Рішення
від 26.02.2020 по справі 924/1233/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"27" лютого 2020 р. Справа № 924/1233/19

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Мухи М.Є. за участю секретаря судового засідання Попика О.В. розглянувши матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "КВП" Західресурссервіс" м. Львів

до товариства з обмеженою відповідальністю "Хмельницьк Укрбіо" Хмельницька область Славутський район, с. Цвітоха

про стягнення 98414,91 грн.

В судовому засіданні відповідно до ст.240 ГПК України проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Процесуальні дії по справі.

Ухвалою від 12.12.2019р. відкрито провадження у справі, постановлено розглядати справу за правилами загального позовного провадження із стадії підготовчого провадження. Підготовче засідання призначено на 09.01.2020р. Підготовче засідання 09.01.2020р. відкладено на 27.01.2020р.

Ухвалою від 27.01.2020р. підготовче засідання відкладено на 10.02.2020р.

Ухвалою від 10.02.2020р. закрито підготовче провадження, справу призначено до судового розгляду по суті на 27.02.2020р.

Виклад позицій учасників справи, заяви, клопотання.

Позивач у позові просить стягнути з відповідача 98414,91грн. боргу згідно умов договору купівлі - продажу від 29.01.2019р. №01/01/19. Обґрунтовуючи позов зазначає, що 29.01.2019р. між сторонами укладено договір купівлі - продажу №01/01/19 на виконання умов договору товариством було перераховано кошти за продукцію у розмірі 193000грн. Натомість відповідач недопоставив продукцію на суму 98414,91грн.

Позивач у заяві від 27.02.20р. просить розглядати справу за відсутності представника. Позовні вимоги підтримує у повному розмірі та наполягає на їх задоволенні.

Відповідач явку повноважного представника в судове засідання не забезпечив, відзиву на позов не подав.

Ухвали суду по даній справі від 12.12.2019р., 09.01.2020р., 27.01.2020р. та 10.02.2020р. надіслані на його адресу, зазначену у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань згідно Витягу від 09.01.2020р., та повернуті до суду із зазначенням "адресат відсутній".

Згідно ч. 7 ст. 120 ГПК України учасники судового процесу зобов`язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи.

У разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв`язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

З наведеного, відповідач є такий, що належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, проте, відзиву на позов не подав та причин неявки та неподання відзиву не повідомив.

Стаття 202 ГПК України передбачає, що суд може розглядати справу за відсутності учасника справи, якщо його було належно повідомлено, проте, він не повідомив про причин неявки або така неявка є повторною.

Враховуючи вищевикладене, розумність строків розгляду судового спору, суд приходить до висновку про розгляд справи без участі відповідача та за наявними в матеріалах справи доказами.

Фактичні обставини встановлені судом та зміст спірних правовідносин.

29.01.2019р. між ТОВ "Хмельницьк Укрбіо" (Продавець) та ТОВ "Західресурссервіс" (Покупець) укладено договір №01/01/19 купівлі - продажу товару відповідно до якого Продавець зобов`язується передати належний йому товар у власність Покупцеві, а Покупець зобов`язується прийняти товар та сплатити за нього на умовах Договору.

Відповідно до п.1 договору найменування товару: паливна гранула (пелета) з відходів деревообробки. Кількість товару: згідно кількості фактично оплаченого Товару Покупцем і відпущеному по рахункам - фактурах, кількість товару має співпадати з даними розвантаження Товару в кінцевому пункті призначення, якщо не було втручання третіх осіб, що підтверджується необхідними документами.

Згідно п.2.1. Договору Продавець зобов`язаний передати товар Покупцю у повному обсязі протягом двох днів з моменту оплати, забезпечити Покупця необхідними для цього документами.

Ціна за одиницю товару - по домовленості, згідно підписаних додатків до цього договору. Загальна вартість товару, що продається за цим Договором визначається загальною вартістю відпущеного товару. Покупець здійснює оплату на банківський рахунок Продавця на умовах згідно виставлених рахунків на оплату (п.3 Договору).

Відповідно до п.6.1 Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 30.01.2020р. та може бути пролонговано за згодою сторін.

Позивач згідно платіжних доручень №3498 від 29.01.2019р., №3510 від 08.02.2019р., №3513 від 14.02.2019р., №3525 від 07.03.2019р., №3526 від 11.02.2019р., №3536 від 19.03.2019р., №3541 від 27.03.2019р. перерахував відповідачу кошти за товар на загальну суму 193 000грн.

Відповідачем частково, відповідно до видаткових накладних №1 від 30.01.2019р., №2 від 07.02.2019р., №5 від 07.03.2019р., №19 від 25.04.2019р. поставлено позивачу товар. Вартість недопоставленого товару становить 98 414,91грн. про що також свідчить підписаний сторонами акт звірки розрахунків станом на 31.05.2019р.

Оскільки відповідач в добровільному порядку заборгованість на сплатив, позивач звернувся із даним позовом до суду.

Норми права застосовані судом, оцінка доказів, аргументів, наведених учасниками справи, та висновки щодо порушення, не визнання або оспорення прав чи інтересів, за захистом яких мало місце звернення до суду.

Згідно ч. 1 ст. 173 ГК України Господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Відповідно до частин 1, 2 статті 193 ГК України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов`язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

Зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (ст. 599 ЦК України).

Статтею 629 ЦК України встановлено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно зі ст. 639 Цивільного кодексу України, договір може бути укладений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом.

Матеріалами справи встановлено, що між сторонами укладено договір №01/01/19 купівлі - продажу товару відповідно до якого Продавець зобов`язується передати належний йому товар у власність Покупцеві, а Покупець зобов`язується прийняти товар та сплатити за нього на умовах Договору.

Статтею 655 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Пунктом 1 ст. 691 Цивільного кодексу України визначено, що покупець зобов`язаний оплатити товар за ціною, встановленою у договорі купівлі-продажу, або, якщо вона не встановлена у договорі і не може бути визначена виходячи з його умов, - за ціною, що визначається відповідно до статті 632 цього Кодексу, а також вчинити за свій рахунок дії, які відповідно до договору, актів цивільного законодавства або вимог, що звичайно ставляться, необхідні для здійснення платежу.

Позивачем згідно платіжних доручень №3498 від 29.01.2019р., №3510 від 08.02.2019р., №3513 від 14.02.2019р., №3525 від 07.03.2019р., №3526 від 11.02.2019р., №3536 від 19.03.2019р., №3541 від 27.03.2019р. перерахував відповідачу кошти за товар на загальну суму 193 000грн. Натомість відповідачем частково поставлено позивачу товар. Вартість недопоставленого товару становить 98 414,91грн. про що також свідчить підписаний сторонами акт звірки розрахунків станом на 31.05.2019р.

Відповідно до ст.662 ЦК України, продавець зобов`язаний передати покупцеві товар, визначений договором купівлі-продажу.

Статтею 663 ЦК України, передбачено обов`язок продавця передати товар покупцеві у строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо зміст договору дає змоги визначити цей строк, відповідно до положень статті 530 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Пунктом 2 Договору сторони передбачили поставку товару у повному обсязі протягом 2 днів з моменту оплати.

Як встановлено судом відповідач не виконав свого обов`язку щодо передачі позивачу товару на суму перерахованих коштів. Доказів на спростування зазначеного суду не надано.

Статтею 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до статті 73 Господарського процесуального кодексу України: доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно зі ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідно до ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Відтак суд вважає, що позовна вимога про стягнення заявленої позивачем суми боргу в розмірі 98 414,91грн. є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Розподіл судових витрат між сторонами.

Відповідно до ст.129 ГПК України судові витрати покладаються на відповідача у зв`язку із задоволенням позову.

Керуючись ст.ст. 2, 20, 24, 73, 74, 129, 232, 237, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю "КВП" Західресурссервіс" м. Львів до товариства з обмеженою відповідальністю "Хмельницьк Укрбіо" Хмельницька область Славутський район, с. Цвітоха про стягнення 98414,91 грн. задовольнити.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Хмельницьк Укрбіо" (Хмельницька область Славутський район, с. Цвітоха, вул. Незалежності, 102, код ЄДРПОУ 414638296) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "КВП" Західресурссервіс" (м. Львів, вул. Ст. Бандери, 47/10, код ЄДРПОУ 22343692) - 98 414,91грн. (дев`яносто вісім тисяч чотириста чотирнадцять гривень 91коп.) боргу, 1921грн. (одна тисяча дев`ятсот двадцять одну гривню) судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ч. ч. 1, 2 ст. 241 ГПК України).

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення (ч. 1 ст. 256 ГПК України).

Апеляційна скарга подається в порядку, передбаченому ст. 257 ГПК України до Північно - західного апеляційного господарського суду.

Повний текст рішення складено 05.03.2020р.

Суддя М.Є. Муха

Віддруковано 3 примірники: 1 - до справи, 2 - позивачу (79013, м. Львів, вул. Ст. Бандери, 47/10), 3 - відповідачу (30014, АДРЕСА_1 обл., Славутський р-н, с. Цвітоха, вул. Незалежності, 102). Всім з повідомленням про вручення.

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено05.03.2020

Судовий реєстр по справі —924/1233/19

Ухвала від 29.09.2020

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Муха М.Є.

Ухвала від 12.08.2020

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Муха М.Є.

Ухвала від 03.08.2020

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Муха М.Є.

Ухвала від 22.07.2020

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Муха М.Є.

Ухвала від 23.06.2020

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Муха М.Є.

Рішення від 05.03.2020

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Муха М.Є.

Ухвала від 27.02.2020

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Муха М.Є.

Ухвала від 11.02.2020

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Муха М.Є.

Ухвала від 27.01.2020

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Муха М.Є.

Ухвала від 08.01.2020

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Муха М.Є.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні