Постанова
від 25.02.2020 по справі 910/15167/19
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2020 року

м. Київ

Справа № 910/15167/19

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Головуючий - Огороднік К.М., Жуков С.В., Ткаченко Н.Г.,

за участю секретаря судового засідання Ксензової Г.Є.,

за участю представника:

Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІКМАНН СІДС УКРАЇНИ" - адвоката Панченка В.Л. (дов. б/н від 16.10.2019)

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Компанія "Райз"

на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 10.12.2019

у справі № 910/15167/19

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІКМАНН СІДС УКРАЇНИ"

до Приватного акціонерного товариства "Компанія "Райз"

про відкриття провадження у справі про банкрутство,-

ВСТАНОВИВ:

Обставини справи встановлені судами першої та апеляційної інстанцій

Заявник, - Товариство з обмеженою відповідальністю "ДІКМАНН СІДС УКРАЇНИ" (далі - ТОВ "ДІКМАНН СІДС УКРАЇНИ"), звернувся до суду з заявою відкриття провадження у справі про банкрутство, оскільки боржник, - Приватне акціонерне товариство "Компанія "Райз" (далі - ПрАТ "Компанія "Райз"), неспроможний сплатити борг.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.11.19 у справі №910/15167/19 заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство залишено без руху.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.11.19 у справі №910/15167/19 прийнято вказану заяву до розгляду та призначено підготовче засідання на 05.12.19.

Ухвалу Господарського суду міста Києва від 21.11.2019 викладено в наступній редакції:

"1. Виправити описку в ухвалах господарського суду міста Києва від 04.11.19 та 18.11.19 та замість: За заявою товариства з обмеженою відповідальністю "ДІКМАН СІДС УКРАЇНА" до приватного акціонерного товариства "РАЙЗ" (ідентифікаційний код 13980201) зазначити: За заявою товариства з обмеженою відповідальністю "ДІКМАНН СІДС УКРАЇНА" до приватного акціонерного товариства "Компанія "РАЙЗ" (ідентифікаційний код 13980201). 2.Ухвала набрала чинності з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Не погоджуючись з прийнятою ухвалою місцевого господарського суду, ПрАТ "Компанія "Райз" звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою з проханням скасувати вказану ухвалу та направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Короткий зміст ухвали суду апеляційної інстанції

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 10.12.2019 відмовлено ПрАТ "Компанія "Райз" у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою на ухвалу Господарського суду міста Києва від 21.11.2019 у справі №910/15167/19. Апеляційну скаргу з доданими до неї матеріалами повернуто скаржнику.

Ухвала мотивована тим, що визначеним частиною 1 статті 255 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) переліком не передбачено можливості оскарження окремо від рішення ухвали про виправлення описки в ухвалі суду.

Короткий зміст вимог касаційної скарги з узагальненими доводи особи, яка подала касаційну скаргу, та виклад позиції інших учасників справи

У касаційній скарзі ПрАТ "Компанія "Райз" просить скасувати ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 10.12.2019 у справі № 910/15167/19 та направити справу для нового розгляду до суду апеляційної інстанції.

Касаційну скаргу обґрунтовано порушенням та неправильним застосуванням норм процесуального права, оскільки, на думку скаржника, враховуючи, що оскаржуваною ухвалою вносяться виправлення до ухвал суду першої інстанції, які відповідно до статті 232 ГПК України є видами судових рішень, тому скаржник наділений правом апеляційного оскарження зазначеної ухвали.

Від інших учасників справи відзиви на касаційну скаргу не надійшли, що відповідно до положень частини 3 статті 295 ГПК України не перешкоджає перегляду судових рішень.

Касаційне провадження

Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи №910/15167/19 визначено колегію суддів у складі: Огородніка К.М. - (головуючого), Ткаченко Н.Г., Жукова С.В., що підтверджується витягом з протоколу автоматизованого розподілу судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) між суддями від 23.01.2020.

Ухвалою Верховного Суду від 03.02.2020 відкрито касаційне провадження у справі

№ 910/15167/19 за касаційною скаргою ПрАТ "Компанія "Райз" на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 10.12.2019. Розгляд касаційної скарги призначено на 26.02.2020 о 11. год 20 хв.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Щодо меж розгляду справи судом касаційної інстанції

З урахуванням меж розгляду справи судом касаційної інстанції, визначених статтею 300 ГПК України, не можуть бути взяті до уваги аргументи скаржника про необхідність встановлення обставин справи, про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.

Згідно з компетенцією, визначеною законом, Верховний Суд в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

Оцінка аргументів учасників справи і висновків суду апеляційної інстанції з посиланням на норми права

Предметом касаційного перегляду у даній справі є ухвала суду апеляційної інстанції, якою відмовлено ПрАТ "Компанія "Райз" у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою на ухвалу суду першої інстанції про виправлення описки.

Здійснивши перевірку правильності застосування апеляційним господарським судом норм процесуального права при винесенні оскаржуваної ухвали та оцінивши доводи касаційної скарги, колегія суддів касаційної інстанції дійшла висновку про відсутність підстав для її задоволення з огляду на таке.

У статті 1 Конституції України, зокрема, закріплено, що Україна є правовою державою. Як будь-яка правова держава, Україна гарантує захист прав і законних інтересів людини і громадянина в суді шляхом здійснення правосуддя.

Здійснюючи правосуддя, суд забезпечує захист гарантованих Конституцією України та законами України прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави.

Гарантуючи судовий захист з боку держави, Конституція України, водночас, визнає право кожного будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань і це конституційне право не може бути скасоване або обмежене (частина 5 статті 55 Конституції України).

Частиною 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) встановлено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Гарсія Манібардо проти Іспанії" від 15.02.2000 зазначалося, що спосіб, у який стаття 6 застосовується до апеляційних та касаційних судів, має залежати від особливостей процесуального характеру, а також до уваги мають бути взяті норми внутрішнього законодавства та роль касаційних судів у них (див., наприклад, Monnel and Morris v. the United Kingdom, рішення від 02.03.1987, серія A, N 115, с. 22, п. 56, а також Helmers v. Sweden, рішення від 29.10.1996, серія A, N 212-A, с. 15, п. 31).

Суд зазначає, що право на доступ до суду, гарантоване пунктом 1 ст. 6 Конвенції, не є абсолютним і може підлягати обмеженню; такі обмеження допускаються з огляду на те, що за своїм характером право доступу потребує регулювання з боку держави. Суд повинен переконатися, що застосовані обмеження не звужують чи не зменшують залишені особі можливості доступу до суду в такий спосіб або до такої міри, що це вже спотворює саму суть цього права (рішення ЄСПЛ від 12.07.2001 у справі "Принц Ліхтенштейну Ганс-Адам II проти Німеччини").

Обмеженням права на доступ до суду, в даному випадку, є визначений нормами ГПК України перелік ухвал суду першої інстанції, що можуть бути предметом апеляційного оскарження окремо від рішення суду.

Так, відповідно до пункту 5 частини 1 статті 42 ГПК України учасники справи мають право оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках.

Порядок та строки апеляційного оскарження ухвал суду першої інстанції регулюється розділом ІV ГПК України.

Ухвали суду першої інстанції оскаржуються в апеляційному порядку окремо від рішення суду лише у випадках, передбачених статтею 255 цього Кодексу. Оскарження ухвал суду, які не передбачені статтею 255 цього Кодексу, окремо від рішення суду не допускається (ч. 2 ст. 254 ГПК України).

Частиною 1 статті 255 ГПК України визначено перелік ухвал, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку окремо від рішення суду першої інстанції.

Як було зазначено вище, предметом апеляційного оскарження була ухвалу суду першої інстанції про виправлення описки.

Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 261 ГПК України суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного провадження у справі, якщо апеляційну скаргу подано на судове рішення, що не підлягає апеляційному оскарженню.

З огляду на те, що у визначеному частиною 1 статті 255 ГПК України переліку не передбачено можливості оскарження окремо від рішення ухвали про виправлення описки в ухвалі суду, суд касаційної інстанції вважає обґрунтованим висновок суду апеляційної інстанції про відмову у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою ПрАТ "Компанія "Райз" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 21.11.2019 у справі №910/15167/19, оскільки подання апеляційної скарги на судове рішення, що не підлягає апеляційному оскарженню, виключає можливість порушення апеляційного провадження за такою скаргою (п.1ч. 1 ст. 261 ГПК України).

Наведені у касаційній скарзі доводи про порушення судом апеляційної інстанції норм процесуального права, зокрема щодо відмови у відкритті апеляційного провадження з підстав відсутності можливості апеляційного оскарження окремо від рішення ухвали суду про виправлення описки, не знайшли свого підтвердження під час касаційного розгляду справи та не можуть бути підставою для скасування ухвали апеляційного господарського суду, оскільки вони ґрунтуються на помилковому тлумаченні скаржником норм процесуального права.

Посилання скаржника на правову позицію Верховного Суду у справі №910/3986/16 від 21.11.2019 колегією суддів відхиляються, оскільки така правова позиція не спростовує та не заперечує правомірності відмови, в даному випадку, судом апеляційної інстанції у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою, поданою на ухвалу суду (окремо від рішення) про виправлення описки.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

За змістом частини 3 статті 304 ГПК України касаційні скарги на ухвали судів першої чи апеляційної інстанції розглядаються у порядку, передбаченому для розгляду касаційних скарг на рішення суду першої інстанції, постанови суду апеляційної інстанції.

Відповідно до приписів пункту 1 частини 1 статті 308 ГПК України, суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право залишити судові рішення судів першої інстанції та апеляційної інстанції без змін, а скаргу без задоволення.

Згідно з положеннями статті 309 ГПК України, суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що рішення ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права. Не може бути скасоване правильне по суті і законне рішення з одних лише формальних міркувань.

Враховуючи викладене та беручи до уваги межі перегляду справи судом касаційної інстанції, в порядку статті 300 ГПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги ПрАТ "Компанія "Райз" та залишення без змін ухвали Північного апеляційного господарського суду від 10.12.2019 у справі № 910/15167/19 як такої, що прийнята з дотриманням норм процесуального права.

Судові витрати

Оскільки суд відмовляє у задоволенні касаційної скарги та залишає без змін ухвалу суду апеляційної інстанції, судові витрати відповідно до статті 129 ГПК України покладаються на заявника касаційної скарги.

Керуючись статтями 240, 300, 301, 304, 308, 309, 314, 315, 317 ГПК України, Верховний Суд, -

ПОСТАНОВИВ :

1 . Касаційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Компанія "Райз" залишити без задоволення.

2. Ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 10.12.2019 у справі №910/15167/19 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною та не підлягає оскарженню.

Головуючий К.М. Огороднік

Судді С.В. Жуков

Н.Г. Ткаченко

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено09.03.2020

Судовий реєстр по справі —910/15167/19

Ухвала від 02.12.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Пасько М.В.

Ухвала від 06.07.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Пасько М.В.

Ухвала від 18.06.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Пасько М.В.

Ухвала від 03.06.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Пасько М.В.

Ухвала від 20.05.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Пасько М.В.

Ухвала від 27.04.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Пасько М.В.

Ухвала від 08.04.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Пасько М.В.

Постанова від 05.03.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Огороднік К.М.

Ухвала від 05.03.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Пасько М.В.

Ухвала від 04.02.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Огороднік К.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні