Рішення
від 26.02.2020 по справі 926/64/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2020 року Справа № 926/64/20

Господарський суд Чернівецької області у складі судді Байталюка В. Д., при секретарі судового засідання Боднарчуку В. В., розглянувши матеріали справи

за позовом державного підприємства Дослідне господарство Яблунівське Придністровської дослідної станції садівництва Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України

до товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційного центру Посейдон

про стягнення боргу за договором оренди у сумі 127140,54 грн

Представники сторін:

від позивача - Кожокар З.М. (директор);

від відповідача - Кирдилюк С.В. (директор).

В С Т А Н О В И В :

Державне підприємство Дослідне господарство Яблунівське Придністровської дослідної станції садівництва Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України звернулося з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційного центру Посейдон в якому просить стягнути з відповідача 127140,54 грн. боргу, в тому числі пені в сумі 2911,13 грн за договором оренди нерухомого майна, що належить до державної власності № 15 від 01.04.2005.

Позов мотивується тим, що 01.04.2005 між сторонами укладено договір оренди № 15 нерухомого майна, що належить до державної власності (далі - Договір). Згідно пункту 1.1 Договору орендодавець (позивач) передав, а орендар (відповідач) прийняв у строкове платне користування виробниче приміщення, загальною площею 396,8 кв. м., що розташоване за адресою: с. Великий Кучурів, Сторожинецького району, Чернівецької області, на першому поверсі, яке знаходиться на балансі позивача, вартість якого визначена згідно з актом оцінки і становить за експертною оцінкою 211627 грн., з метою виробництва та реалізації безалкогольних напоїв. Відповідно до пункту 3.1 Договору орендна плата визначена в розмірі 1449,18 грн. При цьому, пунктом 3.2 Договору орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом корегування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць. Згідно пункту 10.1 Договору, він є укладеним терміном на одинадцять місяців та діє з 01.04.2005 до 01.03.2006. З 01.03.2006 по даний час вказаний договір на підставі додаткових угод № 1 від 01.03.2006, № 2 від 01.02.2007, № 3 від 09.01.2008, № 4 від 26.10.2010, № 5 від 01.12.2011, № 6 від 01.11.2013, № 7 від 01.03.2015, № 8 від 01.11.2016 продовжував свою дію. Факт продовження дії Договору підтверджується тим, що відповідач частково здійснював оплату за орендоване приміщення. Однак, за неналежне виконання умов Договору відповідачем, позивач відповідно до пункту 3.5 Договору, окрім суми основного боргу також просить суд стягнути пеню за період з 01.01.2019 по 30.09.2019 в сумі 2911.13 грн.

05.02.2020, від позивача надійшов реєстр сплачених коштів (вх. № 422).

У судовому засіданні, 05.02.2020, оголошено протокольну ухвалу про відкладення розгляду справи на 27.02.2020.

27.02.2020, через канцелярію Господарського суду Чернівецької області, представником відповідача, подано відзив на позовну заяву (вх. № 743), в якому зазначається, що відповідач позовні вимоги в сумі 105729,44 грн визнає в повному обсязі, та зазначає, що після відкриття провадження у справі відповідачем на рахунок позивача для часткового погашення позовних вимог перераховано 21411,10 грн.

27.02.2020, директором позивача через канцелярію Господарського суду Чернівецької області подано розрахунок заборгованості орендної плати (вх. № 744).

У судовому засіданні, 27.02.2020, представник позивача наполягала на задоволенні позовних вимог з урахуванням розрахунку поданого 27.02.2020 (вх. № 744).

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представників сторін, встановивши фактичні обставини справи, дослідивши та оцінивши надані докази в сукупності, проаналізувавши законодавство, яке регулює спірні правовідносини, суд встановив наступне.

01.04.2005 між сторонами укладено договір оренди № 15 нерухомого майна, що належить до державної власності (далі - Договір). Згідно пункту 1.1 Договору орендодавець (позивач) передав, а орендар (відповідач) прийняв у строкове платне користування виробниче приміщення, загальною площею 396,8 кв. м., що розташоване за адресою: с. Великий Кучурів, Сторожинецького району, Чернівецької області, на першому поверсі, яке знаходиться на балансі позивача, вартість якого визначена згідно з актом оцінки і становить за експертною оцінкою 211627 грн., з метою виробництва та реалізації безалкогольних напоїв. Відповідно до пункту 3.1 Договору орендна плата визначена в розмірі 1449,18 грн. При цьому, пунктом 3.2 Договору орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом корегування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць. Згідно пункту 10.1 Договору, він є укладеним терміном на одинадцять місяців та діє з 01.04.2005 до 01.03.2006. З 01.03.2006 по даний час вказаний договір на підставі додаткових угод № 1 від 01.03.2006, № 2 від 01.02.2007, № 3 від 09.01.2008, № 4 від 26.10.2010, № 5 від 01.12.2011, № 6 від 01.11.2013, № 7 від 01.03.2015, № 8 від 01.11.2016 продовжував свою дію. Факт продовження дії Договору підтверджується тим, що відповідач частково здійснював оплату за орендоване приміщення. Однак, за неналежне виконання умов Договору відповідачем, позивач відповідно до пункту 3.5 Договору, окрім суми основного боргу також просить суд стягнути пеню за період з 01.01.2019 по 30.09.2019 в сумі 2911,13 грн.

Відповідно до частини першої статті 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання-відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Статтею 509 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу, зокрема, із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки, договорів та інших правочинів.

В силу положень частини першої статті 626 Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, що спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Частиною першою статті 530 Цивільного кодексу України встановлено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

За змістом статей 525, 526 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом; зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Наведені правові норми кореспондуються зі статтею 193 Господарського кодексу України: суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

З урахуванням вказаних положень законодавства та часткової оплати відповідачем заборгованості в сумі 19411,10 грн в частині стягнення 105729,44 грн заборгованості за Договором за період з березня по листопад 2019 року позовні вимоги є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

При цьому, суд зазначає, що згідно матеріалів справи відповідачем на користь позивача перераховано 2000 грн до подання позовної заяви, а тому в цій частині позов є необґрунтованим.

В частині стягнення 19411,10 грн провадження у справі підлягає закриттю у зв`язку з відсутністю предмету згідно пункту 2 частини першої статті 231 Господарського процесуального кодексу України.

Судові витрати.

Відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати слід покласти на сторони пропорційно задоволеним позовним вимогам.

Як вбачається з матеріалів справи відповідач позовні вимоги визнає в повному обсязі, а отже відповідно до частини третьої статті 7 Закону України Про судовий збір та статті 130 Господарського процесуального кодексу України у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

З огляду на визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті, та частковому задоволенню позовних вимог позивачу слід повернути 853,46 грн судового збору, розрахованого відповідно до суми задоволених позовних вимог та сплаченого за платіжним дорученням № 197 від 04.12.2019, решту судового збору 1034,47 грн стягнути з відповідача.

Керуючись статтями 129, 226, 237, 238, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В :

1. Позов державного підприємства Дослідне господарство Яблунівське Придністровської дослідної станції садівництва Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України до товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційного центру Посейдон про стягнення боргу за договором оренди у сумі 127140,54 грн задовольнити частково.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційного центру Посейдон (58002, м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева, 5, кв. 47, ідентифікаційний код 23249268) на користь державного підприємства Дослідне господарство Яблунівське Придністровської дослідної станції садівництва Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України (59052, Чернівецька область, Сторожинецький район, с. Годилів, вул. Яблунівська, 1, ідентифікаційний код 32831123) заборгованість за договором оренди в сумі 105729,44 грн та 1034,47 грн судового збору.

3. Повернути державному підприємству Дослідне господарство Яблунівське Придністровської дослідної станції садівництва Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України (59052, Чернівецька область, Сторожинецький район, с. Годилів, вул. Яблунівська, 1, ідентифікаційний код 32831123) з Державного бюджету України 853,46 грн судового збору, сплаченого згідно платіжного доручення № 197 від 04.12.2019.

4. В частині стягнення 19411,10 грн провадження у справі закрити.

5. В частині стягнення 2000 грн відмовити у задоволені позовних вимог.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Західного апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня його проголошення (якщо оголошено вступну та резолютивну частини рішення - з дня складання повного судового рішення).

Повне рішення складено 06.03.2020.

Суддя В. Байталюк

Інформацію по справі можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://cv.arbitr.gov.ua/sud5027/

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено09.03.2020

Судовий реєстр по справі —926/64/20

Рішення від 05.03.2020

Господарське

Господарський суд Чернівецької області

Байталюк Володимир Дмитрович

Ухвала від 14.01.2020

Господарське

Господарський суд Чернівецької області

Байталюк Володимир Дмитрович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні