; контракт V-B/591001MP від 01.07.2019р. на суму 352500,00 доларів США; контракт V-B/5955C від 03.07.2019р. на суму 360000,00 доларів США; контракт V-B/60329C від 10.05.2019р. на суму 1687500,00 доларів США; контракт V-B/60331469C від 23.05.2019р. на суму 861300,00 доларів США; контракт V-B/60333003C від 27.05.2019р. на суму 891000,00 доларів США; контракт V-B/60333651C від 04.06.2019р. на суму 888300,00 доларів США; контракт V-B/60334605C від 11.06.2019р. на суму 873450,00 доларів США; контракт V-B/60337634PB від 21.06.2019р. на суму 901800,00 доларів США; контракт V-B/60337650E від 01.07.2019р. на суму 467600,00 доларів США; контракт V-B/60F від 05.04.2019р. на суму 1290000,00 доларів США; контракт V-B/61907R від 18.06.2019р. на суму 792500,00 доларів США; контракт V-B/61908C від 09.07.2019р. на суму 792500,00 доларів США; контракт V-B/69C від 10.05.2019р. на суму 655000,00 доларів США; контракт V-B/74C від 27.05.2019р. на суму 681000,00 доларів США; контракт V-B/84-1BO від 03.06.2019р. на суму 549600,00 доларів США; контракт V-B/84-BO від 28.05.2019р. на суму 479500,00 доларів США; контракт V-B/1822-O від 15.02.2019р. на суму 327500,00 доларів США; контракт V-B/2173F від 05.03.2019р. на суму 845000,00 доларів США; контракт V-B/1250-2SMZ від 11.12.2018р. на суму 147000,00 доларів США; контракт V-B/2818UR від 18.03.2019р. на суму 646000,00 доларів США; контракт V-B/4479C від 14.05.2019р. на суму 331500,00 доларів США; контракт V-B/4524F від 17.05.2019р. на суму 337500,00 доларів США; контракт V-B/583407C від 18.01.2019р. на суму 78000,00 доларів США; контракт V-B/585017-O від 20.02.2019р. на суму 1310000,00 доларів США; контракт V-B/1120183C від 29.01.2019р. на суму 175500,00 доларів США; контракт V-B/010319C від 07.03.2019р. на суму 128100,00 доларів США; контракт V-B/05-19C від 11.03.2019р. на суму 468000,00 доларів США; контракт V-B/0802191C від 15.02.2019р. на суму 187000,00 доларів США; контракт V-B/1102192C від 08.02.2019р. на суму 400000,00 доларів США; контракт V-B/1102191C від 11.02.2019р. на суму 100000,00 доларів США; контракт V-B/03183C від 07.03.2019р. на суму 594000,00 доларів США; контракт V-B/04181C від 07.03.2019р. на суму 988200,00 доларів США; контракт V-B/2002191CC від 15.02.2019р. на суму 326000,00 доларів США; контракт V-B/040319CC від 13.03.2019р. на суму 155000,00 доларів США; контракт V-B/0205-5WC від 02.05.2019р. на суму 95000,00 доларів США; контракт V-B/0205-4FWC від 02.05.2019р. на суму 3111000,00 доларів США; контракт V-B/08-19C від 05.03.2019р. на суму 467100,00 доларів США; контракт V-B/270219C від 01.03.2019р. на суму 133700,00 доларів США; контракт V-B/584509C від 15.02.2019р. на суму 292500,00 доларів США; контракт V-B/584167C від 05.02.2019р. на суму 200000,00 доларів США; контракт V-B/21012019C від 03.01.2019р. на суму 96500,00 доларів США; контракт V-B/11022019C від 04.02.2019р. на суму 60000,00 доларів США; контракт V-B/170119C від 03.01.2019р. на суму 386000,00 доларів США; контракт V-B/050219C від 04.02.2019р. на суму 400000,00 доларів США; контракт V-B/080219CC від 04.02.2019р. на суму 417500,00 доларів США; контракт V-B/0711184C від 02.01.2019р. на суму 190000,00 доларів США; контракт V-B/04032019C від 01.03.2019р. на суму 93000,00 доларів США; контракт V-B/2510C від 07.02.2019р. на суму 600000,00 доларів США (з урахуванням додаткової угоди №1 від 01.03.2019 до контракту V-B/2510C від 07.02.2019р.); контракт V-B/09185C від 07.02.2019р. на суму 185000,00 доларів США; контракт V-B/0102191C від 05.02.2019р. на суму 100000,00 доларів США; контракт V-B/19034MWC від 11.02.2019р. на суму 210000,00 доларів США; контракт V-B/03182C від 01.02.2019р. на суму 760000,00 доларів США; контракт V-B/130219C від 13.02.2019р. на суму 83500,00 доларів США; контракт V-B/180918-1C від 02.01.2019р. на суму 150000,00 доларів США; контракт V-B/0401193C від 03.01.2019р. на суму 4428000,00 доларів США; контракт V-B/19016MWC від 04.01.2019р. на суму 249600,00 доларів США; контракт V-B/01112018CC-1 від 21.11.2018р. на суму 14600,00 доларів США; контракт V-B/01022019C від 01.02.2019р. на суму 160000,00 доларів США; контракт V-B/040219C від 01.02.2019р. на суму 520000,00 доларів США; контракт V-B/19059MWC від 01.03.2019р. на суму 100500,00 доларів США; контракт V-B/011118BRLN від 01.11.2018р. на суму 30750,00 доларів США; контракт V-B/231118BRLAN від 19.11.2018р. на суму 107500,00 доларів США; контракт V-B/9580C від 08.04.2019р. на суму 93500,00 доларів США; контракт V-B/9568C від 05.04.2019р. на суму 92500,00 доларів США; контракт V-B/585816C від 13.03.2019р. на суму 732000,00 доларів США; контракт V-B/586851C від 02.04.2019р. на суму 93500,00 доларів США; контракт V-B/586518C від 25.03.2019р. на суму 93000,00 доларів США; контракт V-B/585824C від 15.03.2019р. на суму 930000,00 доларів США; контракт V-B/586701C від 01.04.2019р. на суму 93000,00 доларів США; контракт V-B/584288C від 08.02.2019р. на суму 300000,00 доларів США; контракт V-B/3452MWN від 02.01.2019р. на суму 1177300,00 доларів США; контракт V-B/3453MWN від 02.01.2019р. на суму 99960,00 доларів США; контракт V-B/3454FWN від 02.01.2019р. на суму 226800,00 доларів США; контракт V-B/20190321C від 21.03.2019р. на суму 223200,00 доларів США; контракт V-B/20190325К від 25.03.2019р. на суму 564000,00 доларів США; контракт V-B/270319СК від 27.03.2019р. на суму 79500,00 доларів США; контракт V-B/120319FWN від 12.03.2019р. на суму 300000,00 доларів США; контракт V-B/040319FWC від 04.03.2019р. на суму 1000000,00 доларів США; контракт V-B/010319 FWAN від 01.03.2019р. на суму 500000,00 доларів США; контракт V-B/2201191C від 03.01.2019р. на суму 40000,00 доларів США; контракт V-B/20190129C від 29.01.2019р. на суму 402000,00 доларів США; контракт V-B/20190508CF від 08.05.2019р. на суму 1550000,00 доларів США; контракт V-B/20190315CF від 15.03.2019р. на суму 1120000,00 доларів США; контракт V-B/20190305CK від 05.03.2019р. на суму 1600000,00 доларів США; контракт V-B/20190301CK від 01.03.2019р. на суму 1008000,00 доларів США; контракт V-B/20190313CK від 13.03.2019р. на суму 288000,00 доларів США; контракт V-B/070319CO від 07.03.2019р. на суму 1011200,00 доларів США; контракт V-B/15022019CO від 15.02.2019р. на суму 458200,00 доларів США; контракт V-B/130319UZ від 13.03.2019р. на суму 126400,00 доларів США; контракт V-B/150319Z від 15.03.2019р. на суму 63200,00 доларів США; контракт V-B/010319CV від 01.03.2019р. на суму 790000,00 доларів США; контракт V-B/040319CA від 04.03.2019р. на суму 711000,00 доларів США; контракт V-B/180219CR від 18.02.2019р. на суму 407500,00 доларів США; контракт V-B/200219CL від 20.02.2019р. на суму 374900,00 доларів США; контракт V-B/20022019CE-1 від 20.02.2019р. на суму 81500,00 доларів США; контракт V-B/190219CK від 19.02.2019р. на суму 489000,00 доларів США; контракт V-B/19022019CU від 19.02.2019р. на суму 652000,00 доларів США; контракт V-B/20022019CA від 20.02.2019р. на суму 326000,00 доларів США; контракт V-B/250219CF від 25.02.2019р. на суму 896500,00 доларів США; контракт V-B/200219C від 22.02.2019р. на суму 192000,00 доларів США; контракт V-B/1202192C від 12.02.2019р. на суму 120000,00 доларів США; контракт V-B/20190417C від 17.04.2019р. на суму 191000,00 доларів США; контракт V-B/20190517C від 15.05.2019р. на суму 48250,00 доларів США; контракт V-B/20190208C від 08.02.2019р. на суму 201000,00 доларів США; контракт V-B/20190620C від 18.06.2019р. на суму 206000,00 доларів США; контракт V-B/20190618C від 14.06.2019р. на суму 207000,00 доларів США; контракт V-B/20190614C від 13.06.2019р. на суму 41000,00 доларів США; контракт V-B/201906141C від 12.06.2019р. на суму 164800,00 доларів США; контракт V-B/20190527C від 23.05.2019р. на суму 99500,00 доларів США; контракт V-B/20190524C від 22.05.2019р. на суму 158400,00 доларів США; контракт V-B/20190522C від 21.05.2019р. на суму 59100,00 доларів США; контракт V-B/590620R від 21.06.2019р. на суму 400000,00 доларів США; контракт V-B/1806192BRLN від 13.06.2019р. на суму 85250,00 доларів США; контракт V-B/ВЖ220119AN від 03.01.2019р. на суму 195000,00 доларів США; контракт V-B/20190416B від 16.04.2019р. на суму 187000,00 доларів США; контракт V-B/20519F від 02.05.2019р. на суму 205700,00 доларів США; контракт V-B/20190517O від 17.05.2019р. на суму 760000,00 доларів США; контракт V-B/06-19F від 24.05.2019р. на суму 369600,00 доларів США; контракт V-B/08-19K від 22.04.2019р. на суму 459000,00 доларів США; контракт V-B/05-19F від 24.06.2019р. на суму 472800,00 доларів США; контракт V-B/07-19F від 01.07.2019р. на суму 480000,00 доларів США; контракт V-B/280519C від 21.05.2019р. на суму 99000,00 доларів США; контракт V-B/19065MWC від 18.03.2019р. на суму 120600,00 доларів США; контракт V-B/549400MWN від 17.06.2019р. на суму 97200,00 доларів США; контракт V-B/19172BRLN від 14.06.2019р. на суму 145000,00 доларів США; контракт V-B/19164BRLN від 18.06.2019р. на суму 72500,00 доларів США; контракт V-B/19168MWF від 14.06.2019р. на суму 174000,00 доларів США; контракт V-B/20190701FWZ від 01.07.2019р. на суму 334000,00 доларів США; контракт V-B/01022019MWAN від 01.02.2019р. на суму 333000,00 доларів США; контракт V-B/04122018FWN-1 від 19.12.2018р. на суму 1089000,00 доларів США; контракт V-B/010419MWA від 01.04.2019р. на суму 782800,00 доларів США; контракт V-B/220419WN-3 від 22.04.2019р. на суму 122400,00 доларів США; контракт V-B/240419WM-3 від 24.04.2019р. на суму 122400,00 доларів США; контракт V-B/60333207F від 31.05.2019р. на суму 692000,00 доларів США; контракт V-B/20190511C від 07.05.2019р. на суму 192000,00 доларів США; контракт V-B/20190430C від 22.04.2019р. на суму 386000,00 доларів США; контракт V-B/220419C від 22.04.2019р. на суму 576000,00 доларів США; контракт V-B/20190507C від 23.04.2019р. на суму 96000,00 доларів США; контракт V-B/586852C від 03.04.2019р. на суму 130900,00 доларів США; контракт V-B/517100WN-3 від 15.02.2019р. на суму 103000,00 доларів США; контракт V-B/19009WAN-3 від 03.01.2019р. на суму 59700,00 доларів США; контракт V-B/505400WAN-3 від 02.01.2019р. на суму 166400,00 доларів США; контракт V-B/518100MWN від 18.02.2019р. на суму 103000,00 доларів США; контракт V-B/5092000MWAN від 08.01.2019р. на суму 83600,00 доларів США; контракт V-B/020119CF-1 від 17.01.2019р. на суму 32000,00 доларів США; контракт V-B/080519C від 08.05.2019р. на суму 194000,00 доларів США; контракт V-B/20190415C від 16.04.2019р. на суму 92500,00 доларів США; контракт V-B/190319MWC від 19.03.2019р. на суму 624000,00 доларів США; контракт V-B/1903192MWC від 01.04.2019р. на суму 832000,00 доларів США; контракт V-B/01623CC від 09.04.2019р. на суму 273700,00 доларів США (з урахуванням додаткової угоди №1 до контракту V-B/01623CC від 09.04.2019р.); контракт V-B/290319C від 05.04.2019р. на суму 131600,00 доларів США; контракт V-B/515900MWC від 11.02.2019р. на суму 168000,00 доларів США; контракт V-B/512100MWC від 05.02.2019р. на суму 106000,00 доларів США; контракт V-B/11220186C від 15.03.2019р. на суму 164700,00 доларів США; контракт V-B/201903071C від 09.04.2019р. на суму 92500,00 доларів США; контракт V-B/2404192CC від 23.04.2019р. на суму 790000,00 доларів США; контракт V-B/19032019C від 15.03.2019р. на суму 131600,00 доларів США; контракт V-B/0918C від 05.02.2019р. на суму 200000,00 доларів США; контракт V-B/210119C від 18.01.2019р. на суму 185000,00 доларів США; контракт V-B/1903196CC від 26.04.2019р. на суму 246400,00 доларів США; контракт V-B/1903195CC від 12.04.2019р. на суму 563500,00 доларів США; контракт V-B/1903193СC від 01.04.2019р. на суму 474000,00 доларів США; контракт V-B/280220191C від 01.03.2019р. на суму 188000,00 доларів США; контракт V-B/09183C від 15.04.2019р. на суму 299200,00 доларів США; контракт V-B/09182C від 15.04.2019р. на суму 299200,00 доларів США; контракт V-B/20190318CC від 18.03.2019р. на суму 2240000,00 доларів США; контракт V-B/0711185C від 18.02.2019р. на суму 227500,00 доларів США; контракт V-B/11021921C від 11.02.2019р. на суму 100000,00 доларів США; контракт V-B/0602193C від 04.02.2019р. на суму 400000,00 доларів США; контракт V-B/060319C від 06.03.2019р. на суму 1200000,00 доларів США; контракт V-B/04012019C від 04.01.2019р. на суму 288000,00 доларів США; контракт V-B/130219MWC від 13.02.2019р. на суму 203400,00 доларів США; контракт V-B/584973C від 22.02.2019р. на суму 665000,00 доларів США; контракт V-B/2003191C від 19.03.2019р. на суму 394000,00 доларів США; контракт V-B/06032019C від 07.03.2019р. на суму 167400,00 доларів США; контракт V-B/190319СC від 19.03.2019р. на суму 316000,00 доларів США; контракт V-B/201903072C від 14.03.2019р. на суму 239200,00 доларів США; контракт V-B/20190307C від 11.03.2019р. на суму 128800,00 доларів США; контракт V-B/191118C-3 від 17.12.2018р. на суму 98500,00 доларів США; контракт V-B/2019030721C від 12.04.2019р. на суму 120250,00 доларів США; контракт V-B/12031912СC від 25.03.2019р. на суму 159000,00 доларів США; контракт V-B/120320192СC від 02.04.2019р. на суму 63600,00 доларів США; контракт V-B/0711186C від 09.04.2019р. на суму 185000,00 доларів США; контракт V-B/2502191C від 01.03.2019р. на суму 188000,00 доларів США; контракт V-B/3005193C від 30.05.2019р. на суму 102000,00 доларів США; контракт V-B/1903199BRLC від 13.06.2019р. на суму 775000,00 доларів США; контракт V-B/11220187C від 11.06.2019р. на суму 102500,00 доларів США; контракт V-B/19031912BRLC від 26.06.2019р. на суму 190800,00 доларів США (з урахуванням додаткової угоди №1 від 05.07.2019р. до контракту V-B/19031912BRLC від 26.06.2019р.); контракт V-B/19031910MWC від 20.06.2019р. на суму 875000,00 доларів США; контракт V-B/19031911MWC від 25.06.2019р. на суму 1750000,00 доларів США; контракт V-B/238254BRLC від 21.06.2019р. на суму 390000,00 доларів США; контракт V-B/20190506СC від 06.05.2019р. на суму 775000,00 доларів США; контракт V-B/1903194MWC від 05.04.2019р. на суму 1030000,00 доларів США; контракт V-B/190016C від 17.05.2019р. на суму 115800,00 доларів США; контракт V-B/1505194СC від 13.05.2019р. на суму 1580000,00 доларів США; контракт V-B/030419C від 03.04.2019р. на суму 775000,00 доларів США; контракт V-B/0504191С від 02.04.2019р. на суму 93000,00 доларів США; контракт V-B/160419C від 30.05.2019р. на суму 102000,00 доларів США; контракт V-B/1903198СC від 31.05.2019р. на суму 570500,00 доларів США; контракт V-B/1903197СC від 15.05.2019р. на суму 948000,00 доларів США.

Водночас, суд вважає за необхідне зазначити, що умови поставки товару за вказаними вище контрактами відрізняються, зокрема, предметом поставки, строками поставки, базисом поставки, а також кількістю днів протягом яких має здійснюватись оплата за товар, що підлягає поставці.

Як стверджує позивач, на виконання укладених між сторонами контрактів, ТОВ "Вінагро-Фуд" передало у власність Компанія BINBORO Sp. z o.o. товар на загальну суму 183161274,23 доларів США із виставленням рахунків-фактур на зазначену суму. Більш того, позивач наполягає, що товар загальною вартістю 183161274,23 доларів, згідно митних декларацій був вивезений за межі митної території України та прийнятий відповідачем за актами приймання-передачі, що ніяким чином не заперечується відповідачем, а докази зворотного відсутні в матеріалах справи.

При цьому, позивач наполягає, що вартість поставленого товару у добровільному порядку відповідачем сплачена не була.

Частиною 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України визначено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

У відповідності до ч.1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Частиною 1 статті 77 Господарського процесуального кодексу України визначено, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

При цьому, в матеріалах справи відсутні докази сплати вартості поставленого товару у зазначеній сумі.

У відповідності до ст. 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Положеннями ст. 530 Цивільного кодексу України встановлено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 692 Цивільного кодексу України, покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару. Покупець зобов`язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару.

Згідно з положеннями ч.1 ст.526 Цивільного кодексу України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства. В силу вимог ч.1 ст.525 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Аналогічні вимоги щодо виконання зобов`язань містяться і у ч.ч.1, 7 ст.193 Господарського кодексу України.

Частиною 1 статті 625 Цивільного кодексу України визначено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Відповідно до ст. 538 Цивільного кодексу України виконання свого обов`язку однією із сторін, яке відповідно до договору обумовлене виконанням другою стороною свого обов`язку, є зустрічним виконанням зобов`язання, при якому сторони повинні виконувати свої обов`язки одночасно, якщо інше не встановлено умовами договору, актами цивільного законодавства тощо.

Статтею 598 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов`язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом.

Водночас, згідно ст. 599 Цивільного кодексу України, зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

У відповідності до ч. 1 ст. 229 Господарського кодексу України, учасник господарських відносин у разі порушення ним грошового зобов`язання не звільняється від відповідальності через неможливість виконання і зобов`язаний відшкодувати збитки, завдані невиконанням зобов`язання, а також сплатити штрафні санкції відповідно до вимог, встановлених цим Кодексом та іншими законами.

Згідно ст. 617 Цивільного кодексу України, особа, яка порушила зобов`язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов`язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Не вважається випадком, зокрема, недодержання своїх обов`язків контрагентом боржника, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання зобов`язання, відсутність у боржника необхідних коштів.

За результатами розгляду справи судом встановлено, що в порушення вимог ст.ст. 525, 526, 530 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України, відповідач у встановлений контрактами строк не здійснив сплату вартості фактично отриманого товару, в зв`язку з чим, вимоги позивача про стягнення заборгованості за придбаний товар у розмірі 183161274,23 доларів США є цілком обґрунтованими. При цьому, зазначені обставини не заперечуються відповідачем.

З урахуванням встановлених обставин, суд дійшов висновку щодо наявності підстав для задоволення позовних вимог ТОВ "Вінагро-Фуд" та стягнення з відповідача заборгованості у розмірі 183161274,23 доларів США.

Суд, надаючи оцінку правомірності вимог позивача щодо стягнення з відповідача зазначеної вище заборгованості за відповідним контрактом виходить з того, що правовий режим іноземної валюти на території України хоча і має певні обмеження в використанні її як платіжного засобу, проте не виключає здійснення платежів в іноземній валюті та не суперечить чинному законодавству України, тоді як сторони передбачили сплату вартості товару у дол. США, в зв`язку з чим зазначення грошового еквіваленту у гривні за думкою суду є недоцільним.

На підставі ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, судові витрати по сплаті судового збору у розмірі 672350,00 грн. покладається на відповідача.

Керуючись ст.ст. 129, 130, 191, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1.Позов задовольнити.

2.Стягнути з Компанія BINBORO Sp. z o.o. (вул. Крашевського, 36, 30-110, Краків, Польща; номер KRS: 0000609204) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Вінагро-Фуд" (21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, буд. 6А/1; код ЄДРПОУ 40002930) 183 161 274/сто вісімдесят три мільйони сто шістдесят одна тисяча двісті сімдесят чотири/доларів США 23 центи.

3.Стягнути з Компанія BINBORO Sp. z o.o. (вул. Крашевського, 36, 30-110, Краків, Польща; номер KRS: 0000609204) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Вінагро-Фуд" (21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, буд. 6А/1; код ЄДРПОУ 40002930) 672350/шістсот сімдесят дві тисячі триста п`ятдесят/грн. судового збору.

Рішення суду набирає законної сили в порядку ст. 241 ГПК України та може бути оскаржено в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду через Господарський суд Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 20 днів з дня складення повного судового рішення.

Повний текст складено 06 березня 2020 р.

Суддя Ю.М. Невінгловська

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено09.03.2020

Судовий реєстр по справі —916/3218/19

Ухвала від 24.03.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Невінгловська Ю.М.

Рішення від 05.03.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Невінгловська Ю.М.

Ухвала від 19.02.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Невінгловська Ю.М.

Ухвала від 13.02.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Невінгловська Ю.М.

Ухвала від 06.02.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Невінгловська Ю.М.

Ухвала від 28.12.2019

Господарське

Господарський суд Одеської області

Невінгловська Ю.М.

Ухвала від 28.12.2019

Господарське

Господарський суд Одеської області

Невінгловська Ю.М.

Ухвала від 11.12.2019

Господарське

Господарський суд Одеської області

Невінгловська Ю.М.

Ухвала від 24.11.2019

Господарське

Господарський суд Одеської області

Невінгловська Ю.М.

Ухвала від 03.11.2019

Господарське

Господарський суд Одеської області

Невінгловська Ю.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні