ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2020 року м. ПолтаваСправа № 440/506/20

Полтавський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді - Костенко Г.В., розглянувши у порядку письмового провадження справу за адміністративним позовом Головного управління ДПС у Полтавській області до Кобеляцького комунального підприємства "Водоканал" про стягнення податкового боргу,

В С Т А Н О В И В:

30.01.2020 Головне управління ДПС у Полтавській області (надалі - ГУ ДПС у Полтавській області, позивач) звернулося до Полтавського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Кобеляцького комунального підприємства "Водоканал" (надалі також - відповідач) про стягнення податкового боргу у загальному розмірі 160157,67 грн.

В обґрунтування своїх вимог позивач посилався на те, що за відповідачем рахується податковий борг, що виник у зв`язку з несплатою узгодженого податкового зобов`язання, тому підлягає стягненню у судовому порядку.

Ухвалою суду від 03.02.2020 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження в адміністративній справі №440/506/20 та ухвалено розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження з викликом учасників справи.

Представник позивача надав до суду клопотання про розгляд справи у порядку письмового провадження.

Відповідач у судове засідання також не з`явився. Повістка про виклик в суд та копія ухвали від 03.02.2020, які були доставлені за адресою місцезнаходження відповідача, внесеною до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, повернувся до суду із відміткою поштового відділення "інші причини, що не дали змоги виконати обов`язки щодо пересилання поштового відправлення".

Відповідно до частини восьмої статті 126 Кодексу адміністративного судочинства України вважається, що повістку вручено юридичній особі, якщо вона доставлена за адресою, внесеною до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, або за адресою, яка зазначена її представником, і це підтверджується підписом відповідної службової особи.

Розписку про одержання повістки (повістку у разі неможливості вручити її адресату чи відмови адресата її одержати) належить негайно повернути до адміністративного суду. У разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином (частина 11 статті 126 Кодексу адміністративного судочинства України).

Відтак, вважається, що повістка вручена відповідачу належним чином.

Відповідно до частини четвертої статті 229 Кодексу адміністративного судочинства України у разі неявки у судове засідання всіх учасників справи або якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється за відсутності учасників справи (у тому числі при розгляді справи в порядку письмового провадження), фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

З огляду на зазначене, фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося.

Відповідно до частини першої статті 205 Кодексу адміністративного судочинства України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, за умови що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Пунктом 1 частини третьої статті 205 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

Згідно частини дев`ятої статті 205 Кодексу адміністративного судочинства України якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, визначених цією статтею, але всі учасники справи не з`явилися у судове засідання, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.

З огляду на відсутність перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, а також зважаючи на неприбуття осіб, які беруть участь у справі, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, та відсутність потреби заслухати свідка чи експерта, суд вирішив розглядати справу в порядку письмового провадження.

Дослідивши матеріали адміністративної справи, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступні обставини та відповідні до них правовідносини.

З матеріалів справи вбачається, що Кобеляцьке комунальне підприємство "Водоканал" у встановленому законодавством порядку зареєстроване як юридична особа, код ЄДРПОУ 32115198 (а.с.10-11).

За даними Головного управління ДПС у Полтавській області за відповідачем обліковується податковий борг з податку на додану вартість у розмірі 152437,30 грн, з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності у розмірі 1024,57 грн, з земельного податку у розмірі 1295,31 грн, з рентної плати за спеціальне використання води у розмірі 512,08 грн та за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення у розмірі 4888,41 грн.

Податковий борг з податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) у загальному розмірі 152437,30 грн виник за наступних підстав.

Кобеляцьким комунальним підприємством "Водоканал" подано до податкового органу податкові декларації з податку на додану вартість (а.с.74-80):

- № 9141325536 від 20.07.2017, якою самостійно визначено суму грошового зобов`язання у розмірі 558,90 грн;

- №9168550263 від 21.08.2017, якою самостійно визначено суму грошового зобов`язання у розмірі 8,00 грн;

- № 9192129169 від 20.09.2017, якою самостійно визначено суму грошового зобов`язання у розмірі 27673,00 грн;

- № 9219270212 від 23.10.2017, якою самостійно визначено суму грошового зобов`язання у розмірі 44482,90 грн;

- № 9244768453 від 20.11.2017, якою самостійно визначено суму грошового зобов`язання у розмірі 19881,00 грн;

- № 9273072983 від 29.12.2017, якою самостійно визначено суму грошового зобов`язання у розмірі 29852,00 грн;

- № 9296788696 від 22.01.2018, якою самостійно визначено суму грошового зобов`язання у розмірі 22014,00 грн.

Виходячи із приписів пункту 54.1 статті 54 Податкового кодексу України, сума податкового та/або грошового зобов`язання та/або пені, яку зазначає платник податків у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу, вважається узгодженою.

Відповідно до пункту 56.11 статті 56 Податкового кодексу України не підлягає оскарженню грошове зобов`язання, самостійно визначене платником податків.

Отже, податкове зобов`язання, самостійно визначене платником податків, є узгодженим з дня подання такої декларації.

На підставі акта перевірки від 13.11.2017 №6265/16-03-12-03-45/32115198 (а.с.38) прийнято податкове повідомлення-рішення від 26.12.2017 №0047281203, яким визначено штрафну санкцію за платежем податок на додану вартість у розмірі 1020,00 грн (а.с.40).

Податкове повідомлення - рішення від 26.12.2017 №0047281203 направлено на адресу відповідача та повернулося з відміткою "за закінченням терміну зберігання" (а.с.40 зворотній бік).

Вищевказане податкове повідомлення-рішення вважається врученим платнику податків з огляду на приписи абзацу 3 пункту 58.3 статті 58 Податкового кодексу України.

Згідно з пунктом 57.3 статті 57 Податкового кодексу України у разі визначення грошового зобов`язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов`язаний сплатити нараховану суму грошового зобов`язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов`язання платник податків зобов`язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, наступних за днем такого узгодження.

Сторонами не надано доказів здійснення відповідачем передбаченої пунктом 56.1 статті 56 Податкового кодексу України процедури адміністративного оскарження вказаного податкового повідомлення-рішення, а також його оскарження до суду.

Підпунктом 56.17.1 пункту 56.17 статті 56 Податкового кодексу України передбачено, що процедура адміністративного оскарження закінчується днем, днем, наступним за останнім днем строку, передбаченого для подання скарги на податкове повідомлення-рішення або будь-яке інше рішення відповідного контролюючого органу у разі, коли така скарга не була подана у зазначений строк.

День закінчення процедури адміністративного оскарження вважається днем узгодження грошового зобов`язання платника податків.

Таким чином, грошове зобов`язання визначене податковим повідомленням-рішенням від 26.12.2017 №0047281203 є узгодженим.

На підставі акта перевірки від 22.03.2018 №2643/16-31-12-03-11/32115198 (а.с.41-42) прийнято податкове повідомлення-рішення від 04.04.2018 №0017821203, яким визначено штрафну санкцію за платежем податок на додану вартість у розмірі 2040,00 грн (а.с.42 зворотній бік).

Податкове повідомлення - рішення від 04.04.2018 №0017821203 направлено на адресу відповідача та повернулося з відміткою "за закінченням терміну зберігання" (а.с.43).

Вищевказане податкове повідомлення-рішення вважається врученим платнику податків з огляду на приписи абзацу 3 пункту 58.3 статті 58 Податкового кодексу України.

Сторонами не надано доказів здійснення відповідачем передбаченої пунктом 56.1 статті 56 Податкового кодексу України процедури адміністративного оскарження вказаного податкового повідомлення-рішення, а також його оскарження до суду.

Таким чином, грошове зобов`язання визначене податковим повідомленням-рішенням від 04.04.2018 №0017821203 є узгодженим.

На підставі акта перевірки від 12.02.2018 №1329/16-31-12-03-11/32115198 (а.с.47-48) прийнято податкове повідомлення-рішення від 26.02.2018 №0009601203, яким визначено штрафну санкцію за платежем податок на додану вартість у розмірі 1721,28 грн (а.с.49).

Податкове повідомлення - рішення від 26.02.2018 №0009601203 направлено на адресу відповідача та повернулося з відміткою "за закінченням терміну зберігання".

Вищевказане податкове повідомлення-рішення вважається врученим платнику податків з огляду на приписи абзацу 3 пункту 58.3 статті 58 Податкового кодексу України.

Сторонами не надано доказів здійснення відповідачем передбаченої пунктом 56.1 статті 56 Податкового кодексу України процедури адміністративного оскарження вказаного податкового повідомлення-рішення, а також його оскарження до суду.

Таким чином, грошове зобов`язання визначене податковим повідомленням-рішенням від 26.02.2018 №0009601203 є узгодженим.

На підставі акта перевірки від 23.04.2019 №18949/16-31-51-12-12/32115198 (а.с.50) прийнято податкове повідомлення-рішення від 23.05.2019 №0022495112, яким визначено штрафну санкцію за платежем податок на додану вартість у розмірі 1200,00 грн (а.с.52).

Податкове повідомлення - рішення від 23.05.2019 №0022495112 направлено на адресу відповідача та повернулося з відміткою "за закінченням терміну зберігання" (а.с.53).

Вищевказане податкове повідомлення-рішення вважається врученим платнику податків з огляду на приписи абзацу 3 пункту 58.3 статті 58 Податкового кодексу України.

Сторонами не надано доказів здійснення відповідачем передбаченої пунктом 56.1 статті 56 Податкового кодексу України процедури адміністративного оскарження вказаного податкового повідомлення-рішення, а також його оскарження до суду.

Таким чином, грошове зобов`язання визначене податковим повідомленням-рішенням від 23.05.2019 №0022495112 є узгодженим.

На підставі акта перевірки від 15.08.2018 №7187/16-31-12-03-11/32115198 (а.с.54) прийнято податкове повідомлення-рішення від 03.10.2018 №0000765112, яким визначено штрафну санкцію за платежем податок на додану вартість у розмірі 185,75 грн (а.с.57).

Податкове повідомлення - рішення від 03.10.2018 №0000765112 направлено на адресу відповідача та повернулося з відміткою "за закінченням терміну зберігання" (а.с.58).

Вищевказане податкове повідомлення-рішення вважається врученим платнику податків з огляду на приписи абзацу 3 пункту 58.3 статті 58 Податкового кодексу України.

Сторонами не надано доказів здійснення відповідачем передбаченої пунктом 56.1 статті 56 Податкового кодексу України процедури адміністративного оскарження вказаного податкового повідомлення-рішення, а також його оскарження до суду.

Таким чином, грошове зобов`язання визначене податковим повідомленням-рішенням від 03.10.2018 №0000765112 є узгодженим.

На підставі акта перевірки від 21.11.2017 №6697/16-31-12-03-45/32115198 (а.с.60) прийнято податкове повідомлення-рішення від 21.11.2017 №0036561203, яким визначено штрафну санкцію за платежем податок на додану вартість у розмірі 675,80 грн (а.с.61).

Податкове повідомлення - рішення від 21.11.2017 №0036561203 направлено на адресу відповідача та повернулося з відміткою "за закінченням терміну зберігання".

Вищевказане податкове повідомлення-рішення вважається врученим платнику податків з огляду на приписи абзацу 3 пункту 58.3 статті 58 Податкового кодексу України.

Сторонами не надано доказів здійснення відповідачем передбаченої пунктом 56.1 статті 56 Податкового кодексу України процедури адміністративного оскарження вказаного податкового повідомлення-рішення, а також його оскарження до суду.

Таким чином, грошове зобов`язання визначене податковим повідомленням-рішенням від 21.11.2017 №0036561203 є узгодженим.

На підставі акта перевірки від 30.08.2017 №4353/16-31-12-03-45/32115198 (а.с.62) прийнято податкове повідомлення-рішення від 30.08.2017 №0021441203, яким визначено штрафну санкцію за платежем податок на додану вартість у розмірі 55,15 грн (а.с.63).

Податкове повідомлення - рішення від 30.08.2017 №0021441203 направлено на адресу відповідача та повернулося з відміткою "за закінченням терміну зберігання".

Вищевказане податкове повідомлення-рішення вважається врученим платнику податків з огляду на приписи абзацу 3 пункту 58.3 статті 58 Податкового кодексу України.

Сторонами не надано доказів здійснення відповідачем передбаченої пунктом 56.1 статті 56 Податкового кодексу України процедури адміністративного оскарження вказаного податкового повідомлення-рішення, а також його оскарження до суду.

Таким чином, грошове зобов`язання визначене податковим повідомленням-рішенням від 30.08.2017 №0021441203 є узгодженим.

На підставі акта перевірки від 15.05.2018 №4500/16-31-12-03-11/32115198 (а.с.64) прийнято податкове повідомлення-рішення від 25.06.2018 №0040151203, яким визначено штрафну санкцію за платежем податок на додану вартість у розмірі 1020,00 грн (а.с.67).

Податкове повідомлення - рішення від 25.06.2018 №0040151203 направлено на адресу відповідача та повернулося з відміткою "за закінченням терміну зберігання" (а.с.68).

Вищевказане податкове повідомлення-рішення вважається врученим платнику податків з огляду на приписи абзацу 3 пункту 58.3 статті 58 Податкового кодексу України.

Сторонами не надано доказів здійснення відповідачем передбаченої пунктом 56.1 статті 56 Податкового кодексу України процедури адміністративного оскарження вказаного податкового повідомлення-рішення, а також його оскарження до суду.

Таким чином, грошове зобов`язання визначене податковим повідомленням-рішенням від 25.06.2018 №0040151203 є узгодженим.

На підставі статті 129 Податкового кодексу України позивачем нараховано пеню з податку на додану вартість у розмірі 51,04 грн.

Отже, за відповідачем обліковується податковий борг з податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) у загальному розмірі 152437,30 грн.

Податковий борг з земельного податку у розмірі 1295,31 грн виник за наступних підстав.

Відповідачем подано до податкового органу податкову декларацію з плати за землю №9024498046 від 20.07.2017, якою самостійно визначено суму грошового зобов`язання у розмірі 418,75 грн помісячно (а.с.70-17).

На підставі акта перевірки від 18.12.2017 №7901/16-31-12-07-22/32115198 (а.с.44-45) прийнято податкове повідомлення-рішення від 20.12.2017 №0046491207, яким визначено штрафну санкцію за платежем земельний податок в розмірі 39,46 грн (а.с.46).

Податкове повідомлення - рішення від 20.12.2017 №0046491207 направлено на адресу відповідача та повернулося з відміткою "за закінченням терміну зберігання".

Вищевказане податкове повідомлення-рішення вважається врученим платнику податків з огляду на приписи абзацу 3 пункту 58.3 статті 58 Податкового кодексу України.

Сторонами не надано доказів здійснення відповідачем передбаченої пунктом 56.1 статті 56 Податкового кодексу України процедури адміністративного оскарження вказаного податкового повідомлення-рішення, а також його оскарження до суду.

Таким чином, грошове зобов`язання визначене податковим повідомленням-рішенням від 20.12.2017 №0046491207 є узгодженим.

Враховуючи, що відповідач по терміну сплати 30.11.2017, 30.12.2017 та 30.01.2018 не сплатив кошти у розмірі 1255,85 грн (418,35 грн + 418,75 грн + 418,75 грн) та з урахуванням штрафної санкції у розмірі 39,46 грн за відповідачем обліковується податковий борг з земельного податку у загальному розмірі 1295,31 грн.

Податковий борг з податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності у розмірі 1024,57 грн виник за наступних підстав.

На підставі акта перевірки від 18.04.2018 №3829/16-31-12-10-10/32115198 (а.с.17) прийнято податкове повідомлення-рішення від 04.06.2018 №0033161210, яким визначено грошове зобов`язання за платежем податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності у розмірі 1020,00 грн (а.с.21).

Податкове повідомлення - рішення від 04.06.2018 №0033161210 направлено на адресу відповідача та повернулося з відміткою "за закінченням терміну зберігання" (а.с.23 зворотній бік).

Вищевказане податкове повідомлення-рішення вважається врученим платнику податків з огляду на приписи абзацу 3 пункту 58.3 статті 58 Податкового кодексу України.

Сторонами не надано доказів здійснення відповідачем передбаченої пунктом 56.1 статті 56 Податкового кодексу України процедури адміністративного оскарження вказаного податкового повідомлення-рішення, а також його оскарження до суду.

Таким чином, грошове зобов`язання визначене податковим повідомленням-рішенням від 04.06.2018 №0033161210 є узгодженим.

Крім того, відповідачем подано до податкового органу податкову декларацію з податку на прибуток підприємств №9299553323 від 01.03.2018, якою самостійно визначено суму грошового зобов`язання у розмірі 4,57 грн (а.с.72-73).

Отже, за відповідачем обліковується податковий борг з податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності у розмірі 1024,57 грн.

Податковий борг з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин у розмірі 4888,41 грн виник за наступних підстав.

На підставі акта перевірки від 01.08.2018 №6710/16-31-12-07-28/32115198 (а.с.25-26) прийнято податкове повідомлення-рішення від 11.09.2018 №00584012071207, яким визначено штрафну санкцію за платежем рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин у розмірі 1020,00 грн (а.с.28).

Податкове повідомлення - рішення від 11.09.2018 №0058401207/1603 направлено на адресу відповідача та повернулося з відміткою "за закінченням терміну зберігання" (а.с.29).

Вищевказане податкове повідомлення-рішення вважається врученим платнику податків з огляду на приписи абзацу 3 пункту 58.3 статті 58 Податкового кодексу України.

Сторонами не надано доказів здійснення відповідачем передбаченої пунктом 56.1 статті 56 Податкового кодексу України процедури адміністративного оскарження вказаного податкового повідомлення-рішення, а також його оскарження до суду.

Таким чином, грошове зобов`язання визначене податковим повідомленням-рішенням від 11.09.2018 №0058401207/1603 є узгодженим.

На підставі акта перевірки від 22.06.2018 №5828/16-31-12-07-21/32115198 (а.с.30-31) прийнято податкові повідомлення-рішення від 02.08.2018:

- №0050071207, яким визначено штрафну санкцію за платежем рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин у розмірі 986,42 грн (а.с.34).

- №0050081207, яким визначено штрафну санкцію за платежем рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин у розмірі 5500,44 грн (а.с.35).

Вказані податкові повідомлення - рішення направлено на адресу відповідача та повернулося з відміткою "за закінченням терміну зберігання" (а.с.36).

Вищевказані податкові повідомлення-рішення вважаються врученим платнику податків з огляду на приписи абзацу 3 пункту 58.3 статті 58 Податкового кодексу України.

Сторонами не надано доказів здійснення відповідачем передбаченої пунктом 56.1 статті 56 Податкового кодексу України процедури адміністративного оскарження вказаних рішень, а також їх оскарження до суду.

Таким чином, грошове зобов`язання визначене податковими повідомленнями-рішеннями від 02.08.2018 №0050071207 та №0050081207 є узгодженим.

З урахуванням часткової сплати за відповідачем обліковується податковий борг з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин у загальному розмірі 4888,41 грн.

Податковий борг відповідача з рентної плати за спеціальне використання води у розмірі 512,08 грн виник внаслідок не сплати, по терміну сплати 19.02.2018, рентної плати у розмірі 512,08 грн визначеної самостійно відповідачем у розрахунку з рентної плати за спеціальне використання води №9298632022 від 09.02.2018.

Таким чином за відповідачем обліковується податковий борг з рентної плати за спеціальне використання води у розмірі 512,08 грн.

Стаття 67 Конституції України передбачає, що кожен зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Відповідно до статті 14 Податкового кодексу України:

- грошове зобов`язання платника податків - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов`язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв`язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності (підпункт 14.1.39 пункту 14.1);

- податкове зобов`язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк) (підпункт 14.1.156 пункту 14.1);

- податковий борг - сума узгодженого грошового зобов`язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов`язання (підпункту 14.1.175 пункту 14.1);

- пеня - сума коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми грошових зобов`язань, не сплачених у встановлені законодавством строки (підпункт 14.1.162 пункту 14.1).

Згідно зі статтею 16 Податкового кодексу України платник податків зобов`язаний, зокрема сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи (підпункт 16.1.4 пункту 16.1 статті 16).

Відповідно до статті 20 Податкового кодексу України контролюючі органи мають право визначати у порядку, встановленому цим Кодексом, суми податкових та грошових зобов`язань платників податків (підпункт 20.1.18 пункту 20.1); приймати рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов`язань або податкового боргу, а також про списання безнадійного податкового боргу у порядку, передбаченому законодавством (підпункт 20.1.29 пункту 20.1); звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини (підпункт 20.1.34 пункту 20.1).

Наявність податкового боргу за відповідачем підтверджується відомостями облікової картки платника податків, копія якої наявна в матеріалах справи.

Пунктом 59.1 статті 59 Податкового кодексу України передбачено, що у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов`язання в установлені законодавством строки, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Податкова вимога не надсилається (не вручається), якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі збільшення загальної суми податкового боргу до розміру, що перевищує двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, контролюючий орган надсилає (вручає) податкову вимогу такому платнику податків.

Згідно з пунктом 59.3 статті 59 Податкового кодексу України податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов`язання.

На виконання вищезазначених положень позивачем 21.06.2017 винесено податкову вимогу №1842-17/1613 (а.с.15) на суму узгодженого податкового боргу у розмірі 4502,46 грн, яка отримана відповідачем 13.07.2017 (а.с.15 зворотній бік).

Доказів оскарження вказаної вимоги сторонами не надано.

Відповідно до пункту 95.1 статті 95 Податкового кодексу України контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Згідно з пунктом 95.3 статті 95 Податкового кодексу України стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

З огляду на вищевикладене суд знаходить доведеним факт наявності у відповідача податкового боргу за узгодженим грошовим зобов`язанням з податку на додану вартість у розмірі 152437,30 грн, з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності у розмірі 1024,57 грн, з земельного податку у розмірі 1295,31 грн та з рентної плати за спеціальне використання води у розмірі 512,08 грн.

За таких обставин суд дійшов висновку про обґрунтованість вимог позивача, а тому вважає за необхідне задовольнити позов у повному обсязі.

Відповідно до частини другої статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України при задоволенні позову суб`єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб`єкта владних повноважень пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз.

Відтак, підстави для розподілу судових витрат відсутні.

Керуючись статтями 241-245 Кодексу адміністративного судочинства України,

В И Р І Ш И В:

Позов Головного управління ДПС у Полтавській області (вул. Європейська, 4, м. Полтава, Полтавська область, 36014, код ЄДРПОУ 43142831) до Кобеляцького комунального підприємства "Водоканал" (вул. Червоноармійська, буд. 43А, м.Кобеляки, Кобеляцький район, Полтавська область, 39200, код ЄДРПОУ 32115198) про стягнення податкового боргу - задовольнити.

Стягнути з Кобеляцького комунального підприємства "Водоканал" (вул. Червоноармійська, буд. 43А, м.Кобеляки, Кобеляцький район, Полтавська область, 39200, код ЄДРПОУ 32115198) податковий борг:

- з податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) у розмірі 152437,30 грн (сто п`ятдесят дві тисячі чотириста тридцять сім гривень тридцять копійок) на р/р UA 668999980000031117029016160, отримувач: Кобеляцьке УК/Кобеляцький р-н/14060100, код отримувача (ЄДРПОУ 38012473), банк отримувача: Казначейство України (ЕАП);

- з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності у розмірі 1024,57 грн (одна тисяча двадцять чотири гривні п`ятдесят сім копійок) на р/р UA 898999980000031112002016160, отримувач: Кобеляцьке УК/Кобеляцький р-н/11020100, код отримувача (ЄДРПОУ 38012473), банк отримувача: Казначейство України (ЕАП);

- з земельного податку у розмірі 1295,31 грн (одна тисяча двісті дев`яносто п`ять гривень тридцять одна копійка) на р/р UA 048999980314060502000016161, отримувач: Кобеляцьке УК/Кобеляцький р-н/18010500, код отримувача (ЄДРПОУ 38012473), банк отримувача: Казначейство України (ЕАП);

- з рентної плати за спеціальне використання води у розмірі 512,08 грн (п`ятсот дванадцять гривень вісім копійок) на р/р UA 288999980333129357000016160, отримувач: Кобеляцьке УК/Кобеляцький р-н/13020100, код отримувача (ЄДРПОУ 38012473), банк отримувача: Казначейство України (ЕАП);

- за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення у розмірі 4888,41 грн (чотири тисячі вісімсот вісімдесят вісім гривень сорок одна копійка) на р/р UA 498999980333189366000016162, отримувач: Кобеляцьке УК/Кобеляцький р-н/13030100, код отримувача (ЄДРПОУ 38012473), банк отримувача: Казначейство України (ЕАП).

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене до Другого апеляційного адміністративного суду з урахуванням особливостей подання апеляційних скарг, встановлених пунктом 15.5 частини 1 Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України в редакції від 03.10.2017 року.

Апеляційна скарга на дане рішення може бути подана протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Головуючий суддя Г.В. Костенко

Дата ухвалення рішення 10.03.2020
Зареєстровано 10.03.2020
Оприлюднено 11.03.2020

Судовий реєстр по справі 440/506/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 18.08.2020 Полтавський окружний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 10.03.2020 Полтавський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 03.02.2020 Полтавський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону